Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Рабочая программа составлена на основании учебного плана специальности 040101 – «Социальная работа», рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « ...полностью>>
'Тесты'
— 0 мин. б) 1 0 град. — 1,1 атм. — 30 мин. в) 1 0 град. — 180 мин. г) 13 град. — ,0 атм. — 0 мин....полностью>>
'Курсовая'
Целью этой курсовой работы является организационно – экономическое обоснование создания нового предприятия , имеющего одну из предусмотренных законом...полностью>>
'Документ'
Я было сперва надеялся иметь честь поднести ему мое сочинение, но как вы мне говорите, что он так неприступен, то уже, против воли моей, начинаю неско...полностью>>

Парат министрлігі л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен

әдістемесіндегі инновациялық технологиялар:

мәселелер және шешу жолдары»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының

материалдары

ІІ БӨЛІМ

2009 жылғы 24-26 қараша

Материалы

международной научно-практической конференции

«Инновационные технологии в теории и практике преподавания языка и литературы:

проблемы и пути решения»

ЧАСТЬ ІІ

24-26 ноября 2009 года

Астана, 2009

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен

әдістемесіндегі инновациялық технологиялар:

мәселелер және шешу жолдары»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының

материалдары

ІІ БӨЛІМ

2009 жылғы 24-26 қараша

Материалы

международной научно-практической конференции

«Инновационные технологии в теории и практике преподавания языка и литературы:

проблемы и пути решения»

ЧАСТЬ ІІ

24-26 ноября 2009 года

Астана, 2009

УДК 80/811:378.

ББК 74.58я431

Т-93

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Редакциясын басқарған:

Филология ғылымдарының докторы, профессор Қамзабекұлы Д.,

Филология ғылымдарының докторы, профессор Жарқынбекова Ш.Қ.

Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі инновациялық технологиялар: мәселелер және шешу жолдары. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің редакциялық баспа бөлімі, 2009. - 342 бет.

ISBN 9965-31-358-Х

Бұл жинаққа Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Тіл комитеті мен Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, филология факультетінің ұйымдастыруымен 2009 жылдың 24-26 қарашада өткізілген «Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі инновациялық технологиялар: мәселелер және шешу жолдары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушы ғалымдар, докторанттар мен магистранттардың ғылыми мақалалары енгізіліп отыр.

Жинақ филология саласындағы зерттеушілер мен студенттерге, жалпы оқырман қауымға арналған.

ІV СЕКЦИЯ

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕ ШЕТ ТІЛІНДЕ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ

ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

MODERN TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN EDUCATION IN HIGHER SCHOOL

Болашақ заңгерлердің ағылшын тіліндегі арнайы лексикасын қалыптастыру тәсілдері

Ағайдарова А.

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ (Қазақстан)

В статье рассматривается методика формирования навыков использования специальной английской лексики у будущих юристов. Автор, ссылаясь на личный педагогический опыт, рекомендует эффективные подходы в обучении студентов терминологической лексике в законодательной сфере.

This article shows the methods of formation of special English lexis for future lawyers. The author recommends the effective ways of teaching terminological words in laws which are practiced in her own pedagogical experience.

Қазіргі таңда шет тілі ретінде ағылшын тілін оқытуды жаңа сатыға көтеру отандық педагогикадағы іргелі міндеттердің біріне айналып отыр. Өйткені, елімізде Қазақстан Республикасының Президенті Н Ә Назарбаевтың бастамасымен «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын дамыту басымдыққа айналып, соның ішінде жаһандану жағдайында әлемдік интеграцияға кірігу тілі ретінде ағылшын тіліне мән берілуде. Халықаралық қатынастар мен бизнес, туризм, әлемдік экономика мен саясат, білім және ғылым саласы мен озық технология, құқық пен мәдениет салаларының халықаралық аренадағы негізгі қолданыс тілі ағылшын тілі болып отыр. Осы ретте болашақ заңгерлерге мамандығы аясында ағылшын тіліндегі арнайы лексикасын қалыптастырудың маңызы зор.

Болашақта заң, құқық қорғау және сот жүйесінде маман болатын студенттердің ағылшын тілін жетік меңгеріп, оны жұмыс барысында сауатты қолдана білу үшін ағылшын тілі пәнінің мұғалімдерінің әдістемелік шеберліктерінің жоғары болуы талап етіледі. Отыз бес жылға жуық ЖОО-дағы педагогикалық өтіл барысы көрсеткендей, болашақ заңгерлерге ағылшын тілін үйретуде құқықтық-процессуалдық, азаматтық және қылмыстық істерді тергеу, сотта қарау және жазалау актілерін сабақ барысында ойын түрінде көрсету әдісін қолданудың маңызы мен тиімділігі зор. Мұндай ойын түріндегі сабақ барысында студенттер сот, прокурор, адвокат, айыпталушы, жәбірленуші, куәгер ролдеріне ене отырып, сот процесін көрсету арқылы ағылшын тіліндегі салалық терминдерді қолданады. Бұл ретте crime, punishment, verdict, judge, advocate, public prosecutor, criminal process, evidence, motive, witness, prosecution, defense, imprisonment, protocol, criminal code, criminal group, fact, damage, collegial court, sanction, etc. заң терминдерін жиі қолдану арқылы студенттер арнайы лексикалық бірліктерді тез игеріп, оның мағынасына қарай қолдануына мән береді.

Жалпы қылмыс әкімшілік құқық бұзушылық және қылмыстық құқық бұзушылық болып екіге бөлінсе, бұлардың әрқайсысының өзіндік терминолгиясы бар. Бір азаматтың шағым айтып, сотқа келуі, қылмыстық істің қозғалуы, тергеушінің тағайындалуы, айыпталушының ұсталуы, сот процесінің жүргізілуі, мемлекеттік айыптаущы мен қорғаушының ұстанымдары, куәгерлердің дәйектері, жаза тағайындау, үкім шығару, бас бостандығынан айыру, шартты жаза, ауыр қылмыс, орташа ауыр қылмыс, моралдық және материалдық өтем, ар намысты таптау, жалған айып тағу, тергеу амалдарын жүргізу, сенімхат, қолхат, нотариалдық бекіту, адвокатқа жүгіну, жазамен келіспеу, еңбекпен түзеу колониясы, кәмелет жасқа толмағандар қылмысы, жасөспірімдер қылмысы, өзін-өзі қорғау, зорлық-зомбылық, медициналық сот сараптамасы, саусақ ізі, тері-май іздері, қан тобы, айғақ болатын заттар, үй тінту, ұрлық-қарлық, адам зорлау, кісі өлтіру, тонау, қарақшылық, бұзақылық, қоғамдық тәртіпті бұзу, көлікті мас күйінде айдау, қасақана кісі өлтіру, топтық қылмыс, жапа шегу, т.б. арнайы құқықтық заң саласындағы сөз тіркестерін әр түрлі оқиға бойынша қолдана отырып, соған сәйкес, құқықтық процесстерді түсіну, сот ісін жүргізудің тәсілдерін меңгеру секілді әрекеттерді сабақ барысында үйретудің тиімділігі мол.

Жалпы алғанда, азаматтық және қылмыстық істер бойынша заң саласының маманы болу үшін, қажетті терминдер мен кәсіби сөздерді ағылшын тілінде үйрену барысында әр бір мемлекеттің заңдары, құқықтық-нормативтік актілері, жарлықтары, бұйрықтары, үкімет қаулылары, қылмыстық кодекс, арнайы ережелер мәтіндері қолданылады. Болашақ заңдер мамандарының халықаралық дәрежедегі құқық саласында немесе шетелдік компаниялара қызмет атқаруы үшін ағылшын тілін жетік меңгеру талап етілетіні белгілі. Ал, ағылшын тілінен қазақ тіліне сот процесстерін аударудағы терминдердің жөні бір бөлек.

Қазақстан Республикасы мен шетелдердің заңнамаларын салыстыру арқылы да студенттер құқық саласындағы ағылшын тіліндегі терминдерді игере алады. Негізі заң саласы терминдерінің түбірі латын, грек тілдерінен бастау алатыны ескерсек, онда тіл тарихына, терминдердің этимологиясына назар аударып, олардың интерпретациялық мағыналарына көңіл бөлген абзал.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті заң факультетінің студенттеріне ағылшын тілін үйретуде олармен шынайы сот процесіне қатысу, адвокатура мен нотариус қызметтерімен танысу, прокаратура органдарының қызмет ерекшеліктеріне жеті көңіл бөлінеді. Отандық және шетелдік баспасөзге, интернет материалдарына шолу жасалып, олардағы заң терминдерінің қолданысына лингвистикалық талдау жасау әдісі жиі қолданылып келеді. Білікті заңгер болу тек құқықтық білімді жетік білумен шектелмейді. Болашақ заңгер терең біліммен қатар, шет тіліндегі арнайы лексиканы еркін меңгергенде ғана халықаралық дәрежедегі маманға айнала алады.

Әдебиет

 1. Айымбетов М., Бодаубай Б., Оразалинов С., Ақыпбекұлы Ө. Заң терминдерінің сөздігі – словарь терминов законадательства (казахско-русский и русско-казахский). – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 656 бет.

 2. The Oxford Russian-English Dictionary. Oxford – Moscow, 1997.

О некоторых интерактивных методах при обучении говорению

Акынова Д.Б.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Казахстан)

Мақала шетел тілін оқытуда сөйлесім іскерлігін кейбір интерактивті әдістерді қолдану арқылы үйретуге арналған. Бұл мақалада интерактивті әдістеменің кейбір ерекшеліктері баяндалған.

The article is dedicated to the research of teaching speaking by means of some interactive methods in studying the foreign language. It reveals some peculiarities of interactive methods.

Современная казахстанская школа, зарубежные преподаватели-практики работают над проблемой развития познавательной деятельности обучающихся посредством внедрения в процесс обучения иностранному языку интерактивных технологии, таких как деловые игры, дискуссии, проекты и т.д., влияющих на формирование мотивации обучаемых, ее повышение через усиление коммуникативной направленности учебного процесса, т.е. акцент делается на говорение как вид речевой деятельности и как общение.

Как известно, для продуктивного усвоения языкового материала с целью последующего общения требуется много усилий и времени. Данную задачу можно решить посредством интерактивной методики - совокупностью способов целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и обучаемых, последовательная реализация которых создает оптимальные условия для развития обучаемых [3, 24].

В содержании обучения согласно данной методике четко прослеживается принцип коммуникативности. Суть его заключается в том, чтобы создать для обучающихся условия, активизирующие их деятельность через общение. Процесс общения представляет собой решение различных коммуникативных задач для достижения целей полноценного общения: сообщить, убедить, возразить, расспросить. Кроме того, интерактивная методика, как и сама цель современного процесса обучения иностранным языкам - общение, - предполагает взаимодействие обучающегося и обучаемого как ключевую деятельность, определяющую смысл интерактивности современного занятия иностранного языка [4, 104].

Использование интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам соответствует требованиям уровневого обучения, что является важным детерминантом в мировом образовательном пространстве. Обращаясь к тому или интерактивному методу, преподаватель адаптирует содержание метода согласно особенностям обучающихся различного возраста и уровня владения языком, определяет педагогические возможности метода, модифицирует его применительно к своей индивидуальности. Тем самым педагог убеждается в действенности и эффективности интерактивных методов, позволяющих придать гибкость и насыщенность учебному процессу, целью которого является адекватная полноценная коммуникация на изучаемом языке.

Можно определить некоторые методы для развития навыков говорения.

Технология проектов включает в себя организацию коммуникации в благоприятной атмосфере, активное задействование мыслительной деятельности и рефлексию в форме подведения итогов проектной работы [2, 122]. Как отмечается в методической науке, проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую обучающимися работу, в которой речевое общение вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности (игры, анкетирования, поисковой деятельности и другие). Проект позволяет реализовать междисциплинарные связи в обучении иностранному языку, расширить пространство общения посредством опоры на практическую деятельность.

Работа над проектом – процесс творческий. Она предполагает работу критической мыслительной деятельности обучающегося. Это требует от них самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их творческого использования. Следовательно, у обучающихся развивается творческая компетенция как показатель коммуникативного владения иностранным языком. В ходе выполнения проекта обучающиеся средствами иностранного языка решают проблемы, особенные для их собственной среды, что позволяет для обучающихся более осмысленно усвоить иностранный язык как средство общения. Работая творчески, критически над проектом, каждый обучающийся, даже с низким уровнем владения иностранным языком и психологически менее активный, получает возможность проявить собственную инициативу, фантазию, креативность, активность и самостоятельность в решении проблемы. Проектная работа позволяет исключить формальный характер изучения обучающимися языка и активизирует их взаимодействие для достижения практического результата обучения говорения иностранному языку. Проектная работа создает условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим основным характеристикам приближается к процессу естественного овладения языком в аутентичном языковом контексте.

Работа над проектом включает следующие основные этапы:

 • выбор проблемы и формулировка конкретной темы проекта;

 • сбор и обработка информации;

 • подведение итогов и презентация готового проекта.

В ходе проектной работы обучающиеся делятся на группы, после чего каждая группа информирует всех о собранной информации, т.е. развиваются навыки и умения говорения, получает новые импульсы для дальнейшего исследования (дискуссия, аргументация).

Использование проектной работы позволяет обучать языку как социальному феномену, следовательно, проектная деятельность имеет прагматический характер, т.е. достижение обучающимися определенного уровня владения языком во всех видах общения. Проект формирует у обучающихся социальную компетенцию, развивает чувство ответственности за результат, прививает навыки публичного выступления на иностранном языке, чтобы доказательно и аргументировано провести презентацию полученного результата.

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико - ориентированному относительно реальной деятельности обучаемого подходу [1, 142]. Цель этого метода - научить обучающихся анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант, формулировать программы действий и изложить свою альтернативу, свое мнение на иностранном языке. При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа обучающихся с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения обучающиеся получают возможность развивать навыки анализа и планирования.

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями:

 • на основе описания реальных событий и действий,

 • на базе искусственно сконструированных ситуаций.

Зарубежными исследователями разработаны рекомендации по работе с конкретной проблемной ситуацией. Рассмотрим наиболее важные из них:

Проблемная ситуация, как правило, не бывает ограничена одной темой или дисциплиной курса. Обычно она взаимосвязана с другими проблемами и вопросами. Обучающиеся должны использовать навыки нахождения междисциплинарных связей.

В ходе анализа проблемной ситуации обучающиеся должны уметь выявить именно внутренние причины, а не их внешние проявления.

Обучающиеся должны продемонстрировать понимание концепций, идей и подходов, описанных в курсе, на иностранном языке, а также умение использовать их для анализа конкретной ситуации и для выработки рекомендаций. Обычно проблемную ситуацию можно интерпретировать несколькими способами, и обучающиеся должны быть готовы к выявлению неопределенности и неоднозначности.

Не следует останавливаться, обнаружив один проблемный аспект ситуации, следует попытаться найти другие проблемы и направления анализа. Обучающимся рекомендуется привести примеры из личного опыта, подтверждающие правильность анализа и предложенные рекомендации. Подход к работе с практической ситуацией должен быть системным.

Игровое производственное проектирование - активный метод обучения, характеризующийся следующими отличительными признаками: наличие исследовательской, методической проблемы или задачи, которую сообщает обучающимся преподаватель; разделение участников на небольшие соревнующиеся группы и разработка ими вариантов решения поставленной проблемы,

Метод игрового производственного проектирования значительно активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более результативным вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности обучаемого. В дальнейшем это позволит ему более эффективно решать сложные методические проблемы.

Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным правилам.

Этот метод представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, зачастую противоположными интересами ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения по окончании или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации обучающихся, как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах, критичность мышления. От преподавателя требуется большая предварительная методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы.

Большинство зарубежных ученых в сфере профессиональной педагогики считают, что игровые методы обучения обладают наибольшим потенциалом в обеспечении профессионального развития, позволяют совершенствовать деятельность и создавать новые модели профессиональной практики, что соответствует целям актуализации профессионализма в современных условиях.

Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности.

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех участников игры. По своей сути этот метод обучения является особой формой коммуникации.

В любом типе коммуникации один из участников является автором, который выражает свою точку зрения. Второй участник является реципиентом, который, воспринимая авторский текст, строит образ того, что понял, чтобы реконструировать авторскую точку зрения. Третий участник коммуникации в рамках деловой игры может быть критиком, который, опираясь на результаты принятого решения, вырабатывает свою собственную точку зрения, более оформленную и совершенную. Четвертый участник - организатор коммуникации - согласует все виды работ и превращает разрозненные усилия в целенаправленное движение по совершенствованию авторской точки зрения.

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики. Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика индивидуальных, групповых, межгрупповых траекторий движения мыслительных процессов; динамика образования коллективного мнения на основе изменений в межличностных отношениях.

Именно деловая игра обладает возможностью воспроизведения, проектирования и моделирования деятельностно-ориентированных отношений, кооперативных коммуникативных связей.

Литература

 1. Барнс Л.Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций: Конкретные ситуации и дополнительная литература: Пер. с англ./ Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Д.; ред. Наумов А.И. - М: Гардарики, 2000. - 499с.

 2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики. - М.: Русский язык, 1989. – 239с.

 3. Brown D. Teaching by Principles: an Interactive Approach to Language Pedagogy. – 2nd edition. – Addison Wesley: Longman, 2001. – 480 p.

 4. Ur P. Discussions that Work: Task-centered Fluency Practice. - Cambridge:Cambridge University Press, 1988. – 122 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ылым министрлігі л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң факультеті

  Документ
  Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң факультетінде өткен «Конституция – Қазақстан Республикасындағы демократиялық өзгерістердің негізі ретінде» атты тақырыптағы дөңгелек үстелдің материалдары жинақталған.
 2. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «болашақ»

  Документ
  «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасы аясында оқытушылар біліктілігінің артуы / Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. - Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті редакциялық баспа бөлімі, 2011ж.
 3. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (1)

  Документ
  Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010.
 4. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетті

  Документ
  CHAIRMANSHIP OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE IN THE CONTEXT OF MAINTENANCE OF STABILITY AND SECURITY IN THE EURASIAN REGION
 5. Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі (2)

  Документ
  Редакция алқасы: А.Т.Бимендина, С.Ә.Аманжолов,(жауапты шығарушы) Ұ.Н.Арқабаева, М.Ж.Құрманбаева, З.Ш.Айдарова, Ж.Ш.Балкенов, Ж.Кожиков, Т.К.Самұратова, И.

Другие похожие документы..