Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Эта лента ведущего российского кинорежиссера посвящена 300-летию Петербурга и повествует о событиях 1801 года: дворцовом заговоре и убийстве император...полностью>>
'Регламент'
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» на территории Боровичского городского посел...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном уч­реждении высшего профессионального образования «Самар­ский государственны...полностью>>
'Диссертация'
Специальность: 12.00.12 – финансовое право, бюджетное право, налоговое право, банковское право, валютно-правовое регулирование, правовое регулирование...полностью>>

Опис модуля назва модуля (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОПИС МОДУЛЯ

Назва модуля: Фізичні методи аналізу лікарських засобів

Код модуля: ТБСФБ_6053_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: 4

Обсяг модуля: загальна кількість годин - 60; аудиторні години – 32; в т.ч. лекції - 16 год., лабораторні заняття - 16 год.; кількість кредитів ЄКТС - 2

Лектор: доц. Копельців Ю.А.

Результати навчання: формування сучасного уявлення про фізичні методи аналізу лікарських засобів, напрацювання навиків їх практичного застосування для аналізу лікарських засобів різноманітного походження, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів і узагальнення експериментальних фактів

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити): фізика, аналітична хімія, органічна хімія

Зміст навчального модуля: Поняття та визначення фізичних методів аналізу лікарських засобів. Фізичні сталі, їх встановлення та значення для контролю якості та відповідності. Полярографія, рефрактометрія, поляриметрія. Фотометричні методи. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Спектрофотометрія. Спектри поглинання. Оптична густина. Спектроскопія в видимій, УФ та ІЧ ділянках електромагнітного спектру. Кількісні визначення за допомогою спектроскопії. Спектроскопія ЯМР. Хроматографія.

Рекомендована література:

1. Безуглий В.В., Грунько В.О. Фармацевтичний аналіз: - Харків: Вид.НФАУ, 2001. – 348 с. 2. Драго Р. Физические методі в химии.- М., 1989.

3. Йоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения строения органических молекул.- М., 1987.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (20%) – звіти з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (80%) – диференційований залік

Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Опис модуля назва модуля (10)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 105; аудиторні години – 64; в т.ч. лекції - 32 год., лабораторні заняття - 32 год.; кількість кредитів ЄКТС – 3,
 2. Опис модуля назва модуля (16)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 210; аудиторні години – 112; в т.ч. лекції - 64 год., практичні заняття. – 16 год., лабораторні заняття - 32 год.
 3. Опис модуля назва модуля (1)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 96; в т.ч. лекції - 48 год., лабораторні заняття - 48 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6
 4. Опис модуля назва модуля (3)

  Документ
  Зміст навчального модуля: Всесвіт і Земля. Походження життя, визначення біосфери, її компоненти. Взаємовідносини людини з біосферою, ноосфера. Забруднення біосфери, їх класифікація.
 5. Опис модуля назва модуля (4)

  Документ
  Обсяг модуля: загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 60; в т.ч. лекції – 28 год., практичні заняття - 28 год.; кількість кредитів ЄКТС - 4

Другие похожие документы..