Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к экзамену'
Структура и основное содержание действующей Конституции РФ. Понятие конституционного строя и его основы. Понятие народовластия и формы его проявления...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2003 года, в ­­ , на заседании диссертационного совета Д 212.123.02 при Московской государственной юридической академии по адрес...полностью>>
'Документ'
Инновационное развитие экономики страны невозможно без создания соответствующего научно-технического задела. Иными словами – без развития соответству...полностью>>
'Автореферат'
на автореферат дисертації Погрібного С.О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на...полностью>>

Розділ 1 (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Додаток

до рішення міської ради

від 22.09.2011№186-13/VІ

Синельниківська міська рада

Стратегія розвитку

м. Синельникового

до 2015 року

Синельникове – 2011

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...........…..3

Розділ 1

Основні терміни………………………………...….…….……………….........3

Розділ 2

Загальна характеристика міста………...….……………………........5

Розділ 3

Стратегічний вибір розвитку міста…...…………………...……....13

Розділ 4

SWOT-аналіз…..…………………………………………………………….…......14

Розділ 5

основні стратегічні напрямки розвитку,

міста та шляхи їх реалізації………………………………………….….16

Розділ 6

Очікувані результати……………………………………...…………………18

Вступ

Міська влада Синельникового увійшла в ХХІ сторіччя, намагаючись уявити майбутнє міста через стратегічні підходи.

Аналіз ситуації щодо сучасного економічного розвитку міста показав, що назріла необхідність створення нової концепції економічного розвитку через впровадження стратегічного економічного планування як процесу, при якому місто здійснює повний контроль над своїм економічним майбуттям, розробляючи заходи впливу на сили, які відіграють визначну роль у економічному і соціальному розвитку.

На сьогодні відбулися значні зміни адміністративно-політичних, соціально-економічних, міжнародних умов функціонування та розвитку міста як єдиного організму, що діє в мінливому середовищі. Міська влада та територіальна громада міста стикаються з багатьма традиційними та інноваційними проблемами, що є результатом системних вад минулого, впливу світової економічної кризи 2008-2009 років та появою нових завдань, пов’язаних зі зміною ментальності та уявлень мешканців міста щодо сучасної якості життя, формування нових потреб, інтеграції у міжнародне співтовариство, радикальних змін на вітчизняних та міжнародних ринках. Зазначене обумовлює розробку стратегії розвитку міста на період до 2015 року.

Такий термін стратегічного планування дозволить урахувати довгострокові тенденції та циклічні процеси в економічній та соціальній сферах, більш ефективно формувати середньострокові та щорічні плани соціально-економічного розвитку міста.

Розділ 1

Основні терміни

Важливою умовою якісної науково-практичної роботи є узгодженість та зрозумілість понять, що використовуються. Тому нижче наведено основні терміни і теоретичні підходи якими користуються автори цієї розробки.

Стратегічне планування розвитку міста – системна технологія обґрунтування стратегічного вибору щодо майбутнього міста і його територіальної громади, яка базується на усвідомленні комплексу взаємодіючих внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають потенціал і можливі сценарії розвитку міста, і встановлює основні пріоритети діяльності для руху в обраному напрямі.

Стратегічний план створює громада сама для себе і свідомо формулює свої вигоди на майбутнє в разі успішної реалізації плану. Одне з найважливіших завдань розробки стратегії – виявити конкурентні переваги території і громади та максимально публічно представити їх для потенційних інвесторів. Якісно написана стратегія надає інвестору вже оброблену інформацію щодо можливих товарних ринків, потенційних прибутків, витрат, ризиків для створення чи розширення бізнесу. Затвердження розробленої стратегії відповідним рішенням міської ради є свідченням прихильності органу влади до прозорої політики у використанні ринкових і регулятивних засобів для налагодження взаємовигідних дій зацікавлених сторін.

Стратегічний вибір міста реалізується у формуванні уточненої місії, стратегічного бачення та стратегіях розвитку, що мають бути здійснені для його досягнення.

Стратегія – узагальнююча модель діяльності із запровадження необхідних для досягнення стратегічного бачення змін, яка визначає концепцію, політики і потрібні нововведення, систему пріоритетних цілей, програму відповідних взаємопов’язаних дій і необхідні ключові ресурси.

Місія міста – призначення міста, його роль у задоволенні суспільних потреб, тобто специфічне місце у народногосподарському комплексі. Місія відображає провідні функції, що їх виконує місто, те, що відрізняє дане місто від інших, його особливості й конкурентні переваги, те, чим місто приваблює до себе.

Стратегічне бачення розвитку міста – обґрунтоване, з урахуванням прагнень територіальної громади і найбільш вірогідного сценарію розвитку міста, уявлення щодо майбутніх ключових характеристик, основоположних соціальних цінностей та орієнтирів міста у досить віддаленій перспективі (10-15 років). Стратегічне бачення відображає генеральну комплексну мету розвитку міста у визначеній перспективі і розміщується на нульовому рівні (на вершині) «дерева цілей».

Місія і стратегічне бачення розвитку міста тісно взаємопов’язані. Стратегічне бачення є описом міста на певному відрізку його еволюції. Стратегічне бачення є динамічнішою категорією, ніж місія міста, яка може бути відносно незмінною протягом довшого часу порівняно з баченням. Якщо робити поряд з розширеним стислий варіант стратегічного бачення, то він буде наближатися до місії міста тим більше, чим коротший він буде.

Формування стратегічного бачення розвитку міста визначальною мірою залежить від факторів, які є переважно об’єктивними та інерційними:

 • по-перше, це особливості території та наявність на ній певних природних ресурсів;

 • по-друге, це існуючі склад і структура територіального промислово-виробничого комплексу;

 • по-третє, існуючі та перспективні (прогнозовані) умови розвитку з урахуванням ймовірності збереження (втрати) конкурентних переваг та обмежень.

Політика досягнення стратегічних цілей – впорядковані дії міської влади у процесі стратегічної діяльності, які визначають, що буде підтримуватися, від чого слід відмовитись.

Генеральні цільові настанови (ГЦН) – визначаються в результаті декомпозиції стратегічного бачення і являють собою інтегровані напрями діяльності для досягнення стратегічного бачення – комплексні програми розвитку. ГЦН формуються на безальтернативній неконкурентній основі, тобто для досягнення стратегічного бачення потрібна реалізація всього комплексу ГЦН.

Розділ 2

Загальна характеристика міста

2.1. Географія та природний потенціал.

Місто Синельникове розташоване в центральній частині Дніпропетровської області на відстані 48км на південний схід від м. Дніпропетровська. Його площа становить 2258га., населення - 31,568 тисяч мешканців. Через Синельникове проходить схрещення двох залізничних магістралей - Донбас-Криворіжжя та Москва-Сімферополь.

В геоморфологічному відношенні територія міста відноситься до Придніпровської височини і є слабо горбистою рівниною, яка перетинається балками.

Південно-західна частина ландшафту, лісонасадження східної окраїни, куточок паркової зони міста складають штучно облаштовані та природні об’єкти оздоровлення, відпочинку та змістовного проведення часу в період дозвілля.

Клімат міста помірно-континентальний.

Виникнення м. Синельникового датується 60-ми роками ХУІІ століття і пов'язане з будівництвом залізничної колії Москва-Симферополь. Землі Синельниківщини до 1775 року належали Запорізькій січі. Після її ліквідації значна частина цих земель (12 тисяч десятин) потрапили до рук фаворита Катерини ІІ - князя Г.Потьомкіна. Понад 4600 десятин землі, (в тому числі, на яких пізніше виникло місто та станція) отримав брат Катеринославського намісника, підполковник, а пізніше генерал Синельников.

У 1873 році селище стає важливим залізничним вузлом півдня України.

Промисловість у Синельниковому почалась зароджуватись наприкінці XIX століття. У 1895 році закінчено будівництво паровозного депо, вагоноремонтних майстерень. З’являються олійниці, млини. У 1890 році став до ладу пороховий завод. 1903 році відкрито ковально-пресову майстерню.

З 1921 року Синельникове стало містом і центром Синельниківського повіту Катеринославської губернії, а в 1923 році – центром Синельниківського району.

Місто розташоване на перехресті залізничних та автомобільних маршрутів Москва-Сімферополь та Донецьк-Київ.

Освіту міста представляють шість загальноосвітніх середніх шкіл, одна школа нового типу - гімназія, 10 дошкільних закладів, Центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, навчально-виробничий центр пофесійної підготовки молоді, Синельниківський професійний ліцей.

Культуру міста представляють школа культури і мистецтв, дитяча бібліотека, Будинок культури „Родина” профкому ВАТ „Синельниківський ресорний завод”, Будинок науки і техніки Локомотивного депо.

2.2. Відомі особистості міста:

Заслужений лікар України - Довгань Петро Васильович.

Заслужені вчителі України:

- Трушенко Євген Григорович, Алєксєєнко Віра Іванівна.

Заслужений працівник культури України - Білий Ігор Іванович.

2.3. Кількість виборців станом на 01.01.2011 - 25898 чоловік.

2.4. Склад депутатів ради.

Всього, (кількість)

40

З них членів партій, в т.ч.

(партія)

Партія Регіонів

28

Україна майбутнього

5

Комуністична партія України

2

Сильна Україна

2

ВО „Батьківщина”

2

Фронт змін

1

Позапартійні

0

за освітою:

 

за віком:

 

вища

37

до 30 років

2

незакінчена вища

1

від 30 до 45 років

16

середня-спеціальна

1

від 45 до 60 років

16

середня

1

старше 60 років

6

незакінчена середня

0

 

 

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

4

працівників агропромислового комплексу

2

працівників житлово-комунального господарства

4

працівників охорони здоров’я

3

працівників освіти, культури

4

працівників місцевого самоврядування

6

працівників місцевих держадміністрацій

1

пенсіонерів

4

осіб, що не працюють

1

інших

11

2.5. Органи самоорганізації населення.

Квартальні комітети – 30 одиниць, в них приймає участь 250 чол.

2.6. Структура земельного фонду

з/п

Територія

Га

Оренда

Договори оренди

з 1991р. по 2011р.

 

Територія, всього

у тому числі:

2258

1

Сільськогосподарські угіддя

777,6

-

-

2

Рілля

489,00

-

-

3

Ліса і інші лісовкриті площі

86,00

-

-

4

Забудовані землі

1128,08

31,3272

31,3272

5

Ставки які знаходяться

21,00

-

-

 

на території міста

21,00

-

-

2.7. Промисловість

Інфраструктура міста включає підприємства залізничного транспорту, автотранспортне підприємство, комунальні, енергетичні підприємства, розвинуту торговельну мережу, сферу послуг, ресторанне господарство.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ V. Податок на додану вартість (2)

  Документ
  фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно з законодавством до підприємницької,
 2. Розділ V. Податок на додану вартість (3)

  Документ
  фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької,
 3. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (1)

  Документ
  133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України.
 4. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (2)

  Документ
  1.1) амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);
 5. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (4)

  Документ
  133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України.
 6. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (5)

  Документ
  1.1) амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

Другие похожие документы..