Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных во время изучения следующих дисциплин: физика; математика; вычислительная техника, информатика (...полностью>>
'Документ'
- здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне п...полностью>>
'Реферат'
В последнее время при общении на иностранном языке мы часто сталкиваемся с понятием «сленг», «сленговые выражения». И довольно часто это препятствует...полностью>>
'Лекция'
Ветеринария, ветеринарная медицина (от лат. veterinarius – ухаживающий за скотом, лечащий скот), комплекс наук, изучающих болезни животных, а также с...полностью>>

Програма захисту прав споживачів Черкаського району на 2012-2016 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7.02.2012

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

захисту прав споживачів Черкаського району

на 2012-2016 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Становлення цивілізованих взаємовідносин між учасниками споживчого ринку, задоволення потреб споживачів у товарах і послугах має здійснюватись на основі безумовного додержання вимог щодо їх якості, безпеки та гарантованого рівня споживання, постійного цілеспрямованого контролю за цим процесом з боку держави.

При постійному зростанні обсягів споживання та насичення ринку продовольчими і промисловими товарами, у тому числі іноземного виробництва, ще гостріше постає питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та безпеки.

Впродовж 2011 року районною санітарно-епідеміологічною службою здійснено 353 перевірки закладів торгівлі та об’єктів громадського харчування. Виявлено 104 порушення (29,4%) санітарного законодавства з боку об’єктів господарювання, основні з них це порушення умов зберігання товару та недоброякісні харчові продукти.

Розпорядженням районної державної адміністрації від 30.12.2011 №359 утворено робочу групу райдержадміністрації по перевірці роботи ринків, закладів торгівлі та громадського харчування.

Робочою групою з 03.01.2012 по 13.01.2012 проведені перевірки ринків, закладів торгівлі та громадського харчування. За результатами перевірок робочою групою райдержадміністрації було проведено роз’яснювальну роботу з підприємцями, які займаються торгівлею на територіях сільських рад, щодо недопущення стихійної торгівлі, щодо дотримання вимог законодавства про охорону праці та електробезпеки, податкового законодавства, вимоги щодо створення соціального кошику, проведено аналіз моніторингу цін на продукти харчування.

Голів сільських рад попереджено про необхідність вжиття заходів щодо упорядкування стихійної торгівлі на територіях сільських рад, налагодження співпраці з дільничними інспекторами міліції.

Комісією перевірено 36 суб’єктів господарської діяльності фізичних осіб. Виявлено 19 осіб, які працювали без належного оформлення трудових договорів. За результатами проведених заходів легалізовано заробітної плати на суму 20,4 тис.грн.. Складено чотири акти щодо виявлення скритої (тіньової) зайнятості в селах Леськи, Червона Слобода, Білозір’я, Степанки.

Загальними порушеннями з охорони праці при проведенні перевірок є: відсутність проходження підприємцями навчання та перевірки знань з питань охорони праці, відсутність журналів інструктажів з охорони праці, інструкцій, порушення правил безпечної експлуатації електрообладнання, відсутність технічних звітів по електробезпеці тощо.

Видано три приписи з питань охорони праці про виявлені порушення та недоліки з встановленим місячним терміном до виконання. С.Хутори, Хацьки, Білозіря.

При обстеженні закладів торгівлі у шести підприємців проводилася реалізація продукції тваринного походження без супровідних документів, що засвідчують якість та безпеку продукції. Також виявлено факти реалізації простроченої по термінах реалізації продукції. На підприємців складено шість протоколів про адміністративне правопорушення на загальну суму 1836 грн.

З приватними підприємцями, які здійснюють підприємницьку діяльність з реалізації продуктів харчування, проведено співбесіду щодо створення соціальних кошиків для малозабезпечених верств населення. У дев’яти закладах торгівлі функціонують соціальні кошики відповідно до доручення голови облдержадміністрації від 15.09.2010 № 88.

Проведено моніторинг цін на основні продукти харчування, та проведено роз’яснювальну роботу із суб’єктами підприємницької діяльності по даному питанню.

За таких обставин питання підвищення рівня захисту прав споживачів має бути в центрі уваги відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програма захисту прав споживачів у Черкаського району на 2012-2016 роки (далі - Програма) спрямована на удосконалення регулювання відносин на споживчому ринку Черкащини між споживачами товарів, робіт, послуг і виробниками, продавцями та визначення механізму реалізації заходів щодо захисту їх прав.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є комплексне розв'язання проблем, які існують на споживчому ринку району, та захист інтересів і прав громадян як споживачів товарів, робіт, і послуг, що може бути досягнуто шляхом підвищення рівня інформованості та правової обізнаності споживачів стосовно реалізації і захисту їх прав.

Завданнями Програми є:

забезпечення наповнення ринку району якісними товарами народного споживання, впровадження систем їх якості та безпеки;

активізація діяльності органів державного контролю і нагляду, структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських, селищних рад щодо захисту прав споживачів від насичення споживчого ринку неякісними та небезпечними товарами і послугами;

сприяння розвитку громадського руху споживачів в районі;

забезпечення об'єктивної, доступної та своєчасної інформації про товари, роботи, послуги, що реалізуються;

вдосконалення контролю за станом якості та безпечності продукції на ринку району.

Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного бюджету та бюджетів сільських, селищних рад.

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

 • активізувати роботу структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських, селищних рад щодо забезпечення захисту прав споживачів на території району;

 • наповнити споживчий ринок району більш якісними та безпечними товарами, послугами;

 • підвищити рівень поінформованості населення району щодо положень законодавства про захист прав споживачів, якість та безпеку товарів.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління економіки райдержадміністрації.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління економіки райдержадміністрації.

Виконавці заходів Програми щорічно до 15 січня інформують управління економіки райдержадміністрації про стан виконання Програми.

Додаток до програми захисту прав споживачів у Черкаському районі на 2012-2016 роки

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми захисту

прав споживачів у Черкаському районі на 2012-2016 роки

п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання (роки)

1

2

3

І Організаційно-методичні заходи

1

Створити відповідні підрозділи або визначити окремих осіб з питань забезпечення захисту прав споживачів.

Райдержадміністрація, виконкоми сільських, селищних рад.

2012-2016

2

Сприяти створенню в районі громадських організацій з питань захисту прав споживачів

Управління економіки райдержадміністрації

2012-2016

3

Розробляти та затверджувати в установленому порядку плани спільних дій органів державного контролю і нагляду в частині захисту прав споживачів

Управління економіки райдержадміністрації

1 квартал щорічно

4

Щорічно при формуванні відповідних бюджетів розглядати питання про виділення коштів для відбору зразків на проведення випробувань харчової продукції з метою визначення її відповідності вимогам чинних нормативних документів та упередження надходження на споживчий ринок області неякісних товарів.

Фінансове управління райдержадміністрації

Щорічно

II. Контрольно-профілактичні заходи

1

Здійснювати контроль якості продуктів тваринного походження, що реалізуються на ринках району.

Управління ветеринарної медицини у районі, РВУМВС України в Черкаській області

2012-2016

2

Проводити перевірки закладів освіти, дитячих, лікувальних, оздоровчих закладів, закладів торгівлі та громадського харчування щодо якості та безпеки продукції харчування.

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, управління ветеринарної медицини у районі, районна санітарно-епідеміологічна служба.

2012-2016

3

Вжити заходів щодо упорядкування "вуличної"" торгівлі відповідно до встановлених правил і технологічних вимог стосовно продажу товарів через дрібно роздрібну, пересувну та виїзну мережі

Управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад.

2012-2016

4

Проводити комплексні перевірки за додержанням вимог нормативно-правових актів щодо якості та вартості послуг передусім у сфері житлово-комунального господарства, зв'язку та транспорту

Управління економіки райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення.

2012-2016

III. Інформаційно-просвітницькі заходи.

1

Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед населення району щодо роз'яснення норм і положень законодавства з питань захисту прав споживачів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення і надання відповідної правової допомоги. Забезпечити функціонування постійно-діючої рубрики "Споживач" в газеті "Сільські обрії" та районному радіомовленні.

Районна санітарно-епідеміологічна служба, управління ветеринарної медицини у районі, відділ з питань внутрішньої політики та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

Постійно

2

Проводити виїзні наради - семінари, «круглі столи» за участю працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських, селищних рад та суб'єктів підприємницької діяльності з питань захисту прав споживачів

Управління економіки райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад.

2012-2016

3

Забезпечувати оприлюднення у засобах масової інформації результатів роботи органів державного нагляду та контролю з питань захисту прав споживачів

Відділ з питань внутрішньої політики та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

що

квартальноСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (1)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (2)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (3)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 5. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

Другие похожие документы..