Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИТУР» (Реестровый номер МТ3 001968), именуемое в дальнейшем «Туроператор», в лице Руководителя департа...полностью>>
'Документ'
Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), прин...полностью>>
'Документ'
«Календарь знаменательных и памятных дат Восточно-Казахстанской области на 2008 год» подготовлен Восточно-Казахстанской областной библиотекой им. А.С....полностью>>
'Документ'
Одна из важных проблем, стоящих перед нашим обществом, — утверждение трезвого образа жизни. В целях решения этой задачи было образовано Всесоюзное доб...полностью>>

Державна митна служба україни (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СУМСЬКА МИТНИЦЯ

Н А К А З

15.08.2011

№ 442

Суми

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 94/1271


Про затвердження Положень

про тимчасові зони митного контролю

Відповідно до вимог глави 7 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1947 (із змінами) та з метою здійснення митних процедур щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і припиненням контрабанди та порушень митних правил,

НАКАЗУЮ:

805000000/17/02.07.00.00

1. Затвердити:

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, що додається.

2

1.2. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, що додається.

1.3. Положення про тимчасову зону митного контролю станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, що додається.

1.4. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху жовтого пігменту виробництва пігментів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, що додається.

1.5. Положення про тимчасову зону митного контролю складу сульфату заліза (дехроматора) виробництва сульфату заліза Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12,
м. Суми, поштовий індекс 40012, що додається.

2. Відділу митного оформлення № 1 (Федорець І.В.) забезпечити здійснення митних процедур щодо товарів та транспортних засобів в тимчасових зонах митного контролю, зазначених в пункті 1 цього наказу.

3. Відділу правового забезпечення (Білосорочка С.А.) та відділу організації митного контролю та роботи митних посередників (Шугалій А.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області.

4. Відділу організаційного та документального забезпечення (Репкіна Л.М.):

4.1. Направити цей наказ в підрозділи митниці згідно з розрахунком розсилки;

4.2. Забезпечити опублікування цього наказу в друкованих засобах масової інформації;

4.3. Забезпечити внесення цього наказу до ІПК «Регіон ++» ІАЦ «Ліга».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу обов’язків.

Т.в.о. начальника митниці С.А. Лабуз

Проект наказу вноситься відділом організації митного контролю та роботи митних посередників

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників _____________________ А.М. Шугалій

ПОГОДЖЕНО:

Заступник

начальника митниці ____________________ Ю.В. Дмитрієв

Начальник відділу

правового забезпечення ___________________ С.А. Білосорочка

Начальник відділу

організаційного та документального

забезпечення __________________ Л.М. Репкіна

Розрахунок розсилки до наказу від „____” __________ 2011 року №

Структурні підрозділи Сумської митниці

Надіслати

В паперовому вигляді

В електронному вигляді

1

Заступник начальника митниці Дмитрієв Ю.В.

1

2

Служба боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

1

3

Відділ митного оформлення №1

1

4

Відділ митного оформлення №2

1

5

Відділ митного оформлення №3

1

6

Відділ митного оформлення №4

1

7

Відділ митного оформлення №5

1

8

Відділ митного оформлення №6

1

9

Відділ організації митного контролю та роботи митних посередників

1

10

Відділ організаційного та документального забезпечення

1

Всього примірників: 10

Виконавець:

Старший інспектор відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.В. Шутько

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників _____________________ А.М. Шугалій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сумської митниці

15.08.2011 № 442

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 94/1271


Положення про тимчасову зону митного контролю

цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська,

п/в 12 м. Суми, поштовий індекс 40012

1. Загальні положення.

  1. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 1947 ,,Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Зона митного контролю (далі – ЗМК) цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» створюється на території Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12 м. Суми, поштовий індекс 40012, з метою здійснення посадовими особами Сумської митниці митних процедур щодо товарів,

2

транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, покладається на власника підприємства на території якого розміщується ЗМК.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення № 1 Сумської митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК визначені Сумською митницею і позначені на плані-схемі (додаток), що є невід’ємної частиною Положення.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.

3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур

щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових

3

обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Права та обов’язки митних органів щодо підтримання режиму в ЗМК

З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах

яких створені ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.М. Шугалій

Додаток до пункту 3.3 Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

План – схема тимчасової зони митного контролю

цеху двоокису титану № 1 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Умовні позначення:


Начальник відділу митного оформлення № 1 І.В. Федорець

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о комерційного директора

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

_________________ А.О. Осіпов

____.____.2011

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Сумської митниці

______________ Ю.В. Дмитрієв

____._____.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сумської митниці

15.08.2011 № 442

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 95/1272


Положення про тимчасову зону митного контролю

цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12,

м. Суми, поштовий індекс 40012

1. Загальні положення.

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 1947 ,,Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Зона митного контролю (далі – ЗМК) цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» створюється на території

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, з метою здійснення

2

посадовими особами Сумської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, покладається на власника підприємства на території якого розміщується ЗМК.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення № 1 Сумської митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК визначені Сумською митницею і позначені на плані-схемі (додаток), що є невід’ємної частиною Положення.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.

3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Права та обов’язки митних органів щодо підтримання режиму в ЗМК

З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах яких створені ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.М. Шугалій

Додаток до пункту 3.3 Положення про тимчасову зону митного контролю цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

План – схема тимчасової зони митного контролю

цеху двоокису титану № 2 Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Умовні позначення:


Начальник відділу митного оформлення № 1 І.В. Федорець

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о комерційного директора

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

_________________ А.О. Осіпов

____.____.2011

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Сумської митниці

______________ Ю.В. Дмитрієв

____._____.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сумської митниці

15.08.2011 № 442

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 96/1273


Положення про тимчасову зону митного контролю

станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»,

що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12,

м. Суми, поштовий індекс 40012

1. Загальні положення.

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 1947 ,,Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Зона митного контролю (далі – ЗМК) станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» створюється на території Публічного
акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська,

п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, з метою здійснення посадовими

2

особами Сумської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, покладається на власника підприємства на території якого розміщується ЗМК.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення № 1 Сумської митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК визначені Сумською митницею і позначені на плані-схемі (додаток), що є невід’ємної частиною Положення.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.

3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Права та обов’язки митних органів щодо підтримання режиму в ЗМК

З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах яких створені ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.М. Шугалій

Додаток до пункту 3.3 Положення про тимчасову зону митного контролю станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

План – схема тимчасової зони митного контролю

станції Заводська Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Умовні позначення:


Начальник відділу митного оформлення № 1 І.В. Федорець

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о комерційного директора

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

_________________ А.О. Осіпов

____.____.2011

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Сумської митниці

______________ Ю.В. Дмитрієв

____._____.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сумської митниці

15.08.2011 № 442

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 97/1274


Положення про тимчасову зону митного контролю цеху

жовтого пігменту виробництва пігментів Публічного акціонерного

товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська,

п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

1. Загальні положення.

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю цеху жовтого пігменту виробництва пігментів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 1947 ,,Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1.  Зона митного контролю (далі – ЗМК) цеху жовтого пігменту

виробництва пігментів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» створюється на території Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»,

що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012, з метою здійснення посадовими особами Сумської митниці митних процедур

2

щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, покладається на власника підприємства на території якого розміщується ЗМК.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення № 1 Сумської митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК визначені Сумською митницею і позначені на плані-схемі (додаток), що є невід’ємної частиною Положення.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.

3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур

щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових

3

обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Права та обов’язки митних органів щодо підтримання режиму в ЗМК

З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах яких створені ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.М. Шугалій

Додаток до пункту 3.3 Положення про тимчасову зону митного контролю цеху жовтого пігменту виробництва пігментів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

План – схема тимчасової зони митного контролю цеху жовтого пігменту виробництва пігментів

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Умовні позначення:


Начальник відділу митного оформлення № 1 І.В. Федорець

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о комерційного директора

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

_________________ А.О. Осіпов

____.____.2011

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Сумської митниці

______________ Ю.В. Дмитрієв

____._____.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Сумської митниці

15.08.2011 № 442

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Сумській області

29 серпня 2011 року

за № 98/1275


Положення про тимчасову зону митного контролю

складу сульфату заліза (дехроматора) виробництва сульфату заліза

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на

вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, поштовий індекс 40012

1. Загальні положення.

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю складу сульфату заліза (дехроматора) виробництва сульфату заліза Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 1947 ,,Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України” (із змінами і доповненнями);

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Зона митного контролю (далі – ЗМК) складу сульфату заліза (дехроматора) виробництва сульфату заліза Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» створюється на території Публічного акціонерного

товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12,
м. Суми, поштовий індекс 40012, з метою здійснення посадовими особами

2

Сумської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об’єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК – це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, покладається на власника підприємства на території якого розміщується ЗМК.

Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на відділ митного оформлення № 1 Сумської митниці.

3.2. ЗМК за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК визначені Сумською митницею і позначені на плані-схемі (додаток), що є невід’ємної частиною Положення.

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через зони митного контролю здійснюється митними органами.

3.5. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3

3.6. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.7. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.8. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.9. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Права та обов’язки митних органів щодо підтримання режиму в ЗМК

З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК митні органи мають право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК;

вимагати від власників територій або керівників підприємств, у межах яких створені ЗМК, дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

Заступник начальника відділу

організації митного контролю

та роботи митних посередників А.М. Шугалій

Додаток до пункту 3.3 Положення про тимчасову зону митного контролю складу сульфату заліза (дехроматора) виробництва сульфату заліза Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», що знаходиться на вул. Харківська, п/в 12,
м. Суми, поштовий індекс 40012

План – схема тимчасової зони митного контролю складу сульфату заліза (дехроматора)
виробництва сульфату заліза Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

Умовні позначення:


Начальник відділу митного оформлення № 1 І.В. Федорець

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о комерційного директора

Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

_________________ А.О. Осіпов

____.____.2011

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника Сумської митниці

______________ Ю.В. Дмитрієв

____._____.2011Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна митна служба україни (4)

  Документ
  З метою забезпечення одноманітного підходу та дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України,
 2. Державна митна служба україни (7)

  Документ
  У Державній митній службі розглянуто Ваш запит щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року N 65" при здійсненні
 3. Державна митна служба україни (3)

  Документ
  Для використання в роботі надсилаємо оновлену зведену таблицю строків переробки товарів на митній території України та за її межами, установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
 4. Державна митна служба україни (6)

  Документ
  У зв'язку із запитами митних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з питань необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами, що подаються під час здійснення митного контролю й оформлення
 5. Державна митна служба україни (5)

  Документ
  З метою впорядкування діяльності підприємств декларантів, що здійснюють декларування товарів та транспортних засобів, підприємств – власників митних ліцензійних складів та відповідно до вимог ст.

Другие похожие документы..