Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Логистика для России - это зарождающаяся отрасль, созданная благодаря технологическим инновациям, изменениям в структуре затрат, возникновению спроса...полностью>>
'Книга'
Всемирная история: XX век. Учебник для школьников 10—11 классов. Второе издание. М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово — PC», 2 . — 400 с....полностью>>
'Документ'
Оборудование: портрет О.Генри, выставка его книг (с эпиграфом), репродукция картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», запись Х. Родриго «Аранхуэз», ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессион...полностью>>

Р І шенн я 18. 08. 2011 м. Нетішин №220 Про премію Нетішинського міського голови у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті" Відповідно до статті 40 Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Р І Ш Е Н Н Я

18.08.2011 м.Нетішин № 220

Про премію Нетішинського міського голови у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 вересня 2009 року № 357/2009-р "Положення про обласну премію у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху", виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1.Затвердити:

    1. положення про премію Нетішинського міського голови у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті" згідно з додатком 1;

    2. положення про Раду з визначення кандидатур на присудження премії у сфері фізичної культури і спорту при Нетішинському міському голові згідно з додатком 2 та склад Ради з визначення кандидатур на присвоєння премії згідно з додатком 3.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Панчук І.В.

Міський голова О.І.Омельчук

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2011 № 220

ПОЛОЖЕННЯ

про премію Нетішинського міського голови у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного

руху у місті"

1.Премія Нетішинського міського голови у сфері фізичної культури та спорту "За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті" (надалі – Премія) встановлюється спортсменам, тренерам та фахівцям сфери фізичної культури і спорту, які проживають, працюють у місті Нетішині.

2.Премія встановлюється двічі на рік, до Дня фізичної культури і спорту та за підсумками року, що минає, напередодні наступного року.

3.Премія присуджується у таких номінаціях:

3.1. кращий спортсмен з олімпійських видів спорту;

3.2.кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми;

3.3.кращий спортсмен юніор, юніорка;

3.4.кращий ветеран спорту;

3.5.кращий спортсмен-інвалід;

3.6.кращий тренер;

3.7.кращий фахівець галузі фізичної культури і спорту.

4.Щоразу при встановленні Премії визначається 16 лауреатів:

4.1. кращий спортсмен з олімпійських видів спорту – 2 особи

4.2. кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми – 1 особа;

4.3. кращий спортсмен юніор, юніорка – 3 особи;

4.4. кращий ветеран спорту – 1 особа;

4.5. кращий спортсмен-інвалід – 1 особа;

4.6. кращий тренер – 3 особи;

4.7. кращий фахівець галузі фізичної культури і спорту – 5 осіб.

5.Для висунення кандидатури на присудження Премії враховуються такі критерії у номінаціях:

5.1."Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на чемпіонатах області та України, Всеукраїнських спортивних іграх, чемпіонатах Європи та світу, Олімпійських іграх.

5.2."Кращий спортсмен з видів спорту, що не входять до олімпійської програми" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на чемпіонатах України, Всеукраїнських спортивних іграх, чемпіонатах Європи та світу, Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту.

5.3."Кращий спортсмен юніор (юніорка)" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на Всеукраїнських юнацьких та молодіжних іграх, чемпіонатах області та України, Європи, світу, Олімпійських іграх.

- 2 -

5.4."Кращий спортсмен – інвалід" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на чемпіонатах області та України, Європи, світу, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

5.5."Кращий ветеран спорту" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на чемпіонатах області та України, Європи, світу серед ветеранів спорту.

5.6."Кращий тренер" - вище місце ( більша кількість місць), здобуте на чемпіонатах області та України, Європи, світу, Всесвітніх іграх з не олімпійських видів спорту, Всеукраїнських юнацьких та молодіжних іграх, Олімпійських іграх, Дефлімпійських іграх спортсмена, підготовку якого він здійснював.

5.7."Кращий фахівець з фізичної культури та спорту" - особисті досягнення щодо розвитку та популяризації фізичної культури та спорту в якості керівника, інструктора –методиста, вчителя фізичної культури, спортивного менеджера, представника спортивних громадських організацій.

6.Кандидатури на здобуття Премії висуваються відділом у справах сім’ї, молоді та спорту, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, фізкультурно-спортивними товариствами та організаціями, які щороку за місяць до відзначення подають відділу у справах сім’ї, молоді та спорту такі документи:

- подання про присудження Премії;

- характеристику кандидата на здобуття Премії, у якій визначено його досягнення відповідно до номінації, за якою він висувається, за підписом керівника, скріплену печаткою;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (особи, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, відповідно до статті 1 Закону України "Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів", подають копію паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера);

- ксерокопію паспорта ( 1,2, 11 сторінки).

7.Розмір Премії лауреатам становить 200 гривень.

8.Премія встановлюється розпорядженням міського голови на підставі протоколу засідання Ради, що є підставою для здійснення виплат відповідних сум лауреатам.

9.Розпорядження міського голови про присудження Премії оприлюднюється в засобах масової інформації протягом тижня з моменту його прийняття.

10.Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів здійснюється за рахунок коштів бюджету міста , передбачених на розвиток фізичної культури і спорту у місті.

11.Диплом лауреата вручається міським головою, або за його дорученням заступником міського голови.

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2011 № 220

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з визначення кандидатур на присудження премії у сфері фізичної культури і спорту при Нетішинському міському голові

1.Визначення лауреатів та розміру Премії (залежно від виділених коштів) покладається на Раду з визначення кандидатур на присудження Премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху ( надалі – Рада). Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2.Рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.Розглядає подання про присудження Премії.

2.2.Проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.

3.Основною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови Ради, його заступник. Рішення Ради про висунення кандидатури на здобуття Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Ради. Рішення Ради оформляється протокольно.

4.Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2011 № 220

СКЛАД

Ради з визначення кандидатур на присвоєння Премії у сфері фізичної культури і спорту при Нетішинському міському голові

Омельчук Ольга Іванівна – міський голова, голова Ради

Панчук Інна Володимирівна – заступник міського голови, заступник голови Ради

Рябчук Любов Іванівна – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, секретар Ради

Шевчук Борис Петрович – депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту

Базан Василь Юхимович – спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

Кравчук Валерій Леонідович - директор Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС

(за згодою)

Балаян Станіслав Араратович – директор СК "Енергетик" ППО ХАЕС ( за згодою)

Зінчук Лариса Романівна - методист відділу освіти виконавчого комітету міської ради

Галамага Сергій Борисович - голова громадської організації "Нетішинська міська федерація футболу" ( за згодою)

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Р І Ш Е Н Н Я

18.08.2011 м.Нетішин № 223

Про започаткування у місті алеї Незалежності, приуроченої 20-й річниці незалежності України

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 1 листопада 2010 року № 990/2010 "Про відзначення 20-ї річниці незалежності України", розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 лютого 2011 року № 67/2011-р "Про відзначення в області 20-ї річниці незалежності України", рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради № 81 від 14 квітня 2011 року, з метою належного відзначення у місті 20-ї річниці незалежності України, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :

1.Започаткувати у місті алею Незалежності, приурочену 20-й річниці незалежності України, і визначити місцем її розташування проспект Курчатова.

2.Затвердити схему улаштування алеї Незалежності (додається).

3.Зобов’язати відділ культури та відділ освіти:

3.1.організовувати та проводити на алеї Незалежності тематичні заходи, акції, виставки тощо з нагоди визначних державних та інших свят (постійно);

3.2.організувати конкурс на виготовлення кращого ескізу тематичної художньої композиції для розміщення на алеї Незалежності (до 1 жовтня) з подальшим його затвердженням;

4.Зобов’язати КП НМР "ЖКО":

4.1.постійно підтримувати чистоту та порядок у місці розташування алеї Незалежності;

4.2.виготовити та встановити тематичну художню композицію відповідно до затвердженого ескізу.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови.

Міський голова О.І.Омельчук

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Р І Ш Е Н Н Я

18.08.2011 м.Нетішин № 224

Про організацію у 2011/2012 навчальному році допризовної підготовки, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та відбору кандидатів до вищих навчальних закладів

Відповідно до пункту 1 статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 8-10, 12 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, затвердженої Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 липня 2011 року № 278/2011-р "Про організацію у 2011/2012 навчальному році допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей", з метою поліпшення організації та якості проведення підготовки юнаків до військової служби, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1.Утворити міську комісію з питань сприяння організації і проведення допризовної підготовки юнаків у 2011/2012 навчальному році та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей у складі згідно з додатком 1.

2.Утворити комісію для попереднього відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади України в 2011/2012 навчальному році у складі згідно з додатком 2.

3.Затвердити план основних заходів з допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей на 2011/2012 навчальний рік, згідно з додатком 3.

4.Відділу освіти виконавчого комітету міської ради та Нетішинському професійному ліцею:

4.1.організувати допризовну підготовку юнаків у 2011/2012 навчальному році та забезпечити виконання програми "Захист Вітчизни", рекомендованої Міністерством освіти і науки України листом від 1 червня 2004 року та погодженої Міністерством оборони України 30 березня 2004 року;

4.2.забезпечити стовідсоткове охоплення юнаків допризовною підготовкою, належну якість та контроль за її проведенням;

4.3.здійснити навчально-методичне та матеріальне забезпечення допризовної підготовки; вдосконалювати навчально-матеріальну базу у межах виділених коштів;

- 2 -

4.4.розробити план основних заходів з допризовної підготовки юнаків на 2011/2012 навчальний рік.

5.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста та Нетішинського професійного ліцею:

5.1.забезпечити планування та організацію навчального процесу з виконання вимог програми "Захист Вітчизни" та розробити заходи з військово-патріотичного виховання учнів;

5.2.видати відповідні накази про організацію допризовної підготовки юнаків та до 1 вересня 2011 року подати в Славутський об’єднаний міський військовий комісаріат (надалі - Славутський ОМВК) їх копії та списки учнів окремо за 10 та 11 класи, які залучаються до занять;

5.3.до 1 вересня 2010 року привести усі елементи навчально-матеріальної бази та військове майно в робочий стан, забезпечити умови для зберігання навчальної та малокаліберної стрілецької зброї;

5.4.до 1 вересня 2010 року провести зі Славутським ОМВК звірку майна, яке передане у навчальні заклади Славутським ОМВК.

6.Славутському ОМВК вжити заходів щодо забезпечення навчальних закладів міста навчальною та малокаліберною зброєю до початку 2011/2012 навчального року.

7.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради спільно із Славутським ОМВК вжити додаткових заходів щодо підвищення якості спортивно-масової роботи, допризовного виховання юнаків, організації та проведення спортивних змагань і спартакіад допризовної і призовної молоді.

8.Відділам освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради спільно із Славутським ОМВК вжити додаткових заходів щодо поліпшення військово-патріотичного виховання юнаків.

9.Відділам у справах сім’ї, молоді та спорту, з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради надати допомогу загальноосвітнім навчальним закладам міста з професійної орієнтації юнаків до вступу у вищі військові навчальні заклади.

10.Відділу освіти виконавчого комітету міської ради, директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста провести підготовчу роботу щодо відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади.

11.Начальнику-головному лікарю ДЗ "СМСЧ № 4" Уляницькому Ю.І.:

11.1.медичний огляд кандидатів до вищих військових навчальних закладів покласти на лікарів, які проводять медогляд громадян 1995 року народження для приписки до призовної дільниці;

1.1.2.забезпечити проведення додаткового медичного обстеження, лабораторних та діагностичних досліджень кандидатів, що будуть цього потребувати.

11.Славутському ОМВК та відділу освіти виконавчого комітету міської ради провести попередню професійну діагностику кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади.

12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Панчук І.В., начальника відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради Обуха М.Д. та військового комісара Славутського ОМВК Євтушка І.І.

Міський голова О.І.Омельчук

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2010 № 224

СКЛАД

міської комісії з питань сприяння організації і проведенню

допризовної підготовки юнаків у 2011/2012 навчальному році

та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей

Стеценко Роман Олександрович - спеціаліст 1 категорії Славутського

ОМВК, голова комісії (за згодою)

Власенко Валерій Григорович - директор Славутського міського

спортивного технічного клубу Товариства

сприяння обороні України

Матвійчук Микола Володимирович - викладач предмета "Захисник Вітчизни"

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (за згодою)

Чумак Олександр Валентинович - заступник начальника Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області

Обух Микола Дмитрович - начальник відділу з питань оборонно-

мобілізаційної і режимно-секретної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

виконавчого комітету міської ради

Таборчук Михайло Вікторович - методист відділу освіти виконавчого

комітету міської ради

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2011 № 224

СКЛАД

міської комісії з питань попереднього відбору кандидатів

до вступу у вищі військові навчальні заклади

Євтушок Ігор Іванович - Славутський міський військовий комісар,

голова комісії (за згодою)

Коротова Ніна Петрівна - заступник начальника - головного лікаря ДЗ "СМСЧ № 4" (за згодою)

Стеценко Роман Олександрович - спеціаліст 1 категорії Славутського ОМВК,

позаштатний начальник групи професійного

відбору (за згодою)

Таборчук Михайло Вікторович - методист відділу освіти виконавчого комітету міської ради

Уштик Ірина Іванівна - начальник відділу міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 18.08.2011 № 224

ПЛАН

основних заходів з допризовної підготовки та підготовки призовників

з військово-технічних спеціальностей на 2011/2012 навчальний рік

п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1.

Організація забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста навчальною та малокаліберною зброєю, майном згідно з табелем постачання

до

1 вересня

2011 року

Славутський ОМВК

2.

Організація та проведення триденних польових занять (зборів) з виконанням початкової вправи з автомата Калашникова бойовим патроном юнаками випускних класів

Травень

2012 року

Славутський ОМВК, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей

3.

Вжиття заходів на виконання навчальної програми в частині патріотичного виховання юнаків

Протягом року

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

4.

Сприяння зміцненню та вдосконаленню навчально-матеріальної бази навчальних закладів міста

Протягом року

Славутський ОМВК, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей

5.

Організація та проведення міської спартакіади допризовної молоді

Квітень

2012 року

Відділ у справах, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

6.

Участь в обласній спартакіаді допризовної молоді "Юні козаки Поділля – 2012 року"

Квітень

2012 року

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей

7.

Вахта пам’яті, присвячена 67-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників

Жовтень

2012 року

Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти виконавчого комітету міської ради

8.

Організація святкування Дня Збройних сил України та проведення місячника оборонно-масової та військово-патріотичної роботи

Листопад-грудень

2012 року

Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти виконавчого комітету міської ради

- 2 -

9.

Організація та проведення місячника оборонно-масової та військово-патріотичної роботи, присвяченого 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Квітень-травень 2012 року

Виконавчий комітет міської ради, відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, рада ветеранів міста

10.

Проведення урочистих проводів призовників на строкову військову службу

За окремим планом

Славутський ОМВК, виконавчий комітет міської ради, відділ освіти виконавчого комітету міської ради

11.

Вивчення стану та надання методичної допомоги з питань допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді загальноосвітнім навчальним закладам міста та Нетішинському професійному ліцею

Жовтень

2011 року

Міська комісія з питань сприяння

організації і проведення допризовної підготовки юнаків та підготовки

призовників з військово-технічних спеціальностей у 2011/2012 навчальному

році

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради В.Я.Пашинська

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Р І Ш Е Н Н ЯСкачать документ

Похожие документы:

  1. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

    Документ
    Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного

Другие похожие документы..