Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Последующая история правовой мысли и госу­дарственных образований на протяжении почти двух с половиной тысяч лет не внесла в эту клас­сификацию каких...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «…….» декабря 2007 года в 15 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.120.01 при Московской государственной академии тонкой ...полностью>>
'Доклад'
п.1, 2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальны...полностью>>
'Документ'
ВЕДУЩИЙ: Депутаты Госдумы намерены рассмотреть обращение к правительству о ходе реализации Закона о льготных выплатах 21 января. Об этом сегодня сообщ...полностью>>

Крок Загальна лікарська підготовка (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

144

При эмоциональном стрессе в адипоцитах активируется гормончувствительная

триглицеридлипаза. Какой

вторичный посредник участвует в этом процессе.

A *цАМФ.

B цГМФ.

C АМФ.

D Диацилглицерола.

E Ионов Са2+.

145

У больного диагностирована алкаптонурия. Укажите фермент, дефект которого

является причиной этой патологии.

A *Оксидаза гомогентизиновой кислоты.

B Фенилаланингидроксилаза.

C Глутаматдегидрогеназа.

D Пируватдегидрогеназа.

E ДОФА-декарбоксилаза.

146

При хронической передозировке глюкокортикоидов у больного развивается

гипергликемия. Назовите процесс углеводного обмена, за счет которого

увеличивается концентрация глюкозы:

A *Глюконеогенез

B Гликогенолиз

C Аэробный гликолиз

D Пентозофосфатный цикл

E Гликогенез

147

При укусе ядовитой змеи у человека может развиться гемолитическая желтуха.

Укажите показатель плазмы крови, который возрастает у пострадавшего в первую

очередь.

A *Билирубин непрямой (ноконъюгированный).

B Билирубин прямой (конъюгированный).

C Мочевая кислота.

D Мочевина.

E Свободные аминокислоты.

148

При беге на длинные дистанции скелетная мускулатура тренированного человека

использует глюкозу с целью получения энергии АТФ для мышечного сокращения.

Укажите основной процесс утилизации глюкозы в этих условиях.

A *Аэробный гликолиз.

B Анаэробный гликолиз.

C Гликогенолиз.

D Глюконеогенез.

E Гликогенез.

149

У клініку госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїду кишечника. Аналіз виявив

підвищена продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з

амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі данного

процесу:

A *Декарбоксилювання

B Дезамінування

C Мікросомальне окислення

D Трансамінування

E Утворення парних сполук

150

При обстеженні чоловіка 45 років,який перебуває довгий час на вегетеріанській

рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону

стала причиною цього?

A *Недостатня кількість білків

B Недостатня кількість жирів

C Надмірна кількість води

D Надмірна кількість вуглеводів

E Недостатня кількість вітамінів

151

При повторній дії ультрафіолетових променів шкіра темнішає внаслідок синтезу в ній

меланіну, що захищає клітини від пошкодження. Основним механізмом включення

цього захисту є:

A * Активація тирозинази

B Пригнічення тирозинази

C Активація оксидази гомогентизинової кислоти

D Пригнічення оксидази гомогентизинової кислоти

E Пригнічення фенілаланінгідроксилази

152

У людей, після тривалого фізичного навантаження виникають інтенсивні болі в м'язах.

Що може бути найбільш вірогідною причиною цього?

A * Нагромадження в м'язах молочної кислоти

B Посилений розпад м'язевих білків

C Нагромадження креатиніну в м'язах

D Підвищена збудливість в м'язах

E Підивщення вмісту АДФ в м'язах

153

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується

при цьому?

A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

154

При аналізі сечі 3-х місячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової

кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з

нижчеперерахованих захворювань характерні описані зміни?

A *Алкаптонурія

B Фенілкетонурія

C Альбінізм

D Аміноацидурія

E Цистинурія

155

У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена.

Спостерігається катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове

переродження печінки. Яке захворювання має місце?

A *Галактоземія

B Цукровий діабет

C Лактоземія

D Стероїдний діабет

E Фруктоземія

156

За клінічними показами хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких

процесів рекомендований цей препарат?

A *Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B Окисного декарбоксилювання кетокислот

C Дезамінування пуринових нуклеотидів

D Синтезу пуринових і піримідинових основ

E Синтезу білка

157

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга - стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?

A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

158

При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує

норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A *Піримідинових нуклеотидів

B Пуринових нуклеотидів

C Біогенних амінів

D Сечової кислоти

E Сечовини

159

У 2-річної дитини кишечний дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний

синдром. Найбільш імовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A *Нестача вітаміну К

B Активація тромбопластину тканин

C Гіповітаміноз РР

D Дефіцит фібриногену

E Гіпокальциемія

160

У дитини, яка народилася 2 дні тому, спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Причиною такого стану є тимчасова нестача ферменту:

A *УДФ- глюкуронілтрансферази

B Сульфотрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

161

В медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам,

який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту

викликає відвернення до алкоголю:

A * Ацетальдегіду

B Етанолу

C Малонового альдегіду

D Пропіонового альдегіду

E Метанолу

162

До лікарні потрапив чоловік 40 років, у якого був поставлений діагноз - хронічний

гастрит. Порушення перетравлення в шлунку яких нутрєнтів є характерною ознакою

цієї патології?

A *білків

B фосфоліпідів

C крохмалю

D лактози

E тригліцеридів

163

До клініки потрапила дитина, 1 рік, з ознаками ураження м'язів. Після обстеження

виявлений дефіцит карнитину у м'язах. Біохімічною основою цієї патології є

порушення процесу:

A *транспорту жирних кислот в мітохондрії

B регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C субстратного фосфорилювання

D утилізації молочної кислоти

E синтезу актину та міозину

164

У ребенка при очередном обследовании выявлено прекращение минерализации

костей. Недостаток какого витамина мог послужить этому причиной?

A * Кальциферола

B Рибофлавина

C Токоферола

D Фолиевой кислоты

E Кобаламина

165

У хворої дитини при аналізі крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалась

по спадковості. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

A *Ліпопротеїнліпаза

B Глікозидаза

C Протеїназа

D Гемсинтетаза

E Фенілаланінгідроксилаза

166

У хворого різко підвищилася кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому

пацієнту?

A *С, К

B $В_1$, $В_2$

C А, Е

D РР, $В_12$

E Біотин, пантотенову кислоту

167

У пацієнта з тривалим епілептичним нападом у вогнищі збудження внаслідок розпаду

біогенних амінів постійно утворюється аміак, знешкодження якого в головному мозку

відбувається за участю:

A *Глутамінової кислоти

B Сечової кислоти

C Аміномасляної кислоти

D Серину

E Ліпоєвої кислоти

168

Внаслідок пострансляційних змін деяких білків, що приймають участь в зсіданні крові,

зокрема протромбіну, вони набувають здатності зв”язувати кальцій. В цьому процесі

бере участь вітамін:

A

B С

C А

D В1

E В2

169

У людини почуття страху викликається синтезом у лімбічній системі мозку

диоксифенілаланіну (ДОФА). З якої речовини йде його синтез?

A Тирозина

B Глутамінової кислоти

C Триптофана

D Лізина

E 5-оксітриптофана

170

При обстеженні пацієнта виявлено збільшення кількості пірувату в крові і зниження

активності транскетолази в еритроцитах. Про нестачу, якого вітаміну можна судити за

даними біохімічними показниками?

A *Тіаміну

B Ретинолу

C Токоферолу

D Біотину

E Піридоксину

171

У хворого, який тривалий час страждає хронічним ентероколітом, після вживання

молока появилися метеоризм, діарея, коліки. З нестачею, якого ферменту в

кишечнику це пов’язано?

A *Лактази

B Сахарази

C Мальтази

D Амілази

E Глікогенсинтази

172

Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив

ліпотропний препарат донор метильних груп. Це вірогідно:

A * S-Аденозилметіонін

B Холестерин

C Білірубін

D Валін

E Глюкоза

173

В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 год після цукрового

навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Такі показники вірогідні

для:

A * Прихованої форми цукрового діабету

B Здорової людини

C Тиреотоксикозу

D Хвороби Іценко-Кушінга

E Акромегалії

174

У хворого з діагнозом хвороба Іценко-Кушинга (гіперпродукція кори наднирників) в

крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який

біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?

A *Глюконеогенез

B Глікогенез

C Глікогеноліз

D Гліколіз

E Аеробний гліколіз

175

При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окислення жирних кислот виникає

кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може привести надмірне

накопичення кетонових тїл в крові?

A *Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Зміни не відбуваються

D Дихальний ацидоз

E Дихальний алкалоз

176

Надмірне споживання вуглеводів (600 г на добу), що перевищує енергетичні потреби у

людини 28 років буде супроводжуватися активацією:

A *Ліпогенезу

B Ліполізу

C Гліколізу

D Глюконеогенезу

E (-окисленню жирних кислот

177

Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та порушень мозкового

кровообігу людина повинна одержувати 2-6 г незамінних поліненасичених жирних

кислот. Ці кислоти необхідні для синтезу:

A *Простагладинів

B Жовчних кислот

C Стероїдів

D Вітамінів групи D

E Нейромедіаторів

178

Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну,

серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти

за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент:

A *Моноамінооксидазу

B Диамінооксидазу

C Оксидазу L-амінокислот

D Оксидазу Д-амінокислот

E Фенілаланін-4-монооксигеназу

179

В плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні

організму з`являються нові білки, зокрема “білок гострої фази”. Таким білком є:

A *С-реактивний білок

B Протромбін

C Фібриноген

D ІмуноглобулінG

E Імуноглобулін А

180

Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри

була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту

нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені

дані симптоми?

A *Ніацину

B Пантотенової кислоти

C Вітаміну А

D Кобаламіну

E Біотину

181

При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввлели алерген, після чого

спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого

перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?

A *Декарбоксилювання

B Метилювання

C Фосфорилювання

D Ізомерізації

E Дезамінування

182

Хворому з підозрою на діагноз “прогресуюча м?язова дістрофія” був зроблен аналіз

сечі. Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?

A *Креатин

B Колаген

C Порфирін

D Міоглобін

E Кальмодулін

183

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті,

періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт

декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A *ГАМК

B ПАЛФ

C ТДФ

D АТФ

E ТГФК

184

Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому

рекомендовано вживати препарат, який містить карнітін. Який процес в найбільшому

ступені активується цією сполукою?

A Транспорт жирних кислот;

B Транспорт амінокислот;

C Транспорт іонів кальція;

D Транспорт глюкози;

E Транспорт вітаміну К;

185

При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі

дитини сприяє розвитку цього захворювання?

A *1,25 [ОН] - дигідроксіхолекальциферолу

B Біотина

C Токоферолу

D Нафтахінону

E Ретинолу

186

При лабораторному дослідженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі

лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах

кленового сиропу. Недостатність якого ферменту характерно для цього

захворювання?

A * Дегідрогеназа розгалужених амінокислот

B Амінотрансфераза

C Глюкозо-6-фосфатаза

D Фосфофруктокіназа

E Фосфофруктомутаза

187

Дитина 9-ми місяців харчується синтетичними сумішами, не збалансованими за

вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми,

анемія. Розвиток судом може бути пов(язаний з дефіцитом утворення:

A * ГАМК

B Гістаміна

C Серотоніна

D ДОФА

E Дофаміна

188

Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики,

можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу

відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A *Транскрипції

B Процесінгу

C Реплікації

D Трансляції

E Репарації

189

Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу

фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників

(месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їх дія в клітині направлена на:

A *Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

B Активацію аденілатциклази

C Активацію протеїнкінази А

D Гальмування фосфодіестерази

E Гальмування протеїнкінази С

190

Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення

лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу

зумовлені ці метаболічні здвиги?

A *Аеробного гліколізу

B Анаеробного гліколізу

C Ліполізу

D Глюконеогенезу

E Біосинтезу глікогену

191

Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який

процес найбільш вирогідніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умовах?

A *Глюконеогенез у печінці

B Глюконеогенез у м’язах

C Синтез вищих жирних кислот

D Глікогеноліз

E Декарбоксилування

192

До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба.

Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї

патології є порушення процесу:

A *Транспорту жирних кислот у мітохондрії

B Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C Субстратного фосфорилювання

D Утилізації молочної кислоти

E Окисного фосфорилювання

193

Після оперативного видалення частини шлунка у хворого Д. порушилось

всмоктування вітаміну В12, він виводиться з калом. Розвинулась анемія. Який фактор

необхідний для всмоктування цього вітаміну?

A * Гастромукопротеїн

B Гастрин

C Соляна кислота

D Пепсин

E Фолієва кислота

194

Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у

студентів розвинулась м”язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення

у скелетних м”язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі

студентів:

A Гліколіза.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного циклу.

D Ліполізу.

E Глікогенезу.

195

У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні

молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого

фермента спостерігається у новонародженого швидше за все?

A Лактаза

B Сахараза

C Мальтаза

D Амілаза

E Ізомальтаза

196

У больных, страдающих тяжелой формой диабета и не получающих инсулин,

наблюдается метаболический ацидоз. Повышение концентрации каких метаболитов

это обусловливает?

A * Кетоновые тела

B Жирные кислоты.

C Ненасыщенные жирные кислоты.

D Триацилглицеролы.

E Холестерол.

197

У 4-річної дитини з спадковим ураженням нирок спостерігаються ознаки рахіту,

концентрація вітаміну Д в крові знаходиться у межах норми. Що із наступного є

найвірогіднішою причиною розвитку рахіту:

A * порушення синтезу кальцитріолу

B підвищена екскреція кальцію із організму

C гіперфункція паращитоподібних залоз

D гіпофункція паращитоподібних залоз

E недостатність в їжі кальцію

198

В больницу поступил ребенок 6 лет. При обследовании было выявлено, что ребенок

не может фиксировать взгляд, не следит за игрушками, на глазном дне отмечается

симптом “вишневой косточки”. Лабораторные анализы показали, что в мозгу, печени

и селезенке - повышенный уровень ганглиозида гликометида. Какое наследственное

заболевание у ребенка?

A *Болезнь Тея -Сакса

B Болезнь Вильсона-Коновалова

C Синдром Шерешевского-Тернера

D Болезнь Нимана-Пика

E Болезнь Мак - Аргдля

199

У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид -

антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний

ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій

завдяки утворенню несправжнього коферменту з:

A *НАД

B ФАД

C ФМН

D ТДФ

E КоQ

200

У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте

блювота, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який

метаболічний процес порушений?

A * Орнітиновий цикл

B ЦТК

C Гліколіз

D Глюконеогенез

E Цикл Корі

201

При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу.

Лабораторно встановленно різке зниження серотонину в тромбоцитах. Порушення

метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного

серотонину?

A *5-окситріптофана

B Тирозина

C Гістидина

D Фенілаланіна

E Серин

202

Харчовий раціон жінки 30 років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг

фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних

речовин у цьому харчовому раціоні?

A * Збільшити вміст фосфору;

B Збільшити вміст кальцію;

C Зменшити вміст фтору;

D Збільшити вміст заліза;

E Зменшити вміст заліза.

203

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки,

погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі дитини

галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес спостерігається?

A * Галактоземія;

B Фруктоземія;

C Гіперглікемія;

D Гіпоглікемія;

E Гіперлактатацидемія.

204

У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі

порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено

кератансульфати. Обмін яких речовин порушений:

A *Глікозаміногліканів

B Колагену

C Еластину

D Фібронектину

E Гіалуронової кислоти

205

Провідними симтомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз та ураження

нирок із розвитком сечокам'яної хвороби. Які речовини складають основу каменів при

цьому захворюванні?

A *Фосфат кальцію

B Сечова кислота

C Цистін

D Білірубін

E Холестерін

206

При дослідженні перетворення харчового барвника було встановлено, що

знешкодження цього ксенобіотика відбувається тільки в одну фазу – мікросомального

окислення. Назвіть компонент цієї фази.

A *Цитохром Р-450

B Цитохром в

C Цитохром с

D Цитохром а

E Цитохромоксидаза

207

У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка

мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A *НАДН – коензим Q редуктаза

B Сукцинат - коензим Q редуктаза

C Коензим Q – цитохром с редуктаза

D Цитохром с оксидаза

E АТФ- синтетаза

208

У хворого геморагічний інсульт. Виявлено в крові підвищену концентрацію кінінів.

Лікар призначив хворому контрікал. Для гальмування якої протеїнази було зроблено

це призначення?

A *Калікреїну

B Пепсину

C Трипсину

D Хімотрипсину

E Колагенази

209

Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження.

При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкіряні покриви бліді та сухі, в

біохімічному аналізі крові кальцій 1,5 ммоль/л, фосфор – 1,9 ммоль/л. З чим пов'язані

ці зміни?

A * Гіпопаратиреоз

B Гіперпаратиреоз

C Гіперальдостеронізм

D Гіпоальдостеронізм

E Гіпотиреоз

210

Хворий 49-ти років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за

грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий,

блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу

активність креатинкинази та ЛДГ_1. Для якого захворювання характерні подібні

зміни?

A * Гострий інфаркт міокарда

B Гострий панкреатит

C Стенокардія

D Жовчо-кам'яна хвороба

E Цукровий діабет

211

Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації з участю

вітаміну К. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі гама-карбоксилювання

білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з

іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в цих білках?

A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

212

Фармакологічні ефекти антидепресантів пов'язані з блокуванням (інгібуванням) ними

ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін, серотонін в

мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере участь у цьому процесі?

A *Моноамінооксидаза

B Трансаміназа

C Декарбоксилаза

D Пептидаза

E Ліаза

213

Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом

клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гену якого ферменту при

цьому змінюється?

A *Дегідрофолатредуктази

B Тимінази

C Дезамінази

D Фолатоксидази

E ФолатдекарбоксилазиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Крок Загальна лікарська підготовка (3)

  Документ
  Введенням якого препарату можна запобігти побічні ефекти сульфату магнію? A *Кальцію хлорид B Калію хлорид C Трилон Б D Натрію бромід E Натрію сульфат 4 Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тиопентал натрію, після чого
 2. Крок Загальна лікарська підготовка (2)

  Документ
  Якої? A * Сигмоподібної B Поперечної C Верхньої сагітальної D Прямої E Нижньої кам’янистої 4 В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї ( в ділянці передвісцерального простору).
 3. Крок 2 Загальна лікарська підготовка 2011 рік

  Документ
  отрыжку, срыгивания. При рентгенографии на уровне пересечения пищевода с бифуркацией трахеи обнаружено выпячивание неправильной формы до 2 см в диаметре и задержкой контрастного вещества более 2 минут в сочетании со слоистостью содержимого.
 4. Передмова загальна частина

  Лекція
  Із здобуттям незалежності Україна проголосила політичний курс, що спрямований на побудову ринкової економіки. На жаль, панування понад півстоліття системи адміністративного планування зумовило існування серйозних перешкод на шляху
 5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської

Другие похожие документы..