Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Большое внимание следует уделять работе над содержанием задачи, т. е. над осмыслением ситуации, изложенной в задаче, установлением зависимости между ...полностью>>
'Регламент'
Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 009 года прилагаемый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнени...полностью>>
'Документ'
Сегодня все больше потребителей тепловой энергии используют при расчетах данные приборов учета. При этом оплачивается только фактически потребленное т...полностью>>
'Документ'
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВОЄЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ; СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І НАПРАЦЮВАНЬ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛ...полностью>>

Про план дій Миколаївської облдержадміністрації на Іквартал 2008 року

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Від 29 грудня 2007 р. № 437-р

м.Миколаїв

Про план дій Миколаївської облдержадміністрації на І квартал 2008 року

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою виконання розділу ІІ Регламенту Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 листопада 2007 року № 373-р:

1. Затвердити план дій Миколаївської облдержадміністрації на І квартал 2008 року (додається).

2. Контроль за реалізацією заходів, передбачених у плані дій Миколаївської облдержадміністрації на І квартал 2008 року, покласти на першого заступника, заступників голови, заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова облдержадміністрації О.М.Гаркуша

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови облдержадміністрації
від 29.12.07 № 437-р

План дій Миколаївської облдержадміністрації на І квартал 2008 року

Назви розділів, зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Форма інформування громадськості про виконання (проведення)

Примітка

1

2

3

4

5

6

I. Здійснення контролю за реалізацією положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації

1.

Здійснення контролю за виконанням вимог законів України:

1.1.

Закон України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”;

- Указ Президента України від 16.06.99 № 650/99 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку”;

- Указ Президента України від 19.07.05 № 1119/2005 „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.06 № 73-р „Питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону”;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.01 № 73-р „Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 року № 1872 „Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов`язки члена такого формування”

До 15 січня

До 1 лютого

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.2.

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.01

До 20 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

1.3.

Закон України „Про боротьбу з корупцією”;

(постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.99 № 1785 „Про подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією”)

До 5 лютого

До 15 лютого

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління. Відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.4.

Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” щодо соціального захисту ветеранів, забезпечення житлом

До 1 березня

До 20 березня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.5.

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо допризовної підготовки, проведення приписки юнаків до призовних дільниць, стану здоров’я призовників

До 31 березня

Обласний військовий комісаріат, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.6.

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. щодо підготовки відомостей до Єдиного ліцензійного реєстру про ліцензії на організацію та утримання тоталізаторів, гральних закладів, видані облдержадміністрацією

Щомісяця до 15 числа

Головне управління економіки облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.7.

Закон України „Про Національний архівний фонд України та архівні установи"

Постійно

Державний архів Миколаївської області, архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад

Через ЗМІ, веб-сайт державного архіву області

1.8.

Закон України "Про національні меншини в Україні"

Постійно

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, проведення "гарячих ліній", телепередач "Вінок дружби" на телеканалі "Миколаїв"

1.9.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.05

Постійно

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням), головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

1.10.

Закон України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 р. №2633-ІV

Постійно

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, підприємства комунальної теплоенергетики (за узгодженням)

Підприємства комунальної теплоенергетики через обласні газети

1.11.

Закон України "Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року" від 20 грудня 2006 р. №498-V

Постійно

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, підприємства паливно-енергетичного комплексу (за узгодженням)

Підприємства паливно-енергетичного комплексу через обласні газети

1.12.

Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 23 червня 2005 р.

Постійно

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, підприємства паливно-енергетичного комплексу (за узгодженням)

Підприємства паливно-енергетичного комплексу (далі –ПЕК) через абонентські служби в приймальні дні

1.13.

Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 – 2011 роках» від 8 лютого 2007 року

Постійно

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.14.

Закону України "Про державну таємницю"

Постійно

Сектор режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Не публікується

1.15.

Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.03

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

1.16.

Закон України “Про статус ветеранів війни, їх соціальний захист” від 22.10.93

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

Звіт на Мінпраці, щокварталу

1.17.

Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.05

Постійно

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці, щомісяця

1.18.

Закон України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” щодо отримання інформації від керівництва військових частин про стан зберігання боєприпасів на базах та складах

Протягом кварталу

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

1.19.

Закон України "Про автомобільний транспорт"

Протягом кварталу

Управління енерге-тики, транспорту та зв'язку облдержадміні-страції, автотранспор-тні підприємства (за узгодженням)

Редакція газети «Рідне Прибужжя», веб-сайт облдержадміністрації

1.20.

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та розпорядчі документи Кабінету Міністрів України щодо перевірки стану мобілізаційної підготовки у райдержадміністраціях та контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

Протягом кварталу

Відділ мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Не публікується

1.21.

Закон України „Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” від 26 листопада 2006 року (Указ Президента України від 28.03.07 №250 „Про заходи у зв‘язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.05 №561-р „Про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв‘язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні”, розпорядження голови облдержадміністрації від 19.10.07
№331-р та від 06.11.07 №346-р)

Протягом кварталу

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

1.22.

Закон України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"

Протягом кварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.

Організація та здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України

2.1.

Укази Президентa Укрaїни:

- від 28 березня 2006 року №266/2006 “Про вдосконалення організації шефства над Військово-Морськими Силами Збройних Сил України”;

- від 5 квітня 1996 рoку №240/2006 "Прo шефcтвo нaд aвіaційними війcькoвими чacтинaми Збрoйних Cил Укрaїни";

- від 3 квітня 2000 р. №554/2000 "Про вдосконалення організації шефства над Державною прикордонною службою України ";

- від 13 серпня 2001 року №610/2001 "Прo шефcтвo нaд aеромобільними військами Сухопутних військ Збрoйних Cил Укрaїни"

До 1 січня

До 20 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.2.

Указ Президента України від 15.03.02 №258/2002 „Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”

До 15 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

2.3.

Указ Президента України від 12.11.99 №1460/99 “Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей”

До 20 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

2.4.

Указ Президента України від 25.10.07 №1014/2007 „Про відзначення 90-ї річниці подвигу Героїв Крут”

До 1 лютого

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

2.5.

Указ Президента України від 3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності»

Березень

Головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

2.6.

Указ Президента України від 23.05.05 №837/2005 «Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин»

Березень

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ, «Лісовий і мисливський журнал»

2.7.

Доручення Президента України від 24 травня 2006 року №1-1/532 та протокол селекторної наради від 19 лютого 2007 року №6

Щотижнева інформація Президенту України

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

2.8.

Указ Президента України від 11.07.05 №1073/2005 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”

Щомісяця до 15 числа

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

лист на Мінпраці

2.9.

Доручення Президента України від 24.05.06 № 1-1/532 та Кабінету Міністрів України від 25.05.06 № 19728 щодо розгляду стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати за участю керівників суб’єктів господарювання

Щомісяця до 20 числа

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

2.10.

Указ Президента України від 17.02.01 №101/2001 „Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення”

Щомісяця

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

2.11.

Указ Президента України від 7 травня 2001 року №292/2001 «Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати» щодо забезпечення організації контролю за станом фінансування соціальних виплат у повному обсязі місцевими бюджетами області

Щомісяця

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

2.12.

Указ Президента України від 16.12.06 №1093/2006 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року "Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування»

Щомісяця, протягом кварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.13.

Указ Президента України від 04.12.05 №1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення»

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.14.

Указ Президента України від 19.10.05 №1450/2005 "Про невідкладні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці та мінімізації наслідків можливої пандемії грипу"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

2.15.

Укази Президента України:

- від 09.02.01 №80/2001 "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";

- від 04.02.03 №76/2003 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та природної безпеки в Україні"

Протягом кварталу

Головне управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Розміщення матеріалів в ЗМІ

2.16.

Указ Президента України від 06.02.07 №77/2007 "Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги"

Протягом кварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.17.

Указ Президента України від 07.02.04 №171/2004 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства»

Протягом кварталу

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господа-рства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ, «Лісовий і мисливський журнал»

2.18.

Указ Президента України від 01.06.05 №900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Протягом кварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.19.

Указ Президента України від 30.08.04 №1022/2004 „Про запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції /СНІДу/ в Україні”

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

2.20.

Указ Президента України від 01.08.02 №683/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”

Протягом кварталу

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

2.21.

Указ Президента України від 03.07.2000 р. № 849/2000 «Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва»

Протягом кварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

2.22.

Указ Президента України від 28.04.07 №363/2007 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності»

Протягом кварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

2.23.

Указу Президента України від 11.07.05 №1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”

Протягом кварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

2.24.

Указ Президента України від 03.03.06 №187/2006 "Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

2.25.

Указ Президента України від 06.06.2000 р. №767/2000 "Про заходи щодо формування та функціонування аграрного ринку"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

2.26.

Указ Президента України від 28.12.05 №1867/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 09.12.05 "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

2.27.

Указ Президента України від 19.07.05 №1262/2005 „Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Засоби масової інформації

2.28.

Указ Президента України від 02.08.06 №667/2006 «Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту»

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Засоби масової інформації

2.29.

Указ Президента України від 06.04.06 №290/2006 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні"

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Засоби масової інформації

2.30.

Указ Президента України від 11.07.05 №1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні»

Протягом кварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці, раз на квартал

2.31.

Розпорядження Президента України від 21.09.01 № 252/2001 “Про заходи щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств”

Протягом кварталу

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, проведення "гарячих ліній", телепередач "Вінок дружби" на телеканалі "Миколаїв"

2.32.

Розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005-рп „Про невідкладні заходи щодо збереження національ­них архівних цінностей"

Протягом кварталу

Державний архів Миколаївської області, архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад (за узгодженням)

Через ЗМІ, веб-сайт держархіву області

2.33.

Доручення Президента України від 21 вересня 2006 року №1-1/967 про забез-печення організації збирання цілісного масиву документів, пов'язаних із голодомором 1932-1933 років та іншими фактами геноциду українського народу

Протягом кварталу

Державний архів Миколаївської області, архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад (за узгодженням)

Через ЗМІ, веб-сайт держархіву області

3.

Організація та здійснення контролю за виконанням актів та доручень Кабінету Міністрів України

3.1.

Постанова Кабінету Міністрів України ” від 19.07.06 № 999 “Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями

До 3 січня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

3.2.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.06 №1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»

До 10 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

3.3.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.99 №696 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» щодо плану заходів санітарної охорони території Миколаївської області, запобігання занесенню і розповсюдженню карантинних інфекцій (чуми, холери, вірусних геморагічних лихоманок) та захворювання на тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) на 2004-2008 рoки

До 15 січня

Обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням)

Розміщення аналітичних матеріалів в місцевих засобах масової інформації

3.4.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 114 “Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку”

До 15 січня

До 1 лютого

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

3.5.

Доручення Кабінету Міністрів України від 29.11.03 №69514 про хід виконання Плану заходів щодо подолання негативних демографічних тенденцій

До 15 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

3.6.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року №156-р “Про затвердження плану дій щодо реалізації в 2007-2008 роках Основних напрямів проведення державної політики зайнятості на період до 2009 року”

До 15 січня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Колегія облдержадміністрації

3.7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1652 “Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів”

До 20 січня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

3.8.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.04 №1183 «Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки» (підбиття підсумків)

Січень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Підсумкова нарада з керівниками вищих навчальних закладів області

3.9.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.07 №25-р «Про заходи щодо реалізації в 2007 році Стратегії подолання бідності» (підбиття підсумків)

Січень

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Колегія облдержадміністрації

3.10.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.07 №54-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян на 2007 рік» (підбиття підсумків)

Січень

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Підсумкова колегія головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

3.11.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.07 №230-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2007 році Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки» (підбиття підсумків)

Січень

Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Розміщення аналітичних матеріалів у місцевих ЗМІ

3.12.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.07 №238-р «Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 році Плану дій Україна – ЄС»

Січень

Управління зовнішніх зносин та зовнішньо-економічної діяльності облдержадміністрації

Розміщення аналітичних матеріалів у місцевих ЗМІ

3.13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.03 №1119 “Про організацію щорічного Всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”

Лютий-березень

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Розміщення аналітичних матеріалів у місцевих ЗМІ

3.14.

Доручення Кабінету Міністрів України від 25.07.05 № 2794/86/1-04 щодо продовження моніторингу виконання заходів по створенню прозорих умов функціонування ринку нафтопродуктів

Щомісяця до 5 числа

Головне управління економіки облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

3.15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.03 № 1895 “Про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг”

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці

3.16.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.03 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці

3.17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.04 № 558 “Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”

Щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці

3.18.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.07 № 555 «Питання координаційної ради з питань захисту прав споживачів» щодо проведення засідання координаційної ради з питань захисту прав споживачів при облдержадміністрації, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.06.07
№158-р

Щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації

ЗМІ

3.19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 №176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації, територіальне управління Головавтотранс-інспекції (за узгодження)

Редакція газети «Рідне Прибужжя», веб-сайт облдержадміністрації

3.20.

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 27.09.99 № 1785 “Про подання органами виконавчої влади звітів про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”;

- від 04.05.94 №226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”;

- від 16.01.03 № 31 “Про затвердження Програми “Шкільний автобус”

Протягом кварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

3.21.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.02 №870 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року»

Протягом кварталу

Головне управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Розміщення матеріалів в ЗМІ

3.22.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.03 № 1162 "Про національну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки"

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

3.23.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.04 № 741 „Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб"

Протягом кварталу

Державний архів Миколаївської області; голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Розгляд стану виконання на засіданні колегії державного архіву області

3.24.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.06 №92 «Про затвердження Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки»

Протягом кварталу

Державний архів Миколаївської області, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови(за узгодженням)

Розгляд стану виконання на засіданні колегії державного архіву області

3.25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.06 №143 "Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення"

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.26.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.06 №761 «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на
2006-2010 роки»

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.06 №190 «Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетич­ного комплексу»

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, підприємства ПЕК(за узгодженням)

Трудові колективи - через керівників підприємств, задіяних у схемі розрахунків

3.28.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.06 №191 «Про затвердження Порядку підтвердження заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії»

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, підприємства ПЕК(за узгодженням)

Трудові колективи - через керівників підприємств, задіяних у схемі розрахунків

3.29.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.06 р. №192 «Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підпри­ємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків»

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації, підприємства ПЕК

Трудові колективи - через керівників підприємств, задіяних у схемі розрахунків

3.30.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.06 №655 «Про затвердження плану заходів щодо підвищення якості м’ясо-молочної продукції»

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.31.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.06 № 1849 " Про національну програму "Репродуктивне здоров’я до 2015 року"

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.32.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.07 №554 "Про внесення змін до Порядку декларування зерна суб’єктами зберігання зерна"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.33.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.07 №596 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 року №271 і від 12 травня 1999 року №805"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.34.

Постанова Кабінету Міністрів від 11.07.07 №926 "Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу/"

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.35.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.07 №1195 "Про затвердження Порядку надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.36.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.07 №1247 "Про заходи щодо забезпечення стабільного розвитку ринку зерна і продуктів його переробки у 2007/08 маркетинговому році"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.37.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.02 №186-р "Про погодження сум заборгованості, що підлягають урегулюванню згідно із Законом України "Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

3.38.

Окреме доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.07 №10948/0/1-07 щодо підвищення ефективності механізмів державного регулювання ринку зерна у 2007/08 маркетинговому році

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.

Здійснення контролю за виконанням розпоряджень голови облдержадміністрації

4.1.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.04 № 73-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 12 січня 2004 р. № 27/2004 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції”

До 1 січня

До 20 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.2.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 03.03.06 №60-р "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 28.12.05 №1867/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України"

До 5 січня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

4.3.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 10.05.06 №148-р "Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства"

До 5 січня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.4.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 15.03.02 №144-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 лютого 2002 року № 144-р „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”

До 5 січня

До 20 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління. відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації; територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.5.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 24.03.03 № 130-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 6 лютого 2003 року № 84/2003”

До 5 січня

До 15 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління. відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації; територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.6.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 11.04.01 №239-р "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 20 грудня 2000 року №1356/2000 "Про основні засади розвитку соціальної сфери села"

До 10 січня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.7.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 05.11.07 №343-р „Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 453-р „Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів”

До 10 січня

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.8.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.01 № 19-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 16.11.2000 р. №1242/2000 „Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економічного витрачання державних коштів”

До 10 січня

До 15 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління. відділи, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації; головне управління Пенсійного фонд України в Миколаївській області (за узгодженням)

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.9.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.07 №30-р "Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.06 №655-р"

До 15 січня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.10.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 08.10.07 № 308-р „Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 657-р”

20 січня

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

4.11.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 10.09.04 №416-р "Про затвердження заходів щодо розвитку молочноконсервної промисловості у 2004-2010 роках в Миколаївській області"

До 25 січня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.12.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 20.04.07 № 104-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки у Миколаївській області» (підбиття підсумків)

Січень

Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Розміщення аналітичних матеріалів в місцевих ЗМІ

4.13.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 18.10.04 №462-р «Про забезпечення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та затвердження Порядку, періодичності і термінів проведення облдержадміністрацією перевірок здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади»

До 10 лютого

Головне управління економіки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації

4.14.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 03.12.07 №379-р "Про забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.07 №927 та від 19.09.07 №1131"

До 10 березня

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.15.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 11.09.07 №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки”

31 березня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування через засоби масової інформації

Звіт на Мінпраці щороку до 1 квітня

4.16.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 06.09.04 № 401-р „Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області”

Щомісяця
до 5 числа та до 20 березня

Райдержадміністрації, управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

4.17.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 16.01.03 №21-р "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877"

Щомісяця до 10 числа

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.18.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 30.09.02 №510-р "Про забезпечення виконання Указу Президента України від 27 серпня 2002 року №774/2002 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення"

Щомісяця до 15 числа

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.19.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 23.05.07 №142-р "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.07 №613 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"

Щомісяця до 15 числа

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.20.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 27.07.2007 №226-р «Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення Миколаївської області»

Протягом кварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації, головне фінансове управління облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації

4.21.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 22.07.04 №329-р «Про додаткові заходи щодо використання та охорони лісів на території області»

Протягом кварталу

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ

4.22.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 01.12.05 №331-р "Про організацію в районах мобільних загонів на час стихійного лиха, снігових заметів і весняного паводка на період 2005/2006 р."

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Редакція газети "Рідне Прибужжя", веб-сайт облдержадміністрації

4.23.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 02.03.04 № 107-р "Про створення конкурсного комітету і затвердження Умов та Положення, що регламентують організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є облдержадміністрації"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Редакція газети "Рідне Прибужжя", веб-сайт облдержадміністрації

4.24.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 03.06.04 № 252-р „Про забезпечення виконання Указу Президента України від 25 травня 2004 року № 576/2004 „Про невідкладні заходи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати”

Протягом кварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

4.25.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 03.10.07 № 306-р "Про встановлення тривалості опалювального періоду 2007/2008 року"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Через засоби масової інформації

4.26.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 03.11.06 №342-р «Про забезпечення виконання Указу Президента України від 2 серпня 2006 року № 667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» у Миколаївській області»

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

4.27.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 05.01.06 № 5-р „Про затвердження заходів щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Засоби масової інформації за результатами проведення виставок, «круглих столів»

4.28.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 05.06.06 № 172-р «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Миколаївській області»

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

4.29.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 06.08.07 №241-р "Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року №549-р "Про надання часткової фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні 2007 року"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.30.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 11.03.06 № 76-р "Про утворення територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу в Миколаївській області"

Протягом кварталу

Територіальне представництво НКРЕ в Миколаївській області (за узгодженням)

Проколи засідань територіальної комісії, доведення їх до відома присутніх на нарадах

4.31.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 15.05.07 № 135-р "Про підсумки проходження опалювального сезону 2006/2007 року та завдання з підготовки об'єктів теплопостачання і теплоспоживання на міжопалювальний період 2007 року "

Протягом кварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

Протоколи засідань обласного штабу з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2007/08 року

4.32.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 15.10.07 № 324-р "Про вжиття негайних заходів щодо безаварійної експлуатації газового господарства Миколаївської області"

Протягом кварталу

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Через засоби масової інформації

4.33.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 20.12.04 №541-р "Про забезпечення виконання Постанови Верховної Ради України від 8 жовтня 2004 р. № 2085-ІV "Про відзначення Міжнародного дня голокосту ромів" в Миколаївській області

Протягом кварталу

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, проведення "гарячих ліній", телепередач "Вінок дружби" на телеканалі "Миколаїв"

4.34.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 21.06.07 №185-р "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №794"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.35.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 22.08.07 №262-р "Про організаційну роботу щодо здійснення державної політики з питань безпеки праці в аграрному секторі економіки"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.36.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 22.11.06 №361-р „Про створення громадської ради при облдержадміністрації”

Протягом кварталу

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

4.37.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 22.12.04 №555-р "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. "Про затвердження Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року" в Миколаївській області

Протягом кварталу

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням)

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, проведення "гарячих ліній", телепередач "Вінок дружби" на телеканалі "Миколаїв"

4.38.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 24.01.06 №12-р "Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів Миколаївської області у XX зимових, XXIX літніх Олімпійських, IX зимових і XIII Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи"

Протягом кварталу

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

4.39.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 26.07.07 № 223-р "Про заходи щодо посилення контролю за безаварійною експлуатацією житлових будинків і об'єктів громадського призначення"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

Через засоби масової інформації

4.40.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 26.11.07 №366-р "Про заходи щодо організованої підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт та забезпечення своєчасного і якісного посіву ярих зернових культур 2008 року"

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

4.41.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 27.09.06 №293-р „Про Молодіжну колегію при голові Миколаївської облдержадміністрації”

Протягом кварталу

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

4.42.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 27.11.06 № 368-р "Про нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для підприємств і організацій Миколаївської області"

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації

Листування з підприємствами

4.43.

Розпорядження голови облдержадміні-страції від 28.09.06 №301-р „Про Політичну консультативну раду при голові Миколаївської облдержадміністрації”

Протягом кварталу

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації, в ЗМІ

4.44.

Розпорядження голови облдержадміністрації:

- від 23.08.02 № 456-р “Про схвалення обласної Програми “Вчитель”;

- від 24.05.00 3 369-р “Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку”;

- від 11.05.07 № 127-р “Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.07 № 410 “Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року”;

- від 14.09.06 № 284-р “Про затвердження Плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Миколаївській області”;

- від 11.05.07 № 133-р «Про затвердження заходів щодо реалізації державної регуляторної політики на 2007 рік у Миколаївській області»

Протягом кварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, засоби масової інформації

5.

Здійснення контролю за виконанням актів центральних органів виконавчої влади та програмних документів

5.1.

Рішення обласної ради від 12.01.06 № 9 „Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту прав і свобод громадян в Миколаївській області на 2006-2010 роки”

До 10 січня

До 20 січня

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області (за узгодженням), управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

На веб-сайті облдержадміністрації

5.2.

Звіт про проведену роботу в регіоні щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді за минулий квартал

До 12 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.3.

Доручення Глави Секретаріату Президента України від 12.01.07 №02-02/43 щодо посилення боротьби з фальсифікацією алкогольних напоїв та забезпечення дотримання обмежень споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

До 15 січня

Головне управління економіки облдержадміністрації

ЗМІ

5.4.

Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки

До 15 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.5.

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 15.03.07 №771 „Про затвердження заходів Мінсім’ямолодьспорту щодо діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді мережі „Твоя перемога”

До 15 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.6.

Оперативні дані щодо дітей, молоді, жінок та сімей

До 20 березня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.7.

Звіт про соціальну підтримку незахищених категорій сімей

До 20 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.8.

Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 30.11.06 №4075 «Про затвердження галузевих показників моніторингу та оцінки профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, у тому числі епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекцією/СНІД»

До 20 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.9.

Оперативні дані з питань попередження насильства в сім’ї

До 20 січня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

5.10.

Аналіз виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Миколаївській області на 2007-2008 роки

Лютий

Головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

5.11.

Здійснення контролю щодо виконання вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 14.01.04 №17-р щодо поетапного переоснащення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням на 2004-2008 роки

Лютий

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Нарада з головами РДА, міськими (міст обласного значення) головами

5.12.

Доручення Голови Секретаріату Президента України за результатами робочої наради від 12 грудня 2006 року та протоколу селекторної наради від 19 лютого 2007 року № 6

Щомісяця
до 5 числа

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування - через засоби масової інформації

5.13.

Забезпечення безумовного виконання планових показників з наповнення бюджету Пенсійного фонду, своєчасного фінансування виплати пенсій та грошової допомоги, проведення перерахунків та індексації пенсій

Щомісяця

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

5.14.

Національна програма «Здоров’я нації»

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

5.15.

Національна програма «Цукровий діабет»

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

5.16.

Національна програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

5.17.

Національна програма розвитку донорства крові

Протягом кварталу

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

5.18.

Надання всебічного сприяння релігійним організаціям в реалізації соціальних проектів, зокрема шляхом залучення їх представників до вирішення проблем, пов’язаних з дитячою безпритульністю

Протягом кварталу

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), рад (за узгодженням), головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміні-страції, служба у справах дітей облдерж-адміністрації, відділ у справах релігій облдержадміністрації

При проведенні "гарячих ліній" на обласному телерадіоканалі "Миколаїв" та на обласному (проводовому) радіо "Бузька хвиля"

5.19.

Сприяння у вирішенні питання щодо надання в установленому порядку земельних ділянок релігійним організацій для будівництва культових споруд та здійснення статутних цілей

Протягом кварталу

Голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

При проведенні засідань консультативно - координаційної ради з питань діяльності релігійних організацій при голові облдержадміністрації

5.20.

Залучення представників релігійних організацій до участі в заходах із захисту суспільної моралі та забезпечення їх висвітлення у друкованих засобах масової інформації

Протягом кварталу

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), управління облдержадміністрації: культури, освіти і науки, інформації та зв’язків з громадськістю, у справах сім’ї та молоді, Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія (за узгодженням)

Публікації в ЗМІ

5.21.

Вжиття заходів щодо скорочення боргу підприємств, установ та організацій перед Пенсійним фондом України, систематичний розгляд зазначеного питання на відповідних комісіях з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Протягом кварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням), голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням)

5.22.

Забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничих сферах

Протягом кварталу

Управління інформації та зв'язків з громадськістю

ЗМІ

5.23.

Здійснення контролю за реалізацією положень Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, які регламентують відносини на споживчому ринку області щодо захисту прав споживачів на належну якість товарів (робіт, послуг)

Протягом кварталу

Обласне управління у справах захисту прав споживачів (за узгодженням)

ЗМІ

5.24.

Проведення перевірок за окремим графіком діяльності місцевих органів містобудування та архітектури, виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади

Протягом кварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

У разі виявлення грубих порушень можлива публікація результатів перевірки через ЗМІ

5.25.

Розгляд питання стосовно включення головним фінансовим управлінням області та райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад при формуванні показників місцевих бюджетів на 2008 рік коштів на фінансування відповідних програм щодо підвищення ефективності роботи органів державної податкової служби

Протягом кварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації

5.26.

Сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова

Протягом кварталу

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

ЗМІ

5.27.

Створення умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер на території області

Протягом кварталу

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

ЗМІ

ІI. Проведення нарад, засідань колегії облдержадміністрації, селекторних нарад з головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації; проведення виїзних особистих прийомів громадян, “прямих ефірів”, прес-конференцій головою облдержадміністрації

Проведення засідання колегії облдержадміністрації з питань підбиття підсумків роботи за 2007 рік

Січень

Голова облдержадміністрації, перший заступник, заступники голови облдержадміністрації, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення ЗМІ (за необхідністю)

Виїзні засідання обласного оперативного штабу з питань організації ремонту сільгосптехніки, постановки її на довгострокове зберігання

Січень-лютий

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Нарада з головними розпорядниками коштів обласного бюджету щодо розгляду показників обласного бюджету Миколаївської області на 2008 рік

10-денний термін після другого читання за умови прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік»

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Збір-нарада керівного складу цивільного захисту області щодо техногенного та протипожежного захисту сільгоспугідь у весняно-літній пожежо-небезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2008 року та забезпечення захисту місць відпочинку і оздоровлення громадян та дітей 2008 року

Лютий

Головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації, головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Згідно з Законом України «Про інформацію» від 02.10.96

Згідно з Директивою Прем'єр-міністра України «Про основні завдання цивільного захисту України у 2008 році»

Обласна науково-практична конференція на тему: "Особливості проведення комплексу весняно-польових робіт у 2008 році"

Лютий

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Участь в проведенні "гарячих ліній" на обласному радіо "Бузька хвиля" з актуальних питань діяльності агропромислового комплексу

Лютий

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Прямий ефір на телеканалі “Миколаїв”: “Про організаційні заходи щодо підготовки і проведення у 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”

Лютий

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, засоби масової інформації

Обласне радіо “Бузька хвиля”: Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Лютий

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадмiнiстрацiї, засоби масової інформації

Прес-конференція щодо публічного представлення звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області за 2007 рік

Березень

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Проведення наради з головами Очаківської, Березанської райдержадміністрацій, Очаківським міським головою з питання забудови Чорноморського узбережжя

Березень

Заступник голови облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Проведення наради з Первомайським міським головою, головою Первомайської райдержадміністрації з питання вирішення меж м. Первомайська

Березень

Заступник голови облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

-

Проведення нарад-семінарів з керівниками і спеціалістами сільгосппідприємств усіх форм власності та власниками внутрішньогосподарських зрошувальних систем та водогосподарських експлуатаційних організацій з розгляду питань готовності до роботи зрошувальних систем і дощувальної техніки та організації поливу.

Внесення на розгляд районних рад при формуванні місцевих бюджетів пропозицій щодо виділення коштів на утримання внутрішньогосподарських зрошувальних систем, які передані у комунальну власність

Березень

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства (за узгодженням)

Висвітлення у ЗМІ,

веб-сайт

Засідання обласної координаційної ради при облдержадміністрації по виконанню обласних програм соціального захисту населення

Березень

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Інформування через засоби масової інформації

Проведення засідань колегії облдержадміністрації (відповідно до Регламенту облдержадміністрації); виїзних засідань колегії облдержадміністрації (орієнтовний перелік питань для розгляду протягом кварталу в розділі ІІІ цього плану)

У разі необхідності, не менше
1 разу на квартал

Голова облдержадміні-страції, перший заступник, заступники голови облдержадміні-страції, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержад-міністрації, організа-ційний відділ апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення ЗМІ (за необхідністю)

Проведення нарад з головами райдержадміністрацій, головами районних рад та міськими (міст обласного значення) головами, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з орієнтовним планом на квартал та щомісячним планом роботи облдержадміністрації (орієнтовний перелік питань для розгляду протягом кварталу в розділі ІІІ цього плану)

У разі необхідності, щомісяця

Голова облдержадміністрації, перший заступник, заступники голови, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів облдержадміністрації, організаційний відділ апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті ОДА, запрошення ЗМІ (за необхідністю)

Проведення галузевих нарад з керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації

У разі необхідності, 2 рази на місяць

Перший заступник, заступники голови облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Проведення особистих прийомів громадян головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації; виїзних особистих прийомів громадян головою облдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови облдержадміністрації.

Згідно з затвердженим графіком

Голова облдержадміністрації, перший заступник, заступники голови, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Інформування громадськості через засоби масової інформації

Засідання колегії управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 26 травня 2003 року № 284-р “Про затвердження Положення про управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації”)

За окремим графіком

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендій та інших соціальних виплат

Щомісяця

Управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації

Забезпечення проведення засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

Щомісяця

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль-ської катастрофи облдержадміністрації

Згідно з Законом України «Про інформацію» від 02.10.96

Проведення «прямих ефірів» з питань виконання положень законодавства про захист прав споживачів в районах області

Раз на квартал

Обласне управління у справах захисту прав споживачів (за узгодженням)

Засоби масової інформації

Розгляд на засіданні колегії головного управління земельних ресурсів у Миколаївській області питань щодо організації робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

Протягом кварталу

Головне управління земельних ресурсів у Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації

Розгляд на засіданні колегії головного управління земельних ресурсів у Миколаївській області питань щодо організації робіт з розмежування земель державної та комунальної власності в межах та за межами населених пунктів

Протягом кварталу

Головне управління земельних ресурсів у Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації

Проведення чергового конкурсу по визначенню перевізників на автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є облдержадміністрація

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Проведення засідань координаційної ради з питань енергозабезпечення

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Проведення оперативних щотижневих нарад з керівниками підприємств паливно-енергетичного комплексу

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Проведення засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

Протягом кварталу

Управління енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Нарада з начальниками управлінь агро-промислового розвитку райдержадмініст-рацій з актуальних питань функ-ціонування агропромислового комплексу

Протягом кварталу

Головне управління сільського господар-ства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Участь в республіканських та обласних селекторних нарадах з питань діяльності агропромислового комплексу

Протягом кварталу

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Проведення наради з питань підсумків виробничо-фінансової діяльності організацій обласного виробничого управління меліорації і водного господарства за 2007 рік та завдання на 2008 рік

Протягом кварталу

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства (за узгодженням)

Висвітлення у ЗМІ,

веб-сайт

ІІІ. Орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації та нарадах з головами райдержадміністрацій, районних рад, міськими (міст обласного значення) головами, керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

Колегія

Про підсумки роботи народногосподарського комплексу у 2007 році, існуючі проблеми в економічному розвитку області та напрацювання відповідних заходів щодо їх розв'язання

Січень

Головне управління економіки облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 2007 рік та основні завдання щодо їх виконання 2008 року

Лютий

Сідень О.І. – начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про виконання Програми зайнятості населення Миколаївської області на 2006-2007 роки та затвердження Програми зайнятості населення Миколаївської області на 2008-2009 роки

Лютий

Сивопляс О.В. – начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про виконання Програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Миколаївській області як такої, що вноситься на розгляд сесії обласної ради

Лютий

Сивопляс О.В. – начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про підсумки роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Миколаївської області за 2007 рік

Лютий

Музальов О.О. – начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Розміщення на веб-сайті

Про нову редакцію Правил забудови і благоустрою населених пунктів Миколаївської області

Лютий

Атанасов О.П. – начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

В інформуванні громадськості потреба відсутня

Про схеми планування території Миколаївської області

Лютий

Атанасов О.П. – начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

В інформуванні громадськості потреба відсутня

Про хід роботи з питань прийняття державного житлового фонду, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури, які не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), до комунальної власності органами місцевого самоврядування

Березень

Казанський Є.М.- начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням)

Засоби масової інформації області

Про заходи щодо профілактики малюкової та материнської смертності в області

Березень

Хотіна С.Г. - начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про реорганізацію обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальних громад населених пунктів області, в яких розташовані об'єкти обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»

Березень

Черноусов А.В. – начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Засоби масової інформації

Нарада

Про підсумки освоєння коштів державних субвенцій та бюджетних програм у 2007 році

Січень

Черноусов А.В. – начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про об'єкти незавершеного будівництва, які знаходяться на балансі управління капітального будівництва облдержадміністрації, та перспективи щодо завершення їх будівництва

Січень

Григор'єва С.К. - начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про хід виконання Програми захисту прав споживачів у Миколаївській області на 2006-2010 роки

Лютий

Дашевський В.В. - керівник обласного управління у справах захисту прав споживачів (за узгодженням)

Засоби масової інформації області

Про звіт управління капітального будівництва облдержадміністрації з використання бюджетних коштів за 2007 рік та введення об'єктів в експлуатацію

Лютий

Григор'єва С.К. - начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про стан виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості

Лютий

Луста В.В. - заступник голови облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про стан виконання Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”

Березень

Готочкін Г.О. - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про стан матеріально-технічного забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за 2007 рік та заходи щодо його поліпшення

Березень

Хотіна С.Г - начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

Про вплив органів місцевого самоврядування на вирішення питань щодо надання дозволів на проектні та будівельні роботи, виділення земельних ділянок під будівництво

Березень

Григор'єва С.К. - начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації

Засоби масової інформації області

ІV. Організаційне забезпечення проведення свят та відзначення пам’ятних дат із залученням широких верств населення м.Миколаєва та області

Заходи і програми в рамках новорічних та різдвяних свят (за окремими планами).

1-13 січня

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Надання організаційно-методичної допомоги християнським організаціям при проведенні свят:

- Різдва Христового

- Хрещення Господнього

- Стрітення Господнього

7 січня

19 січня

15 лютого

Відділ у справах релігій облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Заходи з нагоди Дня Соборності України

22 січня

Заступник голови облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, культури, освіти і науки

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення представників ЗМІ

Заходи з нагоди Дня пам'яті битви під Крутами

29 січня

Заступник голови облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, освіти і науки

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення представників ЗМІ

ІV етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

Січень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого

Заступник голови облдержадміністрації, обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів і запасу (за узгодженням), управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення представниківЗМІ

Міжнародний день рідної мови

21 лютого

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

Заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни

23 лютого

Заступник голови облдержадміністрації, Миколаївський гарнізон (за узгодженням), управління облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, культури, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення представників ЗМІ

Обласний конкурс читців «Сторінками Кобзаря» на базі Жовтневого районного Будинку культури

Лютий

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Прем’єра вистави «Фіалка Монмартра» (за п’єсою І.Кальмана) в академічному українському театрі драми та музичної комедії

5 березня

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Обласне свято до 8 Березня

8 березня

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Заходи з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка

9 березня

Заступник голови облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, культури, освіти і науки

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації, запрошення представників ЗМІ

Відзначення Всесвітнього дня прав споживачів

10-14 березня

Обласне управління у справах захисту прав споживачів (за узгодженням)

ЗМІ, радіо, телебачення.

Заходи до Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

14 березня

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ЗМІ

Обласне свято до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва

23 березня

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Заходи щодо виконання Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва між Україною та Російською Федерацією до 2010 року по Миколаївській області

До 25 березня

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

Заходи з нагоди 64-ї річниці визволення м.Миколаєва та Миколаївської області від фашистських загарбників

28-31 березня

Заступник голови облдержадміністрації, виконавчий комітет Миколаївської міської ради (за узгодженням), Миколаївський гарнізон (за узгодженням), головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: з питань внутрішньої політики, культури;

Публікації в ЗМІ, інформаційні матеріали в новинах на місцевому телебаченні

Заходи по реалізації рамкових угод, укладених Миколаївською областю з регіонами іноземних держав

До 31 березня

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

Звіт Міністерству економіки України

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2008” з номінації “Зарубіжна література”

Березень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із англійської та іспанської мов

Березень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, ЗМІ

Святкова програма до 40-річчя народного ансамблю бального танцю «Грація» обласного Палацу культури

Березень

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Урочисте відкриття Тижня дитячої книги “Дорога нам книжка кожна, нам без книг ніяк не можна” на базі центральної бібліотеки для дітей м.Вознесенська (організатор - обласна бібліотека для дітей ім. В.Лягіна).

Березень

Управління культури облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Підготовка радіопередачі, присвяченої 45-річчю відкриття народної філармонії (23 березня 1963 року)

Березень

Державний архів Миколаївської області

Виступ в ефірі на обласному радіо

Засідання обласного гендерного центру

Згідно з планом засідань

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2008” з номінацій:

- “ Початкові класи”;

- “Історія”;

- “Фізична культура”;

- “Біологія”;

- “ Зарубіжна література”

Протягом кварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, засоби масової інформації

Обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Організаційна робота щодо здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Організаційна робота щодо представлення до Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді в розбудову держави

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Молодіжна акція „Нас єднає вогонь сердець”

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Обласний конкурс «А я - україночка»

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Конкурс серед команд КВК юних інспекторів руху

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Обласна естафета „Родинні скарби Миколаївщини”

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Обласний конкурс молодих літераторів “Золота арфа”

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

2-й фестиваль–конкурс студентських сімей

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Підтримка діяльності центру ресоціалізації наркозалежної молоді

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Підтримка діяльності обласного центру соціально-психологічної допомоги

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

Конкурс проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій

Протягом кварталу

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

Через засоби масової інформації, мережу ІНТЕРНЕТ

V. Робота по керівництву структурними підрозділами облдержадміністрації та координації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та взаємодія з органами місцевого самоврядування

Розгляд на засіданні колегії Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства питання «Про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2007 р.»

Січень

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ

Розгляд на засіданні колегії Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства питання «Про готовність лісогосподарських підприємств до пожежонебезпечного періоду 2008 р.»

Лютий

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ

Тематичний короткотерміновий семінар для начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад

Лютий

Служба у справах дітей облдержадміністрації

-

Семінар з працівниками фінансових управлінь райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад: «Основні напрями щодо організації виконання місцевих бюджетів області 2008 року. Вивчення чинного законодавства з питань планування, виконання і аналізу стану місцевих бюджетів та шляхи усунення недоліків їх виконання 2007 року»

19-20 березня

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Преса, веб-сайт облдержадміністрації

Розгляд на колегії Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства питання «Про хід виконання комплексу робіт на згарищах, що сталися у Миколаївській та Херсонській областях у 2007 р.»

Березень

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства (за узгодженням)

Обласні ЗМІ

Тематичний короткотерміновий семінар для головних спеціалістів (завідуючих) секторів опіки та піклування служб у справах дітей, відповідальних за питання усиновлення дітей

Березень

Служба у справах дітей облдержадміністрації

-

Засідання комісії з упорядкування обліку юридичних осіб у Миколаївській області

Березень

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області (за узгодженням)

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Засідання координаційної ради з питань боротьби з наркоманією, алкоголізмом, захворюванням на ВІЛ/СНІД та хворобами, що передаються статевим шляхом

Березень

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

Засідання міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом

Березень

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Обласні ЗМІ

Тематичний короткотерміновий семінар для головних спеціалістів (завідуючих) секторів захисту прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх служб у справах дітей, відповідальних за питання захисту житлових та майнових прав дітей

Березень

Служба у справах дітей облдержадміністрації

-

Проведення перевірок стану роботи із зверненнями громадян в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах облдержадміністрації

Протягом кварталу, за окремим графіком

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Проведення засідань:

 • Громадської ради при облдержадміністрації

 • Політичної консультативної ради при голові облдержадміністрації

 • Молодіжної колегії при голові облдержадміністрації

Протягом кварталу

Протягом кварталу

Щомісяця

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Здійснення контролю за уточненням документів мобілізаційного плану

Протягом кварталу

Відділ мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Не публікується

Аналіз стану виконання плану розвитку архівної справи в області 2007 року та основні напрями діяльності 2008 року

Протягом кварталу

Державний архів Миколаївської області

На розширеному засіданні колегії державного архіву Миколаївської області

Проведення колегії управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (за окремим графіком)

Протягом кварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

В інформуванні громадськості потреба відсутня

Проведення засідань містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації (за окремим графіком)

Протягом кварталу

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

В інформуванні громадськості потреба відсутня

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції

Постійно

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Інформація розміщується на веб-сайті облдержадміністрації

Забезпечення дотримання суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до компетенції управління

Постійно

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Забезпечення висвітлення комунальними ЗМІ найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави та регіону та питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Постійно

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації

Забезпечення контролю за виконанням Програми підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2004-2010 роки; Програми підтримки вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження у Миколаївській області на 2006-2010 роки та Державної програми „Журналіст"

Постійно

Управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Інформація розміщується на веб-сайті облдержадміністрації

VІ. Питання кадрової роботи, державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад (для державних службовців структурних підрозділів та апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад V-VII категорій посад, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх 5 років)

28 січня -

8 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Питання призначення усіх видів соціальної допомоги з використанням програмного комплексу «Житлові субсидії» (для спеціалістів з питань призначення усіх видів соціальної допомоги управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

28 січня -

1 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Формування та затвердження графіків щорічних відпусток працівників на 2008 рік відповідно до Закону України „Про відпустки”

Січень

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Перегляд списків кадрових резервів усіх рівнів на посади державних службовців І-VІІ категорій на 2008 рік та затвердження їх в установленому порядку

Січень

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Робота по формуванню списків вступників до магістратур державного управління при вищих навчальних закладах, розгляд та затвердження списків на засіданні колегії облдержадміністрації

Січень-лютий

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Основні питання організації роботи служб у справах дітей у 2008 році - сприяння національному усиновленню” (для начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

4-6 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар: „Про регуляторну діяльність відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (для фахівців територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади)

5 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний постійно діючий семінар: „Організація кадрової роботи в місцевих органах виконавчої влади” (для державних службовців V-VII категорій посад, відповідальних за ведення кадрової роботи в Баштанській, Казанківській, Новобузькій, Єланецькій райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах (на базі Баштанської райдержадміністрації))

6 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний постійно діючий семінар:

„Про регуляторну діяльність відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (для посадових осіб, фахівців управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, на яких покладено повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики)

12 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар - тренінг:„Моделі регіонального розвитку” (для заступників голів райдержадміністрацій, голів районних рад)

13-14 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар – тренінг: „Проектування та програмування інвестицій” (для начальників управлінь економіки райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

19-21 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання - управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний постійно діючий семінар:

„Впровадження Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (для адміністраторів дозвільних офісів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад)

20 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Робота зі зверненнями громадян в місцевих органах виконавчої влади” (для державних службовців V-VII категорій посад апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, на яких за розподілом обов’язків покладено роботу із зверненнями громадян)

27-28 лютого

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Організація роботи служб у справах дітей щодо усиновлення дітей” (для головних спеціалістів (завідуючих) секторів опіки і піклування, відповідальних за питання усиновлення дітей служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

3-5 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад (ІІ сесія) (для завідуючих сільськими центрами праці та соціального захисту населення управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

3-7 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Основні напрями державної підтримки та регулювання підприємницької діяльності” (для начальників відділів з питань підприємництва управлінь економіки райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

12 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад (І сесія) (для працівників апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за ведення мобілізаційної роботи)

17-21 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад (І сесія) (для спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, на яких покладено питання реабілітації та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці)

17-21 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний постійно діючий семінар:

„Використання сучасних електронних засобів обробки інформації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (для державних службовців V-VII категорій посад (працівники структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації))

17-28 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Основні напрями організації виконання місцевих бюджетів у 2008 році, вивчення чинного законодавства з питань планування, виконання і аналізу місцевих бюджетів та шляхи усунення недоліків виконання бюджету 2007 року” (для начальників бюджетних відділів фінансових управлінь райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

19-20 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Захист житлових та майнових прав дітей” (для головних спеціалістів (завідуючих) секторів захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, відповідальних за питання захисту житлових та майнових прав дітей служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад)

24-26 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Тематичний короткотерміновий семінар:

„Забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства з питань оплати і нормування праці” (для спеціалістів управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад, на яких покладено питання з оплати і нормування праці)

31 березня

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Надання управлінню внутрішньої політики експрес-інформації про проведені навчальні заходи

Підготовка та розміщення на веб-сайті облдержадміністрації інформації про внесення змін до чинного законодавства

Щомісяця

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Розміщення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

Засідання обласної ради по роботі з кадрами

За окремим графіком

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Проведення засідання комісії з питань нагородження при облдержадміністрації

У міру необхідності, за окремим планом

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Проведення правового навчання працівників апарату облдержадміні-страції та інших структурних підрозділів облдержадміністрації

Протягом кварталу

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації

Висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації

Вручення державних нагород України з нагоди відзначення Дня Соборності України; Міжнародного жіночого дня

Протягом кварталу

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Участь у виконанні плану заходів щодо розробки, впровадження та сертифікації системи управління якістю Миколаївської облдержадміністрації

Протягом кварталу

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації (в межах компетенції)

Забезпечення виконання плану-графіка навчання державних службовців в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України та центрі підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту державного управління на 2008 рік, затверджених Кабінетом Міністрів України та Секретаріатом Президента України

Протягом кварталу

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Забезпечення заповнення державними службовцями декларацій про доходи та фінансові зобов’язання за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 6 березня 1997 року № 58

Протягом кварталу

Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Тематичний короткотерміновий семінар-тренінг

Протягом кварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації

Обласні ЗМІ, журнал «Територія бізнесу»

Надання методичних рекомендацій працівникам підпорядкованих підрозділів райдержадміністрацій щодо якісного виконання ними функціональних обов`язків

Постійно

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

VІІ. Інші питання

Проведення засідань комісії з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації

9 січня

23 січня

6 лютого

20 лютого

5 березня

19 березня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Проведення засідань комісії для розгляду спірних питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

9 січня

6 лютого

5 березня

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Організаційно-підготовча робота щодо забезпечення участі сільгосптоваровиробників у виставці-ярмарку "Міжнародний зелений тиждень - 2008" (м.Берлін, ФРН)

Січень

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Висвітлення у ЗМІ

Чемпіонат України з академічного веслування на агрометрах

1-3 лютого

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Засоби масової інформації

Кубок України зі стрибків на батуті

26-29 лютого

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Засоби масової інформації

Участь у Міжнародній виставці-презентації навчальних закладів “Освіта України-2008”

Лютий

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, засоби масової інформації

Чемпіонат України з футзалу

14-19 березня

Управління з питань фізичної культури і

спорту облдержадміністрації

Засоби масової

інформації

Участь и обласній спеціалізованій виставці-презентації ”Освіта – 2008”

Березень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Веб-сайт облдержадміністрації, засоби масової інформації
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджую тимчасово виконуючий обов’язки голови Миколаївської облдержадміністрації

  Документ
  I. Здійснення контролю за реалізацією положень Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації
 2. Голова Миколаївської облдержадміністрації

  Документ
  I. Здійснення контролю за реалізацією положень Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації
 3. Про план роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради на ІІ півріччя 2011 року

  Документ
  Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням виконавчого комітету від 10.
 4. Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки «Миколаївщина 2010» на 2010 рік

  Документ
  На підставі пунктів 1,2,3 частини першої статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення обласної ради від 14 серпня 1997 року № 1 "Про делегування повноважень обласної ради обласній державній
 5. Про схвалення Програми розвитку малого підприємництва у Доманівському районі на 2007-2008 роки

  Документ
  Відповідно до ст.ст. 2, 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законів України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”,

Другие похожие документы..