Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
У. Весна – это волшебное время года. Она – яркая, разноцветная. Давайте определим самые распространенные цвета весны и посмотрим, как они влияют на н...полностью>>
'Реферат'
1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению б...полностью>>
'Реферат'
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшов паралель...полностью>>
'Программа'
Перечень поручений Президента Росссийской Федерации по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 3 мая 2011 года, утвержденны...полностью>>

Прогнозування цін

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інтелектуальна система прогнозування цін

Тимашова Ліана Анатоліївна, к.е.н., с.н.с., зав.відділом

Дзядик Юрій Владиславович, к.ф-м.н., с.н.с

Лещенко Валентина Андріївна, н.с.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України

Бондар Лариса Анатоліївна, інж.-прогр. 1 кат.

Державна скарбниця Національного банку України

Розроблена у МННЦ ІТС НАНУ інтелектуальна система прогнозування цін (СІПРО) має такі особливості, порівняно з іншими системами прогнозування:

 • модель прогнозування вибирається з бази методів та моделей, виходячи зі специфіки конкретного об’єкту та задачі – система серед усіх методів прогнозування дозволяє вибрати оптимальний;

Рис. 1. Два фрагменти макету інтелектуальної системи прогнозування

 • основним джерелом вхідної інформації для функціонування моделі є Інтернет, причому пошук інформації є активним, з використанням мульти­агентних систем;

 • Інтернет також є основним джерелом інформації для побудови бази знань про об’єкт.

Річна передплата для права доступу на сайт [1] коштує 6 085 ₤ ≈ 80 000 грн. Вартість повного доступу на сайт [2] складає 1180 руб. ≈ 225 грн. на місяць, причому найменший строк передплати – 3 місяці, тобто найменша вартість – 675 грн. БИКИ [3] надає інформацію за ціною від 60 $ до 100 $ за кожну позицію за рік. Водночас поточна інформація про ціни є безкоштовною. Такі ціни роблять доцільною розробку програмних агентів для збору інформації.

Ця система створюється засобами Java, з можливим варіантом на C#.

В основу системи буде покладено методи:

індуктивного моделювання (МГУА / GMDH, академіка Ивахненка);

множинної регресії та авторегресії, ковзного середнього (ARIMA, Бокса-Дженкінса);

системної динаміки (Форестера);

імовірнісний прогнозний граф (Глушкова), та інші.

Актуальність. Прибуток підприємства та рентабельність виробництва суттєво залежать від цін на покупні та комплектуючі. В умовах ринкового формування цін відсутність прогнозу неминуче приводить до втрат. Втрати тим більші, чим більші скачки цін. Володіючи апаратом прогнозування, з’являється можливість керувати затратами на придбання (наприклад, металів) і мінімізувати ризики.

Система має наступні функції:

 • збирання даних про ціни та продажі на світових ринках;

 • відслідковування та візуалізація динаміки цін;

 • задачі розпізнавання, класифікації та обробки статистичної інформації;

 • графічний аналіз даних;

 • моделювання і прогнозування цін;

 • генерація вариантів приняття комерційних рішень в умовах ризику та невизначеності;

 • пропозиції про оптимальні умови угод про ф’ючерні та форвардні закупки;

 • проектування баз даних та знань про стан процесів управління ресурсами;

 • моделі та методи інтелектуального аналізу даних.

Система має таку архітектуру:

Рис. 2. Архітектура інтелектуальної системи прогнозування цін (СІПРО)

Загальна форма моделі.

– Визначити набір показників (x1, x2, …, xn) та подій (s1s2, …, sk), що вплива­ють на формування ціни.

– Обчислити прогноз ціни як функцію двох змінних (vt), де v – ціна, t – час, t > 0, причому ∫P(vtdv = 1 для всіх t, (v; 0) = δ (vv0) – дельта-функція Дирака.

Етапи побудови прогнозу цін. Насамперед необхідно вивчити характер ринку: чи є ринок монополією, олігополією, ринком вільної конкуренції тощо. Однак головне – сформувати базу знань про предмет дослідження. Було знайдено аналітичні огляди по молібдену [4] та феромолібдену (FeMo), вибрані показники, що впливають на динаміку цін FeMo, і зібрані статистичні дані з цих показників.

Приклад. Для прогнозу ціни на феромолібден (FeMo) було знайдено:

показники (x1, x2, …, xn) – ціни на сталь, об’єм виробництва молібдену, об’єм виробництва сталі, рівень інфляції тощо;

події (s1, s2, …, sk) – введення у дію чи закриття молібденових копалень і сталеливарних заводів, плани виробництва нової зброї, прихід до влади войовничої / миролюбної команди тощо.

Докладніше досвід прогнозування ціни на FeMo описаний у [5].

[1] / – World Bureau of Metal Statistics

[2] /subscribe/ –

[3] / – Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт

[4] /metalls/load/010102/Mo-010102.exe – Состояние и перспективы мирово­го и внутреннего рынков цветных, редких и благородных металлов. Выпуск 8. Молибден. Москва, 2002

[5] Дзядик Ю.В., Єфіменко С.М., Бондар Л.А. З досвіду прогнозування цін на метали та паливо. // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Тези доповідей VІ міжнарод­ної науково-практичної конференції. Ірпінь, 2007Скачать документ

Похожие документы:

 1. Прогнозування, як інструмент процесу планування

  Документ
  Світове управління підприємствами різних форм власності опирається на прогнозування розвитку фірми (організації), тому для української дійсності велике значення має дослідження прогнозування і використання в ринкових умовах.
 2. Прогнозування соціально-економічних процесів

  Документ
  пос. Р.-н\Д.: Рос.гос.строит.ун-т. . Бурмистров С.В. Основи социального прогнозирования экономических процессов: Навч. пос. Р.
 3. Тема загальні засади ділового прогнозування

  Документ
  Суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього, без прогнозування перспектив розвитку. Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку суспільства й економічних ресурсів, що забезпечують його досягнення, для виявлення
 4. Методи прогнозування в механізмі управління реструктуризацією промисловості

  Документ
  по-перше, в умовах ринку значно зростає стохастичність і мінливість економічної динаміки, взаємодії безлічі чинників, які визначають її траєкторію. Необхідно передбачати можливі варіанти розвитку подій при виборі стратегії та ухваленні рішень;
 5. Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»

  Конспект
  Економічна ситуація в Україні припускає реалізацію комплексу програм зпідвищення наукоємності продукції, що випускається, та інноваційної активності. Підприємства здійснюють розроблення нової продукції, модернізацію виробництва, упровадження

Другие похожие документы..