Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Авторские рукописи должны быть оформленными в соответствии с государственными стандартами и отвечать требованиям Постановления ВАК Украины №7-05/1 от...полностью>>
'Практикум'
Запрещается тиражирование информационных ресурсов с целью извлечения коммерческой выгоды, а также иное их использование в нарушение соответствующих п...полностью>>
'Тесты'
Тема великой и очищающей любви раскрывается полностью в музыкальных аккордах, завершающих рассказ «Гранатовый браслет». Какую музыку использует автор...полностью>>
'Документ'
Тютюн родом з Америки. Але задовго до відкриття Колумба, якщо виходити з історичних та археологічних джерел, почали палити ще до нашої ери, наприклад...полностью>>

Програма до вступних випробувань з товарознавства за напрямом 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

затверджую

Ректор

Донецького національного університету економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

______________________О.О. Шубін

«_____»____________________2011 р.

ПРОГРАМА

до вступних випробувань з товарознавства

за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»

(ОКР «Бакалавр» скорочена форма навчання)

Донецьк 2011

РОЗДІЛ 1

Теоретичні основи товарознавства

Об’єкт і предмет товарознавства. Завдання товарознавства. Потреби та вимоги споживачів товарів.

Хімічні, фізичні, фізико-хімічні, біологічні властивості матеріалів. Соціальні властивості товарів та їх показники: суспільна необхідність, моральне старіння. Функціональні властивості товарів: досконалість виконання основних та додаткових функцій. Ергономічні властивості товарів: антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні, психологічні, гігієнічність товарів. Властивості безпеки товарів: хімічна, біологічна, електрична, пожежна безпечність товарів. Надійність товарів: безвідмовність, довговічність, збережуваність, ремонтопридатність. Естетичні властивості товарів: стиль, відповідність моді, тектонічність, цілісність композиції. Екологічні властивості товарів.

Споживні властивості продуктів харчування.

Методи класифікації. Ознаки класифікації товарів. Асортимент товарів і його структура.

Якість товарів. Тлумачення поняття «якість». Вимоги, що висуваються до якості товарів. Фактори формування якості товарів. Фактори зберігання якості товарів. Оцінка та контроль якості товарів. Показники якості товарів та їх класифікація. Одиничні, комплексні та інтегральні показники якості товарів. Рівень якості та його роль у товарознавчій характеристиці товарів. Диференційний, комплексний та змішаний методи визначення рівня якості

Управління якістю товарів та його сутність. Принципи управління якістю товарів. Системи управління якістю товарів та їх види

Література, що рекомендується для підготовки до вступного тестового випробування

 1. Алексеенко А.А., Кутянин Г. И. Теоретические основы товароведения. – М.: Экономика, 1988. – 378 с.

 2. Дитрих И.В. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров : Учебное пособие – Донецк: ДонГУЭТ, 2006. - 129 с.

 3. Дитрих И.В. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Задачи для студентов ФМТТД дневной и заочной форм обучения - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005. – 15 с.

 4. Дітріх І.В. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів: Опорний конспект лекцій (електронний варіант) - Донецьк: Дон ДУЕТ, 2007. – 77 с.

 5. Жук Ю.Т., Жук В. А., Кисляк Н.К. та ін. Теоретичні основи товарознавства. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. – 336 с.

 6. Колесник А.А., Елизарова Л.И. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров: Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Экономика, 1990. – 287 с.

 7. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посібник.- Центр навчальної літератури,2003. - 227 с.

 8. Товароведение непродовольственных товаров: Учеб. пособие для торговых вузов /Агбаш В.Л., Елизаров В.Ф., Лойко Д.П. и др. – 2-е изд., переработан. – М.: Экономика, 1989. – 495 с.

РОЗДІЛ 2

Товарознавство продовольчих товарів

Зерноборошняні і хлібобулочні продукти. Загальні відомості про хімічний склад зерна різних культур. Класифікація зернових культур. Будівля зерна злаків на прикладі пшениці: співвідношення маси окремих частин і їхній хімічний склад. Характеристика зерна гречаних і бобових культур. Збереження зерна

Крупа, концентрати, борошно, хліб і хлібобулочні вироби, сухарні, бубличні і макаронні вироби: особливість їхнього хімічного складу і харчової цінності, фактори, що формують якість.

Плоди, овочі, гриби Загальна характеристика, харчова цінність плодів, овочів і грибів. Будівля, хімічний склад і фізичні властивості плодів і овочів. Класифікація свіжих овочів: бульбові, коренеплоди, капустяні, цибульні, салатно-шпинатні, пряні і плодові овочі (гарбузові, томатні, бобові і зернові овочі). Види, будівля, особливості хімічного складу і харчова цінність овочів окремих груп. Вимоги до якості овочевих товарів. Хвороби овочів.

Класифікація плодів: насіннячкові, кісточкові, ягоди, горіхоплідні, тропічні і субтропічні плоди, ягоди. Види, будівля, особливості хімічного складу, харчова цінність, класифікація, характеристика основних помологічних чи ампелографічних сортів. Вимоги до якості плодів. Хвороби та пошкодження плодів.

Товарна обробка, транспортування і збереження плодів і овочів. Продукти переробки плодів і овочів

Крохмаль, цукор, мед і кондитерські товари. Крохмаль як харчовий продукт і напівфабрикат. Види і сорти крохмалю. Фактори, що формують якість крохмалю. Оцінка якості крохмалопродуктів. Упакування, умови і терміни збереження крохмалопродуктів.

Цукор: класифікація, сировина і схема виробництва. Фактори, що формують якість цукру. Вимоги до якості, упакування, маркування, збереження цукру. Мед натуральний і штучний

Класифікація цукрових кондитерських виробів: карамель, цукерки, фруктово-ягідні, кондитерські вироби, шоколад і какао-порошок, халва і східні солодощі. Характеристика сировини, що використовується для виробництва цукрових кондитерських виробів. Фактори, що формують якість цукрових кондитерських виробів. Класифікація, асортимент, вимоги до якості цукрових кондитерських виробів. Дефекти, упакування, маркування, збереження цукрових кондитерських виробів

Класифікація і характеристика окремих груп борошняних кондитерських виробів. Кондитерські вироби спеціального призначення

Смакові товари. Загальна характеристика смакових товарів, особливості їх складу, фізіологічна дія на організм людини, значення в харчуванні людини. Класифікація смакових товарів

Основи виробництва, класифікація, асортимент, вимоги до якості алкогольної продукції. Фактори, що формують якість алкогольної продукції. Упакування, маркування, збереження, дефекти алкогольної продукції.

Безалкогольні напої: класифікація, особливості окремих груп, асортимент, показники якості, правила і терміни збереження, дефекти.

Чай, кава і кавові напої: основи виробництва, класифікація, асортимент, вимоги до якості. Фактори, що формують якість, упакування, маркірування, умови і терміни збереження чаю, кави та кавових напоїв

Прянощі і приправи.

Харчові жири. Склад жирів. Супутні жирам речовини. Фізико-хімічні властивості жирів. Сучасні уявлення про процес окислювання жирів. Класифікація жирів.

Характеристика рослинних олій, жирів тварин, маргарину, кулінарних і кондитерських жирів.

Майонез: харчова цінність, способи і схема виробництва, класифікація, асортимент, вимоги до якості, дефекти, упакування, маркірування, транспортування, умови і терміни збереження.

Молоко і молочні продукти. Молоко коров'яче і вершки, кисломолочні продукти, молочні консерви, морозиво, вершкова олія, сири. Хімічний склад і харчова цінність молочних продуктів. Фактори, що формують якість молочних продуктів. Класифікація, асортимент молочних продуктів. Вимоги до якості молочних продуктів. Можливі пороки молочних продуктів, причини їх виникнення і способи попередження.

Упакування, маркірування, транспортування, умови і терміни збереження молочних продуктів.

Яйця і яєчні продукти. Будівля і хімічний склад яєць, їхня харчова цінність. Класифікація яєць, вимоги до якості яєчних продуктів. Умови і терміни збереження яєць, особливості транспортування. Морожені і сухі яєчні продукти.

М'ясо і м'ясні продукти. Переробка худоби: характеристика процесу. Зміни в м'ясі після забою. Морфологічний і хімічний склад м'яса і субпродуктів.

Фізіологічна норма споживання м'яса і м'ясних продуктів. Розрубування туш для роздрібної торгівлі. М'ясні субпродукти. Класифікація м'яса за видом, статтю, віком, вгодованістю і термічним станом. Показники свіжості і вгодованості туш.

М’ясні копченості, ковбасні вироби, м'ясні консерви, м'ясні напівфабрикати і кулінарні вироби: хімічний склад і харчова цінність, класифікація, асортимент.

Фактори, що формують якість м’ясних товарів. Вимоги до якості м'ясних товарів, можливі пороки, причини їх виникнення та способи попередження. Упакування, маркірування, транспортування, умови і терміни збереження м’ясних товарів.

Риба і рибні продукти. Основи морфології риби. Хімічний склад і харчова цінність риби. Класифікація промислових риб. Товарознавча характеристика основних видів рибних товарів: жива, охолоджена і морожена риба; солоні, в’ялені, копчені і сушені рибні товари; рибні консерви і пресерви; рибні напівфабрикати і кулінарні вироби; нерибні водяні продукти; ікра риб

Харчові концентрати. Товарознавча характеристика харчових концентратів: сировина, основи виробництва, класифікація й асортимент, показники якості, правила і терміни збереження.

Література, що рекомендується для підготовки до вступного тестового випробування

 1. Базарова В.И. и др. Исследование продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1986. – 284 с.

 2. Гордієнко Г.С. Товарознавство зерноборошняних товарів: навч. посіб. для спец. "Товарознав. і комерц. діяльн." і "Товарознав. і експертиза в мит. справі" для ден. і заоч. форми навч. . - Донецьк, 2005 . – 130 с.

 3. Гранаткина Н. В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2009 . - 240 с.

 4. Дітріх І.В. (у співавторстві з викладачами кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів) Товарознавство продовольчих товарів: Збірник тестів для студентів ФМТМС всіх форм навчання. – Донецьк: РВВ ДонДУЕТ, 2004 р.– С. 4 - 18.

 5. Дмитриченко М.И. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов : учеб. пособие для студ. вузов . - СПб.: Питер, 2004 . – 352 с.

 6. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Мастерство, 2002 . – 264 с.

 7. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МО ін України “Студцентр”, 2008. – 816 с.

 8. Казанцева Н. С. Товароведение продовольственных товаров : учебник . - М.:Дашков и К, 2009 . – 400 с.

 9. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров (для товароведов факультетов торговых вузов). – М.: Экономика, 1986.- 232 с.

 10. Коснырева Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров: учеб. для студ. вузов . - М.:Изд. центр "Академия", 2005. – 320 с.

 11. Кругляков Г.Н. Товароведение продовольственных товаров: учеб.для студ.вузов. - Ростов н/Д:Изд.центр"МарТ", 2000. – 448 с.

 12. Кругляков Г.Н. Товароведение мясных и яичных товаров. Товароведение молочных товаров и пищевых концентратов: учебник . - М.:Изд.-книготорг.центр "Маркетинг", 2001 . – 488 с.

 13. Льовшина Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.: Ліра-К, 2010 . - 388 с.

 14. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник. - М.:ПрофОбрИздат, 2001 . - 272 с.

 15. Микулович Л. С. Товароведение и экспертиза зерновых товаров : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. . - Минск: Вышэйшая школа, 2009 . - 480 с.

 16. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров с основами микробиологии,санитарии и гигиены : учеб.пособие для учащихся ПТУ по спец."Торг.дело" . - Мн.:Высш.шк., 2002 . – 429 с.

 17. Молоканова Л.В. Товарознавство м'ясних, яєчних та рибних товарів. - Донецьк, 2004 . – 83 с.

 18. Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров: Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2009 . - 128 с.

 19. Органолептические методы оценки продовольственных товаров. - М.: Экономика, 1967. – 188 с.

 20. Орлова Н. Я. Товарознавство продовольчих товарів. Т. 3. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки . - К., 2002 . – 360 с.

 21. Пилипенко Т. В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров: учеб. для студ. вузов . - СПб:ГИОРД, 2006 . – 384 с.

 22. Ракова В. П. Товарознавство харчових жирів . - Донецьк, 2004 . - 50 с.

 23. Романенко О. Л. Товарознавство продовольчих товарів. Розділ "Смакові товари". - К., 2002 . – 149 с.

 24. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник . - К.: Лібра, 1998 . – 632 с.

 25. Сирохман І. В. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.: Центр учбової літератури, 2009 . - 378 с.

 26. Сирохман І. В. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів: підруч. для студ. вищ.навч.закл.. - К.: Центр навч. л-ри, 2004 . - 384 с.

 27. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - К.: Центр учбової літератури, 2009 . - 544 с.

 28. Сирохман І. В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підруч. для студ. вищ. навч. закл. . - К.:"Центр учбової літератури", 2008 . - 616 с.

 29. Скалецька Л.Ф. Товарознавство продуції рослинництва: навч. посіб. для підготов. фахівців із спец. 1301 "Агрономія" в аграр. навч. закл. . - К.: Арістей, 2005 . – 496 с.

 30. Справочник товароведа: (Продовольственные товары): В 3-х томах. Т.3 / - М.: Экономика, 1988 – 400 с.

 31. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров : учеб.пособие для проф.образования . - Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 448 с.

 32. Товароведение вкусовых товаров: учеб. пособие для учащихся проф. уч-щ, лицеев и колледжей. - Ростов н/Д.:Феникс, 2002 . - 480 с.

 33. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. - М.:ПрофОбрИздат, 2001. – 346 с.

 34. Товароведение мяса боровой дичи, диких животных и нетрадиционного мясного сырья : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений . - М.:Изд.-книготорг.центр "Маркетинг", 2002 . - 236 с.

 35. Товарознавство смакових товарів: навч. посіб. . - К.:ТОВ "Видав. дім "Професіонал", 2004 . - 240с.

 36. Цыбульник Л.В. Товароведение рыбных, мясных и яичных товаров. - Донецк, 2005 . – 83 с.

РОЗДІЛ 3

Товарознавство непродовольчих товарів

Товари із пластичних мас. Загальні властивості та склад пластичних мас. Класифікація пластичних мас. Принципи переробки пластмас у вироби.

Вимоги до якості товарів із пластичних мас. Оцінка якості товарів із пластичних мас. Дефекти виробів із пластичних мас.

Характеристика групового асортименту товарів із пластичних мас. Маркування, пакування та умови зберігання товарів із пластичних мас

Товари побутової хімії. Склад та основні властивості клеїв. Класифікація клеїв. Основні види клеїв.

Склад лакофарбових товарів. Вплив компонентів лакофарбових матеріалів на їх властивості. Загальні властивості лакофарбових матеріалів і покриттів. Класифікація та система позначень лакофарбових товарів і покриттів.

Особливості контролю якості лакофарбових матеріалів.

Мийні засоби: класифікація та асортимент. Мила: склад, властивості, основні види. Синтетичні мийні засоби: технологія отримання, склад. Роль окремих складових у формуванні загальних властивостей синтетичних мийних засобів. Особливості оцінки якості мийних засобів.

Різні хімічні товари: засоби для чищення, плямовивідні засоби, мінеральні добрива, хімічні засоби для догляду за автомобілем та їх специфічні особливості.

Товари із скла та кераміки. Характеристика процесу виробництва скла та його окремих стадій. Класифікація та групова характеристика асортименту скляних виробів.

Вимоги до якості виробів зі скла. Маркування, пакування, транспортування, зберігання виробів зі скла.

Керамічні товари: загальна характеристика властивостей. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей керамічних виробів.

Класифікація керамічних виробів. Вироби з фарфору: класифікація та характеристика асортименту. Вироби з фаянсу: класифікація та характеристика асортименту. Вироби з майоліки: класифікація та характеристика асортименту

Маркування, пакування, транспортування і зберігання керамічних виробів

Меблеві товари. Конструкційні матеріали для виробництва меблів. Способи виробництва як фактори формування споживних властивостей та асортименту меблів. Класифікація і групова характеристика асортименту меблів.

Загальні вимоги до якості меблів. Показники якості меблів та методи їх визначення. Маркування, пакування та зберігання меблевих виробів

Металогосподарчі товари. Фактори формування споживних властивостей металогосподарчих товарів. Класифікація металів та сплавів для виготовлення металогосподарчих товарів. Чорні метали та їх властивості. Кольорові метали та їх властивості. Способи виробництва металогосподарчих товарів.

Класифікація та групова характеристика асортименту металогосподарчих товарів. Контроль якості, маркування, пакування, догляд за металогосподарчими товарами

Текстильні товари. Поняття про текстильні товари, їх класифікація. Волокна як фактор формування властивостей текстильних виробів.

Класифікація і характеристика властивостей текстильних волокон. Природні волокна: бавовняне волокно, льон, вовняні волокна, шовк. Штучні волокна: целюлозні та ефіроцелюлозні волокна.

Нитки як фактор формування споживних властивостей текстильних виробів. Класифікація та асортимент текстильних ниток. Дефекти текстильних ниток.

Тканини: класифікація і загальна характеристика. Геометричні властивості: довжина, ширина, товщина тканини. Об'ємна маса, поверхнева густина, лінійна густина, кондиційна поверхнева густина тканини.

Механічні властивості: міцність під час розтягування та роздирання, стійкість до згинання і витирання, зминальність, формостійкість тканин.

Фізичні властивості: гігроскопічність, вологовіддача, водовбирання і швидкість висихання, водотривкість, повітро- та паропроникність, теплові, електричні властивості.

Естетичні властивості: колір, блиск, прозорість, фактура, художньо-колористичне оформлення, драпірувальність, туше.

Технологічні властивості: пластичність, обсипальність, розсувальність, прорубальність.

Номенклатура показників якості тканин. Методи контролю якості тканин. Особливості встановлення ґатунку тканин різного волокнистого складу.

Швейні і трикотажні товари. Основні споживні вимоги до одягу: ергономічні, естетичні вимоги, вимоги до надійності одягу.

Класифікація і загальна характеристика матеріалів, що використовуються для виготовлення одягу: тканини, трикотажні полотна, неткані матеріали, штучні та натуральні шкіри. Загальні вимоги до них.

Технологічний процес виробництва одягу. Вплив підготовчих і основних операцій розкрійного процесу виробництва, способів з'єднання деталей і вузлів, волого-теплової обробки і заключно-оздоблювальних операцій на якість готової продукції.

Класифікація швейних і трикотажних товарів. Швейні товари: загальна характеристика і групування. Розмірно-зростово-повнотний асортимент одягу.

Характеристика асортименту побутового (верхнього, білизняного одягу, корсетних виробів, головних уборів), спортивного, виробничого і форменого одягу. Асортимент швейних виробів, що не відносяться до одягу.

Трикотажні товари: загальна характеристика. Класифікація асортименту трикотажного одягу. Характеристика верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичних виробів, головних уборів і шарфів.

Номенклатура показників якості швейних і трикотажних виробів. Методи і порядок контролю якості готових швейних виробів. Принципи сортування швейних і трикотажних товарів.

Класифікація і характеристика пороків швейних і трикотажних товарів, причини їх виникнення та вплив на якість готової продукції. Приймання одягу за якістю відповідно до нормативної документації.

Маркірування швейних і трикотажних товарів. Упакування, зберігання та транспортування швейних і трикотажних товарів.

Стандартна символіка, використовувана в пам'ятках по догляду за одягом.

Взуттєві товари. Загальна характеристика матеріалів, які використовуються для виготовлення взуття: класифікація та вимоги, що до них висуваються.

Натуральна шкіра: будова та топографія. Особливості складу шкір різних тварин, його вплив на споживні властивості взуття. Характеристика шкір різних способів дублення та їх властивості. Сортування вичинених шкір. Види дефектів шкір, причини їх виникнення та вплив на якість взуття. Маркування, пакування, транспортування та збереження шкір.

Штучні та синтетичні матеріали, які використовуються для виготовлення взуття: класифікація та вимоги, що до них висуваються.

Текстильні матеріали, які використовуються для виготовлення взуття, їхні властивості, особливості використання.

Споживні властивості взуттєвих товарів: функціональні, ергономічні, естетичні, надійності, безпечності.

Класифікація асортименту шкіряних взуттєвих товарів.

Дефекти шкіряного взуття. Сортування шкіряного взуття. Прийоми огляду взуття під час контролю якості.

Гумове взуття. Сировина та способи отримання гумового взуття. Класифікація та характеристика асортименту гумового взуття. Дефекти гумового взуття та їх вплив на якість готової продукції. Маркування, пакування, транспортування та зберігання гумового взуття.

Класифікація асортименту валяного взуття та його характеристика. Пороки валяного взуття та їх вплив на якість готової продукції. Маркування, упакування та зберігання валяного взуття

Товари культурного призначення та електропобутові товари. Структура і класифікація асортименту товарів культурного призначення: побутової радіоелектронної апаратури, фотографічних, музичних, спортивних та туристичних, мисливських та рибальських, шкільно-письмових та канцелярських товарів.

Особливості виробництв окремих видів побутової радіоелектронної апаратури, фотографічних товарів, музичних інструментів, товарів для спорту та туризму, мисливських та рибальських, шкільно-письмових і канцелярських виробів.

Споживні властивості культтоварів. Основні нормативні документи, що регламентують якість культтоварів, їх структура та зміст. Вимоги до якості радіоелектронних, фотографічних, музичних товарів, товарів для спорту і туризму, мисливських та рибальських товарів, шкільно-письмових і канцелярських товарів. Оцінка якості товарів культурно-побутового призначення.

Структура і класифікація асортименту електропобутових товарів. Загальні вимоги до них. Маркування, упакування, транспортування та зберігання електропобутових товарів

Література, що рекомендується для підготовки до вступного тестового випробування

 1. Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козмич Д.І. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. За загальною редакцією Л.Г. Войнаш. Підручник. – К.: НМУ “Укопспілка”, 2007. – 456 с.

 2. Гусейнова Г.С. Товароведение швейных и трикотажных товаров. - М.: Экономика, 1991. – 287 с.

 3. Дианич М.М., Семак Б.Д. Ассортимент тканей из смеси волокон. – К.: Техніка, 1985. – 150 с.

 4. Исследование непродовольственных товаров: Учеб. пособие для студентов вузов / И.М. Лифиц, Е.Д. Леженин, А.И. Меркулова и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1988. – 342 с.

 5. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник під ред. проф. О.О. Шубіна. – К.: НМЦВО МО ін України “Студцентр”, 2008. – 816 с.

 6. Кісляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. Товарознавство господарських товарів. – К.: Книга, 2004. – 264 с.

 7. Козьмич Д.И. и др. Товароведение текстильных, швейных и трикотажных товаров. – К.: Вища школа, 1992. – 408 с.

 8. Копяс К. Технология основовязаного трикотажа: Пер. с польского. – М.: Легпромбытиздат, 1991.

 9. Костюк Н.Т., Левенко В.Л. Формирование ассортимента технически сложных товаров. – К.: Техника, 1987. – 205 с.

 10. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства: Учебное пособие для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 244 с.

 11. Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары. – М.: Экономика, 1988. – 208 с.

 12. Леонов А.И., Дубовский П.Ф. Основы технической эксплуатации бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Учебник для вузов. – М.: Легпромиздат, 1991. – 272 с.

 13. Месяченко В.Т., Кокошинская В.И. Товароведение текстильных товаров: Учеб. для студентов товаровед. фак. торг. вузов. – М.: Экономика, 1987 – 415 с.

 14. Орловский Э.И. Товароведение ювелирных товаров и часов. Учебник для товаровед. фак. торг. вузов. – М.: Экономика, 1983. – 123 с.

 15. Остановский Т.С. и др. Товароведение культтоваров: Учебник для товаровед. фак. торг. вузов. / Остановский Т.С., Митюшин Л.Д., Дмитриев И.Д. - М.: Экономика, 1981. – 376 с.

 16. Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчих товарів. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1999. – 596 с.

 17. Справочник товароведа: (Непродовольственные товары): В 3-х томах. Т.1 / - М.: Экономика, 1988 – 400 с.

 18. Товароведение культтоваров: Учеб. пособие для торговых вузов / Э.И. Орловский, В.Е. Платонов, М.И. Бершадский. – М.: Экономика, 1987. –367 с.

 19. Товароведение непродовольственных товаров: Учеб. пособие для торговых вузов /Агбаш В.Л., Елизаров В.Ф., Лойко Д.П. и др. – 2-е изд., переработан. – М.: Экономика, 1989. – 495 с.

 20. Товарознавство. Непродовольчі товари: підручник/ Д.П. Лойко [та ін.]; за ред. проф. Д.П. Лойко. – К. [Б: В.], 2007. – 606 с.

Голова комісії з товарознавства

продовольчих і непродовольчих товарів і

товарознавства та експертизи в митній

справі В. Д. Малигіна



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03051003 „Експертиза товарів та послуг на освітньо кваліфікаційний

  Документ
  Програму фахового вступного іспиту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра розроблено відповідно Освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"
 2. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр» (1)

  Документ
  фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.
 3. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 4. Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АГ № 582089 від 17.
 5. Правила прийому Київського національного торговельно-економічного університету

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному торговельно-економічному університеті та його структурних підрозділах здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України: у Київському національному

Другие похожие документы..