Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
выставочную площадь с утвержденным выставочным оборудованием; фриз с названием фирмы до 15 знаков; общую рекламу выставки; охрану павильона в нерабоч...полностью>>
'Документ'
Поглиблення та динаміка процесів взаємозалежності і на глобальному, і на регіональному рівнях зумовлює зростання впливу міжнародного середовища,міжнар...полностью>>
'Документ'
II.3.3. Приветствие следует набирать строчными буквами! Заглавными в нём должны быть только первая буква имени (и первая буква самого приветствия), н...полностью>>
'Документ'
И апрельские и майские полевые всходы становились малышом и зимняя пшеница, и светло-каштановые кукурузные ростки, и съедобные коренья в огородах, и...полностью>>

75 років на карті держави

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Петриківський народний розпис

 1. Андрій Пікуш. Петриківський декоративний розпис: Каталог.– Д., 1986.

 1. Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи.– К.: Мистецтво, 1965.– 40 с.

 1. Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи.– К.: Мистецтво, 1969.– 41 с.: іл.

 1. Глухенька Н. Петриківські майстри декоративного розпису.– К.: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР.– 1959.– 23 с.

 1. Марфа Тимченко.– К.: Мистецтво, 1974.– 29 с.: іл.

 1. Надія Білокінь. Петриківський розпис: Набір листівок.– К.: Мистецтво, 1985.– 11 лист.

 1. Народные мастера Приднепровья.– Д.: Промінь, 1978.– 112 с.

 1. Опанасенко І. На крилах пісні.– Д.: Промінь, 1965.– 71 с.

 1. Петриківка = Petrykivka: Альбом репродукцій.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 216 с. (Пізнавай і шануй свій край).

 1. Петриківка: Художні промисли України: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1985.

 1. Петриківський розпис (з фондів Дніпропетровського художнього музею): Комплект листівок.– Д.: Дніпрокнига, 1992.

 1. Петриківський розпис (З фондів Дніпропетровських художнього та історичного музеїв): Комплект листівок.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 16 арк. кольор. іл.

 2. Петриківський розпис: Федір Панко.– К.: Мистецтво, 1986.

 1. Тетяна Гарькава: Петриківський декоративний розпис: Буклет.– Д., 2006.– 16 с.

 1. Татьяна Пата: Альбом / Автор предисловия и составитель Н.Глухенька.– К.: Мистецтво, 1973.– 93 с.: ил.

 1. Тетяна Пата: Петриківський розпис: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1984.

 1. Федір Панко: Альбом: Декоративний живопис. Станкові твори. Підлакові розписи.– К.: Мистецтво, 1978.– 26 с.: іл.

 1. Ярина Пилипенко: Петриківський розпис: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1983.

Дітям про рідний край

 1. Білоусов Є.В. Славетні імена Придніпров’я. Для серед. шк. віку.– Д.: Дніпрокнига, 2002.– 171 с.

 1. Веселки ріднокраю: Антологія дитячої літератури Придніпров'я за останні 110 років.– Д.: Дніпро, 1995.– 191с.

 1. Гоголь М.В. Тарас Бульба: Повість / Пер. з рос., Худ. В.К.Авраменко.– К.: Веселка, 1971.– 123 с.

 1. Голуб І.С. Сім чудес Дніпропетровщини: Художньо-пізнавальне видання для молод. та серед. шк. віку.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 166 с.– („Пізнавай і шануй свій край”).

 1. Гончар О. Собор: Роман для ст. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 286 с.– (Ш-на б-ка).

 1. Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання Вип. 1: Від найдавніших часів до 1648 року.– К.: Веселка, 1990.– 606 с.: іл.

 1. Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання Вип. 2: Від 1648 року до початку ХХ століття.– К.: Веселка, 1992.– 554 с.: іл.

 1. Діти Козацької Матері: Історико-пригодницькі повісті та оповідання / Упоряд. В.Шевчука.– К.: Веселка, 2004.– 333 с.

 1. Історія русів / Укр. пер. І.Драча.– К.: Веселка, 2001.– 364 с.

 1. Кащенко А.Ф. З Дніпра на Дунай: Оповідання для юнацтва з часів скасування Запорозької Січі.– К.: Веселка, 1993.– 64 с: іл.– („Золоті ворота”).

 1. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами. Оповідання. Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 268 с.

 1. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове.– Д.: Січ, 2001.– 494 с.

 1. Крип'якевич І.П. Пригоди малих козаків: Історико-пригодницькі повісті та оповідання.– К.: Веселка, 2004.– 254 с.– („Козаченьки”).

 1. Куліш П. Чорна Рада: Хроніка 1663 року та оповідання / Передм. М.Я.Олейника.– К.: Веселка, 1990.– 256 с.: іл.

 1. Манжура І. Трьомсин Богатир: Поема-казка.– Д.-Рубанівське.– 2006.– 17 с.

 1. Петро Сагайдачний: Іст.-док. кн.: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 62с.– ("Гетьмани України").

 1. Пригара М.А. Михайлик – джура козацький: Історична повість.– К.: Веселка, 2004.– 146 с.– („Козаченьки”).

 1. Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання.– К: Веселка, 1993.– 157с.– („Кошові Запорозької Січі”).

 1. Худяков А. Чудо-город на Днепре. Чудо-місто на Дніпрі: Вірші. / Укр. пер. Н.Погорєлової.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 38 с.: іл.– ("Пізнавай і шануй свій край").

 1. Худяков А. За рідні береги: Поема.– Дніропетровськ: Дніпрокнига, 2005.– 33 с.

 1. Шевчук В.А. Побратими, або пригоди двох запорожців на суходолі, в морі та під водою: Роман.– К.: Веселка, 1972.– 285 с.

 1. Яворницкий Д.И. (Эварницкий Д.И.) Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Для старш. шк. віку.– К: Веселка, 1995.– 447 с.

 1. Яворницький Д.І. Із української старовини: Науково-художня книжка: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 2001.– 176 с.– (Іст. біб-ка для дітей "Золоті ворота").

* * *

 1. Місто мого дитинства: Програма з краєзнавства / Укладачі Г.Ф.Драгунов, Л.Г.Шевцова, Я.Ф.Єліна, І.І.Ярко.– Д.: Проспект, 2006.– 12 с.

 1. Перші прогулянки Дніпропетровськом / Уклад. Л.Г.Шевцова, К.М.Маламуш, І.І.Ярко.– Д.: Проспект, 2005.– 34 с.– („Пізнай свій край”).

Див. також: № № 114-118, 121, 440-446, 449, 459, 672, 701, 702.

Іменний покажчик

Абраїмова О. (Абраимова Т.А.) – 628, 690.

Абросимова С.В. – 317, 318, 396.

Авер'янов М.П. (Аверьянов Н.) – 426, 427.

Акимов А.С. – 228.

Акинфиев И.Я. – [272], 448.

Аксельрод Э. – 611.

Алексеєнко 3. К. – 293.

Алефиренко В.Т. – 328.

Альохін В. – 138.

Андреев Л. – 326.

Андрущенко М.П. (Андрущенко Н.П.) – 159, 724.

Анищенко Н. – [755].

Аносова Т.М. – 296.

Антонов В.В. – 74.

Апанович О. – [364].

Аріст Л. М. – [292].

Аршинов П. – 300.

Асаев В.В. – 612.

Афанасьев О.Є. – 117.

Ахматов С. – 569.

Бабенко В.А. – 75, 76.

Бабченко Н. – 328.

Багалий Д.И. – 77, 78, 339.

Базарянинов В. – 520.

Бай Л.О. – 434.

Балабанов С.В. – 249.

Баракова Т. – 329.

Баранова Н.П. – 504.

Барг І.М. – 450.

Бардин И.П. – [257].

Бароненко Г. – 521.

Безуглий Л.М. – 139.

Бекетова В.М. – 700.

Белаш А. – 301.

Белаш В. – 301.

Белич В.Я. – 179.

Белозёрский Б. – [259].

Бельский Я.В. – 559.

Беспечный Т. – 302.

Бєлікова В.В. – 647.

Биличенко Н.Я. – 658.

Бинкевич В.В. – 232.

Білецька В. – 649.

Білецька О.Ф. – 250.

Білецький Ф. – [250], 251, 710.

Білокінь А.М. – 246.

Білокінь Н. – [774].

Білоусов Є.В. – 787.

Блаватская Е.П. – [252], [295].

Блохін Є.П. – 579.

Бобелюк С.Ф. – 140.

Богданова Л. – 748, 752, 757.

Богомаз М.С. – 451.

Богуш П.М. – 223, 224.

Бойко А.В. – 79, 340.

Бойко О. – 649.

Болебрух А.Г. – 166.

Болсуновський С. – 180.

Большаков В.И. – [252], 263, 664.

Бондаренко В.И. – 656, 660.

Боплан Г.Л., де. – 341.

Борисов Г.А. – 305.

Боровский Н.С. – [754].

Бородай В.З. – [742].

Братаніч Б.В. (Братанич Б. В.) – 440-442, 445.

Бреус С.М. – 647.

Букреева Т. – 302.

Буланова Н.Н. – 148, 522.

Бурлаков С.Р. – 608.

Бурляєв В. – 196.

Бухтияров В. – 418.

Бушин В.С. – 238.

Быстряков А.Г. – 80, 664, 665.

Вагонова А.Г. – 474.

Вакулик В.В. – 298.

Варгатюк П.Л. – 214, 215.

Василенко Б.М. – 570, 571.

Василенко Н.Є. – 317, 318, 396.

Ватченко А.Ф. – 181-184.

Вербицька А. – 677.

Вербов С. – 401.

Веретенников В. – 475.

Вершинина Л. – [287].

Волковинський, В.М. – 303.

Вороненко Н.М. – 132, 133.

Воронова Н.В. – 458.

Воропай А.Т. – 567.

Вучетич – [273].

Гайдук О.С. – 291, 628.

Ганенко В.О. – 434.

Гапусенко І.М. – 316.

Гаркуша И.П. – 658.

Гарькава Т. – [782].

Герасименко Н. – 304.

Герасимов В.І. – 421, 423.

Герасюта Н.Ф. – [265].

Гіляровський В. – 320.

Глухенька Н. – 770-772.

Глядченко В.П. – 225.

Гоголь М.В. – 789.

Годенко-Наконечна О. – 744.

Головіна М.М. – 170.

Голуб І.С. – 85, 204-206, 237, 294, 295, 310, 325, 416, 435, 438, 439, 446, 629, 706, 707, 719, 723, 767, 790.

Гончар О. – 791.

Горбань В.В. – 458.

Горбенко Л. – 649.

Горбонос Г.Ф. – 567.

Горпиняк Л.З. – 129, 130, 696.

Горький М. – [732].

Грдина Я.І. – [294].

Гребінник Т.О. – 298.

Губанова Г.Ф. – 196.

Губарев В. – 327.

Гужва З.Г. – 604, 605.

Гужва М.О. – 605.

Гуляев Г.И. – 201, 623.

Гурай Л.Г. – 131.

Гусейнов Г.Д. – 207, 212.

Гуслистий К. – [276].

Данканич М.П. – 709.

Двуреченська О.С. – 342.

Дєєва Н.М. – 504.

Джусов А.Б. – 233.

Дзержинский Ф.Э., им. – 688.

Дзира Я.І. – 385.

Дзяк Г.В. – [293], 297.

Дорофеев Л. – 613.

Драгунов Г.Ф. – 810.

Драч І. – 795.

Дронь М.М. – 633, 634.

Дубінін Е. – 332.

Дычковский Р.Е. – 656.

Еловских Л.А. – 726.

Емец В.А. – 614.

Ефименко М.Г. – 240.

Ефремова И.Е. – 243.

Єліна Я.Ф. – 810.

Єнджеєвич Є. – 320.

Єфимов В. – 727.

Єхануров Ю.І. – 504.

Жербин М.М. – [263].

Жиздик Г.А. – 614.

Жуган В. – [746].

Жук В. – 534.

Журба О.І. – 344.

Завгородня Т.С. – 391.

Загайная Л.И. – 510.

Загребельний П. – [274].

Задворна Л. – 438.

Зайцев О.Г. – 493.

Зайцева Л. М. – 73, 74.

Зайцева Т.Я. – 439, 674, 767.

Занудько М.А. – 682.

Заремба В. – 346, 711.

Заруба В. – 254, 311, 324, 380.

Зеленська Л.І. (Зеленская Л.И.) – 114-118, 121, 452.

Зорина Н.Г. – 531.

Зорін А.М. – [291].

Зуев В. – 463.

Исаенко Н.Ф. – 653.

Іваненко В.В. – 262, 412, 414.

Іванців А. – 165.

Іванченко Б.П. – 408.

Іванченко І.Л. – 420.

Іванченко Ю. – 379.

Іващенко Г. – 646.

Ігнатов О.Н. – 258.

Іншаков В. – 195.

Кавун М. (Кавун М.Э.) – 85, 159, 767.

Калиниченко Г.П. – 709.

Камеко В.Ф. – 232.

Кан Д.И. – 217.

Капустіна Н.І. – 317, 318, 396, 700.

Карнаух С.Г. – 127, 128, 203, 378, 436, 437, 519, 566, 675.

Карпухина Р. – 630.

Кащенко А. – 796-798.

Кірпа Г.М. – 580.

Кішка С. – [804].

Клименко Ф.М. – [764], [765].

Клімашевський Л.М. – 651.

Книш Г.М. – 642.

Ковалева И.Ф. – 353.

Ковальов А.М. – 352.

Ковальський М.П. – [343].

Коврига В. – 334.

Кодунов О.Б. – 532.

Козак В.В. – 279.

Козар П.А. – 402, 403.

Козулін М. – [749].

Кокин М.А. – [753].

Колганова М.Т. – 222.

Колісник В. – 457.

Колотенко В.П. – 470.

Комен В. С. – 259.

Конашевич Сагайдачний П. – [289].

Конюхов С. – 326.

Коркишко В. – [743].

Корнійчук Т. – 294.

Короленко Л.С. – 602.

Коротоножкіна Г.М. – 439, 676.

Корф Н.А. – [269].

Корчма Л.Ф. – 709.

Коршун П.П. – 615.

Костиря І.С. – 712.

Костіна К. – 438.

Коцюбинський Т.Т. – 477, 493.

Кочергін І. – 306, 310.

Кравець М. – 384.

Кравченко І. – 379.

Кравченко Т.М. – 423.

Красносельський О.Л. – [204], [258].

Кривобок В. –

Кривчик Г. – 666.

Крип'якевич І.П. – 799.

Кроль М. – 141.

Крот В. – 666.

Крот В.І. – 713, 714.

Крячко С. – 195.

Кузнєцова Т.Ф. – 439.

Кузьменко А.М. – 656, 660.

Куличенко И.И. – 471.

Куліш А.І. – 643.

Куліш П. – 800.

Кунцер В. – 371.

Курилов В.В. – 368, 681.

Кутєпов Ю. – 728.

Куценко П. – [760], [761].

Кучеревський В.В. – 455.

Лазарян В., ім. – 643, 644.

Лазебник В.И. – 308, 574.

Лапко М. – 81, 490.

Левенець С. – 260, 261, 729, 751.

Левенко А.С. – 470.

Лигун Ю. – 514.

Липка А. – 234.

Литвиненко Е.Н. – 296.

Лінська В.І. – 203.

Ломакин П.И. – 461.

Лопата В. – 289.

Лопатюк Н.А. – 159.

Лоткин И. – 730.

Лохматова А. – 356.

Лоян М. – 167.

Луньова І. – 677, 678, 706.

Луценко В.А. – 155.

Люлько О. В. – [297], 631.

Магро П.И. – [757].

Мазін М. – 575.

Макаров А.М. – [270], [540].

Макаров П. – 239.

Маламуш К.М. – 811.

Малахов Г.М. – [279].

Малая А. – 335.

Малиновська Т.В. – 128.

Манжура І. – 801.

Манюк В.В. – 454, 457, 459.

Маркова Л.Н. – 86.

Марфобудінова М. – 671.

Масюк М. – 620.

Матрос А. – 351.

Матюшенко В. – [752].

Матющенко Б.О. – 410.

Махно Н. – 299, [300]-[305].

Мельник О.О. (Мельник А.А.) – 210, 211, 411.

Мельников Ж. – [275].

Мечников И.И., им. – 607.

Мизко Д.Т. – [267].

Мирончук В. – 576.

МирошниченкоА.А. (Мірошніченко О.) – 168, 169, 264.

Михайлов О.Ф. – [467].

Мицик Ю.А. – 235, 247, 384, 387-389, 393.

Мищенко Т.М. (Міщенко Т.М.) – 291, 292.

Міляєва В.Ф. – 170.

Момот О.І. – 580.

Моргачева В.И. – 603.

Мосьпан Н.В. – 235.

Мягкоходова В. – 355.

Неделько Т.В. – 628.

Недосекіна Т.В. – 443, 444, 446.

Немыкин А.К. – 265, 424.

Нечай М. – 710.

Нечипоренко М. – 196.

Ніколенко Г.В. – 425.

Нікуліна Н.П. – 128, 203.

Новик Л.И. – 217.

Олейник М.Я. – 800.

Омельченко Г.М. – 404, 405.

Опанасенко І. – 776.

Орлов О.С. – 307.

Орлова Г.С. – 307.

Осадчий Г.М. – 591.

Острейко В.П. – 566, 568.

Павленко Ф. – [756].

Павлов В. – 267.

Павлович В. – 91, 92.

Панко Ф. – [781], [785].

Паппо-Корыстин В. – 577.

Пасечный Г.В. – 119.

Пата Т. – [783], [784].

Пахомов О.Є. – 458.

Пащенко В. – 577.

Переметник Н.Н. – 470.

Перепадя П. – 428.

Перкова А.I. – 317, 318, 704.

Перцева Т. О. – 293.

Песковский М.Л. – 269.

Петров О.Б. – [264].

Петровский Г.И., им. – 533, 566.

Пидгурский И.И. – 542.

Пилипенко Я. – [786].

Пилипчук О.Я. – 298.

Пискун Н.И. – 542.

Півняк Г.Г. – 657, 659.

Пікуш А. – [769].

Платонов В. – 270, 309, 577.

Плохій С. – 235, 388.

Погорєлова Н. – 805.

Погорельська Т.В. – 111.

Положій В. – [751].

Поль О.М. (Поль А.Н.) – [306]-[310], [539], 681.

Поляков М.В. – [262], 634, 639.

Попова І.С. – 262, 638.

Пупченко В.В. – 127.

Пригара М.А. – 803.

Приходько А.П. – 466.

Пронькин В. – 544.

Прудченко Є.Д. – 439.

Пчілка О. – 320.

Ренгевич А.А. – 658, 659.

Репін А. – 197.

Решетников Ф.П. – [767].

Рєзнік О. – [758].

Рижкова З.М. – 684.

Римар В. – 294.

Родзін М.І. – [745].

Родзянко М.В. – 681.

Романенко М.І. – 440-442, 445.

Романчук Л. – 429.

Руденко В. – 312.

Руденко Г.М. – 142.

Рыженко С.А. – 245, 604, 605.

Савенков Ю.Ф. – 606.

Савченко В. В. – 271, 715, 716.

Савчук В.С. – 272, [298].

Сагайдачний П. – [802].

Саенко М. – 595.

Саенко Ф.П. – 545.

Світленко С.І. – 357.

Семенов О. – 623.

Сергієнко Г. – 289.

Сергійчук В.І. – 390.

Сизоненко И. – 746.

Синявський А. – [311], [312], 354.

Сіренко B.I. – 415.

Сіренко О. – 546.

Сірко І.Д. – [277], [290], [384].

Скалозуб Ю. – 372.

Скальковский А. – 373, 391.

Скворцов В.А. – 591.

Скірко Ю.І. – 535.

Слободянюк М.А. – 431.

Слоневский О.Ю. – 150.

Смолій В.А. – 381.

Смоткина А.Е. – 566.

Совриков А.Ф. – 525.

Соколов И.А. – 466.

Сохань П.С. – 400.

Спевак Н. – 547.

Стаднічук Н. – 329.

Старицька Т.В. – 213.

Стародубов А.Ф. – 171, 173, 201.

Старостін В.С. – 172, 204-206.

Стаховська А. – 273.

Сташков Н.И. – [296].

Стороженко І.С. – 388, 389, 392.

Сторожко В.М. – 142.

Стусь В.П. – 297.

Суворов Р. – 432.

Судак Н. – 548.

Сулиман Л.В. – 243.

Сумина З.Г. – 179.

Сурмин Ю.П. – 160.

Суслін В. – 530.

Сучкова Н.Н. – 567.

Сыжко В.Г. – 146.

Танатар І.І. – [285].

Тарасов В.В. – 468.

Тверська Л. – 748, 754

Терпигорев А. – 622.

Теселько М.П. – 240, 658.

Тимченко М. – [773].

Тітова Н.М. – 697, [706].

Токар О.С. – 143.

Топюк Л. – 666.

Триндик Т. – [750].

Тройницкий Н.А. – 93.

Тулянцев А.А. – 275.

Тяпкін К.Ф. – 659.

Удод О.А. – 276.

Усенко С.Ю. – 721.

Федоренко Д. – 277, [278].

Федоренко О.Б. – 278.

Федоров О.Ф. (Федоров А.Ф.) – [267], [286].

Феодосий (Макаревский А.) – 375.

Фоменко А.К. – 201.

Фоменок С. – [762].

Фролова К.П. – 671, 672.

Харитонова А.Н. – 566.

Хачатрян Г. – [747].

Хворост В.І. – 667, [744].

Хмельницький Б. – [392].

Хорошун А. – [260].

Храмцов В.А. – 279.

Хрукалова З. – [251].

Худяков А. – 805, 806.

Хупава Т.И. – 756.

Циганок Н. О. – 151, 433.

Чабан М. – 152, 174, 280-282, 320, 402, 718.

Чегорка П. – 457.

Чекмарьов О.П. – [313], [314].

Чуйко В. – 289.

Шаломова Л.Б. – 609.

Шаповал І. – 283, 284, 313, 314, 321, 322, 624, 710.

Шапошников Г.С. – 226.

Шатров М. – 175, 176.

Шахрайчук І.А. – 431.

Шведченко А. – 623.

Швець М.А. – 580.

Швидковский О.А. – 177.

Швидько Г.К. – 285, 371, 376, 377, 391, 465, 719.

Шевцова Л.Г. – 701, 702, 810, 811.

Шевченко А. – 82.

Шевченко Г.И. – 181-184.

Шевченко Т.Г., ім. – [733], [740].

Шевчук В. – 794.

Шевчук В.А. – 807.

Шеремет С.В. – 227, 610.

Шило І. – 286.

Шпак М.К. – 454.

Шпак О. – 196.

Шпаковська Т. – 287, 732-737, 739.

Штепа А.П. – 603.

Штукенберг И.Ф. – 95.

Шубравська М.М. – 323.

Шумрикова-Карагодіна Л.П. – 288.

Шустеров С. – 264.

Щеголев П. – 304.

Щербакова О.В. – 665.

Щитова С.А. – 741.

Юшков С. – [763].

ЯворницькийД.І. (Яворницький Д.И.; Эварницкий Д.И.) – 178, 289, 290, [315]-[325], [367], 395-400, 472, 655, 686, [691], [698]-[701], [704], 808, 809.

Яковенко І. К. – 293.

Янгель М.К. – [326], [327].

Ярко І.І. – 811.

Яценко Л.І. – 695.

Географічний покажчик

Апостолівський р-н – 11, 63, 421.

Валове, с. – 140.

Васильківський р-н – 421.

Верхньодніпровськ, м. – 145-147.

Верхньо-Дніпровський р-н – 19, 29.

Верхньодніпровський р-н – 421.

Верхньодніпровщина – 457.

Днепр, р. – 401, 425, 453, 796, 805.

Днепропетровская губ. – 94.

Дніпрельстан – 402.

Дніпродзержинськ, м. – 148-157, 421, 462, 515, 615.

Дніпропетровськ (Днепропетровск) – 80, 86, 97, 158-206, 338, 421, 422, 425, 502, 503, 516, 578, 603, 609, 664, 665, 685, 724, 730, 811.

Дніпропетровська обл. (Днепропетровская обл.) – 2-8, 10, 11, 14-20, 21, 27, 29, 31, 35, 40, 43-45, 52, 60, 61, 63, 67, 73, 74, 81, 83-85, 88-90, 96, 98-111, 118-120, 122, 128, 131-134, 141, 256, 337, 408, 421, 423, 447, 460, 461, 466, 468, 469, 476, 478, 488, 495-501, 504, 507, 508, 510, 518, 581, 587, 591, 593, 600, 604, 606, 616, 625, 668-670, 673, 675, 687.

Дніпропетровський окр. – 1.

Дніпропетровський регіон – 329, 511.

Дніпропетровський р-н – 32, 189, 421.

Дніпропетровщина (Днепропетровщина) – 86, 87, 96, 114-117, 121, 123, 124, 126, 127, 129-131, 255, 165, 328, 387, 416, 420, 424, 431, 432, 435, 436, 438, 440-446, 454, 455, 459, 480-487, 489, 491, 492, 506, 512-514, 526, 580, 602, 624, 677-679, 696, 713, 721-723, 728, 731, 739, 748, 766, 768, 790.

Домоткань, р. – 453.

Донецко-Приднепровский район – 112.

Дунай, р. – 796.

Екатеринославский край – 75.

Жовті Води, м. – 421.

Запоріжжя (Запорожье) [край] – 78, 396, 808.

Запорізька обл. – 468.

Зеленодольськ, смт. – 63.

Іванівка с. – 21.

Кам’янське, м. – 148, 152.

Катеринослав (Екатеринослав) – 80, 94, 164, 174, 175, 178, 180, 190, 201, 206, 342, 368, 664.

Катеринославська (Екатеринославская) губ. – 76, 79, 91, 92, 93, 95, 305, 448.

Катеринославщина (Екатеринославщина) – 86, 94, 378, 720.

Київ, м. – 476.

Кіровоградська обл. – 67.

Кодацький поріг – 352.

Королівство Польське – 341.

Кривий Ріг, м. – 21, 208, 209, 211, 212, 214, 217-222, 249, 418, 421, 517.

Криворіжжя – 207, 211, 212, 215, 216, 285, 407, 409, 411.

Криворізький р-н – 11, 21, 35, 421.

Криворожский бассейн – 456, 539.

Крим, автономна республіка – 476.

Криничанський р-н – 19, 421.

Лихівський р-н – 13.

Луганська обл. – 27.

Магдалинівський р-н – 29, 421.

Магдалинівський, край – 139.

Марганець, м. – 144, 421.

Межівський р-н – 421.

Миколаївка, с. – 213.

Москва, м. – 406.

Московія – 341.

Наддніпрянська Україна – 357.

Надпоріжжя – 738.

Нікополь, м. – 11, 15, 223, 225-231, 421, 426, 428, 610.

Нікопольський р-н – 11, 15, 386, 421, 584, 591.

Нікопольщина – 224.

Новий Кривий Ріг, с. – 21.

Ново-Вербський, хут. – 13.

Ново-Григорівка, с. – 21.

Новомосковский уезд – 448.

Новомосковськ, м. – 232-237, 421.

Новомосковський р-н – 234, 421.

Ново-Покровський р-н – 13.

Новороссийский край – 77, 78, 95, 373.

Нью-Йорк, м. – 428.

Одеська обл. – 16.

Орджонікідзе, м. – 421.

П’ятихатський р-н – 142, 421.

Павлоград, м. – 238-243, 421, 599.

Павлоградський р-н – 13, 50, 421.

Першотравенськ, м. – 244, 245.

Петриківка, смт. – 777, 778.

Петриківський р-н – 61, 421.

Петропавлівський р-н – 421.

Південна Україна – 78, 79, 340, 360-363.

Підгородне 52.

Подніпров'я – 348.

Покровський р-н 141, 421.

Придніпров’я (Приднепровье) – 82, 85, 125, 135-137, 281, 307, 315, 336, 349, 350, 365, 366, 377, 449, 458, 493, 548, 617, 621, 671, 674, 683, 708, 709, 715, 717, 775, 787, 788.

Приорілля – 246.

Присамар’я – 234.

Римський ліс – 457.

Ровенська обл. – 16.

Российская империя – 93, 448.

Россия – 91, 92.

С.-Петербург – 463.

Самара, р. – 235.

Самарь, м. – 232.

Самоткань, р. – 453.

Севастополь, м. – 476.

Синельниківський р-н – 18, 421.

Синельниківщина – 138.

Синельникове, м. – 18, 421.

Січеслав, м. – 718

Січеславський край – 346.

Січеславщина – 371, 465.

Солоний Лиман – 608.

Солонянський р-н – 421.

Софіївський р-н – 11, 17, 421.

СССР (Советский Союз, Радянський Союз) – 12, 43, 44, 113, 256, 267, 286, 424, 489.

Сталінська обл. – 27.

Сталінський р-н – 11, 32.

Старий Кодак, сел. – 205.

Степова Україна (Степная Украина) – 353, 398.

Сумська обл. – 16.

Сурсько-Литовське, с. – 767.

Таромське, сел. – 167, 170.

Тернівка, смт. – 50.

Тернопільська обл. – 16.

Терпіннянський р-н – 1.

Томаківський район – 421.

Трансільванія – 341.

Україна – 2, 6, 7, 8, 9, 10, 56-72, 254, 276, 299, 332, 333, 341, 369, 370, 382, 383, 406, 421, 423, 473, 474, 476, 504, 619, 655, 657.

УРСР (Українська РСР) – 1, 11, 13-42, 46-55, 83, 84, 260.

УСРР – 5, 7, 8, 9.

Харківська обл. – 10.

Херсон – 463.

Херсонська обл. – 16.

Царекостянтинівський р-н – 4.

Царичанка, смт. – 247, 248.

Царичанський р-н – 29, 421.

Червоний, хут. – 18.

Чкалове, с. – 11, 15.

Чкаловський р-н – 11, 15.

Широківський р-н – 421.

Широківщина – 434.

Юр’ївський р-н – 32, 421.

Зміст

Від упорядника…………………………………………………………….3

Дніпропетровська область: історія та сучасність………………………..4

Адміністративно-територіальний поділ.

Офіційні документи та матеріали………………………………………...8

Область в цілому. Територія і населення…………………………….....15

Окремі райони та населенні пункти області……………………..21

Верхньодніпровськ………………………………………….22

Дніпродзержинськ…………………………………………..22

Дніпропетровськ…………………………………………….23

Криворіжжя. Кривий Ріг…………………………………....26

Нікопольський район. Нікополь…………………………....27

Новомосковський район. Новомосковськ………………....28

Павлоград…………………………………………………….29

Першотравенськ……………………………………………..29

Царичанський район. Царичанка……………………….......29

Видатні діячі краю………………………………………………....30

Нестор Махно………………………………………………..30

Олександр Поль…………………………………………...…34

Антін Синівський……………………………………………35

Олександр Чекмарьов……………………………………….35

Дмитро Яворницький………………………………………..35

Михайло Ягель………………………………………………36

Управління областю. Громадське і політичне життя…………………..36

Історія краю……………………………………………………………….37

Запорозькі вольності………………………………………………41

Дніпрове лоцманство……………………………………………...43

Політичні репресії. Голодомори………………………………….44

Друга світова війна………………………………………………...45

Природа. Природні ресурси краю. Клімат………………………………48

Екологічні проблеми області……………………………………...48

Економіка області…………………………………………………………50

Зовнішньоекономічні зв’язки……………………………………..53

Промисловість……………………………………………………...54

Транспорт. Зв’язок.Торгівля……………………………………....57

Агропромисловий комплекс………………………………………58

Соціальна інфраструктура…………………………………………….....60

Охорона здоров’я…………………………………………………..60

Спорт………………………………………………………………..61

Наука і освіта……………………………………………………….61

Культура…………………………………………………………….66

Архіви. Бібліотеки. Музеї. ………………………………………..67

Літературне життя…………………………………………...69

Театр. Музика………………………………………………..70

Образотворче мистецтво...………………………………….72

Петриківський народний розпис…………………………..73

Дітям про рідний край……………………………………………………75

Іменний покажчик………………………………………………………...77

Географічний покажчик…………………………………………………..88Скачать документ

Похожие документы:

 1. Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині

  Документ
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій і актуальній, і не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині.
 2. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого І сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 3. А. А. Парпара высказал обеспокоенность некорректными выпадами и клеветой в адрес библиотеки со стороны отдельных сми и интернетных борзописцев-недоброжелателей, которые сублимируют личные обиды и комплексы в распро

  Документ
  Он проявил заинтересованность состоянием дел в Библиотеке, которая, на его взгляд, занимает важное место в ознакомлении россиян с культурой, историей, изящной словесностью Украины и служит реальным, одним из немногих сегодня, каналом
 4. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 5. Широкорад Александр Борисович Россия Англия: неизвестная война, 1857-1907 Предисловие и в воинственном азарте Лорд британский Пальмерстон Поражает Русь на карте указатель

  Библиографический указатель
  Противостояние Англии и России в 1857–1907 годах во многом предопределило ход событий XX века. Да и сейчас изучение этого «белого пятна» мировой истории, можно сказать, первой «холодной войны», позволяет по-новому взглянуть на ситуацию,

Другие похожие документы..