Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
П. для всех эконом. Ф-т 4 15: 0-1 :55 5 17:05-18:40 *Семинар будет проходить с 7-го марта. Первая лекция состоится (по предварительной информации) ф...полностью>>
'Документ'
кратко повторить изученное в 6 классе; проверить, что прочитано за лето; определить основную тему курса на год; познакомить учеников со структурой и к...полностью>>
'Документ'
В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих з...полностью>>
'Лекция'
Математическая модель статики объекта управления – это экспериментально найденная зависимость отклика объекта управления от совокупности входных факт...полностью>>

Податковий розрахунок податку з реклами (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відмітка про одержання

(штамп ДПІ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2003 № 624

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ З РЕКЛАМИ

1

Звітний розрахунок

Уточнюючий розрахунок

Юридична особа

Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності

Новий звітний розрахунок

2

Базовий податковий (звітний) період за

2

0

року

Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено відповідно до рішення органу місцевого

самоврядування про встановлення податку з реклами, проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0", для річного базового податкового (звітного) періоду "0" проставляється в першому і другому полях)

місяць

квартал

рік

Тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою "х"

3

Повна назва платника: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

.

5

Місцезнаходження платника: ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Поштовий індекс

Міжміський код

Телефон

Електронна адреса E-mail:

Факс

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в _____________________________________________________________

7

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта оподаткування за КОАТУУ

Одиниця виміру – грн.коп.

Показники

Код рядка

Усього

Утримано податку вповноваженою особою - платником податку * за базовий податковий (звітний) період

01

Утримано податку вповноваженою особою - платником податку * за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.01 розрахунку, що уточнюється) **

02

Сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.01 - р.02) **, якщо р.01 > р.02

03

Сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.02 - р.01) **, якщо р.02 > р.01

04

Сума штрафу *** (р.03) х 5%

05

Зміст помилки (помилок)**

Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за "_______________________" (минулий(і) період(и).

-----------------------------------

* Вповноважена особа - платник збору визначається рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення податку з реклами.

** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

*** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III (із внесеними змінами та доповненнями).

Дата заповнення розрахунку (дд. мм. рррр)

.

.

Керівник підприємства ______________________ ______________ М. П.

(ініціали та прізвище) (підпис)

Головний бухгалтер __________________________ ______________

(ініціали та прізвище) (підпис)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” _____________ 200 __ року

________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку:

порушень (помилок) не виявлено

складено акт від “___” ____________ 200 __ року № ___________

(потрібне позначити)

“___” _________________ 200 __ року ___________________________________________________________

(підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА))

www.blank.net.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Податковий розрахунок податку з реклами (2)

  Документ
  Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено відповідно до рішення органу місцевого самоврядування про встановлення податку з реклами,
 2. Питання: Підприємство, рекламна діяльність якого є основним видом діяльності. на протязі податкового періоду не надавало рекламних послуг

  Документ
  Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 „Про місцеві податки і збори” органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів
 3. Р І шення від 02 червня 2006 року. №22 Про внесення змін до рішення сесії міської ради про місцеві податки І збори. Зметою стабілізації бюджету міста, у відповідності із Закон

  Закон
  З метою стабілізації бюджету міста, у відповідності із Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Декретом Кабінету Міністрів України „ Про місцеві податки і збори” від 20.
 4. Податкове право Підручник

  Документ
  У навчальному посібнику розглядається зміст податкового права як складного інституту фінансового права. На основі системного аналізу розкритий зміст його інститутів, що регулюють оподатковування в Україні.
 5. Податковий кодекс україни (3)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків

Другие похожие документы..