Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Навашинского муниципального района за 2010 ...полностью>>
'Документ'
По информации Главного Харьковского областного управления по делам защиты прав потребителей специалистами ГП «Харьковстандартметрология» в декабре 20...полностью>>
'Реферат'
Можна, звичайно, розглядати образи твору традицiйно, даючи їм вичерпну характеристику i подiляючи на позитивних i негативних. А я б хотiла розглянути ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский унив...полностью>>

Інформаційний вісник (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інформаційний вісник

4 (24) 2007

Київ 2007

ББК 78.37

Б59

Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2007. – 74 с.

Редакційна колегія: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова

(відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко

Редактори: С. Чачко, В. Кучерява

©Державна бібліотека України для юнацтва, 2007

ЗМІСТ

Бібліотеки – юнацтву:

сьогодення і майбутнє

Прийма К.

Робота Ківерцівської ЦБС з юними читачами

4

Формування національної гідності

Лобастова І.

Національне виховання молоді – вимога часу

12

Методичні поради

Воробель С.

Інтерактивні технології в роботі бібліотеки

20

З досвіду роботи

Шквиря С.

Роль бібліотеки у процесі соціальної адаптації молоді: працевлаштування, здобуття освіти, організація дозвілля

27

Кулакова Н.

Співпраця бібліотек Корсунщини з державними та громадськими установами

33

Статут Державного закладу

«Державна бібліотека України для юнацтва»

40

Юридична консультація

54

Сценарій

Поправка С.

З когорти вождів: історичний портрет

Симона Петлюри

58

Бібліотеки – юнацтву: сьогодення і майбутнє

Робота Ківерцівської ЦБС з юними

читачами

К. Прийма, завідувач відділу методико-соціологічної роботи

Ківерцівської ЦБС Волинської області

Ківерцівська ЦБС створена 1979 р. З того часу вона суттєво збагатила та урізноманітнила свої документні ресурси, удосконалила інформаційні, просвітницько-дозвіллєві функції, стала важливою громадською установою регіону. Крім того, вона прагне плекати і примножувати духовну та історичну спадщину Ківерцівщини.

З 2002 року Ківерцівську бібліотечну систему очолює спеціаліст з 27-річним стажем, депутат районної ради, голова район-ного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Любов Іллівна Михальчук. Її команда вірних своїй справі фахівців з ЦРБ та 50 філій знає, як зробити ЦБС привабливою і корисною для різних груп користувачів.

Зосередимося на роботі центральної районної бібліотеки з юними читачами, яких налічується 1926. У більшості це учні шкіл, студенти ВНЗ і технікумів, що існують у райцентрі. Серед них: медичний коледж, філія Луцького інституту розвитку людини «Україна», школа-гімназія, три загальноосвітні школи та експериментальна школа № 5, наукове керівництво якою здійснює член-кореспондент АПН України М. П. Гузик.

У бібліотеці зберігається близько 36 тис. прим. різних видів документів. Щорічно її фонд поповнюється книгами, 35 – 40 назвами періодичних видань, цифровими носіями інформації.

Більшість запитів юних користувачів пов’язана з навчанням. Тому бібліотека намагається комплектувати фонд з урахуванням потреб відповідних освітніх програм та завдань, задля інформаційної підтримки соціокультурних потреб молоді. До її послуг чимало довідників, енциклопедій, словників, електронні бази даних тощо.

До уваги користувачів абетковий, систематичний каталоги, краєзнавча та систематична картотеки, тематичні картотеки сценаріїв, віршів, картотека документів на електронних носіях.

Одним із пріоритетних напрямів інформаційного обслуговування для районної бібліотеки є висвітлення діяльності місцевих органів влади і управління, пропаганда краєзнавчої літератури та сприяння навчально-виховному процесу у навчальних закладах. Зокрема, інформування за допомогою відповідних інформаційних зон та інших наочних форм здійснюється на теми: «Влада інформує» (із представленням документів органів місцевого самоврядування), «Район на сторінках преси». Серед інших постійно діючих наочних форм популяризації документів – книжкові виставки «Увага: нові книги!» та «На допомогу вчителю».

Для широкого загалу користувачів регулярно видаються: поточні бібліографічні покажчики «Нові надходження до фондів Ківерцівської РЦБС», «Червона книга Ківерцівщини: флора», вебліографічний список «Абітурієнту». Усі вони обов’язково надсилаються до райдержадміністрації, міської ради, районного відділу освіти, шкіл райцентру та бібліотек системи.

Чотирнадцять абонентів за системою ВРІ отримують списки джерел за темами: «Економіка. Економічні науки», «Основи маркетингу», «Менеджмент», «Методика викладання української мови і літератури», «Історія України», «Література рідного краю», «Держава і право», «Ландшафтний дизайн», «Методика викладання всесвітньої літератури в школі» тощо.

На допомогу поглибленому вивченню предметів у різних загальноосвітніх навчальних закладах району готуються бібліографічні покажчики-дайджести «Зелена книга України», «ЕОМ в медицині» (в електронному вигляді). Є читачі, які побажали, щоб для них складалися індивідуальні рекомендаційні бібліографічні списки літератури з питань радіотехніки, фітолікування, кулінарії, бджільництва, столярної справи.

З придбанням комп’ютерної техніки та підключенням до мережі Інтернет значно розширився і покращився репертуар послуг для користувачів, з’явилася можливість надати вільний доступ до світових інформаційних ресурсів, створювати власні інформаційні електронні продукти.

Так, для задоволення потреб різних категорій населення та певних професійних товариств у всесвітньому кіберпросторі накопичуються електронні ресурси високоякісної інформації, збирається окремий документний фонд мультимедійних видань (нараховується вже близько 1,5 тис. одиниць обсягом 47,3 мБ). ДБА бібліотеки також поповнився відповідною картотекою. Все це підсилило авторитет та покращило імідж бібліотеки.

Своє призначення бібліотека вбачає й в активній масово-просвітницькій роботі, спрямованій на підвищення інтелектуального і духовного рівня користувачів, виховання в них почуття патріотизму, гордості за свою державу і край, морально-правової культури та профілактику антисоціальної поведінки, пропаганду переваг здорового способу життя.

Бібліотека стала місцем для зустрічей і спілкування молоді, проведення змістовного вільного часу. Її соціокультурна і просвітницька діяльність представлена широким розмаїттям форм: диспутами, тематичними вечорами, презентаціями книг, заочними подорожами, конкурсами, годинами цікавих повідомлень тощо. Їх мета – поповнення знань, організація діалогу між учасниками.

Щорічно в бібліотеці проводиться 10 – 12 масових заходів з молоддю, основною метою яких є сприяння засвоєнню навчальних програм, формування потягу до знань, задоволення дозвіллєвих потреб. Серед них: літературні години за творчістю Ліни Костенко «Вибрала долю собі сама», Василя Стуса «Сховатись од долі не судилося», Івана Карпенка-Карого «І пам’ять згадкою черкне», вікторина до 135-річчя від дня народження Лесі Українки «Високе світло імені і слова» тощо.

Бібліотека плідно розкриває тему історичного розвитку нашої країни. Це дає можливість по-новому оцінити і переосмислити події та факти, особливо в сфері історії, духовності та національної культури. У цьому сенсі важливе місце приділяється становленню громадянської свідомості юнацтва, прищепленню поваги до державної символіки під час пізнавальних заходів, приурочених до Днів незалежності, соборності, Конституції. Тут не можна не згадати про такі масові заходи, як літературно-історичні портрети, години, усні журнали «Приречена на безсмертя», «Символіка України», «Волі народної сини», «Видатний історик – М. Грушевський» тощо.

Виховання почуття любові до рідної мови та літератури також одна з важливих складових формування патріотизму і духовного розвитку особистості.

Стало доброю традицією проведення літературно-музичних вечорів, композицій, присвячених відзначенню Свята рідної мови, Дня української писемності, на теми: «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить», «Минуще все, лиш слово не мине».

Важливе місце у формуванні національної свідомості молоді займає також краєзнавча робота. Організуються краєзнавчі куточки, виставки «Волинь – земля батьків священна», «Золоті зерна народної творчості», що висвітлюють розвиток краю від найдавніших часів до наших днів, його традиції та надбання. Важливою складовою є проведення презентацій та прем’єр книг місцевих авторів, відомих людей (зокрема, М. Богуша та Г. Павленка «Ківерцівщина: крізь долі і віки», З. Євницького «Нариси історичних подій Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. на території Ківерцівського району), краєзнавчої години «Академік Михайло Кравчук. Життя і дорога в безсмертя». Надовго залишаться в пам’яті молоді зустрічі з відомим земляком, прозаїком, публіцистом, кореспондентом газети «Волинь» П. Боярчуком. Частими гостями бібліотеки є поети, письменники волинського краю В. Гей, І. Чернецький, Т. Яков’юк.

Бібліотеки прагнуть зробити свій внесок у формування творчих особистостей, розвиток їх інтелектуального потенціалу. Талановитих юнаків та дівчат з різних шкіл райцентру, які роблять перші спроби пера, об’єднали зустрічі з журналісткою, членом Національної Спілки письменників України Н. Гуменюк. Вони виносять на її суд та на суд слухачів перші свої вірші, оповідання нариси.

Доброю традицією стало запрошення до старшокласників місцевих авторів. Перед ними виступили директор школи с. Дубище М. Гаврилюк (який презентував книги, що вийшли останніми роками з друку: «На нивках», «Село над Путилівкою», «Поліський букет», «Симфонія лілей») та журналіст С. Гупало, автор книги «Привід замку Радзивілів».

З 2006 р. започатковано роботу над проектом «Таланти землі Ківерцівської», над яким працює бібліограф ЦРБ І. Одарчук. Вона збирає дані про відомих людей, майстрів, умільців району, які розміщує в спеціальній папці з короткою інформацією про земляків, фотографіями виробів, подає бібліографічні посилання. Користувачі мають можливість ознайомитися з чарівним світом народної творчості, яка не втрачає цінність протягом багатьох років. Основна мета проекту – зберігати і пропагувати славні традиції свого краю. Споконвіку талановиті люди Ківерцівщини творять самобутнє народне мистецтво, яке втілює їх прагнення і мрії, сприйняття ними світу. Збагачують літопис мистецького життя майстри різьби по дереву Ю. Писарук, декоративного розпису Л. Мельник, живопису Л. Луцюк, В. Ковальчук, гончарства і лозоплетіння М. Гейло (Марчук), вишивки А. Мисковець, Л. Литвина та інші. Їхніми роботами збагачуються краєзнавчі виставки як у ЦРБ, так і в бібліотеках-філіях системи.

Підвищення рівня правосвідомості молоді, вироблення активної громадянської позиції також знаходиться у полі зору бібліотекарів ЦРБ. Спільно з працівниками правоохоронних органів бібліотечні працівники проводять роботу, під час якої використовуються різноманітні форми і методи впливу на молодь. Юнацтво вчиться правовій культурі, юридичному розв’язанню болючих життєвих проблем тощо. Бібліотекарі надають інформацію щодо нормативних актів, що регулюють права молоді; у цій інформації можна знайти відповіді на питання, які цікавлять молодих людей.

Формуванню позитивних життєвих цінностей, розумінню законів, необхідності їх дотримання сприяють уроки правознавства «Злочин і кара», «Право і закон у твоєму житті» за участю спеціалістів управління юстиції.

Ведеться цілеспрямована профорієнтаційна діяльність. Бібліотека пропонує інформацію про різні професії, реальні потреби району в кадрах на ринку праці. При цьому пропагуються спеціальні матеріали, які надають служби центру зайнятості, а також супутня інформаційна підтримка за допомогою Інтернет. Бібліотекарі допомагають підліткам відповісти на важливі для них запитання: «Як знайти своє місце в житті?», «Ким бути?», «Як правильно обрати професію?».

Традиційно кожного року організовуються книжкові полиці та інформаційні стенди «Ринок праці», «Абітурієнту», «Куди піти вчитися», на яких представлені довідники, рекламні буклети, брошури, посібники, газетні публікації.

«Ким би ви не стали – робітником чи керівником, ученим чи продавцем, артистом чи фермером – намагайтеся здобувати авторитет спеціаліста високої кваліфікації», – ці слова є лейтмотивом уроку профорієнтації для учнів 9-х класів ЗОШ № 3. На цей захід було запрошено спеціаліста з профорієнтації та профнавчання служби зайнятості Н. Сидорук, культорганізаторів ЦДЮТ О. Поліщук і О. Рубашну, лікаря відділення екстреної медичної допомоги та медичних катастроф У. Логвинову.

Чимало зусиль докладають працівники книгозбірні для пропаганди в молодіжному середовищі літератури, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, попередження і подолання наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу. Ці заходи носять інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер, під час їх проведення діти мають можливість висловити свою думку, поставити запитання і отримати відповіді на них. Ось лише деякі з них: зустріч студентів медколеджу з лікарем-наркологом «Маскарад навколо тютюну», гра-тренінг для школярів про шкідливі звички «Не будьте собі ворогом».

Стало доброю традицією до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом запрошувати до бібліотеки для спілкування з учнями лікаря-інфекціоніста Н. Крищук. У своїх виступах вона приділяє особливу увагу питанням профілактики та запобігання цієї страшної хвороби, оскільки щоденно стикається з нею. Тематика таких зустрічей: «Твоє здоров’я у твоїх руках», «Тенета небезпеки», «СНІД: знати, щоб боротися».

Особливим змістом наповнена робота літературно-мистецького клубу «Осоння», який діє при ЦРБ з 1994 р. До ради клубу входять заступник головного редактора районної газети «Вільним шляхом» М. Хітько, заступники директора з навчально-виховної роботи місцевих шкіл та бібліотекар відділу обслуговування ЦРБ Н. Кушнір. Чудова, затишна атмосфера клубу створюється зусиллями його керівника – завідувача відділу обслуговування І. Пошви, яка намагається змістовно урізноманітнити засідання, запросити на зустрічі цікавих людей райцентру, з якими в неї склалися добрі творчі стосунки.

У рамках клубу проходять засідання за круглим столом, які об’єднують творчо обдарованих та ініціативних читачів ЦРБ, людей різних професій і уподобань. Велику підтримку і розуміння бібліотекарі знаходять у вчителів, класних керівників Л. Власюк, Т. Романюк, Ж. Гарбарчук.

Активними друзями і партнерами бібліотеки є: районна лікарня, центр дитячо-юнацької творчості, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах неповнолітніх при райдержадміністрації, центр зайнятості, відділ освіти, управління юстиції тощо. Разом з ними ми будуємо простір для творчості, яка, сподіваємося, сприятиме вихованню.

Ці якісно нові партнерські стосунки зумовлюють зростання громадської значимості бібліотеки, покращують її імідж. Таким чином, в організації бібліотечного обслуговування впроваджується маркетинговий підхід, що передбачає вивчення інформаційних запитів і потреб молоді. Ксерокс, лазерний принтер дають можливість розвивати нові види послуг населенню, удосконалювати та полегшувати бібліотечні процеси та урізноманітнювати платні послуги.

Минулого року бібліотеками району було надано платних послуг на суму близько 20 тис. грн. Отримані кошти використовуються бібліотекою здебільшого на модернізацію матеріально-технічної бази та придбання потрібних документів. Останнє здійснюється за допомогою вивчення читацьких інтересів і запитів. Серед молоді було розповсюджено анкети: «Преса в твоєму житті», «Краща книга року», «Запропонуй своє медіа», що дали можливість раціонально використати на поповнення документного фонду кошти бюджету, а також від платних послуг населенню.

Бібліотека активно опікується проблемами людей з обмеженими фізичними можливостями. Залучити їх до бібліотеки, допомогти повірити у власні сили – дуже важливі завдання. Для цієї категорії користувачів передбачені певні пільги в обслуговуванні. Згідно з рішенням райради, всім дітям-інвалідам, сиротам, позбавленим батьківського піклування, послуги надаються безкоштовно. Значна увага приділяється індивідуальній роботі з представниками цієї категорії, проводяться бесіди, зустрічі з ними, впроваджуються різноманітні форми організації їх дозвілля.

На сьогодні книгозбірню відвідує дев’ять таких дітей. Для них масовий захід – це можливість спілкування, пошук споріднених душ та друзів.

Особливо хотілося б зупинитися на зустрічах молоді міста в районній бібліотеці з Любов’ю Мельник – людиною непростої долі і надзвичайної душі, яка вражає своїми мріями, неординарністю життєвих поглядів, енергією. Ця дивовижна жінка, художниця, майстер петриківського розпису, не втрачає віри й надії на покращання людських стосунків, активно бореться за нього. Вона зуміла згуртувати навколо себе обдарованих підлітків. До організації таких заходів також долучаються Олександр Климович – заступник керуючого справами обласної ради, Олександр Павлюк – голова районного осередку об’єднання «Союз інвалідів України».

У Міжнародний день інвалідів бібліотека проводить серед громадян благодійні акції, залучаючи до них також структури районної ради, меценатів, соціальні установи, громадські організації.

Районна бібліотека заявляє про себе як про дієвий методичний центр для бібліотек централізованої системи. На базі ЦРБ проводяться виїзні обласні семінари. Висновки відповідних експрес-досліджень діяльності бібліотек системи дозволяють визначати пріоритети їх роботи з юнацтвом. Ця тематика щорічно обговорюється під час семінарських навчань тощо. З минулого року започатковано роботу зональних виїзних творчих лабораторій на базі філій. Став звичним щоквартальний та щорічний моніторинг виконання кількісних показників обслуговування користувачів в бібліотеках.

Завдяки тісній творчій співпраці з районним відділом освіти працівники книгозбірні беруть участь у серпневих конференціях, засіданнях методоб’єднань педагогів райцентру, на яких обговорюється співпраця освітянської та бібліотечної галузей і, зокрема, використання інформаційних можливостей бібліотеки для допомоги педагогам та учням в навчально-виховному процесі.

Таким чином, ЦРБ стала важливою соціокультурною складовою в структурі установ регіону. Однією з головних її функцій є сприяння розкриттю та розвитку здібностей юних користувачів. З цією метою бібліотека намагається створювати якнайкращі умови обслуговування, впроваджувати інноваційні технології.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформаційний вісник (3)

  Урок
  Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 1 (25) 2008 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2008. – 72 с.
 2. Інформаційний вісник (5)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; Держ. б-ка України для юнацтва.
 3. Інформаційний вісник (7)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (32) 2009 / [редкол. : Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».
 4. Інформаційний вісник (4)

  Документ
  Жигалло Л.І., Заставнюк О.О., Іванова Я.Є., Ігнатова А.В., Корень Л.О., Костик Н.М., Колесова Г.В., Лавриченко І.С., Мандровний О.М., Старовойтова А.О.
 5. Інформаційний вісник (6)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (30) 2009 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва».

Другие похожие документы..