Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Осетинский государственный университет им...полностью>>
'Документ'
Методична комісія"МО вчителів початкових класів" Проблема. Творче спрямування діяльності колективу на всебічний розвиток юної особистості, ...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми дослідження. Серед кола питань, які розглядаються сучасною економічною наукою, проблема інвестицій та інвестиційного процесу належи...полностью>>
'Расписание'
0 1 .30 доцент М.Ю. Татаринова 4.0 1 .30 профессор А.Н. Боголепова 1 .03 1 .30 доцент М.Ю. Татаринова 9.03 1 .30 профессор А.Н. Боголепова 4 Травматич...полностью>>

Люхчанська сільська рада

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ЛЮХЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання )

РІШЕННЯ

від 22 березня 2011 року № 147

Про місцеві податки і збори на 2011 рік

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Податковим кодексом України (стаття 10, розділ ХІІ, пункт 5 розділу ХІХ, підрозділ 8 розділу ХХ), Указом Президента України від 03.07.1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (із змінами і доповненнями), сільська рада:

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити місцеві податки і збори у Люхчанській сільській раді, а саме:

1.1 Місцеві податки:

1.1.1 Положення про єдиний податок (додаток 1).

1.2 Місцеві збори:

1.2.1 Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 2).

2. Встановити ставки місцевих податків і зборів в межах граничних розмірів, визначених Податковим кодексом України.

3. Кошти від сплати місцевих податків і зборів зараховуються в сільський бюджет на рахунки, відкриті Управлінням Державного казначейства у Рівненській облатсі згідно з кодами класифікації доходів бюджету.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради від 12.02.2010 року № 291 «Про встановлення місцевих податків і зборів на Люхчанської сільської ради».

5. Секретарю Люхчанської сільської ради Козаку Р.І направити дане рішення для оприлюднення на офіційному сайті Сарненської районної державної адміністрації.

6. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

7. Контроль за виконанням даного рішення даного рішення покласти на Сарненську міжрайонну державну податкову інспекцію та постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення (Левчак А.І.).

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА О.В.СОСЮК

Додаток № 1

до рішення Люхчанської сільської ради

від 22 березня 2011 року № 147

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

 1. Загальні положення

1.1. Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10.1.2 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України та Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (з наступними змінами).

1.2. Єдиний податок являє собою форму заміни сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

 1. Платники податку

2.1. Платниками єдиного податку є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

2.2. При цьому спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають право обрати:

- фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень;

- юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

2.3. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються чинним законодавством.

 1. Ставки та порядок обчислення податку

  1. Ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, зареєстрованих в м. Сарни, встановлені в межах від 20 до 200 гривень на місяць, в залежності від виду діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), в розмірах, наведених у додатку до цього Положення.

3.2. У разі коли фізична особа – суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки.

3.3. У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

3.4. Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

- 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Податковим кодексом України;

- 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.5. Порядок обчислення податку юридичними особами, а також форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», і порядок її ведення суб'єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

 1. Строк та порядок сплати єдиного податку

  1. Перша сплата (перерахування) єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою здійснюється до подачі нею до податкового органу письмової заяви про видачу свідоцтва про сплату єдиного податку. При цьому заява має бути подана не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком. платіжний документ (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць додається до зазначеної заяви.

Надалі, у разі щомісячної сплати єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою, його сплата здійснюється не пізніше 20-го числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалася попередня сплата єдиного податку,

  1. Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

  2. Єдиний податок сплачується суб’єктами підприємницької діяльності на рахунки міського бюджету, відкриті для цих платежів згідно з кодами класифікації доходів бюджету. При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

 1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

  1. Платники єдиного податку – фізичні особи подають звіт протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу). Звіт подається особисто платником єдиного податку або надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації його як суб’єкта підприємницької діяльності.

  2. За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

  3. Форма звітності про обчислення і сплату єдиного податку встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

 1. Пільги суб'єктів малого підприємництва по податках і зборах

6.1. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб  підприємців);

в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

ґ) плата за користування надрами;

д) збір за спеціальне використання води;

е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

Секретар сільської ради Р.І. Козак

Додаток

до Положення про збір за провадження

деяких видів підприємницької діяльності

РОЗМІРИ

ставок збору за провадження торговельної діяльності

на території Люхчанської сільської ради на 2011 рік

п/п

Види послуг

Вартість збору за провадження торговельної діяльності

(грн. на місяць)

1.

Відділення поштового зв’язку с. Люхча ЦПЗ № 5 м. Сарни РД УДППЗ «Укрпошта»), при здійсненні роздрібної торгівлі товарами

30,00

2

Відкрите акціонерне товариство «Сарнифармація»

20,00

2.

Приватний підприємець Опалько Микола Іванович

240,00

3.

Приватний підприємець Веремська Ніна Павлівна

80,00

4.

Приватний підприємець Радько Трохим Григорович

95,00

Секретар сільської ради Р.І. Козак

Додаток

до Положення про єдиний податок

СТАВКИ

єдиного податку (грн.) для фізичних осіб, зареєстрованих по Люхчанській сільській раді, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, відповідно до класифікації видів економічної діяльності

Код

КВЕД

Види підприємницької діяльності

Ставка єдиного податку на 2011 рік

(на місяць)

01

СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНI З НИМИ ПОСЛУГИ

01.1 РОСЛИННИЦТВО

01.12 ОВОЧIВНИЦТВО; ДЕКОРАТИВНЕ САДIВНИЦТВО ТА ВИРОЩУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ РОЗСАДНИКIВ

01.2 ТВАРИННИЦТВО

01.4 НАДАННЯ ПОСЛУГ У РОСЛИННИЦТВI І ТВАРИННИЦТВІ; ОБЛАШТУВАННЯ ЛАНДШАФТУ

100

160

100

100

02

ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОВ'ЯЗАНI З НИМ ПОСЛУГИ

02.01 ЛІСІВНИЦТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

200

05

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

05.01.0 РИБАЛЬСТВО; НАДАННЯ ПОСЛУГ У РИБАЛЬСТВІ

100

14

ІНШІ ГАЛУЗІ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

200

15

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ

15.11 ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА

15.12 ВИРОБНИЦТВО М’ЯСА СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ ТА КРОЛІВ

15.13 ВИРОБНИЦТВО М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

15.6 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, КРОХМАЛЮ ТА КРОХМАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

15.7 ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН

15.8 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

130

130

130

70

70

70

17

ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

17.7 ВИРОБНИЦТВО ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ

70

18

ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ; ВИРОБНИЦТВА ХУТРА ТА ВИРОБІВ З ХУТРА

18.1 ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ ЗІ ШКIРИ

18.2 ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ З ТЕКСТИЛЮ

70

70

20

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ, КРІМ МЕБЛІВ

20.1 ЛIСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО; ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

20.2 ВИРОБНИЦТВО ФАНЕРИ, ПЛИТ ТА ПАНЕЛЕЙ, ШПОНУ

20.3 ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ’ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

20.5 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКА, СОЛОМКИ І МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ

200

200

100

100

22

ВИДАВНИЧА ТА ПОЛIГРАФIЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

22.1 ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

22.2 ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ПОСЛУГИ

22.3 ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ

70

70

70

26

ВИРОБНИЦТВО IНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МIНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

26.12 ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ЛИСТОВОГО СКЛА

26.4 ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦI ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ З ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ

26.6 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ З БЕТОНУ, ГІПСУ ТА ЦЕМЕНТУ

26.7 ОБРОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ

70

200

100

150

28

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

28.1 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ТА ВИРОБІВ

28.4 КУВАННЯ, ПРЕСУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, ПРОФІЛЮВАННЯ; ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ

28.5 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛIВ

28.6 ВИРОБНИЦТВО НОЖОВИХ ВИРОБІВ, IНСТРУМЕНТІВ ТА ЗАЛІЗНИХ ВИРОБІВ

28.7 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

100

70

200

70

70

29

ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

29.11.3 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНІВ ТА ТУРБІН

29.24.3 МОНТАЖ ІНШИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

29.32.4 РЕМОНТ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І МОНТАЖ ІНШИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

29.5.ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

100

100

100

100

36

ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ; ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

36.1 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛIВ

36.2 ВИРОБНИЦТВО МОНЕТ ТА МЕДАЛЕЙ, ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

36.6 ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

100

200

100

37

ОБРОБЛЕННЯ ВIДХОДIВ

37.1 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВIДХОДIВ ТА БРУХТУ

37.2 ОБРОБЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ

70

150

45

БУДIВНИЦТВО

45.21 ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

45.22 ВИГОТОВЛЕННЯ КАРКАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ПОКРІВЕЛЬ

45.23 БУДIВНИЦТВО ДОРIГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

45.25 IНШI БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ

45.31 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНI РОБОТИ

45.33.1 МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦIЇ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ ПОВIТРЯ

45.33.2 ВОДОПРОВIДНI, КАНАЛIЗАЦIЙНI ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ РОБОТИ

45.33.3 ГАЗОПРОВIДНI РОБОТИ

45.34 ІНШІ МОНТАЖНІ РОБОТИ

45.42 СТОЛЯРНI ТА ТЕСЛЯРСЬКІ РОБОТИ

45.43 ПОКРИТТЯ ПIДЛОГИ ТА ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН

130

130

100

130

130

200

200

200

100

100

100

50

ТОРГIВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ, ЇХ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ

50.1 ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ

50.2 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБIЛIВ

50.3 ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ

50.40.2 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ МОТОЦИКЛАМИ

50.40.4 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МОТОЦИКЛIВ

200

150

200

200

100

51

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ I ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОПТОВІЙ ТОРГIВЛI

51.1 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОПТОВIЙ ТОРГIВЛI

51.11 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГIВЛI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ СИРОВИНОЮ, ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ ТЕКСТИЛЬНОЮ СИРОВИНОЮ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ

51.13 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГIВЛI ДЕРЕВИНОЮ ТА БУДIВЕЛЬНИМИ МАТЕРIАЛАМИ

51.15 ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МЕБЛЯМИ , ПОБУТОВИМИ ТОВАРАМИ, ЗАЛІЗНИМИ ТА ІНШИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВИРОБАМИ

51.21 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗЕРНОМ, НАСІННЯМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

51.38 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ IНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

200

100

200

200

200

200

52

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ, РЕМОНТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ

52.1 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ

52.22 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЯСОМ ТА МЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ

52.24 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ХЛIБОМ, ХЛIБОБУЛОЧНИМИ ТА КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ

52.31 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

52.33 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ КОСМЕТИЧНИМИ ТА ПАРФУМЕРНИМИ ТОВАРАМИ

52.47 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ КНИГАМИ, ГАЗЕТАМИ ТА КАНЦЕЛЯРСЬКИМИ ТОВАРАМИ

52.48.1 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ОФІСНИМ ТА КОМПЮТЕРНИМ УСТАТКОВАННЯМ

52.48.2 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ГОДИННИКАМИ ТА ЮВЕЛІРНИМИ ВИРОБАМИ

52.48.9 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

52.5 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ УЖИВАНИМИ ТОВАРАМИ В МАГАЗИНАХ

52.62 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ З ЛОТКIВ ТА НА РИНКАХ

52.63 РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ПОЗА МАГАЗИНАМИ

52.7 РЕМОНТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ

200

200

100

200

70

70

200

200

70

70

70

200

70

55

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ТА РЕСТОРАНІВ

55.1 ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛIВ

55.2 НАДАННЯ ІНШИХ МІСЦЬ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

55.3 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ

55.4 ДІЯЛЬНІСТЬ БАРІВ

55.5 ДІЯЛЬНІСТЬ ЇДАЛЕНЬ ТА ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГОТОВОЇ ЇЖІ

200

200

200

200

70

60

ДІЯЛЬНІСТЬ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

60.21 ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ІНШОГО МІСЬКОГО РЕГУЛЯРНОГО ТРАНСПОРТУ

60.22 ДІЯЛЬНІСТЬ ТАКСІ

60.23 ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕГУЛЯРНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

60.24 ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

150

100

100

200

63

ДОДАТКОВІ ТРАНСПОРТНI ПОСЛУГИ ТА ДОПОМІЖНІ ОПЕРАЦІЇ

63.3 ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖУВАНЬ

63.4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

200

200

67

ДОПОМIЖНІ ПОСЛУГИ У СФЕРI ФIНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА СТРАХУВАННЯ

67.20 ДОПОМIЖНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

100

70

ОПЕРАЦIЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

70.1 ОПЕРАЦІЇ З ВЛАСНИМ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

70.2 ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

70.3 ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ ДЛЯ ТРЕТІХ ОСІБ

200

200

200

71

ОРЕНДА МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ; ПРОКАТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ І ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ

71.1 ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ

71.2 ОРЕНДА ІНШИХ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА УСТАТКОВАННЯ

71.3 ОРЕНДА ІНШИХ МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ

71.4 ПРОКАТ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ

100

100

200

100

72

ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI IНФОРМАТИЗАЦIЇ

72.1 КОНСУЛЬТАЦIЇ З ПИТАНЬ IНФОРМАТИЗАЦIЇ

72.2 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦІЙ СФЕРІ

72.3 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ

72.4 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВ’ЯЗАНА З БАНКАМИ ДАНИХ

72.5 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОФІСНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

72.6 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

200

200

200

200

120

200

74

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ ПРАВА, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ІНЖИНІРИНГУ; НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМЦЯМ

74.11. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА

74.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

74.13 ДОСЛIДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ СУСПIЛЬНОЇ ДУМКИ

74.14 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

74.20 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРАХ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ

74.30 ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

74.40 РЕКЛАМА ДІЯЛЬНІСТЬ

74.81 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ФОТОГРАФIЇ

74.85 НАДАННЯ СЕКРЕТАРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ПОСЛУГ З ПЕРЕКЛАДУ

74.86 ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕФОННИХ ЦЕНТРІВ

74.87 НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

200

100

100

200

200

200

70

80

100

80

100

75

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

75.24 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ

200

80

ОСВIТА

80.1 ПОЧАТКОВА ЗАГАЛЬНА ОСВІТА

80.2 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

80.3 ВИЩА ОСВІТА

80.4 IНШІ ВИДИ ДIЯЛЬНIСТІ У СФЕРI ОСВIТИ

70

70

70

70

85

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦIАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

85.12 МЕДИЧНА ПРАКТИКА

85.13 СТОМАТОЛОГIЧНА ПРАКТИКА

85.14 IНША ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

85.2 ВЕТЕРИНАРНА ДIЯЛЬНIСТЬ

100

150

70

80

92

ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ, ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ

92.2 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

92.6 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI СПОРТУ

92.7 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ВIДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ

200

70

200

93

НАДАННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

93.01 ПРАННЯ, ХІМЧИСТКА ТА ФАРБУВАННЯ

93.02 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРУКАРНЯМИ ТА САЛОНАМИ КРАСИ

93.03 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОХОВАНЬ ТА НАДАННЯ ПОВЯЗАНИХ З НИМИ ПОСЛУГ

93.04 ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ФІЗИЧНОГО КОМФОРТУ

93.05 НАДАННЯ ІНШИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

100

100

70

100

70

95

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ

95.00 ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ ПРИСЛУГИ

70

99.9

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

99.9.1 НАДАННЯ ПОСЛУГ КОПІЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ДРУКУ, ЛАМІНУВАННЯ

99.9.2 КОМП”ЮТЕРНІ ІГРИ

99.9.3 ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКІВ

99.9.4 ПРОБИТТЯ ВОДЯНИХ КОЛОНОК

99.9.5 ДОСТАВКА ПРИВІТАНЬ, ПОДАРУНКІВ, ТОВАРІВ, КУР”ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ, ТОЩО

99.9.6 ПОСЛУГИ ПЛАТНОЇ АВТОСТОЯНКИ

99.9 7 ПОСЛУГИ ПЛАТНОГО ТУАЛЕТУ

99.9.8 ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

99.9.9 РЕМОНТ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

99.9.10 ПРОДАЖ ЛОТЕРЕЙНИХ КВИТКІВ

99.9.11 ПРИБИРАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

99.9.12 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

70

200

150

120

70

160

70

70

70

70

70

200

Секретар сільської ради Р.І.Козак

Додаток № 2

до рішення Люхчанської сільської ради

від 22 березня 2011 року № 147

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Загальні положення

1.1 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є місцевим збором і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 10.2.1 статті 267 Податкового кодексу України.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у місті підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

б) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

г) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах “Українське товариство сліпих”, “Українське товариство глухих”, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

3. Ставки збору

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім відділення поштового зв’язку с. Люхча ЦПЗ № 5 м. Сарни РД УДППЗ «Укрпошта» та Відкритого акціонерного товариства «Сарнифармація») та діяльності з надання платних послуг встановлені з розрахунку на календарний місяць у розмірі 94 грн.

3.2 Розмір ставок збору за провадження торговельної діяльності для відділення поштового зв’язку с. Люхча ЦПЗ № 5 м. Сарни РД УДППЗ «Укрпошта» - 30,00 грн. щомісячно.

3.3 Розмір ставок збору за провадження торговельної діяльності для Відкритого акціонерного товариства «Сарнифармація» - 20,00 грн. щомісячно.

3.4 Ставка збору за провадження торговельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно в розмірі 47 грн.

3.5 Ставка збору за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту за один день встановлюється в розмірі 0,02 розміру мінімальної заробітної плати в розмірі 19 грн.

4. Строк і порядок сплати збору

4.1. Сплата збору здійснюється платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю через пересувану торговельну мережу – за місцем реєстрації таких платників;

в) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів - за місцем провадження такої діяльності.

4.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш, як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

4.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

4.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

4.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради Р.І.КозакСкачать документ

Похожие документы:

Поиск не дал результатов..