Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К сведению организациям - природопользователям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл (изменение кода бюджетной классификации...полностью>>
'Документ'
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда"...полностью>>
'Доклад'
В лучших канонах классических академических работ, докладчик начал речь с постановки наиболее актуальных социально-экономических проблем, среди котор...полностью>>
'Лекція'
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами – одна з найважливіших умов його успішної роботи. Мета курсу – розкрити резерви підвищення продуктивно...полностью>>

75 років на карті держави

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Дніпропетровська

обласна

універсальна

наукова

бібліотека

75 років на карті держави

Дніпропетровська область:

історія та сучасність

Науково-допоміжний

бібліографічний

покажчик

Дніпропетровськ

2007

75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність. Наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2007.– 94 с.

Упорядник І.Голуб

Редактор О. Плотнікова

Відповідальна за випуск Т.Абраїмова

Підписано до друку 2. 04. 2007р.

Формат 60х90/16

Тираж 200 прим. Зам. № 7

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка, 10.

Від упорядника

Підготовка до святкування ювілею Дніпропетровської області – 75-річчя від часу її створення – спровокувала підвищення інтересу широких кіл населення до цієї теми. Подібні бібліографічні видання, присвячені області в цілому, останнім часом не видавались, тому виникла необхідність підготувати універсальний науково-допоміжний покажчик, який би задовольнив численні запити користувачів. Оскільки ювілейна дата є одним із етапів життя області, яка розвивалась і формувалась і в попередні часи, то для створення повнішого уявлення про її розвиток подано джерела й про більш ранні періоди її історії.

Матеріали у виданні згруповані за основними розділами, які відображають різноманітні аспекти життя області. Частина розділів розбита на підрозділи за більш вузькою тематикою. В межах кожного розділу та підрозділу література подається за таким принципом: наукові та популярні видання, довідкова, ілюстративна, навчальна література, бібліографічні видання. У першому розділі представлено урядові матеріали. В межах кожного масиву джерела розташовані в алфавітному порядку.

Значна кількість запропонованих джерел має різнобічний зміст і стосується кількох тем, тому в покажчику застосована система відсилок, наприкінці розділів чи підрозділів позначено: „Див також...”. Для більш ефективної роботи з виданням наприкінці подано іменний та географічний покажчики.

Даний бібліографічний покажчик не претендує на абсолютну вичерпність у подачі матеріалу, оскільки інформаційна база, що стосується Дніпропетровщини, її різноманітних відтінків життя, складає, без перебільшення, сотні тисяч джерел. Не увійшли до покажчика численні періодичні публікації, які переважно надають вторинну інформацію. До нього включено урядові постанови, книжкові видання, а також рекламні буклети, географічні карти та бібліографічні видання. У розділі “Дітям про рідний край” маленьким жителям Дніпропетровщини пропонуються і художні твори.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик „75 років на карті держави. Дніпропетровська область: історія та сучасність” розрахований на істориків, краєзнавців, музейних співробітників, журналістів, бібліотекарів, вчителів шкіл та викладачів ВНЗ, адміністративних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією та сьогоденням рідного краю.

Дніпропетровська область: історія та сучасність

Дніпропетровська область знаходиться у південно-східній частині України, в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. На сході вона межує з Донецькою, на півдні – із Запорізькою та Херсонською, на заході – з Миколаївською та Кіровоградською, на півночі – з Полтавською та Харківською областями України.

Територія області – 31900 кв. км, що складає 5,3% території країни. Жителів – 3678000 чол., тобто 7,46 % від загальної кількості населення України. З них 83,6% – міські жителі. Середня щільність населення – 117 чол. на 1 км². У господарській сфері зайнято 1,5 мільйона чоловік.

Адміністративний центр області – місто Дніпропетровськ, розташоване на обох берегах Дніпра та його притоки Самари.

Чисельність міського населення області – 83,6%, сільського – 16,4%. Переважають жінки – 53,6%, чоловічого населення – 46,4%. На території області проживають представники понад 30 національностей, з них українці становлять 72,2%, росіяни – 24,5%, білоруси – 1,2%, євреї – 0,6%.

Дніпропетровщина має багату флору і фауну: рослинний світ налічує більше 1700 видів, тваринний – більше 7500.

Сьогодні Дніпропетровська область має 105 природно-заповідних територій і об'єктів, у тому числі 15 заказників державного значення; 3 пам'ятки природи, 24 заказники місцевого значення; 51 пам'ятку природи, 7 парків – пам'яток садово-паркового мистецтва; 3 заповідні урочища.

Клімат Дніпропетровщини помірно-континентальний, літо тепле, зима не дуже холодна. Середня температура: зимова –5-7°С, літня +22-23°С. Середньорічна кількість опадів – 400-490 мм, максимум – восени у вигляді дощу.

М'який клімат, мінеральні джерела, лікувальні грязі Дніпропетровщини – все це створює умови для лікування та відпочинку. Тут відкрито 21 санаторій і пансіонат з лікуванням, 10 будинків і пансіонатів відпочинку, бази відпочинку і дитячі табори відпочинку. Природно-рекреаційний потенціал: Солоний лиман – рівнинний грязьовий і бальнеологічний курорт степової зони, розташований за 20 км від Дніпропетровська. Лікувальні природні ресурси – грязь і ропа лиману, а також питна вода, що після промислового розливу використовується як столова та лікувальна під назвою "Знаменська".

Дніпропетровщина – перлина України. Вона має багату і славну історію, яка сягає у сиву давнину століть і тисячоліть. Перші сліди пралюдини, знайдені тут, відносяться ще до епохи раннього кам’яного віку, вже понад 100 тисяч років тому наш край був заселений.

Учені вважають, що саме на Подніпров’ї ще 6 тисяч років тому вперше були приручені коні. В курганах на території Новомосковського району знайдені чотириколісні вози, одні з найстаріших у Східній Європі. Знахідки археологів, серед них всесвітньо відомі золоті пектораль з Товстої Могили та гребінь з кургану Солоха, свідчать не тільки про високий рівень матеріальної культури племен, які населяли Придніпров’я, а й про їх високу духовну культуру.

За часів Київської Русі Придніпров’я межувало з кочівниками і мало з ними активні торговельні контакти. Дніпром пролягав знаменитий торговельний шлях світового значення „Із варяг у греки”, Дніпром вели на Візантію свої дружини київські князі. 955 року на Монастирському острові зупинялась Велика Київська княгиня Ольга, а 972 року її син князь Святослав загинув на порогах у бою з печенігами.

Дніпропетровщина відома також як край козацьких Січей – п’ять із них виявлено на території сучасного Нікопольського району. Велику роль відіграло козацтво у національно-визвольній війні українського народу проти Польщі. Наприкінці грудня 1647 року на острові Томаківка перебував Богдан Хмельницький, який на початку наступного року в Микитинській Січі був обраний гетьманом Війська Запорозького. А битва на Жовтих Водах зіграла вирішальну роль у війні.

У 1774 р. частина Південної України, яка вже тоді знаходилась під контролем Росії, була поділена на дві губернії: Новоросійську та Азовську.

Зі зміною кордонів та зростанням населення змінювався й адміністративний поділ краю. У 1783 р. дві губернії об’єднали й утворили на їх базі Катеринославське намісництво. У 1796-1802 рр. тут існувала Новоросійська губернія, яка простягалася від Дністра до Кубані, включаючи Кримський півострів та Передній Кавказ. Столицею губернії був Новоросійськ – таку назву кілька років мав Катеринослав (сучасний Дніпропетровськ).

8(20) жовтня 1802 р. російський імператор Олександр I видав указ про поділ Новоросійської губернії на Катеринославську, Миколаївську (потім Херсонську) і Таврійську. До складу нашої губернії увійшло 6 повітів: Катеринославський, Новомосковський, Павлоградський, Бахмутський, Маріупольський, Ростовський-на-Дону. У 1806-1817 рр. були утворені ще три повіти – Олександрівський, Верхньодніпровський та Слов’яносербський. З того часу адміністративний поділ краю залишався незмінним аж до 1917 р. Тільки у 1887 р. Ростовський повіт перейшов до складу області Війська Донського.

Протягом першої половини XIX ст. губернія являла собою провінцію як в економічному, так і в культурному відношенні. Губернська столиця Катеринослав знаходилась довгі роки в запустінні. Лише у середині століття поступово стали наявні ознаки культурного і розвиненого міста – виникли бібліотека, театр, друкарня, музей, клуб, інтенсивно проходила забудова. Проте повітові міста мали сільський вигляд, не було бруківки, вуличного освітлення, водогонів.

Всією губернією управляли цивільний губернатор та його канцелярія у складі кількох десятків чоловік. Військовий губернатор – один на три південні губернії – мав у своїй компетенції нагляд за громадським порядком.

Губернія отримала свій герб (5 липня 1878 року), який повторював у загальних рисах герб Катеринослава 1811 р.: у блакитному полі вензель імператриці Катерини II з датою 1787 р. Вензель оточували дев’ять золотих зірок. Щит був увінчаний імператорською короною та оточений золотим дубовим листям, з’єднаним андріївською стрічкою.

Великі зрушення в житті краю пов’язані з відкриттям наприкінці ХІХ століття значних родовищ корисних копалин – вугілля, залізної та марганцевої руд тощо. У цей же період виникла й швидко розвинулась промислова розробка корисних копалин Криворізького і Донецького басейнів. Протягом 1870-1880-х років економічне життя в губернії суттєво пожвавилося. Уздовж кордонів губернії були прокладені залізниці: Харківсько-Миколаївська та Курсько-Харківсько-Азовська. В центрі пролягла Лозово-Севастопольська (згодом Катерининська) залізниця. Завдяки збільшенню промислових підприємств, активізації економічного життя населення губернії швидко збільшилося й досягло 2112651 чоловік у 1897 р. Однак основним заняттям мешканців залишалося землеробство.

У цей час Катеринославська губернія швидко перетворюється на центр промисловості Півдня Російської імперії. Введена в експлуатацію 1884 року Катерининська залізниця об’єднала Донецький кам’яновугільний та Криворізький гірничорудний басейни. 1887 року пуском першої домни Брянського заводу покладено початок металургійної промисловості.

Після жовтневого перевороту 1917 р. та громадянської війни губернський устрій не відповідав більше вимогам нової влади. Протягом 1923-25 рр. поділ на губернії був поступово скасований. На території колишньої Катеринославської губернії утворилися 7 округів. 27 лютого 1932 р. внаслідок чергового адміністративно-територіального поділу на основі п’яти округів Катеринославської губернії була утворена Дніпропетровська область. У 1938-39 роках частина її території відійшла до новоутворених Запорізької, Миколаївської та Кіровоградської областей. З тих пір межі області не змінювались.

Перед Великою Вітчизняною війною у Дніпропетровській області налічувалося 7 міст обласного підпорядкування та 26 районів. На 1991 рік в області було вже 13 міст обласного підпорядкування та 20 районів. За останні десять років відновлено 2 райони – Петриківський та Юр’ївський. Сьогодні в області 22 адміністративних райони, 21 місто (у тому числі 13 обласного підпорядкування), 47 селищ міського типу і 1440 сільських населених пунктів.

З Дніпропетровщиною пов’язані імена багатьох видатних діячів науки, культури, мистецтва, громадських діячів. Золотими літерами вписав своє ім’я в історію краю Олександр Поль. Довгий час жив і працював видатний історик Дмитро Яворницький. Тут народилась всесвітньо відома письменниця-теософ Олена Блаватська. На берегах Дніпра побували Тарас Шевченко, Олександр Пушкін, Ілля Рєпін, Іван Карпенко-Карий. Оспівували наш край поет і фольклорист Іван Манжура та письменник Андріан Кащенко. З Дніпропетровщиною пов’язані також імена сучасних видатних українських письменників нашого краю Олеся Гончара і Павла Загребельного. Багато видатних вчених розвивали науку на теренах нашого краю – Ярослав Грдина, Іван Акинфієв, Лев Писаржевський, Олександр Чекмарьов, Олександр Терпигорєв, Антін Синявський.

Адміністративно-територіальний поділ

Офіційні документи та матеріали

 1. Нові адміністративні райони УРСР. Статистичний довідник.– Харків, 1930.– 291 с.

Дніпропетровський округ – С. 7, 20, 24.

Таблиці – С. 4, 18, 38, 58, 76, 94, 112, 129, 140, 158, 174, 186-187, 204-205, 220, 229, 240-241, 258, 268-287.

 1. Про ліквідацію Терпіннянського району та часткові зміни в адміністративно-територіальному поділі Дніпропетровської області. Постанова ВУЦВК від 20 травня 1933 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1933.– № 26.

 1. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального виконавчого Комітету про склад нових адміністративних районів Дніпропетровської області // Вісті ВУЦВК.– 1935.– 21 лют.– С. 4.

 1. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР. Про перейменування Царекостянтинівського району Дніпропетровської області та його районного центру // Вісті ВУЦВК.– 1935.– 6 квіт.– С. 2.

 1. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР. Про часткові зміни районних меж Дніпропетровської області // Вісті ВУЦВК.– 1935.– 6 квіт.– С. 2.

 1. Про склад нових адміністративних районів Дніпропетровської області. Постанова ВУЦВК від 17 лютого 1935 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1935.– № 5.

 1. Про часткові зміни районних меж Дніпропетровської області. Постанова ВЦК УСРР від 3 квітня 1935 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1935.– № 11-12.

 1. Про часткові зміни районних меж Дніпропетровської області. Постанова ВЦК УСРР від 16 липня 1935 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1935.– № 23.

 1. Про найменування деяких районів і районних центрів УСРР. Постанова ВЦК УСРР від 31 серпня 1935 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1935.– № 24.

 1. Про зміни обласних меж Харківської та Дніпропетровської області. Постанова ВЦК від 14 листоп. 1935 р. // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України.– 1935.– № 42.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1945, 16 берез.] про зміни адміністративно-територіального поділу Апостолівського, Криворізького, Софіївського, Сталінського та Чкаловського районів Дніпропетровської області з с. Чкалове в місто Нікополь і перейменування Чкаловського району в Нікопольський район // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1945.– № 10.– С. 33-34.

 1. Днепропетровская область // СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1/V 1946 года.– М., 1946.– С. 184-186.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1946, 25 берез.] про утворення в складі Дніпропетровської області Лихівського й Ново-Покровського районів і про перечислення з Павлоградського району Дніпропетровської області Ново-Московської сільської Ради та хутора Ново-Вербського // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1947.– 30 черв.– № 5-6.– С. 49.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1946, 7 берез.] про збереження історичних найменувань та уточнення й упорядкування існуючих назв сільських Рад і населених пунктів Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1947.– 30 черв.– № 5-6.– С. 35-41.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1946, 25 берез.] про перенесення районного центру Чкаловського району Дніпропетровської області з с. Чкалове в місто Нікополь і перейменування Чкаловського району в Нікопольський район // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1947.– 30 черв.– № 5-6.– С. 50.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1946, 7 верес.] про збереження історичних найменувань та уточнення і впорядкування існуючих назв сільських Рад та населених пунктів Дніпропетровської, Одеської, Ровенської, Сумської, Тернопільської і Херсонської областей // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1947.– № 11.– С. 8-11.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про ліквідацію Ново-Вітебської сільської Ради і перенесення центру Ново-Ковенської сільської Ради Софіївського району Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1949.– 31 серп.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про включення хутора Червоного в міську смугу міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1950.– 30 верес.– № 3.– С. 24.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про перечислення Ново-Миколаївської сільської Ради Криничанського району до складу Верхньо-Дніпровського району Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1952.– 15 лип.– № 2.– С. 19.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1953, 28 серп.] про перечислення деяких пунктів і зміну меж деяких районів Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1953.– № 2.– С. 27.

 1. Указ Президії Верховної Ради УРСР [1953, 31 серп.] про включення сіл Іванівка, Ново-Григорівка та Новий Кривий Ріг Криворізького району в смугу міста Кривий Ріг Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1953.– № 2.– С. 30.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Найменування і перейменування населених пунктів. // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1956.– 30 груд.– № 10.– С. 274-286.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1957.– 30 берез.– № 2.– С. 76-78.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перенесення центрів і перейменування сільських та селищних Рад і окремих населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1957.– 30 листоп.– № 8.– С. 161.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування сільських Рад і населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 31 січ.– № 1.– С. 34-37.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування населених пунктів та сільських і селищних Рад // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 30 квіт.– № 4.– С. 82-91.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про районні центри деяких районів Дніпропетровської, Луганської і Сталінської областей // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 31 лип.– № 7.– С. 158.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перенесення центрів і перейменування сільських Рад і населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 30 верес.– № 9.– С. 218-236.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР про укрупнення Верхньодніпровського, Магдалинівського і Царичанського районів Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 30 верес.– № 9.– С. 215.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перенесення центрів і перейменування сільських Рад і населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1958.– 30 жовт.– № 10.– С. 283-289.

 1. Довідник адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області на 1 липня 1959 року. 2-ге вид.– Д., 1959.– 72 с.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР [1959 р. 21 січ.] про ліквідацію Дніпропетровського, Сталінського і Юр’ївського районів Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1959.– 29 січ.– № 3.– С. 168.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування населених пунктів і сільських Рад // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1959.– 14 трав.– № 15.– С. 536-543.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перенесення центрів і перейменування сільських Рад і населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1959.– 20 серп.– № 23.– С. 708-716.

 1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР [1959 р. 20 листоп.] про ліквідацію Криворізького району Дніпропетровської області // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1959.– 26 листоп.– № 32.– С. 971.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Об’єднання населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1959.– 31 груд.– № 35.– С. 1037-1039.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування селищних рад та населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1961.– 12 трав.– № 20.– С. 503.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перейменування населених пунктів і сільрад // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1961.– 1 груд.– № 49.– С. 991-992.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Об’єднання населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1961.– 29 груд.– № 53.– С. 1104-1105.

 1. Дніпропетровська область // Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року.– К.: Держполітвидав УРСР, 1962.– С. 28-37.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Перенесення центрів і перейменування сільрад і окремих населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1962.– 23 лют.– № 8.– С. 161.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Об’єднання населених пунктів // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1962.– 8 черв.– № 23.– С. 472.

 1. Днепропетровская область // СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1962 года.– Изд. 11-е.– М.: Известия Советов Депутатов трудящихся СССР, 1963.– С. 271-275.

 1. Днепропетровская область // СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 апреля 1963 года.– Изд. 12-е.– М.: Известия Советов Депутатов трудящихся СССР, 1963.– С. 248-252.

 1. Довідник адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області на 1 листопада 1965 року. 2-ге вид.– Д., 1965.– 142 с.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі: Указ Президії Верховної Ради Української РСР [від 26 груд. 1968 р.] // Відомості ВР УРСР.– 1969.– № 1.– С. 8.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Зміна адміністративної підпорядкованості населених пунктів // Відомості ВР Української РСР.– 1969.– № 25.– С. 233-234.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР УРСР.– 1970.– № 18.– С. 185.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі. Виключення з облікових даних окремих населених пунктів // Відомості ВР Української РСР.– 1970.– № 27.– С. 275.

 1. Про віднесення селища міського типу Тернівка [Павлоградський район] до категорії міст районного підпорядкування: Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості ВР України.– 1976.– № 15.– Ст. 140.– С. 395.

 1. Про віднесення міст Української РСР до категорії міст обласного підпорядкування: Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1979.– № 50.– С. 771.

 1. Про віднесення селища міського типу Підгородне Дніпропетровської області до категорії міст районного підпорядкування: Указ Президії Верховної Ради УРСР [від 21 квіт. 1981 р.] // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1981.– № 18.– С. 307.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої // Відомості ВР УРСР.– 1986.– № 32.– С. 602.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої // Відомості ВР УРСР.– 1987.– № 6.– С. 76-78.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої // Відомості ВР УРСР.– 1987.– № 28.– С. 416.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої: Рішення обласної ради народних депутатів [від 18 квіт. 1991 р.] // Відомості ВР України.– 1991.– № 24.– С. 637.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої: Рішення Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів [від 12 лист. 1991 р.] // Відомості ВР України.– 1992.– № 14.– С. 404.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої: Рішення Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів [від 9 берез. 1992 р.] // Відомості ВР України.– 1992.– № 18.– С. 535.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої: Рішення Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів [від 9 липня 1992 р.] // Відомості ВР України.– 1992.– № 36.– С. 1211.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої: Рішення Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області [від 26 лют. 1992 р.] // Відомості ВР України.– 1992.– № 18.– С. 535.

 1. Про утворення Петриківського району Дніпропетровської області: постанова ВР України від [13 груд. 1991 р.] // Відомості ВР України.– 1992.– № 11.– Ст. 157.– С. 296.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1993.– № 5.– С. 116.

 1. Про віднесення селища міського типу Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області до категорії міст обласного підпорядкування: Постанова ВР України [від 3 лист. 1993 р.] // Відомості ВР України.– 1993.– № 15.– Ст. 140.– С. 395.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1993.– № 16.– С. 430-432.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1993.– № 29.– С. 766-768.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1993.– № 51.– С. 1175-1176.

 1. Про зміну меж Дніпропетровської та Кіровоградської областей: Постанова ВР України [від 15 груд. 1994 р.] // Відомості ВР України.– 1994.– № 51.– Ст. 454.– С. 1320.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1995.– № 1.– С. 14.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1995.– № 25.– С. 594.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відомості ВР України.– 1995.– № 38.– С. 812.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 40.– Ст. 553.

 1. Про зміни в адміністративно-територіальному устрої // Відомості Верховної Ради України.– 1996.– № 47.– Ст. 697.

Область в цілому. Територія і населення

 1. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області та її адміністративно-територіальних одиниць / За наук. і загал. ред. Л.М.Зайцевої.– Д.: ДРІДУ НАДУ, 2003.– 223 с.

 1. Антонов В.В., Зайцева Л. М. Методика комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Дніпропетровської області).– Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004.– 36 с.

 1. Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края.– Екатеринослав, 1905.– 142 с.

 1. Бабенко В.А. Из этнографических наблюдений в Екатеринославской губернии.– Харьков, 1905.

 1. Багалий Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры: Исторический этюд.– К., 1889.– 116 с.

 1. Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запоріжжя й Новоросійського Краю) і перші початки її культурного розвитку.– Харків: Союз, 1920.– 102 с.

 1. Бойко А.В. Топографічні описи Південної України початку XIX століття. Военно-топографо-статитическое описание Екатеринославской губернии // Південна Україна XVIII- XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Вип. II.– Запоріжжя: РА „Тандем-У”, 1996.– С. 28-51.

 1. Быстряков А.Г. Евреи Екатеринослава-Днепропетровска (ХХ).– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2002.– 198 с.

 1. Дніпропетровська область: Географічний нарис. 2-е вид. / М.В. Лапко.– К.: Рад. школа, 1967.– 156 с.

 1. Земля и люди Приднепровья / Сост. А.Шевченко.– Д.: ИМА-пресс, 2002.– 142 с.: ил.

 1. Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область. – К., УРЕ, 1969.– 958 с.

 1. История городов и сел Украинской ССР. Днепропетровская область.– К., 1977.– 838 с.

 2. Кавун М. День народження області // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: Бібліогр. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2001.– С. 84-86.

 1. Маркова Л.Н. Об изменениях в административно-территориальном делении Екатеринославщины-Днепропетровщины в 1922-1941 годах // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1: Матеріали першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998 р. м. Дніпропетровськ).– Д., 1998.– С. 185-190.

 1. Материалы к истории еврейской общины Днепропетровщины: (К 200-летию основания общины).– Д.: Дніпро, 1992.– 72 с.: іл.

 1. Население Днепропетровской области.– Д., 1991.– 211 с.

 1. Население Днепропетровской области (численность и пол населения).– Д., 1991.– 60 с.

 1. Национальный состав населения Днепропетровской области: Стат. сб.– Д, 1991.– 155 с.

 1. Павлович В. География и статистика России, собранные офицерами Генерального штаба: Екатеринославская губерния.– С.-Петербург, 1862.– 351 с.

 1. Павлович В. Материалы для военной географии и военной статистики России, собранные офицерами Генштаба: Военное обозрение Екатеринославской губернии.– С.-Петербург, 1863.– 210 с.

 1. Первая Всеобщая Перепись Населения Российской империи, 1897 г. Изд. Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних дел. Под ред. Н.А.Тройницкого. XIII. Екатеринославская губерния. 1904.– 234 с.

 1. Территория и население Днепропетровской губернии // Отчет губернского исполнительного комитета губернскому съезду Советов Екатеринославщины IX созыва за 1923/1924 год.– Екатеринослав, 1924.– С. 45-48.

 1. Штукенберг И.Ф. Статистические труды. Описание Екатеринославской губернии и Новороссийского края вообще.– С-Пб., 1859.

* * *

 1. Адміністративна карта Дніпропетровської області на 1-е січня 1934 р. // Вся Дніпропетровщина: Економічно-адресовий довідник на 1934 рік.– Д.– 1934.– С. 57.

 1. Весь Днепропетровск: Ежегодное справ.-картограф. издание. Вып. 1.– 1998.– Д.: Земград, 1998.– 230 с.

 1. Днепропетровская область: Карта.– М.: ГУГК, 1977.

 1. Днепропетровская область: Карта.– М.: ГУГК, 1979.

 1. Днепропетровская область: Туристическая схема.– М.: ГУГК, 1981.

 1. Днепропетровская область: Физическая карта для средней школы.– М.: ГУГК, 1982.

 1. Днепропетровская область: Справочная общегеографическая карта. Указатель географических названий– М.: ГУГК, 1983.

 1. Днепропетровская область: Справочная административная карта.– М.: ГУГК, 1983.

 1. Днепропетровская область: Карта.– М.: ГУГК, 1983.

 1. Днепропетровская область: Карта.– М.: ГУГК, 1984.

 1. Днепропетровская область: Справочная административная карта.– М.: ГУГК, 1986.

 1. Днепропетровская область: Туристическая карта.– М.: ГУГК, 1986.

 1. Днепропетровская область: Справочная общегеографическая карта.– М.: ГУГК, 1988.– 6 л.

 1. Днепропетровская область: Карта.– М.: ГУГК, 1990.

 1. Дніпропетровська область: Фізична навчальна карта.– Д., 1963.

 1. Дніпропетровська область: Географічний атлас / Відп. ред. Т.В.Погорельська.– К.: Мапа-Київ, 2001.– 20 с.– (Моя мала Батьківщина).

 1. Донецко-Приднепровский район: Экономический район СССР.– М.: ГУГК, 1984.

 2. Специальная карта Европейской части СССР.– Д: Управление военных топографов, 1932.

* * *

 1. Зеленская Л.И. Родной край Днепропетровщина: Солнечные тропинки родного края (5 класс).– Д.: ООО "Генеза-Південь", 1998.– 162 с.

 1. Зеленська Л.І. Рідний край Дніпропетровщина: Підручник для 5 кл.– Д.: Дніпрокнига, 2000.– 167 с.

 1. Зеленська Л.І. Рідний край. Дніпропетровщина: Підручник для 5 класу.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 166 с.

 1. Зеленська Л.І., Афанасьев О.Є. Географія рідного краю. Дніпропетровщина: Навчальний посібник для 9 кл. загальноосвітніх шкіл.– Д.: ВАТ «Дніпрокнига», 2006.– 247 с.

 1. Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області: Навч. посібник.– Д.: РВВ ДНУ, 2001.– 56 с.

 1. Физическая география Днепропетровской области / Под. ред. Г.В.Пасечного: Учеб. Пособие.– Д.:ДГУ, 1988.– 76 с.

 1. Фізична та економічна географія Дніпропетровскої області. Посібник для вчителів.– Д.: Вид-во ДДУ, 1992.– 188 с.

 1. Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навчальний посібник для 5-11 кл. загальноосвіт. школи / Упоряд. Л.І. Зеленська.– Д.: Дніпрокнига, 2006.– 358 с.

* * *

 1. Дніпропетровська область запрошує до співробітництва. Днепропетровская область приглашает к сотрудничеству.– Д.: НВП „Дія”, 2004.– 32 с. (Укр. та рос. мовами).

 1. Дніпропетровщина: Землі квітучої краса: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1983.– 167 с.

 1. Дніпропетровщина: Фотоальбом.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 240 с.

 1. Мое Приднепровье: Фотоальбом.– М.: Планета, 1974.– 142 с.

 1. Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: Нариси.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2006.– 344 с., іл.

* * *

 1. Дніпропетровщина: Корот. бібліограф. покажчик літератури з історії міст і сіл області / Упоряд.: С.Г.Карнаух, В.В.Пупченко.– Д., 1964.– 93 с.

 1. Історія міст і сіл Дніпропетровської області: Бібліограф. покажчик / Упоряд.: С.Г.Карнаух, Т.В.Малиновська, Н.П.Нікуліна.– Д., 1983.– 474 с.

 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровщини на 1972 рік / Упоряд. Л.З.Горпиняк.– Д., 1972.– 51 с.

 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровщини…: Методичні розробки на допомогу міським і районним бібліотекам області / Упоряд. Л.З.Горпиняк.– Д.

на 1973 рік.– 1973.– 55 с.

на 1974 рік.– 1973.– 82 с.

 1. Календар знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровщини… (Методично-бібліографічні матеріали по відзначенню знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровської області…) / Упоряд. Л.Г.Гурай.– Д.

на 1975 рік.– 1974.– 96 с.

на 1976 рік.– 1976.– 65 с.

 1. Книги про Дніпропетровську область за 1966 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. Н.М.Вороненко.– Д.: Промінь, 1968.– 20 с.

 1. Книги про Дніпропетровську область за 1967 рік: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. / Упоряд. Н.М.Вороненко.– Д.: Дніпропетровське обласне управління по пресі, 1969.– 39 с.

 1. Література про Дніпропетровську область: Наук.-допоміж. бібліограф. покаж. Д.

(січень-червень 1959 р.).– 1960.– 32 с.

(липень-грудень 1959 р.).– 1960.– 36 с.

(січень-червень 1960 р.).– 1961.– 64 с.

(липень-грудень 1960 р.).– 1961.– 91 с.

за 1961 рік.– 1963.– 140 с.

за 1962 рік.– 1964.– 160 с.

за 1963 рік.– 1964.– 165 с.

за 1964 рік.– 1965.– 166 с.

за 1968 рік. Вип. 1.– 1970.– 136 с.

за 1968 рік. Вип. 2.– 1971.– 219 с.

за 1968 рік. Вип. 3.– 1971.– 332 с.

за 1968 рік. Вип. 4.– 1971.– 415 с.

за 1969-1970 роки.– 1975.– 314 с.

за 1971-1975 роки.– 1979.– 391 с.

за 1976-1980 роки.– 1984.–561.

за 1981 рік.– 1985.– 241 с.

за 1982 рік.– 1986.– 208 с.

за 1983 рік.– 1988.– 271 с.

за 1984 рік.– 1988.– 235 с.

за 1985 рік.– 1990.– 279 с.

за 1986 рік.– 1990.– 365 с.

за 1987 рік.– 1990.– 283 с.

за 1988 рік.– 1991.– 279 с.

за 1989 рік.– 1993.– 414 с.

за 1991 рік.– 1994.– 530 с.

за 1992 рік.– 1996.– 265 с.

за 1993 рік.– 1996.– 311 с.

за 1994 рік.– 1996.– 309 с.

за 1995 рік.– 2002.– 223 с.

за 1996 рік.– 2002.– 265 с.

 1. Моє Придніпров’я: Література до знаменних і пам’ятних дат Дніпропетровської області…: Бібліогр. покаж.– Д.

на 1977 рік.– 1977.

на 1978 рік.– 1978.– 47 с.

на 1981 рік.– 1981.– 18 с.

на 1982 рік.– 1981.– 49 с.

на 1983 рік.– 1982.– 44 с.

на 1984 рік.– 1983.– 34 с.

на 1985 рік.– 1984.– 38 с.

на 1986 рік.– 1985.– 32 с.

на 1987 рік.– 1986.– 39 с.

на 1988 рік.– 1987.– 47 с.

на 1989 рік.– 1988.– 47 с.

на 1990 рік.– 1989.– 33 с.

на 1991 рік.– 1990.– 21 с.

на 1992 рік.– 1991.– 57 с.

 1. Моє Придніпров’я: Хроніка пам’ятних дат і подій області: Бібліогр. покаж.– Д.

на 1993 рік.– 1992.– 40 с.

на 1994 рік.– 1993.– 58 с.

на 1995 рік.– 1994.– 57 с.

на 1996 рік.– 1995.– 46 с.

на 1997 рік.– 1996.– 69 с.

на 1998 рік.– 1997.– 65 с.

на 1999 рік.– 1998.– 66 с.

 1. Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат області…: Бібліогр. покажчик.– Д., ДОУНБ.

на 2000 рік.– 1999.– 64 с.

на 2001 р.– 2000.– 168 с.

на 2002 рік.– 2001.– 187с.

на 2003 р.– 2002.– 129 с.

на 2004 р.– 2003.– 150 с.

на 2005 рік.– 2004.– 197 с.

на 2006 рік.– 2005.– 132 с.

на 2007 рік.– 2006.– 184 с.

Див. також: Р. ”Історія краю”.

Окремі райони та населенні пункти області

 1. Альохін В. Синельниківщина – вчора, сьогодні, завтра... (час, події, люди).– Б.м., 2000.– 162 с.: іл.

 1. Безуглий Л.М. Край Магдалинівський. Ч. 1.– Д.: ІМА-прес, 2005.– 152 с.

 1. Бобелюк С.Ф. Моя батьківщина Валове: На честь 225-річчя заснування.– Кр. Ріг: Видавничий дім, 2005.– 190 с.

 1. Кроль М. Покровський район Дніпропетровської області.– Д.: ІМА-пресс, 2003.– 55 с.

 1. Сторожко В.М., Руденко Г.М. П’ятихатські самоцвіти.– Д.: Січ, 1997.– 205 с.

 1. Токар О.С. І на тім рушникові: Орільські замальовки.– Дні-ськ: Січ, 2002.– 206 с.

* * *

 1. Марганець: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1984.– 96 с

Див. також: Р. „Адміністративно-територіальний поділ. Офіційні документи та матеріали”, № № 434, 527, 608, 682, 712, 767, 769-786.

Верхньодніпровськ

 1. Перлина над Дніпром. Верхньодніпровську – 225 років: Наук.-популярне видання.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 144 с.

 1. Сыжко В.Г. Верхнеднепровску-225 Краткий очерк истории города Верхнеднепровска.– Д.: Пороги, 2004.– 127 с.

* * *

 1. Верхньодніпровськ. Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1980.– 150 с

Див. також: № № 19, 421, 457.

Дніпродзержинськ

 1. Буланова Н. Земні силуети віри: Історія церков Кам’янського (Дніпродзержинська): Історичний нарис.– Д.: Січ, 2000.– 110 с.

 1. Люди і долі. Дніпродзержинськ-2000.– Дніпродзержинськ: НЕІВ, Арт-Прес, 2001.– 152 с.

 1. Слоневский О.Ю. Жизнь. Смерть. Воскресение.– Д.: Поліграфіст, 2002.– 308 с. + 16 с. вкл.

 1. Циганок Н.О. Дніпродзержинську – 250. Історико-краєзнавчий довідник.– Д.: Пороги, 2000.– 47 с.

 1. Чабан М. Мандрівки старим Кам’янським: Документ. видання.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 224 с.

* * *

 1. Днепродзержинск: Путеводитель.– Д.: Промінь, 1987.– 118 с.: ил.

 1. Дніпродзержинськ: Довідник-путівник.– Д.: Кн. вид-во, 1960.– 167 с.

 1. Луценко В.А. Днепродзержинск: Путеводитель.– Д.Н Промінь, 1991.– 118 с.

* * *

 1. Город пламенных зорь Днепродзержинск.– М.: Планета, 1976.– 156 с.

 1. Дніпродзержинськ.– К.: Мистецтво, 1975.– 132 с.

Див. також: № № 421, 433, 515, 520, 523, 548, 551, 556, 561, 567, 688.

Дніпропетровськ

 1. Архитектурно-исторический очерк: Днепропетровск.– К.: Будівельник, 1985.– 151 с.: ил.

 1. Днепропетровск. Архитекторы / Н.П.Андрущенко, М.Э.Кавун, Н.А.Лопатюк и др.– К.: Изд. дом А+С, 2006.– 296 с.: ил.

 1. Днепропетровск в зеркале общественного мнения: Монография / Под ред. Ю.П.Сурмина.– Д.: Пороги, 2002.– 244 с.

 1. Днепропетровску 200 лет 1776-1976: Сб. документов и материалов.– К.: Наук. думка, 1976.– 511 c.

 1. Дніпропетровськ: віхи історії.– Д.: Грані, 2001.– 256 с.

 1. Дніпропетровськ на рубежі тисячоліть.– Д.: Проспект, 2001.– 264 с.

 1. Дніпропетровськ: минуле і сучасне: Оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 584 с.

 1. Іванців А. Зруйновані храми Дніпропетровська: Історико-публіцистичні нариси.– Д.: Пороги, 2004.– 50 с.– (Видання журналу "Бористен ").

 1. Історія міста Дніпропетровська / За наук. ред. А.Г.Болебруха.– Д.: Грані, 2006.– 596 с.

 1. Лоян М. Таромські зошити.– Д.: Моноліт, 2006.– 304с.: іл.

 1. Мирошниченко А.А. Днепропетровск. Ахитектура-2000: (Эстетика городской среды).– Д., 2000.– 132 с.

 1. Мирошниченко А.А. Наш город вчера, сегодня, завтра: (Ландшафтно-градостроительный анализ развития Днепропетровска).– Д.: Січ, 1994.– 186 с.

 1. Міляєва В.Ф., Головіна М.М. Сторінки історії Таромського: Від козацького займища – до житлового масиву міста Дніпропетровська / В.Ф.Міляєва.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.– 63 с.; Також: Міляєва В.Ф., Головіна М.М. Сторінки історії Таромського: Від козацького займища – до житлового масиву міста Дніпропетровська.– 2-ге вид., виправ. та доп.– Д.: Арт-Прес, 2006.– 63 с.

 1. Стародубов А.Ф. Записки очевидца (Дневник в 2-х книгах).– Днепропетровск: Gaudeamus.– 2001.

 1. Старостін В.С. Столиця степового краю. Дніпропетровськ: Нариси з історії міста.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 278 с.– („Пізнавай і шануй свій край”).

 1. Стародубов А. и др. Память истории / Упоряд. В. Большаков.– Д.: Дніпро-VAL, 2001.– 366 с.: іл.

 1. Чабан М.П. У старому Катеринославі (1905-1920 рр.): Хрестоматія. Місто на Дніпрі очима українських письменників, публіцистів і громадських діячів.– Д.: ІМА-прес, 2001.– 360 с.

 1. Шатров. М. Город на трех холмах: Книга о старом Екатеринославе.– Д.: Промінь, 1969.– 416 с.

 1. Шатров М. С вершин полувека: Книга о послеоктябрьском Днепропетровске.– Д.: Промінь, 1968.– 377 с.

 1. Швидковский О.А. Днепропетровск.– М., 1960.– 160 с.

 1. Яворницький Д.И. История города Екатеринослава. 2-е изд., доп.– Д.: Січ, 1996.– 278с.: іл.

* * *

 1. Белич В.Я., Сумина З.Г. Днепропетровск: Путеводитель-справ.– Д.: Промінь, 1985.– 223 с.

 1. Болсуновський С. Катеринослав-Дніпропетровськ 225: Видатні особистості та обличчя міста.– Д.: ІМА-прес, 2001.– 248 с.

 1. Ватченко А.Ф., Шевченко Г.И. Днепропетровск: Путеводитель-справочник.– Д.: Промінь, 1970.– 208 с.

 1. Ватченко А.Ф., Шевченко Г.И. Днепропетровск: Путеводитель-справочник.– Д.: Промінь, 1974.– 247 с.

 1. Ватченко А.Ф., Шевченко Г.И. Днепропетровск: Путеводитель-справочник.– 2-е изд., доп.– Д., 1976.– 263 с.

 1. Ватченко А.Ф., Шевченко Г.И. Днепропетровск: Путеводитель.– 3-е изд., доп.– Д.: Промінь, 1979.– 246 с.

 1. Дніпропетровськ місто нових можливостей.– Д.: Арт-прес, 2004.– 26 с.; іл.

 1. Дніпропетровськ сьогодні.– Д.: Кн. вид-во, 1962.– 148 с.

 1. Днепропетровск сегодня и завтра.– Д., 1973.– 149 с.

 1. Днепропетровск: Краткий путеводитель.– Д.: Промінь, 1966.– 240 с.

 1. Дніпропетровському району – 40 років: Краю наш козацький, легендами сповитий: Буклет.– Д., 2005.– 8 с.

 1. Катеринослав-Дніпропетровськ – 225: Видатні особистості та обличчя міста / Видання друге.– Д.: ІМА-прес, 2001.– 325 с.

* * *

 1. Дніпропетровськ: [Фотоальбом].– Д., 1964.– 67 с.

 1. Дніпропетровськ.– К.: Мистецтво, 1965.– 95 с.

 1. Дніпропетровськ: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1969.– 187 с.

 1. Дніпропетровськ: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1976.– 189 с.

 1. Дніпропетровськ: Фотоальбом / Фотозйомка С.Крячка; Авт. тексту В.Іншаков.– К.: Мистецтво, 1989.– 192 с.: іл.

 1. Дніпропетровськ: Фотоальбом / Ред. кол. Г. Губанова та ін; Вступ. ст. М.Нечипоренка; Фотохудож.: В.Бурляєв, О.Шпак.– Д.: Дніпрокнига, 1997.– 220 с. + 20 с. вкл.; 298 іл.

 1. Дніпропетровськ: Комплект листівок / Дизайн Андрій Репін.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 17 лист.

 1. Дніпропетровськ: Фотоальбом.– Д.: Дніпрокнига, 1997.– 263 с.

 1. Днепропетровск: Жемчужина Приднепровья.– М.: Арт-родник, 1998.– 127 с.

 1. Зори Днепропетровска: Фотоальбом.– М.: Планета, 1976.– 191 с.

 1. Каталог почтовых открыток Екатеринослава 1895-1917. 2-е изд., испр. и доп. / Сост. Г.И.Гуляев, А.Ф.Стародубов, А.К.Фоменко.– Д.: Gaudeamus, 2003.– 246 с.

 1. Пам'ятники Дніпропетровська: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1977.– 129 с.

* * *

 1. Дніпропетровську – 200 років: Бібліогр. покаж. / Упоряд.: С.Г.Карнаух, В.І.Лінська, Н.П.Нікуліна.– Д., 1976.– 68 с.

 1. “Місто Олександра Красносельського” (До 125-річчя від дня народження): Бібліограф. довідник / Упоряд. І.Голуб, В.Старостін.– Д.: ДОУНБ, 2002.– 52 с.

 1. Старий Кодак: Історичний нарис. Бібліографія / Упоряд. І.Голуб, В.Старостін.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 76 с.

 1. Українське обличчя Катеринослава: Бібліограф. довідник / Упорядн. І.Голуб, В.Старостін.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 45 с.

Див. також: № № 80, 97, 342, 345, 421, 425, 470, 502, 503, 516, 557, 558, 566, 569, 572, 574, 577, 578, 603, 609, 618- 620, 626, 627, 629, 631, 633-646, 651-667, 680,685-687, 691, 695, 697-702, 704-707, 714, 719, 724-726, 730, 732-737, 740, 805.

Криворіжжя. Кривий Ріг

 1. Гусейнов Г.Д. На землі на рідній… У 3-х кн. Кн. перша. Легенди та перекази Криворіжжя.– Д.: Січ, 2005.– 360 с.

 1. Кривий Ріг: Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу.– Запоріжжя: "Тандем-У", 2000.– 160 с.

 1. Кривому Рогу 200: Историко-экономический очерк.– Д.: Промінь, 1975.– 207 с.

 1. Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920-1941 роках.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 368 с.

 1. Мельник А.А. Кто мы?.. Криворожье до Кривого Рога: По материалам археологических раскопок.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003.– 115 с.

 1. На землі, на рідній...: У 3-х кн. / Упоряд. Г.Гусейнов.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2000.

Кн. 1: Легенди та перекази Криворіжжя.– 223 с.: іл.

Кн. 2: І відвага, й шабля при Кривому Розі.– 288 с.: іл.

Кн. 3: Дорогою стріли.– 354 с.: іл.

 1. Старицька Т.В. Миколаївка: Історико-краєзнавчі та біографічні нариси.– Кривий Ріг: Бібліотечка Саксагані, 2005.– 110 с.

* * *

 1. Варгатюк П.Л. Гражданину города Кривого Рога.– Днепропетровск, 1990.– 165 с.

 1. Криворіжжя: Путівник / П.Л.Варгатюк.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 165 с.

 1. Криворожье: Справочник-путеводитель.– Д.: Кн. изд-во, 1963.– 163 с.

 1. Новик Л.И., Кан Д.И. Кривой Рог: Путеводитель-справ.– Д.: Промінь, 1986.– 191 с.

* * *

 1. Кривой Рог: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1971.– 137 с.

 1. Кривий Ріг: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1976.– 146 с.

 1. Кривий Ріг: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1983.– 143 с.: іл.

 1. Кривий Ріг: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1989.– 144 с., іл. (Укр. та рос. мовами).

* * *

 1. Кривому Рогу – 200 років: Рекоменд. покаж. літератури / Упоряд. М.Т.Колганова.– Д., 1975.– 12 с.

Див. також: № № 11, 21, 35, 249, 285, 351, 355, 407, 409, 411, 418, 421, 456, 517, 524, 532, 539, 544, 559, 647-650, 703.

Нікопольський район. Нікополь

 1. Богуш П.М. У истоков истории Никополя.– Д..: "Пороги", 1992.– 64с.

 1. Богуш П.М. Нікопольщина – столиця п'яти Запорозьких Січей: Історико-краєзнавчий нарис.– Д.: Пороги, 1994.– 67 с.– („Люби і знай козацький край”).

 1. Нариси про Нікополь / Гол. ред. В.П.Глядченко.– Д.: Пороги, 2005.– 115 с.

 1. Шапошников Г.С. Як виникло місто Нікополь.– Нікополь., 1991.– 49 с.

 1. Шеремет С.В. В гостях у старого Никополя.– Д.: Пороги, 2001.– 147 с.

* * *

 1. Акимов А.С. Никополь: Путеводитель.– Д.: Промінь, 1988.– 11 с.: ил.

 1. Никополь-2003: Информационный справочник.– Д.: ИМА- пресс, 2003.– 47 с.: ил.

* * *

 1. Нікополь: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1980.– 124 с.

 1. Нікополь: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1988.– 135 с.

Див. також: № № 11, 15, 421, 425, 428, 537, 554, 560, 565, 591, 610.

Новомосковський район. Новомосковськ

 1. Бинкевич В.В., Камеко В.Ф. Городок старинный запорожский Самарь с перевозом: Краеведческий очерк.– Д.: Пороги, 2000.– 156 с.

 1. Джусов А.Б. История Новомосковска.– Д.: Пороги, 2003.– 351 с.

 1. Липка А. Присамар’я: Нариси історії Новомосковського району Дніпропетровської області.– Д.: ІМА-прес, 1999.– 128 с.

 1. Мицик Ю.А., Мосьпан Н.В., Плохій С. М. Місто на Самарі: Навчальний посібник.– Д.: Вид-во ДДУ, 1994.– 64 с.

* * *

 1. Новомосковськ: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1980.– 90 с.

* * *

 1. Козацький собор – святиня духу. До 225-річчя від часу побудування Троїцького собору в Новомосковську: Методико-бібліографічне видання / Упоряд. І.Голуб.– Д., 2003.– 23 с.

Див. також: № № 13, 448, 538, 562.

Павлоград

 1. Бушин В.С. Нариси з історії Павлограда (до 220-річчя міста).– Павлоград: ЗПІЕУ, 2004.– 303 с.

 1. Макаров П. По вехам истории: Историко-документальное издание.– Д.: ІМА-прес, 2005.

 1. Теселько М.П., Ефименко М.Г. Павлоград: Ист.-краевед. очерк.– Д.: Промінь, 1983.– 96 с.

* * *

 1. Павлоград. Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1976.– 48 с.

 1. Павлоград: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1985.– 96 с.: іл.

* * *

 1. Павлограду – 200 лет: Библиогр. указатель / Сост.: Л.В.Сулиман, И.Е.Ефремова.– Павлоград, 1985.– 53 с.

Див. також: № № 13, 421, 521, 525, 528, 540, 541, 599.

Першотравенськ

 1. 50 лет Першотравенску.– Д.: Лира ЛТД, 2004.– 91 с.

 1. Рыженко С. Солнце из-под земли: Полвека Першотравенска глазами непостороннего.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 90 с.

Див. також: № № 421.

Царичанський район. Царичанка

 1. Білокінь А.М. Сторінки історії Приорілля.– Д.: Пороги, 2004.– 193 с.

 1. Мицик Ю.А. Царичанка козацька: До 400-ліття заснування Царичанки.– К: Генеза, 2004.– 88 с.

 1. Приорільська королівна. Царичанці 400 років.– Полтава: Артполіграфсервіс, 2004.– 119 с.; іл.

Див. також: № № 421.

Видатні діячі краю

 1. Балабанов С.В. Хто є хто у Кривому Розі. Ч.II.– Кривий Ріг, 2004.– 206 с.

 1. Білецька О.Ф. М.Білецький – літературознавець, критик, педагог: Навч. посібник.– Д.: ДДУ, 1997.– 92 с.

 1. Білецький Ф. Щастя бути потрібною: Сценічна, концертно-виконавська та громадська діяльність народної артистки УРСР З.Хрукалової.– К.: Мистецтво, 1986.– 126 с.

 1. Владимир Иванович Большаков.– Канада: Базилиан Прес, 1999.– 103 с.

 1. Елена Петровна Блаватская: Биограф. сведения. Соч. вышедшие в Англии: Репринт.– X.: Ред. изд. отд. облполиграфиздата, 1991.– 145 с.– (СПБ., 1911. Восточная серия).

 1. Заруба В. Постаті. (Студія з історії України: Книга друга).– Д.: Видавничо-культурний центр “Україна”, 1993.– 261 с. : іл.

 1. Золотые звезды: Книга о дважды Героях и Героях Советского Союза, уроженцах Днепропетровщины.– Д.: Промінь, 1967.– 431 c.

 1. И генерал, и рядовой: Очерки о Героях Советского Союза, уроженцах Днепропетровской области.– Д.: Промінь, 1983.– 567 с.: ил.

 1. И.П.Бардин и отечественная металлургия.– М.: Наука, 1983.– 284 с.

 1. Ігнатов О.Н. Архітектор О.Л.Красносельський.– К. Будівельник, 1966.– 56 с.

 1. Комен В. С. Архитектор Борис Белозёрский.– Д.: Пороги, 2005.– 37 с.

 1. Левенець С. Актор і громадянин: Нариси про життя і творчість нар. арт. УРСР А. Хорошуна.– К.: Мистецтво, 1988.– 135 с.

 1. Левенець С.Я. Лицар її величності.– Д: ПП "Ліра ЛТД", 2005.– 296 с.: іл.

 1. Микола Вікторович Поляков: Момент істини. Ювілейне видання / Авт.-упорядн. В.В.Іваненко, І.С.Попова.– Д.: Арт-Прес, 2006.– 229 с.

 1. Михаил Михайлович Жербин / Сост. В.И.Большаков.– Д.: Изд-во ПГАСиА, 1999.– 60 с.: портр.

 1. Мірошніченко О., Шустеров С. Олег Борисович Петров – зодчий і педагог.– Д.: Січ, 1998.– 36 с.

 1. Немыкин А. Боевая слава Днепропетровщины: Очерки о героях Советского Союза.– Д.: Сич, 2000.

Т. 1.– 335 с.; Т. 2.– 232 с.

 1. Герасюта Николай Федорович.– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005.– 264 с.

 1. Павлов В. Генерал Орленко: О дважды Герое Советского Союза А.Федорове: Изд.2-е.– М.: Политиздат, 1972.– 111 с.: ил.

 1. Памятная записка о жизни Дмитрия Тимофеевича Мизко. Одесса, 1849.– 32 с.

 1. Песковский М.Л. Барон Н.А.Корф. Его жизнь и общественная деятельность.– С-Пб., 1893.– 95 с.

 1. Платонов В. Макаров. Художественно-документальная биография.– Днепропетровск: Проспект, 2006.– 304 с.

 1. Савченко В.В. Дві вершини гороскопу: Худож.-докум. роман.– Д.: Січ, 1999.– 192 с.

 1. Савчук В. Иван Яковлевич Акинфиев. 1851-1919.– М.: Наука, 1996.– 110 с.: ил.

 1. Стаховська А. Вучетич – історія життя: Документальна повість.– Д.: Січ, 2005.– 273 с.

 1. Сторінки історії. Павло Загребельний.– Д.: Пороги, 2005.– 196 с.

 1. Тулянцев А.А. Жан Мельников.– Д., 2002.– 334 с.

 1. Удод О.А. Кость Гуслистий – історик України.– К.: Генеза, 1998.– 176 с.: портр.– Бібліогр.: 157-175 с.

 1. Федоренко Д. Кошовий лицарів чубатих: Іван Дмитрович Сірко в українській етнопедагогіці, фольклорі та етнології / Нетрадиційний навчально-виховний посібник.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 1999.– 144 с.

 1. Федоренко О.Б. Добросій: Документи та матеріали про учителя, кандидата педагогічних наук, доцента, відмінника народної освіти України Дмитра Федоренка.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 208 с.

 1. Храмцов В.А., Козак В.В. Малахов Георгий Михайлович. Биографический очерк.– Мінерал: Кривий Ріг, 1997.– 103 с.

 1. Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905-1921). Біобібліографічний словник. Близько 670 імен. Наукове видання.– Д.: ІМА-прес, 2002.– 536 с.

 1. Чабан М. Птахи з гнізда Придніпров'я.– Д.: Дніпрокнига, 2005.– 480 с.: іл..

 1. Чабан М. Січеславці в Центральній Раді: Навч. вид.– Д.: РВВ ДНУ, 2000.– 36 с.

 1. Шаповал І. Взяв би я бандуру.– Д.: Січ, 1991.– 167 с.

 1. Шаповал І. Придніпровські джерела: Оповіді про вчених.– К.: Рад. письменник, 1982.– 262 с.

 1. Швидько Г.К. Криворізький Галілей (До 125-річчя професора І.І.Танатара): Монографія.– Д.: НГУ, 2005.– 120 с.

 1. Шило І. Двічі герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров.– Д.: Промінь, 1973.– 31 с.: іл.

 1. Шпаковська Т. Судьба и мечта – сцена: Размышления о жизни и творчестве народной артистки Украины Л. Вершининой.– Д., 2003.– 125 с.

 1. Шумрикова-Карагодіна Л.П. Талановиті співвітчизниці: Історико-біографічні нариси:– Днепропетровск: Гамалія, 2003.– 216 с.: ил.

 1. Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Пер. з рос. В.Чуйка; Передмова, коментарі та примітки Г.Сергієнка; Худож.-оформ. В.Лопата.– Д.: Січ, 1991.– 70 с.

 1. Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний Кошовий отаман війська запорозьких козаків.– Д.: Промінь, 1990.– 190 с.

* * *

 1. Андрій Микитович Зорін: науковець, винахідник, громадський діяч. Бібліограф. покажчик / Упоряд. Т.М.Мищенко, О.С.Гайдук.– Д.: ДОУНБ, 2004.– 2004.– 36 с.

 1. Аріст Леонід Михайлович: людина-легенда: Бібліограф. покажчик / Упоряд. Т.М.Мищенко.– Д., 2005.– 57 с. (Сер.: „Вчені Дніпропетровщини”).

 1. Георгій Вікторович Дзяк: Біобібліографічний покажчик / За ред. Т. О. Перцевої, 3. К. Алексеєнко, І. К. Яковенко.– Д.: APТ-ПРЕС, 2005.– 100 с.

 1. Грдина Ярослав Іванович (1871-1931): Бібліограф. покажчик / Упорядн: І.Голуб, Т.Корнійчук, В.Римар.– Д.: ДОУНБ, 1996.– 11 с.

 1. Зачароване життя Олени Блаватської. До 175-річчя від дня народження: Бібліографічний покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 18 с.

 1. Николай Иванович Сташков: Сорок лет Великой Победы: Рекоменд. библиогр. указ. / Сост.: Т.М.Аносова, Е.Н.Литвиненко.– Д., 1985.– 15 с.

 1. Олексій Володимирович Люлько: Бібліографія Г.В.Дзяк, В.П.Стусь.– Д.: Пороги, 2005.– 236 с.

 1. Савчук Варфоломій Степанович: Біобібліографічний покажчик наукових та навчально-методичних праць / Упо­рядн.: Т.О.Гребінник, В.В.Вакулик; вступна стаття О.Я.Пилипчук.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 100 с.

Див. також: Р. „Образотворче мистецтво. Архітектура”; „Петриківський народний розпис”; № № 159, 190, 204, 342, 343, 345, 346, 354, 356, 371, 374, 381-384, 392, 413-415, 424, 547, 622, 629-632, 641, 642, 661, 706, 709-712, 715-718, 722, 723, 725, 787, 802, 804.

Нестор Махно

 1. Махно Н. Воспоминания. В 3-х кн.– Изд. репринтное: Париж, 1936.– К.: Украина, 1991.

Кн. 1. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 г.).– 211 с.

Кн. 2-3. Под ударами контр-революции (апрель-июнь 1918).– 183 с.

* * *

 1. Аршинов П. История Махновского движения (1918-1921).– Запорожье: Дикое Поле, 1995.– 248 с.– ("Вестники Свободы").

 1. Белаш А., Белаш В. Дороги Нестора Махно: Историческое повествование.– К.: Проза, 1993.– 592 с.

 1. Беспечный Т., Букреева Т. Нестор Махно: Правда и легенды.– Донецк: Донеччина, 1996.– 285 с.

 1. Волковинський В.М. Батько Махно.– К.: Знання, 1992.– 48 с.

 1. Герасименко Н. Батько Махно: Мемуары белогардейца / Под ред. П.Щеголева.– Д.: Днепрокнига, 1990.– 87 с.

 1. Н.Махно и махновское движение: Из истории повстанческого движения в Екатеринославской губернии: Сборник документов и материалов / Сост. Г.А.Борисов.– Д.: Акционерное об-во "DAES", 1993.– 76 с.

Олександр Поль

 1. Кочергін І. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина.– Д.: Національна Гірнича академія України, 2002.– 222 с.

 1. Орлова Г.С., Орлов, О.С. Колумб Придніпров'я: Біографічний нарис до 165-річчя з дня народження О.М. Поля.– Д.: Бюро-М, 1997.– 33 с.

 1. Памяти А.Н.Поля / Сост. В.И.Лазебник.– Д.: Поліграфіст, 1997.– 57 с.

 1. Платонов В. Человек-легенда: Александр Поль.– Д.: Проспект, 2002.– 208 с.

* * *

 1. Почесний громадянин краю (До 170-річчя від дня народження Олександра Поля): Рекоменд. бібліогр. покажчик / Упоряд. І.Голуб, І.Кочергін.– Д.: ДОУНБ, 2002.– 64 с. (Сер.: “Дослідники рідного краю”).

Див. також: № № 374, 539, 576, 681, 787.

Антін Синявський

 1. Заруба В. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866 - 1951): Монографія.– Д.: Ліра, 2003.– 284 с., іл.

 1. Руденко В. Професор Антін Синявський – подвижник української географії.– К.: Видавничий Дім “КМ Academia”, 1996.– 404 с.

Олександр Чекмарьов

 1. Шаповал І. Академік О.П.Чекмарьов.– Д.: Промінь, 1971.– 73 с.

 1. Шаповал І.М. Олександр Чекмарьов.– К.: Молодь, 1981.– 280 с.

Дмитро Яворницький

 1. Вчений-подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров’ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д.І.Яворницького (Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю з дня народження вченого) 26-27 жовтня 1990 р.– Д., 1991.– 79 с.

 1. Дмитро Іванович Яворницький / Вступна стаття і бібліографія І.М.Гапусенка.– К.: Наук. думка, 1969.– 58 с.

 1. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького. Вип. 3: Листи музейних діячів до Д.І.Яворницького / Укладачі С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.I.Перкова та ін.; За заг. ред. Н.І.Капустіної.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.– 740 с.

 1. Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького. Вип. 4: Листи Д.І.Яворницького до діячів науки і куль­тури / Упоряд. С.Абросимова, Н.Василенко, А.Перкова; За заг. ред. Н.Капустіної.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.– 500 с.

 1. Літописець слави козацької: До 150-х роковин народження Д.І.Яворницького. 1855-2005 рр.– Нікополь: КПТРК «Південна зоря», 2005.– 19 с.

 1. Чабан М. Сучасники про Д. Яворницького: Спогади / В.Гіляровський, О.Пчілка, Є.Єнджеєвич та інші.– Д.: Дніпро, 1995.– 204 с.

 1. Шаповал І.М. В пошуках скарбів: Докум. оповідання.– Д.: Промінь, 1990.– 327 с.

 1. Шаповал І. Козацький батько: Образ Д.І.Яворницького у спогадах письменників, діячів культури і науки.– Кривий Ріг, 1998.– 256 с.

 1. Шубравська М.М. Д.І.Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність.– К.: Наук. думка, 1972.– 254 с.

* * *

 1. Заруба В.М. Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940): Біобібліографія (До 150-річчя з дня народження та 65-ліття смерті) / („Біобібліографія визнач­них вчених-юристів України”). Вип. 5.– Д.: ДДУВС, 2005.– 72 с.

 1. Працюй на користь свого народу: До 150-річчя Дмитра Яворницького: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2005.– 32 с. (Сер.: „Дослідники рідного краю”).

Див. також: № № 367, 655, 787.

Михайло Янгель

 1. Андреев Л., Конюхов С. Янгель. Уроки и наследие.– Д.: Арт-пресс, 2001.– 522 с. + вкл. 72 с.

 1. Губарев В. Конструктор: Несколько страниц из жизни Михаила Кузьмича Янгеля.– М.: Политиздат, 1977.– 110 с.

Див. також: № № 374, 639, 787.

Управління областю. Громадське і політичне життя

 1. Бабченко Н., Алефиренко В. Заботясь о людях: Очерк истории профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Днепропетровщины.– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2002.– 168 с.: ил.

 1. Громадські ініціативи в Дніпропетровському регіоні: Довідник / Упоряд. Т. Баракова, Н. Стаднічук.– Д.: Нова ідеологія, 2005.– 101 с.

 1. Дніпропетровська обласна рада XXIII скликання. 1998-2002.– Д.: Арт-прес, 2002.– 236 с.

 1. Дніпропетровська обласна рада ІV скликання 2002-2006.– Д.: Арт-Прес, 2006 (АРТ-ПРЕС).– 154 с.

 1. Дубінін Е. Місцеве самоврядування в Україні. Погляд з регіону.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2002.– 156 с.

 1. Забезпечення економічної та фінансової самостійності місцевих влад в Україні відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування.– Д.: Грані, 2004.– 168 с.

 2. Коврига В. Век борьбы труда. Страницы истории областной организации профсоюза металлургов и горняков: Документально-художествен­ный очерк.– Д.: ЧП „Лира ЛТД”, 2006.– 416 с.

 1. Малая А. З людьми і для людей: Статті та інтерв’ю.– Д.: ІМА-прес, 2002.– 88 с.

 1. Питання історії Придніпров'я: Масові та суспільно-політичні рухи.– Д., 1990.– 145 с

 1. Політичні партії, громадські організації Дніпропетровської області: Довідник.– Д.: ІМА-прес, 2001.– 80 с.

 1. Статут територіальної громади м. Дніпропетровська.– Д.: Грані, 2001.– 47 с.

Див. також: Р.”Нестор Махно”; „Олександр Поль”, „Антін Синявський", „Дмитро Яворницький”; № № 269, 280, 282, 288, 291, 342, 345, 346, 475.

Історія краю

 1. Багалий Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Истор. этюд.– К., 1889.– 115 с.

 1. Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVІІІ століття.– Запоріжжя.: РА"Тандем-У", 1997.– 203 с.

 1. Боплан Г.Л., де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн.– К.: Наук. думка; Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін-т, 1990.– 256 с.: іл.– (Україна в міжнар. зв'язках: хроніки, мемуари, щоденники).– Рез. фр. та англ. мовами.

 1. Двуреченська О.С. Органи міського самоврядування Катеринослава: формування, структура та напрями діяльності (кінець XVIII-початок XX ст.).– Д: ВРК НГУ, 2006.– 169 с.

 2. Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. 1. На пошану професора Миколи Павловича Ковальського.– Д.: Промінь, 1997.– 534 с.

 1. Дніпропетровський історико-археографічний збірник: Вип. 2. / За ред. О.І.Журби.– Д.: Генеза, 2001.– 740 с.

 1. Екатеринославский юбилейный листок. 1787 – 9 мая – 1887. Апрель и май.– Екатеринослав, 1887.– 238 с.

 1. Заремба В. Живе слово. „Просвіта” Січеславського краю. У двох книгах. Кн. перша: Літературно-художнє видання.– Д.: ІМА-прес.– 2005.– 360 с.

 1. Збірник рефератів доповідей обласної наук.-практ. конф. з істор. краєзнавства.– Д.: ДДУ, 1990.– 201 с.

 1. З минувшини Подніпров'я (збірник матеріалів наукової конференції, привяч. Міжнародному дню музеїв, 17 травня 1994 р.).– Д.: ВПОП" Дніпро", 1995.– 177 с.

 1. Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 2.– Д.: РВК НГУ, 2005.– 221 с.

 1. Історія і культура Придніпров'я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник.– Д.: Національний гірничий університет, 2006.– Вип. З.– 239 с.

 1. Історія Криворіжжя: сучасний погляд на історичний період, постаті та краєзнавчі дослідження: Збірка статей / Укладач А.Матрос.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2001.– 160 с.

 1. Ковальов А.М. Обеліски над Кодацьким порогом.– Д.: Пороги, 2004.– 125 с.

 1. Ковалева И.Ф. Очерки истории племен Степной Украины / По материалам Днепрогэсовской экспедиции НКПроса УССР 1927-1932 гг.– Д., 1980.

 1. Летопись Екатеринославской Ученой Архивной комиссии / Под ред. А.Синявского.– Екатеринослав.

Вып. 2-й.– 1905.– 126, 134, II, 71 с.

Вып. 3-й.– 1905.– XV, 176 с.

Вып. 5-й.– 1909.– 166 с., 23 с. прил.

Вып. 6-й.– 1910.– 268 с.

Вып. 7-й.– 1911.– 271 с., 2 л. ил.

Вып. 8-й.– 1912.– 331 с.

Вып. 9-й.– 1913.– 275 с.

Вып. I-II.– 1904.– XXXIV, 1-206, 206 а-з, 207-255, 1-9 с.

Вып. 10-й.– 1915.– 385 с., 94 с. прил.

Вып. 4-й.– 1908.– 368 с.

 1. Летопись к 60-летию Долгинцевской церкви: Из собранных материалов составила Мягкоходова В.– Кривой Рог, 2005.– 43 с.

 1. Лохматова А. Катеринославское земство.– Запоріжжя: РА "Танлем-У", 1999.– 198 с.

 1. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Ред. проф. С.І.Світленко та ін.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 324 с.

 1. Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1.: Матеріали Першої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції (8-9 жовтня 1998 р., м. Дніпропетровськ).– Д., 1998.– 315 с.

 1. Наш край: Зб. праць з археології та історії краєзнавства. Вип. 1.– Дніпропетровськ: Промінь, 1971.– 158 с.

 1. Південна Україна XVІІІ-XІX століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.– Запоріжжя: РА"Тандем-У", 1996.– 192 с.

 1. Південна Україна ХVIII-ХIХ століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Випуск 1 (4).– 1998: РА"Тандем-У", 1998.– 276 с.

 1. Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. Вип. 3.– Запоріжжя: РА"Тандем-У", 1998.– 216 с.

 1. Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Вип. 4 (5).– Запоріжжя: РА"Тандем-У", 1999.– 300 с.

 1. Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович: Зб. статей.– Д.: Промінь, 1985.– 199 с.

 1. Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. праць. Вип. 1.– Д.: ДНУ, 2004.– 207 с.

 1. Рабочий класс Приднепровья. Формирование, традиции, социальный облик: Сборник научных трудов.– Д., 1989.– 123 с.

 1. Регіональне і загальне в історії: Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з'їзду (листопад, 1995р.).– Д.: Пороги, 1995.– 328 с.

 1. Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. Издан к XІІІ археологическому съезду в Екатеринославе / Под рук. В.В.Курилова.– Екатеринослав, 1905.– 313 + 204 с.: ил. + прил.

 1. Січеславський альманах: Зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. Вип. 1.– Д.: РВК НГУ, 2005.– 191 с.

 1. Січеславський альманах: Зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАН України.– Д.: РВК НГУ, 2006.– Вип. 2.– 175 с.

 1. Січеславщина. Краєзнавчий альманах / За ред. Г.К.Швидько.– Д.

Вип. 1.– 1997.– 77 с.

Вип. 2.– 1998.– 57 с.

Вип. III. Володимир Кунцер. З любові до отчого краю.– 2000.– 101 с.

 1. Скалозуб Ю. История Екатеринославской епархии 1775-1917 годы.– Д.: Січ, 2001.– 416 с.

 1. Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731-1823. Ч.1. (1731-1796 г.).– Одесса, 1936.– 288 с. + XI с. пред.

 1. Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье.– Д.: Проспект, 2003.– 304 с.

 1. Феодосий (Макаревский А.) Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII ст.– Д.: Дніпрокнига, 2000.– 1080 с.

 1. Швидько Г.К. Минуле у променях пам'яті.– К.: Генеза, 2004.– 70 с.

 1. Швидько Г.К. Мить довжиною в два тисячоліття // Моє Придніпров’я. Календар знаменних подій області на 2001 рік: Бібліогр. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2000.– С. 5-52; ...на 2002 рік...– Д.: ДОУНБ, 2001.– С. 6-20; ...на 2004 рік...– Д.: ДОУНБ, 2003.– С. 5-12.

* * *

 1. 1905 рік на Катеринославщині: Рекоменд. покаж. літератури / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Д., 1974.– 10 с.

Див. також: Р. „Адміністративно-територіальний поділ. Офіційні документи та матеріали”; „Видатні діячі краю”; „Промисловість”; „Транспорт. Зв’язок. Торгівля”; № № 75-80, 83-87, 91-96, 127-138, 140, 142, 145, 146, 148-152, 158, 159, 161-167, 170-178, 189, 190, 201- 213, 222-227, 232-235, 237-240, 243-248, 328, 442, 478, 489, 493, 599, 602-610, 615, 616, 620, 622, 624, 626, 629, 633, 638, 643, 648, 650, 652, 655-660, 663-667, 681, 683, 684, 688, 705, 710-712, 718-720, 732-737, 790, 805, 806.

Запорозькі вольності

 1. Запорожці: До історії козацької культури / Упоряд. тексту, передм. І.Кравченка. Упоряд. іл. матеріалу Ю.Іванченка.– К.: Мистецтво, 1993.– 400 с.: іл.

 1. Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVII століття: Монографія.– Д.: Ліра, 2003.– 464 с.

 1. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В.А.Смолій та ін.– К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006.– Т. 1.– 800 с.: іл.– Бібліогр.: с. 690-781.

 1. Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України.– Вип. 1.– Нікополь-Запоріжжя, 2004.– 172 с.

 1. Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ.– Вип. 2.– Нікополь-Д.: Пороги, 2005.– 140 с.

 1. Листи Івана Сірка: Матеріали до українського дипломатарію / Укладачі: Ю. Мицик, М. Кравець.– К., 1995.– 80 с.

 1. Літопис Самовидця / Видання підготував Я.І.Дзира.– К.: Наукова думка, 1971.– 207 с.

 2. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорізька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району": Нікополь, 10-11 жовт. 2002 р.– Запоріжжя: РА"Тандем-У", 2002.– 227 с.

 1. Мицик Ю.А. Козацький край. Нариси з історії Дніпропетровщини XV-XVIII ст.– Д.: Вид-во ДДУ, 1997.– 175 с.

 1. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про запорозьке козацтво.– 2-ге вид. випр. і доп.– Д.: Січ; К.: МП “Пам’ятки України”, 1991.– 302 с.: іл.– („Давно се діялось колись”).

 1. Мицик, Ю.А., Стороженко І.С. Засвіт встали козаченьки: Нариси.– Д.: Промінь, 1990.– 134 с.: іл.

 1. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI-середини XVII століття.– К.: Україна, 1991.– 253 с.– Бібліогр.: с. 247-252.

 1. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / Передмова та коментарі Г.К.Швидько; Пер з рос. Т.С.Завгородньої.– Д.: Січ, 1994.– 678 с.

 1. Стороженко І. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. Кн. перша: Воєнні дії 1648-1652 рр.: Наук. видання.– Д.: Вид-во ДДУ, 1996.– 320 с. + 3 вкл.

 1. “Тії слави козацької повік не забудем...” / Мицик Ю.А., та ін.– Д.: Промінь, 1989.– 118 с.

 1. Твій рідний край.– Дніпропетровськ: Промінь, 1968.– 240 с.

 1. Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков.– Владимир, 1903, Т. 1-2.

 1. Яворницкий Д.И. (Эварницкий Д.И.) Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Для старшого шк. віку. Ч.1-2.– К.: Веселка, 1995.– 447 с. (Укр. мовою); Також: Яворницький Д. І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / Підготовка тексту і наук.-довід. апарату С.В.Абросимової, Н.Є.Василенко; За заг. ред. Н.І.Капустіної.– 3-тє вид., випр. і доп.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.– Ч. І.– 312 с. + вкл.; Ч.ІІ.– 496 с. + вкл.

 1. Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків.– Д.: Січ, 2002.– 405 с.

 1. Яворницький Д.І. До історії степової України.– Д., 1929.– 536 с.; Також: Яворницький Д.І. До історії степової України.– Д.: Січ, 2004.– 443 с.

 1. Яворницький Д.І. Твори у 20-ти т.: Наук. видання.– К.–Запоріжжя: Тандем-У. (Сер.: „Історія, краєзнавство, археологія”).

Т.1.– 2004.– 517 с.; Т. 2.– 2005.– 379 с.

 1. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т.– Львів: Світ, 1990.; Також: Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. / За ред. П.С.Сохань та ін.– К.: Наук. думка, 1990.– („Пам’ятки іст. думки України”).

Див. також: № № 223-227, 232, 237, 247, 789, 790, 792-794, 796-800, 802-804, 807-809.

Дніпрове лоцманство

 1. Вербов С. По Днепру через пороги.– Д.: Днепрокнига, 2001.– 167 с.

 1. Козар П. На Дніпрельстан через пороги: Вибране / Упоряд. М.Чабан.– Д.: УкО ІМА-прес, 2000.– 160 с.

 1. Козар П.А. Лоцмани Дніпрових порогів: Історичний нарис.– Д.: Вид-во ДДУ, 1996.– 96 с.

 1. Омельченко Г.М. Спогади лоцмана порогів Дніпрових.– Д.: Січ, 1998.– 159 с.

 1. Омельченко Г.М. Дніпрові лицарі.– Д.: Поліграфіст, 2000.– 184 с.

Див. також: № № 472.

Політичні репресії. Голодомори

 1. Голод 1933 року в Україні: Свідчення про винищування Москвою українського селянства.– 2-ге вид., доп.– Д.-Мюнхен, 1993.– 223 с.

 1. Голод: Хроніка, документи та матеріали голоду 1921-1923, 1932-1933 років на Криворіжжі.– Кривий ріг: Видавничий дім, 2003.– 384 с.

 1. Іванченко Б.П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 р.р. в Дніпропетровській області.– Павлоград, 2003.– 68 с.

 1. Криворіжжя: більшовизм проти Православ'я (1920–1930): Збірник документів і матеріалів.– Кривий Ріг: Видав­ничий дім, 2005.– 132 с.

 1. Матющенко Б.О. У жорнах голодоморів. Хроніки. Документ. видання.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 232 с.

 1. Мельник О. Голод: Хроніка, документи та матеріали голоду 1921-23, 1932-33 років на Криворіжжі.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003.– 384 с.

 1. Повернені імена: Мартиролог / За наук. ред. В.В.Іваненка.– Д.: Науково-редакц. обл. цент по підготовці й виданню темат. серії книг "Реабілітовані історією", 2002.– 479 с.– („Реабілітовані історією”).

 1. Реабілітовані історією. За відсутністю складу злочину...: до історії політичних репресій 20-х-початку 50-х років у Дніпропетровському гірничому інституті.– Д.: НГУ, 2000.– 193 с.

 1. Свідчення з минувшини: Мовою документів / За ред. В.В.Іваненко.– Д.: Моноліт, 2001.– 320 с.– („Реабілітовані історією”).

 1. Сіренко B.I. Велика зона злочинного режиму: Про переслідування та ре­пресії українських інакодумців у 70-80-х роках минулого сто­ліття.– Д.: Пороги, 2005.– 273 с.

* * *

 1. “Серп і молот – зате голод”. Пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 42 с.

Друга світова війна

 1. Бухтияров В. Освободители: Книга очерков об освободителях Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 – зимой 1944 гг.– Кривой Рог: Саксагань, 1999.– 240 с.

 1. Війна 1941-1945 pp.: події, оцінки, спомини: Матеріали міжрегіо­нальної наукової конференції.– Кривий Ріг: Мінерал, 2005.– 180 с.

 1. Іванченко І.Л. Діяльність Похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ої світової війни.– Севастополь: Просвіта, 2003.– 78 с.

 1. Книга Пам'яті України. Дніпропетровська область / Головна ред. кол.: В.І.Герасимов та ін.– Дніпропетровськ: Січ.

Кн. 1: Апостолівський район, Васильківський район, Верхньодніпровський район.– 1993.– 730 с.

Т.2.: Дніпродзержинськ. Дніпропетровський район.– 1994.– 685с.

Т. З.: В 2-х кн. Кн. 1: Місто Дніпропетровськ (А – Ф).– 1994.– 631 с.

Т. З.: В 2-х кн. Кн. 2: Дніпропетровськ.– 1994.– 651 с.

Т. 4: Новомосковськ. Новомосковський район.– 1994.– 520 с.

Т. 5. Криничанський район. Нікополь. Нікопольський район. Орджонікідзе.– 1995.– 631 с.

Т. 6: Петропавлівський район. Покровський район. П’ятихатський район.– 1995.– 718 с.

Т. 7: Софіївський район. Царичанський район. Широківський район.– 1995.– 529 c.

Т. 8: Кривий Ріг. Криворізький район.– 1995.– 614 с.

Т. 9: Жовті Води. Марганець. Магдалинівський район. Межівський район.– 1995.– 611 с.

Т. 10: Петриківський район. Синельникове і Синельниківський район. Солонянський район.– 1995.– 731 с.

Т. 11: Місто Павлоград. Павлоградський район. Томаківський район. Юр’ївський район.– 1995.– 743 с.

Т.12. В 2-х кн.: Персоналії, які не увійшли до попередніх 11 томів. Кн.1-ша.– 1996.– 687 с.; Кн. 2-га.– 1997.– 579 с.

 1. Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В 2-х к. Кн 2.– Д., 2000.– 324 с.

 1. Книга Скорботи України. Дніпропетровська область. Том 4 / Головна ред. кол.: І.О.Герасимов (керівник) та ін.; обласна ред. кол.: Т.М.Кравченко (керівник) та ін.– Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2005.– 500 с.

 1. Немыкин А.К. Герои Днепропетровщины: Очерки о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.– Д.: Січ, 2006.– 829 с.

 1. Они освобождали Днепропетровск: Очерки о героях Днепра, воспоминания участников форсирования и освобождения Днепропетровска, материалы фронтовых газет / Упор. Г.В.Ніколенко.– Д.: Січ, 2003.– 196 с.

 1. Они освобождали Никополь: Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Состав. Н. Аверьянов.– Д.: Пороги, 2001.– 251 с.

 1. Они освобождали Родину: Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Упорядник М.П.Авер'янов.– Д.: Пороги, 2001.– 252 с.

 1. Перепадя П. Драматична рапсодія: Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003.– 150 с.

 1. Романчук Л. Жовті сліди на гарячому попелі, або Слід на потертій фотографії: Хронікально-історичний есей.– Д.: Січ, 1998.– 167 с.

 1. Свіча пам'яті: Книга друга.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 544 с.

 1. Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945).– Д.: Оксамит-Текс, 2005.– 294 с.

 1. Суворов Р. Дорога в бессмертие: Документально-художественный роман-хроника об освобождении Днепропетровщины от немецко-фашистских захватчиков.– Д.: Пороги, 1999.– 275 с.

 1. Циганок Н. О. „Якщо загину – залишиться пам'ять”: Історико-публіцистичний збірник про металургів Дзержинки у роки Великої Вітчизняної війни.– Д.: Пороги, 2005.– 185 с.

 1. Широківщина в роки війни. 1941-1945 рр. Ч.1. / Упорядн.: Л.О.Бай, В.О.Ганенко.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 170 с.

* * *

 1. Визволення Дніпропетровщини. До 60-річчя звільнення області від фашистських загарбників: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д., 2003.– 49 с.

 1. Дніпропетровщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: До 30-річчя з дня визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників: Рекоменд. покаж. літератури / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Д., 1973.– 43 с.

 1. Дніпропетровчанки – учасниці Великої Вітчизняної війни: Рекоменд. покажчик літератури / Упоряд. С.Карнаух.– Д.– 1975.– 13 с. (До міжнародного року жінки).

 1. Дніпропетровщина у полум’ї війни: Наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб, Л.Задворна, К.Костіна.– Д.: ДОУНБ, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с.

 1. Зірки партизанської слави: Метод.-бібліогр. покажчик-довідник / Укладачі: І.С.Голуб, Т.Я.Зайцева, Г.М.Коротоножкіна, Т.Ф.Кузнєцова, Є.Д.Прудченко.– Д.: ДОУНБ, 2002.– 166 с.

* * *

 1. Братанич Б. В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Козацька доба XVI-середина XVIII ст: Підручник для 8-го кл.– Д.: Дніпрокнига, 2005.– 333 с.

 1. Братаніч Б.В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Наш край у складі Російської імперії. Друга половина ХVIII ст.-1914 р.: Підручник для 9-го кл.– Д.: ВАТ "Дніпрокнига", 2006.– 372 с.

 1. Братаніч Б.В., Романенко M.I. Історія краю. Дніпропетровщина: Наш край у складі Російської імперії. Друга половина XVIII ст.-1914 р.– Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2006.– 373 c.

 1. Недосекіна Т.В. Оповідання з історії рідного краю. Дніпропетровщина: Навч. посіб. для учнів 5-х класів загально освіт. шкіл Дніпропетр. області.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 125 с.

 1. Недосєкіна Т.В. Історія рідного краю. Дніпропетровщина з найдавніших часів до ХV ст.: Навч.посібник для уч. 6-7 кл. загальноосв. шкіл Днепропетр. області.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 171 с.

 1. Романенко М.І., Братаніч Б.В. Історія України та Дніпропетровщини. 7 клас.– Перевид.– Д.: Промінь, 2005.– 288 с.

 2. Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 класів загальноосвітньої школи / Упоряд. І.Голуб, Т.Недосєкіна.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 767 с: іл.

Природа. Природні ресурси краю. Клімат.

Екологічні проблеми області

 1. Агроклиматический справочник по Днепропетровской области.– Ленинград, 1958.– 87 с.

 1. Акинфиев И.Я. Ботаническое исследование Новомосковского уезда Екатеринославской губернии: Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи.– Зап. Моск. о-во испыт. природы. отд. ботан.– 1896.–Вып. 3.– С. 1003.

 1. Балки Придніпров'я очима дітей: Матеріали підсумкового семінару (17 жовтня 2001 р.).– Д., 2001.– 64 с.

 1. Барг І.М. Нариси геологічної історії Дніпропетровщини.– Д.: ТзОВ “Альфа” НМОПІ, 1997.– 148 с.

 1. Богомаз М.С. Придніпров'я рухається та тече...– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 414 с.

 1. Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів / За загальною ред. проф. Л.І. Зеленської.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 124 с.

 1. Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє. Малі сестри Дніпра: Матеріали досліджень природної та культурної спадщини в басейнах річок Домоткань і Самоткань у 2001-2003 роках.– Д., 2003.– 134 с.

 1. Заповідна природа Дніпропетровщини: Метод.-довід. посіб. для тих, хто прагне зберегти красу рідної природи і примножити природно-заповідний фонд / Голов. ред. М.К.Шпак, Уклад. В.В.Манюк.– Д., 2000.– 62 с.

 1. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини.– К.: Фітосоціоцентр, 2001.– 360 с.

 1. Минералогия Криворожского бассейна.– К.: Наук. думка, 1977.– 544 с.

 1. Наш римський ліс: Зб. науково-публіцистичних матеріалів, присвячених природному урочищу "Римський ліс" на Верхньодніпровщині / Упоряд. П.Чегорка, В.Колісник, В.Манюк.– Д., 2004.– 76 с.

 1. Пахомов О.Є., Горбань В.В., Воронова Н.В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров'я: Монографія.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 243 с.

 1. Природна спадщина Дніпропетровщини / Автор тексту і фото Вад. В. Манюк.– Б.м., 2003.– 18 с.: кольор. іл.

 1. Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Дніпропетровської області та шляхи залучення молоді до їх вирішення: Інформаційно-методичні матеріали для учасників конференції та широкої природоохоронної громадськості.– Д.: Гамалія, 2003.– 97 с.

 1. Проблемы развития природно-заповедного фонда Днепропетров­ской области и пути привлечения молодежи к их решению. Вип. 1. / Под. ред. П.И.Ломакина.– Д.: Гамалія, 2005.– 124 с.

 1. Проблеми створення Орільського національного природного парку: Матеріали науково-практичного семінару м. Дніпродзержинськ, 16 листопада 2000 року.– Д.-Дніпродзержинськ: Еколого-туристичне об'єднання "Орлан", 2000.– 58 с.

 1. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году.– С-Пб, 1787.

 1. Свята справа: Інформаційно-публіцистичний альманах.– Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2005.– 88 с.

 1. Січеславщина: Краєзнавчий альманах. Вип. 4. Скарби Придніпровського степу / За ред. Г.К.Швидько.– Д., 2002.– 87 с.

 1. Соколов И.А., Приходько А.П. Минеральные виды строительного сырья Днепропетровской области и их радиационные параметры.– Д.: ПГАСА, 2004.– 50 с.

 1. Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 90-річчя від дня народження професора О.Ф.Михайлова.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 112с.

 1. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Монографія.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 276 с.

 1. Щорічник по опадах та температурі повітря за 1968 рік по Дніпропетровській області.– Д.: Промінь, 1970.– 218 с.

 2. Экология мегаполиса: Адаптация населения города Днепропетровска в техногенных зонах / Левенко А.С., Колотенко В.П., Переметник Н.Н. и др.– Д.: ИМА-пресс, 2002.– 32 с.

 1. Экология мегаполиса: Экологические аспекты промышленного развития Днепропетровска / Под ред. И.И.Куличенко.– Д.: ІМА-прес, 2002.– 368 с.

 1. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географічно-історичний нарис.– Д.: Промінь, 1989.– 140 с.

Див. також: Р. „Дніпрове лоцманство”; № № 79, 81, 83, 91, 92, 94, 114-121, 341, 368, 396, 367, 400.

Економіка області

 1. Бюджетний процес та міжбюджетні відносини на рівні області: Збірн. законів України, указів Президента України, постанов Кабінету міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації і рішень обласної Ради.– Д., 2003.– 269 с.

 1. Вагонова А.Г. Экономические проблемы поддержания мощностей инвестирования угольных шахт Украины.– Д.: РВК НГУ, 2005.– 287 с.

 1. Веретенников В. Куда мчится “Дикий табун”: Статьи и размышления человека-созидателя, руководителя, политика, журналиста, писателя.– Д., 1998.– 180 с.

 1. Витрати і доходи домогосподарств України у 2001 році: Статистичний бюлетень, Ч. ІІ: Автономна республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь. Дніпропетровська область (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України).– К.: Держкомстат України, 2002.– 126 с.

 1. Днепровский экономический район: (Экономико-географический очерк) / Т.Коцюбинский.– Д.: Кн. изд-во, 1963.– 56 с.

 2. Днепропетровская область за годы Советской власти: Стат. сб.– Д., 1968.– 248 с.

 1. Днепропетровские банки: Справочное издание.– Д.: "Гесла" ЛТД, 2005.– 117 с.

 1. Днепропетровщина в девятой пятилетке (1971-1975 годы): Стат. сб.– Д., 1976.– 132 с.

 1. Днепропетровщина в одиннадцатой пятилетке (1981-1985гг.): Стат. сб.– Д., 1986.– 228 с.

 1. Днепропетровщина в цифрах: (к 45-летию победы в Великой Отечественной войне).– Д., 1990.– 76 с.

 1. Днепропетровщина за три года десятой пятилетки (1976-1978гг.): Стат. сб.– Д., 1979.– 160 с.

 1. Днепропетровщина за три года одиннадцатой пятилетки (1981-1983гг.): Стат. сб.– Д., 1984.– 186 с.

 1. Днепропетровщина к 70-летию Великого Октября: Стат. сб.– Д., 1987.– 260 с.

 1. Днепропетровщина от выборов к выборам: Стат. сб.– Д., 1987.– 114 с.

 1. Днепропетровщина от конференции до конференции 1986-1988гг.: Стат. сб.– Д., 1988.– 281 с.

 1. Дніпропетровська область у цифрах та фактах.– Д., 2002.– 12 с.

 1. Достижения Днепропетровщины к 60-летию образования СССР: Стат. сб.– Д., 1982.– 125 с.

 1. Дніпропетровський економічний адміністративний район / М.Лапко.– Д.: Обл. вид-во, 1959.– 107 с.

 1. Дніпропетровщина в цифрах у 1993 році: Короткий статистичний довідник.– Дніпропетровськ, 1994.– 72с

 1. Дніпропетровщина: можливості та перспектива.– Б.м., Б.г. Ел. опт. диск (CD-ROM).

 1. Зайцев, О.Г., Коцюбинський Т.Т. Індустріальне Придніпров'я.– Д.: Промінь, 1966.– 128 с.

 2. Итоги социально-экономического развития области за 1991 год.– Д., 1992.– 146 с.

 1. Місцеві фінанси Дніпропетровської області в історичних подіях і цифрах.– Д., 2001.– 149 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області: Стат. зб.– Донецьк: Статистика, 1966.– 282 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області в 1970 році: Стат. зб.– Донецьк: Статистика, 1971.– 176 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області у 1993 році: Стат. щорічник.– Д., 1994.– 343 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області: Стат. збірник.– Д.: Кн. вид-во, 1960.– 221 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області у 1994 році: Стат. щорічник.– Д., 1995.– 387 с.

 1. Народное хозяйство Днепропетровской области 1992: Стат. ежегодник.– Д., 1992.– 286 с.

 1. Програма розвитку міста: Дніпропетровськ-2000: стратегія зростання.–Д., 2000.– 87 с.

 1. Программа развития города: "Днепропетровск 2010: Стратегия роста.– Д., 1999.– 49 с.

 1. Розробка регіонального соціального бюджету: Методичні рекомендації / За заг. ред. Ю.І.Єханурова; за ред. Н.П.Баранової, Н.М.Дєєвої / Центр перспективних соціальних досліджень Мінпраці та соціальної політики і НАН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська державна фінансова академія.– Д.: ДДФА, 2005.– 208 с.

 1. Соціально-економічне становище області за 2001 рік. 12 (476).– Д.: Обл.управління статистики, 2002.– 96 с.

 1. Социально-экономическое развитие Днепропетровщины за 1986-1990гг.: Стат. сб.– Д., 1991.– 175 с.

 2. Статистичний бюлетень: Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за 2001 рік.– Д.: Обл. управління статистики, 2002.– 96 с.

 3. Статистичний щорічник Дніпропетровської області...– Д., Головне управління статистики.

за 1998 рік.– 1999.– 418 с.

за 2001 рік.– 2002.– 507 с.

за 2002 рік.– 2003.– 589 с.

за 2003 рік.– 2004.– 601 с.

за 2004 рік.– 2006.– 620 с.

 1. Экономическое и социальное развитие области от выборов к выборам: Стат. сб.– Д., 1989.– 66 с.

* * *

 1. Аттестация и рационализация рабочих мест – важное средство подъема экономики. Опыт работы предприятий Днепропетровской области по повышению эффективности производства и социальному развитию на основе аттестации и рационализации рабочих мест: Рекоменд. библиограф. указ. / Сост. Л.И.Загайная.– Д., 1985.– 21 с.

Див. також: Р. ”Зовнішньоекономічні зв’язки. Інвестиційна привабливість”; „Промисловість”, „Транспорт. Зв’язок. Торгівля”, „Агропромисловий комплекс”; № № 73, 74, 122, 333.

Зовнішньоекономічні зв’язки. Інвестиційна привабливість

 1. Дніпропетровський регіон відкритий для співробітництва зі світом: Буклет.– Д., 2003.

 1. Дніпропетровщина-2005: Перспективи співробітництва.– Д.: Арт-Прес, 2005.– 32 с.

 1. Дніпропетровщина інвестиційна / Дніпропетровська обласна державна адміністрація.– Д.: НВП „Дія”, 2006.– 82 с.– (укр. та англ. мовами).

 1. Дніпропетровщина: крок у майбутнє: Грані інвестиційної політики регіону / Гл. ред. Ю.Лигун.– Д.: Проспект, 2004.– 191 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Дніпродзержинська.– Д.: Арт-прес, 2004.– 24 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Дніпропетровська.– Д.: Арт-прес, 2004.– 24 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Кривого Рогу.– Д.: Арт-прес, 2004.– 20 с.

 2. Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області 2006 рік / Дніпропетровська обласна державна адміністрація.– Д.: НВП „Дія”, 2006.– 136 с.– (укр. та англ. мовами).

* * *

 1. Мости дружби (Економічні зв’язки дніпропетровців): Рекоменд. список / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Д., 1972.– 13 с. (До 50-річчя утворення СРСР).

Промисловість

 1. Базарянинов В. Дзержинка: годы и судьбы: Очерки истории Днепровского металлургического комбината им. Ф.Э.Дзержинского.– Д.: Пороги, 1999.– 276 с.

 1. Бароненко Г. Крупнейшая в Европе: ЦОФ Павлоградская – 30 лет.– Д.: ИМА-пресс, 2004.– 103 с.: фото. цв.

 1. Буланова Н.Н. Седые берега судьбы: Очерки истории ОАО "Днепроцемент " 1934-2004.– Д.: Металл, 2004.– 223 с.

 1. В свете голубого огня: 50-летию Днепродзержинского управ­ления по эксплуатации газового хозяйства посвящается.– Д.: ЧП „Лира ЛТД”, 2005.– 164 с.

 1. Властелины мирных взрывов. „Кривбасвзрывпрому” – 35: Книга-фотоальбом.– Кривой Рог: ООО „Этюд-сервис”, 2004.– 163 с.

 1. Возраст зрелости. Шахте "Павлоградская" – 35 лет: Документальное издание / Сост. А.Ф.Совриков.– Д.: ИМА-пресс, 2003.– 96 с.

 1. Годы и люди: Издательство „Зоря”: Четверть века флагману полиграфии Днепропетровщины.– Д., 2001.– 61 с.

 1. Годы и люди: ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат".– Б.м., 2001.– 79 с.

 1. ГП НПО "Павлоградский химический завод": 75 лет.– Д.: Колорграф, 2004.– 112 с.

 1. Днепропетровский комбайновый: Краткий очерк.– Д.: Промінь, 1974.– 147 с.: фото.

 1. “Дніпрошина”: роки, події, люди: Коротка історія відкритого акціонерного товариства “Дніпрошина” / Упорядн. В.Суслін.– Д.: Пороги, 2001.– 153 с., іл.

 2. Зорина Н.Г. Солнце на рабочих ладонях: Краткий очерк истории ОАО "Днепротяжмаш".– Д., 2001.– 188 с.

 1. Кодунов О.Б. Вікова історія Інгулецьких рудників.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2001.– 50 с. (Рос. мовою).

 1. Лицом к огню: Краткий очерк истории Днепропетровского ордена Ленина металлургического завода имени Г.И.Петровского.– Д.: Промінь, 1972.– 304 с.

 1. Легли фундаменты в окопы: Тресту "Днепропетровскпромстрой" – 60 лет / В.Жук.– Д.: ИМА-пресс, 2004.– 160 с.

 1. Люди, мода, роки: Нариси історії Дніпропетровської фірми “Мрія” / Під заг. ред. Ю.І.Скірка.– Д.: Пороги, 1998.– 187 с.

 1. Металл и люди (История фабрик и заводов).– Д.: УкО ИМА-пресс, 1998.– 124 с.

 1. Никопольский завод ферросплавов: годы и люди.– Д.: Зоря.– 2006.– 112 с.

 1. ОАО “Новомосковский трубный завод». 1935-2005.– Д.: Зоря, 2005.– 351 с.

 1. О. М. Поль і розвиток гірничої промисловості в Криворізькому басейні: Матеріали громадських читань.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2002.– 208 с.

 1. Павлоградскому механическому заводу 70 лет (1931-2001): Краткие очерки по истории Павлоградского механического завода Производственного объединения “ГП Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова”.– Дніпропетровск: Пороги, 2001.– 240 с.

 1. Палмаш. Полвека истории...: 50 лет (1954-2000).– Д.: АРТ-ПРЕС, 2004.– 240 с.

 1. Пискун Н.И., Пидгурский И.И. Горячий кокс: Краткий очерк истории Баглейского коксохимического завода.– Д.: Пороги, 1993.– 189 с.

 1. Приднепровский химический завод: Исторический очерк.– Днепродзержинск, 1997.– 159 с.

 2. Пронькин В. На „Криворожстали” до и после.– К.: Логос, 2000.– 404 с.

 1. Саенко Ф.П. На пороге нового столетия: Краткие очерки об Открытом Акционерном Обществе "Никопольский завод ферросплавов".– Д.: Пороги, 2001.– 99 с.

 1. Сіренко О. Ідеї на шахті ім. М.І.Сташкова стають реальністю.– Д.: ІМА-прес, 2005.– 112 с.

 1. Спевак Н. Первый директор. Новое время.– Д.: РВВ ОП ДКД, 2000.– 190 с.

 1. Судак Н. Азотчики Приднепровья: Крат. очерк истории Днепродзержинского производственного объединения „Азот”.– Д.: Промінь, 1988.– 175 с.: ил.

 1. Флагман в степи: Шахте „Степная” – 40 лет: Документальне видання.– Д.: ІМА-прес, 2005.– 96 с.

* * *

 1. Акционерное общество Днепротяжмаш.– Д.: Днепротехсервис, 2003.– 9 с.

 1. Альбом видов Днепровского завода и рудников Южно-Русского Днепровского металлургического общества.– Б.м., Б.г.: 35 іл.

 1. ВАТ „Північний гірничо-збагачувальний комбінат”.– Кривий Ріг, 2006.– 8 с.

 1. Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат: Каталог.– Б.м., 2003.– 36 с.

 1. Государственное предприятие „Никопольский трубный завод”.– Б.м, Б.г.– 23 с.

 1. Днепровский машиностроительный завод. 50 лет.– Б.м, Б.г.– 15 с.

 1. Днепровский металлургический завод имени Ф.Э.Дзержинского.– К.: Политиздат Украины, 1979.– 30 с.

 1. Днепропетровский стрелочный завод.– Б.м., Б.г.– 38 с.

 1. Дніпропетровський шинний.– К.: Реклама, 1967.– 62 с.

 1. Криворожский государственный горно-металлургический комбинат.– Б.м, Б.г.

 1. Никопольский завод ферросплавов: Открытое акционерное общество.– Д., 2000.– 7 с.

 1. ОАО „Днепродзержинский коксохимический завод”.– Б.м, Б.г.– 11 с.

 1. ОАО Новомосковский трубный завод: Каталог продукции.– Б.м., Б.г.– 8 с.

 1. Открытое акционерное общество Днепротяжмаш.– Б.м., Б.г.– 14 с.

 1. 50 років Придніпровській ТЕС.– Д., 2004.– 14 с

 1. ЮТЗ: Никопольский ордена Ленина Южнотрубный завод имени 50-летия Великой октябрьской социалистической революции: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1984.– 47 с.: ил.

* * *

 1. Завод-революционер, завод-труженик: История заводов и фабрик: Рекоменд. указ. (о Днепропетр. металлург. з-де им. Г.И.Петровского) / Сост.: С.Г.Карнаух, В.П.Острейко, А.Е Смоткина, А.Н.Харитонова.– Д., 1978.– 80 с.– (Сер. “История заводов и фабрик”).

 1. Орденоносная Дзержинка. К 90-летию Днепровского ордена Ленина металлургического завода им. Дзержинского: Рекоменд. указ. лит. / Сост.: А.Т.Воропай, Г.Ф.Горбонос, Н.Н.Сучкова.– Д., 1979.– 53 с.

 1. Приднепровская ГРЭС – флагман энергетики: Краевед. библиограф. указ. / Острейко В.П.– Д., 1979.– 17 с. (Сер.: “История заводов и фабрик”).

Див. також: № № 257, 270.

Транспорт. Зв’язок. Торгівля

 1. Ахматов С. Рассказ о Днепропетровском метро.– Д.: Промінь, 1989.– 135 с.

 1. Василенко, Б.М. Соколиный взлет: Документальные очерки.– 2-е изд.– К.: Молодь, 1982.– 206 с.

 1. Василенко Б.М. Высокий взлет.– К.: Политиздат Украины, 1978.– 112 с.

 2. Дніпропетровський поштамт-100 років: Він зв'язує міста, поєднує людей.– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005 (АРТ-ПРЕС).– 104 с.

 3. Дорога и люди. Документальные очерки.– Д.: УкО ИМА-пресс, 1998.– 320 с.

 1. Лазебник В.И. Озерка наша: Исторический очерк о Днепропетровском Центральном рынке.– Д.: Арт-Прес, 2001.– 400 с.

 1. Мазін М. Високе небо: Короткий ілюстративний нарис про “Дніпроавіа”.– Д.: Січ, 2001.– 94 с.: 138 фотоіл.

 1. Мирончук В. Історія Катеринославської залізниці (остання четверть ХІХ – початок ХХ століття): Нарис.– Д., 2003.– 52 с.

 1. Паппо-Корыстин В., Платонов В., Пащенко В. Днепровский ракетно-космический центр: Краткий очерк становления и развития ДАЗ ЮМЗ КБЮ Хроника дат и событий.– Д.: ПО ЮМЗ КБЮ, 1994.– 180 с.

 1. Ринки Дніпропетровська: Альманах.– Д.: Герда, 2000.– 60 с.

 1. Транспорт. Присвячується 70-річчю Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту: Збірник наукових праць. Вип. 5 / Гол. ред. Є.П.Блохін та ін.– Д.: "Наука і освіта", 2000.– 107 с.

 1. Транспорт Дніпропетровщини: Європейський шлях розвитку: Монографія / Г.М. Кірпа, М.А. Швець, О.І. Момот та ін.– Д.: ТОВ "ЕНЕМ", 2003.– 111 с.: іл

 1. Транспорт и связь Днепропетровской области: Стат. сб.– Д., 1991.– 36 с.

* * *

 1. Дорога до нових обріїв: Фотоальбом.– Б.м., 2003.– 144 с.

 1. Придніпровська залізниця: 125 років: Буклет.– 1998.– 14 с.

Агропромисловий комплекс

 1. Агропромисловому комплексу – високу ефективність: Досвід боротьби за прискорений розвиток сільськогосподарського виробництва у Нікопол. р-ні.– Д.: Облполіграфиздат, 1983.

 1. Агропромышленный комплекс. Статистический бюллетень № 1/31 за 1989 год.– Д., 1989.– 35 с.

 2. Агропромышленный комплекс. Статистический бюллетень № 7 за 1987 год.– Д., 1987.– 51 с.

 1. Агротехнічні заходи по збільшенню виробництва овочів у колгоспах і радгоспах Дніпропетровської області.– Д.: Кн. вид-во, 1963.– 27 с.

 1. Горизонты села: днепропетровский вариант.– М: Агропромиздат, 1988.– 63 с.

 1. За высокие урожаи овощей: Из опыта работы передовых хозяйств области.– Д.: Облполиграфиздат, 1985.– (Буклет).

 1. Наличие и использование производственных мощностей на предприятиях агропромышленного комплекса в 12-ой пятилетке. Статистический сборник.– Д., 1991.– 37 с.

 1. Осадчий Г.М., Скворцов В.А. Высокие урожаи фруктов (на примере колхоза им. Орджоникидзе Никопольского района Днепропетровской области).– М.: Колос, 1983.– 63 с.

 1. Політика конкретних справ: Аграрна реформа в дії.– Д.: ІМА-прес, 2002.– 232 с.

 1. Програма селекції та розвитку тваринництва Дніпропетровської області на 2003-2010 роки.– К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003.– 149 с.

 1. Рубіж майстерності і вміння: Досвід роботи трудівників агропромислового комплексу області за досягнення дніпропетровського мільйона тонн зерна кукурудзи: Буклет.– Д., 1985.

 1. Саенко М. На своей земле: Заметки фермера: Документально-художественное издание.– Д.: ИМА-пресс, 1999.– 448 с.

* * *

 1. Агрокультура. Растениеводство.– Б.м, 2006.– 38 с.

 1. Агрофірма " Нібас".– Д.: ІМА-прес, 2004.– 14 с.

 1. Колхоз "Победа": Степная академия.– М.: Планета, 1984.– 64 с

Соціальна інфраструктура

Охорона здоров’я

 1. Бельский Я.В. Из истории медицины Павлограда в ХХ веке: Историко-документальный очерк.– Д.: Пороги, 2002.– 215 с.

 1. Вторая конференция врачей Днепропетровской области: Вопросы клинической медицины: (Тезисы докладов).– Д., 1982.– 127 с.

 1. Здравоохранение и социальное обеспечение. Статистический сборник № 1/2.– Д., 1993.– 34 с.

 1. Короленко Л.С. На сторожі здоров'я людини: Нарис з історії ветеринарної медицини Дніпропетровщини.- Д.: Поліграфіст, 2001.-112 с.

 1. Моргачева В.И., Штепа А.П. Государственной санитарно-эпидемиологической службе города Днепропетровска 125 лет.– Д.: Арт-Пресс, 2004.– 368 с.

 1. Рыженко С.А., Гужва З.Г. Клятва Богине Гигиене. Летопись становления санэпидслужбы Днепропетровской области к 100-летию: Исторические очерки.– Д.: ИМА-пресс, 2001.– 360 с. (Рос. и укр. яз.).

 1. Рыженко С.А. и др. От уезда до республики / С.А.Рыженко, З.Г.Гужва, М.О.Гужва.– Д.: ИМА-прес, 2004.– 176 с.

 1. Савенков Ю.Ф. История торакальной хирургии Днепропетровской области.– Д.: РИА Днепр-VAL, 2002.– 137 с.

 1. Сборник научных работ, посвященный 100-летию Днепропетровской клинической больницы им. И.И.Мечникова.– Д., 1948.– 251 с.

 1. Солоний Лиман. Історія і сучасність: Альбом / Літ. опрацювання С.Р.Бурлакова.– Д.: Дніпрокнига, 2005 (АРТ-ПРЕС).– 224 с.: фото.– („Пізнавай і шануй свій край”).

 1. Шаломова Л.Б. Здравоохранение Днепропетровска: Краткий исторический очерк 1776-1993.– Д., 1993.– 88 с.

 1. Шеремет С.В. Медицина Никополя в ХХ веке: Ист. докум. очерк.– Д.: Пороги, 2001.– 184 с.

Див. також: № № 288, 293, 297.

Спорт
 1. Аксельрод Э. Дороги, которые нас выбирают: Записки альпиниста.– Д.: Промінь, 1989.– 103 с.

 1. Асаев В.В. Им покорился Олимп.– Д.: Промінь, 1980.– 144 с.: іл.

 1. Дорофеев Л. Трудные мили: Записки яхтсмена.– Д.: Січ, 1991.– 93 с.

 1. Емец В.А., Жиздик Г.А. Золотой сезон "Днепра".– Д.: Промінь, 1984.– 38 с.

 1. Коршун П.П. Феномен „королевы” Днепродзержинска и ее герои Украины, СРСР. В 2-х кн.– Д.: Пороги, 2006.

Кн. 1.– 473 с.; Кн. 2.– 454 с.

 1. Развитие физкультуры и спорта в Днепропетровской области (1975-1978 гг.): Справочный материал.– Д., 1979.– 44 с.

 1. Спортивное Приднепровье.– Д., 1982.– 8 с.

Наука і освіта
 1. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (1966-2006): Законність. Професіоналізм. Чуйність.– Д.: Арт-Прес, 2006.– 311 с.

 1. Інститут "Дніпродіпрошахт" і вугільна промисловість України.– Д.: Лира ЛТД, 2006.– 335 с.

 1. Історія Дніпропетровського Державного аграрного університету / Відповід. ред. М. Масюк.– Д.: ДДАУ, 1997.– 150 с.

 1. Металургійна наука-підприємствам Придніпров'я: Збірник наукових праць.– Д.: Системні технології, 2004.– 202 с.

 1. Терпигорев А. Воспоминания горного инженера.– М.: Академия наук СССР, 1956.– 272 с.

 1. Творцы стальных артерий / Г. Гуляев, О. Семенов, А. Шведченко и др.: Ред. кол.: О. Семенов (отв. ред.) и др.– Д.: Промінь, 1989.– 151 с.: ил.

 1. Шаповал И.М. Ученые Днепропетровщины на службе семилетки.– Д.: Кн. изд-во, 1960.– 61 с.

* * *

 1. Вища школа Дніпропетровської області.– Д.: Арт-прес, Б. р.– 16 с.

 1. Дніпропетровська державна медична академія – 85 років.– Д.: Пороги, 2001.– 30 с.

 1. Институт геотехнической механики АН УССР.– К.: Реклама, 1978.– 24 с.

* * *

 1. Днепропетровские изобретатели – науке и производству: Указ. изобретений 1986-1987 гг. / Сост. Т.А.Абраимова, О.С.Гайдук, Т.В.Неделько.– Д., 1988.– 278 с.

 1. Катеринославська вчена архівна комісія (1903-1916): Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.С.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 14 с.

 1. Наши земляки – лауреаты Ленинских премий СССР в области науки и техники (1959-1966 гг.): Краевед. библиогр. указатель / Сост. Р.Карпухина.– Д., 1979.– 18 с.

 1. Професори: Бібліографічний довідник професорів ДДМА / Упорядн. О.Люлько.– Д.: Пороги, 2002.– 318 с.

Див. також: № № 254, 271, 276, 278, 279, 284, 292-294, 297, 311-327, 343, 344, 347, 348, 354, 357-371, 382, 383, 386, 392, 399, 419, 683, 685, 686, 689, 690, 692, 693.

Дніпропетровський національний університет

 1. Говорят выпускники университета. Воспоминания. Размышления. Пожелания.– Д.: Вид-во ДДУ, 1993.– 104 с.

 1. Дніпропетровський національний університет: до 85- річчя / Упоряд М.М.Дронь.– Д.: ДНУ, 2003.– 146 с.

 1. Завершені науково-технічні розробки Дніпропетровського національ­ного університету: Навч. посіб. / Упоряд. М.В. Поляков, М.М. Дронь.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 440 с.

 1. Історія Дніпропетровського національного університету: до 85-річчя.– 3-е вид. перероб. і доп.– Д.: ДНУ, 2003.– 232 с.

 1. Ми – з класичного університету. Дніпропетровський національний: час, події, люди.– Д.: ДНУ, 2003.– 111 с.

 1. Наш дім – ДНУ: Факультет української філології та мистецтвознавства.– Д.: Пороги, 2004.– 148 с.

 1. Непогасна зоря Українства: Сторінки історії факультету української філології та мистецтвознавства / За загальною редакцією І.Попової.– Д.: Пороги, 2003.– 257 с.

 1. “Секретний” підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету / Редкол. М.Поляков.– Д.: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 2001.– 376 с.: іл.

 1. Сторінки історії споруди / Дніпропетровський національний університет.– Д.: Пороги, 2003.– 60 с.

* * *

 1. Бібліографія вчених ДДУ. Гуманітарні науки: Бібліогр. довідник.– Д.: Вид-во ДДУ, 1993.– 68 с.

 1. Професори Дніпропетровського національного університету: Біограф. довідник / Упоряд. Г.М.Книш.– Д.: ДНУ, 2003.

Див. також: № № 250, 262, 298.

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В.Лазаряна

 1. Куліш А.І. Легенди ДІІТу.– Д.: Вид-во ДНУЗТ ім. ак. В.Лазаряна, 2005.– 458 с.

* * *

 1. Вас запрошує ДІІТ / Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. В.Лазаряна.– Д., 2005.– 74 с.

 1. ДІІТ надійна основа.– Б.м., Б.р.– 12 с.

* * *

 1. Іващенко Г. Світлиця: Путівник, методичний довідник для викладачів та студентів.– Д.: ДІІТ, 2002.– 27 с.

Криворізький Державний педагогічний Університет

 1. Бєлікова В.В., Бреус С.М. Криворізький Державний педагогічний Університет: Музично-педагогічний факультет.– Кривий Ріг: І.В.І., 2002.– 22 с.

 1. Криворізькому державному педагогічному університету – 70.– Кривий Ріг, 2000.– 150 с.

Див. також: № № 278.

Криворізький технічний університет

 1. Криворізький технічний університет (короткі нариси) / Автори-упорядники: Білецька В., Бойко О., Горбенко Л., та інші.– Кривий Ріг: Мінерал, 2002.– 109 с.

 1. Криворізький технічний університет: Короткий історичний нарис (1922-1997).– Кривий Ріг: Мінерал, 1997.– 117 с., 33 іл.

Національна металургійна академія України

 1. Державна металургійна академія України / Упоряд. Л.М.Клімашевський.– Д.: Преса України, 1998.– 62 с.

 1. Державна металургійна академія України: Історія становлення вузу та розвитку його науково-педагогічних шкіл.– Д.: Пороги, 1999.– 312 с. (Рос. мовою).

 1. Исаенко Н.Ф. Днепропетровский металлургический.– Киев: Вища школа, 1974.– 192 с.

 1. Провідні вчені Державної металургійної академії України.– Д.: Арт-прес, 1999.– 128 с.

Див. також: № № 257.

Національний гірничий університет

 1. Академік Д.І.Яворницький і перша гірнича школа України: Документи і матеріали.– Д.: НГУ, 2004.– 104 с.

 1. Бондаренко В.И., Кузьменко А.М., Дычковский Р.Е. и др. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005).– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005.– 488 с.

 1. Відома в Україні, визнана в світі: Святкування 100-річчя Національної гірничої академії України / Гол. ред. кол. Г.Г.Півняк.– Д.: НГА України, 2002.– 80 с.

 1. Днепропетровский горный институт: Исторический очерк.: В 2-х кн. / Днепропетров. горн. ин-т; Сост. А.А.Ренгевич, И.П.Гаркуша, Н.Я.Биличенко и др.; Под ред. А.А.Ренгевича, М.П.Теселько.– М.: Недра, 1990.– Кн. 1: История и развитие (1899-1989).– 345с.: ил.

 1. Дніпропетровський гірничий інститут: Історичний нарис.– У 2-х кн. / Укл. Г.Г.Півняк, О.О.Ренгевич, К.Ф.Тяпкін та ін.– К.: Техніка, 1995.– Кн. 2: Кафедри (1899-1992).– 408 с. (Мова рос.).

 1. История кафедры подземной разработки месторождений (1900-2005) / Бондаренко В.И., Кузменко А.М. и др.– Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.– 487 с.

 1. Професори. 1899-1999.– Д.: НГА України.– 1999.– 118 с.

* * *

 1. Національний гірничий університет: 105 річчя НГУ.– Д., 2004.– 28 с.

* * *

 1. Національний гірничий університет: події, факти, особистості: Бібліограф. покаж. 1979-2004 рр.– Д.: НГУ, 2004.– 53 с.

Див. також: № № 285, 291, 413.

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

 1. Большаков В.И., Быстряков А.Г. История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе-Днепропетровске. От технических курсов до строительного института (1910-1934 гг.).– Дніпропетровськ: ПГАСА, 2005.– 143 с.

 2. Быстряков А.Г., Щербакова О.В. Инженерно-строительный институт (1934-1941 – годы становления): История строительно-архитектурного образования в Днепропетровске.– Д.: ПГАСА, 2005.– 51 с.

 1. Кривчик Г., Крот В., Топюк Л. Академії будівельних кадрів – 70 років: Нариси історії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.– 2-е вид., переробл. та доп.– Д.: Пороги; 2001.– 325 с., 16 іл.

Див. також: № № 252, 259, 261, 263, 264.

Культура

 1. Дніпропетровському клубу екслібриса та графіки "Кобзар"-25: Альбом / Упоряд. Хворост В.І.– Д., 2001.– 44 с.

 1. Материальное благосостояние и культурный уровень населения Днепропетровской обл. Статистический сборник.– Д., 1975.– 65 с.

 1. Материальное благосостояние и культурный уровень населения Днепропетровск. обл.– Д., 1976.– 70 с.

 2. Народное образование, наука и культура Днепропетровской обл. за годы 11 пятилетки.– Д., 1986.– 32 с.

 1. Рай-поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров’я / Упорядн.: К.Фролова, М.Марфобудінова.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 272 с.

 1. Фролова К.П. Яринá: Учбовий посібник з народознавства.– Д.: Дніпродрук, 1993.– 226 с.

* * *

 1. Культура и искусство Днепропетровской области.– Д.: Облполиграфиздат, 1982.– (буклет).

* * *

 1. Мистецьке життя ріднокраю (матеріали на допомогу популяризації мистецтва Придніпров’я) / Упоряд. Зайцева Т.Я.– Д., 1996.– 46 с.

 1. Памятники истории и культуры Днепропетровской области: Науч.-вспом. указ. / Сост. С.Г.Карнаух.– Д., 1986.– 100 с.

 1. Хроніка культурного життя області за повідомленнями у пресі 2000 р.: Інформ. покажчик / Упоряд. Г.М.Коротоножкіна.– Д.: ДОУНБ, 2000.– 166 с.

Див. також: № № 349, 350, 379.

Архіви. Бібліотеки. Музеї.

 1. Бібліотеки Дніпропетровщини: літопис подій 2005: Інформаційний бюлетень. Вип. 1 / Упоряд.: А.Вербицька, І.Луньова.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 87 с.

 1. Бібліотечна Дніпропетровщина. Регіональний інформаційно-методичний збірник.– Вип. 4 / Упоряд. І.Луньова.– Д.: ДОУНБ, 2005.– 165 с.

 1. Бібліотечна Дніпропетровщина: Регіональний інформаційно-методичний збірник. Вип. 5.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 156 с.

 1. Дніпропетровський художній музей.– Д.: Дніпрокнига, 2001.–256 с.: іл.– („Пізнавай і шануй свій край”).

 1. Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля. История создания и задачи учреждения. Речи, произнесенные в день освящения здания 14-го августа 1905 г. М.В.Родзянко и В.В.Куриловым.– Екатеринослав, 1905.– 20 с.

 1. Занудько М.А. Орджонікідзевський народний історико-краєзнавчий музей.– Д.: Промінь,1973.– 87 с.

 1. Історія бібліотек області як джерельно-документальна база вивчення становлення і розвитку культури Придніпров'я: Матеріали обл. міжвідомчої наук.-практ. конференції.– Д.: ДОУНБ, 2001.– 78 с.

 1. Люди. Роки. Бібліотечне життя: Спогади ветеранів / Упоряд. З.М.Рижкова.– Д.: ДОУНБ, 2004.– 103 с.

 1. Музей і місто. Музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обл. наук. конф., присвяч. 225-річчю м. Дніпропетровська).– Д., 2003.– 134 с.

 1. Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи (Зб. тез доповідей та повідомлень Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-літтю від дня заснування Дніпропетр. іст. музею ім. Д.І.Яворницького).– Д.: Вересень, 1999.– 177 с.

 1. Музей історії розвитку фінансової системи Дніпропетровської області.– Днiпропетровськ, Б.г.– 40 с.

 1. Народному музею історії 25 (1977-2002 рр.): Буклет.– Б.м., Б.р.– 14 с.

Музей історії ВАТ „Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського” у Дніпродзержинську.

 1. Обласна наукова бібліотека як соціально-культурний центр творчого розвитку на ниві національного відродження: Матеріали науково-практичної конференції 20-21 грудня 1994 року.– Д., 1994.– 98 с.

 1. Обласна універсальна наукова бібліотека – інформаційно-ресурсний центр регіону: історичні аспекти і сучасність: Матеріали обл. міжвідомч. наук.-практ. конф. 9 грудня 2004 року / Укладач Т.О.Абраїмова.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 88 с.

 1. Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького.– Д.: Арт-Прес, 2005.– 320 с.

 1. Скарби музеїв: Матеріали обласної наукової конференції до Міжнародного дня музеїв 2003 р.– Д.: AРТ-ПРЕСС, 2005.– 156 с.

 2. Скарбниця ріднокраю. Збірка матеріалів наук.-практ. конф. з музейної справи і краєзнавства.– Д.: ВПОП „Дніпро”, 1993.– 132 с.

 1. Спадщина: Збірник статей.– Д.: Арт-прес, 1999.– 200 с.

 1. Яценко Л.І. Українська ікона кінця XVII-початку XX століття у зібранні Дніпропетровського художнього музею: Каталог.– Д.: ДАНА, 1997.– 48 с., іл.

* * *

 1. Бібліотеки Дніпропетровщини: Довідник. 2-ге вид. / Упоряд. Л.З.Горпиняк.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 194 с. (До 170-річчя ДОУНБ).

 1. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: Інформаційно-рекламний проспект / Упоряд. Н.М.Тітова.– Д.: Книга, 2004.– 19 с.

 1. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель.– Д.: Промінь, 1979.– 158 с.

 1. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель.– Д.: Промінь, 1984.– 150 с.

 1. Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького / Упоряд. Н.І.Капустіна, В.М.Бекетова.– Б.М.: „Новий друк”, 1999.– 24 с.

 1. Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького: Путівник / Автор проекту та відп. за вип. Л.Г.Щевцова.– Д.: Проспект, 2006.– 26 с.

 1. Дніпропетровський художній музей: Путівник / Автор проекту та відп. за вип. Л.Г.Щевцова.– Д.: Проспект, 2006.– 26 с.: іл.

 1. Криворізький історико-краєзнавчий музей: Путівник по експозиції.– Д.: Промінь, 1970.– 48 с.

 1. Меморіальний будинок-музей ім. Д.І.Яворницького: Каталог / Упоряд. А.І.Перкова.– Д., 1990. (Укр. та рос. мовами).

* * *

 1. Духовна скарбниця краю. Історія і сучасність Дніпропетровської обласної державної наукової бібліотеки: Бібліограф. покажчик.– Д.: ДОУНБ, 1999.– 133 с.

 1. Надія Тітова – людина, директор, особистість: Бібліографічний покажчик / Упорядн.: І.С.Голуб, І.Є. Луньова.– Д.: ДОУНБ, 2004.– 23 с.

 2. “Ріднокрай”: Анотов. рекоменд. бібліогр. покажчик / Упоряд. І.Голуб – Дніпропетровськ: Обл. наук. б-ка. 2000.– 53 с.

Літературне життя

 1. Антологія поезії Придніпров’я.– Д.: Січ, 1999.– 415 с.

 1. Довідник Регіональної спілки письменників Придніпров'я / Упоряд. М.П.Данканич, Г.П.Калиниченко, Л.Ф.Корчма.– Д.: Видавничо-творчий центр „Гамалія”, 2005.– 92 с.

 1. З любові і муки...: / Ф. Білецький, М. Нечай, І Шаповал та ін.– Д.: Дніпро, 1994.– 504 с.

 1. Заремба В. Долі: Оповідання. Повісті.– Д.: Пороги, 2002.– 166 с.

 1. Костиря І.С. Межівська сторона: Книга про письменників-земляків у 2-х частинах.– Донецьк: Каштан, 2003.– 580 с.

 1. Крот В.І. Дніпропетровщина – поетичний край.– Д.: Поліграфіст, 1998.– 110 с.

 1. Крот В.І. Театр поезії "Весна".– Д.: Поліграфіст, 1999.

 2. Савченко В. Бог не під силу хреста не дає: Поетичне Придніпров’я; Есе.– Д.: Січ, 1999.– 64 с.

 1. Савченко В. В. Шлях у три покоління: Есе.– Д.: Січ, 2003.– 64 с.

 1. Слово про літературу та письменників Придніпров'я: Нариси та есеї.– Д.: Дніпрокнига, 2005.– 534 с.

 1. Чабан М. Січеслав у серці: Нариси / Книга пам’яті.– Д.: Дніпро, 1994.– 96 с.

 1. Швидко Г.К. Катеринославський Піквікський клуб. (1858-1860). До 170-річчя Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки / Упоряд. І.С.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 147 с.

* * *

 1. Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916): Наук.-допоміжн. бібліогр. покажчик.– Д., 1993.– 45 с.

 1. Книга Дніпропетровщини 2005: Анотований каталог видань з фондів Дніпропетровської державної обласної бібліотеки) / Укладач С.Ю.Усенко.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 61 с.

 1. Писатели Днепропетровщины: Библиографический указатель.– Д., 1987.– 111 с.

 1. Прозаїки, поети, публіцисти... Дніпропетровська організація НСПУ: Наук.-допоміжн. біобібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 262 с. (Сер.: „Літературна Дніпропетровщина”).

Театр. Музика. Цирк

 1. Андрущенко М.П. Оперний театр у Дніпропетровську.– К.: Будівельник, 1979.– 126 с.

 1. Ваш КРИК: до 15-річя Дніпропетровського українського театру одного актора „Крик”.– Д., 2005.– 120 с.

 1. Еловских Л.А. Под куполом цирка.– Д.: ЧП „Лира ЛТД”, 2005.– 168 с.

 1. Єфимов В. Між Мельпоменою і Січеславною: Зб. статей.– Д.: Пороги, 2005.– 339 с.

 1. Кутєпов Ю. Рідний край – Дніпропетровщина: Пісні з нотами.– Д.: ВАТ "Видавництво" Зоря", 2006.– 76 с.; ноти.

 1. Левенець С. Світло мого театру.– Д.: Ліра, 2001.– 196 с.

 1. Лоткин И. Городские песни: 24 песни И.Лоткина о Днепропетровске и его людях.– Изд. 2-е доп.– Днiпропетровськ: Днепркнига, 2005.– 51 с. ; ноты.

 1. Музикознавство Дніпропетровщини.– Д., 2002.

Вип. 1.– 54 с.; Вип. 2.– 56 с.

 1. Шпаковская Т.А. Днепропетровский русский драматический театр имени М.Горького: 70 лет в пути.– Д.: Пороги, 1997.– 58 с.

 1. Шпаковська Т. Перший державний: Дніпропетровський український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка: Нариси, спогади, враження.– Д., 2001.– 381 с.

 1. Шпаковська Т. Пленительная игра в жизнь.– Д., 2002.– 180 с.

 1. Шпаковская Т. Театральная летопись длиною в четверть века: Очерки, статьи, творческие портреты, интервью, информации.– Д.: Пороги, 1999.– 318 с.

 2. Шпаковська Т. Дніпропетровський український музично-драматичний театр.– Д.: Ліра, 2001.– 381 с.

 1. Шпаковська Т. Дніпропетровська філармонія: Нариси з елементами фантазії, польоту в минуле і майбутнє.– Д.: Дніпрокнига, 2006.– 184 с.; іл.

 1. Світанкові струни Надпоріжжя: Навч. посібник.– Д.: 1995.– 112 c.

 1. Театри Дніпропетровщини: Енциклопедія / Пд заг. ред. Т. Шпаковської.– Д.: Дніпрокнига, 2003.– 720 с.– („Пізнавай і шануй свій край”).

* * *

 1. Дніпропетровський Український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка: Буклет.– Д., 2004.– 16 с.

* * *

 1. Щитова С.А. Дніпропетровська організація Національної Спілки композиторів України: Минуле і сьогодення: Навч. посібник.– Д., 2002.– 16 с.

Див. також: № № 251, 260, 275, 283.

Образотворче мистецтво. Архітектура

 1. Бородай Василь Захарович: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1985.– 6 лист.

 1. Василий Коркишко. Художник: Каталог.– Д.: Арт-прес, 1999.

 1. Василь Хворост: Альбом вибраних творів графіки. / Автор вступ. статті та упорядник О. Годенко-Наконечна.– Д.: Поліграфіст, 2002.– 71 с.: іл.

 1. Виставка творів художника-графіка М.І.Родзіна: Каталог.– Д.: Промінь, 1968.– 69 с.: іл.

 1. Владимир Жуган: Каталог / Сост. И.Сизоненко.– Д., 1980.– 32 с.: ил.

 1. Гарнік Хачатрян. Скульптура: Каталог.– Д.: Поліграфіст, 1999.– 16 с.

 1. Графіка художників Дніпропетровщини: Каталог / Упорядн.: Л.Тверська, Л.Богданова.– Д., 1995.– 111 с.

 1. Живопис і графіка Михайла Козуліна: Альбом-каталог.– Д., 2003.– 60 с.

 1. Живопис Тараса Триндика: Каталог.– Б.м., Б.г.

 1. Левенець С. Володимир Положій: Нариси.– Д.: Січ, 2000, 64 с.: іл.

 1. Матюшенко Виктор: Каталог выставки / Автор ст. и сост. каталога Л.Богданова.– Д., 1975.– 16 с.: ил.

 1. Михаил Александрович Кокин. Живописец. Персональная выставка произведений: Каталог.– Д., 1981.– 32 с.

 1. Н.С.Боровский: Каталог / Автор вст. ст и сост. каталога Л. Тверская.– Д., 1980.– 15 с.: ил.

 1. Николай Анищенко. Сценография.– Д.: Монолит, 2005.– 48 с., іл.

 1. Павленко Ф. Живопись. Каталог выставки / Сост. Т.И.Хупава.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 48 с.

 1. Петр Иванович Магро: Персональная выставка: Графика. Пастель. / Автор статьи и составитель каталога Л. Богданова.– Днепропетровк, 1979.– 9 с.: ил.

 1. Рєзнік Олександр. Живопис: Каталог.– Д.: Дніпропетровський художній музей, 1993.– 24 с. іл.

 1. „Світ навколо нас”. Обласна виставка дитячого малюнка: Каталог.– Д., 1999.– 61 с.

 1. Скульптор Петро Куценко.– Д., 2000.– 77 с.: іл.

 1. Скульптор Петро Куценко. Скульптура. Графіка. Кераміка та декоративно-ужиткове мистецтво. Реставрація пам’яток архітектури: Творчо-біографічний альбом-довідник.– Д.: Арт-прес, 2005.– 283 с.

 1. Станислав Фоменок: Живопись, графика: Каталог выставки.– Д., 1982.

 1. Станіслав Юшков: Каталог.– Б.м., 2000.

 1. Федор Клименко: Графика, живопись: Каталог.– Д., 1987.

 1. Федор Максимович Клименко, график: Песни земли моей: Персональная выставка произведений: Каталог.– Д., 1981.– 32 с.: ил.

 1. Художники Дніпропетровщини.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 383 с.

* * *

 1. Живописець із Сурсько-Литовського (Федір Павлович Решетников): Біобібліограф. посібник / Упорядн. Т.Зайцева, І.Голуб, М.Кавун.– Д.: ДОУНБ, 2006.– 8 с.

 1. Художники Днепропетровщины: Библиографический справочник.– Д.: Редотдел областного управления по печати, 1991.– 240 с.

Див. також: № № 148, 150, 158, 159, 165, 168, 169, 172, 199, 201, 204, 237, 258, 259, 261, 263, 264, 273.

Петриківський народний розпис

 1. Андрій Пікуш. Петриківський декоративний розпис: Каталог.– Д., 1986.

 1. Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи.– К.: Мистецтво, 1965.– 40 с.

 1. Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи.– К.: Мистецтво, 1969.– 41 с.: іл.

 1. Глухенька Н. Петриківські майстри декоративного розпису.– К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР.– 1959.– 23 с.

 1. Марфа Тимченко.– К.: Мистецтво, 1974.– 29 с.: іл.

 1. Надія Білокінь. Петриківський розпис: Набір листівок.– К.: Мистецтво, 1985.– 11 лист.

 1. Народные мастера Приднепровья.– Д.: Промінь, 1978.– 112 с.

 1. Опанасенко І. На крилах пісні.– Д.: Промінь, 1965.– 71 с.

 1. Петриківка = Petrykivka: Альбом репродукцій.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 216 с. (Пізнавай і шануй свій край).

 1. Петриківка: Художні промисли України: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1985.

 1. Петриківський розпис (з фондів Дніпропетровського художнього музею): Комплект листівок.– Д.: Дніпрокнига, 1992.

 1. Петриківський розпис (З фондів Дніпропетровських художнього та історичного музеїв): Комплект листівок.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 16 арк. кольор. іл.

 2. Петриківський розпис: Федір Панко.– К.: Мистецтво, 1986.

 1. Тетяна Гарькава: Петриківський декоративний розпис: Буклет.– Д., 2006.– 16 с.

 1. Татьяна Пата: Альбом / Автор предисловия и составитель Н.Глухенька.– К.: Мистецтво, 1973.– 93 с.: ил.

 1. Тетяна Пата: Петриківський розпис: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1984.

 1. Федір Панко: Альбом: Декоративний живопис. Станкові твори. Підлакові розписи.– К.: Мистецтво, 1978.– 26 с.: іл.

 1. Ярина Пилипенко: Петриківський розпис: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1983.

Дітям про рідний край

 1. Білоусов Є.В. Славетні імена Придніпров’я. Для серед. шк. віку.– Д.: Дніпрокнига, 2002.– 171 с.

 1. Веселки ріднокраю: Антологія дитячої літератури Придніпров'я за останні 110 років.– Д.: Дніпро, 1995.– 191с.

 1. Гоголь М.В. Тарас Бульба: Повість / Пер. з рос., Худ. В.К.Авраменко.– К.: Веселка, 1971.– 123 с.

 1. Голуб І.С. Сім чудес Дніпропетровщини: Художньо-пізнавальне видання для молод. та серед. шк. віку.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 166 с.– („Пізнавай і шануй свій край”).

 1. Гончар О. Собор: Роман для ст. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 286 с.– (Ш-на б-ка).

 1. Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання Вип. 1: Від найдавніших часів до 1648 року.– К.: Веселка, 1990.– 606 с.: іл.

 1. Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання Вип. 2: Від 1648 року до початку ХХ століття.– К.: Веселка, 1992.– 554 с.: іл.

 1. Діти Козацької Матері: Історико-пригодницькі повісті та оповідання / Упоряд. В.Шевчука.– К.: Веселка, 2004.– 333 с.

 1. Історія русів / Укр. пер. І.Драча.– К.: Веселка, 2001.– 364 с.

 1. Кащенко А.Ф. З Дніпра на Дунай: Оповідання для юнацтва з часів скасування Запорозької Січі.– К.: Веселка, 1993.– 64 с: іл.– („Золоті ворота”).

 1. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами. Оповідання. Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 268 с.

 1. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове.– Д.: Січ, 2001.– 494 с.

 1. Крип'якевич І.П. Пригоди малих козаків: Історико-пригодницькі повісті та оповідання.– К.: Веселка, 2004.– 254 с.– („Козаченьки”).

 1. Куліш П. Чорна Рада: Хроніка 1663 року та оповідання / Передм. М.Я.Олейника.– К.: Веселка, 1990.– 256 с.: іл.

 1. Манжура І. Трьомсин Богатир: Поема-казка.– Д.-Рубанівське.– 2006.– 17 с.

 1. Петро Сагайдачний: Іст.-док. кн.: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 62с.– ("Гетьмани України").

 1. Пригара М.А. Михайлик – джура козацький: Історична повість.– К.: Веселка, 2004.– 146 с.– („Козаченьки”).

 1. Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання.– К: Веселка, 1993.– 157с.– („Кошові Запорозької Січі”).

 1. Худяков А. Чудо-город на Днепре. Чудо-місто на Дніпрі: Вірші. / Укр. пер. Н.Погорєлової.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 38 с.: іл.– ("Пізнавай і шануй свій край").

 1. Худяков А. За рідні береги: Поема.– Дніропетровськ: Дніпрокнига, 2005.– 33 с.

 1. Шевчук В.А. Побратими, або пригоди двох запорожців на суходолі, в морі та під водою: Роман.– К.: Веселка, 1972.– 285 с.

 1. Яворницкий Д.И. (Эварницкий Д.И.) Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Для старш. шк. віку.– К: Веселка, 1995.– 447 с.

 1. Яворницький Д.І. Із української старовини: Науково-художня книжка: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 2001.– 176 с.– (Іст. біб-ка для дітей "Золоті ворота").

* * *

 1. Місто мого дитинства: Програма з краєзнавства / Укладачі Г.Ф.Драгунов, Л.Г.Шевцова, Я.Ф.Єліна, І.І.Ярко.– Д.: Проспект, 2006.– 12 с.

 1. Перші прогулянки Дніпропетровськом / Уклад. Л.Г.Шевцова, К.М.Маламуш, І.І.Ярко.– Д.: Проспект, 2005.– 34 с.– („Пізнай свій край”).

Див. також: № № 114-118, 121, 440-446, 449, 459, 672, 701, 702.

Іменний покажчик

Абраїмова О. (Абраимова Т.А.) – 628, 690.

Абросимова С.В. – 317, 318, 396.

Авер'янов М.П. (Аверьянов Н.) – 426, 427.

Акимов А.С. – 228.

Акинфиев И.Я. – [272], 448.

Аксельрод Э. – 611.

Алексеєнко 3. К. – 293.

Алефиренко В.Т. – 328.

Альохін В. – 138.

Андреев Л. – 326.

Андрущенко М.П. (Андрущенко Н.П.) – 159, 724.

Анищенко Н. – [755].

Аносова Т.М. – 296.

Антонов В.В. – 74.

Апанович О. – [364].

Аріст Л. М. – [292].

Аршинов П. – 300.

Асаев В.В. – 612.

Афанасьев О.Є. – 117.

Ахматов С. – 569.

Бабенко В.А. – 75, 76.

Бабченко Н. – 328.

Багалий Д.И. – 77, 78, 339.

Базарянинов В. – 520.

Бай Л.О. – 434.

Балабанов С.В. – 249.

Баракова Т. – 329.

Баранова Н.П. – 504.

Барг І.М. – 450.

Бардин И.П. – [257].

Бароненко Г. – 521.

Безуглий Л.М. – 139.

Бекетова В.М. – 700.

Белаш А. – 301.

Белаш В. – 301.

Белич В.Я. – 179.

Белозёрский Б. – [259].

Бельский Я.В. – 559.

Беспечный Т. – 302.

Бєлікова В.В. – 647.

Биличенко Н.Я. – 658.

Бинкевич В.В. – 232.

Білецька В. – 649.

Білецька О.Ф. – 250.

Білецький Ф. – [250], 251, 710.

Білокінь А.М. – 246.

Білокінь Н. – [774].

Білоусов Є.В. – 787.

Блаватская Е.П. – [252], [295].

Блохін Є.П. – 579.

Бобелюк С.Ф. – 140.

Богданова Л. – 748, 752, 757.

Богомаз М.С. – 451.

Богуш П.М. – 223, 224.

Бойко А.В. – 79, 340.

Бойко О. – 649.

Болебрух А.Г. – 166.

Болсуновський С. – 180.

Большаков В.И. – [252], 263, 664.

Бондаренко В.И. – 656, 660.

Боплан Г.Л., де. – 341.

Борисов Г.А. – 305.

Боровский Н.С. – [754].

Бородай В.З. – [742].

Братаніч Б.В. (Братанич Б. В.) – 440-442, 445.

Бреус С.М. – 647.

Букреева Т. – 302.

Буланова Н.Н. – 148, 522.

Бурлаков С.Р. – 608.

Бурляєв В. – 196.

Бухтияров В. – 418.

Бушин В.С. – 238.

Быстряков А.Г. – 80, 664, 665.

Вагонова А.Г. – 474.

Вакулик В.В. – 298.

Варгатюк П.Л. – 214, 215.

Василенко Б.М. – 570, 571.

Василенко Н.Є. – 317, 318, 396.

Ватченко А.Ф. – 181-184.

Вербицька А. – 677.

Вербов С. – 401.

Веретенников В. – 475.

Вершинина Л. – [287].

Волковинський, В.М. – 303.

Вороненко Н.М. – 132, 133.

Воронова Н.В. – 458.

Воропай А.Т. – 567.

Вучетич – [273].

Гайдук О.С. – 291, 628.

Ганенко В.О. – 434.

Гапусенко І.М. – 316.

Гаркуша И.П. – 658.

Гарькава Т. – [782].

Герасименко Н. – 304.

Герасимов В.І. – 421, 423.

Герасюта Н.Ф. – [265].

Гіляровський В. – 320.

Глухенька Н. – 770-772.

Глядченко В.П. – 225.

Гоголь М.В. – 789.

Годенко-Наконечна О. – 744.

Головіна М.М. – 170.

Голуб І.С. – 85, 204-206, 237, 294, 295, 310, 325, 416, 435, 438, 439, 446, 629, 706, 707, 719, 723, 767, 790.

Гончар О. – 791.

Горбань В.В. – 458.

Горбенко Л. – 649.

Горбонос Г.Ф. – 567.

Горпиняк Л.З. – 129, 130, 696.

Горький М. – [732].

Грдина Я.І. – [294].

Гребінник Т.О. – 298.

Губанова Г.Ф. – 196.

Губарев В. – 327.

Гужва З.Г. – 604, 605.

Гужва М.О. – 605.

Гуляев Г.И. – 201, 623.

Гурай Л.Г. – 131.

Гусейнов Г.Д. – 207, 212.

Гуслистий К. – [276].

Данканич М.П. – 709.

Двуреченська О.С. – 342.

Дєєва Н.М. – 504.

Джусов А.Б. – 233.

Дзержинский Ф.Э., им. – 688.

Дзира Я.І. – 385.

Дзяк Г.В. – [293], 297.

Дорофеев Л. – 613.

Драгунов Г.Ф. – 810.

Драч І. – 795.

Дронь М.М. – 633, 634.

Дубінін Е. – 332.

Дычковский Р.Е. – 656.

Еловских Л.А. – 726.

Емец В.А. – 614.

Ефименко М.Г. – 240.

Ефремова И.Е. – 243.

Єліна Я.Ф. – 810.

Єнджеєвич Є. – 320.

Єфимов В. – 727.

Єхануров Ю.І. – 504.

Жербин М.М. – [263].

Жиздик Г.А. – 614.

Жуган В. – [746].

Жук В. – 534.

Журба О.І. – 344.

Завгородня Т.С. – 391.

Загайная Л.И. – 510.

Загребельний П. – [274].

Задворна Л. – 438.

Зайцев О.Г. – 493.

Зайцева Л. М. – 73, 74.

Зайцева Т.Я. – 439, 674, 767.

Занудько М.А. – 682.

Заремба В. – 346, 711.

Заруба В. – 254, 311, 324, 380.

Зеленська Л.І. (Зеленская Л.И.) – 114-118, 121, 452.

Зорина Н.Г. – 531.

Зорін А.М. – [291].

Зуев В. – 463.

Исаенко Н.Ф. – 653.

Іваненко В.В. – 262, 412, 414.

Іванців А. – 165.

Іванченко Б.П. – 408.

Іванченко І.Л. – 420.

Іванченко Ю. – 379.

Іващенко Г. – 646.

Ігнатов О.Н. – 258.

Іншаков В. – 195.

Кавун М. (Кавун М.Э.) – 85, 159, 767.

Калиниченко Г.П. – 709.

Камеко В.Ф. – 232.

Кан Д.И. – 217.

Капустіна Н.І. – 317, 318, 396, 700.

Карнаух С.Г. – 127, 128, 203, 378, 436, 437, 519, 566, 675.

Карпухина Р. – 630.

Кащенко А. – 796-798.

Кірпа Г.М. – 580.

Кішка С. – [804].

Клименко Ф.М. – [764], [765].

Клімашевський Л.М. – 651.

Книш Г.М. – 642.

Ковалева И.Ф. – 353.

Ковальов А.М. – 352.

Ковальський М.П. – [343].

Коврига В. – 334.

Кодунов О.Б. – 532.

Козак В.В. – 279.

Козар П.А. – 402, 403.

Козулін М. – [749].

Кокин М.А. – [753].

Колганова М.Т. – 222.

Колісник В. – 457.

Колотенко В.П. – 470.

Комен В. С. – 259.

Конашевич Сагайдачний П. – [289].

Конюхов С. – 326.

Коркишко В. – [743].

Корнійчук Т. – 294.

Короленко Л.С. – 602.

Коротоножкіна Г.М. – 439, 676.

Корф Н.А. – [269].

Корчма Л.Ф. – 709.

Коршун П.П. – 615.

Костиря І.С. – 712.

Костіна К. – 438.

Коцюбинський Т.Т. – 477, 493.

Кочергін І. – 306, 310.

Кравець М. – 384.

Кравченко І. – 379.

Кравченко Т.М. – 423.

Красносельський О.Л. – [204], [258].

Кривобок В. –

Кривчик Г. – 666.

Крип'якевич І.П. – 799.

Кроль М. – 141.

Крот В. – 666.

Крот В.І. – 713, 714.

Крячко С. – 195.

Кузнєцова Т.Ф. – 439.

Кузьменко А.М. – 656, 660.

Куличенко И.И. – 471.

Куліш А.І. – 643.

Куліш П. – 800.

Кунцер В. – 371.

Курилов В.В. – 368, 681.

Кутєпов Ю. – 728.

Куценко П. – [760], [761].

Кучеревський В.В. – 455.

Лазарян В., ім. – 643, 644.

Лазебник В.И. – 308, 574.

Лапко М. – 81, 490.

Левенець С. – 260, 261, 729, 751.

Левенко А.С. – 470.

Лигун Ю. – 514.

Липка А. – 234.

Литвиненко Е.Н. – 296.

Лінська В.І. – 203.

Ломакин П.И. – 461.

Лопата В. – 289.

Лопатюк Н.А. – 159.

Лоткин И. – 730.

Лохматова А. – 356.

Лоян М. – 167.

Луньова І. – 677, 678, 706.

Луценко В.А. – 155.

Люлько О. В. – [297], 631.

Магро П.И. – [757].

Мазін М. – 575.

Макаров А.М. – [270], [540].

Макаров П. – 239.

Маламуш К.М. – 811.

Малахов Г.М. – [279].

Малая А. – 335.

Малиновська Т.В. – 128.

Манжура І. – 801.

Манюк В.В. – 454, 457, 459.

Маркова Л.Н. – 86.

Марфобудінова М. – 671.

Масюк М. – 620.

Матрос А. – 351.

Матюшенко В. – [752].

Матющенко Б.О. – 410.

Махно Н. – 299, [300]-[305].

Мельник О.О. (Мельник А.А.) – 210, 211, 411.

Мельников Ж. – [275].

Мечников И.И., им. – 607.

Мизко Д.Т. – [267].

Мирончук В. – 576.

МирошниченкоА.А. (Мірошніченко О.) – 168, 169, 264.

Михайлов О.Ф. – [467].

Мицик Ю.А. – 235, 247, 384, 387-389, 393.

Мищенко Т.М. (Міщенко Т.М.) – 291, 292.

Міляєва В.Ф. – 170.

Момот О.І. – 580.

Моргачева В.И. – 603.

Мосьпан Н.В. – 235.

Мягкоходова В. – 355.

Неделько Т.В. – 628.

Недосекіна Т.В. – 443, 444, 446.

Немыкин А.К. – 265, 424.

Нечай М. – 710.

Нечипоренко М. – 196.

Ніколенко Г.В. – 425.

Нікуліна Н.П. – 128, 203.

Новик Л.И. – 217.

Олейник М.Я. – 800.

Омельченко Г.М. – 404, 405.

Опанасенко І. – 776.

Орлов О.С. – 307.

Орлова Г.С. – 307.

Осадчий Г.М. – 591.

Острейко В.П. – 566, 568.

Павленко Ф. – [756].

Павлов В. – 267.

Павлович В. – 91, 92.

Панко Ф. – [781], [785].

Паппо-Корыстин В. – 577.

Пасечный Г.В. – 119.

Пата Т. – [783], [784].

Пахомов О.Є. – 458.

Пащенко В. – 577.

Переметник Н.Н. – 470.

Перепадя П. – 428.

Перкова А.I. – 317, 318, 704.

Перцева Т. О. – 293.

Песковский М.Л. – 269.

Петров О.Б. – [264].

Петровский Г.И., им. – 533, 566.

Пидгурский И.И. – 542.

Пилипенко Я. – [786].

Пилипчук О.Я. – 298.

Пискун Н.И. – 542.

Півняк Г.Г. – 657, 659.

Пікуш А. – [769].

Платонов В. – 270, 309, 577.

Плохій С. – 235, 388.

Погорєлова Н. – 805.

Погорельська Т.В. – 111.

Положій В. – [751].

Поль О.М. (Поль А.Н.) – [306]-[310], [539], 681.

Поляков М.В. – [262], 634, 639.

Попова І.С. – 262, 638.

Пупченко В.В. – 127.

Пригара М.А. – 803.

Приходько А.П. – 466.

Пронькин В. – 544.

Прудченко Є.Д. – 439.

Пчілка О. – 320.

Ренгевич А.А. – 658, 659.

Репін А. – 197.

Решетников Ф.П. – [767].

Рєзнік О. – [758].

Рижкова З.М. – 684.

Римар В. – 294.

Родзін М.І. – [745].

Родзянко М.В. – 681.

Романенко М.І. – 440-442, 445.

Романчук Л. – 429.

Руденко В. – 312.

Руденко Г.М. – 142.

Рыженко С.А. – 245, 604, 605.

Савенков Ю.Ф. – 606.

Савченко В. В. – 271, 715, 716.

Савчук В.С. – 272, [298].

Сагайдачний П. – [802].

Саенко М. – 595.

Саенко Ф.П. – 545.

Світленко С.І. – 357.

Семенов О. – 623.

Сергієнко Г. – 289.

Сергійчук В.І. – 390.

Сизоненко И. – 746.

Синявський А. – [311], [312], 354.

Сіренко B.I. – 415.

Сіренко О. – 546.

Сірко І.Д. – [277], [290], [384].

Скалозуб Ю. – 372.

Скальковский А. – 373, 391.

Скворцов В.А. – 591.

Скірко Ю.І. – 535.

Слободянюк М.А. – 431.

Слоневский О.Ю. – 150.

Смолій В.А. – 381.

Смоткина А.Е. – 566.

Совриков А.Ф. – 525.

Соколов И.А. – 466.

Сохань П.С. – 400.

Спевак Н. – 547.

Стаднічук Н. – 329.

Старицька Т.В. – 213.

Стародубов А.Ф. – 171, 173, 201.

Старостін В.С. – 172, 204-206.

Стаховська А. – 273.

Сташков Н.И. – [296].

Стороженко І.С. – 388, 389, 392.

Сторожко В.М. – 142.

Стусь В.П. – 297.

Суворов Р. – 432.

Судак Н. – 548.

Сулиман Л.В. – 243.

Сумина З.Г. – 179.

Сурмин Ю.П. – 160.

Суслін В. – 530.

Сучкова Н.Н. – 567.

Сыжко В.Г. – 146.

Танатар І.І. – [285].

Тарасов В.В. – 468.

Тверська Л. – 748, 754

Терпигорев А. – 622.

Теселько М.П. – 240, 658.

Тимченко М. – [773].

Тітова Н.М. – 697, [706].

Токар О.С. – 143.

Топюк Л. – 666.

Триндик Т. – [750].

Тройницкий Н.А. – 93.

Тулянцев А.А. – 275.

Тяпкін К.Ф. – 659.

Удод О.А. – 276.

Усенко С.Ю. – 721.

Федоренко Д. – 277, [278].

Федоренко О.Б. – 278.

Федоров О.Ф. (Федоров А.Ф.) – [267], [286].

Феодосий (Макаревский А.) – 375.

Фоменко А.К. – 201.

Фоменок С. – [762].

Фролова К.П. – 671, 672.

Харитонова А.Н. – 566.

Хачатрян Г. – [747].

Хворост В.І. – 667, [744].

Хмельницький Б. – [392].

Хорошун А. – [260].

Храмцов В.А. – 279.

Хрукалова З. – [251].

Худяков А. – 805, 806.

Хупава Т.И. – 756.

Циганок Н. О. – 151, 433.

Чабан М. – 152, 174, 280-282, 320, 402, 718.

Чегорка П. – 457.

Чекмарьов О.П. – [313], [314].

Чуйко В. – 289.

Шаломова Л.Б. – 609.

Шаповал І. – 283, 284, 313, 314, 321, 322, 624, 710.

Шапошников Г.С. – 226.

Шатров М. – 175, 176.

Шахрайчук І.А. – 431.

Шведченко А. – 623.

Швець М.А. – 580.

Швидковский О.А. – 177.

Швидько Г.К. – 285, 371, 376, 377, 391, 465, 719.

Шевцова Л.Г. – 701, 702, 810, 811.

Шевченко А. – 82.

Шевченко Г.И. – 181-184.

Шевченко Т.Г., ім. – [733], [740].

Шевчук В. – 794.

Шевчук В.А. – 807.

Шеремет С.В. – 227, 610.

Шило І. – 286.

Шпак М.К. – 454.

Шпак О. – 196.

Шпаковська Т. – 287, 732-737, 739.

Штепа А.П. – 603.

Штукенберг И.Ф. – 95.

Шубравська М.М. – 323.

Шумрикова-Карагодіна Л.П. – 288.

Шустеров С. – 264.

Щеголев П. – 304.

Щербакова О.В. – 665.

Щитова С.А. – 741.

Юшков С. – [763].

ЯворницькийД.І. (Яворницький Д.И.; Эварницкий Д.И.) – 178, 289, 290, [315]-[325], [367], 395-400, 472, 655, 686, [691], [698]-[701], [704], 808, 809.

Яковенко І. К. – 293.

Янгель М.К. – [326], [327].

Ярко І.І. – 811.

Яценко Л.І. – 695.

Географічний покажчик

Апостолівський р-н – 11, 63, 421.

Валове, с. – 140.

Васильківський р-н – 421.

Верхньодніпровськ, м. – 145-147.

Верхньо-Дніпровський р-н – 19, 29.

Верхньодніпровський р-н – 421.

Верхньодніпровщина – 457.

Днепр, р. – 401, 425, 453, 796, 805.

Днепропетровская губ. – 94.

Дніпрельстан – 402.

Дніпродзержинськ, м. – 148-157, 421, 462, 515, 615.

Дніпропетровськ (Днепропетровск) – 80, 86, 97, 158-206, 338, 421, 422, 425, 502, 503, 516, 578, 603, 609, 664, 665, 685, 724, 730, 811.

Дніпропетровська обл. (Днепропетровская обл.) – 2-8, 10, 11, 14-20, 21, 27, 29, 31, 35, 40, 43-45, 52, 60, 61, 63, 67, 73, 74, 81, 83-85, 88-90, 96, 98-111, 118-120, 122, 128, 131-134, 141, 256, 337, 408, 421, 423, 447, 460, 461, 466, 468, 469, 476, 478, 488, 495-501, 504, 507, 508, 510, 518, 581, 587, 591, 593, 600, 604, 606, 616, 625, 668-670, 673, 675, 687.

Дніпропетровський окр. – 1.

Дніпропетровський регіон – 329, 511.

Дніпропетровський р-н – 32, 189, 421.

Дніпропетровщина (Днепропетровщина) – 86, 87, 96, 114-117, 121, 123, 124, 126, 127, 129-131, 255, 165, 328, 387, 416, 420, 424, 431, 432, 435, 436, 438, 440-446, 454, 455, 459, 480-487, 489, 491, 492, 506, 512-514, 526, 580, 602, 624, 677-679, 696, 713, 721-723, 728, 731, 739, 748, 766, 768, 790.

Домоткань, р. – 453.

Донецко-Приднепровский район – 112.

Дунай, р. – 796.

Екатеринославский край – 75.

Жовті Води, м. – 421.

Запоріжжя (Запорожье) [край] – 78, 396, 808.

Запорізька обл. – 468.

Зеленодольськ, смт. – 63.

Іванівка с. – 21.

Кам’янське, м. – 148, 152.

Катеринослав (Екатеринослав) – 80, 94, 164, 174, 175, 178, 180, 190, 201, 206, 342, 368, 664.

Катеринославська (Екатеринославская) губ. – 76, 79, 91, 92, 93, 95, 305, 448.

Катеринославщина (Екатеринославщина) – 86, 94, 378, 720.

Київ, м. – 476.

Кіровоградська обл. – 67.

Кодацький поріг – 352.

Королівство Польське – 341.

Кривий Ріг, м. – 21, 208, 209, 211, 212, 214, 217-222, 249, 418, 421, 517.

Криворіжжя – 207, 211, 212, 215, 216, 285, 407, 409, 411.

Криворізький р-н – 11, 21, 35, 421.

Криворожский бассейн – 456, 539.

Крим, автономна республіка – 476.

Криничанський р-н – 19, 421.

Лихівський р-н – 13.

Луганська обл. – 27.

Магдалинівський р-н – 29, 421.

Магдалинівський, край – 139.

Марганець, м. – 144, 421.

Межівський р-н – 421.

Миколаївка, с. – 213.

Москва, м. – 406.

Московія – 341.

Наддніпрянська Україна – 357.

Надпоріжжя – 738.

Нікополь, м. – 11, 15, 223, 225-231, 421, 426, 428, 610.

Нікопольський р-н – 11, 15, 386, 421, 584, 591.

Нікопольщина – 224.

Новий Кривий Ріг, с. – 21.

Ново-Вербський, хут. – 13.

Ново-Григорівка, с. – 21.

Новомосковский уезд – 448.

Новомосковськ, м. – 232-237, 421.

Новомосковський р-н – 234, 421.

Ново-Покровський р-н – 13.

Новороссийский край – 77, 78, 95, 373.

Нью-Йорк, м. – 428.

Одеська обл. – 16.

Орджонікідзе, м. – 421.

П’ятихатський р-н – 142, 421.

Павлоград, м. – 238-243, 421, 599.

Павлоградський р-н – 13, 50, 421.

Першотравенськ, м. – 244, 245.

Петриківка, смт. – 777, 778.

Петриківський р-н – 61, 421.

Петропавлівський р-н – 421.

Південна Україна – 78, 79, 340, 360-363.

Підгородне 52.

Подніпров'я – 348.

Покровський р-н 141, 421.

Придніпров’я (Приднепровье) – 82, 85, 125, 135-137, 281, 307, 315, 336, 349, 350, 365, 366, 377, 449, 458, 493, 548, 617, 621, 671, 674, 683, 708, 709, 715, 717, 775, 787, 788.

Приорілля – 246.

Присамар’я – 234.

Римський ліс – 457.

Ровенська обл. – 16.

Российская империя – 93, 448.

Россия – 91, 92.

С.-Петербург – 463.

Самара, р. – 235.

Самарь, м. – 232.

Самоткань, р. – 453.

Севастополь, м. – 476.

Синельниківський р-н – 18, 421.

Синельниківщина – 138.

Синельникове, м. – 18, 421.

Січеслав, м. – 718

Січеславський край – 346.

Січеславщина – 371, 465.

Солоний Лиман – 608.

Солонянський р-н – 421.

Софіївський р-н – 11, 17, 421.

СССР (Советский Союз, Радянський Союз) – 12, 43, 44, 113, 256, 267, 286, 424, 489.

Сталінська обл. – 27.

Сталінський р-н – 11, 32.

Старий Кодак, сел. – 205.

Степова Україна (Степная Украина) – 353, 398.

Сумська обл. – 16.

Сурсько-Литовське, с. – 767.

Таромське, сел. – 167, 170.

Тернівка, смт. – 50.

Тернопільська обл. – 16.

Терпіннянський р-н – 1.

Томаківський район – 421.

Трансільванія – 341.

Україна – 2, 6, 7, 8, 9, 10, 56-72, 254, 276, 299, 332, 333, 341, 369, 370, 382, 383, 406, 421, 423, 473, 474, 476, 504, 619, 655, 657.

УРСР (Українська РСР) – 1, 11, 13-42, 46-55, 83, 84, 260.

УСРР – 5, 7, 8, 9.

Харківська обл. – 10.

Херсон – 463.

Херсонська обл. – 16.

Царекостянтинівський р-н – 4.

Царичанка, смт. – 247, 248.

Царичанський р-н – 29, 421.

Червоний, хут. – 18.

Чкалове, с. – 11, 15.

Чкаловський р-н – 11, 15.

Широківський р-н – 421.

Широківщина – 434.

Юр’ївський р-н – 32, 421.

Зміст

Від упорядника…………………………………………………………….3

Дніпропетровська область: історія та сучасність………………………..4

Адміністративно-територіальний поділ.

Офіційні документи та матеріали………………………………………...8

Область в цілому. Територія і населення…………………………….....15

Окремі райони та населенні пункти області……………………..21

Верхньодніпровськ………………………………………….22

Дніпродзержинськ…………………………………………..22

Дніпропетровськ…………………………………………….23

Криворіжжя. Кривий Ріг…………………………………....26

Нікопольський район. Нікополь…………………………....27

Новомосковський район. Новомосковськ………………....28

Павлоград…………………………………………………….29

Першотравенськ……………………………………………..29

Царичанський район. Царичанка……………………….......29

Видатні діячі краю………………………………………………....30

Нестор Махно………………………………………………..30

Олександр Поль…………………………………………...…34

Антін Синівський……………………………………………35

Олександр Чекмарьов……………………………………….35

Дмитро Яворницький………………………………………..35

Михайло Ягель………………………………………………36

Управління областю. Громадське і політичне життя…………………..36

Історія краю……………………………………………………………….37

Запорозькі вольності………………………………………………41

Дніпрове лоцманство……………………………………………...43

Політичні репресії. Голодомори………………………………….44

Друга світова війна………………………………………………...45

Природа. Природні ресурси краю. Клімат………………………………48

Екологічні проблеми області……………………………………...48

Економіка області…………………………………………………………50

Зовнішньоекономічні зв’язки……………………………………..53

Промисловість……………………………………………………...54

Транспорт. Зв’язок.Торгівля……………………………………....57

Агропромисловий комплекс………………………………………58

Соціальна інфраструктура…………………………………………….....60

Охорона здоров’я…………………………………………………..60

Спорт………………………………………………………………..61

Наука і освіта……………………………………………………….61

Культура…………………………………………………………….66

Архіви. Бібліотеки. Музеї. ………………………………………..67

Літературне життя…………………………………………...69

Театр. Музика………………………………………………..70

Образотворче мистецтво...………………………………….72

Петриківський народний розпис…………………………..73

Дітям про рідний край……………………………………………………75

Іменний покажчик………………………………………………………...77

Географічний покажчик…………………………………………………..88

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині

  Документ
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій і актуальній, і не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині.
 2. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого І сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 3. А. А. Парпара высказал обеспокоенность некорректными выпадами и клеветой в адрес библиотеки со стороны отдельных сми и интернетных борзописцев-недоброжелателей, которые сублимируют личные обиды и комплексы в распро

  Документ
  Он проявил заинтересованность состоянием дел в Библиотеке, которая, на его взгляд, занимает важное место в ознакомлении россиян с культурой, историей, изящной словесностью Украины и служит реальным, одним из немногих сегодня, каналом
 4. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 5. Широкорад Александр Борисович Россия Англия: неизвестная война, 1857-1907 Предисловие и в воинственном азарте Лорд британский Пальмерстон Поражает Русь на карте указатель

  Библиографический указатель
  Противостояние Англии и России в 1857–1907 годах во многом предопределило ход событий XX века. Да и сейчас изучение этого «белого пятна» мировой истории, можно сказать, первой «холодной войны», позволяет по-новому взглянуть на ситуацию,

Другие похожие документы..