Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Слово «Мюнхен» для историков значит намного больше, чем просто название столицы Баварии. Официально Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 год...полностью>>
'Статья'
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных ме...полностью>>
'Сценарий'
Чем больше в жизни разнообразия, тем интереснее и веселее жить. Как скучно было бы, если все вокруг – люди, деревья, растения, животные – были бы похо...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Понятие об экспериментальной психологии. Основные подходы к пониманию сущности экспериментальной психологии. Объект и предмет экспериментальной психол...полностью>>

Крок Загальна лікарська підготовка (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

5.0 Біохімія

1

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

2

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

3

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

4

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

5

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж.

Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення

з сечею уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

6

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

7

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча

має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект

якого ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

8

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце

у дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

9

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією

(Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному

випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

10

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад

7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за

попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

11

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

12

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B $В_6$

C $В_1$

D А

E $В_2$

13

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

14

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что

выделены изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

15

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи

больных пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру

ДНК, чем клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите

фермент этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

16

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

17

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні

напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено

при цьому стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

18

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність

якого може бути знижена при такому стані:

A *Креатинфосфокіназа

B Амілаза

C Транскетолаза

D Глутамінтрансфераза

E Каталаза

19

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, Ас-АТ, креатинфосфокінази. В

якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A *У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C У нирках та наднирниках.

D У сполучній тканині.

E У печінці та нирках.

20

У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Ймовірною причиною такого стану може бути тимчасова нестача

ферменту:

A * УДФ - глюкуронілтрансферази

B Уридинтрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

21

У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні

цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній

катаракті

A *Гликозилювання

B Фосфорилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

22

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A *Хвороба Гірке

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Паркінсона

E Хвороба Мак-Ардла

23

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

24

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова

крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного

процесу це може бути пов’язано.

A *Гліколізу.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного шляху.

D Ліпогенезу.

E Глікогенезу.

25

При анализе крови у больного концентрация альбумина составляет 20 г/л, повышена

активность изофермента лактатдегидрогеназы 5 [ЛДГ 5]. Заболеванию какого органа

соответствует этот анализ?

A *Печень

B Почки

C Сердце

D Легкие

E Селезенка

26

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку

стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно

виявлено еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:

A * Серповидноклітинна анемія

B Паренхіматозна жовтяниця

C Гостра переміжна порфірія

D Обтураційна жовтяниця

E Хвороба Аддісона

27

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість,

почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено

високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

28

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?

A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

29

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого?

A *В1

B Е

C В3

D В6

E В2

30

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

31

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4

хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

32

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало

причиною виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

33

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрии

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления ВЖК

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

34

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

35

У экспериментального животного, находящегося на безбелковом рационе, развилась

жировая инфильтрация печени, в частности, вследствие дефицита метилирующих

агентов. Назовите метаболит, образование которого нарушено у подопытного

животного.

A * Холин

B ДОФА

C Холестерин

D Ацетоацетат

E Линолевая кислота

36

На прием к врачу обратился больной с симметричным дерматитом открытых

участков кожи. Из беседы с пациентом установлено, что он питается, в основном,

крупами и ест мало мяса, молока и яиц. Дефицит какого из перечисленных

витаминов является ведущим у данного пациента?

A * Никотинамида

B Кальциферолла

C Фолиевой кислоты

D Биотина

E Токоферолла

37

У жінки 46 років, що страждає на жовчно-кам'яну хворобу, розвинулась жовтяниця.

При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть,

концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі .

A * Кон'югованого білірубіну

B Вільного білірубіну

C Білівердину

D Мезобілірубіну

E Уробіліногену

38

Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється

напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти.

Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною захворювання?

A * АМФ

B ЦМФ

C УТФ

D УМФ

E ТМФ

39

У відділення реанімації надійшов чоловік 47 років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з

фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові на протязі

перших двох діб?

A *ЛДГ1

B ЛДГ2

C ЛДГ3

D ЛДГ4

E ЛДГ5

40

У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних

лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній

патології?

A *С-реактивного білка

B Сечової кислоти

C Сечовини

D Креатиніну

E Трансферину

41

У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини.

Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений:

A *Креатинін

B Загальні ліпіди

C Глюкоза

D Мінеральні солі

E Сечова кислота

42

У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке

підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне

це зміщення.

A *Інфаркт міокарду.

B Вірусний гепатит.

C Колагеноз.

D Цукровий діабет.

E Нецукровий діабет.

43

Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз,

запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5

\% глюкози. Причиною такого стану є:

A * Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

44

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність.

Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу

концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху.

Що може бути причиною такого стану:

A * Хвороба кленового сиропу

B Хвороба Аддісона

C Тирозиноз

D Гістидинемія

E Базедова хвороба

45

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх

припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит.

Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної

тканини:

A * Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

46

У больного с диагнозом “злокачественный карциноид” резко повышено содержание

серотонина в крови. Выберите аминокислоту, из которой может образоваться

данный биогенный амин.

A *Триптофан

B Аланин

C Лейцин

D Треонин

E Метионин

47

У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі

крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз -

хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити

для підтвердження діагнозу?

A *Церулоплазміну

B Карбоангідрази

C Ксантиноксидази

D Лейцинамінопептидази

E Алкогольдегідрогенази

48

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного

навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність пара протеїну в зоні

гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження

діагнозу мієломи?

A *Білок Бенс-Джонса

B Білірубін

C Гемоглобін

D Церулоплазмін

E Антитрипсин

49

Більша частина учасників експедиції Магелана в Америку загинула від захворювання

авітамінозу, що проявлялось загальною слабкістю, підшкірних крововиливах,

випадінням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу.

A * Скорбут (цинга)

B Пелагра

C Рахіт

D Поліневрит (бері-бері)

E Анемія Бірмера

50

В результате изнуряющей мышечной работы у рабочего значительно уменьшилась

буферная емкость крови. Поступлением какого кислого вещества в кровь можно

объяснить это явление?

A *Лактата

B Пирувата

C 1,3-бисфосфоглицерата

D (-кетоглутарата

E 3-фосфоглицерата

51

В больницу доставлен двухлетний ребенок с замедленным умственным и

физическим развитием, страдающий частыми рвотами после приёма пищи. В моче

определена фенилпировиноградная кислота. Следствием нарушения какого обмена

является данная патология?

A *Обмена аминокислот

B Липидного обмена

C Углеводного обмена

D Водно-солевого обмена

E Фосфорно-кальциевого обмена

52

Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну щерехатість щік,

діарею,порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною

такого стану?

A *Нікотинова кислота, триптофан.

B Лізин, аскорбінова кислота.

C Треонін, пантотенова кислота.

D Метіонін, ліпоєва кислота.

E Фенілаланін, пангамова кислота..

53

Больную привезла скорая помощь. Состояние тяжелое, сознание отсутствует,

адинамия. Кожные покровы сухие, впалые глаза. Цианоз лица. Тахикардия. Запах

ацетона изо рта. Результаты анализов: глюкоза крови 20,1 ммоль/л (N= 3,3-5,5

ммоль/л), в моче 3,5% (в N=0). Какой предположительный диагноз можно поставить

A *Гипергликемическая кома

B Гипогликемическая кома

C Острая сердечная недостаточность

D Острое алкогольное отравление

E Анафилактический шок

54

Жінка 62 років скаржиться на часту біль в області грудної кроківки і хребта, переломи

ребер Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому) Який з перерахованих

нижче лабораторних показників буде мати найбільш діагностичне значення?

A *Парапротеїнемі

B Гіперальбумінемія

C Протеїнурия

D Гіпоглобулінемія

E Гіпопротеїнемія

55

У новонародженаго спостерігались судорми, які проходили після призначення

вітаміну B6 Цей ефект найбільш ймовірно викликаний тим, що вітамін B6 входить до

складу фермента:

A *Глутаматдекарбоксилази

B Піруватдегідростази

C Нетоглубаратдегідромин

D Амінолевулінатсинтази

E Глікогенфосфорилази

56

У юнака 18 років з ураженням паренхіми печінки в сироватці крові найвірогідніше

буде виявлено підвищений рівень

A *Аланінамінотрансферази

B Лактатдегідрогенази-1

C Креатинкінази

D Кислої фосфатази

E aльфа-амілази

57

У новорожденного на пеленках обнаружены темные пятна, свидетельствующие об

образовании гомогентизиновой кислоти. С нарушением обмена какого вещества это

связано?

A *Тирозина

B Галактозы

C Метионина

D Холестерина

E Триптофана

58

При обследовании подростка, страдающего ксантоматозом, обнаружена семейная

гиперхолестеринемия. Концентрация каких липопротеинов значительно повышена в

крови при данной патологии?

A *ЛПНП

B Хиломикронов

C ЛПОНП

D ЛПВП

E НЭЖК

59

Хворий 50-ти років звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, втрату

апетиту, аритмію. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення

перистальтики кишечника. Причиною такого стану може бути:

A *Гіпокаліємія

B Гіпопротеінемія

C Гіперкаліємія

D Гіпофосфатемія

E Гіпонатріємія

60

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинкінази. В якому

органі найбільш ймовірний розвиток патологічног процесу?

A *Серце

B Підшлункова залоза

C Печінка

D Нирки

E Скелетні м”язи

61

Споживання забруднених овочів і фруктів протягом тривалого часу призвело до

отруєння пацієнта нітратами і утворення в крові похідног гемоглобіну…

A *Hb-OH

B Hb СО

C Hb O2

D Hb CN

E Hb NHCOOH

62

Підвищенну стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що у них

синтезується у великих кількостях гормони що підсилюють процеси окислення і

утворення тепла в мітохондріях шляхом роз’єднання. Які це гормони (гормон)?

A * Йодвмісткі гормони щитовидної залози (йодтироніни)

B Адреналін та норадреналін

C Глюкагон

D Інсулін

E Кортикостероїди

63

У женщины, длительное время находящейся на диете с использованием очищенного

риса, обнаружен полиневрит (б-нь Бери-Бери). Отсутствие какого витамина в пище

приводит к развитию этого заболевания?

A *Тиамина

B Аскорбиновой к-ты

C Пиридоксина

D Фолиевой к-ты

E Рибофлавина

64

У больного после эктомии желчного пузыря затруднены процессы всасывания $Са$

через стенку кишечника. Назначение какого витамина будет стимулировать этот

процесс?

A *Вит $Д_3$

B Вит РР

C Вит С

D Вит $В_{12}$

E Вит К

65

Робітник цеху по виробництву нітросполук звернувся до лікаря зі скаргами на задишку

та швидку утомлюванність. При обстеженні хворого виявлено цианоз нижніх кінцівок.

Яка причина цього стану?

A *Посилене метгемоглобіноутворення.

B Гіповітаміноз.

C Гіпервітаміноз.

D Жирова інфільтрація печінки.

E Авітаміноз.

66

У ребенка 1,5 лет наблюдается отставание в умственном и физическом развитии,

посветление кожи и волос, снижение содержания в крови катехоламинов. При

добавлении к свежей моче нескольких капель 5% трихлоруксусного железа

появляется оливково-зеленое окрашивание. Для какой патологии обмена

аминокислот характерны данные изменения?

A *Фенилкетонурии

B Алкаптонурии

C Тирозиноза

D Альбинизма

E Ксантинурии

67

Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує

вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих харчах сприяє

профілактиці та заживленню виразок?

A *Вітамін U.

B Пантотенова кислота.

C Вітамін С.

D Вітамін В1.

E Вітамін К.

68

У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного

ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистіну та цистеїну. Крім того,

УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію.

A *Цистинурія.

B Алкаптонурія.

C Цистіт.

D Фенілкетонурія.

E Хвороба Хартнупа.

69

Пацієнт відмічає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення.

Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї, кал гіпохолічний. Можлива

причина такого стану:

A * Обтурація жовчних шляхів

B Запалення слизової тонкого кишечника

C Нестача ліпази

D Порушення активності фосфоліпаз

E Незбалансована дієта

70

Дитина квола, апатична. Печінка збільшена і при біопсії печінки виявлено значний

надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина

пониженої концентрації глюкози в крові цієї хворої?

A * Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази в печінці.

B Понижена (відсутня) активність гексокінази.

C Підвищена активність глікогенсинтетази.

D Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази.

E Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Крок Загальна лікарська підготовка (3)

  Документ
  Введенням якого препарату можна запобігти побічні ефекти сульфату магнію? A *Кальцію хлорид B Калію хлорид C Трилон Б D Натрію бромід E Натрію сульфат 4 Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тиопентал натрію, після чого
 2. Крок Загальна лікарська підготовка (2)

  Документ
  Якої? A * Сигмоподібної B Поперечної C Верхньої сагітальної D Прямої E Нижньої кам’янистої 4 В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї ( в ділянці передвісцерального простору).
 3. Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2011 рік

  Документ
  отрыжку, срыгивания. При рентгенографии на уровне пересечения пищевода с бифуркацией трахеи обнаружено выпячивание неправильной формы до 2 см в диаметре и задержкой контрастного вещества более 2 минут в сочетании со слоистостью содержимого.
 4. Передмова загальна частина

  Лекція
  Із здобуттям незалежності Україна проголосила політичний курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад півстоліття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху
 5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської

Другие похожие документы..