Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного института (Государственный технический университет) и в отде...полностью>>
'Документ'
Все стоят в кругу. Пусть каждый из вас сделает подарок своему соседу слева. Подарок надо сделать (вручить) молча (невербально), но так, чтобы сосед п...полностью>>
'Документ'
Терміни, що використовуються по тексту Правил здійснення операцій фізичними особами з рахунками в системі «Інтернет – банкінг», слід тлумачити наступн...полностью>>
'Документ'
Оригінальні ідеї, наукове відкриття, роман чи картина можуть бути втрачені безповоротно або залишитися в невідомості, і тоді вони не нестимуть ніяког...полностью>>

Крок Загальна лікарська підготовка (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

5.0 Біохімія

1

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

2

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

3

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

4

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

5

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж.

Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення

з сечею уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

6

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

7

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча

має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект

якого ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

8

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце

у дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

9

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією

(Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному

випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

10

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад

7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за

попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

11

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

12

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B $В_6$

C $В_1$

D А

E $В_2$

13

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

14

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что

выделены изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

15

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи

больных пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру

ДНК, чем клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите

фермент этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

16

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

17

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні

напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено

при цьому стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

18

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність

якого може бути знижена при такому стані:

A *Креатинфосфокіназа

B Амілаза

C Транскетолаза

D Глутамінтрансфераза

E Каталаза

19

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, Ас-АТ, креатинфосфокінази. В

якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A *У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C У нирках та наднирниках.

D У сполучній тканині.

E У печінці та нирках.

20

У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Ймовірною причиною такого стану може бути тимчасова нестача

ферменту:

A * УДФ - глюкуронілтрансферази

B Уридинтрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

21

У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні

цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній

катаракті

A *Гликозилювання

B Фосфорилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

22

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A *Хвороба Гірке

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Паркінсона

E Хвороба Мак-Ардла

23

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

24

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова

крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного

процесу це може бути пов’язано.

A *Гліколізу.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного шляху.

D Ліпогенезу.

E Глікогенезу.

25

При анализе крови у больного концентрация альбумина составляет 20 г/л, повышена

активность изофермента лактатдегидрогеназы 5 [ЛДГ 5]. Заболеванию какого органа

соответствует этот анализ?

A *Печень

B Почки

C Сердце

D Легкие

E Селезенка

26

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку

стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно

виявлено еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:

A * Серповидноклітинна анемія

B Паренхіматозна жовтяниця

C Гостра переміжна порфірія

D Обтураційна жовтяниця

E Хвороба Аддісона

27

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість,

почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено

високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

28

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?

A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

29

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого?

A *В1

B Е

C В3

D В6

E В2

30

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

31

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4

хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

32

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало

причиною виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

33

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрии

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления ВЖК

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

34

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

35

У экспериментального животного, находящегося на безбелковом рационе, развилась

жировая инфильтрация печени, в частности, вследствие дефицита метилирующих

агентов. Назовите метаболит, образование которого нарушено у подопытного

животного.

A * Холин

B ДОФА

C Холестерин

D Ацетоацетат

E Линолевая кислота

36

На прием к врачу обратился больной с симметричным дерматитом открытых

участков кожи. Из беседы с пациентом установлено, что он питается, в основном,

крупами и ест мало мяса, молока и яиц. Дефицит какого из перечисленных

витаминов является ведущим у данного пациента?

A * Никотинамида

B Кальциферолла

C Фолиевой кислоты

D Биотина

E Токоферолла

37

У жінки 46 років, що страждає на жовчно-кам'яну хворобу, розвинулась жовтяниця.

При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть,

концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі .

A * Кон'югованого білірубіну

B Вільного білірубіну

C Білівердину

D Мезобілірубіну

E Уробіліногену

38

Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється

напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти.

Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною захворювання?

A * АМФ

B ЦМФ

C УТФ

D УМФ

E ТМФ

39

У відділення реанімації надійшов чоловік 47 років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з

фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові на протязі

перших двох діб?

A *ЛДГ1

B ЛДГ2

C ЛДГ3

D ЛДГ4

E ЛДГ5

40

У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних

лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній

патології?

A *С-реактивного білка

B Сечової кислоти

C Сечовини

D Креатиніну

E Трансферину

41

У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини.

Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений:

A *Креатинін

B Загальні ліпіди

C Глюкоза

D Мінеральні солі

E Сечова кислота

42

У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке

підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне

це зміщення.

A *Інфаркт міокарду.

B Вірусний гепатит.

C Колагеноз.

D Цукровий діабет.

E Нецукровий діабет.

43

Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз,

запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5

\% глюкози. Причиною такого стану є:

A * Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

44

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність.

Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу

концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху.

Що може бути причиною такого стану:

A * Хвороба кленового сиропу

B Хвороба Аддісона

C Тирозиноз

D Гістидинемія

E Базедова хвороба

45

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх

припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит.

Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної

тканини:

A * Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

46

У больного с диагнозом “злокачественный карциноид” резко повышено содержание

серотонина в крови. Выберите аминокислоту, из которой может образоваться

данный биогенный амин.

A *Триптофан

B Аланин

C Лейцин

D Треонин

E Метионин

47

У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі

крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз -

хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити

для підтвердження діагнозу?

A *Церулоплазміну

B Карбоангідрази

C Ксантиноксидази

D Лейцинамінопептидази

E Алкогольдегідрогенази

48

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного

навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність пара протеїну в зоні

гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження

діагнозу мієломи?

A *Білок Бенс-Джонса

B Білірубін

C Гемоглобін

D Церулоплазмін

E Антитрипсин

49

Більша частина учасників експедиції Магелана в Америку загинула від захворювання

авітамінозу, що проявлялось загальною слабкістю, підшкірних крововиливах,

випадінням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу.

A * Скорбут (цинга)

B Пелагра

C Рахіт

D Поліневрит (бері-бері)

E Анемія Бірмера

50

В результате изнуряющей мышечной работы у рабочего значительно уменьшилась

буферная емкость крови. Поступлением какого кислого вещества в кровь можно

объяснить это явление?

A *Лактата

B Пирувата

C 1,3-бисфосфоглицерата

D (-кетоглутарата

E 3-фосфоглицерата

51

В больницу доставлен двухлетний ребенок с замедленным умственным и

физическим развитием, страдающий частыми рвотами после приёма пищи. В моче

определена фенилпировиноградная кислота. Следствием нарушения какого обмена

является данная патология?

A *Обмена аминокислот

B Липидного обмена

C Углеводного обмена

D Водно-солевого обмена

E Фосфорно-кальциевого обмена

52

Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну щерехатість щік,

діарею,порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною

такого стану?

A *Нікотинова кислота, триптофан.

B Лізин, аскорбінова кислота.

C Треонін, пантотенова кислота.

D Метіонін, ліпоєва кислота.

E Фенілаланін, пангамова кислота..

53

Больную привезла скорая помощь. Состояние тяжелое, сознание отсутствует,

адинамия. Кожные покровы сухие, впалые глаза. Цианоз лица. Тахикардия. Запах

ацетона изо рта. Результаты анализов: глюкоза крови 20,1 ммоль/л (N= 3,3-5,5

ммоль/л), в моче 3,5% (в N=0). Какой предположительный диагноз можно поставить

A *Гипергликемическая кома

B Гипогликемическая кома

C Острая сердечная недостаточность

D Острое алкогольное отравление

E Анафилактический шок

54

Жінка 62 років скаржиться на часту біль в області грудної кроківки і хребта, переломи

ребер Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому) Який з перерахованих

нижче лабораторних показників буде мати найбільш діагностичне значення?

A *Парапротеїнемі

B Гіперальбумінемія

C Протеїнурия

D Гіпоглобулінемія

E Гіпопротеїнемія

55

У новонародженаго спостерігались судорми, які проходили після призначення

вітаміну B6 Цей ефект найбільш ймовірно викликаний тим, що вітамін B6 входить до

складу фермента:

A *Глутаматдекарбоксилази

B Піруватдегідростази

C Нетоглубаратдегідромин

D Амінолевулінатсинтази

E Глікогенфосфорилази

56

У юнака 18 років з ураженням паренхіми печінки в сироватці крові найвірогідніше

буде виявлено підвищений рівень

A *Аланінамінотрансферази

B Лактатдегідрогенази-1

C Креатинкінази

D Кислої фосфатази

E aльфа-амілази

57

У новорожденного на пеленках обнаружены темные пятна, свидетельствующие об

образовании гомогентизиновой кислоти. С нарушением обмена какого вещества это

связано?

A *Тирозина

B Галактозы

C Метионина

D Холестерина

E Триптофана

58

При обследовании подростка, страдающего ксантоматозом, обнаружена семейная

гиперхолестеринемия. Концентрация каких липопротеинов значительно повышена в

крови при данной патологии?

A *ЛПНП

B Хиломикронов

C ЛПОНП

D ЛПВП

E НЭЖК

59

Хворий 50-ти років звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, втрату

апетиту, аритмію. Спостерігається гіпотонія м'язів, мляві паралічі, послаблення

перистальтики кишечника. Причиною такого стану може бути:

A *Гіпокаліємія

B Гіпопротеінемія

C Гіперкаліємія

D Гіпофосфатемія

E Гіпонатріємія

60

У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинкінази. В якому

органі найбільш ймовірний розвиток патологічног процесу?

A *Серце

B Підшлункова залоза

C Печінка

D Нирки

E Скелетні м”язи

61

Споживання забруднених овочів і фруктів протягом тривалого часу призвело до

отруєння пацієнта нітратами і утворення в крові похідног гемоглобіну…

A *Hb-OH

B Hb СО

C Hb O2

D Hb CN

E Hb NHCOOH

62

Підвищенну стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що у них

синтезується у великих кількостях гормони що підсилюють процеси окислення і

утворення тепла в мітохондріях шляхом роз’єднання. Які це гормони (гормон)?

A * Йодвмісткі гормони щитовидної залози (йодтироніни)

B Адреналін та норадреналін

C Глюкагон

D Інсулін

E Кортикостероїди

63

У женщины, длительное время находящейся на диете с использованием очищенного

риса, обнаружен полиневрит (б-нь Бери-Бери). Отсутствие какого витамина в пище

приводит к развитию этого заболевания?

A *Тиамина

B Аскорбиновой к-ты

C Пиридоксина

D Фолиевой к-ты

E Рибофлавина

64

У больного после эктомии желчного пузыря затруднены процессы всасывания $Са$

через стенку кишечника. Назначение какого витамина будет стимулировать этот

процесс?

A *Вит $Д_3$

B Вит РР

C Вит С

D Вит $В_{12}$

E Вит К

65

Робітник цеху по виробництву нітросполук звернувся до лікаря зі скаргами на задишку

та швидку утомлюванність. При обстеженні хворого виявлено цианоз нижніх кінцівок.

Яка причина цього стану?

A *Посилене метгемоглобіноутворення.

B Гіповітаміноз.

C Гіпервітаміноз.

D Жирова інфільтрація печінки.

E Авітаміноз.

66

У ребенка 1,5 лет наблюдается отставание в умственном и физическом развитии,

посветление кожи и волос, снижение содержания в крови катехоламинов. При

добавлении к свежей моче нескольких капель 5% трихлоруксусного железа

появляется оливково-зеленое окрашивание. Для какой патологии обмена

аминокислот характерны данные изменения?

A *Фенилкетонурии

B Алкаптонурии

C Тирозиноза

D Альбинизма

E Ксантинурии

67

Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує

вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих харчах сприяє

профілактиці та заживленню виразок?

A *Вітамін U.

B Пантотенова кислота.

C Вітамін С.

D Вітамін В1.

E Вітамін К.

68

У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного

ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистіну та цистеїну. Крім того,

УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію.

A *Цистинурія.

B Алкаптонурія.

C Цистіт.

D Фенілкетонурія.

E Хвороба Хартнупа.

69

Пацієнт відмічає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення.

Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї, кал гіпохолічний. Можлива

причина такого стану:

A * Обтурація жовчних шляхів

B Запалення слизової тонкого кишечника

C Нестача ліпази

D Порушення активності фосфоліпаз

E Незбалансована дієта

70

Дитина квола, апатична. Печінка збільшена і при біопсії печінки виявлено значний

надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина

пониженої концентрації глюкози в крові цієї хворої?

A * Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази в печінці.

B Понижена (відсутня) активність гексокінази.

C Підвищена активність глікогенсинтетази.

D Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази.

E Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази.

71

У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом)

виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із

недостатнім синтезом та виділенням залозою:

A * Трипсину

B Пепсину

C Ліпаза

D Дипептидаз

E Амілази

72

К врачу обратился пациент с жалобами на непереносимость солнечной радиации.

Имеют место ожоги кожи и нарушение зрения. Предварительный диагноз альбинизм.

Нарушение обмена какой аминокислоты отмечается у данного пациента

A *Тирозина

B Пролина

C Лизина

D Алонина

E Триптафана

73

Мужчина 40 лет пробежал 10 км за 60 мин. Как изменится энергетический обмен в

мышечной ткани

A *Увеличится скорость окисления жирных кислот

B Усилится гликолиз

C Усилится глюконеогенез

D Усилится гликогенолиз

E Усилится протеолиз

74

Пациент голодает 48 часов. Какие вещества используются мышечной тканью в

качестве источников энергии в этих условиях?

A *Кетоновые тела

B Глицерин

C Пируват

D Лактат

E Аминокислоты

75

У хворої жінки з низьким артеріальним тиском після парентерального введення

гормону відбулось підвищення артеріального тиску і також підвищився рівень глюкози

та ліпідів у крові. Який гормон було введено?

A *Адреналін

B Глюкагон

C Інсулін

D Прогестерон

E Фолікулін

76

Судово-медичний експерт при розтині трупу 20-річної дівчини встановив, що смерть

настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш вірогідно

було причиною смерті дівчини?

A *Тканинного дихання

B Синтезу гемоглобіну

C Транспорту кисню гемоглобіном

D Синтезу сечовини

E Транспорту водню за допомогою малат-аспартатного механізму

77

В лікарню швидкої допомоги доставили дитину 7 років в стані алергічного шоку, який

розвинувся після укусу оси. В крові підвищена концентрація гістаміну. В результаті

якої реакції утворюється цей амін?

A *Декарбоксилювання

B Гідрооксилювання

C Дегідрування

D Дезамінування

E Відновлення

78

Чоловік 65 років, який страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При

ультразвуковому обстеженні встановлена наявність ниркових каменів. Підвищення

концентрації якої речовини є найбільш імовірною причиною утворення каменів в

даному випадку?

A *Сечової кислоти

B Холестерину

C Білірубіну

D Сечовини

E Цистину

79

У дівчинки 7 років явні ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит

піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку

анемії у дівчинки?

A *Анаеробного гліколізу

B Окислювального фосфорилювання

C Тканинного дихання

D Розкладу пероксидів

E Дезамінування амінокислот

80

При осмотре больного врач заподозрил синдром Иценко-Кушинга. Определение

какого вещества в крови больного подтвердит предположение врача?

A *Кортизола

B Токоферола

C Ретинола

D Адреналина

E Холестерина

81

Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності

якого ферменту в печінці приводить до гальмування синтезу сечовини і

нагромадження аміаку в крові і тканинах?

A *Карбамоїлфосфатсинтази

B Аспартатамінотрансферази

C Уреази

D Амілази

E Пепсину

82

У дитини 6 місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку,

бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі, напади судом.

Який із наступних лабораторних аналізів крові і сечі найвірогідніше дозволить

встановити діагноз?

A *Визначення концентрації фенілпірувату

B Визначення концентрації триптофану

C Визначення концентрації гістидину

D Визначення концентрації лейцину

E Визначення концентрації валінду

83

У хворого 35 років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними

засобами виникла сильна м'язова і серцева слабість, блювота, діарея, АТ - 100/60 мм

рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:

A *Калію

B Натрію

C Хлору

D Кальцію

E Фосфатів

84

Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту, млявість, з часом з'явилися ознаки

стеатореї. В крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача:

A *Жовчних кислот

B Тригліцеридів

C Жирних кислот

D Фосфоліпідів

E Хіломікронів

85

Дитина 10-ти місячного віку, батьки якої брюнети, має світле волосся, дуже світлу

шкіру і блакитні очі. Зовнішньо при народженні виглядала нормально, але протягом

останніх 3 місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання у

розумовому розвитку. Причиною такого стану може бути:

A *Фенілкетонурія

B Галактоземія

C Глікогеноз

D Гостра порфірія

E Гістидинемія

86

У дитини грудного віку спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок.

Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову

кислоту. Що може бути причиною даного стану?

A *Алкаптонурія

B Альбінізм

C Галактоземія

D Цистинурія

E Гістидинемія

87

У людей, які тривалий час перебували у стані гіподинамії, після фізичного

навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах. Яка найбільш вірогідна причина

цього?

A *Накопичення в м'язах молочної кислоти

B Посилений розпад м'язових білків

C Накопичення креатиніну в м'язах

D Зменшення вмісту ліпідів в м'язах

E Підвищення вмісту АДФ в м'язах

88

У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню

кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення

зору. Яка можлива причина порушення обміну речовин?

A *Нестача лінолевої кислоти, вітамінів А, Д, Е, К

B Нестача пальмітинової кислоти

C Нестача вітамінів РР, Н

D Низька калорійність дієти

E Нестача олеїнової кислоти

89

Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). В крові

знижений вміст церулоплазміну. В сечі різко підвищений вміст амінокислот. Ці зміни

в першу чергу обумовлені посиленням процесу:

A *Комплексоутворення амінокислот з міддю

B Синтезу сечовини

C Переамінування амінокислот

D Разпаду тканинних білків

E Глюконеогенезу

90

У чоловіка 32 років діагностована гостра променева хвороба. Лабораторно

встановлено різке зниження рівня серотоніну в тромбоцитах. Найбільш вірогідною

причиною зниження тромбоцитарного серотоніну є порушення процесу

декарбоксилювання:

A *5-окситриптофану

B Серину

C Тирозину

D Піровиноградної кислоти

E Гістидину

91

Экспериментальному животному давали избыточное количество глюкозы, меченой

по углероду, в течение недели. В каком соединении можно обнаружить метку?

A *Пальмитиновой кислоте

B Метионине

C Витамине А

D Холине

E Арахидоновой кислоте

92

У ребенка 3 лет после перенесенной тяжелой вирусной инфекции отмечается

повторяющаяся рвота, потеря сознания, судороги. При исследовании крови больного

выявлена гипераммониемия. С чем может быть связано изменение биохимических

показателей крови у данного ребенка?

A *С нарушением обезвреживания аммиака в орнитиновом цикле

B С активацией процессов декарбоксилирования аминокислот

C С нарушением обезвреживания биогенных аминов

D С усилением гниения белков в кишечнике

E С угнетением активности ферментов трансаминирования

93

У больного с частыми кровотечениями из внутренних органов и слизистых оболочек

выявлены пролин и лизин в составе коллагеновых волокон. Из-за отсутствия какого

витамина нарушено их гидроксилирование?

A *Витамина С

B Витамина К

C Витамина А

D Тиамина

E Витамина Е

94

Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту

найбільш вірогідно буде встановлено у сечі?

A *Оксипроліну

B Iндикану

C Креатиніну

D Сечовини

E Уробіліногену

95

Альбіноси погано переносять вплив сонця - загар не розвивається, а з'являються

опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A *Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової

E Гістидину

96

Хворі на алкоголізм отримують основну масу калорій із спиртними напоями. У них

може виникнути характерна недостатність тіаміну (синдром Верніке-Корсакова), при

якій спостерігаються порушення функцій нервової системи, психози, втрата пам'яті.

Зі зниженням активності якого ферменту пов'язаний цей процес?

A *Піруватдегідрогеназа

B Алкогольдегідрогеназа

C Трансаміназа

D Альдолаза

E Гексокіназа

97

У крові пацієнта вміст глюкози натщесерце був 5,65 ммоль/л, через 1 годину після

цукрового навантаження становив 8,55 ммоль/л, а через 2 години - 4,95 ммоль/л. Такі

показники характерні для:

A *Здорової людини

B Хворого з прихованим цукровим діабетом

C Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

D Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом

E Хворого з тиреотоксикозом

98

Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабість, ниючі болі в животі,

поганий апетит, з підозрою на жовтяницю. У сироватці крові знайдено 77,3 мкмоль/л

загального білірубіну і 70,76 мкмоль/л кон'югованого білірубіну. Який найбільш

імовірний вид жовтяниці?

A *Механічна жовтяниця

B Гострий гепатит

C Цироз печінки

D Обтураційна жовтяниця

E Гемолітична жовтяниця

99

У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються

з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки?

A *Гіпурової кислоти

B Амонійних солей

C Креатиніну

D Сечової кислоти

E Амінокислот

100

Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні

мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання

клітин. Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:

A *Транс-ретиноєва кислота

B Транс-ретиналь

C Цис-ретиналь

D Ретинол

E Каротин

101

Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні

речовини-гормони. Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються

ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфіни?

A * Проопіомеланокортин (ПОМК)

B Нейроальбумін

C Нейростромін

D Нейроглобулін

E Тиреоглобулін

102

При хворобі Іценко-Кушинга (гіперфункція кори наднирників з підвищеною продукцією

кортикостероїдів) виникає гіперглікемія. Який процес при цьому стимулюється?

A * Глюконеогенез

B Фосфороліз глікогену

C Цикл Кребса

D Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

E Гліколіз

103

У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові,

виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A

B А

C D

D Е

E С

104

У больного принимающего антикоагулянты непрямого действия выявлено снижение

уровня протромбина с 0,15г/л до 0,05г/л, который принимает участие во второй фазе

свертывания крови – образовании тромбина. Это произошло в результате:

A * Недостатка витамина К

B Недостатка витамина В12

C Недостатка витамина С

D Снижении концентрации Са++

E Снижении количества глобулина крови

105

У хворого виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (падіння лужного

резерву крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної кислот в крові та сечі.

Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається?

A *Метаболічний ацидоз

B Респіраторний ацидоз

C Метаболічний алкалоз

D Респіраторний алкалоз

E Дихальний алкалоз

106

У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто

перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю

іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому процесі ?

A *Ренін

B Пепсин

C Гастрин

D Секретин

E Ліпаза

107

Після ремонту автомобіля в гаражному приміщенні водій потрапив в лікарню з

симптомами отруєння вихлопними газами. Концентрація якого гемоглобіну в крові

буде підвищена?

A *Карбоксигемоглобіну

B Метгемоглобіну

C Карбгемоглобіну

D Оксигемоглобіну

E Глюкозильованного гемоглобину

108

У больного в крови увеличена концентрация пирувата, значительное количество

экскретируется с мочой. Какой авитаминоз наблюдается у больного?

A *Авитаминоз В1

B Авитаминоз Е

C Авитаминоз В3

D Авитаминоз В6

E Авитаминоз В2

109

Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный

антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A *Витамина К

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Д

E Витамина С

110

Для повышения результатов спортсмену рекомендовали применять препарат,

содержащий карнитин. Какой процесс в наибольшей степени активизируется

карнитином?

A *Транспорт жирных кислот в митохондрии

B Синтез стероидных гормонов

C Синтез кетоновых тел

D Синтез липидов

E Тканевое дыхание

111

У больного наблюдается гемералопия (куриная слепота). Какое из перечисленных

веществ будет обладать лечебным действием?

A *Каротин

B Кератин

C Креатин

D Карнитин

E Карнозин

112

Больной жалуется на общую слабость и кровоточивость десен. Недостаток какого

витамина может быть причиной такого состояния?

A *Витамина С

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Н

E Витамина Д

113

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения "сжигания" жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A *Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрию

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций $\beta$-окисления

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

114

Цианіди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні в

організм людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного

дихання лежить в основі такої їх дії:

A *Цитохромоксидази

B Ферохелатази

C Каталази

D Гемоглобінредуктази

E Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

115

У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається

підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові – зниження

активності факторів згортання крові ІІ, VII, X, подовження часу згортання крові.

Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

A *Вітамін К

B Вітамін А

C Вітамін С

D Вітамін D

E Вітамін Е

116

У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна

злоякісна гіперхромна анемія. Підвищується виділення метилмалонової кислоти з

сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного

симптомокомплексу?

A *Вітамін В12

B Вітамін В2

C Вітамін В3

D Вітамін В5

E Вітамін В1

117

Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви

вуглеводів. Який з процесів метаболізму поновлює вміст глюкози в крові?

A * Глюконеогенез

B Анаеробний гліколіз

C Аеробний гліколіз

D Глікогеноліз

E Пентоофосфатний шлях

118

У хворого гострий панкреатит. Які препарати повинен призначити лікар, щоб уникнути

аутолізу підшлункової залози?

A * Інгибітори протеаз

B Активатори протеаз

C Трипсин

D Хімотрипсин

E Амілазу

119

Під час харчування новонародженої дитини молоком матері з`явилися блювання,

метеорізм, пронос. Про спадкову недостатність якого ферменту слід думати?

A * Лактази

B Мальтази

C Ізомерази

D Оліго-1,6-глюкозидази

E Пепсину

120

У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно

перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?

A *УДФ-глюкуронілтрансферази

B Трансамінази

C Ксантиноксидази

D Аденозиндезамінази

E Гем-оксигенази

121

У юнака 19 років явні ознаки депігментації шкіри, обумовленої порушенням синтезу

меланіну. Вкажіть порушенням обміну якої амінокислоти це викликано?

A *Тирозина.

B Триптофана.

C Гистидина.

D Проліна.

E Гліцина.

122

Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез

УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений

утворенням:

A *Прямого (кон'югованого) білірубіна.

B Непрямого (некон'юговано) білірубіна.

C Білівердина.

D Протопорфирина.

E Гема.

123

У юнака 20 років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази.

Підвищення якого показника крові підтверджує діагноз?

A *Непрямого (некон'югованого) білірубіну

B Прямого (кон'югованого) білірубіну

C Уробіліну

D Стеркобіліногену

E Тваринного індикану

124

Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати

вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні

факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B Фосфорилювання радикалів серину

C Частковий протеоліз

D Полімеризація

E Глікозилювання

125

60-літній чоловік звернувся до лікаря після появи болю в грудній клітці.В сироватці

крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її

МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій

тканині свідчать ці зміни?

A *В серцевому м(язі.

B В тканині легень.

C В скелетних м(язах.

D В тканині печінки.

E В гладеньких м(язах.

126

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості,

спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

A *1,5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 5,5 ммоль/л

127

В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 40 років

зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при

лабораторному дослідженні сечі пацієнтки?

A *Глюкоза, кетонові тіла

B Білок, амінокислоти

C Білок, креатин

D Білірубін, уробілін

E Кров

128

У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок.

Аналіз виявив недостатність гідрооксипроліну та гідроксилізину в складі колагенових

волокон. Через нестачу якого вітаміну порушено в організмі пацієнта процеси

гідроксилювання названих амінокислот?

A

B А

C Н

D К

E РР

129

У хлопчика 4 років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігається

блювання, втрати свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого

біохімічного процесу викликало подібний патологічний стан хворого?

A *Порушення знешкодження аміаку в печінці.

B Порушення знешкодження біогенних амінів.

C Посилення гниття білків у кишечнику.

D Активація декарбоксилування амінокислот.

E Пригнічення ферментів транс амінування.

130

Травма мозга вызвала повышенное образование аммиака. Какая аминокислота

участвует в удалении аммиака из этой ткани?

A *Глутаминовая

B Тирозин

C валин

D Триптофан

E Лизин

131

Педиатр при осмотре ребенка отметил отставание в физическом и умственном

развитии. В анализе мочи было резко повышено содержание кетокислоты, дающей

качественную цветную реакцию с хлорным железом. Какое нарушение обмена

веществ было обнаружено?

A * Фенилкетонурия

B Алкаптонурия

C Тирозинемия

D Цистинурия

E Альбинизм

132

У больного, страдающего анемией, в эритроцитах увеличилось содержание

протопорфирина ІХ. Недостаток какого минерального элемента привел к данной

патологии?

A * Железа

B Фосфора

C Магния

D Калия

E Натрия

133

При осмотре ребенка в возрасте 11-ти месяцев педиатр обнаружил искривление

костей нижних конечностей и задержку минерализации костей черепа. Недостаток

какого витамина приводит к данной патологии?

A * Холекальциферола

B Тиамина

C Пантотеновой кислоты

D Биофлавоноидов

E Рибофлавина

134

У больного хроническим гепатитом выявлено значительное снижение синтеза и

секреции желчных кислот. Какой процесс наиболее нарушен

в кишечнике у этого больного?

A * Эмульгирование жиров

B Переваривание белков

C Переваривание углеводов

D Всасывание глицерина

E Всасывание аминокислот

135

После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось

свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток

какого витамина наблюдается у больного?

A * К

B В1

C Д

D Р

E С

136

У больного в крови повышено содержание мочевой кислоты, что клинически

проявляется болевым синдромом вследствие отложения уратов в суставах. В

результате какого процесса образуется эта кислота?

A * Распада пуринових нуклеотидов

B Распада пиримидиновых нуклеотидов

C Катаболизма гема

D Расщепления белков

E Реутилизации пуриновых оснований

137

При изучении свойств фермента к системе фермент-субстрат было добавлено

неизвестное вещество. В результате константа Михаэлиса увеличилась в 2 раза.

Какое явление имело место?

A *Конкурентное ингибирование

B Неконкурентное ингибирование

C Бесконкурентное ингибирование

D Аллостерическая активация

E Необратимое ингибирование

138

У больного в результате неполноценного питания паявилась диарея, деменция и

дерматит. Недостатком какого витамина вызвано данное состояние?

A *Витамина РР

B Витамина В1

C Витамина В2

D Витамина С

E Витамина В12

139

У пациента при полноценном питании развилась гиперхромная

(мегалобластическая) анемия. Накануне он перенес операцию по резекции желудка.

Какая причина анемии?

A *Недостаток фактора Касла

B Недостаток витамина С в пище

C Недостаток витамина РР в пище

D Недостаток белка в пище

E Недостаток фолиевой кислоты в пище

140

В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий мощным

сосудорасширяющим действием. Назовите его:

A *Гистамин

B Серотонин

C ДОФА

D Норадреналин

E Дофамин

141

При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются

биологически активные вещества. Укажите их.

A *Простагландины.

B Тироксин.

C Биогенные амины.

D Соматомедины.

E Инсулиноподобные факторы роста.

142

При беге на короткие дистанции у нетренированного человека возникает мышечная

гипоксия. К накоплению какого метаболита в мышцах это приводит?

A *Лактата

B Кетоновых тел

C Ацетил-KoA

D Глюкозо-6-фосфата

E Оксалоацетата

143

В цитоплазме миоцитов растворено большое количество метаболитов окисления

глюкозы. Назовите один из них, непосредственно превращающийся в лактат.

A *Пируват.

B Оксалоацетат.

C Глицерофосфат.

D Глюкозо-6-фосфат.

E Фруктозо-6-фосфат.

144

При эмоциональном стрессе в адипоцитах активируется гормончувствительная

триглицеридлипаза. Какой

вторичный посредник участвует в этом процессе.

A *цАМФ.

B цГМФ.

C АМФ.

D Диацилглицерола.

E Ионов Са2+.

145

У больного диагностирована алкаптонурия. Укажите фермент, дефект которого

является причиной этой патологии.

A *Оксидаза гомогентизиновой кислоты.

B Фенилаланингидроксилаза.

C Глутаматдегидрогеназа.

D Пируватдегидрогеназа.

E ДОФА-декарбоксилаза.

146

При хронической передозировке глюкокортикоидов у больного развивается

гипергликемия. Назовите процесс углеводного обмена, за счет которого

увеличивается концентрация глюкозы:

A *Глюконеогенез

B Гликогенолиз

C Аэробный гликолиз

D Пентозофосфатный цикл

E Гликогенез

147

При укусе ядовитой змеи у человека может развиться гемолитическая желтуха.

Укажите показатель плазмы крови, который возрастает у пострадавшего в первую

очередь.

A *Билирубин непрямой (ноконъюгированный).

B Билирубин прямой (конъюгированный).

C Мочевая кислота.

D Мочевина.

E Свободные аминокислоты.

148

При беге на длинные дистанции скелетная мускулатура тренированного человека

использует глюкозу с целью получения энергии АТФ для мышечного сокращения.

Укажите основной процесс утилизации глюкозы в этих условиях.

A *Аэробный гликолиз.

B Анаэробный гликолиз.

C Гликогенолиз.

D Глюконеогенез.

E Гликогенез.

149

У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив

підвищена продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з

амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі данного

процесу:

A *Декарбоксилювання

B Дезамінування

C Мікросомальне окислення

D Трансамінування

E Утворення парних сполук

150

При обстеженні чоловіка 45 років,який перебуває довгий час на вегетеріанській

рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону

стала причиною цього?

A *Недостатня кількість білків

B Недостатня кількість жирів

C Надмірна кількість води

D Надмірна кількість вуглеводів

E Недостатня кількість вітамінів

151

При повторній дії ультрафіолетових променів шкіра темнішає внаслідок синтезу в ній

меланіну, що захищає клітини від пошкодження. Основним механізмом включення

цього захисту є:

A * Активація тирозинази

B Пригнічення тирозинази

C Активація оксидази гомогентизинової кислоти

D Пригнічення оксидази гомогентизинової кислоти

E Пригнічення фенілаланінгідроксилази

152

У людей, після тривалого фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах.

Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A * Нагромадження в м'язах молочної кислоти

B Посилений розпад м'язевих білків

C Нагромадження креатиніну в м'язах

D Підвищена збудливість в м'язах

E Підивщення вмісту АДФ в м'язах

153

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується

при цьому?

A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

154

При аналізі сечі 3-х місячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової

кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з

нижчеперерахованих захворювань характерні описані зміни?

A *Алкаптонурія

B Фенілкетонурія

C Альбінізм

D Аміноацидурія

E Цистинурія

155

У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена.

Спостерігається катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове

переродження печінки. Яке захворювання має місце?

A *Галактоземія

B Цукровий діабет

C Лактоземія

D Стероїдний діабет

E Фруктоземія

156

За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких

процесів рекомендований цей препарат?

A *Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B Окисного декарбоксилювання кетокислот

C Дезамінування пуринових нуклеотидів

D Синтезу пуринових і піримідинових основ

E Синтезу білка

157

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга - стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?

A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

158

При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує

норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A *Піримідинових нуклеотидів

B Пуринових нуклеотидів

C Біогенних амінів

D Сечової кислоти

E Сечовини

159

У 2-річної дитини кишечний дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний

синдром. Найбільш імовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A *Нестача вітаміну К

B Активація тромбопластину тканин

C Гіповітаміноз РР

D Дефіцит фібриногену

E Гіпокальциемія

160

У дитини, яка народилася 2 дні тому, спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Причиною такого стану є тимчасова нестача ферменту:

A *УДФ- глюкуронілтрансферази

B Сульфотрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

161

В медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам,

який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту

викликає відвернення до алкоголю:

A * Ацетальдегіду

B Етанолу

C Малонового альдегіду

D Пропіонового альдегіду

E Метанолу

162

До лікарні потрапив чоловік 40 років, у якого був поставлений діагноз - хронічний

гастрит. Порушення перетравлення в шлунку яких нутрєнтів є характерною ознакою

цієї патології?

A *білків

B фосфоліпідів

C крохмалю

D лактози

E тригліцеридів

163

До клініки потрапила дитина, 1 рік, з ознаками ураження м'язів. Після обстеження

виявлений дефіцит карнитину у м'язах. Біохімічною основою цієї патології є

порушення процесу:

A *транспорту жирних кислот в мітохондрії

B регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C субстратного фосфорилювання

D утилізації молочної кислоти

E синтезу актину та міозину

164

У ребенка при очередном обследовании выявлено прекращение минерализации

костей. Недостаток какого витамина мог послужить этому причиной?

A * Кальциферола

B Рибофлавина

C Токоферола

D Фолиевой кислоты

E Кобаламина

165

У хворої дитини при аналізі крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалась

по спадковості. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

A *Ліпопротеїнліпаза

B Глікозидаза

C Протеїназа

D Гемсинтетаза

E Фенілаланінгідроксилаза

166

У хворого різко підвищилася кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому

пацієнту?

A *С, К

B $В_1$, $В_2$

C А, Е

D РР, $В_12$

E Біотин, пантотенову кислоту

167

У пацієнта з тривалим епілептичним нападом у вогнищі збудження внаслідок розпаду

біогенних амінів постійно утворюється аміак, знешкодження якого в головному мозку

відбувається за участю:

A *Глутамінової кислоти

B Сечової кислоти

C Аміномасляної кислоти

D Серину

E Ліпоєвої кислоти

168

Внаслідок пострансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові,

зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв”язувати кальцій. В цьому процесі

бере участь вітамін:

A

B С

C А

D В1

E В2

169

У людини почуття страху викликається синтезом у лімбічній системі мозку

диоксифенілаланіну (ДОФА). З якої речовини йде його синтез?

A Тирозина

B Глутамінової кислоти

C Триптофана

D Лізина

E 5-оксітриптофана

170

При обстеженні пацієнта виявлено збільшення кількості пірувату в крові і зниження

активності транскетолази в еритроцитах. Про нестачу, якого вітаміну можна судити за

даними біохімічними показниками?

A *Тіаміну

B Ретинолу

C Токоферолу

D Біотину

E Піридоксину

171

У хворого, який тривалий час страждає хронічним ентероколітом, після вживання

молока появилися метеоризм, діарея, коліки. З нестачею, якого ферменту в

кишечнику це пов’язано?

A *Лактази

B Сахарази

C Мальтази

D Амілази

E Глікогенсинтази

172

Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив

ліпотропний препарат донор метильних груп. Це вірогідно:

A * S-Аденозилметіонін

B Холестерин

C Білірубін

D Валін

E Глюкоза

173

В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 год після цукрового

навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Такі показники вірогідні

для:

A * Прихованої форми цукрового діабету

B Здорової людини

C Тиреотоксикозу

D Хвороби Іценко-Кушінга

E Акромегалії

174

У хворого з діагнозом хвороба Іценко-Кушинга (гіперпродукція кори наднирників) в

крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який

біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?

A *Глюконеогенез

B Глікогенез

C Глікогеноліз

D Гліколіз

E Аеробний гліколіз

175

При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окислення жирних кислот виникає

кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може привести надмірне

накопичення кетонових тїл в крові?

A *Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Зміни не відбуваються

D Дихальний ацидоз

E Дихальний алкалоз

176

Надмірне споживання вуглеводів (600 г на добу), що перевищує енергетичні потреби у

людини 28 років буде супроводжуватися активацією:

A *Ліпогенезу

B Ліполізу

C Гліколізу

D Глюконеогенезу

E (-окисленню жирних кислот

177

Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та порушень мозкового

кровообігу людина повинна одержувати 2-6 г незамінних поліненасичених жирних

кислот. Ці кислоти необхідні для синтезу:

A *Простагладинів

B Жовчних кислот

C Стероїдів

D Вітамінів групи D

E Нейромедіаторів

178

Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну,

серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти

за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент:

A *Моноамінооксидазу

B Диамінооксидазу

C Оксидазу L-амінокислот

D Оксидазу Д-амінокислот

E Фенілаланін-4-монооксигеназу

179

В плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні

організму з`являються нові білки, зокрема “білок гострої фази”. Таким білком є:

A *С-реактивний білок

B Протромбін

C Фібриноген

D ІмуноглобулінG

E Імуноглобулін А

180

Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри

була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту

нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені

дані симптоми?

A *Ніацину

B Пантотенової кислоти

C Вітаміну А

D Кобаламіну

E Біотину

181

При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввлели алерген, після чого

спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого

перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?

A *Декарбоксилювання

B Метилювання

C Фосфорилювання

D Ізомерізації

E Дезамінування

182

Хворому з підозрою на діагноз “прогресуюча м?язова дістрофія” був зроблен аналіз

сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?

A *Креатин

B Колаген

C Порфирін

D Міоглобін

E Кальмодулін

183

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті,

періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт

декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A *ГАМК

B ПАЛФ

C ТДФ

D АТФ

E ТГФК

184

Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому

рекомендовано вживати препарат, який містить карнітін. Який процес в найбільшому

ступені активується цією сполукою?

A Транспорт жирних кислот;

B Транспорт амінокислот;

C Транспорт іонів кальція;

D Транспорт глюкози;

E Транспорт вітаміну К;

185

При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі

дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A *1,25 [ОН] - дигідроксіхолекальциферолу

B Біотина

C Токоферолу

D Нафтахінону

E Ретинолу

186

При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі

лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах

кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього

захворювання?

A * Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

B Амінотрансфераза

C Глюкозо-6-фосфатаза

D Фосфофруктокіназа

E Фосфофруктомутаза

187

Дитина 9-ми місяців харчується синтетичними сумішами, не збалансованими за

вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми,

анемія. Розвиток судом може бути пов(язаний з дефіцитом утворення:

A * ГАМК

B Гістаміна

C Серотоніна

D ДОФА

E Дофаміна

188

Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики,

можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу

відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A *Транскрипції

B Процесінгу

C Реплікації

D Трансляції

E Репарації

189

Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу

фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників

(месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їх дія в клітині направлена на:

A *Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

B Активацію аденілатциклази

C Активацію протеїнкінази А

D Гальмування фосфодіестерази

E Гальмування протеїнкінази С

190

Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення

лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу

зумовлені ці метаболічні здвиги?

A *Аеробного гліколізу

B Анаеробного гліколізу

C Ліполізу

D Глюконеогенезу

E Біосинтезу глікогену

191

Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який

процес найбільш вирогідніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умовах?

A *Глюконеогенез у печінці

B Глюконеогенез у м’язах

C Синтез вищих жирних кислот

D Глікогеноліз

E Декарбоксилування

192

До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба.

Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї

патології є порушення процесу:

A *Транспорту жирних кислот у мітохондрії

B Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C Субстратного фосфорилювання

D Утилізації молочної кислоти

E Окисного фосфорилювання

193

Після оперативного видалення частини шлунка у хворого Д. порушилось

всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулась анемія. Який фактор

необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A * Гастромукопротеїн

B Гастрин

C Соляна кислота

D Пепсин

E Фолієва кислота

194

Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у

студентів розвинулась м”язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення

у скелетних м”язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі

студентів:

A Гліколіза.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного циклу.

D Ліполізу.

E Глікогенезу.

195

У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні

молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого

фермента спостерігається у новонародженого швидше за все?

A Лактаза

B Сахараза

C Мальтаза

D Амілаза

E Ізомальтаза

196

У больных, страдающих тяжелой формой диабета и не получающих инсулин,

наблюдается метаболический ацидоз. Повышение концентрации каких метаболитов

это обусловливает?

A * Кетоновые тела

B Жирные кислоты.

C Ненасыщенные жирные кислоты.

D Триацилглицеролы.

E Холестерол.

197

У 4-річної дитини з спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту,

концентрація вітаміну Д в крові знаходиться у межах норми. Що із наступного є

найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

A * порушення синтезу кальцитріолу

B підвищена екскреція кальцію із організму

C гіперфункція паращитоподібних залоз

D гіпофункція паращитоподібних залоз

E недостатність в їжі кальцію

198

В больницу поступил ребенок 6 лет. При обследовании было выявлено, что ребенок

не может фиксировать взгляд, не следит за игрушками, на глазном дне отмечается

симптом “вишневой косточки”. Лабораторные анализы показали, что в мозгу, печени

и селезенке - повышенный уровень ганглиозида гликометида. Какое наследственное

заболевание у ребенка?

A *Болезнь Тея -Сакса

B Болезнь Вильсона-Коновалова

C Синдром Шерешевского-Тернера

D Болезнь Нимана-Пика

E Болезнь Мак - Аргдля

199

У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид -

антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний

ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій

завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A *НАД

B ФАД

C ФМН

D ТДФ

E КоQ

200

У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте

блювота, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який

метаболічний процес порушений?

A * Орнітиновий цикл

B ЦТК

C Гліколіз

D Глюконеогенез

E Цикл Корі

201

При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу.

Лабораторно встановленно різке зниження серотонину в тромбоцитах. Порушення

метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного

серотонину?

A *5-окситріптофана

B Тирозина

C Гістидина

D Фенілаланіна

E Серин

202

Харчовий раціон жінки 30 років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг

фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних

речовин у цьому харчовому раціоні?

A * Збільшити вміст фосфору;

B Збільшити вміст кальцію;

C Зменшити вміст фтору;

D Збільшити вміст заліза;

E Зменшити вміст заліза.

203

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки,

погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі дитини

галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес спостерігається?

A * Галактоземія;

B Фруктоземія;

C Гіперглікемія;

D Гіпоглікемія;

E Гіперлактатацидемія.

204

У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі

порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено

кератансульфати. Обмін яких речовин порушений:

A *Глікозаміногліканів

B Колагену

C Еластину

D Фібронектину

E Гіалуронової кислоти

205

Провідними симтомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження

нирок із розвитком сечокам'яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при

цьому захворюванні?

A *Фосфат кальцію

B Сечова кислота

C Цистін

D Білірубін

E Холестерін

206

При дослідженні перетворення харчового барвника було встановлено, що

знешкодження цього ксенобіотика відбувається тільки в одну фазу – мікросомального

окислення. Назвіть компонент цієї фази.

A *Цитохром Р-450

B Цитохром в

C Цитохром с

D Цитохром а

E Цитохромоксидаза

207

У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка

мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A *НАДН – коензим Q редуктаза

B Сукцинат - коензим Q редуктаза

C Коензим Q – цитохром с редуктаза

D Цитохром с оксидаза

E АТФ- синтетаза

208

У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів.

Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено

це призначення?

A *Калікреїну

B Пепсину

C Трипсину

D Хімотрипсину

E Колагенази

209

Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження.

При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкіряні покриви бліді та сухі, в

біохімічному аналізі крові кальцій 1,5 ммоль/л, фосфор – 1,9 ммоль/л. З чим пов'язані

ці зміни?

A * Гіпопаратиреоз

B Гіперпаратиреоз

C Гіперальдостеронізм

D Гіпоальдостеронізм

E Гіпотиреоз

210

Хворий 49-ти років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за

грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий,

блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу

активність креатинкинази та ЛДГ_1. Для якого захворювання характерні подібні

зміни?

A * Гострий інфаркт міокарда

B Гострий панкреатит

C Стенокардія

D Жовчо-кам'яна хвороба

E Цукровий діабет

211

Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації з участю

вітаміну К. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі гама-карбоксилювання

білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з

іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

212

Фармакологічні ефекти антидепресантів пов'язані з блокуванням (інгібуванням) ними

ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в

мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?

A *Моноамінооксидаза

B Трансаміназа

C Декарбоксилаза

D Пептидаза

E Ліаза

213

Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом

клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при

цьому змінюється?

A *Дегідрофолатредуктази

B Тимінази

C Дезамінази

D Фолатоксидази

E Фолатдекарбоксилази

214

Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики

та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A *Гальмування біосинтезу холестерину

B Пригнічене всмоктування холестерину в кишковику

C Активації метаболізму холестерину

D Стимулювання екскреції холестерину з організму

E Усіма наведеними шляхами

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

3.0 Гістологія

1

К офтальмологу обратился пациент с жалобами на резь в глазах, возникшую после

длительного пребывания пациента в поле во время пылевой бури. Врач установил

поверхностные повреждения наружного эпителия роговицы. Какие клетки обеспечат

регенерацию поврежденного эпителия?

A *базальные клетки

B клетки рогового слоя

C Клетки зернистого слоя

D Клетки блестящего слоя

E клетки поверхностного слоя

2

У работника химического производства после вдыхания едких паров произошла

гибель части реснитчатых эпителиоцитов бронхов. За счет каких клеток произойдет

регенерация данного эпителия?

A *Базальных клеток

B Бокаловидных клеток

C Эндокринных клеток

D Реснитчатых клеток

E Безреснитчатых клеток

3

На электронной микрофотографии представлена клетка макрофагической природы,

вдоль отростков которой располагаются эритроциты на разных стадиях

дифференцировки. Клетка какого органа представлена?

A *Красный костный мозг

B Тимус

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

4

У людей преклонного возраста наблюдается избыточная потеря массы костной

ткани, которая отражает развитие остеопороза. Активация каких клеток костной

ткани обуславливает развитие данного заболевания?

A *остеокластов

B остеобластов

C макрофагов

D тканевых базофилов

E остеоцитов

5

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения.

Терминальная часть дендрита клетки имеет цилиндрическую форму и состоит из

1000 замкнутых мембранных дисков. Что это за клетка?

A *Палочковая зрительная клетка

B Нейрон передних рогов спинного мозга

C Нейрон спинномозгового узла

D Нейрон коры больших полушарий

E Колбочковая зрительная клетка

6

В гистопрепарате представлена ткань, содержащая клетки, лишенные отростков и

имеющие каждая несколько десятков ядер, а одна из поверхностей клетки имеет

гофрированную зону, через которую происходит секреция гидролитических

ферментов. Какая ткань представлена в гистопрепарате?

A *Костная ткань

B Хрящевая ткань

C Эпителиальная ткань

D Нервная ткань

E Мышечная ткань

7

При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини

крові забезпечують цей процес?

A *Т-лімфоцити - кілери.

B Т-лімфоцити-хелпери

C Т-лімфоцит-супресор

D Т-лімфоцит-О

E Т-лімфоцити-пам’яті

8

При ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального

покриву слизової оболонки. За рахунок яких гландулоцитів можлива репаративна його

регенерація

A *Малодиференційованих шийкових мукоцитів.

B Додаткових мукоцитів

C Головних екзокриноцитів

D Парієтальних екзокриноцитів

E Покривного залозистого епітелію

9

Після перенесеного хімічного опіку стравоходу наступило локальне його звуження

внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в

утворенні рубців?

A *Зрілі спеціалізовані фібробласти

B Юні малоспеціалізовані фібробласти

C Фіброцити

D Міофібробласти

E Фіброкласти

10

Відомо, що в периферичній крові людини можуть з'являтися мегалоцити. Коли в нормі

є ці клітини в крові?

A *В ембріональному періоді

B У віці до 1 року

C У віці від 1 до 30 років

D У старому віці

E Під час вагітності

11

У хворого взята кров для аналізу, ЇЇ дані показують, що 30 \% еритроцитів мають

неправильну форму. Як називається цей стан?

A *Патологічний пойкілоцитоз

B Анізоцитоз

C Фізіологічний пойкілоцитоз

D Макроцитоз

E Мікроцитоз

12

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і

бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?

A *Моноцит

B Макрофаг

C Плазмоцит

D Середній лімфоцит

E Малий лімфоцит

13

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з

посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як

кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?

A *Сегментоядерні нейтрофіли

B Базофіли

C Еозинофіли

D Юні нейтрофіли

E Моноцити

14

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців

вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.

E Яєчник.

15

У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникливості

гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки

фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий. Стінка його

потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина?

A *Предовуляторна стадія.

B Овуляція.

C Менструальний період.

D Постменструальний період.

E Період відносного спокою.

16

В результате тромбоза левой венечной артерии произошла гибель группы

сократительных кардиомиоцитов (инфаркт миокарда). За счет каких клеток будет

преимущественно происходить репаративная регенерация в зоне повреждения?

A *Фибробластов

B Сохранившихся кардиомиоцитов

C Миосимпласта

D Миосателлитоцитов

E Гладких миоцитов

17

На электронной микрофотографии видна клетка отросчатой формы, содержащая в

глубоких инвагинациях плазмолеммы дифференцирующиеся лимфоциты. Для какого

органа характерна такая ультраструктура?

A *Тимус

B Красный костный мозг

C Селезенка

D Миндалина

E Печень

18

У больной произведена операция кесарева сечения, при этом была разрезана на

значительном протяжении стенка матки и извлечен плод. Каким механизмом

произойдет заживление в области ушитого миометрия?

A *Формирование соединительнотканного рубца

B Новообразование гладкой мышечной ткани

C Формирование поперечно-полосатых мышечных волокон

D Пролиферация миосателлитоцитов

E Гипертрофия гладких миоцитов

19

В препарате представлен орган, в ретикулярной строме которого располагаются

зрелые форменные элементы крови и видны лимфоидные образования. Какой орган

представлен на препарате?

A *Селезенка

B Лимфатический узел

C Миндалина

D Тимус

E Красный костный мозг

20

В гистопрепарате представлен орган, в котором лимфоциты образуют три вида

лимфоидных структур: лимфатические узелки, мозговые тяжи и синусы. Какой орган

представлен?

A *Лимфатаческий узел

B Селезенка

C Тимус

D Миндалина

E Красный костный мозг

21

На микропрепарате представлен орган дольчатого строения строму котрого

составляют эпителиоциты отросчатой формы. Какой орган представлен?

A *Тимус

B Красный костный мозг

C Селезенка

D Миндалина

E Лимфатический узел

22

На гістологічному препараті нирки в дистальному звилистому канальці виявляються

клітини, які щільно прилягають до ниркового тільця. Базальна мембрана їх дуже

тонка і не утворює складок. Ці клітини відчувають зміни вмісту натрію у сечі та

впливають на секрецію реніна юкстагломерулярними клітинами. Які це клітини?

A *Клітини щільної плями.

B Юкстагломерулярні клітини.

C Мезангіальні клітини.

D Подоцити.

E Ендотелій капілярів клубочка.

23

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені

клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З

яких структур складається цей фільтр?

A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.

B Тришарова базальна мембрана.

C Ендотелій капілярів, базальна мембрана

D Подоцити, базальна мембрана.

E Ендотелій, подоцити.

24

При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм.

В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел.

Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної

сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини

шлунку. Які канальці представлені на електроннограмі?

A *Збірні ниркові трубочки.

B Проксимальні канальці.

C Дистальні канальці.

D Висхідні канальці петлі Генле.

E Нисхідні канальці петлі Генле.

25

В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого

органу, слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим

епітелієм. Який це орган ?

A *Стравохід.

B 12-пала кишка.

C Товста кишка.

D Матка.

E Апендикс.

26

Після гастректомії у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин

залоз шлунку викликає дану патологію?

A *Парієтальних.

B Головних.

C Шийкових мукоцитів.

D Ендокриноцитів.

E Келихоподібних.

27

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими

секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на

препараті ?

A *12-пала кишка.

B Товста кишка.

C Голодна кишка.

D Клубова кишка.

E Апендикс.

28

На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні крипт знайдено розташовані

групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні

гранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?

A * Клітини Панета.

B Клітини без облямівки.

C Ендокринні клітини.

D Келихоподібні клітини.

E Стовпчасті з облямівкою.

29

В гістологічному препараті паренхіма органа представлена час-точками, які мають

форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими

лежать синусоїдні капі-ляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який

ана-томічний орган має дану морфологічну будову?

A *Печінка.

B Підшлункова залоза.

C Тимус.

D Селезінка.

E Лімфатичний вузол.

30

Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гісто-логічному препараті має

світліше забарвлення і містить епі-теліальні тільця. Якому органу належать дані

морфологічні оз-наки?

A *Тимусу.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Печінці.

E Нирці.

31

Стінки судин мають досить значні морфологічні розбіжності у будові середньої

оболонки. Чим зумовлена поява специфічних особливостей будови цієї оболонки у

різних судинах?

A *Гемодинамічними умовами.

B Впливом органів ендокринної системи.

C Регуляцією з боку центральної нервової системи.

D Індуктивним впливом нейронів вегетативних гангліїв.

E Високим вмістом катехоламінів у крові.

32

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і поверта-ються у вихідний

стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів

стінки судини це можна пояснити?

A *Еластичних волокон.

B М’язових волокон.

C Ретикулярних волокон.

D Колагенових волокон.

E Великою кількістю фібробластів.

33

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епі-телій. Назвіть його.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Епідерміс.

D Перехідний епітелій.

E Багаторядний епітелій.

34

На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців,

внутрішня поверхня яких вистелена одно-шаровим епітелієм, який утворений

респіраторними та секре-торними клітинами. Які це структури?

A *Альвеоли.

B Бронхіоли.

C Ацинуси.

D Альвеолярні ходи.

E Термінальні бронхи.

35

В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апі-кальную частиною, на

поверхні якої розміщуються мікровор-синки. В клітині виявляється добре розвинений

синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть цю клітину.

A *Клітина Клара.

B Келихоподібна.

C Ендокринна.

D Клітина без облямівки.

E Камбіальна

36

У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недос-татності. Недостатність

якого компоненту аерогематичного бар'єру лежить в основі цієї патології?

A *Сурфактант .

B Ендотелій капілярів.

C Базальна мембрана ендотелію.

D Базальна мембрана альвеолоцитів.

E Альвеолоцити.

37

Кінцеві відділи апокринових потових залоз містять міоепі-теліальні клітини.Яка

функція цих клітин?

A *Скоротлива.

B Секреторна.

C Захисна.

D Регенераторна.

E Підтримуюча.

38

В гістологічному препараті представлена тканина, основною структурною одиницею

якої є волокно, яке складається із сим-пласта і сателітоцитів, вкритих спільною

базальною мембраною. Для якої тканини характерна дана структура?

A *Скелетної поперечно-посмугованої м`язової тканини.

B Гладкої м`язової тканини.

C Серцевої м'язової тканини.

D Пухкої сполучної тканини.

E Ретикулярної тканини.

39

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які

клітини є початковими в утворенні цих груп?

A *Хондроцити I типу.

B Хондробласти.

C Прехондробласти.

D Хондроцити II типу.

E Хондроцити III типу.

40

З ектодермального епітелію вистилки верхньої частини ротової ямки зародка людини

формується кишеня Ратке, яка направ-ляється до основи майбутнього головного

мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка?

A *Аденогіпофіз.

B Нейрогіпофіз.

C Медіальна еміненція.

D Гіпофізарна ніжка.

E Передній гіпоталамус.

41

Паренхіма аденогіпофіза представлена трабекулами, утвореними залозистими

клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними

барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини?

A *Гонадотропоцити, тиротропоцити.

B Соматотропоцити.

C Меланотропоцити.

D Мамотропоцити.

E Хромофобні

42

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території

щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких

осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.

A *Кальцитоніноцити.

B Тироцити.

C Паратироцити.

D Пінеалоцити.

E Пітуіцити.

43

В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, повер-хневий шар кіркової

речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу

належить дана морфологічна ознака?

A *Наднирнику.

B Лімфатичному вузлу.

C Селезінці.

D Щитовидній залозі.

E Яєчнику.

44

При повторному попаданні антигена в організм виділяються антитіла. З функцією

яких імунокомпетентних клітин пов’язане це явище?

A *Лімфоцитами пам’яті

B Т - кіллерами

C Т - супресорами

D Макрофагами

E Дендритними клітинами

45

У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде

пошкоджена?

A * Ядерний хроматин

B Ядерце

C Комплекс Гольджі

D Клітинна оболонка

E Ядерна оболонка

46

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами

він виробляється?

A * тучними клітинами

B Т- лімфоцитами

C макрофагами

D В- лімфоцитами

E плазмоцитами

47

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті

цього значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку

пеиваскулярної тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові

підлягли стимуляції?

A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

48

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру

чужорідний білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * плазмоцити

B Т-лімфоцити

C макрофаги

D тканинні базофіли

E фібробласти

49

У хворої на аденому гіпофіза (новоутворення в передній частці гіпофіза)

спостерігається збільшення тривалості фази великого росту фолікулів. Яка

тривалість періоду великого росту овоцитів в процесі овогенезу в нормі?

A *12-14 днів

B Декілька десятків років (від 10-13 до 40-50) після народження

C Після народження і до наступу статевої зрілосиі

D З 3 місяця пренатального розвитку і до народження

E 28 днів

50

При механічній травмі калитки у хворого виявлено порушення епітеліального

вистелення сітки сім(яника. Який епітелій зазнав ушкодження?

A *Одношаровий кубічний

B Миготливий

C Одношаровий призматичний

D Дворядний

E Перехідній

51

У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози,

виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких

клітин крові пов(язано збільшення кількості плазмоцитів?

A *В-лімфоцитів

B Т-хелперів

C Тканинних базофілів

D Т-кілерів

E Т-супресорів

52

При дослідженні поперечно-смугастого м(язового волокна після дії гідролітичних

ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які саме структури

зазнали ушкодження?

A *Актинові міофіламенти

B Тонофібрили

C Т - системи

D Саркоплазматична сітка

E Міозинові міофіламенти

53

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на

зменшення кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину

B Адренокортикотропного гормону

C Соматостатіну

D Інсуліну

E Глюкагону

54

Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників

виробляють цей гормон?

A *Клітини клубочкової зони

B Епінефроцити

C Клітини сітчастої зони

D Клітини пучкової зони

E Норепінефроцити

55

У чоловіка 53 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина перикарду. Який

епітелій є джерелом розвитку пухлини?

A *Одношаровий плоский

B Одношаровий багаторядний війчастий

C Перехідний

D Багатошаровий зроговілий

E Багатошаровий незроговілий

56

В гистологическом препарате биоптата эпидермиса кожи здорового взрослого

человека в базальном слое видны делящиеся клетки. Какой процесс обеспечивают

данные клетки?

A *Физиологическую регенерацию.

B Дифференцировку.

C Адаптацию.

D Репаративную регенерацию.

E Апоптоз

57

При заживлении раны в области дефекта тканей развивается соединительнотканный

рубец. Какие клетки обеспечивают данный процесс.

A *Фибробласты.

B Макрофаги.

C Фиброциты

D Тучные клетки

E Меланоциты

58

В гистологическом препарате трахеи в составе многорядного мерцательного

эпителия видны невысокие клетки овальной или треугольной формы. Своей

вершиной они не достигают апикальной поверхности эпителия, в части клеток видны

фигуры митоза. Какую функцию выполняют данные клетки.

A *Являются источником регенерации.

B Входят в состав муко-цилиарного комплекса.

C Секретируют слизь.

D Секретируют сурфактант.

E Продуцируют биологически активные вещества.

59

В пунктате миелоидной ткани ребенка 6 лет обнаруживаются клетки, в которых в

процессе дифференцировки происходит пикноз и удаление ядра. Назовите вид

гемопоэза, для которого характерны данные морфологические изменения.

A *Эритроцитопоэз.

B Тромбоцитопоэз.

C Гранулоцитопоэз

D Лимфоцитопоэз

E Моноцитопоэз

60

При гистологическом исследовании биоптата красного костного мозга обнаружены

клетки гранулоцитарного ряда. Укажите, какие изменения происходит с ядром при

дифференцировки этих клеток.

A *Сегментация.

B Полиплоидизация.

C Пикноз

D Энуклеация.

E Увеличение размеров.

61

На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется

мегакариоцит, в периферической части цитоплазмы которого выявляются

демаркационные каналы. Какую роль играют данные структуры?

A *Образование тромбоцитов.

B Увеличение площади поверхности клеток.

C Увеличение количества ионных каналов.

D Деление клетки

E Разрушение клетки

62

У ребенка с нарушенной иммунной реактивностью проведено изучение

антигеннезависимой пролиферации и дифференцировки Т-лимфоцитов. Пунктат

какого органа был взят для исследования?

A *Тимуса.

B Селезенки.

C Лимфатического узла.

D Красного костного мозга.

E Небной миндалины.

63

У больного при обследовании в клинике обнаружено резкое снижение показателей

гемоглобина. Какая функция крови при этом нарушается?

A *Дыхательная.

B Гуморальная.

C Гомеостатическая.

D Защитная.

E Трофическая.

64

При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений колір, при

нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур

сітківки це пов'язано?

A *колбочкові нейрони

B паличкові нейрони

C біполярні нейрони

D амакринні нейрони

E горизонтальні нейрони

65

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок –

ектодерму. Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому

розвиватись у даного зародка ?

A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

66

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили

скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені

вузьким ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і

містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать

такі скупчення ?

A * Лімфатичний вузлик.

B Нервовий вузлик.

C Жирові клітини.

D Кровоносні судини.

E Лімфатичні судини.

67

На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та

мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами

діаметром 0,5 …1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено

гістологічний зріз ?

A * Лімфатичного вузла.

B Нирки.

C Тимуса.

D Наднирника.

E Селезінки.

68

Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті

спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду

клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?

A * Т-лімфоцитів.

B Береговіх макрофагів.

C Плазмоцитів.

D Макрофагів.

E Ретикулоцитів.

69

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень -

центральна артерія. Який орган досліджується ?

A * Селезінка.

B Нирка.

C Тимус.

D Кістковий мозок.

E Лімфатичний вузол.

70

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого

спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?

A *Одношаровий багаторядний

B Одношаровий плоский

C Багатошаровий плоский

D Багатошаровий кубічний

E Багатошаровий циліндричний

71

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог

встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить

сухожилок?

A *Щільної оформленої волокнистої тканини

B Щільної неоформленої волокнистої тканини

C Пухкої волокнистої сполучної тканини

D Ретикулярної тканини

E Хрящової тканини

72

З віком шкіра людини зазнає змін, що можуть проявлятися зменьшенням її пружності.

Які елементи сполучної тканини найбільше забезпечують її пружність?

A * Колагенові та еластичні волокна

B Основна речовина

C Клітини епідерміса

D Клітини сполучної тканини

E Ретикулярні волокна

73

Хворий, 55 років, наглядається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної

функції підшлункової залози, що проявляється зменьшенням кількості гормону

глюкагону в крові.. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому випадку?

A *А-клітини острівців Лангерганса

B В-клітини острівців Лангерганса

C Д-клітини острівців Лангерганса

D Д1-клітини острівців Лангерганса

E РР-клітини острівців Лангенганса

74

У ендокринолога наглядається хворий,40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони

75

При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5\% від

загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично

пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.

A * Базофіли

B Нейтрофіли

C Еозінофіли

D Моноцити

E Лімфоцити

76

У хворого сухим плевритом вислуховується шум тертя плеври. Який епітелій при

цьому пошкоджується ?

A * Одношаровий плоский епітелій

B Одношаровий кубічний епітелій

C Одношаровий призматичний епітелій

D Перехідний епітелій

E Багатошаровий епітелій

77

При обстеженні хворого 35 років проведено гістологічне дослідження пунктату

червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів.

Якими змінами периферичної крові це супроводжується?

A *Зменшення кількості тробоцитів

B Збільшення кількості лейкоцитів

C Збільшення кількості тробоцитів

D Зменшення кількості гранулоцитів

E Зменшення кількості лейкоцитів

78

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що

вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?

A * Порушення сприйняття пахучих речовин

B Порушення зволоження повітря

C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин

D Порушення зігрівання повітря

E Порушення зігрівання і зволоження повітря

79

Хвора з 14 років хворіє на цукровий діабет. Які клітини підшлункової залози не

функціонують?

A * В - клітини

B А - клітини

C Д - клітини

D Д1- клітини

E РР - клітини

80

У дитини першого року життя спостерігається порушення створожування

материнського молока. З порушенням діяльності яких клітин власних залоз шлунку це

пов’язано?

A *Головні екзокриноцити

B Парієтальні екзокриноцити

C Шийкові мукоцити

D Додаткові мукоцити

E Екзокриноцити

81

У хворого 14 років, спостерігається порушення сутінкового бачення. Якого вітаміну

недостатньо в організмі?

A * А

B В1

C В6

D С

E В12

82

Студентові дано препарати двох мазків. На одному- все поле зору вкрите

еритроцитами, на другому визначаються формені елементи крові різного ступеня

зрілості. Що це за мазки?

A *Кров і червоний кістковий мозок людини

B Кров і лімфа

C Кров жаби і кров людини

D Кров і мазок жовтого кісткового мозку

E Мазок жовтого і червоного кісткового мозку

83

Студентові видано два гістологічні препарати. На обох- органи, які мають лімфатичні

вузлики. На першому препараті- тільки фолікули, а на другому- фолікули

ексцентрично містять судину. Визначте що це за органи?

A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка

B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка

C Перший-тимус, другий-селезінка

D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол

E Перший-печінка, другий-селезінка

84

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в

процесах регенерації?

A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

85

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки

на протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей

період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.

86

При гистохимическом исследовании лейкоцитов мазка крови определяются клетки, в

цитоплазме которых находятся гранулы, содержащие гистамин и гепарин. Какие это

клетки ?

A *Базофилы.

B Нейтрофилы.

C Эозинофилы.

D Моноциты.

E Эритроциты.

87

В гистопрепарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка состоит из

эндотелия, подэндотелия и внутренней эластической мембраны. В средней оболочке

преобладают гладкие миоциты. Наружная оболочк состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Укажите, для какого сосуда хараткерны данные

морфологические признаки.

A *Артерии мышечного типа.

B Артерии эластического типа.

C Артерии смешанного типа.

D Вены мышечного типа.

E Вены безмышечного типа.

88

В препарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка представлена

эндотелием и подэндотелием, средняя - пучками гладких миоцитов, прослойками

рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружна оболочка сильно развита,

образована рыхлой соединительной тканью и отдельными гладкими миоцитами.

Какой сосуд имеет данную морфологическую характеристику?

A *Вена мышечного типа.

B Артерия мышечного типа.

C Вена безмышечного типа.

D Артерия смешанного типа.

E Артерия эластического типа.

89

В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка

образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и

имеют спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем

рыхлой волокнистой соединительной ткани. Укажите вид сосуда.

A *Артериола.

B Венула.

C Капилляр.

D Посткапилляр.

E Артериоловенулярный анастомоз.

90

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної

стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології:

інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що

розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього.

Які це клітини?

A *плазмоцити

B макрофаги

C фібробласти

D адипоцити

E тканинні базофіли (тучні клітини)

91

В фазі сорочення міокарду (сістоли) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується

концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

A * L - системи

B Лізосоми

C Рибосоми

D Т-система

E Ядерця

92

У хворого спостерегається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості

ерітроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до

цього явища?

A *Макрофагів

B Лімфоцитів

C Дендритних клітин

D Плазмоцитів

E Ретикулоцити

93

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка

оболонка органу реагує на дію цього гормону?

A *Міометрій

B Ендометрій

C Периметрій

D Параметрій

E Підслизова

94

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?

A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація

95

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення

синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A *Гранулярна ендоплазматична сітка

B Мітохондрії

C Мікротрубочки

D Лізосоми

E Комплекс Гольджі

96

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський

вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A *Хорди

B Нервових гребінців

C Нервового жолобка

D Нервової трубки

E Мантійного шару нервової трубки

97

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція

останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

98

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт

визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

A *Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

B Наявність мікроцитів і макроцитів

C Явища пойкілоцитозу

D Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

E За кількістю еритроцитів.

99

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які

клітини головним чином забеспечують цей процес?

A * Т-кілери

B Макрофаги

C В-лімфоцити

D Т-хелпери

E Т-супресори

100

У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній

частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів

можна віднести ці гранули?

A * До включень

B До мікрофіламентів

C До лізосом

D До екзоцитозних вакуолей

E До гранулярної ендоплазматичної сітки

101

Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За

рахунок яких клітин сталося його регенерація?

A *Шиєчні мукоцити

B Паріетальні екзокриноцити

C Головні екзокриноцити

D Ендокриноцити

E Мукоцити тіла залоз

102

У хворого значно підвищено добове виділення сечі. Недоліком секреції якого гормону

гіпотоламусу можна з’яснити це явище?

A *Вазопресин

B Оксiтоцин

C Ліберіни

D Статіни

E Тіріоідний

103

У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

A *Акомадацiйний

B Світлопровідний

C Світловідчуваючий

D Захисний

E Трофічний

104

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності

яких клітин станеться регенерація цього шару?

A *Фібробластів

B Макрофагів

C Лімфобластів

D Тканинних базофілів

E Плазматичних клітин

105

У больного с подозрением на гломерулонефрит отмечается во вторичной моче

наличие альбуминов /альбуминурия/ и глюкозы /глюкозурия/ на протяжении двух

недель. Функция каких отделов почки нарушена?

A *проксимальных канальцев

B дистальных канальцев

C тонкого канальца

D собирательных трубочек

E юкстагломерулярного аппарата

106

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають

гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A *Меланоцити.

B Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C Кератиноцити.

D Клітини Меркеля.

E Лімфоцити.

107

У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння,

набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

A * Базофіли

B Еозинофіли

C Нейтрофіли

D Лімфоцити

E Моноцити

108

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який

оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний

малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

A * Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

B Щільна оформлена сполучна тканина

C Щільна неоформлена сполучна тканина

D Ретикулярна тканина

E Жирова тканина

109

На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид,

які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.

A * Формування.

B Дозрівання.

C Росту

D Розмноження

E Проліферація

110

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова

базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього

електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

A *В нирковому тільці

B в капілярах перитубулярної капілярної сітки

C в проксимальному канальці

D в тонкому канальці

E в дистальному прямому канальці

111

У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають

вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і

перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових

волокон сполучної тканини. Які це судини?

A *Лімфокапіляри

B гемокапіляри

C артеріоли

D венули

E артеріо-венозні анастомози

112

На рисунку схематично зображено структурну одиницю міофібрил

поперечно-смугастих м’язів – саркомер, який міститься між двома сусідніми лініями Z.

Як зміниться при максимальному скороченні H-зона саркомера.\\

\includegraphics[width=78mm]{Image1.eps} \\

A * Зникає.

B не змінюється

C Збільшується в два рази

D Зменшується в два рази

E Займає весь саркомер

113

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під

час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце

його локалізації при умові нормального розвитку.

A * Маткова труба, близько ампульної частини

B маткова труба, близько маткової частини

C порожнина матки

D черевна порожнина

E яєчник

114

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних

розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній

мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A * Щитовидна залоза

B Надниркова залоза, кіркова речовина

C Прищитовидна залоза

D передня частка гіпофізу

E задня частка гіпофізу

115

Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення,

набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику

кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні

клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?

A *Секреторна (пременструальна).

B менструальна

C регенераторна

D проліферативна

E відносного спокою

116

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з

ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною

складна система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку

утворюється в наслідок діяльності цих клітин?

A * Соляна кислота

B Пепсиноген

C Слиз

D Серотонін

E Гастрин

117

На схемі зображено ембріон людини на одній із ранніх стадій розвитку. Яка це стадія?

\\ \includegraphics[width=78mm]{Image2.eps} \\

A * Бластоциста

B Зигота

C морула

D гаструла

E нейрула

118

В гістологічному препараті відділ нервової системи, в якому визначається пошарове

розташування нейроцитів, серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні,

горизонтальні, пірамідні. Який це відділ нервової системи?

A * Кора великих півкуль головного мозку.

B Кора мозочка

C спинномозковий вузол

D вегетативний вузол

E спинний мозок

119

Модель якої клітинної структури зображено на рисунку? \\

\includegraphics[width=78mm]{Image3.eps} \\ \begin{tabular}{lll} молекули && молекули \\

фосфоліпідів && протеїнів \end{tabular}\\

A * Модель біологічної мембрани

B Модель ядерної пори

C модель будови хромосоми

D модель ядерної оболонки

E модель будови мітохондрії

120

На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу

аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?

A * Респіраторні епітеліоцити альвеол

B секреторні епітеліоцити альвеол

C альвеолярні макрофаги

D клітини Клара

E мікроворсинчасті епітеліоцити

121

При аналізі рентгенограми хворого 57 років лікар звернув увагу на локальне

розсмоктування твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин

можуть бути пов'язані ці зміни?

A *Остеокластів

B Хондробластів

C Остеоцитів

D Остеобластів

E Хондроцитів

122

В експерименті у тварини шляхом звуження ниркової артерії отримано стійке

підвищення кров"яного тиску. Функція яких клітин нирок обумовлює цей ефект?

A *ЮГА-клітини

B Подоцити

C Ендотеліоцити

D Інтерстиційні клітини

E Клітини щільної плями

123

При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень,

патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному

дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний

миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A *Середні бронхи

B Головні бронхи

C Великі бронхи

D Малі бронхи

E Термінальні бронхіоли

124

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині

жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити

заключення?

A *Нейтрофільних лейкоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Моноцитів

E Базофільних лейкоцитів

125

З віком у шкірі людини з"являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри

головним чином викликають цей стан?

A *В еластичних волокнах

B В колагенових волокнах

C В епідермісі

D В аморфній речовині

E В підшкірній жировій клитковині

126

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки.

Який компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?

A *Серединний шар міометрію

B Ендометрій

C Внутрішній шар міометрію

D Поверхневий шар міометрію

E Периметрій

127

Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні

клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

A *Т-кілери

B Т-хелпери

C Т-супресори

D В-лімфоцити

E Природні кілери

128

На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового.

Назвати клітини, які послужать основним джерелом його регенерації.

A *Шар базальних клітин.

B Шари крилатих клітин.

C Шари зернистих клітин.

D Шари крилатих і зернистих клітин не зруйнованої ділянки.

E Клітини блискучого шару не зруйнованої ділянки.

129

У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми.

Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких

ендокринних залоз викликає цей стан?

A *Паращитовидних залоз

B Наднирників

C Яєчників

D Гіпофізу

E Епіфізу

130

В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами.

Яка функція епітелію постраждає?

A *Механічна

B Всмоктувальна

C Вітамін “Д”-продукуюча

D Секреторна

E Екскреторна

131

У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності

міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?

A *Окситоцин

B Гідрокортизон

C Дексаметазон

D Альдостарон

E Преднізолон

132

В результаті травми у чоловіка 47 років пошкоджені передні корінці спинного мозку.

Відростки яких нейронів пошкоджені?

A *Аксони нейронів рухових сематичних та вегетативних ядер

B Аксони чутливих псевдоуніполярних

C Дендрити чутливих псевдоуніполярних

D Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів

E Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярнизх

133

В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампулярні гребінці.

Сприйняття яких подразнень порушилось?

A *Кутових прискорень

B Вібрації

C Гравітації

D Лінійних прискорень

E Вібрації та гравітації

134

В результаті травми носа у чоловіка 32 років пошкоджена слизова оболонка верхньої

носової раковини. До яких наслідків це призвело?

A *Порушення нюху

B Недостатнього зігрівання повітря

C Недостатнього зволоження повітря

D Недостатнього зігрівання і зволоження повітря

E Порушення очищення повітря

135

У хворого (27 років) в аналізі сечі виявлено залишки білків та глюкози. Яка ділянка

нефрону при цьому уражена ?

A *Проксимальний каналець

B Висхідний відділ петлі Генле

C Нисхідний відділ петлі Генле

D Дистальний каналець

E Клубочок нефрону

136

У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна

чекати?

A *Зросте кількість еозинофілів

B Зросте кількість тромбоцитів

C Зросте кількість еритроцитів

D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

E Зросте кількість базофілів

137

Експериментальній тварині введена речовина, яка порушує утворення колагенових

волокон. Як це позначиться на властивостях сухожилка?

A *Зменшиться міцність на розрив

B Не зміняться

C Зменшиться еластичність

D Зменшиться міцність на розрив і еластичність

E Зросте міцність, зменшиться еластичність

138

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої

структури викликано цією маніпуляцією?

A *Скелетної мускулатури

B Осьового скелету

C Сполучної тканини шкіри

D Гладкої мускулатури

E Серозних оболонок

139

У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому

мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

140

При обстеженні хворого 26 років проведено гістологічне дослідження пунктату

червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як

це відобразиться на співвідношенні форменних елементів периферичної крові?

A *Зменшиться кількість тромбоцитів

B Зменшиться кількість еритроцитів

C Зменшиться кількість еозинофілів

D Зменшиться кількість нейтрофілів

E Зменшиться кількість В-лімфоцитів

141

У дитини двох років знижене виведення слизу з бронхіального дерева. З порушенням

функції яких органел клітин покривного епітелію бронхів це може бути пов’язано?

A *Війок

B Мітохондрій

C Ендоплазматичної сітки

D Мікроворсинок

E Лізосом

142

У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті

вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?

A *Тимусі

B Червоному кістковому мозку

C Лімфатичних вузлах

D Селезінці

E Піднебінних мигдаликах

143

Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено

діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що

слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим

секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?

A *Прогестерон

B Естрогени

C Тестостерон

D Соматотропін

E АКТГ

144

При мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу ендометрію жінки, що

страждає на безпліддя, виявлені зміни в його будові,обумовлені дією гормону

прогестерону. Де продукується цей гормон?

A *В жовтому тілі яєчника

B В фолікулах яєчника

C У передній частці гіпофізу

D У задній частці гіпофізу

E У гіпоталамусі

145

В гистологическом препарате определяется рецепторная зона сенсоэпителиального

органа чувств. Клетки данной зоны лежат на базальной мембране и включают

следующие виды: наружные и внутренние сенсорные наружные и внутренние

фаланговые, столбовые, наружные пограничные и наружные поддерживающие.

Укажите, какому органу чувств принадлежит данная рецепторная зона:

A *Органу слуха

B Органу зрения

C Органу вкуса

D Органу равновесия

E Органу обоняния

146

Больной поступил в отделение с приступом удушья, обусловленного спазмом

глазной мускулатуры дыхательных путей. Назовите отделы воздухоносных путей, с

которыми в основном связан данный приступ:

A *бронхи малого калибра

B бронхи среднего калибра

C бронхи крупного калибра

D конечные бронхиолы

E респираторный отдел

147

В раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятись при

цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

A *Гранули глікогену.

B Краплини жиру.

C Одна велика жирова капля.

D Збільшенням кількості вільних рибосом.

E Включення ліпофусцину.

148

При обстеженні хворого 43 років виявлено, що у нього в шлунку погано

перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низьку

кислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?

A *Парієтальні екзокриноцити.

B Головні екзокриноцити.

C Слизові клітини (мукоцити).

D Ендокринні клітини.

E Шиєчні мукоцити.

149

У хворого 39 років після проміневої терапії з приводу пухлини печінки, утворилася

виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок

яких відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. Назвіть ці клітини:

A * Стовпчасті клітини крипт без облямівки

B Стовпчасті епітеліоцити

C Келихоподібні екзокриноцити

D Ендокринні клітини

E Екзокриноцити з ацидофільною зернистістю

150

У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть

участь в імунній відповіді?

A *Т-лімфоцити

B Кератиноцити

C Кератиноцити і клітини Меркеля

D Клітини Меркеля

E Клітини шипуватого шару

151

Больному длительное время вводили высокие дозы гидрокортизона, в следствие чего

наступила атрофия одной из зон коры надпочечников. Какая это зона?

A *Пучковая

B Клубочковая

C Сетчатая

D Клубочковая и сетчатая

E -

152

В препарате представлен полый орган. Слизистая оболочка покрыта двухрядным

реснитчатым эпителием, который переходит в однорядный. Мышечная пластинка

слизистой хорошо развита по отношению к толщине всей стенки. Хряща и желез нет.

Какой орган представлен в препарате?

A *Мелкий бронх

B Средний бронх

C Трахея

D Гортань

E Мочевой пузырь

153

В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження

активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A *Гранулярної ендоплазматичної сітки

B Агранулярної ендоплазматичної сітки

C Мітохондрій

D Комплексу Гольджі

E Лізосом

154

В гистологическом препарате паренхима органа представлена лимфоидной тканью,

которая образует лимфатические узелки; последние располагаются диффузно и

содержат центральную артерию. Какое анатомическое образование имеет данное

морфологическое строение?

A *Селезенка

B Миндалина

C Лимфатический узел

D Тимус

E Красный костный мозг

155

На гістологічному препараті у сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені

базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули

містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш імовірно знайдено в препараті?

A *Тучні клітини

B Фібробласти

C Макрофаги

D Плазмоцити

E Адипоцити

156

На гістологічному препараті нирки представлена ділянка дистального канальцю

нефрону, що проходить між приносною та виносною артеріолами. В клітинах, що

складають стінку канальцю, ущільнені ядра, відсутня базальна мембрана. Як зветься

це структурне утворення?

A *Щільна пляма

B Клітини Гурмагтига

C Мезангіальні клітини

D Юкставаскулярні клітини

E Юкстагломерулярні клітини

157

У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному досліджені виявлено

суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову

оболонку якої ділянки шлунку вивчали?

A *Пілоричний відділ

B Дно шлунка

C Кардіальний відділ

D Тіло шлунка

E -

158

При гистологическом исследовании почки в корковом веществе определяется

каналец, выстланный однослойным кубическим каемчатым эпителием, цитоплазма

которого окрашена оксифильно. Укажите, какой сегмент нефрона выявлен в

препарате.

A *Проксимальный извитой каналец.

B Собирательная трубка.

C Дистальный извитой каналец.

D Дистальный прямой каналец.

E Петля Генле.

159

На электронной микрофотографии фрагмента почечного тельца представлена

крупная эпителиальная клетка с большими и мелкими отростками. Последние

прикрепляются к базальной мембране капилляров. Назовите данную клетку:

A *Подоцит

B Юкставаскулярная клетка

C Гладкий миоцит

D Эндотелиоцит

E Мезангиальная клетка

160

В нормі при лабораторному дослідженні сечі в ній не виявляються форменні

елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до

первинної сечі?

A *Базальна мембрана капілярів клубочка

B Юкставаскулярні клітини

C Мезангіальні клітини

D Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

E Епітелій петлі Генле

161

На мікроскопічному препараті легень людини, хворої на запалення легень,

спостерігаємо ушкодження клітин, які відповідають за респіраторну функцію. Які це

клітини стінки альвеол?

A * Альвеолоцити І типу

B Альвеолоцити ІІ типу

C Макрофаги

D Клітини Клара

E Лімфоцити

162

На електронній мікрофоторафії одного з відділів нефрону визначаються клітини

кубічної форми, апікальна поверхня яких містить щіточкову облямівку, а базальна –

базальну посмугованість з розташованими мітохондріями між інвагінаціями

цитолеми. Назвіть відділ нефрону.

A *Проксимальний каналець

B Збірні ниркові трубки

C Дистальний каналець

D Тонкий каналець

E Капсула клубочку

163

На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в

якому визначається невисокий епітелій, добре розвинута м’язова оболонка, відсутні

залози і хрящ. Назвіть цей орган.

A *Малі бронхи

B Трахея

C Гортань

D Великі бронхи

E Середні бронхи

164

На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном визначається фолікул, в

якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму,

навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.

A *Первинний

B Примордіальний

C Вторинний

D Зрілий

E Атретичний

165

На гістологічному препараті легенів виявляеться структура, стінка якої складається із

одношарового кубічного війчастого епітелію, м’язова пластинка складається з гладких

міоцитів, складки слизової відсутні. Що це за утворення?

A *термінальний бронх

B Малий бронх.

C Середній бронх.

D Великий бронх.

E Головний бронх.

166

В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин

червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної

тканини буде загальмовано?

A * Макрофагів

B Фібробластів

C Пігментних клітин

D Ліпоцитів

E Перицитів

167

При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення

частки паренхіматозних елементів тимуса, зростанні частки жирової та пухкої

сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі

органу. Як зветься таке явище?

A * Вікова інволюція тимусу

B Акцідентальна інволюція тимусу

C Гіпотрофія тимусу

D Дистрофія тимусу

E Атрофія тимусу

168

На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка

складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани.

Середня оболонка збагачена гладкими міоцитами. Вкажіть, для якої судини

характерні дані морфологічні ознаки:

A * Артерії м`язового типу

B Артерії еластичного типу

C Капіляра

D Вени безм`язового типу

E Вени м`язового типу

169

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та

діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому

забазпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура

A *Метафізарна пластинка

B Кісткова манжетка

C Кісткова пластинка

D Остеон

E Шар внутрішніх генеральних пластинок

170

На электронной микрофотографии фрагмента почки представлена приносящая

артериола, в которой под эндотелием видны крупные клетки, содержащие

секреторные гранулы. Назовите данный вид клеток.

A *Юкстагломерулярные.

B Мезангиальные.

C Гладкомышечные.

D Юкставаскулярные.

E Интерстициальные.

171

У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію.

Якій стадії розвитку відповідає зародок?

A *Бластоцисти

B Зиготи

C Морули

D Гаструли

E Нейрули

172

При дослідженні амніотичної рідини, одержаної при амніоцентезі (прокол амніотичної

оболонки), виявлені клітини ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про

що з зазначеного це може свідчити?

A *Розвиток плода жіночої статті

B Розвиток плода чоловічої статті

C Генетичні порушення в розвитку плода

D Трисомія

E Поліплоїдія

173

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини

виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.

A *Артерія еластичного типу.

B Артерія м’язового типу.

C Артерія змішаного типу.

D Вена м’язового типу.

E Вена безм’язового типу.

174

На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію,

базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвати тип судини?

A *вена безм’язового типу

B артерія

C вена м’язового типу

D гемокапіляр

E лімфокапіляр

175

Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації, при умові його нормального розвитку?

A *Маткова труба

B Порожнина матки

C Черевна порожнина

D Слизова оболонка матки

E Яєчник

176

На мікроскопічному препараті представлений орган серцево-судинної системи. Одна

з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з

клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Який це орган серцево-судинної

системи?

A *Серце

B Вена м’язового типу

C Артерія м’язового типу

D Артерія еластичного типу

E Артеріола

177

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть

клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.

A * Паличкові нейросенсорні клітини

B Горизонтальні нейроцити

C Колбочкові нейросенсорні клітини

D Біполярні нейрони

E Гангліонарні нервові клітини

178

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено

– у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності

сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’яника

простраждав?

A * Звивисті сім’яні канальці

B Прямі сім’яні канальці

C Сітка яєчка

D Протоки придатка

E Виносні протоки

179

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде

порушений?

A *Лімфопоез

B Моноцитопоез

C Еритропоез

D Гранулоцитопоез

E Мегакаріоцитопоез

180

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50

до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані

між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:

A * Скорочення серця

B Проведення імпульсів

C Ендокринна

D Захисна

E Регенераторна

181

Після перенесеного інфаркта міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість

стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація

A *Сполучної

B Гладкої м’язової

C Поперечно-посмугованої м’язової

D Епітеліальної

E Нервової

182

В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня

вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня –

багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган?

A * М’яке піднебіння

B Ясна

C Тверде піднебіння

D Губа

E Щока

183

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть

клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.

A *Нейросенсорні клітини

B Підтримуючі епітеліоцити

C Базальні епітеліоцити

D Війчасті епітеліоцити

E Мікроворсинчасті епітеліоцити

184

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати

чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих

ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A *Клітини Лейдіга

B Сустентоцити

C Клітинпи Сертолі

D Підтримуючі клітини

E Сперматозоїди

185

На электронной микрофотографии представлена клетка нейрального происхождения,

находящаяся в составе эпителия слизистой оболочки. Дистальная часть

периферического отростка клетки имеет булавовидное утолщение, от которого

отходят 10-12 ресничек. Что это за клетка?

A *обонятельные клетки

B биполярный нейрон спинномозгового узла

C сенсорные эпителиоциты органа вкуса

D палочковая зрительная клетка

E колбочковая зрительная клетка

186

Як наслідок перенесеного орхіту в чоловіка 43 років порушилося продуктування

сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни?

A * Ductuli seminiferi contorti

B Rete testis

C Ductuli seminiferi recti

D Ductuli eferentes testis

E Ductus epididimidis

187

У хворого після гострого панкреатиту за аналізами визначається масштабне

пошкодження екскреторних ациноцитів. За рахунок яких клітин йтиме їх відновлення

A * Клітини вставних проток

B Клітини острівців Лангерганса

C Клітини внутрішньочасточкових проток

D Клітини строми залози

E Ендотелій судин

188

У пацієнта після екзогенної інтоксикації виникла загроза розвитку висхідної інфекціїї

сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини у нирках зазнали

пошкодження?

A * Темні клітини збиральних трубок

B Світлі клітини збиральних трубок

C Облямовані епітеліоцити проксимальних канальців

D Плоскі клітини петлі Генле

E Необлямовані епітеліоцити дистальних канальців

189

На гістологічному препараті представлений орган кровотворення та імунного захисту,

що побудований з часточок, які оточені прошарками сполучної тканини, на периферії

часточок кількість клітин значно вища ніж у центрі, лімфатичні вузлики відсутні. Який

орган представлений?

A * Тимус

B Червоний кістковий мозок

C Лімфатичний вузол

D Селезінка

E Мигдалик

190

На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої

відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться

лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин.

Який орган представлений на препараті?

A * Лімфатичний вузол

B Тимус

C Селезінка

D Червоний кістковий мозок

E Мигдалики

191

На гістологічному препараті бачимо канальці в поперечному перерізі, стінка яких

складається з слизової, м’язової та адвентиційної оболонок. Епітелій слизової

представлений високими призматичними клітинами зі стереоциліями і низькими

камбіальними клітинами. Який орган чоловічої статевої системи було досліджено?

A *Протоку придатка.

B Сім’яник.

C Передміхурову залозу.

D Сім’явипорскувальну протоку.

E Сечівник.

192

Під час гістохімічного дослідження гепатоцита у цитоплазмі клітини виявлено пухирці

діаметром 0,05-1,5 мкм заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою,

пероксидазою. Як назива_ються ці органели?

A * Пероксисоми.

B Лізосоми.

C Меланосоми.

D Ліпосоми.

E Фагосоми.

193

В експерименті тварині перерізали аксони нейросекреторних клітин супраоптичного

ядра гіпоталамуса. Накопичення якого гормону в гіпофізі порушено?

A *Вазопресин.

B Соматотропін.

C Пролактин.

D Адренокортикотропін.

E Ліпотропін.

194

У жінки під час пологів спостерігається зниження скоротливої діяльності матки. Який

гормон гіпота_ламуса може збільшити скоротливу діяльність матки в даній ситуації?

A *Окситоцин.

B Вазопресин.

C Ліберини.

D Статини.

E Антидіуретичний гормон.

195

У пологовому відділенні клініки в новонародженого не змогли викликати перший

подих. При аналізі причини смерті встановлено, що повітроносні шляхи вільні, але

легені не розправились. Що є найбільш вірогідною причиною нерозправлення легень

у цьому випадку?

A * Відсутність сурфактанта

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Потовщення плеври

E Збільшення розмірів альвеол

196

На гістологічному препараті представлено орган шарового типу будови, який вкритий

багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Під базальною мембраною епітелію

знаходиться пухка сполучна тканина, яка випинається у вигляді сосочків. Нижче

розташована щільна неоформлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар.

Який орган має дані морфологічні ознаки?

A * Шкіра

B Шийка матки

C Мигдалик

D Язик

E Стравохід

197

Жiнка 25 рокiв через мiсяць пiсля пологiв звернулась до лiкаря зi скаргою на зниження

утворення молока. Недолiк якого гормону призвiв до такого стану?

A * Пролактину

B Соматостатiну

C Адренокортикотропного гормону

D Інсулiну

E Глюкагону

198

На гістологічному препараті визначається паренхіматозний орган,

структурно-функціональною одиницею якого є фолікул. Стінка фолікула утворена

клітинами кубічної форми, порожнина фолікула заповнена колоїдом. Який орган

представлено на препараті?

A * Щитовидна залоза

B Слинна залоза

C Гіпофіз

D Яєчник

E Сім`яник

199

Під час пологів у жінки спостерігалось слабке скорочення міоцитів

матки.Недостатністю якого гормону гіпоталамуса можна пояснити цей стан?

A * Окситоцину

B Фоліліберину

C Пролактоліберину

D Соматоліберину

E Вазопресину

200

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та

веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних

мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?

A * М’язова

B Нервова

C Епітеліальна

D Сполучна

E -

201

У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин

фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений?

A *Естрогенів

B Прогестерону

C Лютропіну

D Фолікулостимулюючого гормону

E Фолістатину

202

До лікаря звернулась хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні у період

цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни

лейкоцитарної формули можна чекати при аналізі крові цієї хворої?

A *Еозинофілія

B Зсув формули вліво

C Лімфопенія

D Еозинопенія

E Лімфоцитоз

203

При ультразвуковому обстеженні вагітної жінки було діагностовано багатоводдя. З

порушенням діяльності яких позазародкових органів можна пов’язати даний

патологічний стан?

A Амніотичної оболонки

B Хоріона

C Плаценти

D Жовткового мішка

E Алантоїса

204

На препараті мазка крові виявлена клітина з ядром, яке має декілька сегментів.

Цитоплазма містить невеликі гранули, які забарвлені як основнимиґ. так і кислими

барвниками. Яку назву має ця клітина?

A Нейтрофіл

B Еозинофіл

C Базофіл

D Лімфоцит

E Моноцит

205

На електронній мікрофотографії нервових клітин спиномозкового вузла виявлено

органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і

розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?

A *Комплекс Гольджі

B Центріолі

C Лізосоми

D Пероксисоми

E Мітохондрії

206

Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіння, ламкість і випадіння волосся.

При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин

це пов’язано?

A *Клітин сальних залоз

B Клітин потових залоз

C Епітеліоцитів

D Адипоцитів

E Меланоцитів

207

Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним

відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як

називаються такі клітини?

A *псевдоуніполярні

B уніполярні

C біполярні

D мультиполярні

E аполярні

208

У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50

товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середної оболонки

органу. Який це орган?

A *аорта

B артерія м’язового типу

C стравохід

D трахея

E стінка серця

209

У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В

якій частині шкіри можливі порушення розвитку?

A *Дерма

B Волосся

C Сальні залози

D Епідерміс

E Потові залози

210

На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена

велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість

внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину.

A *Парієтальна.

B Головна.

C Недиференційована.

D Слизова.

E Ендокринна.

211

На схемі представлена екзокринна залоза яка має нерозгалужену вивідну протоку, в

яку відкривається один кінцевий відділ у вигляді одного мішечка. Як буде називатися

така залоза відповідно до морфологічної класифікації екзокринних залоз?

A * Проста нерозгалужена альвеолярна.

B Складна розгалужена альвеолярна.

C Проста розгалужена трубчаста.

D Складна нерозгалужена альвеолярна.

E Складна нерозгалужена альвеолярно-трубчаста.

212

При рентгенологическом исследовании костей основания черепа выявлено

увеличение полости турецкого седла, истончение передних наклонных отростков,

разрушение разных участков, разрушение разных участков турецкого седла. Опухоль

какой эндокринной железы может вызвать такое разрушение костей?

A * гипофиза

B эпифиза

C вилочковой железы

D надпочечников

E щитовидной железы

213

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли представлена велика

клітина, у цитоплазмі якої багато мітохондрій, розвинутий комплекс Гольджі,

визначаються осміофільні пластинчасті тільця. Яку основну функцію виконує ця

клітина?

A *Продукує сурфактант.

B Є компонентом аеро-гематичного бар`єру.

C Зігріває повітря.

D Очищує повітря.

E Поглинає мікроорганізми.

214

В результате патологического процесса в бронхах происходит десквамация

эпителия. За счет каких клеток будет происходить регенерация бронхиального

эпителия?

A * Базальные

B Вставочные

C Реснитчатые

D Эндокринные

E Бокаловидные

215

У результаті вірусної інфекції постраждали клітини, що утворюють стінки жовчних

капілярів. Це створило умови для надходження жовчі в кров синусоїдних капілярів. Які

клітини ушкоджені?

A Гепатоцити

B Клітини Купфера

C Клітини Іто

D Рit-клітини

E Ендотеліоцити

216

На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з

ендотелія та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня

оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A Вена безм'язового типу

B Вена м'язового типу

C Артерія м'язового типу

D Артеріола

E Капіляр

217

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення

розвитку якої м`язової тканини при цьому буде спостерігатись?

A *Гладкої м`язової тканини

B М`язової тканини нейрального походження

C М`язової тканини епідермального походження

D Серцевої м`язової тканини

E Скелетної м`язової тканини

218

На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною,

яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну

артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

A *Селезінка

B Червоний кістковий мозок

C Тимус

D Мигдалик

E Лімфатичний вузол

219

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за

допомогою якої встановлено зменьшення кислотностi шлункового соку. Функцiя яких

клiтин знижена?

A *Парiєтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Ендокриноцитів

D Шийкових клiтин

E Додаткових клiтин

220

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі

клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних

клітинах виконує ця органела?

A *Синтез білків плазми крові.

B Синтез вуглеводів.

C Дезінтоксикаційну.

D Продукція жовчі.

E Депонування іонів кальцію.

221

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої

складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2

типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.

A *Гіпофіз.

B Надниркова залоза.

C Гіпоталамус.

D Щитовидна залоза.

E Прищитовидна залоза.

222

На гістологічному препараті представлена артерія. В одній з оболонок її стінки

визначаються плоскі клітини, що лежать на базальній мембрані. Назвіть даний тип

клітин.

A *Ендотелій.

B Мезотелій.

C Гладкі міоцити.

D Фібробласти.

E Макрофаги.

223

Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування

нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi,

пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?

A *Корi великих пiвкуль головного мозку

B Спинному мозку

C Мозочку

D Довгастому мозку

E Гіпоталамусу

224

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується

кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй,

зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?

A *Сосочковий

B Роговий

C Сiтчастий

D Блискучий

E Базальний

225

На мікропрепараті підщелепної слинної залози навколо кінцевих відділів і вивідних

проток розрізняємо кошикоподібні клітини, які охоплюють основи сероцитів і

називаються міоепітеліоцити. До якої тканини належать ці клітини?

A * М’язова

B Епітеліальна

C Нервова

D Сполучна зі спеціальними властивостями

E Пухка волокниста сполучна

226

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність

м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка

функціональна система ока постраждала?

A *Акомодаційна

B Діоптрична

C Допоміжна

D Фотосенсорна

E Сльозний апарат

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

8.0 Мікробіологія

1

Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при

якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують

їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане:

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД

B Туберкульоз, мікобактеріоз

C Поліоміеліт, гепатит А

D Дизентерія, холера

E Ку-гарячка, висипний тиф

2

У больного дифтерией ребенка через 10 дней после введения антитоксической

противодифтерийной сыворотки, появились высыпания на коже, которые

сопровождались сильным зудом, повысилась температура тела до 38, появились

боли в суставах. Какую причину этих явлений Вы предполагаете?

A *Сывороточная болезнь

B Анафилактическая реакция

C Атопия

D Гиперчувствительность замедленного типа

E Контактная аллергия

3

У мікропрепараті виготовленому з пунктату регіонарного лімфовузла хворого,

зафарбованому за Романовським-Гімза лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14

рівномірними завитками з гострими кінцями довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого

кольору. Про збудника якої інфекційної хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Сифілісу

B Трипаносомозу

C Лептоспірозу

D Поворотного тифу

E Лейшманіозу

4

При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів

виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який

пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр

досліджуваної води:

A *4 та 250

B 2 та 500

C 250 та 4

D 500 та 2

E 250 та 2

5

Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне

дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому

тижні захворювання тифо-паратифами в хворого спостерігається:

A *Бактеремія

B Токсинемія

C Септицемія

D Септикопіємія

E Вірусемія

6

Лікар отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів

з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні

палички розташовані під кутом одна до одної. Про яке захворювання слід думати?

A *Дифтерія

B Ангіна

C Скарлатина

D Менінгоназофарингіт

E Епідемічний паротит

7

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після

переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову.

Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A *Рецидив

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Вторинна інфекція

8

В бактериологической лаборатории необходимо простерилизовать питательные

среды, содержащие вещества, изменяющиеся при температуре выше $100^0С$

(мочевина, углеводы). Какой способ стерилизации должен избрать лаборант?

A *Текучим паром, дробно

B Паром под давлением в автоклаве

C Кипячением

D Тиндализация

E Пастеризация

9

Ветеринарный фельдшер, работающий на животноводческой ферме обратился к

врачу с жалобами на боли в суставах, лихорадку, недомогание, потливость по ночам.

Болен около месяца. Учитывая, что больной работает на животноводческой ферме и

соответствующие жалобы, врач заподозрил у него бруцеллез. Какой материал

взятый у этого больного, подлежит исследованию в обычной микробиологической

лаборатории?

A *Сыворотка крови

B Спинномозговая жидкость

C Рвотные массы

D Моча

E Испражнения

10

Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність

бактерій, які за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини,

розкладали глюкозу і мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До

збудників якої хвороби їх віднести?

A * Гонореї

B Сифілісу

C Венеричного лімфогранулематозу

D Мякого шанкру

E Меліоідозу

11

У пациента, заболевшего 3 дня назад и жалующегося на повышенную температуру

$38^0С$, боли в животе, частый жидкий стул, присутствие крови в кале, врач

клинически диагностировал бактериальную дизентерию. Какой метод

микробиологической диагностики целесообразно применить в данном случае и какой

материал надо взять от больного для подтверждения диагноза?

A *Бактериологический, кал

B Бактериоскопический, кал

C Бактериоскопический, кровь

D Бактериологический, мочу

E Серологический, кровь

12

На спеціальному живильному середовищі, після посіву виділення гною з уретри,

виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявленні

грамнегативні бобовидні диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A *Гонореї

B Хламідіозу

C Сифілісу

D Туляремії

E Меліоїдозу

13

Під час експертизи шкір тварин була використана реакція преципітації по Асколі. При

обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та

екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний

результат?

A *Наявність антигенів сибірки

B Наявність токсину анаеробної інфекції

C Наявність збудника бруцельозу

D Поверхневого антигену ешеріхій

E Вірулентного антигену сальмонел

14

В бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього

виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії

виділеної на середовищі Кітта-Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на

тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

A *Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф

15

Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому

призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у

людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в

свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної

резистентності організму і має назву:

A *Лізоцим

B Комплемент

C Інтерферон

D Інтерлейкін

E Іманін

16

У студента після вживання м(яса, консервованного в домашніх умовах, з(явились

симптоми харчового отруєння Clostridium botulinum: диплопія, порушення мови та

параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?

A * Дією нейротоксину

B Інвазією Cl. вotulinum в епітелій кишківника

C Секрецією ентеротоксина

D Ендотоксичним шоком

E Активацією аденілатциклази

17

Збудник гепатиту Д (Дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись

лише в клітинах, уже інфікованих одним з перерахованих вірусів:

A * Вірусом гепатиту В

B Вірусом гепатиту А

C Вірусом гепатиту Е

D Вірусом Епстайна-Барр

E Вірусом імунодефіциту людини

18

Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який

матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід

засіяти?

A *Кров, цукровий бульон

B Ліквор, сироватковий агар

C Сечу, м’ясо-пептонний бульон

D Гній, жовточно-сольовий агар

E Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.

19

При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з мокротиння, методом Ціля-Нільсена

виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або

групами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту

з'являються на 1О-15-ту добу. До якої родини відносяться бактерії?

A *Micobacterium tuberculosis

B Versinia pseudotuberculosis

C Histoplasma dubrosii

D Klebsiella rhinoscleromanis

E Coxiella burnettii

20

В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок

ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст

сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки, до

збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми ?

A * Мікози

B Спірохетози

C Рікетсіози

D Мікоплазмози

E Хламідіози

21

Бактеріолог при дослідженні слизу з носоглотки, дотримувася певних заходів щодо

збереження збудників у матеріалі. Під час бактереоскопічного дослідження

встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна та

розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований

бактеріологом:

A *Neisseria meningitidis

B Staphilococcus aureus

C Neisseria gonorrhoeae

D Moraxella lacunata

E Acinetobacter calcoaceticus

22

При обстеженні хворого чоловiка, госпіталызованого на 5-й день хвороби з проявами

жовтяниці, болі в м’язах, ознобом,. носовими кровотечами. При проведені

лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини

крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

A *Leptospira interrogans

B Borrelia dutlonii

C Calymmatobacterium granulomatis

D Bartonella bacilloformis

E Rickettsia mooseri

23

ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак

активізації процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід

ВІЛ-інфекції в СНІД:

A * Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл

B Зниження кількості нейтрофілів

C Зниження кількості Т-хелперів

D Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня

E Виявлення антитіл до gp 41

24

У больного язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью после

эндоскопического и бактериологического исследований были выделены бактерии

рода $Helicobacter$. Благодаря какому свойству эти микроорганизмы не погибают в

кислой среде желудка?

A * Уреазной активности

B Каталазной активности

C Оксидазной активности

D Устойчивости к ванкомицину

E Способности образовывать капсулу

25

Оглядаючи дитину 6-ти років лікар помітив на глоткових мигдалинах сірувату плівку,

при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з

мигдалин показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які

симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене

специфічне лікування?

A * Токсичні ураження серцевої м‘язи, печінки, нирок

B Набряк легенів

C Дуже сильний нападоподібний кашель

D Папульозні висипи на шкірі

E Хвильоподібна лихоманка

26

У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипом на шкірі лікар запідозрив

скарлатину. Внутришкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до

еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означають

результати реакції?

A * Клінічний діагноз підтвердився

B У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину

C Захворювання викликав негемолітичний стрептокок

D Всю дозу сироватки можна вводити внутривенно

E Імунна система дитини дуже ослаблена

27

Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував

такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої м‘язи

бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична

система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент

необхідний для постановки реакції?

A * Комплемент

B Живі трепонеми

C Еритроцити барана

D Діагностична преципітуюча сироватка

E Антиглобулінова сироватка

28

Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу

трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини

приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Ерітроцити

C Базофіли

D Єозінофіли

E В-лімфоцити

29

Держсанінспекцією вилучена на базарі партія ковбаси з назвою "свиняча домашня" в

зв'язку з підозрою щодо її фальсифікації. За допомогою якої серологічної реакції

імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

A *Преципітації

B РЗК

C Аглютинації

D Імунофлюорестенції

E РНГА

30

До лабораторії доставлена кров хворого на черевний тиф для виявлення антитіл. Яку

із перелічених серологічних реакцій слід для цього застосувати?

A *Реакцію аглютинації

B Реакцію преципітації

C Реакцію зв'язування комплементу

D Реакцію гемаглютинації

E Реакцію гальмування гемаглютинації

31

У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву

виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат

препаратом вибору в даному випадку?

A *Протидифтерійна антитоксична сироватка

B Бактеріофаг

C Дифтерійний анатоксин

D Еубіотик

E Інтерферон

32

У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування

антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнення шигелли не

виявлені. Тітр антишигелльозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого

виріс в 4 рази. Про що це свідчить?

A *Підтверджує діагноз дизентерії.

B Виключає діагноз дизентерії.

C Переніс дизентерію раніше.

D Неспецифічна реакція.

E Вакцинальнареакція.

33

У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось

гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі і слизових оболонках, а також

гострою нирковою недостатністю, при гістологічному дослідженні тканини нирки

(забарвлення за Романовськом-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд

букв С та S. Які бактерії були виявлені?

A *Лептоспіри

B Трепонеми

C Спіролли

D Боррелії

E Кампілобактерії

34

В населенном пункте зарегистрирована вспышка гепатита, которую связывают с

водным фактором. Какой вирус гепатита мог вызвать вспышку заболеваний в этом

населенном пункте?

A *Вирус гепатита Е.

B Вирус гепатита С.

C Вирус гепатита Д.

D Вирус гепатита G.

E Вирус гепатита B.

35

До ПТУ вступив юнак 16 років з сільської місцевості. При плановому проведенні

реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш

раціональна тактика лікаря?

A *Зробити щеплення БЦЖ

B Повторити реакцію через 1 місяць

C Провести серодіагностику туберкульозу

D Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

E Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

36

У пациента с гнойничковыми поражениями кожи выделен возбудитель, который на

кровяном агаре образует округлой формы, средних размеров, желтые колонии,

окруженные зоной гемолиза. В мазках из колоний –кокки, расположенные

скоплениями неправильной формы, Гр+. Выделенная культура оксидаза- и каталаза-

положительная, ферментирует маннит, синтезирует плазмокоагулазу. Какому виду

из ниже перечисленных соответствует выделенный возбудитель?

A *Staphylococcus aureus

B Streptococcus agalactiae

C Streptococcus pyogenes

D Staphylococcus epidermidis

E Staphylococcus saprophyticus

37

При микроскопии соскоба с языка, окрашенного по Граму, обнаружены овальные,

круглые, удлиненные цепочки почкующихся клеток темно-фиолетового цвета. О

возбудителе какого заболевания может идти речь?

A *Кандидоза.

B Актиномикоза.

C Стрептококковой инфекции.

D Стафилококковой инфекции.

E Дифтерии

38

У ребенка с подозрением на дифтерию из зева выделена чистая культура

микроорганизмов и изучены их морфологические, тинкториальные, культуральные и

биохимические свойства, оказавшиеся типичными для возбудителей дифтерии. Какое

исследование необходимо еще провести для выдачи заключения о том, что

выделена патогенная дифтерийная палочка?

A *Определение токсигенных свойств.

B Определение протеолитических свойств.

C Определение уреазной активности.

D Определение цистиназной активности.

E Определение способности расщеплять крахмал

39

У дитини на слизовiй оболонцi щiк та на язицi виявленi бiлуватi плями, якi нагадують

молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi Грам+ овальнi

дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

A *Гриби роду Кандiда

B Стафiлококи

C Дифтерiйна паличка

D Актиноміцети

E Фузобактерії

40

Кровь, взятую у больного с подозрением на сепсис, посеяли на сахарный бульон. В

сахарном бульоне образовался придонный осадок. При пересеве на кровяной агар

выросли мелкие, прозрачные, круглые колонии, окруженные зоной гемолиза. В мазке,

приготовленном из осадка, определялись грам-положительные кокки,

располагающиеся в виде длинных цепочек. Какие микроорганизмы присутствуют в

крови у этого больного?

A *Стрептококки

B Микрококки

C Стафилококки

D Тетракокки

E Сарцины

41

В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло

населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням $t^o$ до

$40^o$С, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У

препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної

форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього

інфекційного захворювання?

A *Паличка чуми

B Стафілокок

C Збудник туляремії

D Збудник сибірки

E Клостридії

42

У хворого 25 років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в

асоціації з епідермальним стафілококом, в аналізі харкотиння виявлена пневмоциста

карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда.

При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування

умовно-патогенними мікроорганізмами?

A *СНIД

B Цукровий діабет

C Сепсис

D Дисбактеріоз

E Медикаментозний агранулоцитоз

43

У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий

біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату виготовлений мазок-відбиток,

пофарбований за методом Грама; з рештою біоптату проведена проба на уреазну

активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені Грам-негативні спіралеподібні

мікро-організми, тест на уреазну активність - позитивний. Які бактерії були виявлені?

A *Helycobacter pylori

B Spirilla minor

C Shigella flexneri

D Treponema pallidum

E Campylobacter jeuni

44

Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років,

планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунта показало

наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із

вказаних мікроорганізмів найбільш імовірно міг зберігатися у грунті протягом такого

тривалого часу?

A * Bacillus anthracis

B Francisella tularensis

C Brucella abortus

D Yersinia pestis

E Mycobacterium bovis

45

У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту, з незміненою кількістю та

функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів, при обстеженні виявлений дефект на

молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації

імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A *Макрофаги, моноцити

B Т-лімфоцити, В-лімфоцити

C NK-клітини

D Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

E 0-лімфоцити

46

При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння

висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива

паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником

якого роду було зумовлене захворювання?

A * Salmonella

B Shigella

C Iersinia

D Esherichia

E Citrobacter

47

Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів рук пораненою

лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?

A * Введення антирабічної вакцини

B Хірургічна обробка рани

C Введення антибіотиків

D Промивання рани мильним розчином

E Обробка рани спиртовим розчином йоду

48

При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе со СПИДом получен

положительный результат ИФА с антигенами ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья

отсутствуют. О чем может свидетельствовать положительный результат ИФА?

A * Об инфицировании ВИЧ

B О заболевании СПИДом

C Об инфицировании ВГБ

D О перенесенном заболевании СПИДом

E О персистенции ВГБ

49

В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим

легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные

палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

A *Кислотоустойчивость

B Щелочеустойчивость

C Спиртоустойчивость

D Капсулообразование

E Спорообразование

50

В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с эритроцитарным

брюшнотифозным Vi-диагностикумом, выявлены антитела в разведении сыворотки

обследуемого до 1:80, что выше диагностического титра. Такой результат

свидетельствует

A *О возможном носительстве палочек брюшного тифа

B Об остром заболевании брюшным тифом

C О рецидиве брюшного тифа

D Об инкубационном периоде брюшного тифа

E О реконвалесценции больного брюшным тифом

51

Для определения токсигенности дифтерийных палочек на плотную питательную

среду положили полоску фильтровальной бумаги пропитанную антитоксической

дифтерийной сывороткой, а рядом с ней подсеяли в виде бляшек изучаемую

культуру микробов и заведомо токсигенный штамм. Если изучаемая культура

микробов продуцирует экзотоксин то образуются:

A *Линии преципитации

B Зоны гемолиза

C Зоны диффузного помутнения

D Зоны лецитоветилазной активности

E Кольцо преципитации

52

Возвратный тиф, вызываемый B. caucasica встречается лишь на определенных

территориях, где есть переносчик клещ рода Alectorobius. Как можно назвать такую

инфекцию?

A *Эндемической

B Экзотической

C Спорадической

D Пандемической

E Эпидемической

53

У місті епідемія грипу. Який препарат із перерахованих нижче можна

порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A * Лейкоцитарний інтерферон.

B Протигрипозну вакцину.

C Пеніцилін.

D Протигрипозний імуноглобулін.

E Протигрипозну сироватку.

54

З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії

культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої

в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною

антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і

смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння

середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A * Реакцію преципітації в гелі.

B Реакцію Кумбса.

C Реакцію аглютинації.

D Реакцію кільцепреципітації.

E Реакцію опсонізації.

55

В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі

- укус кліща. В реакції затримки гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника

кліщового енцефаліту в розведенні 1 : 20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії

лікаря після одержання вказаного результату:

A *Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

B Дослідити цю ж сироватку повторно.

C Використати чутливішу реакцію.

D Повторити дослідження з іншим діагностикумом.

E Відхилити діагноз кліщового енцефаліту.

56

Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць,

що з’явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар призводили

до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї

реакції?

A *Ig E

B Ig А

C Ig D

D Ig G

E Ig M

57

У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагоноз "дифтерія".

Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу ?

A *Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

B Дифтерійний анатоксин.

C АКДП.

D АДП.

E ТАВte.

58

В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей

для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому

використали?

A *Проба Манту.

B Проба Шика.

C Нашкірна проба з тулярином

D Проба Бюрне.

E Проба з антраксином

59

В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з

наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

A *Вакцина АКДП.

B Вакцина БЦЖ.

C Типоспецифічна сироватка.

D Нормальний гама-глобулін.

E АДП анатоксин.

60

Хворій жінці поставили клінічний діагноз “гонорея”. Яке із перерахованих нижче

досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

A *Мікроскопія патологічного матеріалу.

B Зараження лабораторних тварин

C Проба з бактеріофагом.

D Реакція гемаглютинації.

E Реакція іммобілізації

61

У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних

ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано

збільшення IgE. Для якого типу реакцій це характерно:

A * Анафілактичні реакції

B Цитотоксичні реакції

C Імунокомплексні реакції

D ГСТ

E Автоімунні реакції

62

У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення

функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин

є можливим?

A *Макрофаги, моноцити

B Т-лімфоцити

C В-лімфоцити

D Фібробласти

E 0-лімфоцити

63

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст

ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із

досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е;

контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку

серологічну реакцію було використано?

A *Нейтралізації

B Преципітації

C Зв‘язування комплементу

D Опсоно-фагоцитарна

E Подвійної імунної дифузії

64

Для решения вопроса ретроспективной диагностики перенесенной бактериальной

дизентерии было назначено провести серологическое исследование сыворотки крови

с целью установления титра антител к шигеллам. Какую из перечисленных реакций

целесообразно использовать для этого?

A *Пассивной гемагглютинации

B Связывания комплемента

C Преципитации

D Гемолиза

E Бактериолиза

65

При повторной постановке реакции агглютинации Видаля обнаружено нарастание

титров антител к О-антигенам S.typhi в сыворотке больного с 1:100 до 1:400. Как

можно трактовать полученные результаты?

A *Болеет брюшным тифом

B Является острым носителем брюшнотифозных микробов

C Является хроническим носителем брюшнотифозных микробов

D Ранее переболел брюшным тифом

E Ранее прививался против брюшного тифа

66

Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же

збудником. Як називається така форма інфекції?

A * Реінфекція.

B Рецидив.

C Суперінфекція.

D Персистуюча інфекція.

E Хронічна інфекція.

67

У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на

місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у диаметрі. Який тип

реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

A * Реакція гіперчутливості IV типа

B Реакція типа феномен Артюса

C Реакція типа сироваткової хвороби

D Атопічна реакція

E Реакція гіперчутливості ІІ типа

68

Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120,

взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени

лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp 120 вірусу.

A *CD 4

B CD 3

C CD 8

D CD 19

E CD 28

69

У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження.

Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами

барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

A *Зниження рівня Т-лімфоцитів

B Зниження рівня В-лімфоцитів

C Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)

D Зниження рівня системи комлементу

E Недостатність клітин- ефекторів гуморального імунітету

70

При дослідженні сироватки крові у пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено

антитіла до білків gP 120 i gP41. Яку інфекцію у хворого підтверджує цей результат?

A *ВІЛ-інфекція

B НLTV-1- інфекція

C TORCH- інфекція

D НВV - інфекція

E ЕСНО-інфекція

71

У приймальний покій інфекційної лікарні звернувся чоловік, який, за його словами,

одержав поштою конверт з підозрілим порошком. Чоловіка госпіталізували в ізолятор,

а порошок з конверта скерували в лабораторію з метою дослідити на наявність спор

збудника сибірки. Який метод дослідження дає можливість якнайшвидше виявити

можливого збудника?

A *Імунолюмінесцентний метод

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція преципітації в гелі

D Виділення чистої культури

E Біопроба на мишах.

72

В анотації до препарату вказано, що він містить антигени зубдника черевного тифу,

адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують

цей препарат?

A *Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.

73

При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу у сироватці крові кухарки С.

шкільної їдальні виявлені Vi-антитіла. Яка з перелікованих реакцій була використана у

данному випадку?

A * РНГА

B Реакція Відаля

C РЗК

D ІФА

E РІФ

74

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була

виділена Shigella sonnei. Яку з перерахованих серологічних реакцій було застосовано

для ідентифікації виділеної чистої культури?

A *Реакція аглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція нейтралізації

E Реакція лізису

75

Больной Т., 68 лет подвергался длительной антибиотикотерапии. После такого

лечения у больного появился белесоватый налет на слизистой полости рта.

Микроскопическое изучение мазков, приготовленных из налетов, выявило

крупные,округлой формы, различной величины, грампозитивные микроорганизмы .

Что необходимо предпринять для продолжения микробиологической диагностики ?

A *Посев материала на среду Сабуро

B Посе на среду Плоскирева

C Посев материала на среду Китта – Тароцци

D Посев материала на среду Эндо

E Посев на желточно-солевой агар

76

В сім'ї з двома дітьми, у дитини до року, на фоні підвищеної температури, виник

напад спастичного кашлю. Подібна картина спостерігалася в старшої дитини

дошкільного віку місяць тому. Лікар запідозрив кашлюкову інфекцію. Яким методом

можна провести ретроспективну діагностику цього захворювання?

A * Серологічним

B Бактеріологічним

C Біологічним

D Мікроскопічним

E Молекулярно-біологічним

77

У хворого 37 років в результаті тривалої антибіотико терапії розвинувся дисбактеріоз

кишечника. Який вид препаратів необхідно використати для нормалізації кишкової

мікрофлори?

A * Еубіотики

B Сульфаніламіди

C Бактеріофаги

D Аутовакцини

E Вітаміни

78

У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення,

з’явилась кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено колі ентерит. Яким

методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу?

A * Бактеріологічним

B Серологічним

C Біологічним

D Алергічним

E Мікроскопічним

79

У хворого по ходу міжреберних нервів з’явилася пухірцева висипка у вигляді обруча, з

больовим синдромом. Яке дослідження найбільш ефективне для експрес-діагностики

оперізуючого лишаю?

A * РІФ з моноклональними антитілами

B Виділення вірусу в культурі клітин

C РН

D ІФА

E РЗК

80

Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах

Середземномор’я та Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні

підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який із перерахованих

методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?

A * Мікроскопічний

B Біологічний

C Алергічний

D Мікробіологічний

E Серологічний

81

У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу „токсоплазмоз”. Який

із перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення в підтвердженні

діагнозу?

A * Реакція зв’язування комплементу

B Реакція нейтралізації

C Реакція гемадсорбції

D Реакція аглютинації

E Реакція гальмування гемаглютинації

82

Чоловік 40 років страждає на хронічну інфекцію нирок. При дослідженні осаду сечі

хворого було виявлено кислотостійкі бактерії, які мають вигляд тонких, злегка зігнутих

паличок, на картопляно-гліцериновому середовищі через кілька тижнів дають сухі

зморшкуваті колонії з жовтувато-рожевим пігментом. До якої групи мікроорганізмів,

найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник?

A *Мікобактерії

B Мікоплазми

C Хламідії

D Трихомонади

E Гарднерели

83

В клетках мозга лисицы, отловленной в черте города, обнаружены включения в виде

телец Бабеша-Негри. Источником какого заболевания являлось животное?

A Бешенство

B Инфекционный мононуклеоз

C Грипп

D Клещевой энцефалит

E Ветряная оспа

84

У дітей молодшої групи дитбудинку зареєстрований спалах кишкової інфекції з

ознаками коліентериту. Які дослідження слід провестии для остаточної ідентифікації

виділеного збудника?

A * Вивчити антигенні властивості збудника.

B Визначити чутливість до антибіотиків.

C Вивчити чутливість до бактеріофагів.

D Вивчити біохімічні властивості збудника.

E Вивчити вірулентність збудника.

85

Офтальмологом у новонародженної дитини виявлено гнійні виділення з кон’юктиви

ока. При мікроскопіїї мазка з кон’юктиви ока знайдено велику кількість лейкоцитів та

грамнегативні бобовинні диплококи, що знаходилися в середині лейкоцитів. Який

збудник є причиною цього захворювання?

A * Neisseria gonnorrhoeae

B Staphylococcus aureus.

C Staphylococcus epidermitis

D Streptococcus pyogenes

E Neisseria catarrhalis.

86

У хворого, що повернувся з однєї країн Півдня виявлено клінічні сиптоми

паразитарного ураження товстої кишки. При мікроскопічному дослідженні фекалій

виявлено округлої форми утворення розміром коло 10 мкм з 4 ядрами, ідентифіковані

як цисти збудника. Який діагноз можна поставити на основі даних лабораторного

обстеження?.

A *Амебна дизентерія

B Балантидіаз

C Ентеробіоз

D Ентероколіт

E Теніоз

87

У хворого, госпіталізованого з приводу важкої пневмонії, з мокротиння, засіяного на

МПА, виросли шорсткі колонії з нерівними краями. Мікроскопічно виявлено великі грам

позитивні палички, які розташовувались у вигляді ланцюжка і містили спори. Якому з

наведених збудників притаманні такі властивості?

A * Bacillus anthracis

B Streptococcus pneumoniae

C Klebsiella pneumoniae

D Mycobacterium tuberculosis

E Bordetella pertussis

88

У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато

грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які

утворювали зелений, розчинний пігмент. Який мікроорганізм, ймовірно, є причиною

захворювання?

A *Pseudomonas aeruginosa

B Escherihia coli

C Klebsiella pneumoniae

D Proteus mirabilis

E Salmonella enteritidis

89

До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова

гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову належність

збудника?

A * Бактеріологічним

B Алергічним

C Бактеріоскопічним

D Серологічним

E РІА

90

В вірусологічну лабораторію доставлено патологічний матеріал (виділення слизової

оболонки носових ходів), який взяли від хворого з попереднім діагнозом “грип”. Який

експрес-метод дасть змогу виявити специфічний вірусний антиген в досліджуваному

матеріалі?

A * Пряма і непряма РІФ

B Прямий і непрямий ІФА

C РГГА

D РЗНГА

E РІА

91

На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові

зафіксовані мазки із мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування

треба використати у данному випадку?

A * Циля-Нільсена

B Буррі

C Романовського -Гімза

D Гінса

E Грама

92

У бактеріологічну лабораторію районної СЕС доставили воду із ставка, яка

використовується у господарських цілях. При бакпосіві води виділено чисту культуру

холерного вібріону. Яке поживне середовище було використано при цьому

дослідженні?

A Лужний агар

B МПБ

C МПА

D Агар Ендо

E Агар Ресселя

93

При обстеженні на бактеріоносійство працівников дитячих закладів у виховательки

одного з дитсадків виділена С.diphtheriae. Було проведено дослідження на

токсигенність збудника,яке показало, що цей штамм С.diphtheriae не продукує

екзотоксин. Яка реакція проводиться при дослідженні на токсигенність дифтерійних

бактерій?

A Реакція преципітації в агаровому гелі

B Реакція кільцепреципітації

C Реакція агглютинації

D Реакція зв’язування комплемента

E Реакція імунофлуоресценсії

94

В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялась в

частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був

виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення

джерела цього збудника серед персоналу відділення.

A Фаготипування

B Мікроскопічний

C Серологічна ідентифікація

D Визначення чутливості до антибіотиків

E Біохімічна ідентифікація

95

Зі слизових оболонок і харкотиння хворого, якій тривалий час приймав

імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з

брунькуванням, що розташовані хаотично та подовжені клітини, розташовані

ланцюжками. Який збудник виділений?

A Кандіди

B Стрептобактерії

C Актиноміцети

D Стрептококи

E Ієрсінії

96

При расследовании вспышки внутрибольничной инфекции выделены чистые

культуры золотистого стафилококка от больных, мед.персонала и некоторых

объектов окружающей среды. Какое исследование необходимо провести, чтобы

установить идентичность выделенных стафилококков и установить источник

госпитальной инфекции?

A * Фаготипирование

B Определение биовара

C Серотипирование

D Определение патогенности

E Заражение животных

97

У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар

запідозрив розвиток ревматизму і призначив серологічне дослідження. Наявність

антитіл до якого з стрептококових антигенів найбільш вірогідно підтвердить

передбачуваний діагноз?

A *О-стрептолізін

B С-вуглевод

C М-білок

D Еритрогенний токсин

E Капсульний полісахарід

98

Материалом от ребенка с предварительным диагнозом “энтеровирусная инфекция”

заразили культуру клеток обезьян (Vero) и мышат-сосунков, в результате не

выявлено цитопатического эффекта на культуре клеток, но зарегистрирована гибель

мышат-сосунков. Какие энтеровирусы могли вызвать заболевание у данного

ребенка?

A *Коксаки А

B Коксаки В

C ЭКХО

D Полиовирусы

E Неклассифицированные энтеровирусы 68-71

99

У хворого впродовж 10 днiв мае мiсце пiдвищена температура, напади характерного

кашлю. Лiкар призначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який

мiкроорганiзм передбачається виявити?

A Паличку коклюшу

B Паличку iнфлюенцii

C Лiстерiю

D Клебсiелу

E Стафiлокок

100

У пациентки хирургического отделения появились жалобы на боли в пояснице и в

низу живота, болезненное и частое мочеиспускание. После батериологического

исследования мочи выявлены грамнегативные оксидаза-положительные

палочковидные бактерии, образующие мукоидные колонии зеленоватого цвета со

специфическим запахом. О каком возбудителе можно думать?

A *Pseudomonas aeruginosa

B Proteus mirabilis

C E. coli

D Str. pyogenes

E Mycoplasma pneumonie

101

У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату,

взятого із ушкодженої ділянки шлунку, на 5-й день на шоколадному агарі виросли

дрібні колонії грам- негативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із

перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником в даному випадку?

A Helicobacter pylori

B Campilobacter jejuni

C Campilobacter fetus

D Mycoplasma hominis

E Chlamydia trachomatis

102

У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє протягом 3-ох

днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси, із двошаровим

капсидом і псевдооболонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які це

можуть бути віруси?

A ротавіруси

B Коксакі-віруси

C ЕСНО-віруси

D коронавіруси

E реовіруси

103

У хворої після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан внаслідок

початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє

вирішальну роль в цій реакції?

A Т-кілери

B Інтерлейкін-1

C Природні кілери

D В-лімфоцити

E Т-хелпери

104

При мікроскопії мікробної культури виявлено спороутворюючі мікроорганізми, які

мають форму веретена і за Грамом фарбуються в синьо-фіолетовий колір.Що це за

мікроорганізми?

A * Клостридії.

B Стрептококи.

C Спірохети.

D Актиноміцети.

E Диплококи.

105

В препараті,зафарбованому за методом Ожешки видно паличковидні

мікроорганізми,зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти

круглої форми,зафарбовані в червоний колір.Як називаються ці компоненти?

A * Спори.

B Війки.

C Джгутики.

D Капсули.

E Мезосоми.

106

При поточному контролі санітарно-епідемічного стану аптеки проведено

бактеріологічне дослідження повітря. Встановлено наявність у ньому бацил,

дріжджоподібних грибів, гемолітичних стрептококів, мікрококів. Які з виявлених

мікроорганізмів свідчать про пряму епідемічну небезпеку?

A *Гемолітичні стрептококи

B Мікрококи

C Бацили

D Дріжджоподібні гриби

E -

107

В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для

бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення туберкульозної

палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку

харкотиння лише розчином їдкого натру. Як називається такий метод?:

A *Гомогенізація

B Інактивація

C Флотація

D Фільтрація

E Знешкодження

108

При пищевом отравлении выделена культура анаэробных грамположительных

спорообразующих палочек. К какому виду наиболее вероятно относится выделенный

возбудитель?

A C. perfringens

B Proteus vulgaris

C P.mirabilis

D Vibrio parahemolyticus

E Esherichia coli

109

Беременной женщине, при постановке на учет в женскую поликлинику, было

проведено комплексное исследование на ряд инфекций. В сыворотке крови были

обнаружены IgM к вирусу краснухи. О чем свидетельствует данное обследование?

A * О первичном заражении женщины

B О хроническом процессе

C Женщина здорова

D Обострение хронического процесса

E Повторное инфицирование вирусом краснухи

110

У 65-ти летнего мужчины развился гнойный абсцесс на шее. Выделена культура

грамположительных кокков, которая обладает плазмокоагулазной активностью.

Скорее всего - это:

A Staphylococcus aureus

B Streptococcus pyogenes

C Staphylococcus epidermidis

D Staphylococcus saprophyticus

E -

111

Матеріал від хворого з попереднім діагнозом “Грип” направлено до лабораторії. При

проведенні вірусологічного дослідження було застосовано реакцію гемадсорбції. Для

виявлення яких вірусів може бути використана ця реакція?

A Вірусів, що мають гемаглютиніни

B Всіх простих вірусів

C Всіх складних вірусів

D ДНК-геномних вірусів

E Будь-яких вірусів

112

В бактериологическую лабораторию доставлены рвотные массы больного с

подозрением на холеру. Из пат.материала приготовлен препарат “висячая капля”.

Какой метод микроскопии будет использован для обнаружения возбудителя по его

подвижности?

A *Фазово-контрастная

B Электронная

C Иммунная электронная

D Люминесцентная

E Иммерсионная

113

При посіві матеріалу із зіва від хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли

колонії діаметром 4-5мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток).

Під мікроскопом грампозитивні палички із булавовидними потовщеннями на кінцях,

розміщені у вигляді розтопирених пальців. Які це мікроорганізми?

A * Коринебактерії дифтерії.

B Клостридії ботулізму.

C Дифтероїди.

D Стрептококи.

E Стрептобацили.

114

При обстеженні пацієнта стоматолог виявив на багатьох зубах "білі плями" - зони

демінералізації емалі. Вкажіть, які мікророганізми беруть участь у розвитку цього

процесу?

A *Streptococcus mutans

B Streptococcus salivarius

C Streptococcus pyogenes

D Veilonella parvula

E Staphylococcus epidermidis

115

Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти

туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. При цьому застосовують

вакцину:

A БЦЖ

B АКДС

C АДС

D АД

E АКС

116

При огляді дитини 4 років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене

ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної

лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти

матеріал для виділення збудника дифтерії?

A *Кров’яно-телуритовий агар

B Середовище Ендо

C Середовище Плоскирева

D Середовище Сабуро

E Середовище Левенштейна-Йенсена

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

2.0 Нормальна анатомія

1

У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч

задньої групи м’язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

A *Променевий

B Ліктьовий

C Серединний

D М’язово-шкірний

E Пахвовий

2

Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній

поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого?

A *Стегнового

B Затуленого

C Сідничного

D Верхнього сідничного

E Статево-стегновий

3

У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла

загроза гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A * Сигмоподібної

B Поперечної

C Верхньої сагітальної

D Прямої

E Нижньої кам’янистої

4

В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду

трахеї ( в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись

інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

A *В грудну порожнину – переднє середостіння

B В грудну порожнину – в середнє середостіння

C В грудну порожнину – в заднє середостіння

D В ретровісцеральний простір

E В надгрудинний міжапоневротичний простір

5

Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи

м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що

гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях

пошкоджено у хворого?

A *Tr.cortico-nuclearis.

B Tr.cortico-spinalis.

C Тr.cortico-thalamicus.

D Tr.cortico-fronto-pontinus.

E Tr.thalamo-corticalis.

6

Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у

середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою

гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється

крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

A *Великогомілкова кістка

B Малогомілкова кістка

C Стегнова кістка

D Наколінок

E Надп’яткова кістка

7

Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості,

багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У

задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови.

Які кістки можуть бути пошкоджені?

A *Тім'яна та потилична кістка

B Клиновидна кістка та нижня щелепа

C Лобна та носові кістки

D Скронева кістка та верхня щелепа

E Вилична кістка та слізна кістка

8

Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального

клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

A * Вивертаються в порожнину шлуночка

B Притискаються до стінок передсердя

C Вивертаються в порожнину передсердя

D Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E Притискаються до стінки судин

9

Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінцеві м'язи.

Які відділи порожнин серця розкриті ?

A *Праве і ліве вушко

B Правий і лівий шлуночок

C Ліве вушко і лівий шлуночок

D Ліве передсердя і лівий шлуночок

E Праве передсердя і правий шлуночок

10

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка

судина зазнала патологічних змін?

A * Аорта

B Легеневий стовбур

C Легенева вена

D Верхня порожниста вена

E Нижня порожниста вена

11

Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз.

М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A * Лівий шлуночок

B Ліве передсердя

C Правий шлуночок

D Праве передсердя

E Венозний синус

12

Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило

навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на

подразнення?

A *Правого шлуночка

B Лівого шлуночка

C Правого передсердя

D Лівого передсердя

E Венозного синуса

13

Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний

утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

A * Через верхю очноямкову щілину

B Через передній решітчастий отвір

C Через задній решітчастий отвір

D Через нижню очноямкову щілину

E Через вилично-очноямковий отвір

14

Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці

міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м’яза може бути травмований уламками кістки

в першу чергу?

A *Двоголового м’яза плеча

B Дельтовидного м’яза

C Великого круглого м’яза

D Найширшого м’яза спини

E Великого грудного м’яза

15

При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату

чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг

1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

A * Променевий

B Серединний

C Ліктьовий

D М’язово-шкірний

E Бічний шкірний передпліччя

16

У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При

обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості

шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

A *м’язово-шкірного

B Променевого

C Серединного

D Ліктьового

E Пахвового

17

Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в

пронованому положенні. Який нерв пошкоджено?

A *поверхневий малогомілковий

B глибокий малогомілковий

C Великогомілковий

D Сідничний

E загальний малогомілковий

18

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після

сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A *Підшлункової

B Щитоподібної

C Статевих

D Наднирникових

E Епіфіза

19

Хвора Б., 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти порадили звернутись до

ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік,

тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими

симптомами?

A * щитоподібної

B підшлункової

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

20

До лікаря звернулася мати син якої за літо виріс на 18см. При обстеженні хлопця 12

років: зріст – 180 см, вага 68 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це

пов’язано?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

21

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

22

У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла

справа. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

A * Зацентральна.

B Верхня скронева.

C Середня скронева.

D Нижня скронева.

E Перед центральна

23

Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття

смаку передньою частиною язика та сльозовиділення. Подразненням якого нерва це

викликано?

A * Лицевого

B Під’язикового.

C Нижньощелепного.

D Блукаючого.

E Барабанного.

24

У хворого спостерігається параліч м'язів верхньої і нижньої кінцівок зліва. Яка із звивин

великих півкуль головного мозку уражена ?

A * Передцентральна.

B Середня лобова.

C Нижня лобова.

D Верхня лобова.

E Зацентральна.

25

Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота).

Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

A *Верхня скронева.

B Нижня лобова.

C Зацентральна.

D Верхня тім'яна долька.

E Нижня тім'яна долька.

26

Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною

кровотечою у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало

місце?

A *Нижньої коміркової артерії

B Висхідної глоткової артерії

C Язикової артерії

D Висхідної піднебінної артерії

E Верхньої коміркової артерії

27

У новонародженого під час сечовиділення з сечового міхура спостерігається

виділення сечі із пупка. Чим обумовлене це явище?

A *незарощення сечової протоки

B незарощення жовточної протоки

C неповна нориця

D ектопія устя сечовода

E дивертикул сечового міхура

28

При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки за

винятком однієї ділянки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В якій частині

сечового міхура знаходиться цей трикутник?

A *дно міхура

B шийка міхура

C верхівка м

D тіло м

E перешийок м

29

Жінка 25 років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою операції з приводу

пухлини яєчника. При здійсненні операції необхідно розсікати зв’язку, що з’єднує

яєчник з маткою. Яку саме?

A *lig. ovarii proprium

B lig. cardinale

C lig. latum uteri

D lig. suspensorium ovarii

E lig. umbilicale laterale

30

Після значного похудіння у чоловіка 70 років з’явились тупі болі в поперековій ділянці.

При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого

апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

A *capsula adiposa

B capsula fibrosa

C m. iliopsoas

D lig. hepatorenalis

E m. quadratus lumborum

31

Чоловік 35 років звернувся до лікаря із скаргами на біль та припухлість правого яєчка.

При обстеженні була виявлена пухлина, що потребує операції, при якій необхідно

розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена

останньою перед білковою оболонкою?

A *tunica vaginalis testis

B tunica spermatica externa

C tunica dartos

D tunica spermatica interna

E cutis orchis

32

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози

блоковано гематомою?

A *привушна

B під’язикова

C піднижньощелепна

D губна

E щічна

33

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала

найбільших пошкоджень?

A *слизова

B м’язова

C серозна

D еластична мембрана

E м’язова і серозна

34

В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої

1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A *ІХ

B Х

C VIII

D V

E XII

35

До лікаря звернулась жінка 54 років із скаргами на паморочення, нудоту, порушення

рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури

внутрішнього вуха ймовірніше всього було?

A *organum vestibulare

B labyrinthus osseus

C organum spirale

D membrana tympani

E canalis longitudinalis modioliI

36

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну

пазуху?

A * із середнього носового ходу

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із присінка носової порожнини

E із решітчасто-клиноподібної кишені

37

В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній долі правої

легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у

складі цієї долі??

A *2

B 3

C 4

D 5

E 1

38

Дитина 3-х років поступила у лікарню з інорідним тілом у бронхах. В який бронх

вірогідніше всього потрапило інорідне тіло?

A *в правий головний бронх

B в лівий головний бронх

C в правий сегментарний бронх

D в лівий сегментарний бронх

E в дольковий бронх

39

Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого

виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів

сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

A *Ureter

B Pelvis renalis

C Uretra

D Vesica urinaria

E Ren

40

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та

долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A * N. ulnaris

B N. radialis

C N. medianus

D N. musculocutaneus

E N. cutaneus antebrachii medialis

41

Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри

в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що

проектуются в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

A *D. Lien

B Cauda pancreatis

C Fundus ventriculi

D Flexura coli sinistra

E Ren sinistra

42

У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов’язане з

надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких

мигдаликів може спричинити це явище?

A * Tonsilla pharyngea

B Tonsilla palatina

C Tonsilla lingualis

D Tonsilla tubaria

E Усіх названих мигдаликів

43

До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При

огляді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку

живота, склепіння шлунка і вийшов на рівні ІХ ребра по лівій серединній пахвинній

лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

A *Селезінка

B Ліва нирка

C Підшлункова залоза

D Поперечна ободова кишка

E Ліва частка печінки

44

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри

вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду

грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати

таку кліничну картину?

A * N. auricularis magnus.

B N. transversus colli.

C N. occipitalis minor.

D Nn. supraclaviculares.

E N. vagus.

45

Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і поколювання на

внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A *N. ulnaris.

B N. radialis.

C N. medianus.

D N. axillaris.

E N. musculocutaneus.

46

При запалені глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був

розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність

згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість бічної

поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

A *N.musculocutaneus.

B N.radialis.

C N.ulnaris.

D N.medianus.

E N.axillaris.

47

Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини

передньої поверхні плеча. Об’єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з

названих м’язів ймовірно ушкоджені у хворого?

A *M. brachialis, m. biceps brachii.

B M.biceps brachii, m. anconeus.

C M.coracobrachialis, m. supraspinatus.

D M. deltoideus, m. infraspinatus.

E M. deltoideus, m. biceps brachii.

48

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення

ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A *Пазуха клиновидної кістки

B Сонний канал.

C Зоровий канал.

D Барабанна порожнина.

E . Лицевий канал.

49

Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена

права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що

повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа

застряє між щокою і зубами)?

A *N. facialis dexter.

B N. abduceus dexter.

C N. glossopharyngeus sinister.

D N. vagus dexter.

E N. trigeminus dexter.

50

У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області стрілоподібного шва,

яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

A * Sinus sagittalis superior.

B Sinus petrosus superior.

C Sinus rectus.

D Sinus sagittalis inferior.

E Sinus transversus.

51

Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в

ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

A * Canalis infraorbitalis.

B Canalis pterigoideus.

C Canalis nosolacrimalis.

D Canalis incisivus.

E Fissura orbitalis inferior.

52

При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої

стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на

травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

A *N.abducens.

B N.trochlearis.

C N.oculomotorius.

D N.ophthalmicus.

E N. infraorbitalis..

53

У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво.

Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

A * N.hypoglossus dexter.

B N.glossopharyngeus dexter.

C N. vagus dexter.

D N. trigeminus sinister.

E N.facialis sinister

54

В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки

потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися

угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?

A * R. superior n.oculumotorius.

B R. inferior n.oculumotorius.

C N. trochlearis

D N. abducens.

E N. ophthalmicus.

55

При обстеженні у хворого виявлено відсутність зору в присередніх половинах полів

зору обох очей. Яка частина зорового шляху вірогідно ушкоджена?

A *D. Chiasma opticus

B N. opticus.

C Tractus opticus.

D Sulcus calcarinus.

E Corpus geniculatum laterale

56

Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при

збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал.

Виникла кровотеча яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію

ушкоджено?

A *Низхідну піднебінну артерію.

B Висхідну піднебінну артерію.

C Висхідну глоткову артерію.

D Клиноподібну артерію.

E Задню верхню альвеолярну артерію.

57

При лапаротомії хірургом виявлено гангренозне ураження низхідної ободової кишки.

Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?

A *Лівої ободової.

B Серединної ободової.

C Правої ободової.

D Клубово-ободової.

E Верхньої брижової.

58

У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню

носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути

розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої

мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

A *Печеріста пазуха

B Верхня сагітальна пазуха

C Потилична пазуха

D Сигмовидна пазуха

E Верхня кам’яниста пазуха

59

До лікаря - ендокрінолога звернулася мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшення

молочних залоз, кров’яністі виділення з піхви, посиленного росту волосся на тілі та

навколо зовнішніх статевих органів. Яка з ендокрінних залоз вражена (що гальмує

передчасне статеве визрівання?

A *Epiphysis cerebri

B Hypophysis cerebri

C Gl. thyroidea

D Gl. suprarenalis

E Gl. parathyroidea

60

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням

гною до задньої черепної ямки. Яка із стінок зруйнована?

A *Paries mastoideus

B Paries membranaceus

C Paries labyrinthicus

D Paries tegmentalis

E Paries jugularis

61

При обстеженні хворого, виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого

мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули.

Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?

A * Tr. pyramidalis

B Tr. frontothalamicus

C Тr. thalamocorticalis

D Tr. frontopontinus

E Tr. parietooccipitopontinus

62

При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функційнування

боталової протоки. Що з’єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

A * Легеневий стовбур та аорту

B Правий та лівий шлуночок

C Аорту та нижню порожисту вену

D Праве та ліве передсердя

E Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

63

В хірургічне відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа

та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно

нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де

у нормі вона повинна обстежуватися?

A * VI ребро

B VII ребро

C VIII ребро

D IX ребро

E V ребро

64

В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення

комплексу лікування необхідно виконати катетерізацію та введення лікарських

речовин до подключичної вени. У якому топографічному утворенні вона знаходиться?

A *Spatium antesсalenum

B Spatium interscalenum

C Spatium retrosternocleidomastoideus

D Spatium interaрoneuroticum suprasternale

E Trigonum omotrapezoideum

65

У хворого пухлиною пошкоджено піраміди довгастого мозку. У якому з провідних

шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?

A *Tr. corticospinalis

B Tr. corticonuclearis

C Tr. corticopontinus

D Tr. dentatorubralis

E Tr. spinocerebellaris

66

Пострадавшему с колотой раной передней стенки желудка оказывается

хирургическая помощь. В какое образование полости брюшины попало содержимое

желудка?

A * Преджелудочную сумку

B Сальниковую сумку

C Печёночную сумку

D Левый мезентериальный синус

E Правый мезентериальный синус

67

Выслушивая тоны сердца, врач обнаружил у пациента функциональные нарушения

двустворчатого [митрального] клапана. В каком месте его выслушивал врач?

A * На верхушке сердца

B У мечевидного отростка

C У места прикрепления реберного хряща справа

D Во втором межреберье слева у грудины

E Во втором межреберье справа у грудины

68

У пострадавшего ножевое ранение в поясничную область справа. Имеет место

повреждение правой почки. Какие органы забрюшинного пространства могут быть

повреждены при этом(

A * 12-перстная кишка

B Поперечно-ободочная кишка

C Левый изгиб поперечно-ободочной кишки

D Нисходящий отдел ободочной кишки

E Начальный отдел тощей кишки

69

Во время операции из почечной лоханки удален камень размерами 3х4 см, имеющий

с одной стороны три выроста в виде рогов [коралловидный камень]. Каким

анатомическим образованиям соответствуют эти выросты?

A * Большим чашечкам

B Нефронам

C Малым чашечкам

D Лоханке почки

E Долькам почки

70

На эксреторной урограмме [котрастировании мочевыводящих путей] определяется

широкая мешковидная лоханка, в которую непосредственно впадаю малые чашечки,

большие отсутствуют. Укажите форму экскреторных путей почки.

A * Эмбриональная

B Фетальная

C Зрелая

D Филогенетическая

E Онтогенетическая

71

У новорожденного мальчика при осмотре мошонки в правой половине не обнаружено

яичка. О какой аномалии развития идет речь(

A * Монорхизме

B Гермафродитизме

C Крипторхизме

D Гипоспадии

E Эписпадии

72

У больного водянка яичка. В пределах какой оболочки яичка локализован процесс(

A * Влагалищной оболочки

B Мясистой оболочки

C Наружной семенной фасции

D Внутренней семенной фасции

E Кожи мошонки

73

Ультразвуковое исследование органов малого таза осуществляется при

наполненном мочевом пузыре. Какая мышца промежности удерживает при этом

мочу?

A * Сфинктер мочеиспускательного канала

B Луковично-губчатая

C Седалищно-пещеристая

D Поверхностная поперечная

E Глубокая поперечная

74

Во время родовой деятельности при трудном прорезывании головки плода во

избежание разрыва промежности производят рассечение отверстия влагалища у

основания большой половой губы. Какую мышцу промежности при этом рассекают(

A * Луковично-губчатую

B Седалищно-пещеристую

C Поверхностную поперечную

D Наружный сфинктер прямой кишки

E Глубокую поперечную

75

При ревизии полости брюшины у больного по поводу перитонита обнаружен

ограниченный гнойник у корня брыжейки сигмовидной кишки. В каком образовании

брюшины находится гнойник?

A * Межсигмовидная ямка

B Правый брыжеечный синус

C Правый боковой канал

D Левый боковой канал

E Левый брыжеечный синус

76

Больная жалуется на боли в правой подвздошной области. При пальпации

определяется подвижная, мягкая, болезненная кишка. Какую кишку пальпирует врач?

A * Слепую

B Сигмовидную

C Прямую

D Восходящую ободочную

E Тощую

77

Больной предъявляет жалобы на боли в верхнем отделе пупочной области.

Пальпаторно определяется подвижная болезненная кишка. Какую кишку пальпирует

врач?

A * Поперечно-ободочную

B Тощую

C Двенадцатиперстную

D Подвздошную

E Сигмовидную.

78

У пострадавшего колото- резаная рана нижнего отдела задней стенки подмышечной

ямки. Какие мышцы повреждены при этом?

A * Широчайшая мышца спины

B Трехглавая мышца плеча

C Большая грудная мышца

D Дельтовидная мышца

E Подостная мышца

79

В результате удара колесом мотоцикла сзади в область средней трети голени у

пострадавшего разрыв глубоких кровеносных сосудов, образовалась обширная

гематома, ушиб нервов. В каком анатомическом образовании лежит поврежденный

сосудисто-нервный пучок голени?

A * Голено-подколенном канале

B Бедренно-подколенном канале

C Запирательном канале

D Верхнем мышечно-малоберцовом канале

E Нижнем мышечно-малоберцовом канале

80

Мужчина 75-лет. поступил в урологическое отделение с жалобами на выраженные

боли внизу живота, отсутствие мочи, невозможность самостоятельного

мочеиспускания. При осмотре урологом установлен диагноз: аденома

[доброкачественная опухоль] предстательной железы. Показана катетеризация

мочевого пузыря. Какова последовательность прохождения катетера через отделы

мочеиспускательного канала(

A * Губчатая, перепончатая, предстательная

B Губчатая, предстательная, перепончатая

C Перепончатая, губчатая, предстательная

D Предстательная, перепончатая, губчатая

E Перепончатая, предстательная, губчатая

81

В положении на спине шестимесячный ребенок задыхается. Пальпаторно на

передней стенке трахеи до яремной вырезки грудины определяется опухолевидное

образование, уходящее в переднее средостение. Какой орган может сдавливать

трахею?

A * Вилочковая железа

B Щитовидная железа.

C Околощитовидные железы

D Околощитовидные лимфатические узлы

E Околотрахеальные лимфатические узлы

82

У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що

супроводжується “переміжною кульгавістю”. Про оклюзію якої артерії можна думати?

A *Підколінна артерія.

B Глибока артерія стегна

C Низхідна артерія коліна

D Тильна артерія стопи

E Проксимальна частина стегнової артерії.

83

В приймальній покій поступив хворий з переломом кісток кисті з сильною кровотечею

в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?

A *Променева артерія.

B Ліктьова артерія.

C Передня міжостиста артерія.

D Задня міжостиста артерія.

E Поверхнева долонна дуга.

84

У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні правої передньої мозкової артерії.

Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

A * медіальна поверхня правих лобної та тім’яної часток

B медіальна поверхня правої потиличної частки

C нижня поверхня правої лобної частки

D нижня поверхня правої скроневої частки

E права острівцева частка

85

У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепової біляносової пазухи з

середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з

носового ходу до гайморової пазухи?

A * hiatus semilunaris

B infundibulum ethmoidale

C foramina ethmoidalia

D recessus sphenopalatinus

E canalis nasolacrimalis

86

У хворого встановлено ураження внутрішнього вуха судинного генезу. Гілками якої з

названих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?

A * a. basilaris

B a. cerebri posterior

C a. vertebralis

D a. cerebri media

E a. cerebri anterior

87

У хворого діагностовано злоякісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група

лімфатичних вузлів є регіонарною для вказаного відділу стравоходу?

A * anulus lymphaticus cardiae

B nodi lymphatici paratrachealis

C nodi lymphatici prevertebralis

D nodi lymphatici pericardiales

E _

88

У хворого з аневрізмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу.

З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?

A * n.laringeus reccurens dexter

B n.laringeus superior dexter

C n.laringeus reccurens sinister

D n.laringeus superior sinister

E n.laringeus inferior sinister

89

Під час проведення комп’ютерної томографії головного мозку у хворого виявлено

крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули. Який з вказаних провідникових

шляхів постраждає в першу чергу?

A * tractus corticonuclearis

B radiationes thalamicae anteriores

C tractus corticospinalis

D radiatio acustica

E radiatio optica

90

Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію.

На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок

щитоподібної залози?

A * II- ІV

B III-IV

C I-II

D IV-V

E V-VI

91

Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може

піднятись навшпиньки. Функція якого м’яза порушена ?

A *M. triceps surae

B M. tibialis anterior

C M. extensor digitorum longus

D M. fibularis longus

E M. extensor hallucis longus

92

Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникаючим пораненням передньої

черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала ясно

червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилась пошкодженою?

A * A. hepatica propria

B A. gastroepiploica dextra

C A. hepatica communis

D A. lienalis

E A. gastroepiploica sinistra

93

Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з

відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеєрові бляшки). Якій кишці належить

цей відрізок?

A *Ileum

B Jejunum

C Duodenum

D Colon ascendens

E Colon descendens

94

Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні

виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно

пропунктувати для підтвердження вірного діагнозу?

A *Excavatio rectouterina

B Excavatio vesicouterina

C Excavatio rectovesicalis

D Fossa ischiorectalis

E Processus vaginalis peritonei

95

Хворий 65 років звернувся в клініку з приводу розладів сечопуску. При обстеженні

виявлено гіпертрофію простати. Збільшення яких з перечислених частин

передміхурової залози є можливою причиною даних порушень?

A *Перешийок (середня частка)

B Права частка

C Ліва частка

D Капсула простати

E Проточка передміхурової залози

96

Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес

поширився по:

A *Vagina synovialis communis mm.flexorum

B Vagina tendinis m.flexor pollicis longi

C Canalis carpalis

D Vagina tendinis m.flexor carpi radialis

E Міжфасціальних просторах

97

Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній

грудній стінці по одному з міжребрових просторів. При цьому він особливо обережно

розтинав скальпелем тканини в передній медіальній ділянці міжребрового простору,

щоб не пошкодити артерію, яка розташована паралельно краю груднини на 1-1,5 см

латерально від неї. Яку артерію остерігався пошкодити хірург?

A *Внутрішню грудну артерію.

B Міжреброву передню артерію.

C Верхню діафрагмальну артерію

D Реброво-шийний стовбур

E Нижню діафрагмальну артерію

98

Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки.

Пульсацію якої артерії досліджує хірург?

A * Задньої великогомілкової артерії

B Малогомілкової артерії

C Передньої великогомілкової артерії

D Задньої поворотної великогомілкової артерії

E Передньої поворотної великогомілкової артерії

99

У жінки 40 років фіброміома матки. Виконана надпіхвова ампутація матки з

видаленням маткових труб. Яєчники здорові, не видалені. Повністю збережена lig.

suspensorium ovarii, в якій проходить судина, яка кровопостачає яєчники . Назвіть цю

судину.

A *a. ovarіca

B Ramus ovaricus a.uterina

C a. pudenda interna

D a. iliaca interna

E a. iliaca externa

100

Хворий, 45 років, скаржиться на запаморочення, шаткість під час ходьби, порушення

координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного

відділу хребтового стовбура і стиснута судина, яка проходить через поперечні отвори

шийних хребців. Яка це судина?

A *a. verterbralis

B a. subclavia

C a. carotis externa

D a. carotis interna

E a. occipitalis

101

У потерпілого виявлено перелом тіла та верхньої гілки лобкової кістки, уламки

пошкодили судини, що проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?

A *a. et v. femoralis

B a. et v. iliaca interna

C a. et v. iliaca externa

D a. et v. pudenda interna

E a. et v. Epigastrica superficialis

102

При видаленні жовчного міхура в лігатуру замість однієї a. cystyca була втягнена

артерія, перев’язка якої призвела до некрозу правої частки печінки і смерті. Яка

артерія була помилково перев’язана разом з a. cystyca?

A *Ramus dexter a. hepatica propria

B a. hepatica communis

C a. gasro-duodenalis

D Ramus sinister a. hepatica propria

E a. pancreato- duodenalis sup.

103

При позаматковій вагітності у жінки відбувся розрив маткової труби, що призвело до

кровотечі. Пошкодження якої судини викликало кровотечу?

A *Ramus tubaria a. uterina

B Ramus ovaricus a. uterina

C a. ovarica

D a. pudenda interna

E a. iliaca interna

104

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка

розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в

патологічний процес?

A *a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. meningea media

D a. auricularis posterior

E a. temporalis superficsalas

105

При видаленні пухлини підшлункової залози пошкоджена судина, яка проходить по

верхньому краю підшлункової залози. Яка судина пошкоджена?

A *a. lienalis

B a. pancreato- duodenalis superior.

C a. pancreato- duodenalis inferior.

D a. gastro- epiploica dextra.

E a. gastro- epiploica sinistra.

106

У чоловіка 35 років під час травми задньої поверхні плеча був пошкоджений

променевий нерв і артеріальна судина, яка проходить поруч з ним в canalis

humeromuscularis .Яка артерія була пошкоджена?

A *a. profunda brachii

B a. axillaris

C a. radialis

D a. ulnaris

E a. brachialis

107

У хворого 26 років після оперативного втручання пропала здатність читати, складати

з літер слова і фрази. В якій ділянці кори головного мозку не відновлена функція?

A *Gyrus anqularis

B Cuneus

C Sulcus calcarinus

D Gyrus parietalis superior

E Gyrus supramarginalis

108

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити

таке руйнування кісток?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидної залози

E Наднирники

109

У хворого, який поступив у неврологічне відділення, при обстеженні виявлено

відхилення язика вбік при висовуванні, атрофічні зміни половини язика, порушення

мови. Який нерв пошкоджений?

A *Під’язиковий

B Язиковий

C Барабанна струна

D Язико-глотковий

E Блукаючий

110

При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено

зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений,

”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?

A *Лицевий

B Окоруховий

C Трійчастий

D Блукаючий

E Додатковий

111

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,

розширена зіниця, обмеженість рухомості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

A Окоруховий

B Очний

C Блоковий

D Відвідний

E Зоровий

112

В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те,що після перенесеного

гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до

передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим

чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьму була ушкоджена?

A *Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

B Язикові гілки язикогорлового нерва

C Язикові гілки під’язикового нерва

D Барабанна струна лицевого нерва

E Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

113

До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості

шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої

губи. Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:

A *Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

B Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

C Очний нерв трійчастого нерва

D Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

E Барабанна струна лицевого нерва

114

До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що

запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими

втягнуті в запальний процес?

A *Піднижньощелепні

B Бічні шийні

C Передні шийні

D Підборідні

E Лицеві

115

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш

за все буде відбуватися?

A *Порожнина рота, ротоглотки .

B Порожнина рота та гортаноглотки.

C Глотки, шлунку

D Глотки та стравоходу.

E Стравоходу та шлунку.

116

Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався

пошкодити печінково-дванадцятипалу зв’язку, тому що там знаходиться:

A *Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена

B Спільна жовчна протока, спільна печінква артерія, ворітна вена печінки.

C Власна печінкова артерія, шлунково-дванадцятипала артерія.

D Ворітна вена печінки, печінкові вени

E Нижня порожниста вена, міхурова протока.

117

При кесарському розтині у хворої Д., 32 років, внаслідок сильної кровотечі і

неможливості її зупинити, оператор вимушений був видалити матку. За рахунок яких

судин здійснюється кровопостачання матки?

A *Arteria uterina.

B Arteria obturatoria.

C Arteria sacralis lateralis.

D Arteria pudenda interna.

E Arteria clitoridis.

118

В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового

м’яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв

ушкоджений в даному випадку?

A * Стегновий нерв

B Клубово-підчеревний

C Клубово-пахвинний

D Статево-стегновий

E Затульнний нерв

119

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A * Лицевого.

B М'язово-трубного.

C Барабанного.

D Канальця барабанної струни.

E Сонного.

120

В клініку госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість.

Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені .

Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки

правої легені?

A *3

B 5

C 4

D 2

E 1

121

При проведенні хромоцистоскопії лікар повинен знайти вічка сечоводів. Яке з

анатомічних утворень може слугувати орієнтиром для цієї маніпуляції?

A *Trigonum vesicae

B apex vesicae

C corpus vesicae

D urachus

E cervix vesicae

122

При лабораторному дослідженні в крові хворого 56 р. відмічено підвищення рівня

цукру. Яка з ендокринних залоз уражена?

A *Рancreas

B Glandula supratenalis

C Glandula thyroidea

D Glandula parathyroidea

E Glandula pineale

123

У пацієнта перелом плечової кістки на межі середньої та нижньої третини, з

частковою втратою функції згинання передпліччя. Порушення функцій якого м'язіу

викликало це ушкодження?

A *Musculus brahialis

B Musculus coracobrachialis

C Musculus triceps brachii

D Musculus anconeus

E Musculus brachio radialis

124

Лікар пальпує у хворого 43 р. нижній край печінки. На якому рівні у здорової людини

розташована нижня межа печінки ?

A *По краю реберної дуги

B На 2 см нижче краю реберної дуги

C На 4 см ніжче краю реберної дуги

D На 4 см вище краю реберної дуги

E На 3 см нижче краю реберної дуги

125

У літнього чоловіка ускладнений акт сечевиведення. Яка частина сечевивідного

каналу найчастіше за віком звужується у чоловіків ?

A *Pars prostatica

B Glandulae urethrales

C M. sphincter urethrae externum

D Pars membranacea

E Pars spongiosa

126

Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі лікарю необхідно визначити

загальну міхурову протоку. В якому анатомічному утворенні очеревини вона

знаходиться?

A *Lig. Hepatoduodenale.

B Lig. Hepatorenale.

C Lig. Gastrocolicum.

D Lig. Duodenorenale.

E Lig. Hepatogastricum.

127

Після травматичного ураження промежини у потерпілого спостерігається довільне

нетримання сечі. Який м'яз був травмований?

A *м,яз - стискач сечівника.

B Поверхневий поперечний м'яз промежини.

C Глибокий поперечний м'яз промежини.

D Сіднично-печеристий м'яз.

E Внутрішній стискач відхідника.

128

При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча об

виступаючий твердий предмет. При огляді хірургом констатований розрив

двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушенн при вказаній

травмі двоголового м'яза?

A *Згинання плеча, передпліччя та супінація передпліччя.

B Згинання та пронація передпліччя.

C Згинання передпліччя та кисті.

D Згинання плеча, передпліччя та кисті.

E Згинання плеча і передпліччя.

129

При рентгенобстеженні у пацієнта протитуберкульозного диспансера діагностована

пухлина в правій легені. Оператор при виконанні хірургічного втручання видалив

середню частку правої легені, яка включає:

A *Segmentum laterale et segmentum mediale.

B Segmentum basale anterius et posterius.

C Segmentum anterius et segmentum apicale.

D Segmentum lingualare superius et inferius.

E Segmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale.

130

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у

носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A *Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.

131

У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та

підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A *Ворітної.

B Нижньої порожнистої вени.

C Непарної вени.

D Верхньої порожнистої вени.

E Верхньої брижової.

132

Больная обратилась с жалобами на боли в левой паховой области. При

обследовании установлен диагноз: бедренная грыжа. Стенками бедренного канала

являются:

A *Поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра, бедренная вена.

B Поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра, бедренная артерия.

C Паховая связка, поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра

D Глубокий листок широкой фасции бедра, бедренная вена, паховая связка.

E Паховая связка, бедренная вена, поверхностный листок широкой фасции бедра

133

Больному произведено удаление желчного пузыря по поводу желчно-каменной

болезни. Какую артерию должен пересечь хирург во время операции?

A *Пузырную

B Правую желудочную

C Желудочно-двенадцатиперстную

D Общую печеночную

E Левую печеночную

134

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность

мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена

чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит.

Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

A *Между 3 и 4 поясничными позвонками

B Между 1 и 2 поясничными позвонками

C Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

D Между 5 поясничным и основанием крестца

E Между 11 и 12 грудными позвонками

135

У больной Д. при профосмотре обнаружена существенная разница окружности

правого и левого бедер, Окружность правого бедра значительно меньше левого,

справа отсутствует коленный рефлекс. Какая мышц подверглась атрофии?

A *Четырехглавая

B Трехглавая

C Подвздошно-бедренная

D Большая приводящая

E Портняжная

136

Больная В. 44 лет поступила в терапевтическое отделение с диагнозом:

правосторонний плеврит. Обследование больной подтвердило наличие жидкости в

плевральной полости. В каком синусе плевры будет наибольше скопление серозной

жидкости?

A *Правый реберно-диафрагмальный

B Правый реберно-средостенный

C Левый средостенно-диафрагмальный

D Левый реберно-средостенный

E Правый средостенно-диафрагмальный

137

Больному поставлен диагноз: панкреатит. В какой области передней стенки живота

можно пропальпировать воспаленный орган?

A *Эпигастральной и левом подреберье

B Эпигастральной и правом подреберье

C Левой боковой

D Пупочной

E Правой боковой

138

Больной обратился с жалобами на периодически возникающие пищеводные

кровотечения. В анамнезе – перенесенный гепатит. Имеет место портальная

недостаточность. При осмотре слизистой пищевода эзофагоскопо видны

наполненные кровью, извитые вены. Какие вены формируют порто-кавальный

венозный анастомоз пищевода?

A *Левая желудочная и пищеводные

B Правая и левая желудочные

C Воротная и левая желудочная

D диафрагмальные и пищеводные

E Селезеночная и левая желудочная

139

Больной производится операция на щитовидной железе. Ветви каких артерий долен

перевязать хирург во время операции?

A *Верхней и нижней щитовидной

B Верхней и нижней гортанных

C Верхнюю щитовидную и щитошейный ствол

D Верхнюю щитовидную и восходящую артерию шеи

E Восходящую и глубокую артерии шеи

140

У ребенка 2 лет выявлено отставание в физическом развитии, частые пневмонии.

Установлен диагноз - незаращение артериального протока. Сообщением каких

сосудов вызвано нарушение гемодинамики?

A *Аортой и легочным стволом

B Легочным стволом и легочными венами

C Верхней полой вены и аорты

D Верхней полой вены и легочного ствола

E Аортой и легочными венами

141

У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений ?

A *M. Sternocleidomastoideus

B M. omohyoideus

C M. platisma

D M. sternohyoideus

E M. mylohyoideus

142

При обстеженні у хворого верхня границя серця проекується на рівні другого

міжребрового проміжку. На якому рівні локалізується ця границя серця у здорової

людини ?

A * III ребро

B II ребро

C I ребро

D IV ребро

E V ребро

143

У хворого вада клапану аорти. У якій точці грудної клітки лікар вислуховує тони цього

клапану ?

A *На 2 см вправо від края грудини у другому міжребір'ї

B У п'ятому міжребір'ї

C Зліва біля основи мечеподібного відростка

D Справа біля основи мечеподібного відростка

E На 2 см вліво від края грудини у другому міжребір'ї

144

При пальпации грудной клетки у больного Б. (8 лет) верхушечный толчок

определялся в VII межреберье по linea medioclavicularis sinistra. Вопрос: Является ли

расположение нижней границы сердца по linea medioclaviculari sinistra VII межреберье

физологиным, а если нет то где она располагается в норме.

A *Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-ом

межреберье.

B Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-ом

межреберье

C Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-VII

межреберье

D Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-IX

межреберье

E Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в VI-VII

межреберье

145

У хворого ексудативний плеврит. У якому закутку звичайно збирається найбільше

рідини

A *Реберно-діафрагмальному

B Реберно-середостінному.

C Поперечній пазусі перикарда.

D Косій пазусі перикарда.

E Діафрагмально-середостінному закутку

146

При гіпертонічній хворобі зазвичай ліва границя серця зміщена вліво. За рахунок якої

камери серця це відбувається?

A *Лівого шлуночка

B Лівого передсердя.

C Правого шлуночка

D Правого передсердя

E _

147

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути

сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A *До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B До хребта у верхній частині шиї.

C До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

148

У хворого атрофія м”язів на передній поверхні голінки. Які це м”язи?

A *Передній великогомілковий, довгий розгинач пальців, довгий розгинач великого

пальця.

B Передній великогомілковий, довгий і короткий малогомілкові.

C Передній великогомілковий, довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця.

D Довгий, короткий і третій малогомілкові.

E Довгий малогомілковий, передній і задній великогомілкові.

149

В очне відділення доставлено електрозварювальника, який переніс опік очного

яблука. Яка з перелічених нижче структур постраждала?

A *Cornea.

B Camera anterior bulbi (humor).

C Camera posterior bulbi (humor).

D Lens.

E Corpus vitreum.

150

Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка

ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для

згиначів, в якій лежать сухожилк поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому

пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

A *на V-му пальці.

B на II-му пальці.

C на III-му пальці.

D на IV-му пальці.

E на I-му пальці.

151

До лікарні поступив хворий з симптомами механічної жовтухи і з підозрою на рак

великого сосочка дванадцятипалої кишки, який розташований в:

A *низхідній частині дванадцятипалої кишки.

B верхній частині дванадцятипалої кишки.

C горизонтальній частині дванадцятипалої кишки.

D висхідній частині дванадцятипалої кишки.

E данадцятипало-порожньому згині.

152

Жінці 40 років хворої на апендицит була зроблена апендектомія, при проведенні якої

була перерізана артерія червоподібного відростка, яка відходить від:

A *клубовоободової артерії.

B порожньокишкової артерії.

C клубовокишкової артерії.

D правої ободової артерії.

E середньої ободової артерії.

153

Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення

середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що

інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:

A *canalis musculotubarius.

B canaliculus tympanicus.

C canalis caroticus.

D canaliculus chordae tympani.

E canaliculi carotici tympanici.

154

При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне

відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна

дуга, яка лежить у:

A *spatium interaponeuroticum suprasternale.

B spatium pretracheale.

C spatium retropharyngeale.

D spatium interscalenum.

E spatium antescalenum.

155

Під час рентгенологічного обстеження шлунка хворого років у вертикальному

положенні лікар констатує наявність повітря. В якій частині шлунка воно знаходиться?

A *дні.

B тілі.

C кардіальній.

D пілоричній

E ділянці малої кривизни.

156

У хворого при нефрографії були знайдені камінці в макроскопічних відділах

сечовивідних шляхів нирки. Встановлено, що вони знаходяться в:

A *малих і великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

B збірних трубочках, сосочкових протоках, малих ниркових чашечках

C прямих трубочках, малих і великих ниркових чашечках.

D сосочкових протоках, великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

E сосочкових протоках, малих ниркових чашечках, прямих трубочках.

157

З метою уточнення діагнозу у чоловіка 70 років стало необхідним пальпаторне

обстеження органів через передню стінку прямої кишки. Які органи прилежать до цієї

стінки ?

A * простату

B бульбоуретральні залози

C уретру

D сечоводи

E _

158

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити

таке руйнування кістки?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидна залоза

E Наднирник

159

Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середьоключичній

лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребер'я, нижній її край виступає з під

реберної дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

A *Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.

B Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.

C Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.

D Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори

E Розміри печінки нормальні.

160

У хворого 22-х років під час операції виявлен наскрізний отвір діаметром 3 мм на

передній стінці шлунка в середній третині, ближче до малої кривизни. Яка частина

шлунка ймовірніше всього уражена?

A *Corpus

B Fundus

C Pars cardiaca

D Pars pylorika

E Antrum pyloricum

161

Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого

виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів

сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи бул ушкоджено при операції?

A *Ureter

B Uretra

C Vesica urinaria

D Pelvis renalis

E Ren

162

Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім

черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем

лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

A *Сонний.

B Лопатковотрахейний.

C Підщелепний.

D Лопатковоключичний.

E Лопатковотрапецієвидний.

163

За рахунок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення

ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A *Пазуха клиновидної кістки.

B Сонний канал.

C Зоровий канал.

D Барабанна порожнина.

E Лицевий канал.

164

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому

місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

A *Трикутнику Пирогова.

B В сонному трикутнику.

C Влопаточно-підключичному трикутнику.

D В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.

E В лопаточно-трахейному трикутнику.

165

У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв,

якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мімічних

м'язів, порушення смакової чутливості передньо частини язика, сухість в роті

(зменшення слиновідділення). Знижен-ня сльозовідділення немає.

A *В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого

нерва.

B На основі мозку.

C В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.

D Після виходу нерва з канала.

E В білявушній залозі.

166

Наявні варикозні вузли в області медіальної поверхні нижньої кінцівки. Ураженням якої

судини є дана патологія?

A *Велика підшкірна вена.

B Мала підшкірна вена.

C Вена стегна.

D Артерія стегна.

E Задня великостегнова артерія.

167

При обстеженні хворих с захворюваннями серцево-судинної системи часто припадає

порівнювати характер пульсації судин в симетричних точках правої і лівої половин

тіла. Пульсацію якої артерії можна легко прощупати н передній поверхні нижньої

треті передпліччя?

A *Променевої.

B Ліктевої.

C Передньої міжкісткової.

D Поверхневої долонньої гілки.

E Задньої міжкісткової.

168

У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна

геміанопсія). Яка нервова структура уражена?

A * Зорове перехрестя.

B Лівий зоровий тракт.

C Правий зоровий тракт.

D Сітківка ока.

E Зорові нерви.

169

У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій

м’язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який

нерв пошкоджено?

A * променевий

B ліктьовий

C серединний

D м,язевошкірний

E пахвовий

170

У хворого необхідно зробити пункцію порожнину плеври. В якій частині міжреберного

простору провести голку?

A * В нижній частині міжреберного простору, по верхньому краю ребра.

B Посередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

C У верхній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

D У задній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

E В передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краями сусідніх

ребер.

171

У хворого панарицій 1 пальця ступні. Які лімфатичні вузли будуть страждати в першу

чергу ?

A * Nodi lymphatici inguinales superficiales

B Nodi lymphatici poplitei

C Nodi lymphatici inguinales profundi

D Nodi lymphatici iliaci externi

E Nodi lymphatici iliaci interni

172

В клініку доставлено хворого, у якого при обстеженні носової порожнини виявлено

скопичення гною у нижньому носовому ход. Звідки надходить гній ?

A *Слізновивідні протоки

B Гайморова пазуха

C Лобна пазуха

D Клиноподібна пазуха

E Решітчаста пазуха

173

Чоловік 45 років в наслідок травми на виробництві пошкодив задню ділянку лівого

ліктьового суглоба. Об’єктивно: затруднене розгинання передпліччя. Які м’язи

наймовір-ніше усього ушкоджені?

A * M. triceps brachii, m anconeus

B M. brachioradialis, m. anconeus.

C M. biceps brachii

D M. biceps brachii, m. anconeus

E M. triceps brachii

174

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення

кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії. Яка причина порушення

кровообігу в кінцівці?

A * Здавлення підключичної артерії

B Здавлення пахвової артерії

C Здавлення підключичної вени

D Здавлення хребтової артерії

E Здавлення пахвової вени

175

Запаленя барабанної порожнини (гнойний отіт) у хворого ускладнилося запалення

комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув

гній до комірок?

A *Задню

B Передню

C Медіальну

D Латеральну

E Верхню

176

У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було

отримати спинно-мозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами

поперекових хребців (L3-L4).Через яку зв’язку повинна проникнути голка під час

пункції?

A * Жовту зв’язку

B Клубово-поперекову

C Передню поздовжню

D Задню поздовжню

E Міжпоперечну зв’язки

177

Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в

око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного

опіку?

A Рогівка

B Кришталик

C Склисте тіло

D Сітківка

E Райдужка

178

При ревізії черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з

печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з вен пошкоджено?

A *Ворітну

B Нижню порожнисту

C Селезінкову

D Верхню брижову

E Нижню брижову

179

В клініку поступив хворий зі скаргами на біль у правій підребровій ділянці, блювоту з

кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення

підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині затруднений кровоток?

A *Ворітна вена

B Черевна аорта

C Печінковій вени

D Нижня порожниста вена

E Верхня порожниста вена

180

У травмированного глубокое поперечное ранение нижней трети задней поверхности

голени. Тыл стопы поднят вверх. Какое сухожилие повреждено?

A * Пяточное

B Длинного сгибателя пальцев

C Длинной малоберцовой мышцы

D Длинного разгибателя пальцев

E Задней большеберцовой мышцы

181

В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого

мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

A * Латеральная

B Чешуя

C Основная

D Яремный отросток

E Затылочное отверстие

182

У пострадавшего в автокатастрофе посттравматический вывих плечевого сустава.

Какая связка повреждена?

A * Клюво-плечевая

B _

C Конусовидная

D Клюво-ключичная

E Поперечная связка лопатки

183

Во время операции хирург производит срединный разрез поверхностных слоев шеи

над рукояткой грудины. Верви какого венозного анастомоза должен перевязать

хирург для остановки кровотечения?

A * Яремной дуги

B Нижних щитовидных вен

C Вен вилочковой железы

D Внутренних яремных вен

E Плечеголовные вены

184

Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отіт. Є вірогідність розповсюдження

гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвирогідніше може

потрапити гній?

A *В соскоподібну печеру

B У внутрішнє вухо

C В слухову трубу

D В зовнішній слуховий прохід

E В задню черепну ямку

185

Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого затруднення

пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3

пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

A *n. Medianus

B n. musculocutaneus

C n. ulnaris

D n. cutaneus antebrachii medialis

E n. radialis

186

У больной 53-х лет в результате тупой травмы живота диагностирован разрыв

печени. В каком образовании полости брюшины соберется излившаяся кровь?

A * Прямокишечно-маточном углублении

B Пузырно-маточном углублении

C Правом брыжеечном синусе

D Сальниковой сумке

E Левом брыжеечном синусе

187

Хвора скржиться на набряк ніг, посинення шкіри, невеличкі виразки збоку латеральної

кісточки. При обстеженні хворої відмічено пухлинність, збільшення розмірів вен,

утворення вузлів. Збоку якої вени відмічається патологія?

A * V saphena parva

B V. saphena magna

C V.femoralis

D V.profunda femoris

E V.iliaca externa

188

У больной 70 лет диагностирован перелом шейки левой бедренной кости с разрывом

связки головки бедренной кости. Ветвь какой артерии повреждена?

A * Запирательной

B Бедренной

C Наружной подвздошной

D Нижней ягодичной

E Внутренней половой

189

Женщине произведена операция по поводу внематочной (трубной) беременности.

Ветви каких артерий должен перевязать хирург во время операции?

A * Маточной и яичниковой

B Верхней пузырной и яичниковой

C Нижней пузырной и яичниковой

D Маточной и верхней пузырной

E Маточной и нижней пузырной

190

Дитині 6 місяців при бронхіті зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін

пов'язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь вилочкової залози (тімуса). З чим

можуть бути пов'язані ці зміни?

A *Для цього віку вказаний стан є варіантом норми

B Є наслідком бронхіту

C Є наслідком неправильного анатомічного положення

D Є наслідком запалення вилочкової залози

E Є наслідком пухлинного процесу

191

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

турецького сідла і деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого

анатомічного утвору може спричинити таке руйнування кістки?

A *Гіпофізу

B Епіфізу

C Зорового горба

D Чотиригорбового тіла

E Колінчастих тіл

192

У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує

оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки кишківника необхідна, щоб

віднайти дивертикул?

A *1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку

B 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца

C Низхідну ободову кишку

D Висхідну ободову кишку

E 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

193

У хворого гнойне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини

витікає гній?

A *Meatus nasi superior

B Meatus nasi communis

C Meatus nasi medius

D Meatus nasi inferior

E -

194

У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута

нижньої щелепи. Яка судина уражена?

A *A.facialis.

B A.carotis interna.

C A.temporalis superficialis.

D A.alveolaris inferior.

E A.lingvalis.

195

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які

лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки та прореагують болем та

припухлістю?

A *Поверхневі пахвинні

B Передні великогомілкові

C Задні великогомілкові та підколінні

D Поверхневі та глибокі пахвинні

E Зовнішні клубові

196

Больной обратился к врачу с жалобами на невозможность приведения и отведения

пальцев в пястно-фаланговых суставах по отношению к 3 пальцу. Функция каких

мышц нарушена?

A *Межкостных

B Червеобразных

C Коротких сгибателей пальцев

D Длинных сгибателей пальцев

E Разгибателей

197

У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою,

яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A *Sinus sagittalis superior.

B Sinus transversus.

C Sinus petrosus superior.

D Sinus rectus.

E Sinus sagittalis inferior.

198

У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна

артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig.

arteriosum. Що вона з’єднує між собою?

A * Легеневий стовбур та аорту

B Праве та ліве передсердя

C Аорту та нижню порожнисту вену

D Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену

E Аорту та верхню порожнисту вену

199

Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різку біль у

м’язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою

кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та пронація. Розтяжіння якого

м’язу відбулося вірогідніше всього?

A *M. latissimus dorsi

B M. levator scapulae

C M. romboideus major

D M. trapezius

E M. subscapularis

200

У пострадавшего травма в результате прямого удара по внутренней поверхности

средней трети голени. Перелом какого анатомического образования наиболее

вероятен?

A *Диафиз большеберцовой кости

B Дистальный эпифиз малоберцовой кости

C Дистальный эпифиз большеберцовой кости

D Проксимальный эпифиз большеберцовой кости

E Проксимальный эпифиз малоберцовой кости

201

Оперируя на молочной железе, хирурги отдают предпочтение радиальным разрезам.

С особенностями строения каких анатомических структур связана такая техника

операции?

A *Верхушки долек сходятся к соску

B Основания долек обращены к соску

C Дольки железы расположены поперечно

D Дольки железы расположены вертикально

E -

202

В санпропускник доставлен мужчина с резаной раной подошвы правой стопы. У

пострадавшего ограниченное поднятие латерального края стопы. При обработке в

ране повреждение сухожилия мышцы. Какая мышца повреждена?

A *Длинная малоберцовая

B Передняя большеберцовая

C Длинный разгибатель пальцев

D Трехглавая мышца голени

E Короткая малоберцовая

203

У обратившейся к хирургу женщины определяется уплотнение в молочной железе. В

каком направлении должен произвести разрез хирург во время операции для

уменьшения травмирования дольки?

A Радиально

B Вертикально

C Поперечно

D Дугообразно

E -

204

У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При

огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II – V

пальців не згинаються. Які м’язи пошкоджені?

A *Поверхневий м’яз-згинач пальців

B Глибокий м’яз-згиначів пальців

C Червоподібні м’язи

D Долонні міжкісткові м’язи

E Тильні міжкісткові м’язи

205

У травматологічний пункт поступив чоловік 38 років з травмою правої кисті. При огляді

встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті;

дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A *Довгий м’яз-згинач великого пальця

B Короткий м’яз-згинач великого пальця

C Короткий відвідний м’яз великого пальця

D Протиставний м’яз великого пальця

E Привідний м’яз великого пальця

206

У чоловіка 35 років з перенесеним менінгоенцефалітом відмічається різке зниження

слуху. Обстеження виключає патологію звукопровідного та звукосприймального

апаратів органа слуху. В якій звивиніі кори великого мозку патологічні зміни?

A *Верхній скроневій

B Середній скроневій

C Верхній лобовій

D Надкрайовій

E Кутовій

207

Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавою

блювотою. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірне в

даному випадку?

A *Стравохідних

B Верхньої брижової

C Печінкових

D Нижньої брижової

E Селезінкової

208

Під час обстеження хворого діагностовано передньоперетинковий інфаркт міокарду.

Припинення кровопостачання по якій із судин серця стало причиною цього?

A *Передній міжшлуночковій гілці лівої вінцевої артерії

B Задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії

C Огинаючій гілці лівої вінцевої артерії

D Задньої гілки лівого шлуночка

E Осердно-діафрагмової артерії

209

Хворий скаржиться на болі при рухах в лівій половині шиї. Найкраще положення, при

якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і

поверненням обличчя в протилежну сторону. Функція якого м‘язу порушена?

A *m.sternocleidomastoideus зліва

B m.sternocleidomastoideus справа

C m.trapeziums зліва

D m.trapezius справа

E m sternohyoideus

210

У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання

гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?

A *Чотирьохголового м’язу стегна

B Двоголового м’язу стегна

C Триголового м’язу стегна

D Півсухожилкового м’язу

E Півперетинчастого м’язу

211

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції

якого м’яза може це викликати?

A *Musculus triceps brachii

B Musculus biceps brachii

C Musculus brachialis

D Musculus coraco-brachialis

E Musculus subscapularis

212

У хворого порушена функція серцево-судинного та дихального центрів. В басейні

яких артерій порушений кровообіг?

A *A.a vertebrales et basilaris

B A.a cerebri anterior et communicans anterior

C A.a сerebri anterior et cerebri media

D A.a communicans posterior et cerebri media

E A.a communicans posterior et cerebri posterior

213

У хворого затруднені рухи кисті. Встановлено запалення спільної синовіальної піхви

м’язів-згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму

пальця. Який з пальців найбільш вірогідно був ушкоджений?

A *Digitus minimus

B Pollex

C Digitus medius

D Index

E Digitus anularis

214

У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення

кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка

шийного хребця. Якого саме хребця?

A *VI

B V

C IV

D III

E II

215

Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні

гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки

вірогідно постраждала?

A * M. tibialis anterior

B M. flexor digitorum longus

C M. flexor hallucis longus

D M. peroneus longus

E M. peroneus brevis

216

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних

м’язів порушена?

A *M. orbicularis oculi

B M. procerus

C M. corrugator supercilli

D M. occipitofrontalis (venter frontalis)

E M. zygomaticus major

217

При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне

утворення вона виходить під шкіру?

A *Hiatus saphenus

B Anulus femoralis

C Canalis adductorius

D Lacuna musculorum

E Anulus inguinalis superficialis

218

Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі

скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили

діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від

кореня зуба?

A *Верхньощелепної

B Лобової

C Клиноподібної

D Решітчастої

E Соскоподібних комірок

219

Хворий 18 років, звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі.

Об’єктивно – у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір

глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A *Глотковий отвір слухової труби

B Барабанний отвір слухової труби

C Хоани

D Зів

E Вхід до гортані

220

Сечо-кам’яна хвороба ускладнилися виходом камінця з нирки. На якому рівні

сечовода, вірогідніше всього, він може зупинитися?

A * На межі черевної та тазової частин

B В лоханці

C В середній черевній частині

D На 2 см вище впадіння в сечовий міхур

E На 5 см вище тазової частини

221

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність

перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним

разом з нею?

A * Сечовід

B Маткова труба

C Кругла зв’язка матки

D Внутрішня клубова вена

E Сечівник

222

У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження

пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки

кровотечі?

A *Язикову артерію

B Дорзальну артерію язика

C Глибокої артерії язика

D Лицевої артерії

E Висхідної артерії глотки

223

У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному

відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в області медіального кута

ока, які супроводились масивною кровотечею. Який артеріальний анастомоз

формується у цьому регіоні?

A * A. carotis externa et a. carotis interna

B A. carotis externa et a. subclavia

C A. carotis interna et a. subclavia

D A. subclavia et a. ophthalmica

E A. carotis interna et a. ophthalmica

224

У дитини 2 років після перенесеного грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар

виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція

потрапила до середнього вуха?

A * через слухову трубу

B через foramen jugularis

C через canalis caroticus

D через atrium mastoideum

E через canalis nasolacrimalis

225

При оперативному втручанні з приводу камнів жовчевих ходів хірург повинен знайти

загальну печінкову протоку. Між листками якої зв(язки вона знаходиться?

A *Печінково-дванадцятипалої

B Печнково-шлункової

C Печінково-ниркової

D Круглої зв(язки печінки

E Венозної зв(язки

226

Хвора М., 41 рік, потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою

тіла. Об’єктивно виражені менінгеальні симптоми. Проведено спиномозкову пункцію.

Яке анатомічне утворення було пропунктовано?

A *spatium subarachnoideum

B spatium subdurale

C spatium epidurale

D cavum trigeminale

E cisterna cerebellomedullaris posterior

227

У хворої 37 років в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник

кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка

обмежена верхнім черевцем $m.omohyoideus$, $m.sternocleidomastoideus$ та

серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A *Omotracheale

B Caroticum

C Submandibulare

D Omotraperoideum

E Omoclaviculare

228

Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на

погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлна наявність пухлини мозку,

розташованої в ділянці лівого зорового тракту. Які порушення зору будуть

спостерігатися у хворої?

A *випадіння зору в лівих половинах сітківки обох очей

B випадіння зору в правих половинах сітківки обох очей

C випадіння зору в обох половинах лівого ока

D випадіння зору в обох половинах правого ока

E випадіння зору в сітківках обох очей

229

У вагітної жінки 29 р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля

була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який

розмір великого таза був визначений?

A *distantia spinarum

B distantia cristarum

C distantia trochanterica

D conjugata vera

E conjugata anatomica

230

Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня

кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має

основне значення у відновленні кровотоку.

A *Глибока стегнова артерія

B Поверхнева огинальна артерія клубової кістки

C Низхідна колінна артерія

D Поверхнева надчеревна артерія

E Глибока зовнішня соромітня артерія

231

У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена

чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Які нервові структури вражені?

A *Стегновий нерв

B Верхній сідничий нерв

C Великий малогомілковий нерв

D Затульний нерв

E Нижній сідничий нерв

232

Хворий, 50 років, потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при

фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній

міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?

A *задня стінка правого і лівого шлуночків

B ліве передсердя

C передня стінка правого і лівого шлуночків

D праве передсердя

E правий передсердно-шлуночковий клапан

233

Больной госпитализирован в хирургическое отделение с подозрением на воспаление

дивертикула Меккеля. Обследование какого отдела кишечника необходимо

произвести для обнаружения дивертикула во время операции?

A *Ileum

B Duodenum

C Jejunum

D Caecum

E Colon ascendens

234

У новорожденного мальчика при осмотре наружных половых органов обнаружена

расщелина мочеиспускательного канала, которая открывается на нижней

поверхности полового члена. О какой аномалии развития идет речь?

A *Гипоспадии

B Гермафродитизме

C Эписпадии

D Монорхизме

E Крипторхизме

235

Больной предъявляет жалобы на нарушение эвакуаторной функции желудка

(длительная задержка пищи в желудке). При обследовании выявлена опухоль

начального отдела 12-перстной кишки. Определите локализацию опухоли.

A *Pars superior

B Pars inferior

C Pars descendens

D Pars ascendens

E Flexura duodeni inferior

236

Молодой человек обратился в больницу с жалобами на нарушение мочеиспускания.

При обследовании наружных половых органов обнаружено, что мочеиспускательный

канал расщеплён сверху и моча вытекает через это отверстие. Какой вид аномалии

развития наружных половых органов наблюдается в данном случае?

A * Эписпадия

B Фимоз

C Гермафродитизм

D Парафимоз

E Гипоспадия

237

У хворого спостерігається зниження тактильного та смакового відчуття слизової

оболонки задньої третини спинки язика. З патологіює якого нерва це пов’язано?

A * Язикоглоткового.

B ІІІ гілкою трійчастого нерва.

C Лицевого.

D Під’язикового.

E ІІ гілки трійчастого нерва.

238

До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються

при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з

поверненням обличчя вправо. Ураження якого м’яза спричиняє біль в даному

випадку?

A *Musculus sternocleidomastoideus sin.

B Musculus sternocleidomastoideus dext.

C Musculus platisma dext.

D Musculus platisma sin.

E Musculus longus colli.

239

Хворий 35 років, звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття

запахів на протязі тижня. При обстежені, в носовій порожнині велика кількість слизу,

що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині

розташовані ці рецептори?

A * Верхня носова раковина

B Середня носова раковина

C Нижня носова раковина

D Загальний носовий хід

E Присінок носу

240

Хворий 45 років, госпіталізований до лікарні зі скаргами на велику температуру, біль

при диханні, задуху та кашель. Після обстеження, лабораторної та

рентгенодіагностики був виставлений діагноз - плеврит. Для евакуації ексудату була

призначена плевральна пункція. В якому місці плевральної порожнини знаходиться

найбільша кількість ексудату?

A * Реберно-діафрагмальний синус

B Діафрагмально-медіастинальний синус

C Реберно-медіастинальний синус

D Під куполом плеври

E Під коренем легенів

241

Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. Після обстеження,

встановлено діагноз - фіброміома матки. В якому шарі матки розміщується ця

пухлина?

A *Myometrium

B Endometrium

C Perimetrium

D Parametrium

E Mesometrium

242

У дівчинки 10 років під час клінічного обстеження виявлені ознаки передчасного

статевого дозрівання. Зниження функції якої ендокринної залози могло причинити це

явище?

A *Епіфізу

B Щитоподібної залози

C Прищитоподібної залози

D Загрудинної залози

E Мозкової речовини надниркових залоз

243

Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив

інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки

статевих органів встановив лікар?

A *Parametrium

B Mesometrium

C Myometrium

D Endometrium

E Perimetrium

244

Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом

третього порядка, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка

частина легені була видалена?

A *Сегмент легені

B Середня частка

C Нижня частка

D Верхня частка

E Легенева часточка

245

У хворого 53 років після поранення в ділянці промежини відмічається довільне

сечовиділення. Який з мязів вірогідно ушкоджений?

A * m. sphyncter uretrаe

B m. ischiocavernosus

C m. bulbospongiosus

D m. transversus perinei superficialis

E m. transversus perinei profundus

246

Стоматолог при осмотре полости рта обнаружил на границе средней и задней трети

спинки языка воспаленные сосочки. Какие сосочки языка воспалились?

A *Papillae vallatae

B Papillae fungiformes

C Papillae foliаtae

D Papillae filiformes

E Papillae conicae

247

При осмотре полости рта врач обнаружил небольшую язву на передней левой

небной дужке. На какую мышцу, залегающую в толще этой дужки, возможно

распространение процесса?

A *M. palatoglossus

B M. styloglossus

C M. palatopharyngeus

D M. genioglossus

E M. hyoglossus

248

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може

розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

A *Орбіту.

B Міжкрилоподібний простір.

C Лобову пазуху.

D Підапоневротичний скроневий простір

E Барабанну порожнину.

249

Під час огляду хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За

допомогою додаткових методів дослідження було встановлено збільшення розмірів

одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?

A *Глотковий

B Язиковий

C Трубний

D Піднебінний

E Гортанний

250

Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового сімфіза. Який орган вірогідно може

бути травмований ?

A *Сечовий міхур

B Пряма кишка

C Яєчники

D Маткові труби

E Матка

251

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під’язичної та

підщелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву

порушена?

A *VII пари

B VI пари

C Х пари

D XIІ пари

E XI пари

252

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?

A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

253

У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах

верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

A *Середня мозкова артерія

B Передня мозкова артерія

C Задня мозкова артерія

D Передня сполучна артерія

E Основна артерія

254

У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом

маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

A *Прямокишково - матковий

B Міхурово - матковий

C Правий брижовий синус

D Лівий брижовий синус

E Міжсигмовидний синус

255

Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через

2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку.

Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A *V. emissariaе mastoideaе

B V.v. labyrinthi

C V.v. tympanicae

D V. facialis

E V.v. auriculares

256

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство

вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва

оно вызвано?

A * Барабанной струны

B Барабанного

C Малого каменистого

D Язычного

E Языкоглоточного

257

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A * Середня оболонна артерія

B Середня мозкова артерія

C Задня сполучна артерія

D Передня оболонна артерія

E Передня мозкова артерія

258

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

259

Хворому виставлено діагноз водянки яєчка (гідроцеле). Яка з оболонок яєчка утворює

порожнину, в середині якої накопичується рідина?

A *Tunica vaginalis testis

B Tunica dartos

C Fascia spermatica interna

D Fascia spermatica externa

E Tunica albuginea

260

При певних скаргах хворого лікар вирішив дослідити пульс на стопі. На якій артерії

краще за все це зробити?

A *a. dorsalis pedis

B a. tibialis posterior

C a. tibialis anterior

D a. plantaris medialis

E a. plantaris lateralis

261

При хірургічному втручанні з приводу парапроктиту, який локалізований ближче до

сідничного горба, була пошкоджена судина. Яка імовірніше за все?

A *a. pudenda interna

B a. rectalis superior

C v. rectalis media

D a. pudenda extena

E a. perinealis

262

При виконанні нижньої трахеотомії в ургентному порядку, яка проведена по середній

лінії шиї, в подальшому виявлена наявність кровотечі. Яке судинне утворення було

пошкоджено?

A *arcus venosus juguli

B v. jugularis anterior

C a. thyroidea interior

D v. thyroidea inferior

E v. jugularis externa

263

У потерпілого травма колінного суглоба з розтрощенням наколінника. Сухожилок

якого м’яза стегна може бути пошкоджено при даній травмі?

A *Чотириголового м’яза стегна

B Двоголового м’яза стегна

C Кравецького м’яза

D Великого привідного м’яза

E Довгого привідного м’яза

264

Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у плечовому суглобі.

Сухожилок якого м’яза плеча проходить всередині порожнини вищезазначеного

суглоба і може бути пошкодженим?

A *Двоголового м’яза плеча

B Триголового м’яза плеча

C Дзьобоплечового м’яза

D Плечового м’яза

E Дельтоподібного м’яза

265

В одну із клінік звернулися батьки хлопчика 12 років, який мав ріст біля 2-х метрів,При

обстеженні на рентгенограмі черепа виявлено збільшення ямки турецького сідла.

Яка структура головного мозку була змінена у хлопчика?

A *Гіпофіз

B Епіфіз

C Таламус

D Середній мозок

E Задній мозок

266

У хворого діагностовано пухлина мозку, яка розміщена в ділянці „пташиної шпори”.

Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно

розвиватися в далі?

A *Порушення функції зору

B Порушення функції слуху

C Порушення функції нюху

D Порушення функції смаку

E Порушення функції вестибулярного аналізатора

267

При огляді хворого лікар-невропатолог встановив відсутність "колінного рефлекса"

при постукуванні по зв’язці наколінка. Який нерв може бути пошкоджений в цьому

випадку?

A *Стегновий

B Затульний

C Сідничний

D Великогомілковий

E Загального малогомілковий

268

Хворий виявляє скарги на неспроможність розуміти слова (сенсорна афазія), хоча

звуки він чує. Про порушення якого кіркового аналізатора йдеться?

A *Слуховий аналізатор усної мови

B Мовноруховий аналізатор

C Руховий аналізатор письмової мови

D Зоровий аналізатор письмової мови

E Ядро слухового аналізатора

269

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх

привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

A *Затульний нерв

B Клубовопахвинний нерв

C Стегновий нерв

D Латеральний шкірний нерв стегна

E Задній шкірний нерв стегна

270

Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з’явилися після

незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

A *Діафрагмальний нерв

B Підлопатковий нерв

C Надключичні нерви

D Надлопатковий нерв

E Поперечний нерв шиї

271

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які

лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та

припухлістю?

A *Поверхневі пахвинні

B Підколінні

C Передні великогомілкові

D Задні великогомілкові

E Зовнішні клубові

272

До лікаря звернувся хворий на периодонтит другого нижнього великого кутнього зуба

зліва. При обстеженні виявлено поширення запального процес на лімфатичні вузли.

Які лімфатичні вузли втягнуті в запальний процесс?

A *Піднижньощелепні

B Привушні

C Лицеві

D Щічні

E Бічні шийні

273

У больного при профилактическом обследовании на медиальной стенке левой

подмышечной впадины обнаружен увеличенный лимфоузел метастатического

происхождения. Укажите наиболее вероятную локализацию первичной опухоли.

A * Молочная железа

B Поднижнечелюстная слюнная железа

C Лёгкое

D Желудок

E Щитовидная железа

274

У тяжелоатлета при подъеме штанги произошел разрыв грудного лимфатического

протока. Укажите наиболее вероятное место повреждения.

A * В области аортального отверстия диафрагмы.

B В области пояснично-крестцового сочленения.

C В заднем средостении.

D В месте впадения в венозный угол.

E В области шеи.

275

У чоловіка, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у м'язах живота (бічних та

передніх). При об'єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову

чутливість шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити цій

біль?

A * Клубово-підчеревного нерва

B Сідничого нерва

C Затульного нерва

D Стегнового нерва

E Статево-стегнового нерва

276

У жінки, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль у плечовому суглобі, який

посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих

симптомів?

A * Пахвового нерва.

B Підлопаткового нерва.

C Дорсального нерва лопатки.

D Підключичного нерва.

E Грудо-спинного нерва.

277

На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку

безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних

шляхів нирки виявив лікар?

A * Ембріональну

B Фетальну.

C Зрілу.

D Ампулярну.

E Деревоподібну.

278

У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про

ушкодження якого м’яза у нього можна думати?

A *Трьохголовий м’яз плеча

B Двоголовий м’яз плеча

C Ліктьовий м’яз

D Плечевий м’яз

E Дзьобоподібно-плечевий м’яз

279

У хворого визначено гіпертрофію лівого шлуночка. Звуження якого отвору серця

могло призвести до цього?

A * Отвору аорти

B Отвору легеневого стовбура

C Лівого передсердно-шлуночкового

D Правого передсердно-шлуночкового отвору

E Отвору верхньої порожнистої вени

280

При обстеженні хворого виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч

від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

A * Лівий шлуночок

B Правий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E Всі камери серця

281

У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового

клапана. В результаті запального процесу якої анатомічної структури серця

відбулись зміни стулок?

A * Ендокарду

B Фіброзного перикарду

C Серозного перикарду

D Міокарду

E Епікарду

282

У чоловіка з’явився біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині

стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували

на запальний процес ?

A *поверхневі пахвинні

B глибокі пахвинні

C внутрішні повздовжні

D поверхневі повздовжні

E загальні повздовжні

283

Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці передньої поверхні плеча до ліктьового

суглоба після травми. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A Присереднього шкірного нерва плеча

B Присереднього шкірного нерва перепліччя

C Променевого нерва

D Ліктьового нерва

E Пахового нерва

284

У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в ділянці передніх 2/3

язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?

A *n. facialis

B n. glossphapyngeus

C n. hypoglossus

D n. trigeminus

E n. vagus

285

У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що

сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва привело до таких наслідків?

A *n. abducens

B n. facialis

C n. trigeminus

D n. trochlearis

E n. aculomotorius

286

При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над

малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найімовірніше пошкоджене?

A *Ligamentum hepatogastricum

B Ligamentum gastrocolicum

C Ligamentum hepatoduoduodenale

D Ligamentum hepatorenale

E Ligamentum triangulare sinistrum

287

Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функцій

якого з основних м’язів може це спричинити?

A *m. triceps brachii

B m. subscapularis

C m. teres major

D m. infraspinatus

E m. levator scapulae

288

У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому

різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої

зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?

A *Передня поздовжня зв’язка

B Задня поздовжня зв’язка

C Жовта зв’язка

D Клубово-поперекова зв’язка

E Міжостиста зв’язка

289

Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості

виконувати знайомі до травми складні координовані рухи (апраксія). В якої ділянці

кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?

A * Gyrus supramarginalis

B Gyrus angularis

C Gyrus paracentralis

D Gyrus lingualis

E Gyrus parahipocampalis

290

Повреждение спинного мозга в результате ДТП привело к потере тактильной

чувствительности, чувства положения тела, чувства вибрации.Какие проводящие

пути повреждены?

A * Тонкий и клиновидный пучки

B Передний спинно-мозжечковый путь

C Руброспинальный путь

D Ретикулоспинальный путь

E Тектоспинальный путь

291

При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної

тканини, набряк слизової оболонки між дужками м’якого піднебіння (гострий тонзиліт).

Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?

A *Tonsilla palatina

B Tonsilla pharyngealis

C Tonsilla tubaria

D Tonsilla lingualis

E -

292

При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу

необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння.

Яка це артерія?

A * A. axillaris

B A. vertebralis

C A. transversa colli

D A. profunda brachii

E A. subscapularis

293

У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої

брижової артерії. Який відділ кишківника вражений?

A * Colon sigmoideum

B Ileum

C Caecum

D Colon transversum

E Colon ascendens

294

Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахвинна кила. При оперативному

втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахвинного каналу. Чим вона

утворена?

A *Поперечною фасцією

B Апоневрозом зовнішнього косого м’язу живота

C Пахвинною зв’язкою

D Вільним нижнім краєм поперечного м’яза живота

E Очеревиною

295

До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї

(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A *M. trapezius

B M. sternocleidomastoideus

C M. latissimus dorsi

D M.rhomboideus minor

E M. scalenus anterior

296

Хворий скаржиться на запаморочення голови і втрату слуху Який нерв ушкоджений?

A * присінково-завитковий

B трійчастий

C під(язиковий

D блукаючий

E блоковий

297

При пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільненя у вигляді вузла у

нижноьму медіальному квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися

метастази при цьому?

A *Пригрудинні

B Задні середостінні

C Глибокі латеральні шийі

D Брнхолегеневі

E Верхні діафрагмальні

298

Після травми у хворого спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють

діяльність м’язів голови. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується

відповідний центр?

A * Нижня частина передцентральної звивини

B Верхня частина передцентральної звивини

C Надкрайова звивина

D Верхня тім’яна часточка

E Кутова звивина

299

При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно

закривається при нормальному розвитку дитини?

A *До 3-місячного віку

B До народження

C До 6-місячного віку

D До кінця першого року життя

E До кінця другого року життя

300

У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну

гематому. Яка з артерій ймовірніше всього пошкоджена?

A * Середня оболонна артерія

B Середня мозкова артерія

C Поверхнева скронева артерія

D Передня оболонна артерія

E Задня вушна артерія

301

У хворого встановлено параліч мімічних та жувальних м’язів. Гематома знаходиться в

коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях ушкоджено?

A *Tr. cortico-nuclearis.

B Tr. cortico-spinalis.

C Tr. cortico-thalamicus.

D Tr. cortico-fronto-pontinus.

E Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus.

302

Жінка похилого віку, госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці

правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно

приведене всередину, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом, якої кістки або її

частині визначив лікар?

A *шийка стегнової кістки

B тіло стегнової кістки

C виростки стегнової кістки

D лобкова кістка

E сіднича кістка

303

Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча. Запалення

якого нерва спостерігається у хворого?

A *Шкірного присереднього нерва плеча

B Шкірного присереднього нерва передпліччя

C Променевого нерва

D Ліктьового нерва

E Пахвового нерва

304

Стороннє тіло (ґудзик) закрило простір верхнього часткового бронха правої легені. В

які сегменти правої легені повітря не потрапить?

A * Верхівковий, задній та передній

B Верхній та нижній язичкові

C Верхівковий та задній базальний

D Верхівковий та присередній базальний

E Медіальний та латеральний

305

Хворій виставлено діагноз бартолініт (запалення великих залоз присінка). В якому

органі сечостатевої системи розташовані ці залози?

A *великі статеві губи

B малі статеві губи

C клітор

D піхва

E матка

306

Під час операції на пахвинному каналі, з приводу грижі у пацієнта, хірург пошкодив

його вміст. Визначте, що пошкодив хірург:

A * Funiculus spermaticus

B Urarchus

C Lig. teres uteri

D Lig. inguinalе

E -

307

При УЗД у хворого виявлена аневризма в ділянці дуги аорти, яка призвела до зміни

голосової функції гортані. Який нерв при цьому перетиснуто?

A *Поворотний гортанний

B Діафрагмальний

C Верхній гортанний

D Нижньощелепний

E Під’язиковий

308

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушено відчуття рівноваги, що з’явилося

після травми. Який нерв пошкоджено?

A *Присінково-завитковий

B Трійчастий

C Лицевий

D Проміжний

E Блукаючий

309

При оперативному підході до щитоподібної залози з поперечного (комірцевого)

доступу відкривається міжапоневротичний надгруднний простір. Ушкодження якого

анатомічного утворення, що знаходиться в цьому просторі, є небезпечним?

A Яремної венозної дуги

B Зовнішньої яремної вени

C Підключичної вени

D Нижньої щитоподібної артерії

E Верхньої щитоподібної артерії

310

Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність

перев’язати яєчникову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним

разом з нею?

A *Сечовід

B Маткова труба

C Кругла зв’язка матки

D Внутрішня клубова вена

E Сечівник

311

Постраждалий доставлений до хірургічного відділення із проникаючим пораненням у

лівій бічній ділянці живота. Який відділ кишки, найімовірніше, ушкоджений?

A * Colon descendens

B Colon ascendens

C Colon transverses

D Cecum

E Rectum

312

Постраждалого в аварії водія доставлено у стаціонар з ушкодженням медіального

надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?

A * n. Ulnaris

B n. radialis

C n. axillaries

D n. muscolocutaneus

E n. medianus

313

В клинику скорой помощи поступил больной с ножевым ранением левой поясничной

области. В ходе операции хирург установил, что внутренние органы не повреждены,

но лезвие ножа повредило одну из мышц почечного ложа. Назовите эту мышцу.

A * Большая поясничная мышца

B Подвздошная мышца

C Выпрямитель позвоночника

D Внутренняя косая мышца живота.

E Наружная косая мышца живота

314

Во время прохождения медкомиссии у пациента 25 лет был выявлен патологический

тип грудной клетки. При этом поперечные размеры были уменьшены, а грудина

сильно выступала вперед. Определите тип грудной клетки.

A *Килевидная грудная клетка

B Воронкообразная грудная клетка

C Плоская грудная клетка

D Цилиндрическая грудная клетка

E Бочкообразная грудная клетка

315

Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря.

При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв

вірогідно ушкоджений?

A * n. Axillaris

B n. medianus

C n. radialis

D n. ulnaris

E n. subclavius

316

При томографії головного мозку хворого виявлена пухлина в ділянці розташування

червоного ядра. Який відділ мозку ушкоджений?

A * Середній

B Довгастий

C Мозочок

D Проміжний

E Міст

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

4.0 Нормальна фізіологія

1

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти

насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію

переважно через активацію:

A * вироблення гастрину

B смакових рецепторів

C механорецепторів ротової порожнини

D механорецепторів шлунку

E вироблення секретіну

2

Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від

яких рецепторів, перш за все, зумовило її розвиток?

A *Осморецептори гіпоталамусу

B Натрієві рецептори гіпоталамусу

C Осморецептори печінки

D Глюкорецептори гіпоталамусу

E Барорецептори дуги аорти

3

В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda

tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої слини

C Не виділялася слина

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

4

За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через

деякий час у неї виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів зумовила це

відчуття?

A *Осморецептори гіпоталамусу

B Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

C Осморецептори печінки

D Волюморецептори гіпоталамусу

E Барорецептори дуги аорти

5

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому

потрібно обмежити в харчовому раціоні?

A *Жирне м'ясо, міцні бульйони

B Відварені овочі

C Кисломолочні продукти

D Овочі, багаті білками (боби, соя)

E Фрукти

6

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення

вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?

A *стрихнін

B Адреналін

C Ацетилхолін

D Серотонин

E Дофамін

7

У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить

$5,65*10^{12}$/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A *Житель високогір’я

B Шахтар

C Студент

D Вагітна жінка

E Відповідальний працівник міністерства

8

У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок

якого з наведених гормонів зумовить цей стан?

A *Трийодтиронін

B Тиреокальцитонін

C Глюкагон

D Альдостерон

E Соматостатин

9

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти

років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є

причиною збільшення ЧСС?

A *Синоатріальний вузол

B Волокна Пуркіньє

C Ніжки пучка Гіса

D Атріовентрикулярний вузол

E Пучок Гіса

10

При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під

пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких

гормональних порушень це може бути?

A *Недостатність гормональної функції яєчників.

B Гіперфункція щитовидної залози.

C Гіпофункція щитовидної залози.

D Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

E Гіперфункція мозкової речовини наднирників

11

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня

глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов'язані ці зміни?

A *Інсуліну

B Глюкагону

C Естрадіолу

D Тестостерону

E Паратгормону

12

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці,

серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги

найбільш характерні?

A *Щитовидної залози

B Прищитовидної залози

C Підшлункової залози

D Яєчників

E Наднирків

13

Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це

обумовило?

A *Соматотропного

B Тироксину

C Тіреотропного

D Гонадотропного

E Інсуліну

14

У больного с расстройством мозгового кровотока нарушен акт глотания, он может

поперхнуться при приеме жидкой пищи. Укажите, какой отдел мозга поражен?

A * Продолговатый мозг

B Средний мозг

C Промежуточный мозг

D Мозжечок

E Шейный отдел спинного мозга

15

После у взрослого мужчины частота сердечных сокращений составляет 40 в 1 минуту.

Какой элемент проводящей системы сердца обеспечивает эту частоту?

A *Атриовентрикулярный узел

B Синоатриальный узел

C Волокна Пуркинье

D Пучок Гиса

E Ножки пучка Гиса

16

У взрослого человека длительность интервала РQ составляет 0,25 с (норма -

0,10-0,21 с). Это свидетельствует о замедлении проведения возбуждения:

A * от предсердий к желудочкам

B по левой ножке пучка Гиса

C по правой ножке пучка Гиса

D по волокнам Пуркинье

E по миокарду желудочков

17

У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії

є порушення секреції:

A *еритропоетину.

B реніну.

C альдостерону.

D натрійуретичного гормону.

E АДГ.

18

У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої

структури головного мозку може бути причиною цього?

A *Мозочка

B Гіпокампу

C Ретикулярної формації

D Червоні ядра

E Вестибулярні ядра

19

У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові.

Це призведе, перш за все, до порушення:

A *другої фази коагуляційного гемостазу.

B першої фази коагуляційнго гемостазу.

C судинно-тромбоцитарного гемостазу.

D фібринолізу.

E антикоагулярних властивостей крові.

20

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при намаганні підняти непосильний

вантаж?

A *Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Фазичним

E Одиночним

21

Якої сили подразнення треба нанести на нервове волокно, щоб викликати збудження

у фазі відносної рефрактерності ?

A * Надпорогове

B Підпорогове

C Порогове

D Підпорогове тривале

E Порогове тривале

22

У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обслідування виявило

підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів.

Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?

A *Червоних ядер

B Вестибулярних ядер

C Чотирибугір'я

D Чорної речовини

E Ретикулярної формації

23

Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання,

посилення потовиделення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний

розвиток цих симптомів?

A *Вестибулярних півколових каналів

B Пропріорецепторів скелетних м’язів

C Кортієвого органу

D Зорових

E Отолітових вестибулярних

24

До приймально-діагностичного відділення доставлено жінку 38-ми років з маточною

кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

A *Зменшення гематокритного числа

B Еозинофілія.

C Сповільнення ШЗЕ

D Лейкоцитоз

E Збільшення кольорового показника

25

У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєсторовано

перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою

мірою?

A *Скелетних м’язів

B Печінки

C Головного мозку

D Нирки

E Шлунково-кишкового тракту

26

У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти.

Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A *Основної мембрани завитки біля овального віконця

B Основної мембрани завитки біля гелікотреми

C Євстахієвої труби

D М’язів середнього вуха

E Барабанної перетинки

27

В эксперименте исследовали порог силы раздражения клеток различных тканей. Где

он оказался наименьшим?

A * В мотонейронах спинного мозга

B В железистых клетках

C В миоцитах скелетной мышцы

D В миоцитах гладкой мышцы

E В кардиомиоцитах

28

В эксперименте на нервно-мышечном препарате лягушки изучают одиночные

сокращения мышцы в ответ на электрическую стимуляцию нерва. Как изменятся

сокращения мышцы после обработки препарата курареподобным веществом?

A *Исчезнут

B Увеличится сила

C Увеличится длительность

D Уменьшится длительность

E Не изменятся

29

На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных

его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?

A * В атриовентрикулярном узле

B В пучке Гиса

C В волокнах Пуркинье

D В миокарде предсердий

E В миокарде желудочков

30

При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на

підставі вимірювання:

A *Тривалості інтервалу R-R

B Амплітуди зубців

C Напрямку зубців

D Тривалості зубців

E Тривалості комплексу QRSTYLE="

31

У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного

може бути причиною цього?

A * Фізичне навантаження

B Підвищення зовнішньої температури

C Розумова праця

D Прийом їжі

E Перехід від сну до бадьорості

32

Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На

базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний?

A *Захисного

B Травного

C Статевого

D Орієнтувального

E Міотатичного

33

Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилась,

коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування умовних рефлексів є причиною

цього?

A *Зовнішнє

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізніле

34

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років виявлені

деструкція та зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному

відділах. Які функції були порушені при житті?

A * Моторні функції верхніх кінцівок

B Моторні функції нижніх кінцівок

C Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

D Чутливість нижніх кінцівок

E Чутливість верхніх кінцівок

35

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює

розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

A *Умовних симпатичних

B Безумовних парасимпатичних.

C Умовних парасимпатичних.

D Безумовних симпатичних.

E Безумовних периферичних

36

Людина знаходиться в середовищі з темепературою $38^oC$, відносною вологістю

повітря 50\%. Які шляхи тепловіддачі зумовлюють підтримку постійної температури

ядра тіла за цих умов?

A *Випаровування

B Радіація

C Теплопроведення

D Конвекція

E Конвекція і теплопроведення

37

У хворого напад тахікардії.Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно

заблокувати, щоб припинити напад?

A *Бета-адренорецептори

B Альфа-адренорецептори

C М-холінорецептори

D Н-холінорецептори

E М- та Н-холінорецептори

38

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний

об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A *Катехоламіни

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні безумовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Парасимпатичні умовні рефлекси

39

Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови

можно обнаружить у него?

A *Увеличение количества эритроцитов.

B Снижение показателей содержания гемоглобина.

C Появление в крови эритробластов.

D Снижение количества ретикулоцитов.

E Уменьшение цветного показателя

40

При нормальной чувствительности кожи пальца не ощущается наличие на нем

обручального кольца. Причиной єтого является:

A *Адаптация рецепторов

B Развитие фиброзной ткани

C Нарушение структуры эпидермиса

D Нарушение кровообращение

E Нарушение структуры рецепторов

41

В клетке полностью заблокирован синтез АТФ. Как изменится величина потенциала

покоя?

A *Исчезнет

B Незначительно увеличится.

C Существенно увеличится.

D Вначале увеличится, затем уменьшится.

E Вначале уменьшится, затем увеличится.

42

При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление. Причиной

является активация:

A *Симпато-адреналовой системы

B Парасимпатического ядра блуждающего нерва

C Функции щитовидной железы

D Функции коры надпочечников

E Функции гипофиза

43

Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з

рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A *Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

B Осморецептори гіпоталамусу

C Осморецептори печінки

D Натрієві рецептори гіпоталамуса

E Барорецептори дуги аорти

44

Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових

закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

A * Зупинкою дихання

B Зупинкою серця

C Розладом тонусу судин

D Розвитком блювоти

E Розвитком проносу

45

При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:

A *Реполяризації

B Деполяризаці.

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

46

При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано

збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію.

Що впливало на кардіоміоцити?

A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Норадреналін

D Тироксин

E Атріопептид

47

У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм

крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?

A *5 л

B 3,75 л

C 2,5 л

D 2,0 л

E 1,5 л

48

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.

E Збільшення ниркового плазмотоку

49

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона

найшвидше збільшиться в крові студента?

A *Адреналіна

B Тиреоліберина

C Кортикотропіна

D Кортизола

E Соматотропіна

50

При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено

порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього

може бути зменшення швидкості проведення збудження:

A *Через центральні синапси

B Через нервово-м’язові синапси

C Еферентними нервами

D Аферентними нервами

E Провідними шляхами

51

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період скорочення поодинокого м’язового скорочення?

A *Суцільний тетанус

B Зубчастий тетанус

C Асинзхронний тетанус

D Серія поодиноких скорочень

E Контрактура м’яза

52

Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Причиною цього є

активація:

A *Антиноцицептивної системи

B Ноцицептивної системи

C Функції щитовидних залоз

D Симпатоадреналової системи

E Функції наднирників

53

При переведенні погляду на близько розташований об'єкт, заломна сила оптичних

серед ока збільшилась на 10 діоптрій. Це є наслідком змін:

A *Кришталика

B Рогівки

C Скловидного тіла

D Вологи передньої камери ока

E М'яза, розширює зіницю

54

У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Дл я

зниження тиску доцільно призначити блокатори:

A *альфа-адренорецепторів

B бета-адренорецепторів

C альфа- та бета-адренорецепторів

D М-холінорецепторів

E Н1-рецепторів

55

У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по

атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення

тривалості:

A *Інтервалу Р-Q

B Зубця Р

C Іінтервалу R-R

D Комплексу QRS

E Сегмента S-T

56

Під час операції на головного мозку відмічено, що подразнення певних зони кори

великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку саме

зону діяли подразники?

A *Постцентральна звивина

B Прецентральна звивина

C Верхня латеральна звивина

D Поясна звивина

E Парагіпокампова звивина

57

У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон.

Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

A *Ретикулярної формації

B Гіпокампу

C Чотиригорбикової структури

D Кори великих півкуль

E Чорної субстанції

58

Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14 *С. Вікна і двері

зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?

A *Теплорадіація

B Теплопроведення

C Конвекція

D Випаровування

E Перспірація

59

При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы

зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого

элемента ЭКГ об этом свидетельствует?

A * Интервала R-R

B Сегмента P-Q

C Интервала P-Q

D Интервала P-T

E Комплекса QRS

60

У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва;при

цьому спостерігали такі зміни серцевоїдіяльності:

A *Зменшення частоти скорочень

B Збільшення сили скорочень

C Збільшення атріовентрикулярного проведення

D Збільшення частоти та сили скорочень

E Збільшення збудливості міикарда

61

У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення

в шлуночках швидкості:

A *реполярізаці

B деполярізації та реполярізациї

C деполярізації

D скорочення

E розслаблення

62

При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому

знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є

порушення:

A *Надходження жовчі в кишечник

B Кислотності шлункового соку

C Секреції підшлункового соку

D Секреції кишкового соку

E Процесів всмоктування в кишечнику

63

При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини

дихання. Це призведе до зменшення:

A *Хвилинного об'єму дихання

B Життєвої ємності легень

C Резервного об'єму вдиху

D Резервного об'єму видиху

E Залишкового об'єму

64

У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:

A *Холецистокініну та секретину

B Гастрину

C Гістаміну

D Гастрину та гістаміну

E Нейротензину

65

У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через

атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 секунду. Атріовентрикулярна

затримка забезпечує :

A *Послідовність скорочення передсердь та шлуночків

B Одночасність скорочення обох передсердь

C Одночасність скорочення обох шлуночків

D Достатнью силу скорочення передсердь

E Достатнью силу скорочення шлуночків

66

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в

плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:

A *Прищитовидних залоз

B Гіпофізу

C Кори наднирників

D Шишковидної залози

E Тимусу

67

Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів,

які містять статеві гормони?

A *гонадотропних

B вазопресину

C тиреотропного

D соматотропного

E окситоцину

68

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт.

ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.

A *Лівий шлуночок.

B Правий шлуночок.

C Праве передсердя.

D Ліве передсердя.

E -

69

У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за

хвилину. Що є водієм ритму?

A *Атріовентрикулярний вузол.

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса.

D Ніжки пучка Гіса.

E Волокна Пуркін'є.

70

Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які

зміни в крові це зумовлюють?

A *Зменшення напруги $СО_2$

B Зменшення рН

C Збільшення напруги $СО_2$

D Зменшення напруги $О_2$

E Збільшення напруги $СО_2$ і $О_2$

71

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її

мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку

деполяризації?

A * Na+

B НСО3-

C Са2+

D Сl-

E К+

72

Піддослідному собаці через зонд у 12-палу кишку ввели слабкий розчин соляної

кислоти. Це, перш за все, призведе до підсилення секреції:

A *Секретину

B Гастрину

C Гістаміну

D Холецистокініну

E Нейротензину

73

К врачу обратились родители мальчика 10 лет, у которого отмечалось увеличение

волосяного покрова на теле, рост бороды и усов, низкий голос.. Увеличение секреции

какого гормона можно предположить?

A *Тестостерона

B Соматотропина

C Естрогена

D Прогестерона

E Кортизола

74

У пациента, строго выполнявшего рекомендации по соблюдению определенной

диеты в течение 10 дней было проведено исследование величины дыхательного

коэффициента. (Результат ДК=1,0). Какой диеты придерживался пациент?

A *С преимущественным содержанием углеводов

B С преимущественным содержанием белков и жиров

C С преимущественным содержанием жиров и углеводов

D Смешанной

E С преимущественным содержанием белков и углеводов

75

У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з

наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?

A *Дихальний об'єм

B Життєва ємкість легенів

C Резервний об'єм вдиху

D Резервний об'єм видиху

E Загальна ємкість легенів

76

У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у

неї не буде розвиватися гіпервентиляція?

A *Гіпоксемія

B Фізичне навантаження

C Гіперкапнія

D Ацидоз

E Збільшення темпетарури ядра тіла

77

Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в

легенях при цьому?

A *Функціональна залишкова ємкість легень

B Залишковий об'єм

C Резервний об'єм видиху

D Дихальний об'єм

E Життєва ємність легень

78

Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що

знаходиться в її легенях?

A *Залишковий об'єм

B Функціональна залишкова ємність легень

C Ємність вдиху

D Резервний об'єм видиху

E Альвеолярний об'єм

79

При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує

імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :

A *шлуночків

B Сино-атріального вузла

C Атріовентрикулярного вузла

D Пучка Гіса

E Волокон Пуркін”є

80

В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили

проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін'є

81

При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл,

систолічний об'єм - 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?

A *70 скорочень за хвилину

B 60 скорочень за хвилину

C 50 скорочень за хвилину

D 80 скорочень за хвилину

E 90 скорочень за хвилину

82

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у

людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A *60

B 50

C 70

D 80

E 100

83

У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це

призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:

A

B Q

C R

D S

E P

84

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно

збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані?

A *Калієві

B Натрієві

C Швидкі кальцієві

D Повільні кальцієві

E Натрієві та кальцієві

85

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається

здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у

відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?

A *Нервово-м'язовий синапс

B Спряження збудження і скорочення у м'язі

C Натрієві канали

D Калієві канали

E Процеси енергоутворення

86

У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла

на 20\%. Найбільш вірогідною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

A *Зменшення онкотичного тиску плазми крові

B Збільшення системного артеріального тиску

C Збільшення проникності ниркового фільтру

D Збільшення коефіцієнта фільтрації

E Збільшення ниркового плазмотоку

87

У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих

скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це

пов'язано?

A *вестибулярних

B пропріоцепторів

C дотикових

D слухових

E зорових

88

Внаслідок фізичного навантаження киснева ємність крові в людини збільшилася з 180

до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні

збільшується:

A *Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові

B Дифузійна здатность легень

C Вміст кисню в альвеолах

D Спорідненість гемоглобіну до кисню

E Хвилиний об'єм дихання

89

На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів

приймають участь у розвитку такого видоху?

A *Живота

B Діафрагма

C Драбинчасті

D Грудинноключичнососкові

E Трапецієвидні

90

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного

може бути причиною цього?

A *Звуження дихальних шляхів

B Поверхневе дихання

C Рідке дихання

D Негативний внутрішньоплевральний тиск

E Зменшення хвилинного об'єму дихання

91

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?

A *Білків

B Жирів

C Вуглеводів

D Вітамінів

E Мінеральних речовин

92

У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала

дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?

A *Спокійний вдих

B Спокійний видих

C Форсований вдих

D Форсований видих

E -

93

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії.

Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом

збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону

94

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними

імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення

попереднього скорочення. Яке скорочення виникне?

A *Зубчастий тетанус

B Одиночне

C Асинхронне

D Суцільний тетанус

E Тонічне

95

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію.

Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A *Гіперполяризація

B Деполяризація

C Потенціал дії

D Локальна вiдповiдь

E Змін не буде

96

У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її

наявність ?

A *Укорочення інтервалу R – R

B Подовження інтервалу R – R

C Розширення комплексу QRS

D Подовження інтервалу P – Q

E Подовження сегменту Q–T

97

В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали

зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого

фактора це можна пояснити?

A *Натрійуретичного гормону

B Альдостерону

C Реніну

D Ангіотензину

E Вазопресину

98

Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але

працевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за

все, виснажуються?

A *Надниркові

B Прищитоподібні

C Сім’яники

D Підгрудинна

E Щитоподібна

99

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній

тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:

A * Атріо-вентрикулярним вузлом

B Сино-атріальним вузлом

C Пучком Гіса

D Ніжками пучка Гіса

E Волокнами Пуркін'є

100

Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства при

температурі повітря 36 0 С, відносній його вологості - 70%?

A * Випаровування поту

B Проведення

C Радіація

D Конвекція

E -

101

У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників

роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?

A * Зросте переважно діастолічний

B Зросте переважно систолічний

C Тиск не зміниться

D Зменшиться переважно діастолічний

E Зменшиться переважно систолічний

102

При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок

легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у

даних відділах легень:

A * Вентиляція переважає над перфузією

B Перфузія переважає над вентиляцією

C Перфузія і вентиляція врівноважені

D Вентиляція відсутня

E -

103

Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине

на величину артеріального тиску ?

A * Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

B Зменшиться лише систолічний тиск

C Зменшиться лише діастолічний тиск

D Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

E Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

104

Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у

воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:

A *Теплопроведення

B Конвекції

C Тепловипромінювання

D Випаровування поту

E -

105

У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та

температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:

A *Спино-таламічного

B Медіального спинокортикального

C Заднього спино-мозочкового

D Латерального спинокортикального

E Переднього спино-мозочкового

106

Робітник при температурі повітря $35^0С$ дві години інтенсивно фізично працював.

Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?

A *Збільшиться гематокритне число

B Зменшиться гематокритне число

C Збільшиться колірний показник

D Зменшиться ШЗЕ

E Збільшиться ШЗЕ

107

Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели

концентрований розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому

напрямку:

A *З міжклітинної рідини у капіляри

B З міжклітинної рідини у клітини

C Із клітин у міжклітинну рідину

D Із капілярів у міжклітинну рідину

E -

108

В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання

крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею

якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?

A

B В1

C РР

D Н

E Е

109

У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону

може спричинити такі зміни?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Паратгормон

E Натрійуретичний

110

У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило

появу цих симптомів?

A *Зниження синтезу еритропоетинів

B Підвищене руйнування еритроцитів

C Нестача заліза

D Нестача вітаміну В12

E Нестача фолієвої кислоти

111

У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знахлдилась людина,

якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?

A *Сон

B Відпочинок

C Легка робота

D Нервове напруження

E Спокій

112

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найменшими?

A *3-4 години ранку

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин жня

E 17-18 годин вечора

113

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть

найбільшими?

A *17-18 годин вечора

B 7-8 годин ранку

C 10-12 годин дня

D 14-16 годин дня

E 3-4 години ранку

114

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії

встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл

вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

A *0,8

B 1,25

C 0,9

D 0,84

E 1,0

115

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

A *Вуглеводні

B Білки

C Жири

D Білки і вуглеводні

E Вуглеводні та жири

116

У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть

тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному

харчовому раціоні?

A *Всмоктування не зміниться

B Зменшиться всмоктування вуглеводів

C Зменшиться всмоктування білків

D Зменшиться всмоктування жирів

E Зменшиться всмоктування води

117

У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може

бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:

A *Жовчних кислот

B Жовчних пігментів

C Ліполітичних ферментів

D Іонів натрію

E Жиророзчинних вітамінів

118

У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має

пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

A *Тироксин

B Інсулін

C Глюкагон

D Соматотропін

E Кортизол

119

Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило

зниження його реабсорбції в канальцях нирок. Зміни секреції якого гормону це

можуть пояснити?

A *Зменшення альдостерону

B Збільшення альдостерону

C Зменшення вазопресину

D Збільшення вазопресину

E Зменшення натрійуретичного фактора

120

У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення

не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію. Дія якого

гормону на потові залози спричиняє цей результат?

A *Альдостерон

B Вазопресин

C Кортизол

D Тироксин

E Натрійуретичний

121

Людина вийшла з кондиційонованого приміщення на вулицю, де температура повітря

дорівнює +$40^0С$, вологість повітря - 60\%. Віддача тепла з організму на вулиці

буде здійснюватися за рахунок:

A *Випаровування поту

B Конвекції

C Радіації

D Проведення

E -

122

У холодну погоду з вітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітпу.

Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:

A *Конвекції

B Радіації

C Теплопроведення

D Випаровування

E -

123

У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації?

A *Втрата чутливості

B Втрата рухових функцій

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

124

У тварини в експерименті перерізали передні корінці спинного мозку. Які зміні

відбуватимуться в зоні інервації перерізаними корінцями?

A *Втрата рухових функцій

B Втрата чутливості

C Зниження тонусу м’язів

D Підвищення тонусу м’язів

E Втрата чутливості і рухових функцій

125

У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне

розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *Сухожилкові рецептори Гольджи

B М’язові веретена

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

126

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила

орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було

зруйновано?

A *Передні горбки чотиригорбкового тіла

B Задні горбки чотиригорбкового тіла

C Червоні ядра

D Вестибулярні ядра

E Чорну речовину

127

У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма -125±25 мл/хв).

Причиною цього може бути збільшення:

A *Онкотичного тиску плазми крові

B Ефективного фільтраційного тиску

C Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків

D Ниркового кровотоку

E Проникності ниркового фільтру

128

У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 180 мл/хв (норма -125±25

мл/хв).Причиною цього може бути зменшення:

A *Онкотичного тиску плазми крові

B Ефективного фільтраційного тиску

C Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків

D Ниркового кровотоку

E Проникності ниркового фільтру

129

У людини гіпонатріємія, гіперкаліємія. Це спричиняє посилену секрецію такого

гормону:

A *Альдостерон

B Кортизол

C Вазопресин

D Натрійуретичний

E Паратгормон

130

У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це

спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Кортизол

D Адренокортикотропін

E Натрійуретичний

131

При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження

яких рецепторів перш за все розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення

порушеної пози?

A *Отолітові вестибулорецептори

B Ампулярні вестибулорецептори

C Вестибулорецептори

D Пропріорецептори

E Рецептори завитки

132

Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:

A *З клітин до міжклітинної рідини

B З міжклітинної рідини до капілярів

C З міжклітинної рідини до клітин

D З капілярів до міжклітинної рідини

E Змін руху води не буде

133

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів

досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала

сироватка III групи. Якою є група крові?

A *В (III) альфа

B А (II) бета

C А В (IV)

D O (I) альфа, бета

E Неможливо визначити

134

Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко

пристосовуватися до нового оточення, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока

працездатність. Найвірогідніше, ця людина є:

A *Сангвінік

B Холерик

C Меланхолік

D Флегматик

E Флегматик з елементами меланхоліка

135

У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво

вище, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:

A *Еластичності стінок артерій

B Артеріального тиску

C Серцевого викиду

D Частоти серцевих скорочень

E Швидкості кровотоку

136

У собаки в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого

нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:

A *Зменшення частоти скорочень

B Збільшення частоти і сили скорочень

C Збільшення збудливості міокарду

D Збільшення проведення збудження по міокарду

E Збільшення сили скорочень

137

У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною

цього?

A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Альдостерон

D Кортикотропін

E Кортиколіберин

138

У студента при складанні іспиту абсолютний поріг больової чутливості більший, ніж у

стані спокою. Яктивація якої системи організму є причиною цього?

A *Антиноцицептивна

B Симпато-адреналова

C Симпатична нервова

D Парасимпатична нервова.

E Гіпофізарно-надниркова

139

У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої

частоти. Причиною цього може бути пошкодження:

A *Середньої частини завитка .

B Кохлеарних ядер

C Спірального ганглія

D Чотиригорбикової структури

E Латеральних колінчастих тіл

140

У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який

відділ мозку постраждав?

A *Стовбур мозку

B Шийний відділ спинного мозку.

C Передній мозок

D Проміжний мозок.

E Середній мозок.

141

В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку,

внаслідок чого у тварини виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку

головного мозку було введено електроди?

A * У вентромедіальні ядра гіпоталамуса

B У латеральні ядра гіпоталамуса

C У нейрогіпофіз

D В аденогіпофіз

E У червоне ядро

142

В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження

ниркового фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини

внаслідок цього?

A *Білків

B Глюкози

C Амінокислот

D Іонів Nа

E Іонів Са

143

При длительном лечении голоданием у пациента уменьшилось соотношение

альбуминов и глобулинов в плазме. Что из приведенного будет следствием этих

изменений?

A * Увеличение СОЭ

B Снижение СОЭ

C Увеличение гематокрита

D Снижение гематокрита

E Гиперкоагуляция

144

У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як

наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку

поліурії?

A *Зниження канальціївої реабсорбції води

B Зниження канальціївої реабсорбції іонів Nа

C Зниження канальціївої реабсорбції белка

D Зниження реабсорбції глюкози

E Збільшення клубочкової фільтрації

145

До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років з скаргами на зменшення щільності

зубної тканини, підвищену крихкість при прийомі твердої їжі. Нестача якого

мінерального елементу, найбільш вірогідно, має місце у даного пацієнта?

A * Кальцію

B Калію

C Натрію

D Магнію

E Заліза

146

У пацієнта 59 років при обстеженні ротової порожнини виникла необхідність

дослідити рухи нижньої щелепи. Який метод застосовують з цією метою?

A *Мастікаціографію

B Електроміографію

C Міографію

D Електроодонтодіагнстику

E Гнатодинамометрію

147

У людини збережена смакова, але втрачена загальна чутливість структур ротової

порожнини. Це свідчить про ураження

A *N. trigeminus

B N. vagus

C N. glossopharyngeus

D N. hypoglossus

E N. glossopharyngeus та n. vagus

148

В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до

виділення великої кількості рідкої слини привушною залозою. Який нерв стимулюють?

A *N.glossopharyngeus

B N.facialis

C N.sympathicus

D N.trigeminus

E N.vagus

149

Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної

кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:

A *Підсолену воду

B Газовану воду

C Молоко

D Натуральні соки

E Квас

150

У чоловіка 30 років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення

основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може

бути причиною цього?

A *Трийодтиронін,тетрайодтиронін

B Тирокальцитонін, паратгормон

C Глюкокортикоїди

D Катехоламіни

E Соматоліберин, соматостатин

151

При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в

плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?

A *Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

B Збільшується фільтрація і реабсорбція

C Зменшується фільтрація і реабсорбція

D Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

E Обмін не змінюється

152

У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена -

фосфатних іонів. Вплив якого гормону викликав такі зміни?

A *Паратгормон

B Тирокальцитонін

C Гормональна форма вітаміну Д3

D Альдостерон

E Вазопресин

153

У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л).

Наслідком цього буде:

A *Глюкозурія

B Зменшення діурезу

C Зменшення реабсорбції глюкози

D Зменшення секреції вазопресину

E Зменшення секреції альдостерону

154

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори

головного мозку може бути причиною цього?

A *Потилична

B Скронева

C Лобна

D Тім’яна

E Скронева та тім’яна

155

У людини крововилив у задню центральну звивину, що призвело до порушення з

протилежного боку такої чутливості:

A *Шкірної та пропріоцептивної

B Зорової

C Слухової

D Нюхової і смакової

E Слухової і зорової

156

Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме

зруйнували?

A *Чотиригорбкове тіло

B Червоня ядра

C Латеральні вестибулярні ядра

D Чорна речовина

E Медіальні ретикулярні ядра

157

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у

людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

A *Спіноталамічні

B Латеральн спінокортикальні

C Медіальні спінокортикальні

D Передні спіномозочкові

E Задні спіномозочкові

158

У пацієнта розвилися порушення рухової активності: тремор, атаксія й асинергія

рухів, дизартрія. Де, ймовірніше, локалізуються порушення?

A *Мозочок

B Базальні ганглії

C Лімбічна система

D Стовбур мозку

E Довгастий мозок

159

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі

збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути

причиною таких змін?

A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Лейкоцитів

E Моноцитів

160

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок

зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у

шлуночках серця нормально відбувається процес:

A *Реполяризації

B Деполяризаці

C Збудження

D Скорочення

E Розслаблення

161

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з

частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:

A *Сино-атриального вузла

B Передсердь

C Шлуночків

D Атріо-вентрикулчрного вузла

E Пучка Гіса

162

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість

еритроцитів у крові збільшилася з $4,0*10^{12}/л$ до $4,5*10^{12}/л$. Що є основною

причою цього?

A *Вихід еритроцитів з депо

B Пригнічення руйнування еритроцитів

C Активація еритропоезу

D Збільшення хвилинного об’єму крові

E Втрата води організмом

163

У людини в артеріальній крові напруга кисню збільшена до 104 мм рт.ст., а

вуглекислого газу зменшена до 36 мм рт.ст. Це може бути наслідком:

A *Довільної гіпервентиляції

B Затримки дихання

C Інтенсивного фізичного навантаження

D Помірного фізичного навантаження

E Перебування в горах

164

У чоловіка 33 років діагностована прободіння шлунку і запалення очеревини, що

призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який

рефлекс забезпечує цей симптом?

A *Вісцеро-соматичний

B Вісцеро-вісцеральний

C Вісцеро-кутанний

D Кутанно-вісцеральний

E Сомато-вісцеральний

165

Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в

камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120

мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця:

A *Лівий шлуночок

B Правий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E -

166

При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої

нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає

пацієнт?

A *Флегматичному

B Сангвінічному

C Холеричному

D Меланхолічному

E -

167

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ

фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини

перш за все?

A *утворення тромбіну

B утворення протромбінази

C утворення фібрину

D фібриноліз

E ретракція згустка

168

У людини звужені зіниці. Це зумовлено:

A *Зростанням тонусу парасимпатичних центрів

B Зростання тонусу симпатичних центрів

C Збільшенням активності симпато-адреналової системи

D Дією адреналіну

E Дією норадреналіну

169

При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя,

збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які

зміни секреції гормонів найбільш вірогідні?

A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину

170

Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові у досліджуваного

становив 10 л/хв. Який об’єм крові проходив у нього за хвилину через судини легень?

A * 10 л/хв

B 5 л/хв

C 4 л/хв

D 6 л/хв

E 7 л/хв

171

У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду

чутливості з протилежного боку це призведе?

A *Шкірна та пропріоцептивна

B Зорова

C Слухова

D Нюхова і смакова

E Слухова і зорова

172

У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і

психічного спокою, при температурі комфорту. В який час доби енерговитрати будуть

найбільшими?

A *17-18 годин

B 7-8 годин

C 10-12 годин

D 20-24 години

E 3-4 години

173

У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З

подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?

A *М’язові веретена

B Сухожилкові рецептори Гольджи

C Суглобові рецептори

D Дотикові рецептори

E Больові рецептори

174

У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція

якого гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?

A *Вазопресин

B Кортикотропін

C Натрійуретичний

D Кортизол

E Паратгормон

175

Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла

встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з

наведеного могло бути причиною цього?

A *Відсутність сурфактанту

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Утовщення плеври

E Збільшення розміру альвеол

176

У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок

підвищеної еластичної тяги легень. Цю силу можна зменшити шляхомі:

A *Введення сурфактантів

B Вдихання чистого кисню

C Штучної вентиляції легень

D Відсмоктування рідини з дихальних шляхів

E Введення глюкози

177

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний

коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно

окислюються:

A *Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Білки і вуглеводи

E Вуглеводи та жири

178

У нертенованого чоловіка під час фізичного навантаження ЧСС зросла з 80 (у стані

спокою) до 180 уд. за хвилину. Як зміниться при цьому артеріальний тиск?

A * Зросте діастолічний тиск при зменшенні пульсового

B Зросте систолічний тиск без змін діастолічного тиску

C Зросте пульсовий тиск

D Не зміниться пульсовий тиск

E Не зміниться артеріальний тиск

179

Після пологів у породіллі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофункцію

якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Нейрогіпофізу

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників

180

Під час екзаменів у студента збільшилась частота серцевих скорочень внаслідок

збудження симпатичної нервової системи. Який механізм прискорення ритму

скорочень серця?

A * Зменшення тривалості повільної діастолічної деполяризації в сино-атріальному

вузлі

B Збільшення тривалості повільної діастолічної деполяризації в сино-атріальному

вузлі

C Зменшення тривалості повільної діастолічної деполяризації в

атріо-вентрикулярному вузлі

D Збільшення тривалості повільної діастолічної деполяризації в

атріо-вентрикулярному вузлі

E Виділення великої кількості ацетилхоліну

181

Під час функціонального навантаження на велотренажері у досліджуваного

збільшилася частота дихання. Що є основною причиною зміни діяльності дихального

центру в цьому випадку?

A *Підвищення напругиї СО2 у крові

B Зниження напруги СО2 у крові

C Зростання кількості адреналіну в крові

D Підвищення напруги О2 у крові

E Зниження напруги О2 у крові

182

В поліклініку до лікаря звернулася жінка 32-х років зі скаргами на те, що в неї після

народження дитини процес лактації відсутній. Дефіцитом якого гормону, найбільш

вірогідно, можна пояснити дане порушення?

A Пролактину

B Соматотропіну

C Вазопресину

D Тиреокальцитоніну

E Глюкагону

183

Серед школярів, які не займалися спортом, під час епідемії грипу захворіло 40\%

чоловік, а серед учнів, які регулярно виконували фізичні вправи, цей показник досяг

лише 20\%. Які адаптаційні механізми забезпечили таку низьку захворюваність у

школярів-спортсменів?

A *Перехресна адаптація

B Специфічна адаптація

C Фізіологічна адаптація

D Біохімічна адаптація

E Генетична адаптація

184

У результаті травми у людини пошкоджена грудна клітка з розвитком відкритого

пневмотораксу. Як, внаслідок цього, зміниться тиск у плевральній порожнині?

A * Стане рівним атмосферному

B Не зміниться

C Стане вище атмосферного

D Стане нижче атмосферного

E -

185

У 30-літньої жінки виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції

підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений в неї?

A * Білків, жирів, вуглеводів

B Білків, жирів

C Білків, вуглеводів

D Жирів, вуглеводів

E Білків

186

У людини частота серцевих скорочень збільшилась з 60 до 90 разів за хвилину. Яка з

зазначених змін може відбуватися при цьому у клітинах синоатріального вузла?

A *Збільшення швидкості повільної діастолічної деполяризації

B Зменшення швидкості повільної діастоличної деполяризації

C Збільшення порога деполяризації

D Збільшення потенціалу спокою

E Зменшення критичного рівня деполяризації

187

У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится

у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано

збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?

A *Фаза ізометричного скорочення

B Фаза асинхронного скорочення

C Період вигнання

D Фаза швидкого вигнання

E Фаза повільного вигнання

188

Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли

частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких

рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлекса?

A *Пропріорецептори працюючих м’язів

B Хеморецептори судин

C Волюморецептори судин

D Барорецептори судин

E Терморецептори гіпоталамуса

189

Внслідок натискування на очні яблука частота серцевих скорочень у людини

зменшилась з 72 до 60 за хвилину. На які структури серця впливають еферентні

нервові сигнали, що зумовлюють ці зміни?

A *Синоатріальний вузол

B Атріовентрикулярний вузол

C Провідна система шлуночків серця

D Робочий міокард передсердь

E Робочий міокард шлуночків

190

Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини виникла раптова зупинка

серця. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зупинку серця?

A *Безумовні парасимпатичні рефлекси

B Безумовні симпатичні рефлекси

C Умовні парасимпатичні рефлекси

D Умовні симпатичні рефлекси

E Безумовні месцеві рефлекси

191

У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція

аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп О (( (I), А( (II) і

не відбулася зі стандартною сироваткою групи В( (III). Досліджувана кров належить до

групи

A * В( (III)

B О (( (I)

C А( (II)

D АВ (IV)

E

192

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинаців еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 ((

(I), А( (II), В ( (III), Досліджувана кров належить до групи:

A *0 (( (I)

B А( (II)

C В( (III)

D АВ (IV)

E

193

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид

м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на

період розслаблення поодинокого м’язового скорочення?

A *Зубчастий тетанус

B Суцільний тетанус

C Серія поодиноких скорочень

D Контрактура м’яза

E Асинхронний тетанус

194

Людина за призначенням лікаря тривалий час приймала гормони з групи

глюкокортикоїдів. Секреція якого (яких) з наведених гормонів буде пригнічена

внаслідок цього?

A *Кортикотропний

B Соматотропний

C Тиротропний

D Статеві

E Мінералокортикоїди

195

У людини до травми гемотокритний показник 40\%. Яким він буде через 1 добу після

втрати 750 мл крові?

A *30\%

B 40\%

C 55\%

D 45\%

E 50\%

196

Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів

рук і ніг, скандована мова. У якому відділі головного мозку локалізується ураження?

A Мозочок

B Шкаралупа

C Хвостате ядро

D Моторна кора

E Червоне ядро

197

Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню

ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку

серця?

A *Парасимпатичні безумовні рефлекси

B Симпатичні безумовні рефлекси

C Парасимпатичні умовні рефлекси

D Симпатичні умовні рефлекси

E Периферичні рефлекси

198

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп 0 (( (1), В ( (111) і не відбулася зі стандартною

сироваткою групи А ( (11). Дослуджувана кров належить до групи:

A * А ( (11)

B 0 (( (1)

C В ( (111)

D АВ (IV)

E -

199

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп

0$\alpha\beta$ (I), А$\beta$ (II), В$\alpha$ (III). Досліджувана кров належить до групи:

A *0$\alpha\beta$ (I)

B А$\beta$ (II)

C В$\alpha$ (III)

D АВ (IV)

E

200

В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні

скелетного м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції

яких рецепторів слід звернути увагу?

A *М’язових веретен

B Больових

C Суглобових

D Сухожильних органів Гольджи

E Тактильних

201

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм

рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів

звуження судин буде найменшим?

A *Серце

B Шкіра

C Кишечник

D Скелетні м’язи

E Печінка

202

При аналізі крові у спортсмена виявлено: вміст еритроцитів 5,5 * 1012/л, гемоглобіну -

180 г/л, лейкоцитів - 7 * 109/л, нейтрофілів - 64\%, базофілів - 0,5\%, еозинофілів -

0,5\%, моноцитів - 8\%, лімфоцитів - 27\%. Такі показники свідчать про стимуляцію,

перш за все:

A *Еритропоезу

B Лейкопоезу

C Лімфопоезу

D Гранулоцитопоезу

E Іммуногенезу

203

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до

шлуночків. Електрофізіологічні зміни в яких структурах серця є причиною цього?

A * Атріовентрикулярний вузол

B Пучок Гіса

C Синоатріальний вузол

D Шлуночки

E Передсердя

204

У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на

гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати

для цього?

A * М-холінорецептори

B H-холінорецептори

C $\alpha$-адренорецептори

D $\beta$-адренорецептори

E $\alpha$- та $\beta$-адренорецептори

205

У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої

крові знижений до 5,4 л, гематокрит -50\%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі

показники крові є наслідком, перш за все:

A *Втрати води з потом

B Збільшення кількості еритроцитів

C Збільшення вмісту білків в плазмі

D Збільшення об’єму циркулуюючої крові

E Збільшення діурезу

206

У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у

печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:

A *Зсідання крові

B Швидкості осідання еритроцитів

C Утворення антикоагулянтів

D Утворення еритропоетинів

E Осмотичного тиску крові

207

На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу

відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її

обов’язковим елементом?

A * Системне звуження венозних судин ємкості

B Системне розширення артеріальних судин опору

C Зменшення об’єму циркулюючої крові

D Зменшення частоти серцевих скорочень

E Зменшення насосної функції серця

208

При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові

у 2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?

A *40-50 мм/год.

B 10-15 мм/год.

C 2-12 мм/год.

D 5-10 мм/год.

E 0-5 мм/год.

209

При уведенні великої дози гістаміну піддослідній тварині у неї різко знизився

артеріальний тиск внаслідок:

A *Розширення судин опору

B Звуження судин опору

C Підвищення ЧСС

D Зниження ЧСС

E Зниження частоти і сили серцевих скорочень

210

У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм

рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів

звуження судин буде найбільшим?

A *Кишечник

B Серце

C Головний мозок

D Нирки

E Наднирники

211

В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які інервують серце. Це

призвело до зменшення частоти серцевих скорочень, тому що через мембрану клітин

водія ритму серця збільшився:

A * Вихід іонів калію

B Вхід іонів калію

C Вхід іонів кальцію

D Вихід іонів кальцію

E Вихід іонів кальцію та калію

212

Потенціал спокою клітини дорівнює –80 мв. Під час якої фази ПД величина

мембранного потенціалу склала +30 мВ?

A * Реверсполяризації

B Слідової гіперполяризації

C Слідової деполяризації

D Деполяризації

E -

213

В результате ранения у мужчины 35 лет наступил полный разрыв спинного мозга на

уровне первого шейного сегмента. Как изменится характер дыхания?

A Остановится

B Не изменится

C Сохранится диафрагмальное, исчезнет грудное

D Сохранится грудное, исчезнет диафрагмальное

E Станет редким и глубоким

214

По просьбе врача больной после обычного вдоха сделал максимально глубокий

выдох. Какие мышцы из приведенных ниже принимают участие в таком выдохе?

A Живота

B Наружные межреберные

C Диафрагма

D Трапециевидные

E Грудные

215

Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює

М-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівними

грибами:

A * Звуження зіниць

B Розширення зіниць

C Розширення бронхів

D Збільшення частоти серцевих скорочень

E Підвищення артеріального тиску

216

У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це

є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:

A * Симпатичної

B Парасимпатичної

C Метасимпатичної

D Ваго-інсулярної

E Гипоталамо-гіпофізарно-наднирникової

217

У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок

блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?

A * Зменшення частоти серцевих скорочень

B Збільшення частоти серцевих скорочень

C Розширення зіниць

D Збільшення частоти дихання

E Розширення бронхів

218

Після довільної затримки дихання в людини зросла глибина і частота дихання.

Головним чинником, що стимулює ці зміни зовнішнього дихання є:

A * Підвищення в крові напруги СО_2.

B Підвищення в крові напруги О_2.

C Зниження в крові напруги О_2.

D Зниження в крові напруги СО_2.

E Зниження в крові концентрації Н^+.

219

У хворого сповільнене проведення збудження через атріовентрикулярний вузол. Які

зміни ЕКГ будуть при цьому?

A * Збільшення тривалості інтервалу P-Q

B Збільшення тривалості інтервалу Q-S

C Від’ємний зубець Т

D Зміщення сегмента S-T

E Збільшення тривалості інтервалу Q-T

220

Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку

рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:

A * Вестибулорецепторів маточки і мішечка

B Вестибулорецепторів півкружних каналів

C Механорецепторів шкіри ступні

D Фоторецепторів сітківки ока

E Пропріорецепторів

221

В експерименті на жабі зруйнували лабіринт справа, що призвело до зниження тонусу

м'язів:

A *Екстензорів справа

B Флексорів зліва

C Екстензорів зліва

D Флексорів справа

E Екстензорів справа і зліва

222

У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі

інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:

A *Вестибулоспінальні

B Медіальні кортикоспінальні

C Ретикулоспінальні

D Руброспінальні

E Латеральні кортикоспінальні

223

До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок

травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною

цього?

A *скронева

B постцентральна звивина

C тім’яна

D потилична

E лобова

224

Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого

мікроклімата: температура повітря + 37 0С, відносна вологість 90\%, швидкість руху

повітря 0,2 м/с. Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?

A Випаровування.

B Теплопроведення.

C Конвекція.

D Радіація.

E Усі шляхи.

225

У легенях передчасно народженої дитини виявлені ділянки ателектазу (спадіння).

Основна причина:

A * Дефіцит сурфактантів

B Збільшений в’язкий опір

C Недорозвинені м’язи вдиху

D Знижена сила поверхневого натягу легень

E Надлишок сурфактантів

226

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при

цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться

227

Хворому чоловіку 75 років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину,

імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв.

Функцію якого відділа серця взяв на себе електростимулятор?

A *Синоатрільного вузла

B Атріовентрикулярного вузла

C Ніжки Гіса

D Волокон пучка Гіса

E Волокон Пуркін’є

228

В лікарню звернувся хворий зі скаргами на швидку стомлюваність і сильну м'язову

слабкість. При обстеженні виявлено автоіммунне захворювання, внаслідок якого

порушується функціональний стан рецепторів в нервово-м'язових синапсах. Дія якого

медіатора буде заблокована?

A *Ацетілхоліну

B Норадреналіну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Гліцину

229

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення одній із структур ЦНС.

В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазия, интенционный

тремор, атаксія, адиадохокинез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A *Мозочка

B Мігдальовідного комплексу

C Гиппокампа

D Базальних гангліїв

E Лімбічной системи

230

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки

на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

231

Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні)

вантажу в певному положенні?

A * Ізометричним

B Ізотонічним

C Ауксотонічним

D Концентричним

E Ексцентричним

232

У пацієнта 35 років виявили підвищену кислотність шлункового соку. Блокада яких

рецепторів може спричинити її зниження?

A *гістамінових

B $\alpha_1$-адренорецепторів

C $\alpha_2$-адренорецепторів

D $\beta_1$-адренорецепторів

E $\beta_2$-адренорецепторів

233

У молодої жінки, яка зайшла у виробничий цех з різким запахом лако-фарбової

продукції, виник бронхоспазм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення

даного рефлексу?

A *Іритантних

B Юкстагломерулярних

C Рецепторів плеври

D Центральних хеморецепторів

E Периферичних хеморецепторів

234

У чоловіка 60-ти років спостерігається послаблення перистальтики кішківника. Який з

перерахованих харчових продуктів буде стимулювати перистальтику в найбільшій

мірі?

A *Чорний хліб

B Білий хліб

C М’ясо

D Сало

E Чай

235

Проводят исследования на изолированном мышечном волокне. Установлено, что

порог силы раздражения клетки существенно уменьшился. Что из указанного может

быть причиной этого?

A * Активация натриевых каналов мембраны

B Активация калиевых каналов мембраны

C Инактивация натриевых каналов мембраны

D Инактивация кальциевых каналов мембраны

E Блокада энергообразования в клетке

236

При лабораторном исследовании крови пациента 33-х лет установлена реакция

агглютинации эритроцитов в стандартных сыворотках I и II групп. Реакция

агглютинации с сывороткой III группы и антирезусной сывороткой не состоялась.

Кровь какой группы, учитывая систему резус фактора, можно переливать в случае

необходимости?

A * III(B)Rh-

B II(A)Rh-

C I(O)Rh+

D IV(AB)Rh+

E IV(AB)Rh-

237

После приёма большого количества белковой пищи у пациента установлено

увеличение уровня протеолитических ферментов поджелудочного сока. Уровень

какого из перечисленных ферментов увеличивается при этом ?

A * Трипсина

B Пепсина

C Энтерокиназы

D Гастриксина

E Реннина

238

В эксперименте у животного перерезали таламокортикальные пути. Какой вид

сенсорных ощущений у подопытного животного сохранился?

A * Обонятельный

B Слуховой

C Экстерорецептивный

D Зрительный

E Ноцицептивный

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

7.0 Патологічна анатомія

1

При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки, забарвлюються у

жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає некротизовану тканину?

A * Білірубін

B Гемоглобін

C Ліпофусцин

D Індол

E Меланін

2

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно:

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?

A * Фіброма

B Міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд

3

На розтині померлої виявлено морфологічні прояви стеноз лівого

атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в

міокарді – вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашоф-Талалаєва.

Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?

A * Ревматизм.

B Склеродермія.

C Дерматоміозит.

D Вузликовий периартериїт.

E Системний червоний вовчак.

4

При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення

епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пірогова-Ланганса.В центре

Казеозний некроз. Вкажіть найбільш вірогідну патологію.

A * Туберкулез

B Риносклерома.

C саркоидоз

D Сап.

E Сифіліс.

5

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма

сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з

розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A * Тканинний

B Клітинний.

C Гістохімічний

D Функціональний.

E Метаболічний.

6

Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхо-ектатичною хворобою. Помер

від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн,

заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені в розмірах нирки щільної

консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки

анемічні, чіткі. Назвати процес, який розвився в нирках ?

A *Вторинний амілоїдоз

B Гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Вроджений кістоз нирок

E Вторинний нефросклероз

7

Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа.

Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні бронхопневмонії. В крові вміст

імуноглобулінів в межах фізіологічної норми.На розтині встановлена відсутність

тимусу. Назвати головну причину страждання дитини ?

A *Синдром недостатності клітинного імунітету

B Синдром комбінованого імунодефіциту

C Вторинний імунодефіцитний синдром

D Гострий лімфолейкоз

E Синдром хронічної інтоксикації

8

У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки фібринозного запалення в товстому

кишківнику .

Ваш діагноз:

A *Дизентерія

B Амебіаз

C Черевний тиф

D Холера

E Балантидіаз

9

У ребенка 5 лет развился менинкогокковый менингит. Макроскопически : мягкие

мозговіе оболочки желто-зеленого цвета, отечые. Назовите форму воспаления

A *Фибринозно-гнойное

B Серозное

C Геморрагическое

D Катаральное

E Гнилостное

10

При аутопсии умершего наркомана, на коже дистальных отделов нижних конечностей

обнаружены багрово-красные пятна, бляшки и узлы (саркома Капоши). Выявлена

также острая пневмония, вызванная пневмоцистами. Для какого заболевания

характерны данные изменения?

A *СПИД

B Грипп

C Корь

D Дифтерия

E Сибирская язва

11

На вскрытии умершего, приехавшего из тропической страны, обнаружен гемомеланоз

печени, селезенки и элементов ретикулоэндтелиальной стромы. Для какого

заболевания характерны такие изменения?

A *Малярия

B Дизентерия

C Сахарный диабет

D Сыпной тиф

E Грипп

12

Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено

близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої

брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A *Гангрена

B Пролежень

C Білий інфаркт

D Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E Коагуляційний некроз

13

Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від

легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A *Гіпертрофію правого шлуночка серця

B Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C Амілоїдоз

D Великоосередковий кардіосклероз

E Розрив серця

14

У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий

палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування

епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма

некрозу розвилася в хворого?

A *Гангрена волога

B Пролежень

C Секвестр

D Гангрена суха

E Інфаркт

15

У хворого з вадою мітрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого

кольору. Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A *Гемосидерин

B Меланін

C Гемоглобін

D Гемомеланін

E Сірчасте залізо

16

У хворого висока температура, задуха, біль у правій частині грудної клітини.

Плевральна пункція дала 700 мл в?язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який

патологічний процес розвився у плевральній порожнині?

A *Емпієма плеври

B Бронхопневмонія

C Серозний плеврит

D Геморрагичний плеврит

E Карциноматоз плеври

17

Слизова оболонка товстої кишки у померлого при дизентерії на розтині повнокровна,

покрита плівкою сірого кольору, що відривається із зусиллям. Який вид запалення

розвинувся в кишці у хворого?

A *Дифтеритичне запалення

B Крупозне запалення

C Геморагічне запалення

D Серозне запалення

E Катаральне запалення

18

Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, у судинній оболонці якого

виявлене пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного кольору. . У клітках –

множинні патологічні мітози і у цитоплазмі багатьох з них визначається пігмент

жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

A *Меланома

B Неврінома

C Ангіосаркома

D Нейробластома

E Гангліонейробластома

19

При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлена пухлина з

призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і

розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна

мембрана залоз зруйнована . Ваш діагноз.

A *Аденокарцинома

B Базально-клітинний рак

C Солідний рак

D Слизовий рак

E Недиференційований рак

20

У чоловіка 30 років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного

вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних,

багатоядерних гігантських клітин типу Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом

визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для

підтвердження діагнозу туберкульоз?

A *Мікобактерію Коха

B Бліду трепонему

C Стафілокока

D Бацили Волковича-Фріша

E Сальмонели

21

У больного, жителя приморского города на юге страны, с выраженными поносами и

рвотой, погибшего от обезвоживания, на вскрытии найдена картина острого

гастроэнтерита с серозно-десквамативным воспалением в тонкой кишке. Какой

наиболее вероятный диагноз?

A *Холера

B Бактериальная дизентерия

C Брюшной тиф

D Амебиаз

E Сальмонеллез

22

При вскрытии трупа шахтера, проработавшего в шахте более 10 лет в легком

выявлены тяжи белесоватой волокнистой ткани и узелки 0,2-0,3 см в диаметре, При

гистологическом исследовании в узелках небольшое количество коричневатой пыли,

концентрические разрастания соединительной ткани, бедной клетками, с

выраженным гиалинозом. О каком пневмокониозе следует думать в данном случае?

A *Силикоз

B Талькоз

C Асбестоз

D Сидероз

E Бериллиоз

23

При эндоскопическом исследовании мочевого рузыря проведена биопсия опухоли,

состоящей из тонких, ветвящихся сосочков покрытых нсколькими рядами клеток

переходного эпителия. Назовите опухоль.

A *папиллома

B Базалиома

C Переходноклеточная карцинома

D Плоскоклеточная карцинома

E Фидроаденома

24

У мужчины 43 лет, умершего в хирургическом отделении при явлениях разлитого

гнойного перитонита, на вскрытии в дистальном отделе тонкого кишечника

обнаружены выступающие в просвет пейеровы бляшки, поверхность некоторых из

них была покрыта струпом, коричневато-зеленоватого цвета, в центре некоторых

бляшек имелись глубокие дефекты, достигающие серозного слоя,. Для какого

заболевания характерны изменения, обнаруженные в тонком кишечнике?

A * Брюшной тиф

B Дизентерия

C Туберкулез кишечника

D Болезнь Крона

E Стафилококковый энтерит

25

У женщины, доставленной после укуса гюрзы (ядовитая змея), выявлен резко

выраженный внутрисосудистый гемолиз. На вскрытии селезенка, костный мозг и

лимфатические узлы имели бурую окраску. При микроскопическом исследовании в

цитоплазме макрофагов обнаружено обилие пигмента коричневого цвета. Какой

пигмент накопился в тканях?

A * гемосидерина

B гематоидина

C гематина

D липофусцина

E билирубина.

26

На вскрытии трупа женщины 63 лет, страдавшей ревматизмом, комбинированным

митральным пороком. Створки митрального клапана резко утолщены, сращены

между собой, каменистой плотности, определяется хруст при разрезе. Какой

патологический процесс обусловил каменистую плотность клапана сердца?

A * Дистрофическое обызвествление

B Метастатическое обызвествление

C Метаболическое обызвествление.

D Фибриноид

E Амилоидоз.

27

При вскрытии трупа больного, страдавшего крупозной пневмонией и умершего от

пневмококкового сепсиса, в правой плевральной полости содержалось 900 мл

мутной зеленовато-желтого цвета жидкости. Листки плевры тусклые, полнокровные.

Назовите клинико-морфологическую форму воспаления в плевральной полости.

A * Эмпиема

B Фибринозное воспаление.

C Флегмона.

D Хронический абсцесс.

E Острый абсцесс.

28

На вскрытии трупа больного, страдавшего лейкозом и умершего от нарастающей

хронической анемии, на вскрытии сердце увеличено в размерах, мышца сердца на

разрезе тусклая, дряблая, бледно-серого цвета, под эндокардом определяются

желтые пятна и полосы. Какой патологический процесс развился в сердце?

A *Паренхиматозная жировая дистрофия

B Вакуольная дистрофия.

C Гиалиново-капельная дистрофия.

D Мезенхимальная жировая дистрофия.

E Рабочая гипертрофия

29

Больной, 59 лет, в течение длительного времени страдает хроническим

алкоголизмом. При многократном исследовании биопсийного материала печени

были диагносцированы повторные атаки алкогольного гепатита. При

макроскопическом исследовании- печень желтого цвета плотной консистенции, край

ее заострен, поверхность печени бугристая, на разрезе печень с множеством мелких

узлов. О каком заболевании следует думать?

A * Цирроз печени.

B Рак печени.

C Подострая дистрофия печени.

D Хронический гепатит.

E Острый гепатит.

30

У результаті гістологічного дослідження біоптату із стінки бронха хворого хронічним

бронхітом в слизовому шарі, , розростання грануляційної тканини, що виступають над

поверхнею слизового шару та містять дифузний запальний інфільтрат. Діагностуйте

вид бронхіту:

A * Хронічний поліпозний бронхіт

B Хронічний слизисто-гнійний бронхіт

C Хронічний слизистий бронхіт

D Хронічний гнійний бронхіт

E Хронічний деформуючий бронхіт

31

В ході гістологічного дослідження вишкрібку стінок порожнини матки 45-річної жінки з

порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено збільшення кількості

ендометріальних залоз, деякі пилообразно извитые, деякі залози - кистозно

розширені. Діагностуйте захворювання.

A * Залозисто-кистозна гіперплазія ендометрію

B Плацентарный полип

C Атипова гіперплазія ендометрію

D Залозистий поліп ендометрію

E Аденокарцинома ендометрію

32

Підліток скаржиться на потоншення м’язів і зменшення об’єму гомілки, які виникли

після тривало незагоювавшогося перелому стегнової кістки без пошкодження нервів.

Як називається така атрофія м’язів.

A *Дисфункціональна

B Нейротична

C Визвана недостатнім кровопостачанням

D Визвана здавлюванням

E Від дії фізичних факторів

33

На розтиніпомерлого, хворівшого вадою серця виявлена збільшена в розмірі печінка

строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення

кровообігу

A *загальне венозне повнокрів'я

B Загальне артеріальне повнокрів'я

C Недокрів'я

D Крововилив

E Кровотеча

34

У хворого виразковою хворобою шлунка з кровотечею при ендоскопії в шлунку

знайдена рідина кольору кавової гущавини. Який пігмент обумовив такий колір вмісту

шлунка?

A *Солянокислий гематин

B Гемосидерин

C Білірубін

D Феритин

E Порфірин

35

При розтині померлого хворого від хронічної ниркової недостатності в слизуватій

оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті, щільно з'єднані плівки , які

відокремлюються з утворенням виразок. Уточніть вид запалення.

A *Дифтерітичне

B Серозне

C Катаральне

D Крупозне

E Гнійне

36

У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні

вогнища остеопорозу і остеолізісу. У трепанобіоптаті виявлено високий зміст

пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.

A *Мієломна хвороба

B Гострий моноцитарний лейкоз

C Хронічний мієлолейкоз

D Лімфогрануломатоз

E Гістіоцитоз

37

У хворої, що страждала вторинним сифілісом, з'явилися вогнища депігментації шкіри

у верхніх відділах спини. Назвіть патологічний процес у шкірі.

A *Лейкодерма

B Метаплазія

C Лейкоплакія

D Дисплазія

E Пара кератоз

38

У хворого з кривавою блювотою на операції в шлунку знайдена виразка, проникаюча

в м’язовий шар шлунка. Краї виразки щільні, в дні – кровоточива судина. При

цитобіопсії в краях і дні виразки виявлена рубцева тканина. Яка це виразка?

A * Хронічна кровоточива виразка

B Пенетруюча виразка

C Гостра кровоточива виразка

D Перфоративна виразка шлунка

E Малігнізована виразка

39

На розтині у померлого хворого виявлена аденома передміхурової залози і великі

нирки з різко збільшеними баліями і чашечками, заповненими прозорою рідиною.

Назвіть процес у нирках.

A *Гідронефроз

B Гломерулонефрит

C амілоїдоз

D Туберкульоз

E Пієлонефрит

40

При мікроскопічному дослідженні біоптата шийки матки виявлена клітинна і ядерна

атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в

глибині епітеліальних шарів. Ваш діагноз:

A *Плоскоклітинний рак зі зроговінням

B Перехідноклітинний рак.

C Плоскоклітинний рак без зроговіння

D Залозистий рак.

E Анапластичний рак.

41

У молодої людини виявлений надлишок соматотропного гормону, збільшені розміри

носа, губ, ушей, нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш діагноз.

A *Акромегалія

B Гіпофізарний нанізм

C Хвороба Іценко-Кушинга

D Адісонова хвороба

E Адіпозогенітальна дистрофія

42

У померлої жінки, 86 років, яка страждала на атеросклероз судин головного мозку, на

розтині виявлена атрофія кори головного мозку. Як називається ця атрофія відносно

причини?

A * Від недостатнього кровопостачання.

B Від тиску.

C Від дії фізичних та хімічних факторів.

D Нейротична.

E Дисфункціональна.

43

У хворого М. 14 років, діагностована тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми,

паренхіматозний кератит та глухота.. Для якої хвороби характерні виявлені зміни?

A * Сифіліс.

B Токсоплазмоз.

C Проказа.

D Туберкульоз.

E Опісторхоз.

44

Смерть хворого К, 16 років, настала від розлитого (поширеного) фібринозно-гнійного

перитониту. На розтині, в нижній ділянці тонкої кишки виявлена виразка, яка

повторювала форму пейерової бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічне

дослідження виявило стертість малюнка лімфоїдної тканини, витіснення її

проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Ускладненням якого

захворювання є причина смерті?

A * Черевного тифу.

B Дизентерії.

C Холери.

D Бруцельоза.

E Неспецифічного виразкового коліту.

45

Чоловік віком 55 років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при

явищах хронічної ниркової недостатності.. На поверхні епікарда і перикарда

виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який процес патологічний

процес мав місце в перикарді?

A *фібринозне запалення

B організація

C проліферативне запалення

D геморагічне запалення

E артеріальне повнокрів’я

46

На розтині трупа чоловіка віком 57 років, який помер від висипного тифу, виявлено,

що м’язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білуваато-жовтого кольору,

нагадують стеаринову свічу. Проявом якого патологічного процесу є описані зміни у

м’язах:

A *восковидного некрозу

B апоптозу

C фібриноїдного некрозу

D колікваційного некрозу

E казеозного некрозу

47

При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носу хворого, який страждав

утрудненим носовим диханням, в слизовій оболонці знайдено гранульоматозне

запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша.

Ваш діагноз:

A *Риносклерома

B Сифіліс

C Туберкульоз

D Сап

E Лепра

48

При розтині трупа чоловіка, який хворів на черевний тиф, знайдені зміни у тонкій

кишці:групові лімфоїдні фолікули збільшені, виступають над поверхнею слизової

оболонки, вони сіро-червоні, соковиті, їх поверхня має вигляд звилин та боріздок . При

мікроскопічному дослідженні відмічається утворення черевнотифозних гранульом. .

Вкажіть, яка з перелічених стадій черевного тифу найбільш вірогідна?

A *Мозкоподібного набухання.

B Некрозу.

C Утворення виразок.

D Чистих виразок.

E Загоювання.

49

Хворий 67 років мав важку форму грипу з летальним наслідком. На секції зміни в

легенях були подібні змінам “великих строкатих легень”. При мікроскопічному

дослідженні виявлено: різке повнокрів’я судин, крововиливи, набряк легеневої

тканини, в просвіті бронхів і альвеол ексудат, який містить переважно еритроцити.

Про який характер запалення легень свідчать ці морфологічні ознаки?

A * Геморагічна бронхопневмонія.

B Катаральна бронхопневмонія.

C Гнійна бронхопневмонія.

D Десквамативна бронхопневмонія.

E Фібрінозна пневмонія.

50

Апендикс, надісланий до патоморфологічного відділення після апендиктомії,

потовщений і збільшений у розмірах, серозна оболонка тмяна, судини повнокрівні, з

просвіту відростка на розрізі виділяється рідина жовто-зеленого кольору. При якій

формі апендициту розвиваються такі зміни?

A * Флегмонозний апендицит.

B Простий катаральний апендицит.

C Поверхневий катаральний апендицит.

D Гангренозний апендицит.

E Апостематозний апендицит.

51

На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень

буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне

розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес

ідеться мова?

A * Тромбемболія судин легеневої артерії.

B Жирова емболія судин легеневої артерії.

C Тканинна емболія судин легеневої артерії.

D Застійний тромбоз судин легеневої артерії.

E Геморагічна бронхопневмонія.

52

При гістологічному дослідженні зішкріба слизової оболонки матки у хворої 54 років з

клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального циклу виявлено –

розростання атипових залозистих структур, що складаються з клітин з гіперхромними

ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають в

міометрій..Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно зміни?

A * Аденокарцинома матки.

B Залозиста гіперплазія ендометрію.

C Гострий ендометрит.

D Плацентарний поліп.

E Хоріонепітеліома матки.

53

У больного, страдавшего хроническим гломерулонефритом, на фоне хронической

почечной недостаточности появился кашель с отхождением слизистой мокроты. При

бронхоскопии: слизистая оболочка бронхов полнокровная, набухшая, с мелкими

кровоизлияниями. В просвете бронхов много слизи. Установите процесс в бронхах.

A *Вторичный острый катаральный бронхит

B Первичный острый катарльный бронхит

C Хронический катаральный бронхит

D Деструтивно-язвенный бронхит

E Катарально-гнойный бронхит

54

При вскрытии трупа больного, умершего от легочной недостаточности обнаружено

увеличенное легкое с очагами темно-красного, розовато-желтого цвета "большое

пестрое легкое", некротический трахеобронхит. Каким заболеванием наиболее

вероятно страдал больной?

A *Гриппозная пневмония

B Крупозная пневмония

C Казеозная пневмония

D Фиброзирующий альвеолит

E Коревая пневмония

55

У померлого 58 років на розтині мітральний клапан деформований, потовщаний,

змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волоконець еозінофільні,

дають плюсову реакцію на фібрін. Найвірогідніше це:

A *фібріноїдне набухання

B фібрінозне запалення

C мукоїдне набухання

D гіаліноз

E амілоїдоз

56

На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені

численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід

шукати тромбоемболи?

A *Легеневі артерії

B Портальна вена

C Лівий шлуночок серця

D Головний мозок

E Вени нижніх кінцівок

57

При розтині чоловіка 49 років, який поступив у стаціонар з картиною гепатотропної

інтоксикації і раптово помер, печінка збільшена, дрябла, жовто-коричневого кольору;

на поверхні розрізу печінки і лезі ножа помітні краплини жиру. Мікроскопічно:

гепатоцити периферії класичних печінкових часточок вміщують масу дрібних крапель,

які виповнюють цитоплазму і відсовують ядро на периферію. Який процес

найімовірніше має місце в печінці ?

A *Жирова дистрофія печінки

B Цереброзидліпідоз (хвороба Гоше)

C Сфінгомієлінліпідоз (хвороба Німанна-Піка)

D Гангліозидліпідоз (хвороба Тея-Сакса)

E Генералізований гангліозидоз(хвороба Нормана-Ландінга)

58

У хворого на гостру виразкову хворобу шлунка, що ускладнилась шлунковою

кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір, що описується як

блювота “кавовою гущею”. Наявність якого пігменту в блювотних масах визначає таке

їх забарвлення ?

A *Солянокислого гематину

B Гемоглобіну

C Білірубіну

D Гемомеланіну

E Сульфіду заліза

59

У жінки 46 років під час паліативної операції з приводу раку шлунку встановлена

наявність крукенбергівських метастазів в яєчники (“крукенбергівський рак яєчників”).

Який з наведених шляхів метастазування призвів до ураження яєчників?

A *Лімфогенний ретроградний

B Лімфогенний ортоградний

C Гематогенний

D Імплантаційний

E Каналікулярний

60

На вскрытии у мужчины 35 лет во втором сегменте правого легкого выявлен очаг

уплотнения диаметром 5 см, окруженный тонкой капсулой. Очаг представлен

плотной сухой крошащейся тканью с тусклой поверхностью Морфологические

изменения в легком характерны для:

A *Туберкуломы

B Рака легкого

C Хондромы

D Туморозной формы силикоза

E Поствоспалительного пневмосклероза

61

В толстой кишке при колоноскопии выявлен дефект слизистой оболочки диаметром

3,5см с неровным бугристым дном, возвышающимися на 1,7см над дном неровными

краями, граница этого возвышения нечеткая. Ткань дне и краях дефекта плотная,

беловатая, слои стенки кишки в этом участке не различимы. Установите

макроскопическую форму опухоли.

A *Язва

B Узел.

C Инфильтрат.

D Киста.

E Инфильтративно-язвенная форма.

62

Мужчине 21 г. произведена нефробиопсия. Выявлены следующие изменения:

пролиферация мезангиальных клеток, набухание и пролиферация эндотелиальных

клеток, увеличение мезангиального матрикса, диффузно утолщение и раздвоение

гломерулярной базальной мембраны, умеренно выраженный

тубуло-интерстициальный компонент. При электронно-микроскопическом

исследовании обнаружена интерпозиция мезангиума, диффузное и неравномерное

утолщение гломерулярной базальной мембраны. Какая форма гломерулонефрита

развилась у больного?

A *Мезангиокапиллярный гломерулонефрит.

B Мезангиопролиферативный гломерулонефрит

C Мембранозный гломерулонефрит.

D Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

E Постинфекционный гдомерулонефрит.

63

При микроскопическом исследовании нефробиоптата выявлено наличие полулуний

более чем в 50% клубочков, капиллярные петли некротизированны, в просвете их

обнаружены фибриновые тромбы, выражен тубуло интерстициальный компонент. О

каком заболевании почек следует думать?

A * Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

B Липоидный нефроз.

C Хронический гломерулонефрит

D Амилоидоз

E Некротический нефроз

64

У больной 43 л., умерла от массивного кровотечения из операционной раны. На

вскрытии почки увеличены в размере, фиброзная капсула напряжена, корковый слой

широкий, бледно-серого цвета, четко отграничен от синюшных, темнокрасных

пирамид. При гистологическом исследованити в почках - некроз и тяжелая

дистрофия эпителия извитых канальцев. тубулорексис. Какое состояние развилось у

больной?

A * Острый некротический нефроз.

B Постинфекционный гломерулонефрит

C Липоидный нефроз.

D Выстропрогрессирующий гломерулонефрит.

E Вторичный амилоидоз почек.

65

При вскрытии трупа мужчины 67 лет обнаружен камень коралловидной формы,

заполняющий всю лоханку правой почки. Правая почка увеличена, полнокровная,

капсула снимается с трудом, полости лоханок и чашече расширены, заполнены

мутной зеленовато-желтой вязкой жидкостью, слизистая оболочка их тусклая, с

очагами кровоизлияний. На разрезе ткань почки пестрая, с желтыми участками

диаметром до 1 см. Какое осложнение моче-каменной болезни развилось у

больного?

A *Хронический пиелонефрит с обострением

B Опухоль почки.

C Постинфекционный гломерулонефрит

D Первичный амилоидоз

E Быстропрогрессирующий гломерулонефрит.

66

У молодої особи на протязі року прогресувала ниркова недостатність зі смертельним

наслідком. При розтині виявлені великі строкаті нирки з червоними дрібними

краплинами в жовто-сірому корковому шарі. Гістологічно клубочках виявлені

"напівлуння" з проліферуючого нефротелія. Ваш діагноз?

A -швидкопрогресуючий гломерулонефрит

* Гломерулонефрит

B Амілоїдоз

C Крововилив в нирки

D Гнійний нефрит

E Рак нирки

67

У молодой женщины внезапно наступило прерывание беременности на 20 неделе.

При этом из матки выделилось все плодное яйцо (плод и оболочки), свертки крови.

При гистологическом исследовании обнаружен оболочка плода, ворсинки хориона и

децидуальная ткань. Назовите вид патологии беременности.

A *Самопроизвольный полный аборт

B Преждевременные роды

C Пузырный занос

D Деструирующий пузырный занос

E Искусственный аборт

68

При гістологічному дослідженні біоптату слизової оболонки прямої кишки встановлено

розростання сполучної тканини та залоз.Макроскопічно: дрібні вузли на тонкій ніжці.

Про який процес йде мова?

A *Гиперпластичний поліп .

B Гiпертрофiя.

C Метаплазія.

D Атрофiя.

E Склероз.

69

У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності серце збільшене

в розмірах, стінка правого шлуночку на розтині потовщена, порожнина розширена.

Визначити характер патологічног процесу.

A *Гiпертрофiя.

B Гiперпластичні розростання запальної природи.

C Метаплазія.

D Атрофiя.

E Склероз.

70

У 60-річної померлої, яка протягом тривалого часу хворіла на гіпертонічну хворобу, на

розтині нирки значно зменшені ( вага обох нирок 80 г), поверхня дрібнозерниста, на

розрізі кора рівномірно потоньшена. Як можна назвати зміни в нирках ?

A * Первинно - зморщені нирки

B Пієлонефритично-зморщені нирки

C Вторинно- зморщені нирки

D Амілоїдно-зморщені нирки

E Диабетичний нефросклероз

71

Больной с 30-летним стажем работы в шахте умер от нарастающей

легочно-сердечной недостаточности. На вскрытии легкие увеличены в размерах,

плотной консистенции, на разрезе в них большое количество узелков размерами с

просяные зерна и больше, плотных сероватого и серовато-черного цвета, местами

узелки сливаются в более крупные участки. Назовите наиболее вероятное

заболевание:

A *Антрако - силикоз

B Асбестоз

C Аллюминоз

D Берилиоз

E Сидероз

72

При гистологическом исследовании узла в удаленной молочной железе среди

обильной стромы выявлены разных размеров и формы комплексы атипичных

полиморфных эпителиальных клеток с наличием просветов в центре комплексов.

Клетки с крупными ядрами, наличием атипичных митозов. Поставьте диагноз.

A *Аденокарцинома

B Плоскоклеточный неороговевающий рак

C Солидный рак

D Фиброаденома молочной железы

E Недифференцированный полиморфноклеточный рак

73

При гістологічному дослідженні пухлини шлунка виявлено багато перстневидних

клітин. Назвіть гістологічний варіант рака.

A *Слизовий

B Солідний

C Аденокарцинома

D Саркома

E Карциноїд

74

У померлого під час розтину знайдено тромбоз лівої середньої мозкової артерії та

велике вогнище сірого пом’якшення тканин лівої півкулі мозку. Який патологічний

процес розвився в головному мозку?

A * Ішемичний інфаркт

B Коагуляційний некроз

C Абсцесс

D Волога гангрена

E Секвестр

75

На аутопсии у мужчины 56 лет с клиническим диагнозом ишемическая болезнь

сердца, атеросклероз венечных артерий сердца, гипертоническая болезнь на

разрезе миокард в области верхушки, передней и боковой стенок левого желудочка

имеет хорошо отграниченный от окружающей ткани участок бело-желтого цвета,

окруженный зоной кровоизлияний. О каком патологическом процессе в сердечной

мышце идет речь?

A *Инфаркт миокарда

B Постинфарктный кардиосклероз

C Диффузный кардиосклероз

D Миокардит

E Жировая дистрофия миокарда

76

У женщины 64 лет возник патологический перелом плечевой кости. Результат

биопсии: атипичные плазматические клетки. Рентгенологически в месте перелома

опухолевидные образования. Возможное заболевание:

A *Миеломная болезнь.

B Хронический остеомиелит.

C Хондросаркома.

D Фиброзная дисплазия кости.

E Метастаз аденокарциномы.

77

При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки у хворої (54 роки)з клінічним

діагнозом порушення оваріально-менструального циклу виявлено розростання

залозистих структур, що складаються з поліморфних клітин з гіперхромними ядрами,

фігурами мітозів. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічні

зміни?

A *Аденокарцинома матки.

B Залозиста гіперплазія ендометрія.

C Гострий ендометрит.

D Плацентарний поліп.

E Хоріонепітеліома матки.

78

При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено: венозне повнокрів’я центру

часточок, дистрофія та атрофія гепатоцитів у вогнищах венозного застою, жирова

дистофія гепатоцитів по периферії дольки з наявністю розростання сполучної

тканини в місцях атрофії гепатоцитів. Про який патологічний процес іде мова?

A *Мускатна печінка з предциротичними явищами.

B Біліарний цироз печінки.

C Гепатит.

D Жировий гепатоз.

E Токсична дистрофія печінки.

79

У хворого (67 років) з клінічним діагнозом хронічного бронхіту, пневмосклерозу,

серцево-легеневої недостатності взято біоптат з підозрілої ділянки слизової правого

бронха. Гістологічно встановлено клітинний і тканинний атипізм, появу структур у

вигляді ”ракових перлин”. Якому патолоргічному процесу відповідають зазначені

гістологічні зміни?

A * Плоскоклітинний рак бронху з ороговінням

B Хронічний поліпозний бронхіт.

C Бронхоектаз.

D Гострий бронхіт.

E Плоскоклітинна метаплазія слизової бронху.

80

У больного 53-х лет, длительно страдавшего бронхоэктатической болезнью,

кровохарканьем, появились отеки на лице, в области поясницы, в моче белок 33мг/л.

Смерть наступила от легочного кровтечения. Результаты аутопсии: почки увеличены

в объеме, уплотнены, поверхность разреза имеет сальный вид. Гистологически

отмечено отложение в клубочках и по ходу канальцев гомогенных эозинофильных

масс, которые избирательно окрашиваются конго-рот и дают метахромазию с

метиловым фиолетовым. Какой патологический процесс имеется в почках в данном

случае?

A *Амилоидоз

B Гиалиноз

C Жировая дистрофия

D Мукоидное набухание

E Фибриноидное набухание

81

Больной умер при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности. Результаты

вскрытия: постинфарктный кардиосклероз, гипертрофия миокарда и дилатация его

полостей, особенно правого желудочка. Печень увеличена, с гладкой поверхностью,

на разрезе полнокровна, с темно-красным крапом на буроватом фоне ткани.

Гистологически: полнокровие центральных отделов долек; в периферических отделах

вокруг портальных трактов - гепатоциты в состоянии жировой дистрофии. Как

называются описанные выше изменения печени?

A *Мускатная печень

B Ложномускатная печень

C Амилоидоз

D Цирроз печени

E Стеатоз печени

82

У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене

"тигрове серце". З боку ендокарду помітне жовтувато-біле покреслення, міокард

тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

A * Жирова паренхіматозна дистрофія

B Вуглеводна дистрофія

C Гіаліново-краплинна дистрофія

D Жирова судинно-стромальна дистрофія

E Амілоїдоз

83

При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в центрі яких

знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів,

епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний

процес, що найбільш повно відповідає зазначеним змінам:

A * Гранулематозне запалення

B Коагуляційний некроз

C Казеозний некроз

D Альтеративне запалення

E Проліферація та диференціювання макрофагів

84

У хворого, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість, тканини пальців

стопи сухі, чорного колоьру, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої

ділянки розташована двоколірна лінія (червоний колір прилягає до практично

незмінених тканин, а біло-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у

даного хворого?

A *Гангрена

B Інфаркт

C Секвестр

D Пролежень

E Мацерація

85

У хворої 77 років защемлена пахвинна кила. При лапаротомії: стінка кишки

ціанотичного кольору, роздута, набрякла, вкрита нитками фібрину, перистальтика не

виявляється. Який патологічний процес розвинувся в стінці кишки внаслідок

пристінкового защемлення кили?

A * Волога гангрена

B Суха гангрена

C Коагуляційний некроз

D Колікваційний некроз

E Пролежень

86

У чоловіка 62 років, що помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на

розтині знайдено збільшене в об’ємі серце. Серце дряблої консистенції, камери

розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда видно

жовто-білу посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м’язах. Який

патологічний процес найбільш вірогідний?

A *Жирова дистрофія міокарда

B Ожиріння серця

C Дилятаційна кардіоміопатія

D Міомаляція

E Кардіосклероз

87

У хворої бронхіальною астмою вірусне інфікування спровокувало астматичний статус

зі смертельним наслідком. При гістологічному дослідженні легень виявлено спазм і

набрякання бронхіол, в їх стінках виражена інфільтрація лімфоцитами, еозинофілами

і іншими лейкоцитами, а також дегрануляція лаброцитів. Який механізм

гіперчутливості лежить в основі описаних змін?

A *Реагінова реакція гіперчутливості

B Запальний

C Аутоімунний

D Імунокомплексний

E Імуннозумовлений клітинний цитоліз

88

У девочки 5 лет наблюдается высокая температура и боль в горле. Объективно: отёк

мягкого нёба, на миндалинах серые плёнки, которые трудно отделяются, оставляя

глубокие кровоточащие дефекты ткани. Какое из нижеперечисленных заболеваний

наиболее вероятно?

A *Дифтерия зева

B Ангина Симоновского-Венсанса

C Лакунарная ангина

D Инфекционный мононуклеоз

E Некротическая ангина

89

У девочки 12 лет при вскрытии обнаружено: множественные кровоизлияния в коже

(преимущественно ягодиц, нижних конечностей), серозных и слизистых оболочках, в

головном мозгу. В надпочечниках очаговый некроз и массивные кровоизлеяния, в

почках- некротический нефроз, гнойный артрит, иридоциклит, васкулит. Какой

наиболее вероятный диагноз?

A *Менингококцемия

B Сыпной тиф

C Узелковый периартериит

D Системная красная волчанка

E Лучевая болезнь

90

Під час розтину померлого хворого від розповсюдженого перитоніту в дистальних

відділах тонкої кишки виявлено численні виразки овальної форми, які розташовані

вздовж кишки. Дно виразок чисте, гладеньке, утворене м'язовою або серозною

оболонкою, краї виразок рівні, закруглені. У двох виразках є перфоративні отвори

діаметром до 0,5 см. Яке захворювання треба запідозрити?

A *Черевний тиф

B Дизентерія

C Холера

D Туберкульоз

E Висипний тиф

91

При розтині жінки 40 років, яка страждала ревматоїдним артритом знайдено

збільшену щільну селезінку. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору зі

збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білуватих зерен.

Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

A * Сагова селезінка

B Глазурна селезінка

C Сальна селезінка

D Гіаліноз селезінки

E Порфірна селезінка

92

Ребёнку 8-ми лет, поступившему в инфекционное отделение с высокой

температурой до $38^oC$, мелкоточечной ярко-красной сыпью на коже, был

поставлен диагноз скарлатины. Слизистая оболочка зева ярк гиперемирована,

отёчная, миндалины резко увеличены, с тусклыми очагами желтовато-серого цвета и

участками чёрного цвета. Какое воспаление лежит в основе изменений в зеве?

A *Гнойно-некротическое

B Фибринозное

C Геморрагическое

D Серозное

E Катаральное

93

У дитини 12 років, яка хвора на поліоміеліт, соматичні м'язи слабкі, обсяг їх

зменшений, шкіра суха, бліда. При морфологічному дослідженні біоптату мяких тканин

виявлені характерні морфологічні зміни. Визначити характер патологічного процесу

м'яких тканин:

A *Атрофiя

B Гiпертрофiя

C Гiперплазія

D Метаплазія

E Гiпоплазія

94

У хворого, який на протязі тривалого часу зловживав табакокурінням з'явився кашель

з виділенням в'язкого слизу, слабкість після незначних фізичних навантажень, блідість

шкіряних покровів, за останні дв місяці схуд на 12,0 кг. При ендоскопічному

дослідженні біоптату діагноз: плоскоклітинний рак. Визначити характер патологічного

процесу, який передував виникненню пухлини.

A *Метаплазія.

B Гiпоплазія.

C Гiперплазія.

D Некроз.

E Склероз.

95

У хворої 18 років пахові лімфатичні вузли збільшені у розмірах, не болючі, ущільнені

при пальпації. В ділянціслизової оболонки геніталій невеликих розмірів виразка з

ущільненими краями та "лакованим" дном сіруватого кольору. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A *Сифiліс

B Туберкульоз

C Лепра

D Трофiчна виразка

E Гонорея

96

Чоловіка з кесонною хворобою омер з ознаками гострих порушень мозкового

кровообігу в басейні a. meningea media лівої півкулі головного мозку. На розтині

виявлено вогнище сірого розм'якшення мозгу зазначеній області розмірами 6х7х3,4

см. Визначити характер процесу, що визвав смерть людини.

A *Газова емболiя.

B Жирова емболiя.

C Тромбоз.

D Тромб емболiя.

E Атеросклероз судин.

97

Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому ваги. Розвинувся колаптоїдний стан.

На аутопсії виявлений розрив обширної аневрізми грудного відділу аорти. Протягом

життя страждав вісцеральним сифілісом. Який патологічний процес в даному

випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив.

A *Зникнення еластичних волокон.

B Зникнення колагенових волокон.

C Атрофія м'язового шару.

D Зміни інтіми по типу "шагреневї шкіри".

E Новоутворення судин.

98

Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного

мозку. Через 2 роки помер від післягрипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в

мозку кісту із стінками біло-ржавого відтінку,реакція Перлса позитивна. Який з

процессів найбільш вірогідний у стінці кісти?

A *Місцевий гемосидероз

B Загальний гемосидероз

C Місцевий гемомеланоз

D Інфільтрація білірубіну

E Первинний гемохроматоз

99

При розтині 56-річного чоловіка, який страждав фіброзно-кавернозним туберкульозом

легень, знайдено збільшену у розмірах щільну селезінку. На розрізі тканина селезінки

коричнево-рожевого кольору, гладка, з вісковидною поверхнею. Який з перелічених

патологічних процесів найбільш вірогідний у селезінці?

A * Сальна селезінка.

B Глазурна селезінка.

C Порфірна селезінка.

D Сагова селезінка.

E Цианотична індурація

100

При розтині тила померлого чоловіка 73-х років, який довго страждав на ішемічну

хворобу серця з серцевою недостатністью, знайдено: "мускатна" печінка, бура

індурація легень, цианотична індурація нирок та селезінки. Вкажіть, який з видів

порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A * Хронічне загальне венозне повнокрів’я

B Артеріальна гіперемія

C Гостре загальнне венозне повнокрів’я

D Гостре малокрів’я

E Хронічне малокрів’я

101

Чоловік 44-х років, хворий на інфаркт міокарду, помер від лівошлуночкової

недостатності. При розтині знайдено: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у

серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни

епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці – центролобулярні крововиливи та

осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A * Гостре загальнне венозне повнокрів’я.

B Артеріальна гіперемія.

C Хронічне загальне венозне повнокрів’я.

D Гостре малокрів’я.

E Хронічне малокрів’я.

102

У больного 49 лет, долго страдавшего хроническим деструктивным гнойным

бронхитом, развилась полиорганная недостаточность. При аутопсии обнаружены:

кардиомегалия, сальная почка, саговая селезенка. Какой процесс осложнил течение

бронхита?

A *Вторичный амилоидоз.

B Старческий амилоидоз.

C Опухолевидный амилоидоз.

D Первичный амилоидоз.

E Распространенный гиалиноз.

103

У больного хроническим циститом в биоптате со слизистой оболочки мочевого

пузыря вместе с переходным эпителием выявлены очаги многослойного плоского

неороговевающего эпителия. Какой процесс лежит в основе описанных изменений в

эпителии?

A *Метаплазии

B Дистрофии

C Гиперплазии

D Дисплазии

E Гиперкератоза

104

Больная 22-х лет, постоянно проживающая на Западной Украине, жалуется на

затрудненное носовое дыхание. При морфологпическом исследовании биоптата

слизистой оболочки носовой полости обнаружены лимфоидные, эпителиоидные,

плазматические клетки и клетки Микулича. Какой диагноз наиболее вероятен?

A *Риносклерома

B Сап

C Туберкулез

D Лепра

E Сифилис

105

На вскрытии трупа мужчины 60 лет в миокарде передней стенки левого желудочка

сердца выявлено серый неправильной формы плотный очаг 5 х 4 см. с четкими

границами волокнистой структуры. Какой диагноз наиболее вероятен?

A *Постинфарктный миокардиосклероз

B Диффузный мелкоочаговый миокардиосклероз

C Инфаркт

D Миокардит

E Кардиомиопатия

106

На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер від хронічної

легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені малоповітряні, значно

ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені, поверхня сіро-чорного

кольору, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору. Від якої хвороби настала

смерть?

A *Антракоз

B Силікоз

C Талькоз

D Асбесто з

E Алюміноз

107

При исследовании коронарных артерий сердца обнаружены атеросклеротические

бляшки с кальцинозом, закрывающие просвет на 1/3. В мышце мелкие

множественные белесоватые прослойки соединительной ткани. Как называется

процесс, обнаруженный в миокарде?

A * Диффузный кардиосклероз

B Тигровое сердце

C Постинфарктный кардиосклероз

D Миокардит

E Инфаркт миокарда

108

Чоловік 63-х років, який протягом 15 років страждав хронічною дифузною

обструктивною емфіземою легень, помер від прогресуючої серцевої недостатності.

На розтині виявлен мускатний цироз печінки, цианотична індурація нирок та

селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого типу серцевої недостатності

характерні дані зміни у внутрішніх органах?

A *Хронічна правошлуночкова недостатність

B Гостра правошлуночкова недостатність

C Хронічна лівошлуночкова недостатність

D Гостра лівошлуночкова недостатність

E Загальна серцева недостатність

109

При микроскопическом исследовании увеличенного шейного лимфатического узла

определяется стертость его структуры, лимфоидные фолликулы отсутствуют, все

поля зрения представлены клетками с округлыми ядрами и узким ободком

базофильной цитоплазмы. Из клинических данных известно, что увеличены и другие

группы лимфоузлов, а также селезенка и печень. О каком заболевании следует

думать?

A * Лимфоидный лейкоз

B Лимфогранулематоз

C Лимфосаркома

D Миелоидный лейкоз

E Миеломная болезнь

110

На вскрытии женщины 27 лет, умершей от хронической почечной недостаточности

обнаружены множественные рубцы и инфаркты в селезенке, почках. При

микроскопическом исследовании обнаружены изменения в артериях среднего и

мелкого калибра, которые характеризовались склерозом стенок, умеренной

пролиферацией эндотелия и выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией

вокруг. Каким заболеванием страдала больная?

A * Узелковым периартериитом

B Атеросклерозом

C Гипертонической болезнью

D Болезнью Морфана

E Висцеральным сифилисом

111

Робітник тваринницької ферми гостро захворів і при наростаючих явищах інтоксикації

помер. На розтині встановлено, селезінка збільшена, в’яла, на розрізі

темно-вишневого кольору, зішкріб пульпи обільний. М’які мозкові оболонки на

склепінні та основі мозку набряклі, просякнуті кров’ю мають темно-червоний колір

(“шапочка кардинала”). Мікроскопічно: серозно-геморагічне запалення оболонок і

тканин головного мозку з руйнуванням стінок дрібних судин. Поставте діагноз.

A *Сибірка

B Туляремія

C Бруцельоз

D Чума

E Холера

112

При гістологічному дослідженні біоптату шкіри виявлені гранульоми, які складаються з

макрофагальних вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того,

зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять запакованих у

вигляди куль збудників захворювання (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре

васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана гранульома?

A *Лепри

B Туберкульозу

C Сифілісу

D Риносклероми

E Сапу

113

Дитина віком 8 років захворіла гостро. Через дві доби від початку захворювання

наступила смерть. На аутопсії виявлено, що м’які мозкові оболонки різко повнокровні,

просякнуті густим каламутним жовтувато-зеленуватим ексудатом на базальній

поверхні головного мозку. Тканина мозку набрякла. Поставте діагноз?

A *Менінгококова інфекція

B Скарлатина

C Коклюш

D Дифтерія

E Кір

114

На розтині трупа чоловіка віком 56 років у термінальному відділі тонкої кишки

виявлено декілька виразок розмірами від 4 до 5 см. Краї виразок піднімаються над

поверхнею слизової оболонки, стінки виразок покриті сірувато-жовтуватими масами,

які кришаться. Реакція Відаля позитивна. Поставте діагноз.

A *Черевний тиф

B Паратиф

C Поворотний тиф

D Дизентерія

E Хвороба Крона

115

У дитини, після перенесеного кору, при огляді виявлено у м’яких тканинах щік і

промежини нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка

флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

A *Волога гангрена (нома)

B Суха гангрена

C Газова гангрена

D Пролежень

E Трофічна виразка

116

Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти

років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих

ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна

тканина стулки з явищами мукоідного набрякання з ділянками склерозу та

васкулярізації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту.

A *Поворотньо-бородавчастий

B Дифузний

C Гострий бородавчастий

D Фібропластичний

E Поліпозно-виразковий

117

У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14 років, мікроскопічно були

знайдено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки

склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні

лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими

ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та одноядерні клітини також великих

розмірів. Діагностуйте захворювання.

A *Лімфогранулематоз

B Гострий лімфолейкоз

C Хронічний лімфолейкоз

D Лімфома Беркіта

E Грибовидний микоз

118

Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації муцинозної

цистаденокарциноми і тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були

знайдені велики ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянці.

Діагностуйте форму некрозу.

A *Пролежень

B Інфаркт

C Секвестр

D Сирнистий некроз

E Воскоподібний (ценкеровський) некроз

119

У чоловіка 40 років в ділянці шиї виникло почервоніння та набряк шкіри і з часом

розвинувся невеликий гнійник. На розрізі осередок щільний, жовто-зеленого

забарвлення. В гнійних масах видно білі крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка,

плазматичні та ксантомні клітини, макрофаги. Вкажіть найбільш ймовірний вид

мікозу.

A *Актиномікоз

B Аспергільоз

C Кандидоз

D Споротрихоз

E Кокцидіоїдомікоз

120

При розтині чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного

мозку, збільшення печінки, а також нирок, корковий шар яких широкий, блідо-сірий,

мозковий – повнокровний. Мікроскопічно: некроз канальців головних відділів з

деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтацією

та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Некротичний нефроз.

B Тубулоінтерстиціаальний нефрит.

C Пієлонефрит.

D Подагрична нирка.

E Мієломна нирка.

121

При розтині чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів,

щільна, дрібнобугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими

прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити

у стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш

вірогідний?

A *Алкогольний цироз

B Хронічний активний алкогольний гепатит

C Хронічний персистуючий алкогольний гепатит

D Токсична дистрофія печінки

E Жировой гепатоз

122

У 30-ти річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне захворювання та загинув

при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину знайдено

фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї,

деструктивний панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок

абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Грип.

B Парагрип.

C Респіраторно-синцитіальна інфекція.

D Кір.

E Аденовірусна інфекція.

123

Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння

рани, і який помер при явищах інтоксікації, знайдено загальне виснаженя,

зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечно-смугастої

мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Хронісепсіс.

B Септикопіємія.

C Септицемія.

D Хвороба Чорногубова.

E Бруцельоз.

124

У женщины через 6 месяцев после родов развилось маточное кровотечение; при

гинекологическом осмотре в полости матки обнаружена ткань темно-красного цвета

с множественными полостями, напоминающая “губку”. При микроскопическом

исследовании опухоли в лакунах крови обнаружены атипичные светлые

эпителиальные клетки Лангганса и гигантские клетки синцитиотрофобласта.

Назовите опухоль.

A *Хорионэпителиома

B Плоскоклеточный неороговевающий рак

C Аденокарцинома

D Фибромиома

E Пузырный занос

125

У больного с верхним типом ожирения клинически длительно отмечались

артериальная гипертония, гипергликемия, глюкозурия. Смерть наступила от

кровоизлияния в головной мозг. При патоморфологическом исследовании

обнаружены базофильная аденома гипофиза, гиперплазия коры надпочечников.

Какой наиболее вероятный диагноз?

A *Болезнь Иценко-Кушинга

B Сахарный диабет

C Акромегалия

D Гипофизарный нанизм

E Адипозогенитальная дистрофия

126

На вскрытии женщины, из средней Азии, длительное время страдавшей изнуряющей

лихорадкой, были обнаружены увеличенные печень и селезенка аспидно-черного

цвета. Костный мозг гиперплазирован, такого же цвета. Кора головного мозга

серо-дымчатого цвета. Для какого заболевания характерны такие изменения?

A *Малярия

B СПИД

C Сыпной тиф

D Сепсис

E Гепатит

127

Патологоанатом в біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і

ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної

плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом

центральна частина стала чорною. Що є більш вірогідним?

A *Карбункул при сибірці

B Актиномікоз шкіри

C Алергічний дерматит

D Карбункул стрептококовий

E Хімічний дерматит

128

В легких пациента, который в течение 9-ти лет работал шлифовальщиком камня,

обнаружены мелкие округлой формы плотные узелки, состоящие из соединительной

ткани. На периферии этих узелков расположены макрофаги. Проявлением какого

заболевания являются изменения в легких?

A *Силикоз

B Острая пневмония

C Бронхоэктатическая болезнь

D Хронический бронхит

E Бронхиальная астма

129

У ребенка 5 лет появилась температура до 40°С, резкая головная боль, рвота,

беспокойство, озноб. Через 4 дня появилась геморрагическая сыпь на коже,

олигоурия и надпочечниковая недостаточность, что и послужило причиной смерти.

При бактериологическом исследовании мазков из глотки обнаружен менингококк.

Какая форма болезни обнаружена?

A *Менингококкцемия

B Менингококковый менингит

C Менингоэнцефалит

D Менингококковый назофарингит

E -

130

На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна

виразка з гладким лакованим дном та рівними хрящеподібної консистенції краями.

Мікроскопічно: запальний інфільтрат що складається з лімфоцитів, плазмоцитів,

невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність єндо та

периваскуліту. Про яке захворювання йде мова?

A * Сифіліс

B Актиномікоз

C Туберкульоз

D Дифтерія зеву

E Виразково-некротична ангина Венсана

131

У хворого 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних

судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено

вогнище неправильної форми, в’ялої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш

вірогідна причина розвитку цього процесу?

A *Тромбоз правої середньої мозкової артерії

B Тромбоз правої передньої мозкової артерії

C Тромбоз правої задньої мозкової артерії

D Тромбоз базилярної артерії

E Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки

132

При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів

всього тіла. Шкіра суха, тьмяна із нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин,

які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов'язана ця патологія?

A *Роговою

B Гідропічною

C Гіаліново-крапельною

D Фібриноїдним набуханням

E Мукоїдним набуханням

133

При морфологічному дослідженні шлунку виявлено глибокий дефект стінки з

ураженням м’язової оболонки, проксимальний край якого підритий, дистальний -

пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні дефекту виявляється зона некрозу,

під якою грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої тканини на місці

м’язового шару. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Хронічна виразка в стадії загострення

B Хронічна виразка з малігнізацією

C Гостра виразка

D Ерозія

E Рак-виразка

134

При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунку, померлого від ракової

інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору

неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно

при цьому у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в

якому багато нейтрофілів. Яке захворювання виявлене в легенях у померлого?

A *Гостра гнійна бронхопневмонія

B Гострий бронхіт

C Крупозна пневмонія

D Проміжна пневмонія

E Гостра серозна бронхопневмонія

135

При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відмічався

набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту

слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту

розвилась у хворого?

A *Флегмонозно-виразкова

B Флегмонозна

C Гангренозна

D Поверхнева

E Апостематозна

136

У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах маточна труба та

частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби

виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було

встановлено при дослідженні маточної труби?

A *Трубна вагітність

B Плацентарний полип

C Хоріонкарцинома

D “Паперовий “ плід

E Літопедіон

137

У мужчины 45 лет в течение последних 3 лет беспокоил сухой кашель, нарастала

одышка, легочная недостаточность, быстрая потеря веса. На вскрытии установлено

легочное сердце, В легких резко выраженный фиброз, с наличием полостей

создающих картину “медовых сот”. Гистологически: интерстициальный фиброз с

выраженной инфильтрацией стромы лимфогистиоцитами с примесью нейтрофилов.

Установите диагноз?

A *Бронхоэктатическая болезнь

B Поствоспалительный пневмосклероз

C Хроническая буллезная эмфизема

D Фиброзирующий альвеолит

E Пылевой пневмосклероз

138

При вскрытии тела умершего ребенка 1,5 лет выявлены: геморрагические высыпания

на коже, умеренная гиперемия и отек слизистой носоглотки, мелкие кровоизлияния в

слизистых оболочках и внутренних органах, резкие дистрофические изменения в

печени, миокарде, острый некротический нефроз, массивные кровоизлияния в

надпочечниках. Для какого заболевания наиболее характерны обнаруженные

изменения?

A *Менингококковая инфекция

B Скарлатина

C Дифтерия

D Корь

E Сыпной тиф

139

После проведения туберкулиновой пробы (проба Манту) у ребенка через 48 часов на

месте введения туберкулина образовалась папула размером до 10 мм в диаметре.

Какой механизм гиперчувствительности лежит в основе описанных изменений?

A *Клеточная цитотоксичность

B Анафилаксия

C Антителозависимая цитотоксичность

D Иммунокомплексная цитотоксичность

E Гранулематоз

140

При розтині хворого, померлого через тиждень від початку профузної діареї,

виявлений різко виразимий ексікоз, всі тканини сухі, кров густа. При бактеріологічному

дослідженні вміста тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке

захворювання привело хворого до смерті?

A * Холера

B Дизентерія

C Черевний тиф

D Сальмонельоз

E Харчова токсикоінфекція

141

У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої

кишки гіперемірована, набрякла, її поверхня покрита сіро-зеленими плівками. Назвіть

морфологічну форму дизентерійного коліту.

A *Фібринозний коліт

B Катаральний коліт

C Виразковий коліт

D Гнійний коліт

E Некротичний коліт

142

У хворого на 5-й день від початку діареї при колоноскопії в запаленій слизовій

оболонці прямої кишки знайдені сіро-зелені плівчасті накладення, щільно фіксовані з

належною тканиною. Який діагноз найбільш вірогідний?

A * Дизентерія

B Черевний тиф

C Неспецифічний виразковий коліт

D Сальмонеллез

E Хвороба Крону

143

При розтині трупа жінки 69 років, підвищеного харчування, померлої від гострого

інфаркту міокарду, в інтимі коронарних артерій знайдені багаточисленні білуваті,

щільні, вибухаючі в просвіт та різко звужуючі його формування. Для якої стадії

атеросклерозу характерні такі зміни?

A * Ліпосклерозу.

B Ліпоїдозу.

C Атероматозу.

D Атерокальцинозу.

E Стадія утворення атероматозної виразки.

144

При морфологічному дослідженні видаленої нирки, в проксимальному відділі

сечоводу, виявлено конренкремент, який обтурує його просвіт. Нирка різко збільшена,

паренхіма атрофована, чашки та миска значно розширені. Мікроскопиічно: дифузний

склероз, атрофія клубочків та канальців; збережені канальці кістозно розширені. Яке

ускладення нирковокам’яної хвороби виникло в хворого?

A * Гідронефроз

B Піонефроз

C Пієлонефрит

D Гломерулонефрит

E Хронічний паранефрит

145

Смерть семирічного хлопчика наступила внаслідок гострої постгеморагічнї анемії,

зумовленою профузною кровотечею із шлунково-кишкового тракту. В ході

патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно – збільшення різних

груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, гепато-спленомегалія, яскраво-червоний

кістковий мозок; мікроскопічно – гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним

інфільтратом з бластних клітин, дифузно-вогнищеві пухлинні інфільтрати в печінці,

селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках та речовині головного мозку. Діагностуйте

захворювання.

A *Гострий лімфобластний лейкоз

B Гострий міелобластний лейкоз

C Гострий недиференційований лейкоз

D Гострий монобластний лейкоз

E Гострий плазмобластний лейкоз

146

При розтині тіла померлого чоловіка віком 48 років в в ділянці 1-го сегменту правої

легені виявлено круглий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким

прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте

форму вторинного туберкульозу.

A *Туберкулома

B Казеозна пневмонія

C Гострий кавернозний туберкульоз

D Гострий вогнищевий туберкульоз

E Фіброзно-кавернозний туберкульоз

147

На розтині тіла чоловіка віком 46 років у прямій і сигмовидній кишці на слизовій

оболонці виявили множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи, у просвіті

кишки слиз, невелику кількість крові, гістологічно - фібринозний коліт. При

бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S. Sonne. Діагностуйте виявлене

на секції захворювання.

A *Дизентерія

B Холера

C Сальмонельоз

D Ієрсініоз

E Хвороба Крона

148

Чоловік 40 років протягом 10 років після перелому великої гомілкової кістки страждав

на хронічний остеомієліт. Три роки назад з’явився нефротичний синдром. Смерть

наступила від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі, на

розрізі з сальним блиском. Вкажіть патологію нирок, яка розвинулася:

A *Вторинний амілоїдоз

B Первинний амілоїдоз

C Ідеопатичний амілоїдоз

D Хронический гломерулонефрит

E Хронічний пієлонефрит

149

При розтині чоловіка, який служив на підводному атомному човні виявили наступні

патології: спустошення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемію, лейкопенію,

тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному

апараті шлунково-кишкового тракту, крововиливи в наднирники. Яка хвороба

розвинулась у даному випадку?

A *Гостра променева хвороба

B Кесонна хвороба

C Гострий лейкоз

D Гостра анемія

E Вібраційна хвороба

150

На розтині чоловіка, що багато років працював на підприємстві з високим рівнем

вільного двоокису кремнію в повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в об'ємі легені з

значною кількістю міліарних та більш великих осередків склерозу округлої та овальної

форми сірого або сіро-чорного кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш

вірогідний?

A *Вузловата форма силікозу

B Дифузно-склеротична форма силікозу

C Антракосилікоз

D Силікоантракоз

E Азбестоз

151

У померлого, що понад 20 років працював на шахті зі здобуття кам(яного вугілля, при

розтині знайдені ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними ділянками

новоутвореної сполучної тканини. та наявністю великої кількості макрофагів з

пігментом чорного кольору у цитоплазмі. Який з перелічених діагнозів найбільш

вірогідний?

A *Антракоз

B Антракосилікоз

C Силікоантракоз

D Талькоз

E Сидероз

152

При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною групою крові знайдено високий

рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкіряний

лоскут її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні лоскут відторгся, мікроскопічно в

ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію перважно

лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних

процесів найбільш вірогідний?

A *Трансплантаційний імунітет

B Реакція гіперчутливості негайного типу

C Реакція гіперчутливості сповільненого типу

D Гранульматозне запалення

E Інтерстиційне запалення

153

У померлого внаслідок серцевої недостатності на шкірі відзначаються сліди висипу у

вигляді плям і крапок. В області крижи, остистих відростків хребців –пролежні. При

мікроскопічному дослідженні ЦНС, шкіри, надниркових залоз в судинах

мікрорциркуляторного русла і дрібних артеріях – деструктивно-проліферативний

ендотромбоваскуліт з наявністю гранульом Попова, в серці – інтерстиційний

міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Висипний тиф

B Ку-гарячка

C Черевний тиф

D Вузликовий періартеріїт

E ВІЛ-інфекція

154

На розтині 17-ти річної дівчини, померлої внаслідок легеневої недостатності,

знайдено: у ніжній долі правої легені дрібна зона казеозного некрозу, в

бронхопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних лімфатичних вузлах – явища

казеозного некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Первинний туберкульоз

B Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу

C Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень

D Туберкульома

E Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі

155

На розтині померлого від сепсису в стегновій кістці нижньої кінцівки виявлено

флегмонозне запалення, що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост, під

періостом – множинні абсцеси, в навколишніх м?яких тканинах стегна – також

флегмонозне запалення. Вкажіть, який патологічний процес має місце?

A *Гострий гематогенний остеомієліт

B Остеопороз

C Хронічний гематогенний остеомієліт

D Остеопетроз

E -

156

Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу

антигену. У місці ін'єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок

судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді

мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібриноїдного некрозу. Яка іммунологічна

реакція має місце?

A *Гіперчутливість негайного типу

B Гіперчутливість сповільненого типу

C Реакція трансплантаційного імунітету

D Нормергічна реакція

E Гранульоматоз

157

У померлого від задухи чоловіка, який багато років страждав на бронхіальну астму,

при гістологічному дослідженні легень виявлено: в просвітах бронхіол та дрібних

бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перегородок,

розширення просвітів альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має

місце?

A *Реагінова реакція

B Цитотоксична реакція

C Імунокомплексна реакція

D Цитоліз, обумовлений лімфоцитами

E Гранульоматоз

158

Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55 років виявлено з чіткими межами

тістуватої консистенції рухоме утворення 1,0x0,7 см з повільним ростом. При

гістологічному дослідженні утворення виявлені ліпоцити, які формують часточки різні

за формою та розміром, розмежовані тонкими прошарками сполучної тканини із

судинами. Встановити діагноз.

A *Ліпома

B Фіброма

C Ангіома

D Ліпосаркома

E Фібросаркома

159

Ребенок 4-х лет пожаловался на боль в горле при глотании, плохое самочувствие.

При осмотре в зеве и миндалинах на фоне умеренной отечности и гиперемии

обнаружены серовато-беловатые пленчатые наложения, толщиной до 1 мм, плотно

связанные с надлежащими тканями. О каком патологическом процессе

свидетельствуют выявленные изменения?

A *Воспаление

B Дистрофия

C Некроз

D Метаплазия

E Организация

160

У ребенка 9 месяцев наблюдается запоздалое прорезывание зубов, нарушение

порядка прорезывания, конфигурация верхней челюсти в горизонтальном

направлении (“высокое” небо), микроскопически в зубах неравнамерная

минерализация эмали, сморщенные эмалевые призмы, некоторые вакуолизированы,

расширение зоны предентина, встречаются единичные дентиклы. Какое заболевание

у ребенка?

A *Ранний рахит

B Поздний рахит

C Остеомаляция

D Подагра

E Гипервитаминоз Д

161

У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю, у нирках

відмічаються наступні процеси: вогнищеві некротичні зміни канальців головних

відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та геморагії інтерстицію, венозний застій.

Який стан розвився у хворого?

A *Гострий некротичний нефроз

B Гострий гломерулонефрит

C Хронічна ниркова недостатність

D Гострий пієлонефрит

E Хронічний пієлонефрит

162

При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36

років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та

макрофагів з утворенням “півмісяців”, некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх

просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми

нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Підгострий гломерулонефрит

B Гострий гломерулонефрит

C Хронічний гломерулонефрит

D Фокальний сегментарний склероз

E Мембранозна нефропатія

163

На розтині тіла чоловіка віком 58 років, який тривалий час вживав значну кількість

алкоголю і помер вдома, було знайдено: макроскопово - права легеня щільна і

збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору однорідна, плевра вкрита

сіруватими плівчастими нашаруваннями; мікроскопово - порожнини альвеол містять

нітки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання.

A *Крупозна пневмонія

B Вогнищева пневмонія

C Інтерстиційна пневмонія

D Первинний туберкульоз легень

E Казеозна пневмонія

164

На розтині трупа чоловіка 50-ти років виявлено наступні зміни: права легеня помірно

у всіх відділах щільна, на розрізі тканина безповітряна, мілко зерниста, сухувата.

Вісцеральна плевра з нашаруванням фібрину сіро-коричневого кольору. Визначте

діагноз?

A *Крупозна пневмонія

B Туберкульоз

C Бронхопневмонія

D Інтерстиціальна пневмонія

E Пневмофіброз

165

У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. Під час діагностичної

експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз, навколо якого

розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських

клітин. Вкажіть на причину лімфаденіту.

A *Туберкульоз

B Пневмонія

C Сифіліс

D Метастази раку

E Аденовірусна інфекція

166

В операційній біопсії щитовидної залози гістологічно виявлені серед фолікулів,

заповнених колоїдом, лімфоїдні структури із центрами росту. Яке захворювання у

хворого?

A *Зоб Хашимото

B Ендемічний зоб

C Спорадичний зоб

D Базедов зоб

E Зоб Риделя

167

При розтині трупа хлопця 19 років виявили, що легені дещо вздуті, пухкі, повнокровні,

зовні та на розрізі усіяні безліччю просоподібних вогнищ сірого кольору. Гістологічно ці

вогнища складались із лімфоїдних, епітеліоїдних, гігантських клітин

Пірогова-Ланхганса. Про яке захворювання йде мова?

A *Туберкульоз

B Крупозна пневмонія

C Бронхопневмонія

D Інтерстиціальна пневмонія

E Бронхоектатична хвороба

168

У хворого 58 р. при розтині в правій скроневій частці головного мозку знайдено

великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції,

блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення

інтими, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?

A * Ішемічний інсульт

B Абсцесс мозку

C Крововилив

D Геморагічний інфаркт

E Набряк мозку

169

При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдено звивисті залози,

пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з проліферацією її клітин.

Ваш діагноз?

A *Залозиста гіперплазія ендометрія

B Гострий ендометрит

C Лейоміома

D Пухирний занос

E Плацентарний поліп

170

В доме ребенка при профосмотре у детей в возрасте 1-1,5 лет выявили очаговые

утолщения в области рёбер, запястий, искривление ножек. Стоматолог указал на

позднее прорезывание зубов, нарушение порядка прорезывания зубов,

неравномерную минерализацию эмали и дентина, конфигурацию верхней челюсти в

горизонтальном направлении в виде “высокого нёба”. Какое заболевание развилось у

детей?

A * Рахит

B Дистрофическое обызвествление

C Метаболическое обызвествление

D Метастатическое обызвествление

E Остеомаляция

171

У жінки 22 роки виявлені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в

лімфатичному вузлі спостерігаються лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі

та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга,

поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі

зміни?

A *Лімфогранулематоз.

B Лімфосаркома.

C Хронічний лейкоз.

D Гострий лейкоз.

E Метастаз рака легень.

172

Ребенок 7 лет заболел остро. При осмотре педиатр отметил, что слизистая оболочка

зева гиперемирована, отечная, набухшая, покрыта большим количеством слизи. На

слизистой оболочке щек беловатые пятна. На следующие сутки у ребенка появилась

крупнопятнистая сыпь на коже лица, шеи, туловища. О каком заболевании можно

думать?

A *Корь

B Скарлатина

C Дифтерия

D Менингококцемия

E Аллергический дерматит

173

При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в центрі яких

знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів,

епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний

процес, що найбільш повно відповідає описаним змінам.

A * Гранулематозне запалення

B Коагуляційний некроз

C Казеозний некроз

D Альтеративне запалення

E Проліферація та диференціювання макрофагів

174

У хворого – глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових

відділах – сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть

вид загоєння рани.

A *Загоювання вторинним натягом.

B Загоювання первинним натягом.

C Загоювання під струпом.

D Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини.

E

175

При гистологическом исследовании лимфоузла больного 18 лет, из области заднего

треугольника шеи, морфолог обнаружил скопление клеток, среди которых единичные

многоядерные клетки Березовского-Штенберга, большие клетки Ходжкина, малые

клетки Ходжкина и много лимфоцитов, единичные плазматические клетки,

эозинфилы. Какое заболевание развилось у больного?

A *Лимфогрануломатоз

B Нодулярная лимфома

C Опухоль Беркита

D Лимфоцитарная лимфома

E Хронический лимфоидный лейкоз

176

В пункционном биоптате печени найдена дистрофия гепатоцитов,и некрозы их,

склероз с нарушение балочного и дольчатого строения с образованием ложных

долек, регенераторных узлов. Выбирите наиболее верный диагноз.

A * Цирроз печени

B Хронический гепатоз

C Хронический гепатит

D Прогрессирующий массивный некроз печени

E Острый гепатит

177

Дівчинка віком 6 років захворіла на дифтерію і померла на третю добу від асфіксії На

аутопсії слизова оболонка трахеї і бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, покрита

сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать

морфологічні зміни.

A *крупозне запалення

B Серозне запалення

C Геморагічне запалення

D Дифтеритичне запалення

E Катаральне запалення

178

При макроскопическом исследовании ткани легкого, обнаружены участки повышенной

воздушности с наличием мелких пузырей, а гистологически истончение и разрыв

альвеолярных перегородок с образованием крупных полостей различной формы.

Какое заболевание обнаружено в легком?

A * Эмфизема легких

B Бронхоэктатическая болезнь

C Кавернозный туберкулез

D Хронический бронхит

E Фиброзирующий альвеолит

179

На розтині померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5-ти років

хворів бронхоектатичною хворобою виявлені збільшені в розмірах нирки щільної

консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Яке

захворювання в нирках?

A *Вторинний амілоїдоз

B Гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Некротичний нефроз

E -

180

У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась пляма, яка вибухала і мала темний колір

та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явилась біль, колір

став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні

видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, з численними

мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину

йдеться?

A *Меланома

B Базаліома

C Гемангіома

D Невус

E -

181

На розтині тіла жінки віком 49-ти років, що померла від хронічної нирокової

недостатності, виявлено: нирки ущільнені, зменшені, строкаті, з ділянками

крововиливів. Мікроскопічо: у ядрах епітелію канальців гематоксилінові тільця,

потовщення базальних мембран капілярів клубочків, які мають вигляд дротяних

петель, подекуди в капілярах - гіалінові тромби та вогнища фібриноїдного некрозу.

Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Системний червоний вовчак

B Ревматизм

C Артеріосклеротичний нефросклероз

D Амілоїдоз

E Атеросклеротичний нефросклероз

182

На вскрытии женщины 23 лет, умершей при явлениях почечной недостаточности,

обнаружена на коже лица "красная бабочка", на митральном клапане мелкие до 0,2

см красновато-розовые бородавчатые наслоения, в почках очаги фибриноидного

некроза в клубочках, утолщение базальных мембран капилляров клубочков в виде

"проволочных петель", гематоксилиновые тельца, кариорексис. Какое заболевание

явилось причиной смерти больной?

A * Системная красная волчанка

B Узелковый периартериит

C Ревматизм

D Ревматоидный артрит

E Системная склеродермия

183

Мікроскопічне дослідження біоптата слизової оболонки, взятого з центрального

бронха шахтаря, 56 р., виявлено зміну циліндричного епітелію на зрілий

багатошаровий. Цю зміну епітелію слід назвати:

A * Метаплазія епітелію

B Гіперплазія епітелію

C Лейкоплакія

D Адаптація епітелію

E Репаративна регенерація

184

На розтині чоловіка 40 років виявлено збільшення об'єму легень, нижня частка правої

легені печінкової щільності, поверхня її розрізу сіро-коричневого кольору, плевра

тьмяного вигляду з легкими фібринозними накладаннями. Який діагноз найбільш

вірогідний?

A * Крупозна пневмонія

B Бронхопневмонія

C Гострий венозний застій легень

D Бура індурація легень

E Казеозна пневмонія

185

Мікроскопічне дослідження біоптата печінки хворого з симптомами нудоти, відсутності

апетиту, жовтяницею шкіри, виявлено гідропічну та балонну дистрофію гепатоцитів,

некроз окремих клітин та присутність тілець Каунсілмена в часточках печінки з

порушенням їх структури, а також лімфоцитарну інфільтрацію. Якому захворюванню

все це властиво?

A * Вірусний гепатит

B Гнійний гепатит

C Цироз печінки

D Токсична дистрофія печінки

E Малярія

186

Аутопсією головного мозку виявлено набряк, повнокрів’я, дрібні крововиливи в

довгастому мозку. Мікроскопічно: спостерігається хроматоліз, гідропія та некроз

нервових клітин; у цитоплазмі нервових клітинах гіпокампу виявлено еозинофільні

утворення (тільця Бабеша-Негрі). Який діагноз відповідає описаним морфологічним

проявам?

A * Сказ

B Менінгококовий менінгіт

C Енцефаліт

D Енцефаломієліт

E Бруцельоз.

187

Хворий 34 р. помер від коми. Зі слів родичів відомо, що після закордонного

відрядження в одній з країн Африки періодично розвивалися жовтяниці. На розтині:

селезінка щільна, збільшена у розмірах, з чорною пульпою, печінка збільшена,

повнокровна, сіро-чорна на розтині, сіра речовина головного мозку коричнево-сірого

кольору, в білій речовині - множинні дрібні крововиливи. Яке інфекційне

захворювання слід запідозрити?

A * Малярія

B Менінгококцемія

C Пріонова інфекція

D Генералізована герпетична інфекція

E Генералізований криптококоз

188

Хлопчик 10 р., раніше не хворів, до лікарні поступив з ознаками сильної задухи. Під час

операції в правій легені виявлено субплевральну порожнину діаметром 2,4 см,

неправильної форми з залишками казеозних мас, яка сполучалася із плевральною

порожниною. Такі ж казеозні маси знайдені при розрізі збільшених прикореневих

лімфатичних вузлів. При гістологічному дослідженні стінки порожнини виявлені

лімфоцити, епітеліоїдні клітини, багатоядерні гігантські клітини. Як правильно назвати

порожнину?

A * Первинна легенева каверна при туберкульозі

B Абсцес легені

C Емпієма плеври

D Каверна при гострому кавернозному туберкульозі

E Каверна при фіброзно-кавернозному туберкульозі

189

В лікарню поступила дівчинка з клінікою "гострого" живота. Відомо, що вживала

непастерізоване молоко від корови. На операції – в сліпій кишці циркулярна виразка з

перфорацією. При гістологічному дослідженні у краях виразки – некротичні маси,

лімфоцити, епітеліоїдні клітини, поодинокі гігантські багатоядерні клітини. Діагноз?

A * Первинний кишковий афект при туберкульозі

B Неспецифічний виразковий коліт

C Амебіаз

D Рак сліпої кишки

E Дизентерія

190

Патологоанатом у женщины 21 года при гистологическом исследовании увеличенных

шейных лимфатических узлов обнаружены узелки, состоящие преимущественно из

плоских слегка вытянутых с бледно окрашенным ядром, гигантских округло-овальной

формы клеток с бледно-розовой цитоплазмой и с ядрами расположенными на

периферии (в виде частокола) и мелких округлой формы клеток с узким ободком

цитоплазмы; в центре некоторых узелков бесструктурные массы, окрашенные в

бледно-розовый цвет. Обнаруженные изменения характерны для:

A *Туберкулеза

B Лимфогрануломатоза

C Саркоидоза

D Бруцеллеза

E Неспецифического гиперпластического лимфаденита

191

У больного с ущемлённой грыжей, во время операции, в грыжевом мешке

обнаружена багрово-синюшного цвета петля кишки с тусклой матовой серозной

оболочкой. Микроскопически: некроз всех слоев стенки кишки с пропитыванием

эритроцитами. Определите патологический процесс:

A *Геморрагический инфаркт кишечника

B Местное артериальное полнокровие

C Компрессионная ишемия

D Обтурационная ишемия

E Местное венозное полнокровие

192

Больная 38 лет умерла во время некупируемого приступа бронхиальной астмы. При

гистологическом исследовании в просвете бронхов обнаружены скопления слизи, в

стенке бронхов много тучных клеток (лаброцитов), многие из них в состоянии

дегрануляции, а также много эозинофилов. Какой патогенез (механизм развития)

этих изменений в бронхах?

A *Атопия

B Цитотоксическое, цитолитическое действие антител

C Иммунокомплексный механизм

D Клеточно обусловленный цитолиз

E Гранулематоз

193

У больного тромбофлебитом нижних конечностей появились боли в грудной клетке,

кровохарканье, нарастающая дыхательная недостаточность, при явлениях которой

он умер. На вскрытии диагносцированы множественные инфаркты легких. Какая

наиболее вероятная причина его развития в данном случае?

A * Тромбоэмболия ветвей легочной артерии

B Тромбоз ветвей легочной артерии

C Тромбоз бронхиальных артерий

D Тромбоэмболия бронхиальных артерий

E Тромбоз легочных вен

194

Чоловік 45 років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї.

Гістологічно в біоптаті шкіри виявлено пухлинні клітини розташовані гніздами, мають

круглу і овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на

клітини базального шару епідермісу. Вкажіть назву пухлини у пацієнта?

A Базаліома

B Епідермальний рак

C Гідраденома

D Трихоепітеліома

E Сірінгоаденома

195

На вскрытии женщины 23 лет, погибшей от послеродового сепсиса, обнаружена

увеличенная полнокровная селезенка, которая на разрезе дает обильный соскоб.

Микроскопически отмечается гиперплазия и плазмоцитарная инфильтрация как

красной пульпы, так и фолликулов селезенки; красная пульпа богата макрофагами и

плазмоцитами. Какой из иммунопатологических процессов наиболее вероятно лежит

в основе изменений селезенки?

A * Антигенная стимуляция организма

B Наследственная недостаточность периферической лимфоидной ткани

C Реакция гиперчувствительности немедленного типа

D Реакция гиперчувствительности замедленного типа

E Аутоиммунизация

196

У мужчины 63 лет заболевание началось остро с явлений острого трахеита и

бронхита, к которым присоединилась бронхопневмония. На 10-е стуки больной умер

от легочно-сердечной недостаточности. На вскрытии обнаружен

фибринозно-геморрагический ларинготрахеобронхит; легкие увеличены в объеме, на

разрезе имеют “пестрый” вид за счет чередования участков бронхопневмонии,

кровоизлияний в легочную паренхиму, острых абсцессов и ателектазов. Во

внутренних органах – дисциркуляторные и дистрофические изменения. Какой диагноз

наиболее вероятен?

A * Грипп, тяжелая форма

B Грипп средней тяжести

C Парагрипп

D Респираторнор-синцитиальная инфекция

E Аденовирусная инфекция

197

На аутопсии умершего от гриппа мужчины отмечено, что сердце несколько

увеличено в размерах, пастозно, на разрезе миокард тусклый, с крапом.

Микроскопически в миокарде на всем протяжении признаки паренхиматозной

жировой и гидропической дистрофии, строма — отечна, со скудной

макрофагально-лимфоцитарной инфильтрацией, сосуды полнокровны,

периваскулярно - петехиальные кровоизлияния. Какой вид миокардита развился в

данном случае?

A * Серозный диффузный миокардит

B Межуточный пролиферативный миокардит

C Серозный очаговый миокардит

D Гнойный миокардит

E Гранулематозный миокардит

198

На аутопсии умершего, у которого при жизни имели место признаки хронической

сердечной недостаточности, обнаружили, что участок стенки левого желудочка

сердца истончен, выбухает наружу, образовавшаяся полость заполнена

тромботическими массами. Микроскопически установлено, что в данном участке

стенка представлена рубцовой тканью, в остальном миокарде признаки гипертрофии

и паренхиматозной дистрофии кардиомиоцитов, диффузный мелкоочаговый

кардиосклероз. Как классифицировать патологоанатомические изменения в сердце?

A * Хроническая аневризма сердца

B Инфаркт миокарда

C Острая аневризма сердца

D Ишемическая дистрофия миокарда

E Миокардит

199

У женщины 45 лет, в связи с мажущими кровянистыми выделениями из половых

путей, произведено диагностическое выскабливание полости матки.

Микроскопическое исследование соскоба обнаружило истончение слизистой

оболочки матки, уменьшение количества эндометриальных желез, фиброз стромы и

негустую инфильтрацию её лимфоидными клетками. Какой наиболее вероятный

диагноз?

A * Хронический атрофический эндометрит

B Острый гнойный эндометрит

C Хронический гнойный эндометрит

D Хронический кистозный эндометрит

E Хронический гипертрофический эндометрит

200

Мужчина обратился к гастроэнтерологу с жалобами на боли в эпигастрии.

Объективно: кожные покровы и склеры желтушны, слизистая оболочка языка

изменена, язык блестящий, гладкий, с красными пятнами. В крови: мегалобласты.

Гистологическое исследование биоптата из тела желудка: истончение слизистой

оболочки, уменьшение количества желёз, избыточное разрастание соединительной

ткани. Какой наиболее вероятный диагноз?

A * Пернициозная анемия ($В_{12}$-фолиеводефицитная)

B Хроническая постгеморрагическая анемия

C Гемолитическая анемия

D Хронический миелолейкоз

E Апластичекая анемия

201

У робітника 37 р., який працював у кесоні, після підйому на поверхню раптово

з’явились ознаки гострого порушення мозкового кровообігу, втрата свідомості. Через

декілька дныв він помер. На розтині в лівій півкулі головного мозку виявлено осередок

сірого кольору м"якої консистенції, неправильної форми, розмірами 5х6х3,5см. Який

процесс мав місце в головному мозку?:

A * Ішемічний інфаркт

B Геморагічний інфаркт

C Абсцес

D Кіста

E Пухлина

202

У хворого, 72 р., на атеросклероз та гіпертонічну хворобу виникла гостра ішемія в

басейні правої середньо-мозкової артерії. Через 3 доби хворий помер. На розтині в

головному мозку виявлені набряк та набрякання, в ділянці підкоркових вузлів правої

півкулі - ділянка розм’якшення мозку сіро-червоного кольору, неправильної форми,

розмірами 4х4х3 см. Патологічний процес у головному мозку, що обумовив смерть:

A * Змішаний інфаркт

B Гематома

C Червоний (геморагічний) інфаркт

D Абсцес

E Білий (ішемічний) інфаркт

203

У хворої 65 р., яка страждала тромбофлебітом глибоких вен гомілок, раптово виник

біль за грудиною, задуха, цианоз обличчя і вона померла. На розтині в правому

шлуночці і основному стовбурі легеневої артерії виявлені щільні тромби. Який

патологічний процес призвів до смерті хворої?

A * Пульмокоронарний рефлекс

B Гостре венозне повнокрів’я

C Больовий шок

D Тромбоемболія дрібних легеневих артерій

E Хронічне венозне повнокрів’я

204

У хлопчика 7 р., із дрібнокрапчастим яскраво-рожевим висипом на гіперемованому

фоні шкіри лоба, шиї, внизу живота, підколінних ямках, носо-губний трикутник блідий.

В ротоглотці — відмежована яскраво-червона гіперемія, мигдалики набряклі, рихлі, в

лакунах є гній, малиновий язик. Шийні лімфовузли збільшені, щільні, болючі.

Поставити діагноз:

A *Скарлатина

B Краснуха

C Коклюш

D Дифтерія

E Інфекційний мононуклеоз

205

При гінекологічному огляді жінки 30-ти років на шийці матки виявлено яскраво-червоні

блискучі плями, які при дотику легко кровоточать. Біопсійне дослідження: шматочок

шийки матки вкритий циліндричним епітелієм із сосочковими виростами, в товщині

тканини розростання залоз. Яка патологія шийки матки виявлена?

A Псевдоерозія

B Справжня ерозія

C Ендоцервіцит

D Залозиста гіперплазія

E Лейкоплакія

206

У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено

щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного

біопсійного дослідження : розростання сполучної тканини навколо протоків молочної

залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак

клітинного атипізму. Яка була відповідь патологоанатома?

A Фіброаденома

B Фіброма

C Метастаз раку

D Аденома

E Фіброзний рак

207

Жінка 28 років після пологів потрапила до лікарні з метрорагією. У вишкрібі з

порожнини матки утворення, яке складається з ворсин хоріону, децідуальної тканини,

згортків фібрину, з явищами організації. Ваш діагноз ?

A Плацентарний поліп

B Залозиста гіперплазія єндометрія

C Міхуровий замет

D Хоріонепітеліома

E

208

У мертвонародженої дитини шкіра потовщена, нагадує панцир черепахи, вушні

раковини недорозвинуті. Гістологічно в шкірі: надмірне зроговіння, атрофія зернистого

шару епідермісу, відсутні запальні зміни. Яке захворювання можна припустити?

A Іхтіоз

B Лекоплакія

C Ксеродермія

D Єритроплакія

E Дерматоміозит

209

Чоловік 68 років відчув сильний біль у ділянці серця, прийом нітрогліцерину не дав

ефекту, через 5 днів помер у лікарні. На розтині: значне випинання передньої стінки

лівого шлуночка серця, яка потоншена, в'яла, гомогенно-жовтувата, з наскрізним

дефектом до 1 см, гемоперикард. При мікроскопічному дослідженні виявлено значний

осередок каріолізису та цитолізу кардіоміоцитів з демаркаційним запаленням. Яке

захворювання спричинило смерть?

A Інфаркт міокарду

B Міокардит

C Хронічна аневризма серця

D Післяінфарктний кардіосклероз

E Панкардит

210

У молодої жінки в області дистального кінця стегнової кістки видалена пухлина, яка

швидко зростала, строкатого вигляду – від біло-сірої до коричнево-червоного

забарвлення, рихлої консистенції. Мікроскопічно основний тканинний компонент

пухлини представлений кістковими і остеоїдними структурами, вистеленими

атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безлічь тонкостінних судин. Ваш

діагноз.

A *Остеосаркома

B Хондрома

C Остеома

D Саркома Юїнга

E Ангіосаркома

211

У хворого через 2 тижні після гострого респіраторного захворювання з'явився

постійний тупий біль в області серця та задишка. Біль не змінював інтенсивності при

фізичному навантаженні. Смерть настала від серцевої недостатності. На розтині

виявлена значна ділятація камер серця; при гістологічному дослідженні в міокарді

паралітична гіперемія капілярів, дістрофічні зміни та міоліз міокардіоцитів, значна

лімфогістіоцитарна інфільтрація міжм'язової строми. Який найбільш вірогідний

діагноз?

A *Міокардит

B Кардіоміопатія

C Стенокардія

D Інфаркт міокарду

E Гостра коронарна недостатність

212

У хворого видалили щитоподібну залозу, яка була значно збільшена в розмірах,

щільно-еластичної консистенції, з бугристою поверхнею. При гістологічному

дослідженні в паренхимі залози визначається дифузна лімфо-плазмоцитарна

інфільтрація з формуванням лімфоїдних фоллікулів з гермінативними центрами,

атипія та метаплазія фоллікулярного епітелію, вогнища склеротичних змін паренхіми.

Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Аутоімунний тиреоїдит

B Дифузний тиреотоксичний зоб

C Дифузний еутиреоїдний зоб

D Вузловий зоб

E Тиреоїдит де-Кервена

213

У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила

смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим

корковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно:

відсутність ядер епітелію звитих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин

судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвилась у

хворого?

A * Некронефроз

B Інфаркт

C Гломерулонефрит

D Пієлонефрит

E Нефроз

214

Об’єктивно у жінки 39 років відмічається мокнуття у ділянці соска молочної залози,

наявність неглибокої виразки з запальною гіперемією та набряком шкіри. При

гістологічному дослідженні біоптату цієї ділянки в ростковому шару потовщеного

епідермісу виявлені атипові великі клітини зі світлою та оптично пустою

цитоплазмою, з відсутністю міжклітинних містків. Такі клітини знайдені і в усті великих

проток залози. Встановити діагноз:

A *Хвороба Педжета

B Внутрішньопротоковий рак

C Базально-клітинний рак

D Плоскоклітинний рак

E Меланома

215

У хворого з підвищеним вмістом глюкози в крові, наявністю цукру в сечі, при

пункционній біопсії нирки виявлено: розширення мезангія з осередковим

накопиченням мембраноподібної речовини з перигломерулярним склерозом деяких

клубочків, гіаліноз і плазматичне просякання артеріол, лімфо-гістіоцитарна

інфільтрація строми з наявністю поліморфно-ядерних лейкоцитів, глікогенна

інфільтрація нефроцитів вузького сегмента. Встановіть діагноз.

A *Діабетичний гломерулосклероз

B Хронічний гломерулонефрит

C Пієлонефрит

D Гострий гломерулонефрит

E Подострий гломерулонефрит

216

До патогістологічої лабораторії доставлено червоподібний відросток товщиною до 2,0

см. Серозна оболонка його тьмяна, потовщена, вкрита жовто-зеленими плівковими

нашаруваннями. Стінка в’яла, сіро-червона. Просвіт відростка розширено, заповнено

жовто-зеленими масами. При гістологічному дослідженні виявлено, що: стінку

інфільтровано нейтрофілами. Визначте захворювання апендикса, його форму:

A *Гострий флегмонозний апендицит

B Гострий гангренозний апендицит

C Гострий поверхневий апендицит

D Гострий простий апендицит

E Хронічний апендицит

217

Хворий 46-ти років, що страждав на туберкульоз протягом 6 років, помер від масивної

легеневої кровотечі. При розтині: в легенях визначаються осередки склерозу і

казеозного некрозу різних розмірів, у верхній частині правої легені – порожнина

розміром 5,0 см в діаметрі зі щільними стінками сірого кольору, у порожнині міститься

рідка кров та згустки крові. Який різновид туберкульозу?

A *Фіброзно-кавернозний

B Гострий кавернозний

C Інфільтративний

D Фіброзно-осередковий

E Гострий осередковий

218

Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному

дослідженні виявлено дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком,

інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами;

пневмофіброз, панацинарна емфізема. Ваш діагноз.

A *Фіброзуючий альвеоліт

B Хронічний бронхіт

C Бронхопневмонія

D Ателектаз легенів

E Бронхіальная астма

219

Хвора 50-ти років, за короткий період часу (6 міс.) тричі лікувалась з приводу

переломів отриманих побутово. При мікроскопічному дослідженні кісткової тканини –

осередки лакунарного розсмоктування, гігантоклітинні гранульоми в пухлино подібних

утворах, кісти, кісткова тканина заміщується фіброзною сполучною. При обстеженні:

аденома паращитовидної залози, гіперкальційемія. Ваш діагноз?

A Паратиреоїдна остеодистрофія

B Мієломна хвороба

C Остеомієліт

D Остеопетроз

E Хвороба Педжета

220

При розтині померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від

пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл

каламутної зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври

тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній

порожнині:

A * Емпієма

B Хронічний абсцес

C Гострий абсцес

D Флегмона

E Фібринозне запалення

221

Спустя двое суток после родов у женщины развилась клиника шока с

ДВС-синдромом, в результате чего больная умерла. На аутопсии обнаружен гнойный

эндомиометрит, региональный гнойный лимфангит и лимфаденит, гнойный

тромбофлебит. В паренхиматозных органах – дистрофические изменения и

межуточное воспаление. Какой диагноз можно предположить?

A * Сепсис

B Сифилис

C Туберкулез половых органов

D Деструирующий пузырный занос

E Пузырный занос

222

У хворого 27 років з діагнозом політравма (закрита травма грудної клітини, закритий

перелом правого стегна) через дві години після проведення скелетного витяжіння

різко погіршився стан і на фоні гострої легенево-серцевої недостатності настала

смерть. При гістологічному дослідженні кровоносних судин легень, головного мозку

померлого при окрасці суданом III, виявлені краплі оранжевого кольору, котрі

закупорюють просвіт судин. Яке ускладнення політравми розвилося у хворого?

A *Жирова емболія

B Газова емболія

C Мікробна емболія

D Тромбоемболія

E Повітряна емболія

223

У мужчины 50-ти лет удалена опухоль стенки толстой кишки. Микроскопически она

представлена пучками коллагеновых волокон различной толщины и формы, идущих в

различных направлениях. И небольшого количества мономорфных клеток

веретенообразной формы распределенных неравномерно среди волокон. Клеточный

атипизм не выражен. Как называется эта опухоль?

A *плотная фиброма

B Фибромиома

C Мягкая фиброма

D Десмоид

E Фибросаркома

224

При вскрытии ребенка 5 лет в области червя мозжечка обнаружен узел d-2см, мягкой

консистенции, без четкой границы, серо-розового цвета с участками кровоизлияния.

Гистологически опухоль состояла из атипичных мономорфных мелких округлых

клеток с крупными полиморфными ядрами. О какой опухоли можно думать?

A *медулобластома

B Менингиома

C Глиобластома

D Астроцитома

E Олигодендроглиома

225

У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки

прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні

захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин, в'яле.

Гістологічно в міокарді виявляється повнокрів'я мікросудин і дифузна інфільтрація

строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A *Міокардит

B Стенокардія

C Гостра коронарна недостатність

D Інфаркт міокарду

E Кардіоміопатія

226

У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть наступила від

наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні

виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний

бородавчастий ендокардит, в селезінці периартериальный цибулинний склероз, в

шкірі – продуктивно-проліферативний васкуліт. Ваш діагноз.

A * Системний червоний вовчак

B Нефротичний синдром

C Ревматизм

D Дерматоміозіт

E Вузликовий периартеріїт

227

Проведена пункційна біопсія печінки хворому 38 р. з виразною жовтухою, дрібними

крововиливами у шкірі, загальною слабкістю, втратою апетиту. Гістологічне

дослідження виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець

Каунсілмена. По периферії часточок значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються

окремі багатоядерні гепатоцити. Діагностуйте захворювання.

A * Вірусний гепатит гострий

B Алкогольний гепатит гострий

C Міліарний цироз печінки

D Токсична дистрофія печінки

E Хронічний гепатит

228

Хвора 20 років померла від інтоксикації через 8 днів після штучного позалікарняного

аборту при терміні вагітності 14 – 15 тижнів. На розтині тіла померлої жовтувата

окраска склери очей, шкіри, гнійно-некротичний ендометрит, багаточисельні гнійники

в легенях, гіперплазія селезінки з великою кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке

ускладненя після аборту розвинулось у хворої?

A *Септикопіемія

B Септицемія

C Геморрагічний шок

D Хроніосепсис

E Вірусний гепатит А

229

На секції в лівій легені виявлено ділянку щільної тканини червоного кольору. Ділянка

має форму конуса, чітко відмежована від здорової тканини, основою обернена до

плеври. Тканина на розрізі зерниста, темно-червона. Ваш діагноз.

A Геморагічний інфаркт

B Абсцес легені

C Гангрена легені

D Первинний туберкульозний афект

E Крупозна пневмонія

230

У хворого на шиї виявлено пакет спаяних між собою лімфовузлів щільної консистенції.

При гістологічному обстеженні видаленого лімфовузла відмічається проліферація

ретикулярних клітин, наявність клітин Березовського-Штернберга. Про яке

захворювання йде мова?

A Лімфогранулематоз

B Лімфобластний лейкоз

C Мієлобластний лейкоз

D Мієлоцитарний лейкоз

E Лімфоцитарний лейкоз

231

Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась

припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному

дослідженні деформованих суглобів і синовиальних оболонок виявлено: гіперемія

оболонок з множинними периваскулярними запальними інфильтратами з лімфоцитів,

плазмоцитів, макрофагів. Скупчення фібрину, який організується, покривають

ділянки синовиальної оболонки і визначаються в суглобовій рідині у вигляді рисових

зерен. Ваш діагноз.

A * Ревматоїдний артрит

B Вузликовий периартеріїт

C Анкилозируючий спондилоартрит

D Туберкульозний артрит

E Деформуючий артроз

232

У хворого протягом двох днів відмічалась профузна діарея, блювота, смерть

наступила від різкого обезводнення. На розтині стінка кишки набрякла, гіперемована з

множинними крововиливами в слизовій оболонці. В просвіті кишки міститься біляста

рідина, що нагадує рисовий відвар. Вкажіть захворювання яке розвилось у хворого.

A *Холера

B Дізентерія

C Сальмонельоз

D Черевний тиф

E Ентероколіт

233

У хворого 66-ти років в локусі патологічного перелому ребра виявлена літичного

характеру пухлина. Гістологічно пухлина складається з атипових плазмобластів.

Подальше дослідження виявило остеопороз в кістках хребта та тазу. Вказані зміни

характерні для:

A * Мієломної хвороби

B Туберкульозного остеомієліту

C Остеосаркоми Юінга

D Нейробластоми

E Метастатичного раку легень

234

У померлого хворого від гострої серцевої недостатності, клінічно спостерігалась

шлункво-кишкова кровотеча, при дослідженні слизової оболонки шлунка виявлено

декілька дефектів, які сягають м’язового шару; краї і дно їх переважно рівні та рихлі, в

деяких виявлена темно-червона кров. який патологічний процес виявлено у шлунку?

A Гострі виразки

B Хронічні виразки

C Ерозії

D Тромбоз

E Запалення

235

Мужчина 33-х лет умер от уремии. На вскрытии обнаружены увеличенные почки

весом 500,0 каждая, состоящие из множества полостей d от 0,5-до 1 и 2см,

заполненных светложелтой прозрачной жидкостью. Лоханка и мочеточники без

особенностей. О каком заболевании почек, обусловившем уремию идет речь?

A *двухстороний поликистоз почек

B хронический пиелонефрит

C опухоль почек

D туберкулез почек

E быстропрогрессирующий гломерулонефрит

236

Хворий, що страждав на туберкульоз помер від прогресуючої легенево-серцевої

недостатності. На розтині в області верхівки правої легені визначається порожнина

діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки

порожнини зсередини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться

епітеліоїдні клітини і клітини Пірогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму

туберкульозу.

A * Гострий кавернозний туберкульоз

B Туберкульома

C Казеозна пневмонія

D Інфільтративний туберкульоз

E Гострий осередковій туберкульоз

237

У жінки 30 років при тривалому вико-ристанні губної помади з флюоресцую-чою

речовиною на каймі губів розвину-лась обмежена еритема, незначне шелу-шіння,

пізніше поперечні дрібні борозди та тріщини. Після спеціальних методик при

мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження: в сполучній тканині наяв-ність

сенсибілізованих лімфоцитів і ма-крофагів, явища цитолізу. Який тип імунологічної

гіперчутливості розвинувся на губі?

A *IV тип (клітинна цитотоксичність).

B I тип (реагінового типу).

C II тип (антитільна цитотоксичність).

D IIІ тип (імунокомплексна цитотоксичність)

E Гранулематоз.

238

По ходу слухового нерва у молодої жінки виявлена пухлина у вигляді вузла до 3 см в

діаметрі, м'яко-еластичної консистенції, рожево-білого кольору, однорідна.

Мікроскопічно пухлина вміщує пучки клітин з овальними ядрами. Клітинно-волокнисті

пучки формують ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно

орієнтованими клітинами, розташованими у вигляді частоколу поміж яких знаходиться

безклітинна гомогенна зона (тільця Верокаї). Що це за пухлина?

A *Невринома

B Злоякісна невринома

C Гангліоневрома

D Нейробластома

E Гангліонейробластома

239

У чоловіка 23-х років виникла перфорація твердого піднебіння, в ділянці якого

знайдено щільне утворення з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному

дослідженні цього утворення було виявлено: значний осередок казеозного некрозу,

який оточений грануляційною тканиною з ендоваскулітом, клітинним інфільтратом,

що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з перевагою плазмоцитів. Яке

найбільш вірогідне захворювання у хворого?

A *Сифіліс

B Туберкульоз

C Склерома

D Саркома

E Лепра

240

Хворому 50-ти років, який був направлений на лікування шийного лімфаденіту, була

проведена проба на індивідуальну чутливість до пеніциліну. Через 30 сек. з'явився

жар по всьому тілі, падіння АТ до 0 мм.рт.ст. з наступною зупинкою серця.

Реанімація не дала результату. При розтині: гостре венозне повнокров'я внутрішніх

органів, гістологічно у шкірі (із місця ін'єкції), а також у міокарді та легенях –

дегрануляція тучних клітин (тканинних базофілів). Який вид реакції гіперчутливості

розвився у хворого?

A *Анафілактична

B Гіперчутливість сповільненого типу

C Комплемент-опосередкована цитотоксична

D Імунокомплекс-опосередкована

E -

241

При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинною недостатністю

виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця

Каунсильмена, інфільтрація портальної та долькової строми переважно

лімфоцитами, макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів.

Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Гострий вірусний гепатит

B Хронічний персистуючий гепатит

C Хронічний активний гепатит

D Аутоімунний гепатит

E Алкогольний гепатит

242

У ребенка 2-х лет, перенесшего ОРВИ и умершего при явлениях легочно-сердечной

недостаточности, правое легкое гиперемировано, во 2, 6, 10 сегментах на

поверхности и на разрезе обнаруживаются безвоздушные очаги неправильной

формы, желтоватого цвета, размерами от нескольких миллиметров до 1 см.

Микроскопически в данных участках легочной ткани в альвеолах, бронхиолах и мелких

бронхах - экссудат с преобладанием нейтрофилов. Ваш диагноз?

A * Очаговая пневмония

B Интерстициальная пневмония

C Крупозная пневмония

D Острый бронхит

E Абсцесс легких

243

Верхняя доля правого легкого увеличена, серого цвета, безвоздушна, с поверхности

разреза стекает мутная жидкость, на плевре много фибринозных пленок;

микроскопически в альвеолах обнаруживается экссудат с присутствием

нейтрофилов, десквамированных альвеолоцитов и нитей фибрина. Стенка бронха

интактна. Ваш диагноз?

A * Крупозная пневмония

B Интерстициальная пневмония

C Абсцесс легких

D Очаговая пневмония

E Гриппозная пневмония

244

У больного 28 лет отмечались повышение артериального давления, гематурия и

отеки на лице. Несмотря на лечение, нарастали явления почечной недостаточности.

Через 6 месяце больной умер от уремии. Микроскопически при исследовании почек

в клубочках выявлена пролиферация нефротелия капсулы, подоцитов с

образованием “полулуний”, склероз и гиалиноз клубочков. Ваш диагноз?

A * Подострый гломерулонефрит

B Острый пиелонефрит

C Нефротический синдром

D Хронический гломерулонефрит

E Острый гломерулонефрит

245

У страдавшего при жизни тяжелой формой гипотиреоза мужчины на вскрытии

обнаружено: соединительная ткань, строма органов, жировая и хрящевая ткани

набухшие, полупрозрачные, слизеподобные. Микроскопически в тканях

обнаруживаются звездчатые или причудливые клетки с отростками,между которыми

находится слизь. Назовите вид дистрофии.

A * Стромально-сосудистая углеводная

B Стромально-сосудистая жировая

C Стромально-сосудистая белковая

D Паренхиматозная белковая

E Паренхиматозная жировая

246

У беременной женщины на передней брюшной стенке обнаружено опухолевидное

образование, которое возникло на месте удаленной два года назад опухоли.

Образование имеет плотную консистенцию и размеры 2х1 см с чёткими границами.

При гистологическом исследовании обнаружено, что опухоль построена из

дифференцированной соединительной ткани с преобладанием коллагеновых

волокон. О какой опухоли можно думать?

A * Десмоид

B Липома

C Фибросаркома

D Гибернома

E Лейомиома

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

6.0 Патологічна фізіологія

1

При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес

окислення органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих умовах є основним

джерелом ендогенної води?

A *Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Глікопротеїни

E Ліпопротеїни

2

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо. Це пов'язано з тим, що механізм дії екстрактивних

речовин полягає у:

A *Стимуляції вироблення гастрина G клітинами

B Подразненні смакових рецепторів

C Подразненні механорецепторів ротової порожнини

D Подразненні механорецепторів шлунка

E Стимуляції вироблення секретіна в 12-типалій кишці

3

У больного вегетарианца при обследовании обнаружен отрицательный азотистый

баланс, гипопротеинемия, нарушение коллоидно-осмотического давления и

водно-солевого обмена при нормальной функции ЖКТ. К этому привело:

A *Однообразное белковое питание

B Однообразное углеводное питание

C Недостаточность ненасыщенных жирных кислот

D Недостаточность фосфолипидов в пище

E Недостаточность витаминов в пище

4

Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з’явився бронзовий колір шкіри,

характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні

секреції гормону:

A *Меланоцитстимулюючого

B Соматотропного

C Гонадотропного

D B-ліпотропного

E Тиреотропного

5

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього

з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є

наслідком активації процесу

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу

6

У жінки 46 років після операції на щитовидній залозі в невдовзі з’явилися фібрилярні

посмикування м’язів рук, ніг, обличчя. Ці порушення можна усунути шляхом введення

A *Паратгормону

B Трийодтироніну

C Тиреотропіну

D Тироксину

E Тіреотропного гормону

7

У пацієнта, який півтора місяця тому переніс інфаркт міокарда, діагностовано

синдром Дреслера з характерною тріадою: перикардит, плеврит, пневмонія. Який

головний механізм цього ускладнення?

A *Сенсибілізація організму антигенами міокарда

B Зниження резистентності до інфекційних агентів

C Активація сапрофітної мікрофлори

D Інтоксикація організму продуктами некрозу

E Викидання у кров міокардіальних ферментів

8

У хворого з гіпертонічною хворобою виявлено значне збільшення маси міокарда

лівого шлуночка. Це сталося внаслідок :

A *Збільшення об’єму кардіоміоцитів

B Збільшення кількості кардіоміоцитів

C Розростання сполучної тканини

D Затримки води в міокарді

E Жирової інфільтрації міокарда

9

У дитини з геморагічним синдромом діагностована гемофілія В. Вона зумовлена

дефіцитом фактора

A *ІХ (Крістмаса)

B ІІ (протромбіну)

C VІІІ (антигемофільного глобуліну)

D ХІ (протромбопластину)

E ХІІ (Хагемана)

10

У хворого після оперативного удалення кисти підшлункової залози виник геморагічний

синдром з вираженим порушенням зсідання крові. Розвиток цього ускладнення

пояснюється

A *Активацією фібринолітичної системи

B Недостатнім утворенням фібрину

C Зменшенням кількості тромбоцитів

D Активацією протизгортальної системи

E Активацією фактору Крисмаса

11

У хворого після травматичної перерізки сідничного нерва виникли трофічні зміни

шкіри. Основним механізмом їх появи є :

A *Припинення аксоплазматичного току

B Втрата нервом збудливості

C Фагоцитоз нервових закінчень

D Руйнування мієлінової оболонки

E Пошкодження перехватів Ранв’є

12

У лікарню доставили хворого на цукровий діабет у стані непритомності. Дихання типу

Кусмауля, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст., з запахом ацетону з рота.

Накопиченням в організмі яких речовин можна пояснити виникнення даних розладів?

A *Кетонових тіл

B Модифікованих ліпопротеїдів

C Молочної кислоти

D Вугільної кислоти

E Складних вуглеводів

13

У хворої з феохромоцитомою після психічного навантаження виникає тахікардія,

підвищується артеріальний тиск, з’являється різкий біль у надчеревній ділянці. Ці

приступи можна пояснити

A *Масивним викиданням катехоламінів наднирниками

B Звільненням норадреналіну симпатичними нервами

C Активацією вегетативних ядер гіпоталамуса

D Збільшенням секреції тиреоїдних гормонів

E Підвищеним синтезом адренокортикотропного гормону

14

Електрокардіографічне дослідження пацієнта з гіпертонічною хворобою показало такі

результати: ритм синусовий, правильний, частота серцевих скорочень 92/хв,

тривалість РQ – 0,2 с, QRS – не змінений. У хворого є порушення

A *Атоматизму

B Провідності

C Збудливості

D Рефрактерності

E Скоротливості

15

У пацієнтки, яка перехворіла на грип, шляхом електрокардіографічного дослідження

виявлено таке: частота серцевих скорочень 140/хв, ритм синусовий, коливання

величини R-R не перевищують 0,15 с, тривалість PQ – 0,2 c, QRS – не змінений. Ці

показники свідчать про розвиток

A *Синусової тахікардії

B Синусової брадікардії

C Фібриляція шлуночків

D Пароксизмальної тахікардії

E Мерехтіння шлуночків

16

У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників.

В результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм або хвороба Кона.

На обмін якого іону впливає цей гормон?

A * натрію

B хлору

C магнію

D кальцію

E заліза

17

У хворого має місце хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз (

Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону має місце при цьому

патологічному процесі?

A *Альдостерону

B Інсуліну

C Адреналіну

D Тироксину

E Вазопресину

18

Через 1 – 2 доби після видалення у собаки прищитовидних залоз спостерігались:

млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії.

Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому?

A *Гіпокальціемія

B Гіперкальціемія

C Гіпомагніемія

D Гіпермагніемія

E Гіпонатріемія

19

Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки

діагнозу необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма

20

Еритроцити – 3,0(1012/л; Hb – 90г/л; ретикулоцити – 0,5\%. В мазку: пойкілоцити,

гіпохромні еритроцити. Залізо сироватки крові – 80мкмоль/л. Для якої патології це

характерно?

A * Залізорефрактерна анемія.

B Хвороба Мінковського-Шоффара.

C Залізодефіцитна анемія.

D В12-дефіцитна анемія.

E Серпоподібноклітинна анемія.

21

Загальна кількість лейкоцитів-90(109/л. В лейкоцитарній формулі: е-0\%, б-0\%,

ю-0\%, п-2\%, с-20\%, лімфобласти -1%, пролімфоцити-2\%, лімфоцити-70\%,

м-5\%,клітини Боткіна-Гумпрехта. У хворого збільшені шийні, підщелепні лімфатичні

вузли. Для якої патології характерна така картина крові?

A * Хронічний лімфолейкоз.

B Гострий лімфолейкоз.

C Лімфогранульоматоз.

D Інфекційний мононуклеоз.

E Хронічний мієлолейкоз.

22

Хворий скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блювотою. Порушення

якої із функцій шлунку найвірогідніше запідозрити у даного хворого?

A * Евакуаторної.

B Єкскреторної

C Всмоктувальної

D Інкреторної.

E Секреторної.

23

У хворого діагностовано асцит. На животі виступають крупні судини синюшного

відтінку. Ознакою якої гіпертензії є дане явище?

A * Портальної

B Малого кола кровообігу.

C Есенціальної

D Церебро-ішемічної

E Ниркової

24

У хворого М., 55р., виявили гіперплазію кори наднирників. АТ – 190/90 мм.рт.ст.; в

крові - вміст глюкози – 20 ммоль/л, збільшення кортікотропину; в сечі - глюкозурія.

Спостерігається ожиріння, гірсутизм. Для якої патології характерні виявлені зміни?

A * Хвороби Іценка-Кушинга.

B Хвороби Аддісона.

C Синдрому Іценка-Кушинга.

D Адипозогенітальної дистрофії.

E Хвороби Барракера- Сіммондса.

25

Хвора, 28 р., скаржиться на в’ялість, швидку розумову та фізичну втомлюваність,

диспептичні порушення. При обстеженні виявлено: позитивні туберкулінові проби,

гіпоглікемія, АТ – 90/60 мм.рт.ст.,гіпонатріємію, пігментацію шкіри. При якій патології

наднирників спостерігаються подібні явища?

A * Хвороба Аддісона.

B Синдром Іценка-Кушинга.

C Гостра недостатність кори наднирників.

D Гіпофункція мозкового шару наднирників.

E Синдром Конна.

26

У фізично здорових молодих вояків після важкого фізичного навантаження при

одноденному пішому переході на 50 км в сечі виявлено білок, рівень якого в

середньому не перевищував 1 г/л. Який різновид протеїнурії, в першу чергу, мав місце

?

A *Маршова протеїнурія

B Дегідраційна протеїнурія

C Аліментарна протеїнурія

D Органічна протеїнурія

E Несправжня протеїнурія

27

У хворого на ішемічну хворобу серця на грунті атеросклерозу коронарних артерій

після коронарографії розвинувся тромбоз передньої міжшлуночкової вінцевої артерії.

Який механізм в розвитку цього ускладнення є найбільш суттєвим?

A *Пошкодження ендотелію судинної стінки

B Сповільнення плину крові

C Підвищення концентрації коагулянтів крові

D Зменшення вмісту антикоагулянтів крові

E Зниження активності фібринолітичної системи

28

У больного, длительно курящего табак, развился рак легкого. Какие из

перечисленных канцерогенных веществ содержатся в табачном дыме и относятся к

ПАУ?

A *Бензпирен

B Диметиламиноазобензол

C Бета – нафтиламин

D Диэтилнитрозамин

E Ортоаминоазотолуол

29

В поликлинику обратилась женщина с жалобами на повышенную

раздражительность, потливость, слабость, похудание, дрожание конечностей,

сердцебиение, отмечается пучеглазие, субфебрильная температура. Какие

метаболические нарушения в организме отражают патогенез этого заболевания?

A *Увеличение основного обмена

B Увеличение синтеза АТФ

C Снижение энергетического обмена

D Ослабление активирования фосфолипазы

E Снижение распада холестерина

30

У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними

періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така

температурна крива називається:

A *Febris recurrns

B Febris hectica

C Febris intermittens

D Febris continua

E Febris atypica

31

У чоловіка 49 років, який 12 років тому хворів ревматичним міокардитом та

ендокардитом, є недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що

запального процесу зараз не має, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому

поняттю загальної нозології відповідає дана умова?

A *Патологічний стан.

B Патологічна реакція.

C Патологічний процес.

D Типовий патологічний процес.

E Компенсаторна реакція.

32

У хворого 54 років, який на виробництві багато контактував зі свинцем, виявлена

гіпохромна анемія. Лікування препаратами заліза протягом місяця ефекту не дало.

Встановлено підвищений вміст заліза в сиворотці крові. Чим обумовлений розвиток

анемії в цьому випадку?

A *Порушенням синтезу порфіринів.

B Дефіцитом вітаміна В12.

C Дефіцитом фолієвої кислоти.

D Гіпоплазією червоного кісткового мозку.

E Дефіцитом белку

33

У хворого 20 років періодично з’являється жовтушність склер та шкіри, слабкість.

Діагностована хвороба Мінковського-Шоффара. Що найбільш характено для картини

крові при цьому захворювані?

A *Мікросфероцитоз.

B Анулоцитоз

C Агранулоцитоз.

D Макроцитоз.

E Тромбоцитоз.

34

Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені,

набряки на ногах, в анамнезі часті ангини, хворіє на протязі двох років. Діагнастовано

недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник декомпенсації серця

спостерігається в даному випадку?

A *Зменшення хвилинного об’єму серця.

B Зменшення об’єму циркулюючої крові.

C Зменшення венозного тиску.

D Підвищення артеріального тиску.

E Тахікардія.

35

У хворого на ішемічну хворобу серця раптово з’явився тяжкий приступ стенокардії.

Про нього: обличча бліде, шкіра волога, холодна, АД 70/50 мм рт. ст. екстрасистолія.

Діагнастован інфартк міакарду та кардіогенний шок. Назвіть первинний ланцюг

патогенезу.

A *Зменшення хвилинного об’єму крові.

B Екстрасистолія.

C Токсемія.

D Больовий синдром.

E Гіпотензія.

36

Хвора 44 років скаржиться на загальну слабкість, збільшення маси тіла, ріст волосся

на обличчі, зупинку менструацій, АТ 165/100 мм.рт.ст. Що допоможе диференціювати

хворобу Іценко–Кушинга від синдрому Іценко–Кушинга?

A *Рівень кортикотропіну в плазмі крові.

B Рівень кортизолу в плазмі.

C Вміст 17 –оксікетостероїдів в сечі.

D Ренгенографія черепу.

E Кількість еозинофілів в крові.

37

У чоловіка 25 років виявлена недостатність митрального клапану без порушення

кровообігу. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Міогенна дилятація

D Зменшення маси серця.

E Посилення синтезу катехоламінів

38

У дівчини 15 років виявлен стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не

спостерігалось. Який негайний механізм забеспечуе серцеву компенсацію?

A *Гомеометричний

B Підвищення АТ

C Гетерометричний

D Зменшення маси серця.

E Міогенна дилятація

39

У дитини 5 років на ЕКГ спостерігалось порушення ритму серцевої діяльності.При

затримці диханя ритм серцевої діяльності ставав правильним. Який вид порушень

було виявлено у дитини на ЕКГ?

A *Дихальна аритмія.

B Миготлива аритмія.

C Синусна екстросистолія.

D Предсердна екстросистолія.

E Поперечна блокада серця.

40

У чоловіка 50 років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість,

підвищення АТ, пульс неправильний з дефіцітом. На ЕКГ виявлено відсутність зубця

Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого?

A *Миготлива аритмія.

B Дихальна аритмія.

C Пароксизмальна тахікардія .

D Поперечна блокада серця.

E Синусова екстрасистолія.

41

Чоловік 57 років скаржиться на біль в серці, який виник після тривалих негативних

емоцій. Лікар швидкої допомоги встановив ішемічну хворобу серця, що проявилась

стенокардієюя. Який механізм ішемії найбільш вирогідний?

A *Ангіоспастичний

B Странгуляційний

C Облітераційний.

D Компресійний.

E Обтураційний.

42

У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку.

Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен

передньої стінки живота, спленомегалію. Яке порушення гемодинаміки

спостерігається у хворого?

A *Синдром портальної гіпертензії.

B Недостатність лівого шлуночка серця.

C Недостатність правого шлуночка серця.

D Колапс.

E Тотальна серцева недостатність

43

У больного вследствие хронического заболевания органов дыхания на фоне одышки,

тахикардии и цианоза при исследовании газового состава крови выявлено развитие

гипоксемии и гиперкапнии.Вследствие какого из нарушений внешнего дыхания

возникли эти изменения?

A *Гиповентиляции

B Гипервентиляции

C Гиперперфузии

D Гипоперфузии

E Гипердиффузии

44

У младенца отмечается рвота и понос, общая дистрофия, гепато- и спленомегалия.

При прекращении вскармливания молоком – симптомы уменьшаются.

Наследственный дефект какого вещества лежит в основе этой патологии?

A * галактозы

B триптофана

C тирозина

D фенилаланина

E глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

45

У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і

середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у

пацієнта?

A *Респіраторний ацидоз

B Респіраторний алкалоз

C Метаболічний ацидоз

D Метаболічний алкалоз

E КОР не зміниться

46

У дитини, хворої на дифтерію, розвинувся набряк гортані. Який розлад дихання

спостерігається у даному випадку?

A *Диспное (задишка)

B Гаспінг-дихання

C Апнейстичне дихання

D Дихання Куссмауля

E Дихання Біота

47

У хворої після пологів через декілька місяців почалося випадіння волосся, втрата

ваги, млявість, випадіння зубів. АТ , температура тіла, рівень глюкози крові - знижені

. При обстеженні рівень соматотропного і кортикотропного гормонів в крові знижений.

Яке порушення функції гіпофізу у хворої?

A *Пангіпопітуїтризм

B Гіпофізарний нанізм

C Акромегалія

D Хвороба Іценко-Кушінга

E Нецукровий діабет

48

Хвора 45 років поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією,

випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля.

АТ, температура тіла - знижені. Аналіз крові: заг.білірубін - 16,0 мкмоль/л, сечовина -

3,6 ммоль/л, креатинін - 10,8 мкмоль/л, глюкоза - 22 ммоль,л. Для якого виду коми

характерна дана картина?

A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників

49

У больной, страдающей расстройствами менструального цикла,

сопровождающимися продолжительными кровотечениями, выявлена гипохромия,

снижение числа ретикулоцитов, микроцитоз, гипосидеремия. К какой группе по

патогенезу относится описанная анемия?

A *Железодефицитной

B В12- фолиеводефицитной

C Гипопластической

D Гемолитической

E Метапластической

50

У больного с инфекционным заболеванием температура тела через сутки

повышалась до 39,5-40,5 0С и держалась на этой высоте около часа, а затем

возвращалась к исходному уровню. Какой тип лихорадочной кривой описан в данном

случае?

A *Перемежающаяся

B Постоянная

C Послабляющая

D Изнуряющая

E Атипичная

51

У больного с инфекционным заболеванием температура тела через сутки

повысилась до 39,5- 40,5 0С и держалась на этой высоте около часа, а затем

возвращалась к исходному уровню. При каком заболевании встречается описанный

тип лихорадочной кривой?

A *Малярии

B Туберкулезе

C Гриппе

D Перитоните

E Бруцеллезе

52

После введения пирогена у больного А. повысилась температура, кожные покровы

стали бледными, холодными на ощупь, появился озноб, увеличилось потребление

кислорода. Как изменяются процессы терморегуляции в описанном периоде

лихолрадки?

A *Снижается теплоотдача

B Увеличивается теплопродукция

C Теплоотдача равна теплопродукции

D Снижается теплопродукция

E Увеличивается теплопродукция

53

В 1910 г. Раус в эксперименте получил саркому кур путем введения им

бесклеточного фильтрата, полученного из саркомы курицы. Какой метод

экспериментального моделирования использовал автор?

A *Индуцирования

B Эксплантации

C Изотрансплантации

D Гомотрансплантации

E Гетеротрансплантации

54

При микроскопии мазка экссудата, полученного от крысы с асептическим

перитонитом, с добавлением в экссудат птичьих эритроцитов, обнаружены

макрофаги, окруженные чужеродными эритроцитами. Какой стадии фагоцитоза

соответствует описанная картина?

A *Прилипания

B Незавершенного фагоцитоза

C Приближения

D Погружения

E Внутриклеточного переваривания

55

После снятия кровоостанавливающего жгута через 3 часа после его наложения у

больного появился резкий отек ткани бедра, частый пульс, холодный пот, резкая

гипотония. Какой патологический процесс развился у больного?

A *Токсемический шок

B Анафилактический шок

C Коллапс

D Кардиогенный шок

E Геморрагический шок

56

Хворий 23 років поступив у лікарню із черепно-мозковою травмою у важкому ста