Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 2005 году были проведены биологические исследования на территории филиала ОГУ «УралМонацит» в г.Красноуфимске. Данный вид работ выполнен с целью орг...полностью>>
'Документ'
Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій, у результаті здійснення яких ...полностью>>
'Краткое содержание'
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Зубово муниципального района Уфимский район Республики Баш...полностью>>
'Семинар'
При оценке результатов деятельности магистрантов в рамках дисциплины «Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона» используется ...полностью>>

Опис модуля напрями – со, ср (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОПИС МОДУЛЯ

Напрями – СО, СР

 1. Назва модуля: Анатомія і фізіологія людини

 2. Код модуля: ППП_6013_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: І

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 54 (кредитів ЄКТС – 1,5)

аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні - 8)

 1. Лектор: к. псих. н., доцент Сняданко Ірина Ігорівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 1. знати основи анатомії і фізіології нервової системи людини, опорно-рухову систему, системи травлення та дихання, серцево-судинну діяльність організму людини,

 2. уміти застосовувати набуті знання для розуміння фізіологічних особливостей організму людини.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Основи психології і педагогіки,

кореквізити: -

10. Зміст модуля:

Поняття про організм людини як складну біологічну систему, регуляція фізіологічних функцій, нервова та гуморальна регуляція, опорно-рухова система, проблеми крові та кровообігу, внутрішнє середовище організму, імунні реакції організму, система дихання, органи дихання, голосовий апарат та мова, система травлення та живлення.

11. Рекомендована література:

 1. Асратян Э.А. Рефлекторная теория высшей нервной деятельности. – М.: Наука, 1983. - 325 с.

 2. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. - М., 1988.

 3. Гайда С.П. Анатомія і фізіологія людини. – К.: Вища школа, 1980. - 214 с.

 4. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. - М.: Просвещение, 1986. – 287 с.

 5. Нормальная физиология. Учебник для студентов ун-тов /Под ред. Коробкова А.В. – М.: Высш. школа, 1980. - С. 231- 422.

 6. Психофизиология: Учебник для вузов /Под ред. Ю.М. Александрова – 3-е изд. доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): усне опитування

 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Опис модуля напрями – со, ср (2)

  Документ
  10 Зміст модуля. Об’єкт і предмет психології. Функції психіки. Психічні явища. Розвиток психіки у філогенезі. Психологія особистості. Класифікація сучасних теорій особистості, концепції вітчизняних вчених-психологів.
 2. Опис модуля напрями – со,ср назва модуля

  Документ
  - знати мету та методи соціально-психологічних досліджень; основні категорії соціальної психології: особистість, соціально-психологічна структура особистості,
 3. Физ величина, характе­ризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с к-рыми одно тело действует на поверхность другого (напр

  Документ
  ДАВЛЕНИЕ, физ. величина, характе­ризующая интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхности) сил, с к-рыми одно тело действует на поверхность другого (напр.
 4. Устаревшая ед частотного интервала. Названа в честь франц физика Ф. Савара (F. Savart). 1 С

  Документ
  САВАР, устаревшая ед. частотного интервала. Названа в честь франц. физика Ф. Савара (F. Savart). 1 С. равен интервалу частот с таким от­ношением f2/f1 граничных частот интервала, что lg|f2/f1|=0,001; при этом f2/f1=1,0023.
 5. От лат cavitas пу­стота), образование в капельной жид­кости полостей, заполненных газом, паром или их смесью (т н. кавитац пузырьков или каверн). Кавитац

  Документ
  КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas — пу­стота), образование в капельной жид­кости полостей, заполненных газом, паром или их смесью (т. н. кавитац. пузырьков или каверн).

Другие похожие документы..