Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
На основании Закона Республики Беларусь от 6 октября 1994 года «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь» и Положения о Министер...полностью>>
'Программа'
Поселение в отель 07:00-08:00Обзорная экскурсия по старому Кракову: Королевский замок на Вавеле, Кафедральный собор – место коронации польских королей...полностью>>
'Решение'
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь Уставом Кочёвского муниципального района» ...полностью>>
'Урок'
Пьесу свою я уже читал в Москве 5 раз, в числе слушателей были и лица, враждебно расположенные ко мне, и все единодушно признали «Бесприданницу» лучши...полностью>>

Уніфікований паспорт музею

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Уніфікований паспорт музею

Код музею

 1. Повна назва музею

 2. Профіль музею

 3. Форма власності

 4. Засновник, власник

 5. Підпорядкування

 6. Заклад, що здійснює методичне керівництво

 7. Статус

 8. Категорія за групою оплати праці

 9. Адреса музею, телефон, факс

 10. Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела)

 11. Структура музею

 12. Керівний склад музею

1. Директор музею, зав.філіалом чи відділом

2. Заступник директора з наукової роботи

3. Головний хранитель

 1. Персонал музею:

  1. всього працівників;

2. наукових працівників та екскурсоводів,

з них:

3. мають вчений ступінь;

4. мають вищу фахову освіту;

5. мають вищу освіту

XIV. Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:

 1. загальна кількість,

з них:

 1. музеєфіковані;

 2. немузеєфіковані.

XV. Характеристика музейного приміщення:

 1. кількість будівель;

 2. спеціально побудоване (автори, коли);

 3. пристосоване;

 1. пам'ятки архітектури чи історії (короткі історичні відомості).

Технічний стан будівель:

потребує реставрації;

потребує капітального ремонту;

аварійне приміщення;

належний стан.

Площа музею:

загальна;

експозиційна;

фондосховища;

кінолекційного залу;

виставочних залів;

прилеглої території;

експозицій просто неба;

реставраційної майстерні;

фотолабораторії;

таксидермічної лабораторії;

інші.

Охорона музею:

дата та номер документа про взяття під охорону;

відомча охорона;

міліцейська охорона;

сторожова охорона;

охоронно-пожежна сигналізація;

пункт централізованого спостереження;

промислова телевізійна установка.

Технічне оснащення музею:

1. світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, фонотеки, лабораторії для фонозапису;

2. автоматизована система обліку і накопичення інформації;

3. фотокінообладнання, засоби поліграфії;

4. інше.

XX. Фонди музею:

загальна кількість одиниць збереження;

кількість музейних предметів основного фонду;

кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання.

Характеристика експозиційних розділів:

назва розділу;

дата останньої реекспозиції;

кількість експонатів основного фонду.

Режим роботи музею.

Дата складання паспорта.

XXIV. Печатка музею і підпис директора.

Рекомендації

до порядку заповненню уніфікованого паспорта музею

Уніфікований паспорт (далі - паспорт) складається у 3-х примірниках: перший примірник - у музеї; другий - у відповідному органі управління освітою; третій - в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Після реєстрації (перереєстрації) музею паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається в музеї.

Паспортні дані музеїв, які працюють на правах філіалів і відділів, у паспорти головних музеїв не включаються. Код музею складається:

1. Перші дві-три літери з титульної назви музею.

2. Перша літера профілю музею.

Дріб

3. Категорія за групою оплати праці.

4. Перша літера статусу музею. Приклад 1.

І. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького

ІІ. Профіль – історичний

VII Статус - не юридична особа

VIII. Категорія за групою оплати праці –

1 Код: ДнI/1Приклад

2 І. Охтирський краєзнавчий музей

ІІ. Профіль – краєзнавчий

VII Статус – філіал

VIII. Категорія за групою оплати праці – 2 Код: ОхтК/2Ф.

У разі зміни паспортних даних, відомості про них, завірені печаткою органу, що зареєстрував музей, у 10-денний термін надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

До розділу I. Повна назва музею

Вказується повністю і повинна відповідати назві, прийнятій у документах про заснування або в документах про зміну назви музею.

До розділу II. Профіль музею

Визначається відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу" (249/95-ВР).

До розділу III. Форма власності

Вказується належність до однієї з форм власності (державна, комунальна, приватна, колективна та ін.).

До розділу V. Підпорядкування

Назва закладу.

До розділу

VII. Статус музею

Вказується, чи є музей юридичною особою, чи працює на правах філіалу або окремого відділу. Музеям, які працюють на правах філіалів і окремих відділів, слід вказати також повну назву головного музею, структурним підрозділом якого вони є.

До розділуIX. Адреса музею, телефон, факс

Вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку).

До розділ XII. Керівний склад музею

У пунктах 1-3 розділу вказуються прізвище, ім'я та по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи в музеї.

До розділу XIII. Персонал музею

У пункт 3 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вчений ступінь з дисциплін, що відповідають профілю музею. Дані пункту 3 в пункти 4, 5 не включаються.

У пункті 4 вказується кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей "Музеєзнавство та охорона пам'яток історії та культури", а також спеціальностей, що відповідають профілю музею.

У пункт 5 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей, що не відповідають профілю музею.

Сума даних пунктів 3, 4, 5 повинна відповідати даним пункту 2.

До розділу XV. Характеристика музейного приміщення

Дані пунктів 2, 3, 4 подаються окремо по кожній будівлі.

До розділу XVI. Технічний стан будівель

Дані подаються окремо по кожній будівлі.

До розділу XVII. Площа музею

Дані подаються в цілому по музею і окремо по кожному приміщенні (будівлі).

До розділу XVIII. Охорона музеїв

Дані подаються окремо по кожній будівлі.

До розділу XIX. Технічне оснащення музею

Пункт 1 передбачає дані про наявність у музеї спеціального світлотехнічного, звукотехнічного, проекційного, телевізійного обладнання; аудіовізуальних засобів; засобів захисту від ультрафіолетових, інфрачервоних та інших випромінювань.

У пункті 2 вказується наявність електронно-обчислювальних машин.

У пункті 3 вказується обладнання фотокінолабораторій, апаратура для мікрофільмування і засоби малої поліграфії.

До розділу XX. Фонди музею

У пункт 1 вноситься кількість музейних предметів основного фонду та кількість предметів науково-допоміжного фонду, які перебувають у фондах та експозиції музею.

У пункт 3 вноситься кількість експонатів, що мають виняткову культурну та історичну цінність.

До розділу XXI. Характеристика експозиційних розділів

У пункті 3 вказується кількість експонатів, що знаходиться в стаціонарних експозиціях музею.

До розділ XXII. Режим роботи музею

Слід вказати час роботи музею та вихідні дні.

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЮ

Складається комісією (прізвище, ім'я та по батькові, посада) ____________________

________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

1. Назва музею___________________________________________________________

2. Профіль музею _________________________________________________________

3. Адреса закладу освіти, телефон, факс ______________________________________

4. Засновник музею _______________________________________________________

5. Дата заснування музею, № наказу _________________________________________

6. Керівник музею (прізвище, ім'я та по батькові, посада, стаж роботи в музеї)_____

________________________________________________________________________

7. Заклад, що здійснює методичне керівництво (назва, адреса, телефон)___________

________________________________________________________________________.

8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення)________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Фонди музею (загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання)______________________

________________________________________________________________________

10. Стан обліку музейних предметів (наявність інвентарної книги; повнота та якість записів)_________________________________________________________________.

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) _______________________________________________________________.

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) ___________________________

________________________________________________________________________

13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами педколективу, учнів; потребує переоформлення) ___________________________________________

14. Технічне оснащення музею _____________________________________________

15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки) _______________________________________

16. Наявність документації музею (статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо) _________

________________________________________________________________________

17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад, основні сектори; опікунська рада, її кількісний та персональний склад)___________

________________________________________________________________________

18. Режим роботи музею __________________________________________________

19. Пропозиції комісії_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Голова комісії _______________

Члени комісії ________________,_______________,_____________

М.П. Дата складання акту

Примітка: Акт складається в трьох примірниках, які затверджуються печаткою відповідним органом управління освітою. Один примірник подається Кримському республіканському, обласному, Київському та Севастопольському міським центрам туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцію юних туристів; другий - залишається у відповідному органі управління освітою, третій - в навчальному закладі, при якому створено музей.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів діяльність музеїв навчальних закладів харківської області харків 2011 Упорядник збірника: Пушкар І.

  Документ
  І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
 2. Рекомендації по організації профільних музеїв закладів освіти 8

  Документ
  Личак Ірина народилася у 1972 році в місті Біла Церква Київської області. Має дві вищі освіти: факультет “Дефектологія” Національного педагогічного університету імені М.
 3. Закон України «Про музей та музейну справу»

  Закон
  Закон України «Про музей та музейну справу» від 17 серпня 1995 року № 123-124 наголошує на створенні системи виховної роботи з дітьми, з метою використання можливостей державних, народних музейних закладів та музеїв, що діють при
 4. Положення про проведення у 2010 році обласного етапу огляду музеїв при навчальних закладах Запорізької області, які перебувають в сфері управління Міністерства освіти І науки України

  Документ
  1.1. Огляд музеїв при навчальних закладах Запорізької області, які перебувають в сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – огляд) проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.
 5. Міністерство освіти І науки україни донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді нормативна база діяльності музеїв навчальних закладів системи міністерства освіти І науки україни м. Донецк – 2006 рік

  Документ
  Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.

Другие похожие документы..