Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Договаривающиеся Стороны, желая содействовать облегчению международной перевозки грузов дорожными транспортными средствами, считая, что улучшение усло...полностью>>
'Документ'
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-41), русский поэт. Учился в Московском университете (1830-32). Окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапор...полностью>>
'Программа'
Преподавание курса “Организационное поведение” предполагает чтение лекций, проведение семинаров, тестирование, решение учебных управленческих задач и...полностью>>
'Лекция'
Электростатические заряды всегда присутствуют на изолированных предметах. Источником электростатических зарядов для микросхем является человек — опера...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Галузь застосування: у системі професійно-технічної освіти при вивченні предмету «Основи економічних теорій»

  Документ
  Коротка анотація: Застосування додаткових засобів для викладання економічних дисциплін (комп’ютерного класу, комп’ютерної мережі, засобів мультимедійного проектування).
 2. Галузь застосування: загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади

  Документ
  Мета проекту: Спрямування роботи викладачів на розумовий розвиток учнів, формування їх творчих здібностей, здатності знаходити шляхи для розв’язання поставлених завдань у своїй майбутній діяльності.
 3. 1. Галузь застосування

  Документ
  "Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах” ДСанПіН 5.5.6.009-98
 4. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння галузь застосування

  Документ
  1.1. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння (далі - Правила) поширюються на проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння з використанням
 5. І призначення та галузь застосування

  Закон
  1.1. Методика розрахунку збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (надалі – Методика), розроблена відповідно до статей 41, 68 Закону України "Про охорону
 6. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини Галузь застосування

  Закон
  Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні
 7. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 8. Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку київ

  Документ
  наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 26.10.2 р. № 156 замість "Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку", затверджених наказом Державного комітету зв'язку України від 04.
 9. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 10. Розділ 1 теоретичні аспекти інтенсифікації галузей тваринництва

  Документ
  Аграрне виробництво є пріоритетною галуззю агропромислового комплексу, яке забезпечує населення країни продуктами харчування, а промисловість – сировиною.
 11. 5. Освітня галузь "Природознавство"

  Документ
  Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних
 12. Уповноваження (атестації) (доповнення до галузі уповноваження /атестації/), наведеної у додатку до цієї заявки

  Документ
  проведення уповноваження (атестації) і зобов'язується сплачувати всі витрати, пов'язані з уповноваженням (атестацією), незалежно від прийнятого рішення за його (її) результатами, та подальшою перевіркою у разі уповноваження (атестації),
 13. Програма вступного випробування з хімії Галузь знань: 0401 Природничі науки

  Документ
  Програма відповідає змісту дисципліни, яка вивчається в середній школі. Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, учень повинен приділити увагу теоретичним основам хімії — однієї з природничих наук, що формують наукове розуміння
 14. Застосування правових норм

  Документ
  Застосування правових норм — це здійснювана компетентними державними органами або уповноваженими на те громадськими об'єднаннями організаційно-правова діяльність, яка полягає у встановленні формально обов'язкових правил поведінки
 15. Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій

  Документ
  Сфера телекомунікацій являє собою систему, наділену такими характерними особливостями як складність, неможливість формалізації низки процесів, що відбуваються у системі, невизначеність зовнішніх умов, неповнота, неточність, нечіткість
Страницы:

1