Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Цели: 1) проверить и закрепить знания, полученные на уроках русского языка и литературы; 2) развивать умение соотносить по наблюдениям живописный обр...полностью>>
'Публичный отчет'
При оценке пакетов акций, долей, бизнеса российских предприятий применяются доходный, сравнительный и затратный подходы. Итоговая стоимость получаетс...полностью>>
'Реферат'
Общие закономерности и научные революции в развитии естествознания. Понятия: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука в истории естест...полностью>>
'Конкурс'
Програма iмені Фулбрайта - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв. Вона дiє з 1946 року, нинi - у 175 країнах свiту. Спіль...полностью>>

Про План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту місцевого бюджету на 2012 рік та прогнозу місцевого

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

СНІЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

від 30.09.2011 № 363-р

м.Сніжне

Про План заходів щодо організації роботи по

формуванню проекту місцевого

бюджету на 2012 рік та прогнозу місцевого

бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

З метою забезпечення якісного складання проекту місцевого бюджету на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2011 № 3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26.08.2011 №450:

1. Затвердити План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету міста Сніжне на 2012 рік та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – План заходів), що додається.

2. Галузевим відділам та управлінням, бюджетним установам (Романенко, Гордяк, Димов, Гречко, Мацаренко, Замкова, Сінічук, Рубцова, Цвєткова, Чантай, Чумичкін, Яременко, Авсянкін), селищним радам (Куліков, Іванченко, Рожко, Харічков, Болдарєв) забезпечити безумовне виконання Плану заходів.

3. Дане розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії міської ради.

4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова О.О. Доронін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

30.09.2011 № 363-р

План заходів

щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету міста Сніжне на 2012 рік та прогнозів місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

№ з/п

Заходи

Відповідальний за виконання заходу

Термін виконання

1

2

3

4

1

Підготовка та подання відділу соціально-економічного розвитку виконкому прогнозних показників доходної і видаткової частин бюджету на 2012 рік та інформації щодо основних проблем та питань для вирішення у 2012 році до проекту Програми соціально- економічного розвитку м. Сніжне на відповідний рік

Міське фінансове управління

В термін, визначений відділом соціально-економічного розвитку виконкому

2

Уточнення прогнозу економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку м. Сніжне на два роки, що настають за прогнозним, на підставі отриманого від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та наступні два роки, що настають за прогнозним (даних щодо фонду оплати праці, середньоспискової чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати та інших показників), та його доведення до відповідних структурних підрозділів виконкому та міському фінансовому управлінню

Відділ соціально-економічного розвитку виконкому

Після отримання від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та на два роки, що настають за прогнозним

3

Підготувати та подати Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетами та бюджетами територіальних громад сіл їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 (із змінами)

Міське фінансове управління

Протягом року

4

Подання Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації прогнозних показників доходів загального та спеціального фондів зведеного бюджету міста у розрізі джерел надходжень з визначенням обсягу доходів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також бюджету розвитку на 2012 рік та на наступні два бюджетні періоди

Міське фінансове управління

В термін, визначений Головним фінансовим управлінням

5

Здійснити та подати до фінансового управління обґрунтований розрахунок прогнозних показників з надходження до місцевих бюджетів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на 2012 рік та два роки, що настають за прогнозним (з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями).

Державна податкова інспекція у м. Сніжне

Вересень 2011 року

6

Підготувати обґрунтований розрахунок прогнозних показників надходження до місцевого бюджету коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями) на прогнозний рік та два роки, що настають за прогнозним та подати його фінансовому управлінню

Державна податкова інспекція у м. Сніжне, відділ з питань земельних відносин виконкому, виконкоми селищних рад

вересень 2011року

7

Подання міському фінансовому управлінню даних на прогнозний рік податків та зборів, що зараховуються до місцевого бюджету та розрахунків на два роки, що настають за прогнозним, щодо надходження податку на доходи та плати за землю з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями

Державна податкова інспекція у м. Сніжне, виконкоми селищних рад

вересень 2011року

8

Підготувати та подати міському фінансовому управлінню обґрунтований розрахунок прогнозних показників надходження до місцевого бюджету коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, на 2012 рік та два роки, що настають за прогнозним

Відділ комунальної власності та приватизації майна

вересень 2011 року

9

Здійснити обґрунтований розрахунок прогнозних надходжень до спеціального цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на 2012 рік та на наступні два бюджетні періоди і подати його фінансовому управлінню

Відділ соціально-економічного розвитку виконкому

вересень 2011 року

10

Формування переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий період та наступні за плановим два бюджетні періоди для визначення індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів)

Відділ соціально-економічного розвитку виконкому

До 1 вересня 2011 року

11

Складання прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку країни і регіону на 2012 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

Міське фінансове управління

Після отримання від відділу соціально-економічного розвитку уточненого прогнозу на 2012 рік і наступні за плановим два бюджетні періоди

12

Доведення головним розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий рік з урахуванням типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та особливостей складання проектів місцевих бюджетів, а також вимоги щодо індикативних прогнозних обсягів видатків з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Міське фінансове управління

Після отримання з Міністерства фінансів України особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2012 рік

13

Складання та затвердження планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку області та міста, державних цільових програм, включаючи заходи з реалізації інвестиційних програм (проектів), плану розвитку м. Сніжне на період до 2015 року, затвердженого рішенням міської ради від 26.06.2007 № 5/16-584

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету

У місячний строк після доведення міським фінансовим управлінням інструкцій з підготовки бюджетних запитів

14

Проведення роботи з Головним фінансовим управлінням з питань:

 • реального формування бази доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

 • правильного урахування показників, відповідно до яких здійснюється розрахунок показників видаткової частини місцевого бюджету;

 • розгляду окремих програм розвитку регіону, що потребують залучення коштів субвенцій з державного бюджету.

Міське фінансове управління

До прийняття Закону України про Державний бюджет на 2012 рік в другому читанні, а також за умови внесення до нього змін в частині міжбюджетних трансфертів

15

Забезпечення підготовки зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та обсягів міжбюджетних трансфертів

Міське фінансове управління, головні розпорядники коштів, Державна податкова інспекція в м. Сніжне

До прийняття Закону України про Державний бюджет на 2012 у другому читанні рік

16

Здійснення аналізу необхідності укладання договорів з іншими містами та районами на медичне обслуговування громадян

Центральна міська лікарня

До 1 серпня 2011 року (виконано)

17

Підготування та подання міському фінансовому управлінню бюджетних запитів на підставі планів діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями, з переліком централізованих заходів та регіональних програм, фінансування яких буде здійснюватися з місцевого бюджету, розроблених з урахуванням реалізації напрямків Плану розвитку м. Сніжне на період до 2015 року, затвердженого рішенням міської ради від 26.06.2007 № 5/16-584

Головні розпорядники коштів, виконкоми селищних рад

У строк, визначений міським фінансовим управлінням

18

Опрацювання бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, та підготовка пропозицій щодо включення видатків до проекту міського бюджету на 2012 рік

Міське фінансове управління,

головні розпорядники коштів міського бюджету (за необхідністю)

У строк, визначений фінансовим управлінням

19

Заслуховування начальником міського фінансового управління розпорядників коштів міського бюджету та голів селищних рад з питань розгляду бюджетних запитів з урахуванням показників Міністерства фінансів України на 2012 рік з точки зору відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Розпорядники бюджетних коштів, виконкоми селищних рад

За окремим графіком, доведеним міськФУ

20

Узагальнення та підготовка для розгляду міським головою пропозицій головних розпорядників коштів щодо урахування у складі видатків міського бюджету коштів на здійснення заходів, які не передбачені розрахунковими показниками Міністерства фінансів України на 2012 рік

Міське фінансове управління

До 15 листопада 2012 року

21

Доведення до головних розпорядників розрахункових обсягів видатків за функціональною класифікацією бюджету, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів бюджетів

Міське фінансове управління

Після отримання показників від Міністерства фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України

22

Подання на розгляд міському голові пропозицій щодо формування видаткової частини проекту міського бюджету на 2012 рік за результатами опрацювання бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів

Міське фінансове управління

У термін, узгоджений із міським головою

23

Підготовка (з урахуванням п. 15 Плану заходів) проекту рішення міської ради про міський бюджет на 2012 рік для подання його на розгляд сесії міської ради

Міське фінансове управління

У термін, визначений БКУ

24

Подання проекту рішення «Про міський бюджет на 2012 рік» та пояснювальної записки до нього, а також прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди на розгляд міській раді

Міське фінансове управління

Згідно з планом проведення сесій міської ради

25

Приведення планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у відповідність із показниками міського бюджету на 2012 рік та прогнозом міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету (за бюджетними призначеннями, визначеними на 2012 рік)

У 50-денний строк після опублікування рішення про міський бюджет на 2012 рік

Керуючий справами виконкому В.О. Ієговська

План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету міста Сніжне на 2012 рік та прогнозів місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди підготовлено міським фінансовим управлінням

Начальник міськфінуправління А.А. ГречкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік

  Документ
  Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік
 2. Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік 1 (1)

  Документ
  Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів),
 3. Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік 1 (2)

  Документ
  Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів),
 4. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (3)

  Документ
  З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 13.
 5. Проект україна дружківська міська рада виконавчий комітет рішення (5)

  Документ
  З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2012 рік, відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 13.

Другие похожие документы..