Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский государственный технический универс...полностью>>
'Документ'
основатель и СЕО компании Worldwide Brands, Inc. Будучи сертифицированным инженером курса Microsoft-Certified Systems, он специализируется на разрабо...полностью>>
'Справочник'
Заказать эти и многие др. издания можно по e-mail: klades@yandex.ru или по тел.: +7-903-135-41-37. Наши сайты: http: klades.narod.ru; http: sdknig.nar...полностью>>
'Реферат'
Туреччина - південний морський сусід України. Відстань між Одесою і Стамбулом становить 690 км, від Криму до турецьких берегів - 250 км. Важлива геог...полностью>>

1. 2 Кількість викладачів з вченими ступенями та званнями (у відсотках): 67,6%

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

1.2 Кількість викладачів з вченими ступенями та званнями (у відсотках): 67,6%.

Доктор економічних наук - 1

Кандидат економічних наук, доцент –1

Кандидат технічних наук, в. о. доцента – 1

Магістр -3

2. Комплексна наукова тема кафедри.

2.1.Назва теми, прізвище керівника та виконавців.

Економіко-правове механізм розвитку просторових соціально-економічних систем (на прикладі Північного Приазов’я)”.

Керівник: д.ек.н., проф. Гудзь П.В.

Виконавці: ст.викл. Кучер С.Ф., к.ек.н. Несторенко Т.П, ст.викл. Леміш К.М., ст.викл. Шило Н.В., асистент Кобельчук Н.М., ст.лаборант Черемісіна Т.В.

2.2 Результати розробки, форми та засоби реалізації КНТ.

Робота проводилась згідно завдань державної тематики за планами ІЕПД НАН України за темою “Особливості роботи лабораторії з вивчення проблем приморського міста Інституту економіко-правових досліджень НАН України”. Лабораторія започаткувала власну діяльність з 23 березня 1996 року

1. Мета створення лабораторії розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій, що забезпечують розвиток і трансформацію господарського середовища курортних міст

Завдання

• обґрунтування економіко-правового статусу функціонування курортного міста;

• аналіз та прогнозування шляхів реструктуризації господарського комплексу курортного міста;

• впровадження інноваційних управлінських технологій та організаційно-економічних форм розвитку підприємництва у курортній та рекреаційній сфері;

• визначення складових механізму активізації соціального капіталу міського розвитку;

• інтеграція господарського комплексу приморського міста у світову економіку в умовах глобалізації.

2. Наукові кадри

Керівник - доктор економічних наук, професор Гудзь П.В.

Науковий співробітникканд. екон. наук, доц. Казачковська Г.В.

3. Характер співпраці вузівської та академічної науки

організаційний формат поєднання вузівської та академічної науки у формі підписаної керівниками наукових установ Угоди про співпрацю та Положення про роботу лабораторії,

творчо-дослідницький формат кооперації наукових досліджень (спільне виконання планів НДР за державним замовленням згідно рішення Бюро Відділення економіки Президії НАН України; колективні монографії

науково-практичний формат співпраці (проведення єдиним оргкомітетом міжнародних наукових досліджень, інтеграція ресурсів видавництва тощо, експертиза наукових розробок до практичного впровадження , консалтинг у галузі муніципального менеджменту та місцевого розвитку тощо),

підготовка наукових кадрів (членство в спеціалізованій вченій раді Д 11.170.01, опанування, реферування, рецензування наукової продукції, підготовка та захист дисертацій, залучення студентів до наукових досліджень)

4. Наукові здобутки

Розробка стратегічного плану міста

Спільно з молодіжним ресурсним центром наукових досліджень “Північне Приазов’я”:

•проведення серії соціологічних досліджень мешканців міста із визначення пріоритетів стратегічного розвитку громади;

•опрацювання та ідентифікація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста на період до 2010 року,

• участь у написанні стратегічного плану міста,

•пропаганда ідеї прийняття стратегічного плану міста через створення спецвипуску номеру міської газети до П-х Всеукраїнських муніципальних слухань у Бердянську, публікацій

4.2. Виконання госпрозрахункових замовлень для курортного та рекреаційного бізнесу:

- розробка БІЗНЕС-ПЛАН розвитку Приазовського дочірнього підприємства закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” на 2000-2004 роки - Розроблений лабораторією Економіко-правових проблем Приморського міста відділу Економіко-правових проблем Розвитку територіальних систем Інституту економіко-правових досліджень НАН України  Заступник директора ІЕПД д.е.н. В.В.Фінагін 

4.3. обґрунтування та сприяння впровадженню системи ISO 9001 у бердянському міськвиконкомі:

1.Розробка проекту спільно з Асоціацією “Європейський шлях”

2.Співкоорлинація, організаційне та адміністративне супроводження впровадження Центру муніципальних послуг для мешканців міста та гостей

3. Участь у метолдичному забезпеченні формування документації СМЯ ISO 9001 на муніципальні послуги в м. Бердянськ

4. Проектна робота по забезпеченню зовнішнього аудиту та фінансування сертифікації

5. Пропаганда (проведення тренінгів) вітчизняного досвіду сертифікації у Росіїі (м. Гусєв Калінінградська область) та Македонії (м. Прілеп).

4.4. Видавнича та консалтингова робота:

Протягом 1996-2007 рр. проведена наступна робота:

• внесено 15 пропозицій до органів місцевого самоврядування (стратегічне планування, організація кондомініумів, програма туризму, пропозиції до проекту „Державної Програми розвитку природних територій міста Бердянська Запорізької області, визначених курортом державного значення на 2005-2010 роки”, програма підтримки підприємництва, напрями інноваційного розвитку м. Бердянська на 2004-2006 роки тощо);

•видано три монографії (дві колективні), 87 публікацій у фахових виданнях, у т.ч. 12 у зарубіжних виданнях 12 публікацій у місцевій пресі;

• проведено три Міжнародні науково-практичні конференції.

Перспективи та напрями роботи

• реалізація комплексної наукової теми дослідження (держ. реєстр. № 0105U008666) в межах підтеми “Формування наукових основ моніторингу економічного розвитку господарського середовища (на прикладі курортних міст)” до П-го кв. 2009 р.;

• обґрунтування напрямів розвитку сфери послуг та реструктуризації господарського комплексу міста,

• керівництво аспірантами та підготовка наукових кадрів;

• співпраця з місцевими владами, туристично-рекреаційним бізнесом

2.3.Результати виконання індивідуальних тем дослідження викладачів кафедри.

3. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри:

3.1. Аспіранти

1. Викладач кафедри, Леміш К.М., аспірант заочного відділення аспірантури Ради з вивчення продуктивних сил України. НАН України, м. Київ. Працює над кандидатською дисертацією “Реструктуризація господарського промислового комплексу регіону”.

Складений кандидатський мінімум з дисциплін “Філософія” та “Іноземна мова” (англійська мова). Розглянуто теоретичні аспекти перетворення політики і стратегії розвитку промислових підприємств в Україні, проведення реструктуризації на вітчизняний підприємствах. Проведений аналіз стану та розвитку промислових підприємств регіону. Ведеться робота над практичними розробками.

Текст роботи оформлений на 98%.

3.2 Докторанти

Над докторською дисертацією працює к.ек.н. Несторенко Т.П. Тема дослідження: “Моделювання розвитку територіальних утворень” (Національний технічний університет (ХПІ).

3.3 Пошукачі

Шило Н.В.

№ спеціальності: 08.10.02. Тема дослідження: “Удосконалення операційної системи на основі моделювання бізнес-процесів”. Назва ВНЗ: Національний університет “Львівська політехніка”. Прізвище, ім’я та по-батькові керівника: доктор екон. н., проф. Кузьмін О.Є. Текст роботи оформлений на 70% - 2 розділи з трьох.

Кучер С.Ф.

№ спеціальності: 08.10.01. (“РПС” та “Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил”) Тема дослідження: “Вдосконалення ефективності міської економіки». (На прикладі економіки приморського міста)”. Назва ВНЗ: Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Прізвище, ім.’я та по-батькові керівника: доктор екон. наук, проф. Ґудзь П.В.

Текст роботи оформлений на 98%.

3.4 Стажування

Несторенко Т.П.

Листопад 2006 р. - березень 2007 р. проводила наукові дослідження на базі університету ім. А. Міцкевича (м. Познань, Польща) в рамках програми Каси ім. Мяновского. Тематика стажування - "Проблеми розвитку економіки територіального утворення". В ході стажування було проведено дослідження економіко-математичних моделей економічного розвитку міста, механізмів удосконалення та розвитку інфраструктури міста, зокрема курортного міста.

3.5.Участь у семінарах, тренінгах.

Немає

3.6. Планування захисту кандидатських/докторських дисертацій.

Леміш К.М.

Кандидатська дисертацією “Реструктуризації становлення та розвиток промисловості регіону”.- 2008 рік

Кучер С.Ф.

Кандидатська дисертацією: “Вдосконалення ефективності міської економіки” - 2008 рік.

4. Характеристика видавничої діяльності:

4.1. Збірники наукових робіт:

Ґудзь П.В.:

1. Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків Зб.наук.праць / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред.кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С.307. (20,4 др.ар)

2. Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с. (22,6 др.ар.)

4.2 Наукові статті:

Ґудзь П.В.

1. Ґудзь П.В. Методологія економічної діагностики розвитку території (регіонів) методика дослідження// Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 7-16. (0,7 др.ар.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П., Балабанова О.І. Бюджетні управління як механізм підвищення рівня економічної безпеки // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 227-235. (0,5 др.ар.)

2. Несторенко Т.П.Инфраструктура города как фактор его конкурентоспособности //Роль та перспективи розвитку лікувальних факторів в оздоровленні та реабілітації на курорті державного значення Бердянськ: Зб.наук.пр. ЗАТ “Приазовкурорт”. – К.: ”Купріянова”, 2007. – 150с. – С.140-145. (0,3 др.ар.)

Кучер С.Ф.

1.Кучер С.Ф. Удосконалення структури програм реформування міської економіки // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 50-59. (0,6 др.ар.)

2. Кучер С.Ф. Стратегія курортного міста на зарубіжних ринках // Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня). – Харьков. – 2007. – (в ред.)

Леміш К.М.

1.Леміш К.М. Разработка алгоритма реформирования компании на основе аутсорсинга // Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 227-235. (0,5 др.ар.)

2.Леміш К.М. Современные организационные формы реструктуризации промышленных предприятий. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня). – Харьков. – 2007. – (в ред.)

Кобельчук Н.М.

1. Кобельчук Н.М. Формування позитивного іміджу підприємства сфери послуг// Інноваційні шляхи розвитку курортно-туристичних регіонів та ринків: Зб. наук. пр./ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп.ред.) та ін. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 307 с. С. 299-306. (0,4 др.ар.)

4.3 Тези наукових повідомлень

Ґудзь П.В.

1. Гудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф. Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина друга. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 38-42. (0,3 др.ар.)

Кучер С.Ф.

1. Гудзь П.В., Левада Д.О., Кучер С.Ф. Фінансово-економічні методи трансформації економіки курортного міста // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина друга. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 38-42. (0,3 др.ар.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П. Совершенствование процесса ценообразования в санаторно-курортных учреждений// Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 81-83. (0,1 др.ар.)

2. Несторенко Т.П., Несторенко А.В. Применение маржинального анализа в управлении затратами предприятия // Материалы докладов учасников VI Межнародной научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: (4-6 октября 2007 года, Алушта). – в ред.

Леміш К.М.

1.Леміш К.М. Пріоритети реструктуризації промислового сектору вітчизняної економіки // Інноваційні процеси економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 260с. – С.73-75. (0,1 др.ар.)

2.Леміш К.М., Черемісіна Т.В. Маркетингова взаємодія підприємств на основі аутсорсингу// Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 90-91. (0,07 др.ар.)

Кобельчук Н.М.

1. Кобельчук Н.М. Международный туризм как важнейшая форма международной торговли услугами // Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ). Частина перша. Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 96с. – С. 63-65. (0,1 др.ар.)

2. Кобельчук Н.М. Обґрунтування стратегії зовнішньоекономічного ціноутворення на ВАТ „Азмол” Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. Частина І. / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- С.3-8. (0,3 др.ар.)

4.4.Навчально-методичні посібники.

Кобельчук Н.М.

1. Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 4 курсу заочної форми навчання за фахом «Менеджмент організацій» – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – (в ред.)

Несторенко Т.П.

1. Несторенко Т.П. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія економічного аналізу” студентами 2 курсу спеціальностей “Менеджмент організацій” та „Менеджмент ЗЕД” заочної форми навчання – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 28с. (1,9 др.ар.)

2. Несторенко Т.П Навчально-методичний посібник з курсу «Мікроекономіка» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей “Фінанси” та „Економічна кібернетика” – Бердянськ: АРІУ ЗНТУ, 2007. – 52с. (3,5 др.ар.)

5. Науково-методична робота

5.1 Розробка нових програм, навчальних планів, тестових завдань.

Гудзь П.В.

1. Написання та оновлення конспектів лекцій з дисциплін: “Маркетинг”, Вступ до фаху”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Регіональне управління”, “Основи економічної теорії”.

2. Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студентів із вказаних вище курсів.

3. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

4.Корректування завдань та проведення тестового контролю з курсів “Маркетинг”, Вступ до фаху”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Регіональне управління”, “Основи економічної теорії”.

5. Розробка та оновлення програми державного іспиту для студентів денної та заочної форми навчання.

6. Розробка тематики курсових робіт з “Менеджменту”.

7. Поновлення питань державного комплексного екзамену з фаху “Менеджмент організацій”.

8. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної, заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент ЗЕД”, “Менеджмент організацій”.

Леміш К.М.

1. Коректування робочих програм з курсу: “Історія світової економіки”, “Основи менеджменту”, “Основи економічної теорії”, “Політична економія”, “Стратегічний менеджмент”, “Стратегічний маркетинг”, “Менеджмент ЗЕД”, “Реклама та рекламна діяльність у ЗЕД”.

2. Оновлення робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з дисципліни -

“Стратегічний менеджмент”, “Стратегічний маркетинг”, “Реклама в ЗЕД”, “Історія світової економіки”.

3. Коректування конспектів лекцій з дисциплін: “Історія світової економіки”, “Основи менеджменту”, “Менеджмент”, “Основи економічної теорії”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тематики курсових робіт “Менеджменту ”, “Політична економія”, “Менеджмент ЗЕД”.

6. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент організацій”.

Несторенко Т.П.

1. Коректування робочих програм з курсів: “Ризик у ЗЕД” , “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”, “Техніко-економічний аналіз”.

2. Розробка робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з дисципліни “Сучасні економічні теорії”.

3. Коректування конспектів лекцій з дисциплін “Ризик у ЗЕД” , “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”, “Ризик у ЗЕД”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тематики курсових робіт з “Основи ЗЕД”, “Макроекономіка” .

6. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД ”, “Менеджмент організацій”.

Кучер С.Ф.

1. Розробка та оновлення робочих навчальних програм з раніше прочитаних курсів: “Розміщення продуктивних сил”, “Міжнародний маркетинг”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Корпоративне управління”, “Менеджмент ЗЕД”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародні економічні організації”, “Міжнародний менеджмент”, “Регіональні економічні зв’язки та ЗЕС”, “Вільні економічні зони”, “Регіональна економіка”.

2. Коректування завдань для проведення модульного та підсумкового контролю з курсу “Міжнародна економічна інтеграція”, “Розміщення продуктивних сил”.

3. Розробка робочих програм та конспектів лекцій, планів практичних завдань з нових дисциплін: “Трансформаційна економіка та економічна політика”.

4. Розробка тематики курсових робіт з “Основи ЗЕД”, “Менеджмент ЗЕД”, “Політична економія”.

5. Розробка тематики магістерських та дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент ЗЕД”, “Менеджмент організацій”.

6. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

Шило Н.В.

1.Оновлення робочих програм з раніше прочитаних курсів “Спільне підприємство”, “Менеджмент”, “Операційний менеджмент”.

2. Розробка тематики курсових робіт з “Менеджменту”, “Мікроекономіка”.

4. Розробка тем дипломних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності “Менеджмент організації”.

5. Складання та оновлення екзаменаційних білетів та питань до заліків.

Кобельчук Н.М.

1. Розробка робочої програми, планів семінарських занять та конспектів лекцій з курсів “Зовнішньоекономічна політика”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародна економіка”, “Теорія міжнародної торгівлі”.

2. Розробка тематики курсових робіт з дисциплін “Основи ЗЕД”, “Політична економія”, “Мікроекономіка”.

3. Розробка робочих програм та конспектів лекцій, планів практичних завдань з нових дисциплін: “Митна справа”.

4. Складання екзаменаційних білетів та питань до заліків.

5. Розробка тестів.

6. Розробка тем дипломних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності “Менеджмент організацій”.

5.2 Підготовка усіх видів методичних посібників, документів з ліцензування та акредитування.

Немає

5.3. Результати роботи методичних та методологічних семінарів кафедри.

Немає

5.4.Пропозиції щодо плану роботи науково-методичного семінару АРІУ ЗНТУ.

Обговорювати питання впровадження Булонської системи

 1. Впровадження результатів наукових досліджень в практику і до учбового процесу.

6.1. Участь у наукових конференціях.

Ґудзь П.В.

1. Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ).

Несторенко Т.П.

1. Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ).

2. Конференція: “Роль та перспективи розвитку лікувальних факторів в оздоровленні та реабілітації на курорті державного значення Бердянськ” (15 червня 2007 року, Бердянськ).

3. VI Межнародная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: (4-6 октября 2007 года, Алушта).

4. Четверта щорічна регіональна конференція Центру економічних досліджень на тему "Економічна теорія: інноваційні методи викладання та роль досліджень у навчальному процесі" (25-26 травня 2007 р. Київ),

Кучер С.Ф.

1. Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня, Харків).

Леміш К.М.

1. Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ).

2. Всеукраїнської науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою” (14-15 грудня, Харків).

Кобельчук Н.М.

1. Третя науково-практична конференція «Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою» (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ).

6.2 Доповідні записки, проекти на гранти фондів, рекомендації, участь у конкурсах, іменні стипендії, призи на конкурсах наукових робіт.

6.3.Результати госпрозрахункової діяльності, досліджень.

Немає

7. Науково-дослідна робота студентів (НДРС)

7.1.План роботи наукових гуртків, проблемних груп, її назви, керівники

1. Здійснюється керівництво студентською групою "Time Management" (керівник – ст.викладач Леміш К.М.). Робота над вирішенням питання: про організацію особистого часу засобами сучасних управлінських та інформаційних технологій.

7.2.Кількість, обсяг і вихідні дані публікацій студентів.

Слипко Е.А. Экономические предпосылки реструктуризации экспорта продукции на ОАО «ММК им. Ильича» // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Стерликов М.І. Розробка стратегії проникнення на зовнішній ринок для промислових підприємств України (на прикладі ЗАТ ВП „Азовкабель”) // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Пономарев Р.С. Модификация упаковки и тары в целях повышения привлекательности продукции (на примере ООО «Агринол») // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Брезицкая Ю. Обеспечение выхода украинских предприятий на зарубежные рынки (на примере ООО «Южный завод гидравлических машин») // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Коваленко І.В. Розробка конкурентної стратегії виходу ТОВ „Сади Бердянська” на зовнішні ринки // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Калюжный А.А. Построение логистической системы производственной деятельности предприятия // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Козлюк А.А. Обоснование необходимости перераспределения каналов сбыта ООО ПКП «Азовэнергомаш» // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Голіздра А. І. Вдосконалення міжнародної інвестиційної діяльності на підприємстві ЗАТ „Азовкабель” // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Шафорост И.В. Оценка степени монопольной власти фирмы на рынке // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Бучик В. Реализация маркетинговых концепций в зарубежных корпорациях // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Терещенко У. Особенности общения и проведения переговоров с иностранными контрагентами // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Москалев С.С. Микроэкономический анализ зависимости объемов продаж от цены страхового продукта (на примере Бердянского отделения ЗАО «УАСК АСКА») // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Назарова Г.О. Обґрунтування організаційно-економічного механізму сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності міста // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Шепель О. особливості євроінтегаційних процесів в СЕЗ одеської області // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Романько А.И. Повышение качества туристических услуг как фактор обеспечения конкурентоспособности туристического региона // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Кожина І.О. Управління якістю послуг – головний інструмент сталого розвитку туризму // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Тарасова И.О. Анализ рынка туристических услуг в г. Бердянске // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Шаповалова В.Н. Определение приоритетных направлений инвестирования в экономику // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Татариков А.В. Технико-экономическое обоснование плана строительства станции термической переработки ТБО В Г. Бердянске // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Цекова К. А. Маркетинговий механізм управління розвитком рекреаційно-туристичної діяльності // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Серов К. Особенности формирования туристического бренда г. Бердянска // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Черемисина Т. В. Оценка состояния развития деловой среды курортного города (на примере Бердянского филиала Запорожской Торгово-промышленной палаты) // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Гладкая М. Е. Аналитическая система поддержки деятельности санатория на основе моделирования потребительских предпочтений // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Божко О. Економічна і соціальна результативність діяльності малих та середніх туристичних підприємств в Україні // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Годованый Н.В. Повышение эффективности использования рекреационных ресурсов курортной территории // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Тюркина А.Ю. Формирование виртуальной платформы при организации продаж продукции региональных производителей // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Сиромятнікова А.Г. Мотивація трудової діяльності на туристичному підприємстві ТОВ «Супутник» // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Алексеева А. Современные тенденции управления стрессовыми ситуациями на предприятии // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Борисенко Ю. невербальные символы в коммуникационном процессе // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

Жомір О. Шляхи удосконалення пенсійної системи в Україні // Регіональні проблеми управління: теорія, практика, освіта. Збірник наукових праць Академії управління та інформаційних технологій “АРІУ”. - У двох частинах / За ред. д-ра економ. наук П. Гудзя. - Бердянськ: Видав. центр “АРІУТ”, 2007.- 339 с.

7.3. Кількість, назви виконаних випускних робіт (вказати наукового керівника та отриману оцінку).

Тематика дипломних робіт (603 гр.)

1. Обґрунтування стратегії розширення продуктів мебельної продукції на вітчизняному ринку (на прикладі ПП Жеренко)

Студент: Дегтярьова В.М.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

2. Вдосконалення управління номерним фондом на основі маркетингу (КП Готель “Україна”)

Студент: Горчакова Є.В.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

3. Розробка бізнес-плану турфірми на 2008 рік (на прикладі тур фірми Таксіді”)

Студент: Кукуц Л.М.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

4. Обґрунтування стратегії виходу підприємства на новий ринок (на прикладі ВАТ “Азмол”)

Студент: Ліпкан Т.Ю.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

5. Менеджмент процесів TQM (на прикладі ВАТ “ДМК”, м. Дніпродзержинськ)

Студент: Матросова Н.А.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

6. Оцінка фінансового стану філії ЗАТ “Приазовкурорт”, сан. Лазурний.

Студент: Тарасенко Р.В.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

7. Побудова маркетингово-логістичної системи виробничо-торгівельного підприємства (на прикладі ТОВ “Мойкомпані” м.Запоріжжя)

Студент: Чернобай Р.В.

Науковий керівник – д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

8. Розробка заходів з реалізації конкурентної стратегії промислового підприємства (на прикладі ТОВ “Запоріжкомплект”)

Студент: Кок В.М.

Науковий керівник - к. е.н. Несторенко Тетяна Петрівна

9. Розробка заходів з удосконалення процесу управління собівартістю продукції (на прикладі ПП “Міраж”)

Студент: Курило С.Е.

Науковий керівник - к. е.н. Несторенко Тетяна Петрівна

10. Керування витратами підприємства на основі бюджетування.

Студент: Манасян И.Л.

Науковий керівник - к. е.н. Несторенко Тетяна Петрівна

11. Розробка стратегії розвитку турфірми «Дімона Авіатур» (м. Запоріжжя)

Студент: Луньова Л.А.

Науковий керівник - старший викладач Леміш Катерина Михайлівна

12. Управління економічними ризиками підприємства (на прикладі ВАТ «Північно-донецький завод будівельної кераміки»)

Студент: Синицина Н.И.

Науковий керівник - старший викладач Леміш Катерина Михайлівна

13. Удосконалювання організаційної структури підприємства (На прикладі КП «Водоканал» м. Запоріжжя)

Студент: Карелина А.В.

Науковий керівник - старший викладач Леміш Катерина Михайлівна

14.Удосконалення організаційної структури на підприємстві по авторизованому сервісу та продажу автомобілів (на прикладі ВАТ “Апекс-Схід”).

Студент: Лискович А.Н.

Науковий керівник - старший викладач Кобельчук Наталія Миколаївна

15. Оптимізація управління запасами на підприємстві сфери послуг (на прикладі ЧП клуба “Екстрім”)

Студент: Шиман Н.В.

Науковий керівник - старший викладач Кобельчук Наталія Миколаївна

16. “Розвиток функцій планування в управлінні діяльності санаторія “Бердянськ”.

Студент: Кас’янов І.В.

Науковий керівник - старший викладач Кучер Станіслав Федорович

17. Розробка логістики готельних послуг (На прикладі ВАТ “Фрегат-99”), м.Бердянськ.

Студент: Савченко И.Н.

Науковий керівник - старший викладач Кучер Станіслав Федорович

18. Розробка концепції стратегічного розвитку фірми на основі стратегічного глобального рівня (на прикладі ВАТ “Південгідромаш”)

Студент: Харитоненко Ю.В.

Науковий керівник - старший викладач Шило Наталія В'ячеславівна

Тематика магістерських робіт (506М гр.)

1. Удосконалення інвестиційної діяльності (на прикладі ВАТ “Азмол”)

Студент: Голіздра А.І.

Науковий керівник: д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

2. Обґрунтування стратегій зростання експортних продаж на прикладі ТОВ “Південний завод гідравлічних машин”

Студент: Брезицька Ю.Г.

Науковий керівник: д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович

3. Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємств на зовнішньому ринку

Студент: Коваленко І.В.

Науковий керівник: д.ек.н., професор Гудзь Петро Васильович.

4. Управління персоналом при виході на зовнішні ринки

Студент: Козлюк О.О.

Науковий керівник: старший викладач Леміш Катерина Михайлівна

5.Удосконалення експорту металопродукції на підприємстві МК ім. Ілліча

Студент: Сліпко Є.О.

Науковий керівник: старший викладач Кучер Станіслав Федорович

6. Моделювання експортного контракту на підприємстві (на прикладі Азовської кабельної компанії)

Студент: Калюжний О.А.

Науковий керівник: старший викладач Кучер Станіслав Федорович

7. Розробка плану страхової зовнішньоекономічної операції (на прикладі страхової компанії “Аска”)

Студент: Москальов С.С.

Науковий керівник: старший викладач Кучер Станіслав Федорович

8. Обґрунтування моделі ціноутворення підприємства ЗЕД

Студент: Кобельчук Н.М.

Науковий керівник: к.ек.н., доцент Несторенко Тетяна Петрівна

9. Оптимізація маркетингової стратегії (на прикладі ЗАТ “Укрсим експорт”)

Студент: Назарова Г.О.

Науковий керівник: к.ек.н., доцент Несторенко Тетяна Петрівна

7.4. Кількість, назви, нагороди студентських конкурсних робіт, олімпіад та інших заходів (вказати наукових керівників).

Немає.

2. Результатами проведення Днів науки 25 квітня 2007 року

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ:

Дата та місце проведення Днів Науки АУІТ “АРІУ”- 2007 –

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Гудзь Петро Васильович.

Секретар - студент, 206 гр., Шафорост І.

При підготовці робочої програми до дня науки було визначено 3 підсекції:

ПЕРША: “Зовнішньоекономічна інтеграція україни: макро-, мезо-, мікрорівень господарювання”

ДРУГА: “Проблеми досягнення макроекономічної та регіональної стабілізації”

ТРЕТЯ: “ Шляхи вдосконалення управління організаціями”

ДОПОВІДІ ПО СЕКЦІЯМ

Перша підсекція:

Зовнішньоекономічна інтеграція України: макро-, мезо-, мікрорівень господарювання

Керівник секції: старший викладач Кучер С.Ф., старший викладач Кобельчук Н.М.

Секретар: Хотлубей О.

1. Асистент, Кобельчук Н.М.

Тема: “ВТО – основа современной системы регулирования внешнеэкономической деятельности”

2. Студент, 406 гр., Тельбізова Г.

Тема: “Шляхи реалізації економічної інтеграції України”

Науковий керівник: Кобельчук Н.М.

3. Студент, 406 гр., Шепель О.А.

Тема: «Особенности евроинтеграционных процессов в СЭЗ Украины»

Науковий керівник: Кучер С.Ф.

4. Студент, 406 гр., Михайленко А.

ТЕМА: Європегіон “НИЖНИЙ ДУНАЙ”: оцінка ефективності функціонування

Науковий керівник: Кобельчук Н.М.

5. Студент, 306 гр., Хотлубей О.

ТЕМА: “Науково-практичні основи формування зовнішньоекономічної стратегії Запорізької області”

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

6. Студент, економічний фак-т БДПУ, Ткаченко Т.

Тема: “Інноваційні шляхи міжнародного кредитування розвитку економіки міста Бердянська”

Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. М. В.Ґудзь.

7. Студент, 206 гр., Бучик В.

Тема: “Реалізація маркетингової концепції управління вдосконаленням виробництва у зарубіжних компаніях”

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

8. Студент, 203-б гр., Терещенко У.

Тема: “Особливості спілкування і проведення переговорів з іноземними контрагентами” -

Науковий керівник: Леміш К.М.

9. Магістрант, 506 гр., Коваленко І.

ТЕМА: Розробка експортної стратегії підприємства (на прикладі тов „Сади Бердянська”).

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

ДРУГА ПІДСЕКЦІЯ:

Проблеми досягнення макроекономічної та регіональної стабілізації

Керівник секції: доцент Несторенко Т.П., старший викладач Балабанова о. І.

Секретар: Маслюкова О.

1. Студент, 205 гр., Щетинина К.

Тема «Определение показателей теневого сектора в Украине»

Научный руководитель: Несторенко Т.П.

2. Студент, 206 гр., Шафорост И.

Тема «Методы определения степени монопольной власти фирмы на рынке»

Научный руководитель: Несторенко Т.П.

3. Студент, Шиман К.М.

Тема: Основные тенденции развития мерчандайзинга в Украине

Науковий керівник: Кобельчук Н.М.

4. Студент, 205 гр., Жомир Е.А.

Тема «Анализ результатов пенсионной реформы в Украине»

Научный руководитель: Несторенко Т.П.

5. Проф. доктор економічних наук Гудзь П.В.

Тема: “Інноваційні підходи до розробки стратегії регіонального розвитку”

7. Старший викладач Кучер С.Ф.

Тема: «Особенности городского маркетинга»

8. Студент, 206 гр., Тюркіна О.

Тема: “Формування віртуальної платформи при реалізації продаж продукції регіональними товаровиробниками”

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

9. Студент, 119 гр. ФПО, Черемісіна Т.

Тема: “Управління трансформацією ділового середовища м. Бердянська: місце та роль Бердянської філії торговельно-промислової палати”

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

10.Аспірант Васильонок А.Ю.

Тема: „Динаміка та тенденції структурних зрушень господарського комплексу міста”

Науковий керівник: проф. Ґудзь П.В.

ТРЕТЯ ПІДсекція:

Шляхи вдосконалення управління організаціями

Керівник секції: професор Гудзь П.В., старший викладач Леміш К.М.

Секретар: Романько А.

1. Старший викладач, Леміш К.М.

Тема “Особливості реструктуризації українських підприємств машинобудівної галузі”

2. К.ек.н., доцент, Несторенко Т.П.

Тема: “Совершенствование механизма ценообразования на основе кластерного анализа”

3. Старший викладач, Шило Н.В.

Тема: “Управление сервисными системами на основе интеграции операций маркетинга и производства”

4. Студент, 306 гр., Кошкер К.

Тема: “Особенности проектирования процессов в сервисном бизнесе и внутренней системе”

Науковий керівник: Шило Н.В.

5. Студент, 203-б гр., Борисенко Ю.

Тема: “Вплив невербальних символів на ефективність комунікаційного процесу”

Науковий керівник: Леміш К.М.

6. Студент, 203-а гр., Алексєєва А.

Тема: “Сучасні тенденції управління стресовими ситуаціями на підприємстві”

Науковий керівник: Леміш К.М.

7. Студент, 407 гр., Гребенович М.Ю.

Тема: “Особливість підходу до управління бізнес-процесом у сфері молодіжного підприємства”

Науковий керівник: Шило Н.В.

8. магистрант, 503м., Романько а.

тема: “повышение качества туристических услуг на рынке г.Бердянска”

Науковий керівник: кучер с.ф.

9. Магистрант, 503м., тарасова и.

тема: “Анализ туристических услуг города Бердянска”

науковий керівник: кучер с.ф.

АНАЛІЗ РОБОТИ

1. Із вступним словом та підведенням підсумків роботи конференцій виступили керівники секцій.

2. Виступило 26 осіб: 6 викладачів, 2 магістранти, 1 аспірант, 17 студентів – у середньому 10-12 хв. на кожну доповідь та її обговорення. В середньому по кожному виступі задавалось 2-3 питання.

3. В обговоренні та репліках прийняли участь всі учасники конференції та запрошені, з них найбільш активними були ст.викл. Кучер С.Ф., ст. викладач Леміш К.М., магістрант Романко Г., Студенти: Алексєєва А., Тюркіна О.

4. Найбільш цікавими доповідями, що викликали дискусію, стали виступи: Жомир О., Шиман І., Алексеевої А., Ткаченко Т.

5. Якість робіт - значно вище реферативної форми підготовки наукових праць.

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Поставити постійно діючу роботу наукових гуртків, для чого слід розробити концепцію наукової роботи у вузі. Концепція має містити не лише принципи побудови та напрямки розвитку студентської науки, комерціалізації досліджень, але й механізми її реалізації.

2. Практикувати проведення другого туру - факультетських Днів науки із запрошенням студентів вузів міста, партнерів вузу тощо.

3. Розвивати міжкафедральні наукові дослідження на рівні як викладачів, студентів, так і спільні проекти.

4. Мотивувати студентів та викладачів на рівні факультету та вузу щодо наукових досліджень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Нагородити грамотами (подяками) ректору академії кращих доповідачів студентів вузу:

ПЕРША ПІДСЕКЦІЯ: “Зовнішньоекономічна інтеграція України: макро-, мезо-, мікрорівень господарювання”: Михайленко Олександра, Хотлубей Ольгу, Терещенко Уляну, Шепель Ольгу, Ткаленко Тетяну.

ДРУГА ПІДСЕКЦІЯ: “Проблеми досягнення макроекономічної та регіональної стабілізації”: Жомир Олену, Тюркіна Олександру, Черемісіну Тетяну, Шиман Ігоря, Гребеновича Миколу.

ТРЕТЯ ПІДСЕКЦІЯ: “ Шляхи вдосконалення управління організаціями”: Костенко Яну, Тарасову Ірину, Алексєєву Алісу, Борисенко Юлію.

2. Рекомендувати наукові роботи учасників конференції до опублікування у збірнику наукових праць студентів.

3. Зобов’язати наукових керівників підготувати у змістовному та технічному стані тези наукових повідомлень для публікації у збірнику.

4. Обговорити та ухвалити рішення по результатам проведення наукової конференції “Економіко-правове забезпечення та зовнішньоекономічний розвиток курортно-рекреаційних територій” на засіданні кафедри економіки та менеджменту.

7.5. Участь студентів у наукових конференціях.

Немає.

8.Виступи у засобах масової інформації.

Немає

9.Участь у роботі спеціалізованих рад, опанування.

Немає

Підпис зав. кафедрою к. е. н., доц. Несторенко Т.П.

Підпис ст. лаборанта Черемісіна Т.В.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Та наказу Міністерства освіти України від 25. 02. 93 р

  Документ
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міносвіти N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96 N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99 Наказами Міністерства освіти і науки
 4. Та принципи кримінального права 5

  Документ
  Костщький М. В.- доктор юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України, дійсний член Академії правових наук України, заслужений юрист України;
 5. Й навчальний заклад заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел

  Закон
  8) вищий навчальний заклад державної форми власності (державний вищий навчальний заклад) – заснований органами державної влади навчальний заклад, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;

Другие похожие документы..