Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.7 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по при...полностью>>
'Документ'
015.01 Школа для больных с артериальной гипертонией 0,01 10 В04.015.0 Школа для больных с сердечной недостаточностью 0,01 10 В05.015....полностью>>
'Реферат'
Миссия Международной ассоциации страховщиков депозитов (МАСД) состоит в содействии повышению эффективности страхования депозитов посредством распрост...полностью>>
'Документ'
Правовое обеспечение информационных систем. Лингвистическое обеспечение информационных систем. Учет основных средств и нематериальных активов....полностью>>

75 років на карті держави

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Політичні репресії. Голодомори

 1. Голод 1933 року в Україні: Свідчення про винищування Москвою українського селянства.– 2-ге вид., доп.– Д.-Мюнхен, 1993.– 223 с.

 1. Голод: Хроніка, документи та матеріали голоду 1921-1923, 1932-1933 років на Криворіжжі.– Кривий ріг: Видавничий дім, 2003.– 384 с.

 1. Іванченко Б.П. Викорінення. Голодомори 1921-22; 1932-33 р.р. в Дніпропетровській області.– Павлоград, 2003.– 68 с.

 1. Криворіжжя: більшовизм проти Православ'я (1920–1930): Збірник документів і матеріалів.– Кривий Ріг: Видав­ничий дім, 2005.– 132 с.

 1. Матющенко Б.О. У жорнах голодоморів. Хроніки. Документ. видання.– Д.: ІМА-прес, 2004.– 232 с.

 1. Мельник О. Голод: Хроніка, документи та матеріали голоду 1921-23, 1932-33 років на Криворіжжі.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003.– 384 с.

 1. Повернені імена: Мартиролог / За наук. ред. В.В.Іваненка.– Д.: Науково-редакц. обл. цент по підготовці й виданню темат. серії книг "Реабілітовані історією", 2002.– 479 с.– („Реабілітовані історією”).

 1. Реабілітовані історією. За відсутністю складу злочину...: до історії політичних репресій 20-х-початку 50-х років у Дніпропетровському гірничому інституті.– Д.: НГУ, 2000.– 193 с.

 1. Свідчення з минувшини: Мовою документів / За ред. В.В.Іваненко.– Д.: Моноліт, 2001.– 320 с.– („Реабілітовані історією”).

 1. Сіренко B.I. Велика зона злочинного режиму: Про переслідування та ре­пресії українських інакодумців у 70-80-х роках минулого сто­ліття.– Д.: Пороги, 2005.– 273 с.

* * *

 1. “Серп і молот – зате голод”. Пам’яті жертв голодоморів на Дніпропетровщині: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд І.Голуб.– Д.: ДОУНБ, 2003.– 42 с.

Друга світова війна

 1. Бухтияров В. Освободители: Книга очерков об освободителях Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 – зимой 1944 гг.– Кривой Рог: Саксагань, 1999.– 240 с.

 1. Війна 1941-1945 pp.: події, оцінки, спомини: Матеріали міжрегіо­нальної наукової конференції.– Кривий Ріг: Мінерал, 2005.– 180 с.

 1. Іванченко І.Л. Діяльність Похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ої світової війни.– Севастополь: Просвіта, 2003.– 78 с.

 1. Книга Пам'яті України. Дніпропетровська область / Головна ред. кол.: В.І.Герасимов та ін.– Дніпропетровськ: Січ.

Кн. 1: Апостолівський район, Васильківський район, Верхньодніпровський район.– 1993.– 730 с.

Т.2.: Дніпродзержинськ. Дніпропетровський район.– 1994.– 685с.

Т. З.: В 2-х кн. Кн. 1: Місто Дніпропетровськ (А – Ф).– 1994.– 631 с.

Т. З.: В 2-х кн. Кн. 2: Дніпропетровськ.– 1994.– 651 с.

Т. 4: Новомосковськ. Новомосковський район.– 1994.– 520 с.

Т. 5. Криничанський район. Нікополь. Нікопольський район. Орджонікідзе.– 1995.– 631 с.

Т. 6: Петропавлівський район. Покровський район. П’ятихатський район.– 1995.– 718 с.

Т. 7: Софіївський район. Царичанський район. Широківський район.– 1995.– 529 c.

Т. 8: Кривий Ріг. Криворізький район.– 1995.– 614 с.

Т. 9: Жовті Води. Марганець. Магдалинівський район. Межівський район.– 1995.– 611 с.

Т. 10: Петриківський район. Синельникове і Синельниківський район. Солонянський район.– 1995.– 731 с.

Т. 11: Місто Павлоград. Павлоградський район. Томаківський район. Юр’ївський район.– 1995.– 743 с.

Т.12. В 2-х кн.: Персоналії, які не увійшли до попередніх 11 томів. Кн.1-ша.– 1996.– 687 с.; Кн. 2-га.– 1997.– 579 с.

 1. Книга памяти воинов-евреев Днепропетровска. В 2-х к. Кн 2.– Д., 2000.– 324 с.

 1. Книга Скорботи України. Дніпропетровська область. Том 4 / Головна ред. кол.: І.О.Герасимов (керівник) та ін.; обласна ред. кол.: Т.М.Кравченко (керівник) та ін.– Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2005.– 500 с.

 1. Немыкин А.К. Герои Днепропетровщины: Очерки о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.– Д.: Січ, 2006.– 829 с.

 1. Они освобождали Днепропетровск: Очерки о героях Днепра, воспоминания участников форсирования и освобождения Днепропетровска, материалы фронтовых газет / Упор. Г.В.Ніколенко.– Д.: Січ, 2003.– 196 с.

 1. Они освобождали Никополь: Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Состав. Н. Аверьянов.– Д.: Пороги, 2001.– 251 с.

 1. Они освобождали Родину: Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Упорядник М.П.Авер'янов.– Д.: Пороги, 2001.– 252 с.

 1. Перепадя П. Драматична рапсодія: Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2003.– 150 с.

 1. Романчук Л. Жовті сліди на гарячому попелі, або Слід на потертій фотографії: Хронікально-історичний есей.– Д.: Січ, 1998.– 167 с.

 1. Свіча пам'яті: Книга друга.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 544 с.

 1. Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945).– Д.: Оксамит-Текс, 2005.– 294 с.

 1. Суворов Р. Дорога в бессмертие: Документально-художественный роман-хроника об освобождении Днепропетровщины от немецко-фашистских захватчиков.– Д.: Пороги, 1999.– 275 с.

 1. Циганок Н. О. „Якщо загину – залишиться пам'ять”: Історико-публіцистичний збірник про металургів Дзержинки у роки Великої Вітчизняної війни.– Д.: Пороги, 2005.– 185 с.

 1. Широківщина в роки війни. 1941-1945 рр. Ч.1. / Упорядн.: Л.О.Бай, В.О.Ганенко.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.– 170 с.

* * *

 1. Визволення Дніпропетровщини. До 60-річчя звільнення області від фашистських загарбників: Рекоменд. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Д., 2003.– 49 с.

 1. Дніпропетровщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: До 30-річчя з дня визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників: Рекоменд. покаж. літератури / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Д., 1973.– 43 с.

 1. Дніпропетровчанки – учасниці Великої Вітчизняної війни: Рекоменд. покажчик літератури / Упоряд. С.Карнаух.– Д.– 1975.– 13 с. (До міжнародного року жінки).

 1. Дніпропетровщина у полум’ї війни: Наук.-допоміжн. бібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб, Л.Задворна, К.Костіна.– Д.: ДОУНБ, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с.

 1. Зірки партизанської слави: Метод.-бібліогр. покажчик-довідник / Укладачі: І.С.Голуб, Т.Я.Зайцева, Г.М.Коротоножкіна, Т.Ф.Кузнєцова, Є.Д.Прудченко.– Д.: ДОУНБ, 2002.– 166 с.

* * *

 1. Братанич Б. В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Козацька доба XVI-середина XVIII ст: Підручник для 8-го кл.– Д.: Дніпрокнига, 2005.– 333 с.

 1. Братаніч Б.В., Романенко М.І. Історія рідного краю. Дніпропетровщина. Наш край у складі Російської імперії. Друга половина ХVIII ст.-1914 р.: Підручник для 9-го кл.– Д.: ВАТ "Дніпрокнига", 2006.– 372 с.

 1. Братаніч Б.В., Романенко M.I. Історія краю. Дніпропетровщина: Наш край у складі Російської імперії. Друга половина XVIII ст.-1914 р.– Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2006.– 373 c.

 1. Недосекіна Т.В. Оповідання з історії рідного краю. Дніпропетровщина: Навч. посіб. для учнів 5-х класів загально освіт. шкіл Дніпропетр. області.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 125 с.

 1. Недосєкіна Т.В. Історія рідного краю. Дніпропетровщина з найдавніших часів до ХV ст.: Навч.посібник для уч. 6-7 кл. загальноосв. шкіл Днепропетр. області.– Д.: Дніпрокнига, 2001.– 171 с.

 1. Романенко М.І., Братаніч Б.В. Історія України та Дніпропетровщини. 7 клас.– Перевид.– Д.: Промінь, 2005.– 288 с.

 2. Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 класів загальноосвітньої школи / Упоряд. І.Голуб, Т.Недосєкіна.– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 767 с: іл.

Природа. Природні ресурси краю. Клімат.

Екологічні проблеми області

 1. Агроклиматический справочник по Днепропетровской области.– Ленинград, 1958.– 87 с.

 1. Акинфиев И.Я. Ботаническое исследование Новомосковского уезда Екатеринославской губернии: Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи.– Зап. Моск. о-во испыт. природы. отд. ботан.– 1896.–Вып. 3.– С. 1003.

 1. Балки Придніпров'я очима дітей: Матеріали підсумкового семінару (17 жовтня 2001 р.).– Д., 2001.– 64 с.

 1. Барг І.М. Нариси геологічної історії Дніпропетровщини.– Д.: ТзОВ “Альфа” НМОПІ, 1997.– 148 с.

 1. Богомаз М.С. Придніпров'я рухається та тече...– Д.: Дніпрокнига, 2004.– 414 с.

 1. Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжвузівської наукової конференції студентів і аспірантів / За загальною ред. проф. Л.І. Зеленської.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 124 с.

 1. Домоткань: минуле, сучасне, майбутнє. Малі сестри Дніпра: Матеріали досліджень природної та культурної спадщини в басейнах річок Домоткань і Самоткань у 2001-2003 роках.– Д., 2003.– 134 с.

 1. Заповідна природа Дніпропетровщини: Метод.-довід. посіб. для тих, хто прагне зберегти красу рідної природи і примножити природно-заповідний фонд / Голов. ред. М.К.Шпак, Уклад. В.В.Манюк.– Д., 2000.– 62 с.

 1. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини.– К.: Фітосоціоцентр, 2001.– 360 с.

 1. Минералогия Криворожского бассейна.– К.: Наук. думка, 1977.– 544 с.

 1. Наш римський ліс: Зб. науково-публіцистичних матеріалів, присвячених природному урочищу "Римський ліс" на Верхньодніпровщині / Упоряд. П.Чегорка, В.Колісник, В.Манюк.– Д., 2004.– 76 с.

 1. Пахомов О.Є., Горбань В.В., Воронова Н.В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров'я: Монографія.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 243 с.

 1. Природна спадщина Дніпропетровщини / Автор тексту і фото Вад. В. Манюк.– Б.м., 2003.– 18 с.: кольор. іл.

 1. Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Дніпропетровської області та шляхи залучення молоді до їх вирішення: Інформаційно-методичні матеріали для учасників конференції та широкої природоохоронної громадськості.– Д.: Гамалія, 2003.– 97 с.

 1. Проблемы развития природно-заповедного фонда Днепропетров­ской области и пути привлечения молодежи к их решению. Вип. 1. / Под. ред. П.И.Ломакина.– Д.: Гамалія, 2005.– 124 с.

 1. Проблеми створення Орільського національного природного парку: Матеріали науково-практичного семінару м. Дніпродзержинськ, 16 листопада 2000 року.– Д.-Дніпродзержинськ: Еколого-туристичне об'єднання "Орлан", 2000.– 58 с.

 1. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году.– С-Пб, 1787.

 1. Свята справа: Інформаційно-публіцистичний альманах.– Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2005.– 88 с.

 1. Січеславщина: Краєзнавчий альманах. Вип. 4. Скарби Придніпровського степу / За ред. Г.К.Швидько.– Д., 2002.– 87 с.

 1. Соколов И.А., Приходько А.П. Минеральные виды строительного сырья Днепропетровской области и их радиационные параметры.– Д.: ПГАСА, 2004.– 50 с.

 1. Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 90-річчя від дня народження професора О.Ф.Михайлова.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 112с.

 1. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Монографія.– Д.: Вид-во ДНУ, 2005.– 276 с.

 1. Щорічник по опадах та температурі повітря за 1968 рік по Дніпропетровській області.– Д.: Промінь, 1970.– 218 с.

 2. Экология мегаполиса: Адаптация населения города Днепропетровска в техногенных зонах / Левенко А.С., Колотенко В.П., Переметник Н.Н. и др.– Д.: ИМА-пресс, 2002.– 32 с.

 1. Экология мегаполиса: Экологические аспекты промышленного развития Днепропетровска / Под ред. И.И.Куличенко.– Д.: ІМА-прес, 2002.– 368 с.

 1. Яворницький Д.І. Дніпрові пороги: Географічно-історичний нарис.– Д.: Промінь, 1989.– 140 с.

Див. також: Р. „Дніпрове лоцманство”; № № 79, 81, 83, 91, 92, 94, 114-121, 341, 368, 396, 367, 400.

Економіка області

 1. Бюджетний процес та міжбюджетні відносини на рівні області: Збірн. законів України, указів Президента України, постанов Кабінету міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації і рішень обласної Ради.– Д., 2003.– 269 с.

 1. Вагонова А.Г. Экономические проблемы поддержания мощностей инвестирования угольных шахт Украины.– Д.: РВК НГУ, 2005.– 287 с.

 1. Веретенников В. Куда мчится “Дикий табун”: Статьи и размышления человека-созидателя, руководителя, политика, журналиста, писателя.– Д., 1998.– 180 с.

 1. Витрати і доходи домогосподарств України у 2001 році: Статистичний бюлетень, Ч. ІІ: Автономна республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь. Дніпропетровська область (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України).– К.: Держкомстат України, 2002.– 126 с.

 1. Днепровский экономический район: (Экономико-географический очерк) / Т.Коцюбинский.– Д.: Кн. изд-во, 1963.– 56 с.

 2. Днепропетровская область за годы Советской власти: Стат. сб.– Д., 1968.– 248 с.

 1. Днепропетровские банки: Справочное издание.– Д.: "Гесла" ЛТД, 2005.– 117 с.

 1. Днепропетровщина в девятой пятилетке (1971-1975 годы): Стат. сб.– Д., 1976.– 132 с.

 1. Днепропетровщина в одиннадцатой пятилетке (1981-1985гг.): Стат. сб.– Д., 1986.– 228 с.

 1. Днепропетровщина в цифрах: (к 45-летию победы в Великой Отечественной войне).– Д., 1990.– 76 с.

 1. Днепропетровщина за три года десятой пятилетки (1976-1978гг.): Стат. сб.– Д., 1979.– 160 с.

 1. Днепропетровщина за три года одиннадцатой пятилетки (1981-1983гг.): Стат. сб.– Д., 1984.– 186 с.

 1. Днепропетровщина к 70-летию Великого Октября: Стат. сб.– Д., 1987.– 260 с.

 1. Днепропетровщина от выборов к выборам: Стат. сб.– Д., 1987.– 114 с.

 1. Днепропетровщина от конференции до конференции 1986-1988гг.: Стат. сб.– Д., 1988.– 281 с.

 1. Дніпропетровська область у цифрах та фактах.– Д., 2002.– 12 с.

 1. Достижения Днепропетровщины к 60-летию образования СССР: Стат. сб.– Д., 1982.– 125 с.

 1. Дніпропетровський економічний адміністративний район / М.Лапко.– Д.: Обл. вид-во, 1959.– 107 с.

 1. Дніпропетровщина в цифрах у 1993 році: Короткий статистичний довідник.– Дніпропетровськ, 1994.– 72с

 1. Дніпропетровщина: можливості та перспектива.– Б.м., Б.г. Ел. опт. диск (CD-ROM).

 1. Зайцев, О.Г., Коцюбинський Т.Т. Індустріальне Придніпров'я.– Д.: Промінь, 1966.– 128 с.

 2. Итоги социально-экономического развития области за 1991 год.– Д., 1992.– 146 с.

 1. Місцеві фінанси Дніпропетровської області в історичних подіях і цифрах.– Д., 2001.– 149 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області: Стат. зб.– Донецьк: Статистика, 1966.– 282 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області в 1970 році: Стат. зб.– Донецьк: Статистика, 1971.– 176 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області у 1993 році: Стат. щорічник.– Д., 1994.– 343 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області: Стат. збірник.– Д.: Кн. вид-во, 1960.– 221 с.

 1. Народне господарство Дніпропетровської області у 1994 році: Стат. щорічник.– Д., 1995.– 387 с.

 1. Народное хозяйство Днепропетровской области 1992: Стат. ежегодник.– Д., 1992.– 286 с.

 1. Програма розвитку міста: Дніпропетровськ-2000: стратегія зростання.–Д., 2000.– 87 с.

 1. Программа развития города: "Днепропетровск 2010: Стратегия роста.– Д., 1999.– 49 с.

 1. Розробка регіонального соціального бюджету: Методичні рекомендації / За заг. ред. Ю.І.Єханурова; за ред. Н.П.Баранової, Н.М.Дєєвої / Центр перспективних соціальних досліджень Мінпраці та соціальної політики і НАН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська державна фінансова академія.– Д.: ДДФА, 2005.– 208 с.

 1. Соціально-економічне становище області за 2001 рік. 12 (476).– Д.: Обл.управління статистики, 2002.– 96 с.

 1. Социально-экономическое развитие Днепропетровщины за 1986-1990гг.: Стат. сб.– Д., 1991.– 175 с.

 2. Статистичний бюлетень: Соціально-економічне становище Дніпропетровської області за 2001 рік.– Д.: Обл. управління статистики, 2002.– 96 с.

 3. Статистичний щорічник Дніпропетровської області...– Д., Головне управління статистики.

за 1998 рік.– 1999.– 418 с.

за 2001 рік.– 2002.– 507 с.

за 2002 рік.– 2003.– 589 с.

за 2003 рік.– 2004.– 601 с.

за 2004 рік.– 2006.– 620 с.

 1. Экономическое и социальное развитие области от выборов к выборам: Стат. сб.– Д., 1989.– 66 с.

* * *

 1. Аттестация и рационализация рабочих мест – важное средство подъема экономики. Опыт работы предприятий Днепропетровской области по повышению эффективности производства и социальному развитию на основе аттестации и рационализации рабочих мест: Рекоменд. библиограф. указ. / Сост. Л.И.Загайная.– Д., 1985.– 21 с.

Див. також: Р. ”Зовнішньоекономічні зв’язки. Інвестиційна привабливість”; „Промисловість”, „Транспорт. Зв’язок. Торгівля”, „Агропромисловий комплекс”; № № 73, 74, 122, 333.

Зовнішньоекономічні зв’язки. Інвестиційна привабливість

 1. Дніпропетровський регіон відкритий для співробітництва зі світом: Буклет.– Д., 2003.

 1. Дніпропетровщина-2005: Перспективи співробітництва.– Д.: Арт-Прес, 2005.– 32 с.

 1. Дніпропетровщина інвестиційна / Дніпропетровська обласна державна адміністрація.– Д.: НВП „Дія”, 2006.– 82 с.– (укр. та англ. мовами).

 1. Дніпропетровщина: крок у майбутнє: Грані інвестиційної політики регіону / Гл. ред. Ю.Лигун.– Д.: Проспект, 2004.– 191 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Дніпродзержинська.– Д.: Арт-прес, 2004.– 24 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Дніпропетровська.– Д.: Арт-прес, 2004.– 24 с.

 1. Інвестиційний паспорт м. Кривого Рогу.– Д.: Арт-прес, 2004.– 20 с.

 2. Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області 2006 рік / Дніпропетровська обласна державна адміністрація.– Д.: НВП „Дія”, 2006.– 136 с.– (укр. та англ. мовами).

* * *

 1. Мости дружби (Економічні зв’язки дніпропетровців): Рекоменд. список / Упоряд. С.Г.Карнаух.– Д., 1972.– 13 с. (До 50-річчя утворення СРСР).

Промисловість

 1. Базарянинов В. Дзержинка: годы и судьбы: Очерки истории Днепровского металлургического комбината им. Ф.Э.Дзержинского.– Д.: Пороги, 1999.– 276 с.

 1. Бароненко Г. Крупнейшая в Европе: ЦОФ Павлоградская – 30 лет.– Д.: ИМА-пресс, 2004.– 103 с.: фото. цв.

 1. Буланова Н.Н. Седые берега судьбы: Очерки истории ОАО "Днепроцемент " 1934-2004.– Д.: Металл, 2004.– 223 с.

 1. В свете голубого огня: 50-летию Днепродзержинского управ­ления по эксплуатации газового хозяйства посвящается.– Д.: ЧП „Лира ЛТД”, 2005.– 164 с.

 1. Властелины мирных взрывов. „Кривбасвзрывпрому” – 35: Книга-фотоальбом.– Кривой Рог: ООО „Этюд-сервис”, 2004.– 163 с.

 1. Возраст зрелости. Шахте "Павлоградская" – 35 лет: Документальное издание / Сост. А.Ф.Совриков.– Д.: ИМА-пресс, 2003.– 96 с.

 1. Годы и люди: Издательство „Зоря”: Четверть века флагману полиграфии Днепропетровщины.– Д., 2001.– 61 с.

 1. Годы и люди: ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат".– Б.м., 2001.– 79 с.

 1. ГП НПО "Павлоградский химический завод": 75 лет.– Д.: Колорграф, 2004.– 112 с.

 1. Днепропетровский комбайновый: Краткий очерк.– Д.: Промінь, 1974.– 147 с.: фото.

 1. “Дніпрошина”: роки, події, люди: Коротка історія відкритого акціонерного товариства “Дніпрошина” / Упорядн. В.Суслін.– Д.: Пороги, 2001.– 153 с., іл.

 2. Зорина Н.Г. Солнце на рабочих ладонях: Краткий очерк истории ОАО "Днепротяжмаш".– Д., 2001.– 188 с.

 1. Кодунов О.Б. Вікова історія Інгулецьких рудників.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2001.– 50 с. (Рос. мовою).

 1. Лицом к огню: Краткий очерк истории Днепропетровского ордена Ленина металлургического завода имени Г.И.Петровского.– Д.: Промінь, 1972.– 304 с.

 1. Легли фундаменты в окопы: Тресту "Днепропетровскпромстрой" – 60 лет / В.Жук.– Д.: ИМА-пресс, 2004.– 160 с.

 1. Люди, мода, роки: Нариси історії Дніпропетровської фірми “Мрія” / Під заг. ред. Ю.І.Скірка.– Д.: Пороги, 1998.– 187 с.

 1. Металл и люди (История фабрик и заводов).– Д.: УкО ИМА-пресс, 1998.– 124 с.

 1. Никопольский завод ферросплавов: годы и люди.– Д.: Зоря.– 2006.– 112 с.

 1. ОАО “Новомосковский трубный завод». 1935-2005.– Д.: Зоря, 2005.– 351 с.

 1. О. М. Поль і розвиток гірничої промисловості в Криворізькому басейні: Матеріали громадських читань.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2002.– 208 с.

 1. Павлоградскому механическому заводу 70 лет (1931-2001): Краткие очерки по истории Павлоградского механического завода Производственного объединения “ГП Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова”.– Дніпропетровск: Пороги, 2001.– 240 с.

 1. Палмаш. Полвека истории...: 50 лет (1954-2000).– Д.: АРТ-ПРЕС, 2004.– 240 с.

 1. Пискун Н.И., Пидгурский И.И. Горячий кокс: Краткий очерк истории Баглейского коксохимического завода.– Д.: Пороги, 1993.– 189 с.

 1. Приднепровский химический завод: Исторический очерк.– Днепродзержинск, 1997.– 159 с.

 2. Пронькин В. На „Криворожстали” до и после.– К.: Логос, 2000.– 404 с.

 1. Саенко Ф.П. На пороге нового столетия: Краткие очерки об Открытом Акционерном Обществе "Никопольский завод ферросплавов".– Д.: Пороги, 2001.– 99 с.

 1. Сіренко О. Ідеї на шахті ім. М.І.Сташкова стають реальністю.– Д.: ІМА-прес, 2005.– 112 с.

 1. Спевак Н. Первый директор. Новое время.– Д.: РВВ ОП ДКД, 2000.– 190 с.

 1. Судак Н. Азотчики Приднепровья: Крат. очерк истории Днепродзержинского производственного объединения „Азот”.– Д.: Промінь, 1988.– 175 с.: ил.

 1. Флагман в степи: Шахте „Степная” – 40 лет: Документальне видання.– Д.: ІМА-прес, 2005.– 96 с.

* * *

 1. Акционерное общество Днепротяжмаш.– Д.: Днепротехсервис, 2003.– 9 с.

 1. Альбом видов Днепровского завода и рудников Южно-Русского Днепровского металлургического общества.– Б.м., Б.г.: 35 іл.

 1. ВАТ „Північний гірничо-збагачувальний комбінат”.– Кривий Ріг, 2006.– 8 с.

 1. Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат: Каталог.– Б.м., 2003.– 36 с.

 1. Государственное предприятие „Никопольский трубный завод”.– Б.м, Б.г.– 23 с.

 1. Днепровский машиностроительный завод. 50 лет.– Б.м, Б.г.– 15 с.

 1. Днепровский металлургический завод имени Ф.Э.Дзержинского.– К.: Политиздат Украины, 1979.– 30 с.

 1. Днепропетровский стрелочный завод.– Б.м., Б.г.– 38 с.

 1. Дніпропетровський шинний.– К.: Реклама, 1967.– 62 с.

 1. Криворожский государственный горно-металлургический комбинат.– Б.м, Б.г.

 1. Никопольский завод ферросплавов: Открытое акционерное общество.– Д., 2000.– 7 с.

 1. ОАО „Днепродзержинский коксохимический завод”.– Б.м, Б.г.– 11 с.

 1. ОАО Новомосковский трубный завод: Каталог продукции.– Б.м., Б.г.– 8 с.

 1. Открытое акционерное общество Днепротяжмаш.– Б.м., Б.г.– 14 с.

 1. 50 років Придніпровській ТЕС.– Д., 2004.– 14 с

 1. ЮТЗ: Никопольский ордена Ленина Южнотрубный завод имени 50-летия Великой октябрьской социалистической революции: Фотоальбом.– К.: Мистецтво, 1984.– 47 с.: ил.

* * *

 1. Завод-революционер, завод-труженик: История заводов и фабрик: Рекоменд. указ. (о Днепропетр. металлург. з-де им. Г.И.Петровского) / Сост.: С.Г.Карнаух, В.П.Острейко, А.Е Смоткина, А.Н.Харитонова.– Д., 1978.– 80 с.– (Сер. “История заводов и фабрик”).

 1. Орденоносная Дзержинка. К 90-летию Днепровского ордена Ленина металлургического завода им. Дзержинского: Рекоменд. указ. лит. / Сост.: А.Т.Воропай, Г.Ф.Горбонос, Н.Н.Сучкова.– Д., 1979.– 53 с.

 1. Приднепровская ГРЭС – флагман энергетики: Краевед. библиограф. указ. / Острейко В.П.– Д., 1979.– 17 с. (Сер.: “История заводов и фабрик”).

Див. також: № № 257, 270.

Транспорт. Зв’язок. Торгівля

 1. Ахматов С. Рассказ о Днепропетровском метро.– Д.: Промінь, 1989.– 135 с.

 1. Василенко, Б.М. Соколиный взлет: Документальные очерки.– 2-е изд.– К.: Молодь, 1982.– 206 с.

 1. Василенко Б.М. Высокий взлет.– К.: Политиздат Украины, 1978.– 112 с.

 2. Дніпропетровський поштамт-100 років: Він зв'язує міста, поєднує людей.– Д.: АРТ-ПРЕСС, 2005 (АРТ-ПРЕС).– 104 с.

 3. Дорога и люди. Документальные очерки.– Д.: УкО ИМА-пресс, 1998.– 320 с.

 1. Лазебник В.И. Озерка наша: Исторический очерк о Днепропетровском Центральном рынке.– Д.: Арт-Прес, 2001.– 400 с.

 1. Мазін М. Високе небо: Короткий ілюстративний нарис про “Дніпроавіа”.– Д.: Січ, 2001.– 94 с.: 138 фотоіл.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932-1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині

  Документ
  Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій і актуальній, і не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема на Дніпропетровщині.
 2. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого І сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 3. А. А. Парпара высказал обеспокоенность некорректными выпадами и клеветой в адрес библиотеки со стороны отдельных сми и интернетных борзописцев-недоброжелателей, которые сублимируют личные обиды и комплексы в распро

  Документ
  Он проявил заинтересованность состоянием дел в Библиотеке, которая, на его взгляд, занимает важное место в ознакомлении россиян с культурой, историей, изящной словесностью Украины и служит реальным, одним из немногих сегодня, каналом
 4. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 5. Широкорад Александр Борисович Россия Англия: неизвестная война, 1857-1907 Предисловие и в воинственном азарте Лорд британский Пальмерстон Поражает Русь на карте указатель

  Библиографический указатель
  Противостояние Англии и России в 1857–1907 годах во многом предопределило ход событий XX века. Да и сейчас изучение этого «белого пятна» мировой истории, можно сказать, первой «холодной войны», позволяет по-новому взглянуть на ситуацию,

Другие похожие документы..