Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Уметь определять персонажей (дейст­вующих лиц) и ге­роев (главных дей­ствующих лиц); находить рифмы. Знать наизусть 4-5 стихотворений раз­ных авторов...полностью>>
'Реферат'
Площа океану - 76,2 млн. км2. Найбільша затока – Бенгальська. Максимальна глибина – 7729 м. Найбільші острови – Мадагаскар, Шрі-Ланка. Кількість морі...полностью>>
'Документ'
Если выйти из Плассана через Римские ворота, расположенные у южной заставы, то вправо от дороги в Ниццу, за первыми домами предместья, окажется незас...полностью>>
'Конспект'
Приступая к правке-обработке текста, литературный редактор должен учитывать особенности жанра. Одни требования предъявляются к литературной форме инф...полностью>>

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з 01. 01. 2012

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи з 01.01.2012.

У зв’язку із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", яка набирає чинності з 1 січня 2012 року буде змінено механізм обчислення пенсій по інвалідності і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54, 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пенсії за бажанням осіб можуть призначатися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986-1990, у розмірі відшкодування фактичних збитків.

Заробітна плата для обчислення пенсій враховується за будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження:

1) з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;

2) на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період з 26 квітня 1986 року до 1 серпня 1987 року, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із зони Чорнобильської АЕС за медичними показниками у зв'язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС;

3) менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження;

4) менше календарного місяця у 1986-1990 роках, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Якщо дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітної плати проводиться у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні, а доплата за вихідні і святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати;

5) менше місяця та захворіла на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно ст.57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менш як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному місяці роботи більш як 25,4 пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за фактично відпрацьований час.

В усіх випадках премія, передбачена пп.3 п.1 постанови Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 N 207-7 (не більш як 400 карбованців на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб, які безпосередньо брали участь у роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища, після проведеного розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.

Пенсії призваних на військові збори військовозобов'язаних, які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали у зоні відчуження в 1986-1990 роках, призначаються виходячи із заробітної плати, яку вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи, місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розрахунку оплати праці за умови, якщо такий розрахунок проведено на підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні - 5, II - 4, I - 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фактично одержаної суми у зазначений період.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 років не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Мінімальний розмір пенсії становить:

1) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності - 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II групи інвалідності - 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III групи інвалідності - 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012 і 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2012 ;

II групи інвалідності - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012 і 125% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2012;

III групи інвалідності - 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.01.2012 і 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.07. 2012;

3) для дітей-інвалідів - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

4) для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

- на одного непрацездатного члена сім'ї - 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;

- на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100 % пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи - 285%, II групи - 255%, III групи - 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплачується у таких розмірах до прожиткового мінімуму

для осіб, які втратили працездатність:

1) особам, що належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

інвалідам I групи – 50 %;

інвалідам II групи – 40 %;

інвалідам III групи – 30 %;

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

з 1 січня 2012 року:

інвалідам I групи - 30 %;

інвалідам II групи - 20 %;

інвалідам III групи - 15 %;

з 1 липня 2012 року:

інвалідам I групи - 36 %;

інвалідам II групи – 24 %;

інвалідам III групи - 18 %;

2) особам, що належать до категорій 2-4:

з 1 січня 2012 року:

особам, що належать до категорії 2 - 15 %;

особам, що належать до категорії 3 - 10 %;

особам, що належать до категорії 4 - 5 %;

з 1 липня 2012 року:

особам, що належать до категорії 2 - 18 %;

особам, що належать до категорії 3 - 12 %;

особам, що належать до категорії 4 - 6 %;

3) дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 18 %.

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, у розмірі 12 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, передбачене ст. 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснюється в таких розмірах:

тим, що проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - 13,2 грн;

тим, що проживають у зоні гарантованого добровільного відселення - 10,5 грн;

тим, що проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 5,2 грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Союз Чорнобиль України та Української Спілки ветеранів Афганістану з питань роз’яснення пенсійного та чорнобильського закон

  Закон
  27 січня 2012 року відбулась зустріч керівництва району з активом Черкаських районних громадських організацій „Союз Чорнобиль України” та Української Спілки ветеранів Афганістану з питань роз’яснення пенсійного та чорнобильського
 2. Верховної Ради України на пленарних засіданнях 9 лютого 2012 року. Розглянуто 28 питань порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 5 закон

  Закон
  Шановні народні депутати! Сьогодні день народження нашого колеги Костенка Павла Івановича. Прошу привітати іменинника і побажати йому успіхів і здоров'я.
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,

Другие похожие документы..