Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Сборы будут проходить с 02 сентября по 14 сентября в новом танцевальном зале по адресу: ул.Дегтяревская,5 2 эт. Здание Киевской малой оперы.Стоимость...полностью>>
'Программа курса'
Предмет, цели и задачи курса. Роль страхования в современных условиях. История развития страхования в России, СССР и Российской Федерации. Методы изу...полностью>>
'Урок'
б) ─ Застывшей музыкой называют произведения художников. Посмотрите на картины великих русских художников. Как много красок нужно, чтобы передать свер...полностью>>
'Документ'
информирование учащихся и их родителей о работе летних пришкольных лагерей, функционирующих на базе образовательного учреждения в период летних каник...полностью>>

Тема 3: Край, де я хотів би побувати (4 год)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Образотворче мистецтво

II семестр

Тема 3: Край, де я хотів би побувати (4 год)

16

Передавання плановості відкритого простору за допомогою відмінності планів за світлотоном та кольором; введення у пейзажну композицію зображення тіней, що падають від об'єктів; колірна гама як засіб вираження настрою у пейзажі. Зимова казка.

17

Плановість у композиції; заповнення площини аркуша паперу; колір та світлотональні співвідношення у композиції. "Краще гір лише гори".

18

Створення морського пейзажу на основі знань про повітряну перспек­тиву та колір у пейзажі; свідомий вибір теплого, холодного чи конт­растного колориту; використання техніки роботи мазком для переда­вання настрою в пейзажі. Подорож до моря.

19

Архітектура середньовічного західноєвропейського міста; створення «фризової» композиції у техніці витинанки; колективна робота; кольорові контрасти та нюанси в композиції. Подорожуємо до Європи.

Тема 4: Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві та архітектурі

(7 год)

20

Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтв); бесіда «Мис­тецькі вироби побуту»; стилізація як основа створення декоративного образу в ДПМ; узгодження силуетної форми, декору та кольору в декоративній композиції. Декоративно-ужиткове мистецтво. "Мистецькі вироби побуту".

21

Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису; декоративна стилізація рослинних форм; композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів. "Казкова квітка Петриківки".

22

Основа композиції в петриківському розписі; колір, колорит, декоративні елементи у композиції; створення ескізу розпису кухонної дощечки. "Подарунок для мами".

23

Бесіда "Традиції народної іграшки в Україні"; особливості декоративного образу, форма декоративної української глиняної іграшки. "Світ народної іграшки".

24

Архітектура як будівельне мистецтво; поняття про взаємозв'язок ар­хітектури з природним середовищем та призначенням; основні прин­ципи архітектури. Образ в архітектурі. "Кому належить будинок?"

25

Створення на основі асоціацій образу казкового будинку; узгодження декору з формою; організація роботи в парах; підсумкова виставка робіт із теми. "Чарівний будинок"

26

Підсумковий урок. Тематична робота. "Ліпимо диво-звіра".

Тема 5: У світі добра і краси (7 год)

27

Народне мистецтво витинанки; проста і складена витинанки; створення симетричної декоративної композиції. Чудернацька витинанка.

29

Асиметрична композиція у декоративному мистецтві; композиційна рівновага; доцільність використання декору у зображенні фантастичного образу. Казка і фантазія у народній творчості.

30

Портретні зображення у творах образотворчого мистецтва; особливості форми та пропорцій голови людини. Малюємо портрет.

31

Засоби створення виразного портретного образу казкового героя; портретна галерея казкових героїв. Портрет казкового богатиря.

32

Узагальнення знань про засоби досягнення художньої виразності у пей­зажній композиції; створення пейзажної композиції у довільній техніці. "Свято весняної природи".

33

Створення декоративного панно; узагальнення знань про ескіз як під­готовчий пошуковий начерк основного твору; поетапне створення і ви­конання декоративного панно в групах. "Земля веснянкою заквітла". Тематична композиція.

34

Вікторина «Про що і як розповідає художник»; підсумкова виставка творів. Підсумковий урок.

Основи здоров´я

II семестр

17

Безпека школяра. Правила поведінки учня під час шкільних масових заходів .Вироблення правил поведінки.

18

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи.

Практична робота: моделювання ситуації, коли переслідує зловмисник.

19

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху.

Практична робота: конкурс юних регулювальників.

20

Види перехресть. Рух майданами.

21

Перехід проїзної частини дороги за різних умов, з домашніми тваринами. Безпека руху в місцях ремонту дороги

22

Групи дорожніх знаків

23

Автомобіль – джерело небезпеки на дорозі. Спеціальні машини.

24

Дорожньо – транспортні пригоди ( ДТП ).

Безпека велосипедиста. Обстеження велосипеда перед їздою.

Практична робота: конкурс юних велосипедистів

25

Надзвичайні ситуації. Аварії на підприємстві ( з урахуванням місцевих умов).

Рятувальні служби.

Практична робота: виклик рятувальних служб.

26

Контрольна робота

Тем. бал

Тема 3: Психічна і духовна складові здоров’я (6 год)

27

Позитивні та негативні емоції. Способи подолання негативних емоцій.

Практична робота: моделювання ситуацій подолання негативних емоцій.

28

Характер і здоров’я. Впевненість і самовпевненість.

29

Воля людини. Вплив бажань і вчинків на здоров’я Самовиховання і самовдосконалення. Розвиток творчих здібностей..

30

Цінність і неповторність життя людини.

Практична робота: дослідницький проект „ Я – неповторний”.

31

Контрольна робота

32

Підсумковий урок за розділом курсу „Основи здоров’я”.

Я і Україна. Громадянська освіта

ІІ семестр

Тема3: Правила життя в суспільстві (5 год)

17

Правила життя в суспільстві. Основні правопорушення серед дітей

Ст.40-41

18

Юридична відповідальність за телефонний тероризм

Ст.41-43

19

Моделювання різних соціальних ролей

Ст.43-45

20

Передбачай наслідки своїх вчинків

Ст.45-47

21

Значення дотримання правил співжиття в суспільстві. Узаг. урок. Тем. бал

Ст.47-49

Тема 4: Громадянськi прва i обов´язки (6 год)

22

Людина і суспільство. Символіка. Що це таке?

Ст.50-53

23

Основні символи держави

Ст.54-56

24

Українська мова – державна мова України

Ст.57-58

25

Ознайомлення з основними громадянськими правами і обов’язками

Ст.59

26

Взаємні обов’язки батьків і дітей

Ст.60-61

27

Закон роду. Не звернути з батьківської дороги

Ст.61-63

Тема 5: Культура ( год)

28

Культурна спадщина народу

Ст.64-65

29

Що називають «Уманським дивом» ?

Ст.66-68

30

Головна скарбниця давньоруської культури

Ст.68-71

31

Участь у відзначенні пам’ятних дат

Ст.71-74

32

Турбота кожного про довкілля

33

Створення динамічної галереї живопису. Екскурсія в картинну галерею. Тематичний бал

34

Підготовка матеріалів про славетних людей нашого міста. Практична робота: створення проекту

35

Унікальні споруди та пам’ятки архітектури. Практична робота: створення проекту

36

Славетні імена української історії. Практична робота: створення проекту

Я i Україна. Природознавство

II семестр

17

Природні зони України. Практична робота: розпізнавання найпоширеніших рослин кожної природної за їх особливими ознаками

Ст.116-118

18

Мішані ліси

Ст.119-122

19

Лісостеп. Степи

Ст.123-126

20

Південний Берег Криму

Ст.127-130

21

Гори. Карпатські гори

Ст.130-134

22

Кримські гори

Ст.135-138

23

Населення України. Охорона природи в Україні. Тематичний бал

Ст.138-143

Тема 3: Рiдний край (12 год)

24

Рідний край на території України. Практична робота: читання карти рідного краю

Ст.144-145

25

Погода в рідному краї

Ст.145-148

26

Корисні копалини в рідному краї. Екскурсія: корисні копалини рідного краю. Практична робота: розпізнавання корисних копалини рідного краю. Дослід: виявлення властивостей корисних копалин рідного краю.

Ст.148-149

27

Ґрунти в рідному краї. Екскурсія: ґрунти рідного краю. Дослід: виявлення ґрунтів рідного краю

Ст.150-151

28

Природне угрупування. Ліс – природне угрупування рідного краю. Практична робота: найпоширеніші рослини і тварини природних угрупувань, ознак їх пристосування до певних природних умов.

Ст.151-153

29

Луки – природне угрупування. Тематичний бал

Ст.154-156

30

Прісна водойма – природне угрупування. Екскурсія в природу

Ст.156-159

31

Болото – природне угрупування. Практична робота: моделювання взаємозв’язків у природних угрупуваннях

Ст.159-161

32

Рослинництво в рідному краї

Ст.161-165

33

Тваринництво в рідному краї

Ст.166-168

34

Промисловість у рідному краї. Тематичний бал

Ст.168-171

35

Охорона природи в рідному краї. Практична робота: розпізнавання рослин у природі, моделювання ланцюгів живлення у природі

Ст.171-172

Трудове навчання

II семестр

Тема 3: . Людина і знаки інформації (5 год)

16

Профінформація про кваліфікаційні якості фахівців знакової комунікації. Практична робота. Колективна робота: створення рекламного плаката про світ професій «Людина — знакові системи» або виготовлення рекламного колажу «Я — за здоровий спосіб життя»

17

Витискання знаків на глиняних плитках, зображення букв на папірусі, пергаменті. Практична робота. Виготовлення записничків-блокнотів з буквами в алфавітному порядку

18

Комп'ютерна техніка у сучасному книгодрукуванні. Палітурні роботи. Практична робота. Дрібний ремонт книг

19

Призначення комп'ютера, його основні частини: системний блок, дисплей, клавіатура, принтер. Практична робота. Виготовлення іграшкового телевізора, комп'ютера з картонних коробок та інших допоміжних матеріалів

20

Колективна творча робота: створення книжки-саморобки «Наш клас» на основі сторінок класного літопису

Тема 4: Людина і техніка (6 год)

21

Профінформація про кваліфікаційні якості працівників технічної галузі. Практична робота (на вибір). Колективна робота: створення рекламного плаката про світ професій «Людина — техніка». Екскурсія на промислове підприємство

22

Машинобудування: сучасні конструкції та їх ретроаналоги. Практична робота. Моделювання космічних апаратів за власним задумом

23

Машинобудування: сучасні конструкції та їх ретроаналоги. Практична робота. Конструювання повітряних, водних, наземних, залізничних моделей

24

Технічне моделювання з деталей металевих або інших технічних конструкторів. Елементи електротехніки. Практична робота. Монтаж моделей будівельних і сільськогосподарських машин. Реконструювання і винахідництво з опорою на конструктори і набори деталей

25

Технічне моделювання з деталей металевих або інших технічних конструкторів. Елементи електротехніки. Практична робота. Макетування біонічних форм за даними зображеннями (птах — літак, жираф — підйомний кран)

26

Колективне художньо-ігрове конструювання технічних моделей. Захист власних винахідницьких проектів «Місто ідей»

Тема 5: Людина і художнє довкілля (6 год)

28

Профінформація про кваліфікаційні якості працівників мистецької сфери. Практична робота. Створення рекламного плаката «Світ професій типу "Людина — художні образи"»

29

Види декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка. Ритм як засіб композиційної виразності у творах декоративно-ужиткового мистецтва. Практична робота. Вишивання різними техніками: «хрестиком», «низинкою», «гладдю» або іншими

30

Види декоративно-ужиткового мистецтва: макраме, ткацтво. Ритм як засіб композиційної виразності у творах декоративно-ужиткового мистецтва. Практична робота. Техніка виконання вузликового ланцюжка (макраме)

31

Види декоративно-ужиткового мистецтва: бісерне низання. Ритм як засіб композиційної виразності у творах декоративно- ужиткового мистецтва. Практична робота. Складання Ґерданів з бісеру або його замінників

32

Краса і користь «цілющого зілля» народної медицини. Використання лікарських і декоративних рослин у побуті. Практична робота (на вибір). Колективне виготовлення декоративного панно способами аплікації і флоромозаїки.

Виготовлення дидактичної гри «Народна аптека». Збір та підготовка матеріалів для створення гербарію

33

Творчі підсумкові завдання. Виставка учнівських робіт

Математика

II семестр

64

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в добутку з´являються нулi. Розв´язування задач. Геометричний матерiал. Обчислення виразiв на порядок дiй. Рiвняння.

65

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число з нулями у множнику. Розв´язування задач. Геометричний матерiал. Нерiвностi.

66

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число з нулями у множнику. Розв´язування задач. Геометричний матерiал. Вирази на порядок дiй.

67

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число. Розв´язування задач. Геометричний матерiал.

68

Залежнiсть добутку вiд змiни одного iз множникiв. Розв´язування задач. Геометричний матерiал.

69

Множення величини вартостi на одноцифрове число. Геометричний матерiал. Залежнiсть добутку вiд змiни одного iз множникiв.

70

Множення величини довжини на одноцифрове число. Розв´язування задач.

71

Множення величини довжини на одноцифрове число. Розв´язування задач. Вирази на порядок дiй. Залежнiсть добутку вiд змiни одного iз множникiв.

72

Повторення вивченого матерiалу.

73

Контрольна робота.

74

Аналiз контрольної роботи. Розвиток математичних знань.

Тем. бал

Тема 5: Властивостi дiї дiлення (6 год)

75

Властивостi дiї дiлення.

76

Площа. Розв´язування задач. Вирази.

77

Розподiльна властивiсть дiї дiлення. Площа. Розв´язування задач.

78

Площа. Квадратний сантиметр. Дiлення рiзницi на число.Розв´язування задач. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове.

79

Площа прямокутника. Дiлення добутку на число. Знаходження частини вiд числа.

80

Площа. Вимiрювання площi палеткою. Дiлення числа на добуток. Розв´язування задач. Нумерацiя багатоцифрових чисел.

Тема 6: Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. (23 год)

81

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Площа. Розв´язування задач.

82

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Вирази на порядок дiй. Площа.

83

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Одиниця вимiрювання площi- квадратний дециметр.

84

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове . Вимiрювання площi. Розв´язування задач.

85

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Рiвняння. Розв´язування задач.

86

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Рiвняння. Розв´язування задач. Обчислення площi прямокутника. Вирази на порядок дiй

87

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове з остачею. Знаходження частини вiд числа. Площа.

88

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв´язування задач. Вирази на порядок дiй. Змiна частки залежно вiд змiни дiленого.

89

Дiлення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв´язування задач. Вирази на порядок дiй.

90

Середнє арифметичне. Множення i дiлення багатоцифрового числа на розрядне число. (10, 100, 1000 i т. п )

91

Вирази на порядок дiй. Поняття швидкостi: швидкiсть, час, вiдстань.

92

Множення на розрядне число. Розв´язування задач з поняттям швидкiсть, час, вiдстань. Розв´язування задач на обчислення площi.

93

Множення багатоцифрових чисел з нулями в обох множниках. Розв´язування задач з поняттям швидкiсть, час, вiдстань.

94

Дiлення на розрядне число. Розв´язування задач з поняттям швидкiсть, час, вiдстань. Величини: час.

95

Дiлення з остачею. Задачi на зустрiчний рух.

96

Дiлення багатоцифрового на розрядне число. Задачi на зустрiчний рух.

97

Дiлення багатоцифрового на розрядне число. Задачi на зустрiчний рух. Нерiвностi. . Геометричний матерiал.

98

Дiлення багатоцифрового на розрядне. Задачi на зустрiчний рух.

99

Множення i дiлення величин. Площа.

100

Повторення вивченого матерiалу.

101

Контрольна робота.

102

Аналiз контрольної роботи. Помiркуємо.

Тем. бал

Тема 7: Множення на двоцифрове i трицифрове число (9 год)

103

Множення на двоцифрове число. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

104

Множення на двоцифрове число. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

105

Множення на двоцифрове число. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

106

Множення на трицифрове число. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

107

Множення на трицифрове число. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

108

Множення на трицифрове число. Геометричний матерiал. Вирази на порядок дiй. Розв´язування задач.

109

Множення величин. Геометричний матерiал. Розв´язування задач.

110

Контрольна робота.

111

Аналiз контрольної роботи. . Розв´язування задач i прикладiв.

Тем. бал

Тема 7: Дiлення на дво- i трицифрове число (23год)

112

Дiлення на двоцифрове число. Розв´язування задач.

113

Дiлення на двоцифрове число. Дроби.

114

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Площа прямокутника.

115

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Розв´язування задач.

116

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Розв´язування задач.

117

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Розв´язування задач.

118

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Розв´язування задач. Рiвняння.

119

Дiлення на двоцифрове число. Дроби. Площа.

120

Повторення вивченого матерiалу. Перевiр себе.

121

Контрольна робота.

122

Аналiз контрольної роботи. . Розв´язування задач i прикладiв.

123

Дiлення, пов´язане з величинами вартостi. Площа.

124

Дiлення, пов´язане з величинами часу. Розв´язування задач.

125

Дiлення на трицифрове число. Дроби. Розв´язування задач.

126

Дiлення на трицифрове число. Дроби. Розв´язування задач. Рiвняння. Площа.

127

Дiлення на трицифрове число. Дроби. Розв´язування задач. Рiвняння. Вирази на порядок дiй.

128

Пiдсумкова контрольна робота. Державна пiдсумкова атестацiя.

129

Аналiз контрольної роботи. . Розв´язування задач i прикладiв.

130

Дiлення на трицифрове число. Розв´язування задач.

131

Рiвняння. Площа. Вирази на порядок дiй.

132

Повторення вивченого матерiалу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема: Тарас Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Мета

  Документ
  Мета: поглибити знання школярів про біографію Т. Шевченка, з’ясувати основні віхи його творчості; проаналізувати твори митця, що є віссю неперервності історичного часу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння виразно
 2. Повинаймувано, де який хлів, де що; хай би жили люди, як нам це рішено збува­тися свого закутка

  Документ
  - Повинаймувано, де який хлів, де що; хай би жили люди, як нам це рішено збува­тися свого закутка; тако живі живих позако­пують, та й радий будеш мерця побачити; ще дають право ховати привезлих зо світу,
 3. Володимир Мельниченко Тарас Шевченко

  Документ
  Володимир Мельниченко — доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор 40 книг з історичної, політичної і мистецтвознавчої
 4. Методичний посібник підготувала вихователь методист вищої категорії днз№2 санаторного типу туберкульозного профілю м

  Навчально-методичний посібник
  Методичний посібник підготувала вихователь – методист вищої категорії ДНЗ№2 санаторного типу туберкульозного профілю м.Прилуки Половецька Світлана Олександрівна .
 5. Розділ І. Життєвий І творчий шлях письменника

  Документ
  М.І.Греч у «Спробі короткої історії російської літератури», що вийшла у 1822 році [40], серед інших письменників подає і довідку про Іоанна Васильовича Леванду, вказуючи дату народження ­ 1736 рік [40, с.

Другие похожие документы..