Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
1. Настоящее Положение о дипломировании членов экипажей морских судов (далее – Положение) разработано во исполнение статьи 54 Федерального закона от ...полностью>>
'Семинар'
04.02.11 в 14.00 в Методическом Центре (310 каб.) состоится окружной семинар для педагогов-психологов по теме «Профориентация в школе. Система работы ...полностью>>
'Литература'
В контрольных работах по средневековой тематике заключением может служить развернутый ответ на готовый «функциональный» вопрос, прилагаемый к теме ко...полностью>>
'Документ'
697. Требования настоящей главы распространяются на автозаправочные комплексы (далее - АЗК) и автозаправочные станции (далее - АЗС), предназначенные ...полностью>>

Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рівненська обласна державна адміністрація

Головне управління економіки та

інвестиційної політики

СТРАТЕГІЯ

економічного та соціального розвитку Рівненської області

на період до 2015 року

ЗМІСТ

Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни

Розділ ІІ. Формування територіальної структури господарства

Розділ ІІІ. Основні підсумки економічних і соціальних перетворень

Розділ ІV. Сучасний стан та тенденції економічного і соціального розвитку області

Розділ V. Ресурсний потенціал і його роль у господарстві області

  1. Соціально-економічний потенціал

   1. Населення

   1. Науково-технічний потенціал

   1. Виробничий потенціал

  1. Природні та матеріальні ресурси

   1. Земельні ресурси

   1. Мінерально-сировинні ресурси

   1. Водні ресурси

   1. Лісові ресурси

   1. Туристичні та рекреаційні ресурси

   1. Вторинна сировина і відходи виробництва

5.3. Мале підприємництво

5.4. Соціальна та гуманітарна сфера

Розділ VІ. Пріоритети та стратегічні завдання розвитку господарського комплексу області до 2015 року

  1. Промисловість

  1. Сільське господарство

  1. Інвестиційна діяльність

  1. Капітальне будівництво

  1. Житлове будівництво

  1. Житлово-комунальне господарство

  1. Транспортний комплекс

  1. Зв’язок

  1. Реформування земельних відносин

  1. Торгівля та ресторанне господарство

  1. Побутове обслуговування населення

  1. Зовнішньоекономічна діяльність

   1. Міжнародне співробітництво

  1. Мале підприємництво

  1. Банківська система

  1. Розвиток мінерально-сировинної бази

   1. Корисні копалини

   1. Лісове господарство

Розділ VІІ. Пріоритети та стратегічні завдання розвитку соціальної та гуманітарної сфер області до 2015 року

  1. Доходи населення

  1. Ринок праці та зайнятість населення

  1. Пенсійне забезпечення

  1. Соціальний захист населення

  1. Охорона здоров’я

  1. Освіта

  1. Культура

  1. Фізкультура і спорт

  1. Туризм

  1. Сім’я та молодіжна політика

  1. Розвиток інформаційного простору

Розділ VІІІ. Охорона навколишнього середовища

Розділ ІХ. Природно-техногенна і екологічна безпека

9.1. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Розділ Х. Пріоритетні напрями розвитку регіонів області на період до 2015 року

Додаток

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року опрацьована та схвалена науково-експертною групою у складі:

Гарбуз

Іван Степанович

- завідувач територіального відділу надрокористування ПДРГП «Північгеологія»

Гіроль

Микола Миколайович

- доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування

Гуменюк

Віталій Яковлевич

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Зінь

Едуард Анатолійович

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування

Крока

Валентин Іванович

- заступник голови з питань роботи виконавчого апарату обласної ради – керуючий справами

Мельничук

Віктор Григорович

- кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Павлов

Володимир Іванович

- доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування

Пальчевський

Степан Сергійович

- професор, доктор педагогічних наук Рівненського державного гуманітарного університету

Сабадишин

Ростислав Олексійович

- доктор медичних наук, професор, директор Рівненського базового медичного коледжу

Свірський

Руслан Юрійович

- менеджер проектів Рівненської агенції із залучення та обслуговування інвесторів «InvestInRivne»

Черняга

Петро Гервазійович

- професор, доктор технічних наук, декан факультету землевпорядкування Національного університету водного господарства та природокористування

Ярощук

Валентина Петрівна

- кандидат історичних наук, директор обласної державної бібліотеки

В основу Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року (далі - Стратегія) покладені основні положення, визначені у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.

Стратегія – це довгострокова програма економічного та соціального розвитку, де визначено основні пріоритети та тенденції розвитку області на період до 2015 року.

Мета Стратегії – поліпшення життєвого рівня населення на основі структурних змін економіки, забезпечення сталого економічного зростання та створення нормальних умов життєдіяльності.

Пріоритетними стратегічними завданнями органів місцевої влади області є:

 • модернізація господарського комплексу регіону та забезпечення конкурентоспроможності його продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках;

 • забезпечення комплексного використання та збереження природних сировинних ресурсів, дотримання екологічних вимог, підвищення ефективності використання транзитного і туристично-рекреаційного потенціалу регіону;

 • вирішення проблем зайнятості населення;

 • суттєве підвищення доходів населення області та якості послуг в соціальній і гуманітарній сферах, їх наближення до європейських стандартів.

РОЗДІЛ І.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ КРАЇНИ

Рівненська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі України утворена 4 грудня 1939 року. Розташована на північному заході України у межах Західно-поліського регіону. Межує з Брестською та Гомельською областями Білорусі, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською та Волинською областями України.

Область займає вигідне географічне положення. Через Рівненщину проходять автомагістралі Київ – Варшава, Київ – Брест, Київ – Львів, Київ – Чернівці.

Територія області – 20,1 тис.кв. кілометрів (3,3 відс. території України) простягається із заходу на схід на 130 кілометрів, з півночі на південь – на 210 кілометрів.

За адміністративно – територіальним поділом область включає
16 районів, 4 міста обласного (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог),
7 районного значення, 16 селищ міського типу, 1003 сільських населених пункти. Обласний центр – місто Рівне з чисельністю населення 248,1 тис. осіб.

Провідне місце в економіці області займають промисловість та сільське господарство.

У промисловому комплексі області діє 257 підприємств різної форми власності. Частка промисловості області в загальному обсязі виробництва України складає 1,2 відсотка.

Провідні галузі – електроенергетика, хімічна промисловість, виробництво будматеріалів та скловиробів, харчова, деревообробна промисловість, машинобудування. У загальному обсязі промислового виробництва області найбільшу питому вагу займає електроенергетика
(36,2 відс.).

Серед регіонів України промисловість області виділяється виробництвом електроенергії, мінеральних добрив, скловиробів, деревостружкових плит, фанери, цементу, будівельних матеріалів, силових вимикачів, нетканих матеріалів, кондитерських виробів.

В області функціонують три електростанції: ВП “Рівненська АЕС”, Млинівська та Хрінницька МГЕС.

Основними напрямами розвитку сільського господарства є виробництво зерна, цукрових буряків, картоплі, продукції тваринництва.

В структурі валової продукції сільського господарства (за всіма категоріями господарств) галузь тваринництва складає 43 відс., рослинництва – 57 відсотків.

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 872,1 тис.га, у тому числі орних земель – 626,6 тис.га.

У будівельному комплексі області господарську діяльність ведуть
212 будівельних підприємств із загальною чисельністю працюючих
12,3 тис.осіб, які здійснюють спорудження об’єктів промислового, сільськогосподарського, житлового та соціально-культурного призначення.

Житлово-комунальне господарство області нараховує майже
100 підприємств та організацій з чисельністю працюючих понад 8,2 тис. чол., вартість основних засобів виробництва складає майже 2 млрд. грн. Щорічно підприємства галузі надають послуги, виконують ремонтні роботи, виробляють продукції на суму понад 180 млн. гривень.

Житловий фонд комунальної власності становить 3389 будинків загальною площею 4,8 млн. кв. м. Забезпечення споживачів теплом і гарячою водою в області здійснюють 16 комунальних теплопостачальних підприємств.

Крім того, у комунальній власності знаходяться 1,2 тис. км водопровідних мереж, 510,5 км каналізаційних мереж, 103 котельні,
16 водопровідних насосних станцій, 9 станцій знезалізнення води, 590 км мереж зовнішнього освітлення, 22 мости та 4 шляхопроводи, 6 підземних пішохідних переходів, 21 полігон твердих побутових відходів, 5 комунальних готелів, 2,5 тис. га зелених насаджень, 4,9 тис. км дорожньо-вуличної мережі,

В області зареєстровано та функціонує 106 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Крім того, експлуатацією житлового фонду займаються 8 приватних та 1 колективне підприємство.

Транспортне обслуговування господарського комплексу і населення області здійснюється трьома видами транспорту – залізничним, автомобільним і повітряним.

Вузлові станції Рівне, Здолбунів і Сарни обслуговують численні залізничні магістралі, що перетинають територію області. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування становить
688 кілометрів, протяжність автомобільних шляхів загального користування – 5057 кілометрів.

Рівненський аеропорт має статус міжнародного та може приймати літаки всіх типів.

Послуги зв’язку надають підприємства рівненських філій ВАТ “Укртелеком” та дочірне підприємство „Утел”, ТзОВ “Інфоком”,
ВАТ-П “Рівнепромзв’язок”, ТзОВ “Панда”, дирекція УДППЗ “Укрпошта”, Рівненський обласний вузол спецзв’язку державного підприємства спецзв’язку, рівненські відділення ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” та філія
ЗАТ “Український мобільний зв’язок”.

У сфері торговельного обслуговування населення області працює
12,3 тис. підприємств різних форм власності, у тому числі 10,7 тис. об’єктів роздрібної торгівлі та 1,6 тис. підприємств ресторанного господарства. Функціонує 68 ринків на 18,9 тис. робочих місць.

Підприємницькою діяльністю в області займаються майже 5 тис. малих підприємств з чисельністю працюючих 40,4 тис. осіб та 44,8 тис. фізичних осіб – підприємців. Тут зайнято майже чверть працездатного населення області. Малими підприємствами випускається майже 13 відс. загальних обсягів виробництва регіону та забезпечується п’ята частина надходжень до місцевих бюджетів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Рівненська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації

  Документ
  З метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, у зв’язку з кадровими змінами у керівництві облдержадміністрації:
 3. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 4. Середньостроковий план реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року «Західна брама» І. Swot матриця Рівненської області

  Документ
  сприятливої кон‘юнктури ринку на продукцію місцевих виробників (зокрема хімічної промисловості, сільського господарства, харчової та деревообробної промисловості, виробництва будівельних матеріалів та скловиробів, машинобудування).
 5. Державн е агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (3)

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображує основні події, факти, результати діяльності регіональних органів системи НТІ та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.

Другие похожие документы..