Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Региональный рынок труда является наиболее сложным экономическим механизмом согласования интересов наемных работников и работодателей. Научное предска...полностью>>
'Расписание'
зан. «Профилактика алкоголизма» Лекции «Детск. нейропсихология» октябрь ноябрь 3 5 7 8 9 10 1 13 14 15 1 17 19 0 1 3 4 7 8 9 30 31 3 5 7 9 10 11 1 13...полностью>>
'Рабочая программа'
Учебная дисциплина «Глобальные методы наблюдения и экономическое прогнозирование»–обязательная профессиональная дисциплина, в которой соединены темат...полностью>>
'Сказка'
Живая и неживая природа Путешествие Винни-Пуха по планетам Звездочет и Солнце Лесные истории Наша планета Земля В гостях у знаков Зодиака Азбука Незн...полностью>>

Державне підприємство (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне підприємство

"Український державний центр радіочастот"

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО

"18" березня 2011 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

В.М. Ковальський

м.п.

ТОРГИ (ТЕНДЕР)

на закупівлю послуг

радіотехніка і телекомунікації

(Розроблення типової програми та методики проведення випробування, виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку із застосуанням Аналізатора сигналізації телекомунікаційних систем (АСТС))

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Київ - 2011

ЗМІСТ

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

5. Мова пропозиції

6. Зміст пропозиції конкурсних торгів

7. Ціни пропозиції

8. Валюта пропозиції

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам документації конкурсних торгів

11. Термін дії пропозиції

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

13. Оформлення та підпис пропозиції

14. Запечатування та маркування пропозицій

15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

16. Пропозиції, що запізнилися

17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів

18. Розкриття пропозицій Замовником

19. Пояснення пропозиції

20. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

21. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів

22. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

23. Конфіденційність

24. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

25. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

27. Процедура оскарження

28. Укладання Договору

29. Забезпечення виконання договору

Додаток 1. Відомості щодо торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Додаток 3. Тендерна форма: "ПРОПОЗИЦІЯ"

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Технічні вимоги (ТВ)

ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот".

1.2. Юридична адреса: Україна, 03179, м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км.

1.3. Відповідальний за проведення торгів та його посада: Корсак Володимир Федорович,

тел.: (044) 422-81-13, (044) 422-82-67

1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,ВАТ „Агрокомбанк”, МФО: 322302, поточний рахунок: 260003113901

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі: Радіотехніка і телекомунікації (Розроблення типової програми та методики проведення випробування, виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку із застосуанням Аналізатора сигналізації телекомунікаційних систем (АСТС))

2.2. Кількість:

2.3. Строк і місце надання послуг: м.Київ, пр-т Перемоги, 15 км., травень-липень 2011 року.

3. Процедура здійснення закупівлі: відкриті торги

4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , Громадська приймальня

4.2. Спосіб: особисто або поштою.

4.3. Розмір плати за документацію конкурсних торгів: плата не вимагається

5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

5.1. Спосіб (форма) надання: не вимагається

5.2. Розмір: 0,0 %

6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15 км, Громадська приймальня.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк: 29.04.2011р. до 09:30

7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , кімн. 208.

7.2. Дата: 29.04.2011р.

7.3. Час: 10:00

8. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюються відповідно до вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI. Пропозиції конкурсних торгів мають право надавати всі зацікавлені учасники. Учасник повинен подавати пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі в цілому.

оголошення про проведення запланованої закупівлі та вся інформація, яка підлягає оприлюдненню згідно з вимогами Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI, розміщується в інформаційній системі мережі Інтернет за адресами: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

1.1. Керуючись Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI (надалі - Закон) та відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України Замовник оголошує торги на закупівлю за предметом „Радіотехніка і телекомунікації (Розроблення типової програми та методики проведення випробування, виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку із застосуанням Аналізатора сигналізації телекомунікаційних систем (АСТС))” згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів.

1.2. У відповідності з вимогами цієї Документації конкурсних торгів Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Кожний Учасник подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.

Учасниками торгів, згідно з п.2 Закону є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти), що підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та подали пропозицію конкурсних торгів.

1.4. Цими торгами передбачається, що Учасник повинен здійснювати послуги у місці, вказаному Замовником .

1.5. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції.

2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До документації конкурсних торгів включаються:

• Оголошення торгів (тендеру);

• Інструкції Учасникам торгів;

• Додатки 1-4;

• Основні умови Договору;

• Технічні вимоги (ТВ).

2.2. Замовник видає Учаснику документацію конкурсних торгів протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.

2.3. Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою за наступними адресами в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Учасник, який отримав Документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в Оголошенні торгів (тендеру), за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит всім Учасникам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів будуть відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів буде надіслано кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін всіх Учасників, яким Замовник надав документацію конкурсних торгів.

4.2. З внесеними змінами всі Учасники торгів можуть ознайомитись за наступними адресами в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua

4.3. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій конкурсних торгів прийняти рішення про його продовження, у разі, якщо один чи більше Учасників не можуть подати свої пропозиції конкурсних торгів до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.

5. Мова пропозиції

5.1. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою .

6. Зміст пропозиції конкурсних торгів

6.1. Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу 7 та Додатку 3 цієї Документації конкурсних торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, забезпечення пропозиції конкурсних торгів, калькуляцію вартості послуг (розміру витрат у грошовому виразі на одиницю по окремих видах витрат, при цьому окремо виділяється розмір прибутку), Основні умови договору, копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу 18 Документації конкурсних торгів, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією тендерною документацією.

Технічна частина має бути надана згідно Розділу 10 цієї документації конкурсних торгів та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам Замовника .

6.2. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

6.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів .

6.4. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру.

7. Ціни пропозиції

7.1. Учасник визначає ціни на товари та послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

7.2. В пропозиції ціни вказуються з розрахунку на виконання комплексу робіт за видами робіт . Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

7.3. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

7.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7.5. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов"язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов"язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов"язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

8. Валюта пропозиції

8.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України.

8.2. Розрахунки за послуги здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

9.1. Згідно з цією Тендерною документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

9.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його пропозиції конкурсних торгів, повинно запевнити Замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);

в) Учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

г) Учасник має достатньо обладнання;

д) Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

е) Учасник має позитивний досвід виконання аналогічних договорів.

9.3. Згідно п. 7 ст. 28 Закону Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника..

10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам документації конкурсних торгів

10.1. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність товарів та послуг, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів.

10.2. Документальне підтвердження відповідності послуг вимогам документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) детальний опис послуг, що пропонуються;

б) вартість людино/години при наданні послуг;

в) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.

11. Термін дії пропозиції

11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

11.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв'язку з послідуючим письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник може відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів і дія його пропозиції конкурсних торгів закінчиться у термін, зазначений у Додатку1.

11.4. Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен також продовжити дію свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів або надати нове. У разі невиконання цієї вимоги Учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї пропозиції конкурсних торгів.

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

12.1. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

13. Оформлення та підпис пропозиції

13.1. Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

13.2. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.3. Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна бути зшита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

14. Запечатування та маркування пропозицій

14.1. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, а також назва Учасника, його адреса, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

15.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів (тендеру), з урахуванням вимог Розділів 13, 14.

16. Пропозиції, що запізнилися

16.1. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і повертаються Учаснику.

17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів

17.1. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Анулювання" відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

17.3. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит тендерного комітету Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

18. Розкриття пропозицій Замовником

18.1. Замовник відкриває пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом 17, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

18.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються:

- представники Учасника торгів <якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>, <у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу>. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів;

- представники засобів масової інформації.

18.3. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом 17, не відкриваються.

18.4. Особам, присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреси Учасників, перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачена тендерною документацією, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів ведеться протокол.

Замовник надає учаснику торгів копію протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів протягом одного робочого дня з моменту отримання від нього відповідного запиту.

19. Пояснення пропозиції

19.1. Замовник торгів може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його пропозицію конкурсних торгів з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до пропозицій конкурсних торгів щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття пропозицій конкурсних торгів і зміни, спрямовані на коригування пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

20. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

20.1. Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п.2 ст. 16 Закону, а також, що кожна пропозиція:

а) відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у документації конкурсних торгів;

б) відповідає умовам документації конкурсних торгів.

в) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник;

г) підписана належним чином.

20.2. Пропозицією, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів.

20.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

20.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

20.5. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

20.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

21. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів

21.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

21.2. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4.

До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна" приймаються кінцеві ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

21.3. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможців торгів становить не більше 20 робочих днів після дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державне підприємство (9)

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
 2. Державне підприємство (16)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 3. Державне підприємство (5)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 4. Державне підприємство (26)

  Документ
  (НДР "Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу у діапазоні частот 800 МГц за рахунок оснащення смуговими фільтрами підвищеної вибірковості радіолокаційних систем посадки РСП-10")
 5. Державне підприємство (7)

  Документ
  Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування; прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань

Другие похожие документы..