Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Святкова прибрана зала. Портрет Тараса Шевченка, вишитий рушник, фотовиставка про життя і творчість Кобзаря, виставка його творів, ілюстрації до твор...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « 23 » мая 2006 г. в 14 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.212.01 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктор...полностью>>
'Урок'
- Ой вы гой еси, добры молодцы да красны девицы, весь честной народ! Собрались мы не на почестен пир, а на беседу добрую и складную да испытание неве...полностью>>
'Методичні рекомендації'
У 2002 році закінчив Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію економіста по бу...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України

30.01.2008__________С.В.Чекашкін

Довідник № 44

пільг, наданих чинним законодавством

по сплаті податків,

зборів, інших обов’язкових платежів

СТАНОМ НА 31.12.2007

Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів

СТАНОМ НА 31.12.2007

Код пільги

Зміст пільги

Документ

документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака

цільового

призначення

Коментар

11020000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18

Закон України "Про систему оподаткування" ст. 19

334/94-ВР

77/97-ВР

28.12.94

18.02.97

28.12.94

18.02.97

11020032

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020033

До складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

підпункт 5.2.2

пункту 5.2

статті 5

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05

01.01.05

11020034

Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020035

Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020044

Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

У 2007 році сума від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що виникла станом на 1 січня 2006 року і не погашена протягом 2006 року, не підлягає протягом 2007 року врахуванню у складі валових витрат платника податку.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” п. 6.1 ст. 6 ;

п.22.13 ст.22

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

334/94-ВР

349-IV

398-V

28.12.94

24.12.02

30.11.06

12..06..97

01.01.03

01.01.07

31.12.07

У 2007 році пільга діє з урахуванням норм, зазначених п.22.13 ст 22, ЗУ

„Про оподаткування прибутку підприємств”

11020045

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7

349-IV

24.12.02

01.01.03

11020046

Балансові збитки від спільної діяльності понесені в попередніх періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020047

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування,

а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону"

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування

349-IV

398-V

24.12.02

30.11.06

01.01.03

01.01.07

31.12.07

-

11020056

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункт 7.13.1 пункту 7.13 статті 7

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020064

Створення страхових резервів банківськими установами відносно сукупного розміру боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30% - до 31.10. 2001, 20% до 31.12.04 року, 10%- починаючи з 01.01.2005 відноситься на валові витрати.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05

01.07.97

01.01.05

11020065

За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, отримані з джерел на території України.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункт 13.1 та 13.2 статті 13

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020066

Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогосподарської продукції зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункт 14.1 статті 14

283/97-ВР

22.05.97

01.07.97

11020071

Не включаються до доходів з інших джерел вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону.

Закон України „„Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац 2 пп.4.1.6 статті 4

283/97-ВР

22.05.97

11020081

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів” доповнено пункт 7.12 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпунктом 7.12.1  

1926-ІІІ

13.07.00

22.08.00

11020082

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів – нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредитні або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі НБУ

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” пункту 13.4 статті 13

639/97-ВР

18.11.97

16.12.97

11020083

Звільняються від оподаткування доходи, одержані від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, придбаних до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" п. 22.16

639/97-ВР

18.11.97

з дня набрання чинності пільги

11020085

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток за умови письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 19.4 статті 19

283/97-ВР

22.05.97

01.01.98

11020184

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

П.5.2.17 статті 5

349-ІV

24.12.02

01.01.03

11020185

Від оподаткування податком на прибуток звільняється інвестиційний дохід, одержаний страховиками від розміщення коштів резервів страхування життя при виконанні вимог пп.7.2.3 п.7.2 ст.7 Закону

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.02 № 349-ІV пп.7.2.3 п.7.2 статті 7)

283/97-ВР

22.05.97

01.01.03

11020192

Створення страхових резервів небанківськими фінансовими установами відносно сукупного розміру боргових вимог не більше 30% до 31.12.04- починаючи з 01.01.05- 15% відноситься на валові витрати.

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05

01.07.97

01.01.05

Економічні експерименти

11020090

Чорнобильська АЕС. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків "Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта Укриття" на екологічно безпечну систему, звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему"

(пп. 7.13.2 п. 7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств")

309-XIV

11.12.98

13.01.99

11020091

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему"

(пп. 7.13.3 п.7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами і доповненнями від 22.05.2003 № 856-ІV)

309-XIV

283/97-ВР

11.12.98

22.05.97

13.01.99

11020154

Космічна діяльність. Для суб’єктів космічної діяльності установлюється щорічна 20 відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3.

Закон України “ Про державну підтримку космічної діяльності ” підпункт 6 пункту 3 статті 5.

(пп. 8.6.3 п. 8.6 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" )

1559-ІІІ

16.03.00

25.04. 00

31.12 09

11020155

Враховуються в складі валових витрат суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Закон України "внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств" підпункт 5.2.11 пункту 5.2 статті.5.

283/97-ВР

22.05.97

27.10.99

11020158

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:

якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення від’ємного значення об’єкта оподаткування;

Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів”

(ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” п. 7.17 ст.7. )

Закон України “Про угоди про розподіл продукції”

1807-ІІІ

283/97-ВР

1039-XIV

08.06.00

22.05.97

14.09.99

08.07.00

11020159

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:

за рахунок збільшення витрат при встановленні угодою норм амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин) вищих від норм, передбачених чинним законом з оподаткування прибутку підприємств;

Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів”

(ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” п. 7.17 ст.7. )

Закон України “Про угоди про розподіл продукції”

1807-ІІІ

283/97-ВР

1039-XIV

08.06.00

22.05.97

14.09.99

08.07.00

11020160

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:

не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції.

Закон України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів”

(ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” п. 7.17 ст.7. )

Закон України “Про угоди про розподіл продукції”

1807-ІІІ

283/97-ВР

1039-XIV

08.06.00

22.05.97

14.09.99

08.07.00

11020162

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств»

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

п.п.5.2.13 п.5.2 ст.5.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини»

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

1805-III

349-IV

1957-IV

2245-ІV

2505-IV

08.06.00

24.12.02

01.07.04

16.12.04

25.03.05

01.01.03

01.07.04

01.01.05

11020166

Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов’язаними з випуском та проведенням державних лотерей.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності ”

ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” пп. 10.2.3 п. 10.2 ст.10.

1969-ІІІ

283/97-ВР

21.09.00

22.05.97

10.10. 00

11020168

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7 цього Закону.

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів” доповнено пункт 4.2 статті 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підпунктом 4.2.16

1926-ІІІ

13.07. 00

22.08. 00

11020170

До складу валових витрат включаються суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах статті 8 цього Закону).

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

Закон України

„Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України пп..5.2.16, п.5.2, ст..5

283/97-ВР

2505-IV

22.05.97

25.03.05

01.01.05

11020171

Будь-які витрати на розвідку (до розвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації

Законом України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 9.1 викладено у новій редакції

2712-ІІІ

20.09. 01

01.01. 02

11020178

Не включаються до валового доходу кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”

(із змінами ЗУ від 29.11.01 № 2831 пп. 4.2.8 п.4.2 статті 4)

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

283/97-ВР

1957-IV

22.05.97

01.07.04

26.12.01

01.07.04

11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації , у зв‘язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України;

Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)

202/94

04.05.94

16.07.94

11020186

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року

368-ІV

25. 12.02

11.02. 03

11020188

Тимчасово, до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

пп..7.13.7 п.7.13 ст.7

Закон України

“Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”

Закон України

„Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

334/94-ВР

601-IV

1300- IV

2505-IV

28.12.94

06.03.03

20.11.03

25.03.05

01.01.04

01.01.04

01.01.04

01.01.05

01.01.09

11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов‘язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

№ 1194-IV

18.09.03

17.09.03

11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

.

Закон України „Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької „

1606-ІV

17.03.04

25.05.04

11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов‘язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво

Стаття 4

1335-IV

25.11.03

19.11.04

Цільове призначення

Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій

11020193

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань .

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “а” ,”б”, ”е” “ж” підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 10.07.03 № 1096-ІV )

283/97-ВР

22.05.97

27.08.03

Цільове призначення

11020194

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді пасивних доходів.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “а” ,”б”, “г” ,”д” ,”е” ,”є” ,”ж” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 29.11.01 № 2866-III, ЗУ від 10.07.03 № 1096-ІV )

283/97-ВР

22.05.97

27.08.03

Цільове призначення

11020195

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац „а” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 24.12.02 №349- ІV)

283/97-ВР

22.05.97

01.01.03

Цільове призначення

11020196

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “а” ,”б”, ”в” ,г” ,”д” підпункту 7.11.1

пункту 7.11 статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 24.12.02 №349- ІV)

283/97-ВР

22.05.97

01.01.03

Цільове призначення

11020197

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пп. 7.11.11 п. 7.11.статті 7 Закону.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац ”б”, “г” підпункту 7.11.1

пункту 7.11 статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 29.11.01 № 2866-III)

283/97-ВР

22.05.97

04.01.02

Цільове призначення

11020198

Від оподаткування звільняються доходи у вигляді коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством.

Закон України „„Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “в” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

283/97-ВР

22.05.97

22.05..97

Цільове призначення

11020199

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “в” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 01.07.04 № 1957- ІV )

283/97-ВР

22.05.97

30.07.04

Цільове призначення

11020200

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді разових або періодичних внесків засновників та членів.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “д” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 18.11.97 №639/97-ВР)

283/97-ВР

22.05.97

16.12.97

Цільове призначення

11020201

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді будь-яких інших доходів від надання культових послуг.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “е” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

283/97-ВР

22.05.97

22.05.97

Цільове призначення

11020202

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді внесків, коштів або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “є” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 29.11.01 № 2866-III)

283/97-ВР

22.05.97

04.01.02

Цільове призначення

11020203

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді членських внесків .

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “ж” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 10.07.03 № 1096-ІV )

283/97-ВР

22.05.97

27.08.03

Цільове призначення

11020204

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

абзац “ж” підпункту 7.11.1 пункту 7.11

статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 10.07.03 № 1096-ІV )

283/97-ВР

22.05.97

27.08.09

Цільове призначення

11020205

Не сплачується податок на прибуток із доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді коштів або майна, одержаних як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого) юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду, як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону, включаються до складу витрат платників податків у повному обсязі.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Пп.7.11.14 статті 7

(із внесеними змінами ЗУ від 25.03.05 № 2505-ІV )

283/97-ВР

22.05.97

01.01.05

Цільове призначення

Спеціальний режим інноваційної діяльності

11020150

Технопарки. Суми податку на прибуток, одержаного при реалізації проектів технологічних парків, нараховані у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.

Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та інших законів України» абзац 4 та 5 ст.7, ст. 8

991-XІV

3333-ІV

16.07.99

12.01.06

01.01 00

01.02.06

01.01.15

Цільове призначення

11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов‘язкових платежів.

У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов‘язкових платежів.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та гранатову допомогу" ст. VII

1969-IV

01.07.04

01.07.04

11020207

До валових витрат включаються суми коштів або вартість майна, спрямовані як фінансова допомога на виробництво та/або демонстрування національних фільмів. 

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” пп.5.2.18 ст. 5

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

334/94-ВР

3317-IV

28.12.94

12.01.06

01.03.06

11020208

До валових витрат включаються витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб

Закон України „Про оподаткування приутку підприємств”пп.5.4.2 ст. 5

Закон України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти)

334/94-ВР

2229-IV

28.12.94

14.12.04

01.01.06

11020209

Валові витрати підприємств суднобудівної промисловості, понесені ними у зв'язку з виконанням контрактів на виготовлення (побудову) морських, річкових суден, включають до складу валових витрат у податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів, передбачена підпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статті 11 цього Закону.

Суми авансових платежів та попередньої оплати отримані підприємствами суднобудівної промисловості від замовників морських, річкових суден включаються до складу валових доходів таких підприємств за датою підписання акта про передачу морських, річкових суден замовнику, за умови цільового використання вказаних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” пп.11.2.4 та пп. 11.3.7 ст. 11

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

334/94-ВР

2505-IV

28.12.94

25.03.05

01.04.05

11020210

Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної Державним департаментом України з питань виконання покарань, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених Державним департаментом України з питань виконання покарань.

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” п.2.4 ст. 2

Закон України “Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України„

334/94-ВР

283/97ВР

2377-IV

28.12.94

22.05.97

20.01.05

01.12.97

11020122

Київміськбуд. Кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період

Закон України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"п.22.25 ст. 22

1694-ІІІ

283/97-ВР

20.04.00

22.05.97

14.01.06

01.01.11

11020211

Не включаються до складу валового доходу суми одержаного платником податку емісійного доходу.

підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"

зміни внесені Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

334/94-ВР

398-V

28.12.94

30.11.06

01.01.07 

-

11020212

Не включаються до складу валового доходу: вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з метою оподаткування не підлягають амортизації.

Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 статті 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"

зміни внесені Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

334/94-ВР

398-V

28.12.94

30.11.06

01.01.07 

-

11020213

До складу валових витрат включаються: суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів на користь резидентів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього податкового періоду.

підпункт 5.2.18 пункту 5.2 статті 5 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"

зміни внесені Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

334/94-ВР

398-V

28.12.94

30.11.06

01.01.07 

Цільове призначення

-

11020214

Українская сторона звільняє Виконавчи органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов’язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво” пп.b) п.3 ст.2

948-V

18.04.07

03.07.07

Цільове призначення

12020000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

12020010

Від сплати податку звільняються: г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).

Закон України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (із змінами та доповненнями)

ст.4 п. г)

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів”

1963-XII

427-V

11.12.91

06.12.06

01.01.07

Нова редакція закону „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"

13010000

ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ

13015000

Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1.

1251-ХІІ

25.06.91

25.06.91

13020000

ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

13025000

Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по збору за спеціальне водокористування

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1.

1251-ХІІ

25.06.91

25.06.91

13030000

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

13035000

Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по платі за користування надрами.

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1.

1251-ХІІ

25.06.91

25.06.91

13050000

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

13050001

Від земельного податку звільняються заповідники (крім історико–культурних)

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050002

Від земельного податку звільняються: вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.2 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050024

Від земельного податку звільняються: органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п. 3 сті 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97


13050025

Від земельного податку звільняються: Органи прокуратури.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)п. 3 ст.2

2535-XII

03.07.92

01.01.97


13050026

Від земельного податку звільняються: заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України)

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п. 3 ст. 12

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю» пункт 3

2535-ХІІ

665-IV

03.07.92

03.04. 03

01.01.97

01.01.04

13050027

Від земельного податку звільняються спеціалізовані санаторії для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.3 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050028

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України.

Закон України «Про плату за землю» (із змінами і доповненнями) п. 3 ст 12

2535-XII

03.07.92

13050030

Від земельного податку звільняються:

громадські організації інвалідів України.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п. 3 ст.

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050004

Не справляється плата за земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)ч.2 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050005

Від земельного податку звільняються зареєстровані релігійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п. 5 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050031

Не справляється плата: сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених статтею 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)ч.2 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050032

Не справляється плата за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)ч. 2 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050007

Не справляється плата за землі державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) ч. 2 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050008

Не справляється плата за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) ч. 2 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050009

Не справляється плата за землі кладовищ.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) ч .2 ст 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050010

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські Ради можуть встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до їх бюджетів.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) ч.3 ст 12

2535-ХІІ

03.07.92

01.01.97

13050011

Звільняються від сплати земельного податку вітчизняні заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

01.01.07

13050015

Звільняються у 2007 році від сплати земельного податку на рівні 25 відсотків діючих ставок на відповідних територіях підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, діючі відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, які мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну: не менше 150 мільйонам доларів США, - при виробництві легкових автомобілів; не менше 30 мільйонам доларів США, - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів; не менше 10 мільйонам доларів США, - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів. Площа землі, що звільняється від оподаткування земельним податком, визначається із розрахунку суми інвестиції у грошовій формі до статутного фонду таких підприємств на 1 га площі землі, яку вони займають, еквівалентній 400 тисячам доларів США за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на день внесення інвестиції (у тому числі іноземної)..

Закон України “Про плату за землю»(із змінами і доповненнями)п..6 ст. 12

«Прикінцеві положення»

до ЗУ № 2535-XII

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

2535-ХІІ

2505-ІУ

03.07.92

25.03.05

01.01.97

01.01.06

31.12.07

13055000

Пільги, що надані місцевими органами влади по земельному податку у межах сум, що надходять до їх бюджетів.

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1

1251-ХІІ

25.06.91

25.06.91

13050017

Звільняються у 2007 році від сплати земельного податку на рівні 25 відсотків діючих ставок на відповідних територіях підприємства суднобудівної промисловості, визначені відповідно до статті 1 Закону України „Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні”

Закон України “Про плату за землю»(із змінами і доповненнями)п..6 ст. 12 «Прикінцеві положення»

до ЗУ № 2535-XII

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України”

2535-ХІІ

2505-ІУ

03.07.92

25.03.05

01.01.97

01.01.06

31.12.07

13050036

Від земельного податку звільняються: підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньо облікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів України”.

Закон України „Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п. 3 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”

2535-ХІІ

2960-ІУ

03.07.92

06.10.05

01.01.97

01.01.06

-

13050046

Від земельного податку звільняються новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Закон України „Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.25 ст. 12

Закон України п.3 ст.38 „Про фермерське господарство” (частину першу ст.12 Закону України „Про плату за землю” доповнено пунктом 25 згідно із Законом України від 19.06.03р.
№ 973-ІV)

2535-XII

973-ІV

03.07.92

19.06.03

01.01.97

01.08.03

13050047

Не справляється плата за землі дитячих санаторно-курортних, фізкультурно-спортивних та оздоровчих закладів України

Закон України „Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) ч.2 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050049

Звільняються від сплати земельного податку на період дії Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п20 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про плату за землю” п.3 (частину першу ст.12 доповнено п.20 згідно із Законом України від 08.02.01 № 2271-ІІІ)

2535-XII

2271-ІІІ

03.07.92

08.02.01

01.01.97

02.03.01

13050050

Звільняються від сплати земельного податку вітчизняні заклади науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України „Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст.12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

01.01.07

13050051

Звільняються від сплати земельного податку вітчизняні заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст. 12

Закон України” про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

01.01.07

13050052

Звільняються від сплати земельного податку

ітчизняні заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст.12

Закон України”про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

1.01.07

13050053

Звільняються від сплати земельного податку вітчизняні заклади соціального забезпечення, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України „Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

01.01.07

13050054

Звільняються від сплати земельного податку вітчизняні заклади фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.4 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”

2535-XII

398-V

03.07.92

30.11.06

01.01.97

01.01.07

13050056

Від земельного податку звільняються: Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок бюджету

Закон України „Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)п. 3 ст.12

Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” пункт 3

2535-ХІІ

665-IV

03.07.92

03.04.03

01.01.97

01.01.04

13050057

Від земельного податку звільняються:

Прикордонні війська України, які повністю утримуються за рахунок бюджету

Закон України „Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)п. 3 ст. 12

Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” пункт 3

2535-ХІІ

665-IV

03.07.92

03.04.03

01.01.97

01.01.04

13050059

Звільняються від сплати земельного податку санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів , які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Зазначені санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів України”.

Закон України “Про плату за землю” (із змінами і доповненнями) п.3 ст.12

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів” п.3

2535-ХІІ

2960-ІУ

03.07.92

06.10.05

01.01.06

13050061

Від земельного податку звільняються історико-культурні заповідники

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050062

Від земельного податку звільняються національні природні парки

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050063

Від земельного податку звільняються заказники (крім мисливських)

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050064

Від земельного податку звільняються регіональні ландшафтні парки

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050065

Від земельного податку звільняються ботанічні сади

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050066

Від земельного податку звільняються дендрологічні парки

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050067

Від земельного податку звільняються зоологічні парки

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050068

Від земельного податку звільняються пам'ятники природи

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)п.1 ст.і 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050069

Від земельного податку звільняються заповідні урочища

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст. 12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050070

Від земельного податку звільняються парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями) п.1 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

13050071

Від земельного податку звільняються зареєстровані благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю.

Закон України "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями)п.5 ст.12

2535-XII

03.07.92

01.01.97

14010000

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

14010049

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

07.05.92

07.05.92

14010050

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

31.12.93

31.12.93

14010051

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

14010052

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)

02.08.91

02.08.91

14010053

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування», Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

22.12.93

22.12.93

14010066

Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону. Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток.

Закон України "Про податок на додану вартість"

Пп.3.2.1. п. 3.2.

Закон України

Закон України

закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

977

2831

2505-IV

03.04.97

15.07.99

29.11. 00

25.03.05

01.10.97

14010067

Увага, див.

коментар!

Не є об’єктом оподаткування операції з передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг та повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.2. п.3.2,абз. 1, 2

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України», розділ 2

168/97-ВР

469-IV

2505-IV

03.04.97

16.01. 03

25.03.05

01.10.97

14010068

Не є об’єктом оподаткування операції з нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.2. п.3.2, абз. 3

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України», розділ 2

168/97-ВР

469-IV

2505-IV

03.04.97

16.01. 03

25.03.05

01.10.97

14010069

Увага, див.

коментар

Не є об’єктом оподаткування операції з передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.2. п.3.2, абз. 4

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010071

Не є об’єктом оподаткування операції з грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.2. п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010072

Не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.3. п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010073

Увага, див.

коментар

Не є об’єктом оподаткування операції з обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнотів та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість, випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України

Закон України "Про податок на додану вартість" пп.3.2.4. п. 3.2.

Закон України

Закон України

168/97-ВР

977-ХIV

1969-ІІІ

03.04.97

15.07.99

21.09. 00

01.10.97

14010074

Не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.3.2.5. п.3.2, абз. 1

Закон України

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

550/97

2505-IV

03.04.97

26.09.97

25.03.05

01.10.97

14010075

Не є об’єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.5. п.3.2, абз. 2

Закон України

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

977-XIV

2505-IV

03.04.97

15.07.99

25.03.05

01.10.97

14010076

Не є об’єктом оподаткування операції з оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (поставка) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.6. п.3.2

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010077

Увага, див.

коментар

Не є об’єктом оподаткування операції з виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі).

Закон України "Про податок на додану вартість" пп.3.2.7. п.3.2.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності» п.1

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» пп. 3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

977-XIV

1523-III

2505-IV

03.04.97

15.07.99

02.03. 00

25.03.05

21.08.99

*** Розрахунок суми пільги не проводиться (п.4.1.10 Правил обліку ПДВ, затверджені наказом ДПА України, Державного комітету статистики України від 23.07.04 №419/453 (зі змінами та доповненнями).

14010078

Не є об’єктом оподаткування операції поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку.

Закон України "Про податок на додану вартість" пп.3.2.8. п.3.2;

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності";

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

977

2505-IV

03.04.97

15.07.99

25.03.05

01.10.97

21.08.99

14010080

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими Кабінетом Міністрів України;

Закон України «Про податок на додану вартість»пп.5.1.1. п.5.1

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010081

Звільняються від оподаткування операції з поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації, крім видань еротичного характеру, та доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.2. п.5.1 ст.5;

Закон України “Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

1460-ІІІ

2505-IV

03.04.97

17.02.00

25.03.05

01.10.97

14010082

Звільняються від оподаткування операції з поставки книжок, крім видань еротичного характеру.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.2. п.5.1 ст.5

Закон України “Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

1460-ІІІ

2505-IV

03.04.97

17.02.00

25.03.05

01.10.97

14010083

Звільняються від оподаткування операції з поставки учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.2. п.5.1

Закон України “Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

1460-ІІІ

2505-IV

03.04.97

17.02.00

25.03.05

01.10.97

14010084

Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.3.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділу 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010085

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, уповноваженому органу державної виконавчої влади, у тому числі легкових автомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.4. п.5.1

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

168/97-ВР

463 - V

03.04.97

14.12.2006

01.10.97

01.01.07

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010086

Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з виплати і доставки пенсій із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових виплат (у тому числі ануїтетів) за договорами довгострокового страхування життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.5. п.5.1

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010087

Звільняються від оподаткування операції з:поставки послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством;

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.6. п.5.1

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010088

Звільняються від оподаткування операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, попереднього звітному.

Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.7. п.5.1

Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1949”

168/97-ВР

1949

2505-IV

1303

03.04.97

17.12.03

25.03.05

30.12.05

01.10.97

30.12.05

Увага!

З 30.12.05

внесено зміни

до переліку

лікарських засобів та виробів медичного призначення

відповідно до

постанови КМУ

від 30.12.2005

1303

14010089

Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.8. п.5.1

Постанова Кабінету Міністрів України «Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг, звільняються від обкладення податком на додану вартість» 

168/97-ВР

1602

03.04.97

05.10.98

01.10.97

14010090

Звільняються від оподаткування операції з поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років;

ЗУ "Про податок на додану вартість", пп. 5.1.9 п. 5.1 ст.5

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» щодо оздоровлення дітей»

168/97-ВР

1523-ІІІ

2505-IV

931-V

03.04.97

02.03.00

25.03.05

13.04.07

01.10.97

Зміна редакції з 05.06.07 відповідно до Закону України від 13.04.07 № 931 - V

14010091

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з: утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України,

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.5.1.10. п.5.1

168/97

03.04.97

01.10.97

14010092

Звільняються від оподаткування операції з: поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з

утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів, харчування та об лаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених для цього місцях,

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.5.1.10. п.5.1

168/97

03.04.97

01.10.97

14010093

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я;

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.5.1.10. п.5.1

168/97

03.04.97

01.10.97

14010094

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спец контингенту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Закон України

Закон України

«Про податок на додану вартість»

пп.5.1.10. п.5.1

550/97-ВР

168/97-ВР

26.09.97

03.04.97

01.10.97

14010098

Звільняються від оподаткування операції з поставки культових послуг та поставки предметів культового призначення (крім підакцизних товарів) релігійними організаціями за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.5.1.14. п.5.1

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010099

Звільняються від оподаткування операції з:

поставки послуг з поховання будь-яким платником податку;

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.15. п.5.1

Закон України

168/97-ВР

03.04.97

01.10..97

14010100

Звільняються від оподаткування операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними у власність держави.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп. 5.1.16. п.5.1

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

168/97-ВР

2505-IV

463 - V

03.04.97

25.03.05

14.12.2006

01.10.97

01.01.07

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010101

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»).

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.17. п.5.1

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)” п. 2

168/97-ВР

1782-IV

03.04.97

15.06.04

01.10.97

14010102

Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.5.1.18. п.5.1

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010103

Звільняються від оподаткування операції з:

 • безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування (у тому числі підвали та горища) у багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв.

 • безоплатної передачі корпоративного права (частки, долі, паю, акції), емітованого переробним підприємством, у власність приватного сільськогосподарського підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", пп. 5.1.19 п. 5.1 

ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" 

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)” п. 3

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

550/97-ВР

977-XIV

1523-III

1782-IV

2505-IV

26.09.97

15.07.99

02.03.00

15.06.04

25.03.05

03.10.97

14010104

Звільняються від оподаткування операції з поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.

Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках.

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", пп. 5.1.20 п. 5.1

ЗУ "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)” п. 4

550/97-ВР

942-XIV

1523-III

1782-IV

26.09.97

14.07.99

02.03.00

15.06.04

03.10.97

14010105

Звільняються від оподаткування операції з подання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а", "б" і "е" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування»

Закон України «Про податок на додану вартість» пп. 5.1.21. п.5.1

Закон України

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

644

168/97-ВР

1523

2505-IV

19.11.97

03.04.97

02.03.00

25.03.05

13.12.97

14010107

Звільняються від оподаткування операції з поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Закон України «Про податок на додану вартість», п.5.2.1 п.5.2

Закон України

в редакції Закону України

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів”

168/97-ВР

1523

1926-III

2505-IV

2960-ІУ

03.04.97

02.03.00

13.07. 00

25.03.05

06.10.05

01.10.97

01.01.06

Зміна редакції з 01.01.2006

відповідно до

Закону України

від 06.10.05

№ 2960-ІУ

14010109

Звільняються від оподаткування операції з:

Безкоштовної передачі продукції (робіт, послуг) власного виробництва (крім підакцизної) допоміжними сільськими господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів та територіальних центрів по обслуговуванню самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів), за умови, що така передача здійснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладів.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп. 5.2.3. п.5.2

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

168/97-ВР

463 - V

03.04.97

14.12.2006

01.10.97

01.01.07

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010110

Звільняються від оподаткування операції з:

Поставки в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та подання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу)продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я;

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп. 5.2.4. п.5.2

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010112

Звільняються від оподаткування операції з поставки товарів (робіт, послуг),передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу,

Порядок звільнення та перелік операцій, що підлягають звільненню встановлюється Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Закон України «Про податок на додану вартість»

п. 5.3.

168/97

03.04.97

01.10.97

14010113

Звільняються від оподаткування операції з поставки у митному режимі імпорту або реімпорту товарів (робіт, послуг), (крім підакцизних) передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу

Закон України «Про податок на додану вартість», п.5.5 ст. 5

Закон України

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

168/97-ВР

1460-ІІІ

463 - V

03.04.97

17.02. 00

14.12.2006

31.03. 05

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010115

При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка ПДВ становить "0" відсотків до бази оподаткування.

Закон України «Про податок на додану вартість» п.6.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168

2505-IV

2771-IV

03.04.97

25.03.05

07.07.05

01.10.97

31.03.05

28.07.05

14010117

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з:

поставки товарів (робіт, послуг) підприємствам роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп. 6.2.3. п.6.2

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010118

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операції з поставки транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнішнього митного контролю України; від пункту знаходження зовнішнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним транспортом: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами митного кордону України

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.6.2.4. п.6.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2505-IV

2642-IV

03.04.97

25.03.05

03.06.05

01.10.97

30.06.05

14010124

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.

Закон України «Про податок на додану вартість»

п.4.6.

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010129

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг платником податку.

Закон України «Про податок на додану вартість» п.6.2

Закон України “Про Державний бюджету країни на 2002 рік”, абзац 1 статті 7

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2905-ІІІ

2505-IV

03.04.97

20.12. 01

25.03.05

01.10.97

14010131

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

поставки товарів (робіт, послуг) підприємствам роздрібної торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість»

пп.6.2.3. п.6.2

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010132

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню при поставці транспортних послуг залізничним, автомобільним, морським та річковим транспортом по перевезенню пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України, а саме: від пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнішнього митного контролю України; від пункту знаходження зовнішнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами державного кордону України, а також авіаційним транспортом: від пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон на митну територію України (включаючи внутрішні митниці); від пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирів, багажу, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу через митний кордон за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до пункту за межами державного кордону України; між пунктами за межами митного кордону України

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.6.2.4. п.6.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2505-IV

2642

03.04.97

25.03.05

03.06.05

01.10.97

30.06.05

14010135

Звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені, консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України.

ЗУ "Про податок на додану вартість", п. 5.4

ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування"

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

198/97-ВР

794/97-ВР

2505-IV

03.04.97

30.12.97

25.03.05

01.10.97

14010136

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання

ЗУ «Про податок на додану вартість» пп. 6.2.6. п. 6.2

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість”

ЗУ “Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників».

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

770/97-ВР

1352-IV

273-V

107-VІ

03.04.97

23.12.97

28.11.03

19.10.06

28.12.2007

01.01.98

01.01.2009

Продовжено дію пільги до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі відповідно до Закону України від 28.12.07 № 107-VІ

14010139

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання

ЗУ «Про податок на додану вартість» пп. 6.2.6. п. 6.2

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість”

ЗУ “Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників».

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

770/97-ВР

1352-IV

273-V

107-VІ

03.04.97

23.12.97

28.11.03

19.10.06

28.12.2007

01.01.98

01.01.2009

Продовжено дію пільги до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі відповідно до Закону України від 28.12.07 № 107-VІ

14010140

Не справляється податок на додану вартість з нафти сирої (код УКТЗЕД 2709 00), газового конденсату природного (код УКТЗЕД 2709 00 10 00) та газу природного в газоподібному стані (код УКТЗЕД 2711 21 00 00), а також неопромінених паливних елементів (твелів) (код УКТЗЕД 8401 30 00 00), стрижнів з вигоряючими поглиначами, поглинаючих стрижнів систем управління та захисту (код УКТЗЕД 840140 90 00) походженням з митної території Російської Федерації і призначених для митної території України у разі їх імпорту з 1 липня 2001 р.

Постанова Кабінету Міністрів України

“Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю”

Постанова КМУ

Постанова КМУ

Постанова КМУ

13

2201

1485

745

842

05.01.98

03.12.99

28.09. 00

27.06. 01

13.07. 01

01.02.98

14010142

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням комітента без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість»

Закон України

підпункт 6.2.8. пункту 6.2. статті 6

Закон України

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів”

208

168/97-ВР

1926-ІІІ

2505-IV

2960-ІУ

24.03.98

03.04.97

13.07. 00

25.03.05

06.10.05

11.04.98

15.08. 00

01.01.06

Зміна редакції

З 01.01.2006

відповідно до

Закону України

від 06.10.05

№ 2960-ІУ

14010143

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при поставці товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням комітента без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 цього Закону.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість»,

підпункт 6.2.8. пункту 6.2. статті 6

в редакції

Закону України

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної та трудової реабілітації інвалідів”

168/97-ВР

208

1926-ІІІ

2960-ІУ

03.04.97

24.03.98

13.07. 00

06.10.05

15.08. 00

11.04.98

15.08. 00

01.01.06

Зміна редакції

З 01.01.2006

відповідно до

Закону України

від 06.10.05

№ 2960-ІУ

14010144

У разі коли за договорами, укладеними до набрання чинності цим Законом, які передбачали здійснення операцій, звільнених від оподаткування згідно з підпунктом «г», пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про податок на добавлену вартість», було здійснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього Закону, платники податку, що є сторонами таких договорів, оподатковують такі операції за таким договором згідно з правилами, встановленими зазначеним Декретом.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» пункт 11.1.

550

26.09.97

02.10.97

14010148

Звільнення від оподаткування товарів, обладнання та послуг, що постачаються за кошти безвідплатної допомоги Урядом Японії у рамках Меморандуму для створення Японського центру в Україні

Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні"

742/97-ВР

17.12.97

08.01.98

14010149

Звільнення від сплати податку учасників Угоди.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на Проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонтологія)"

69-XIV

24.07.98

07.08.98

14010150

Не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.

Це положення поширюється на:

 • операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника податку, майно якого перебуває в державній або комунальній власності, на баланс іншої юридичної особи, майно якої перебуває відповідно в державній або комунальній власності;

 • операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фонду (включаючи місця загального користування та прибудинкові будівлі і споруди), а також об'єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради.

Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

Закон України “Про податок на додану вартість” п.3.2.9

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

Закон України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість”

Закон України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури)”

169/98-ВР

168/97-ВР

163-XIV

1330-XIV

1924-IV

04.03.98

04.03.97

06.10.98

21.12.99

29.06.04

28.03.98

 

14010154

Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, визначеної законом.

Це звільнення не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат).

Закон України "Про податок на додану вартість" пп.5.1.13.п.5.1

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

01.10.97

14010168

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності"

Закон України “Про податок на додану вартість” п. 5.2.5

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

285

168/97-ВР

2505-IV

463 - V

01.12.98

03.04.97

25.03.05

14.12.06

22.12.98

01.01.07

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010170

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”

Закон України “Про податок на додану вартість”

П.

Закон України

Закон України

309

168/97-ВР

722

856-IV

11.12.98

03.04.97

03.06.99

22.05.03

13.01.99

10.06.03

14010178

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.

ЗУ “Про податок на додану вартість” п.11.21

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість”

ЗУ «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

ЗУ “Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість” про оподаткування сільсько-господарських підпри-ємств”

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

770/97

442-XIV

1352-IV

2987-ІУ

273-V

107-VІ

03.04.97

23.12.97

18.02.99

28.11.03

18.10.05

19.10.06

28.12.2007

01.01.99

01.01.2009

Цільове призначення

Продовжено дію пільги до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі відповідно до Закону України від 28.12.07 № 107-VІ

14010180

Звільняються від оподаткування ПДВ операції оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства України.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності»

Закон України “Про податок на додану вартість” п.5.1.22

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

977

168/97-ВР

2505-IV

15.07.99

03.04.97

25.03.05

21.08.99

14010182

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються нідерландською стороною.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво»

498-XIV

17.03.99

20.04.99

14010191

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України»

933-XIV

14.07.99

27.07.99

14010192

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України»

1161-XIV

19.10.99

12.11.99

14010193

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються Швейцарською стороною на безвідплатній основі та обладнання, тимчасово ввезене для потреб реалізації проектів

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво»

665-XIV

14.04.99

09.06.99

14010197

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання бібліотеками, які знаходяться у державній або комунальній власності, платних послуг з:

 • комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів);

 • користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонемент);

 • тематичного підбору літератури за запитом споживача;

 • надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України “Про податок на додану вартість” П. 5.1.23

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

1561

168/97-ВР

2505-IV

16.03.00

03.04.97

25.03.05

05.05.00

14010198

Не є об’єктом оподаткування операції з:

поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти

Підпункт 3.2.10 пункту 3.2 ст. 3 Закону України "Про позашкільну освіту"

Закон України “Про податок на додану вартість” П. 3.2.10

1841

168/97-ВР

22.06. 00

03.04.97

01.08. 00

14010202

При імпорті товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі (за винятком митного збору), податок на додану вартість не справляються.

Закон України "Про угоди про розподіл продукції"

Закон України "Про податок на додану вартість" П.11.12

1039

168/97-ВР

14.09.99

03.04.97

13.10.99

Цільове призначення

14010204

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій.

ЗУ "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих подарунків

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування»

2117

429 - IV

30.11.2000

16.01.2003

01.12.2007

та поновлюється щорічно з 01.12 відповідного року

15.01.2008

до 15.01 відповідного року

-

Зазначена пільга діє щорічно з 1 грудня поточного року по 15 січня наступного року.

14010212

У разі вивезення (експорту) товарів за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а відноситься до складу валових витрат платника податку

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2003 рік"

ЗУ “Про Державний бюджет України на 2004 рік” ст.9

ЗУ “Про Державний бюджет України на 2005 рік” ст.9

ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» ст. 9 розд. 1

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ст..8

Закон України “Про податок на додану вартість" п.11.45 ст.11

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування»

380-IV

1344-IV

2285-IV

2505-IV

3235-ІУ

168/97-ВР

398-V

26.12.2002

27.11.03

23.12.04

25.03.05

20.12.05

03.04.97

30.11.2006

01.01.2003

01.01.08

Продовжено дію пільги до 01.01.2008 відповідно до Закону України від 30.11.06 № 398 - V

14010213

До 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.

ЗУ “Про податок на додану вартість" п.11.29

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

ЗУ “Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств»

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ст..8

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

1874-ІІІ

2233-ІІІ

1352-IV

2287-IV

3235-ІУ

273-V

03.04.97

13.07.00

18.01. 01

28.11.03

23.12.04

20.12.05

19.10.06

10.02. 01

01.01.09

Цільове призначення

Продовжено дію пільги до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі відповідно до Закону України від 28.12.07 № 107-VІ

14010218

Не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до закону

Закон України “Про податок на додану вартість” п. 3.2.11

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

3045-ІІІ

2505-IV

03.04.97

07.02. 02

25.03.05

14.03. 02

14010223

Не справляється податок на додану вартість підчас ввезення газу походженням з митної території Туркменістану, що переміщується на митну територію України за контрактом від 15 жовтня 2001 р. N 03-625/01, укладеним між компанією "ITERA International Energy L.L.C." та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", і призначений для використання на митній території України

Угода між Україною

та Туркменистаном про постачання природного газу з Туркменистану в Україну в 2002 - 2006 роках

Постанова КМУ

"Про розрахунки за поставлений з Туркменістану природний газ"

258

14.05.01

27.02 02

14.05.01

01.01.02

14010224

Відшкодування сум податку на додану вартість Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" за товари, придбані на митній території України і експортовані в Туркменістан у рахунок плати за природний газ, поставлений відповідно до Угоди між Україною і Туркменістаном про постачання природного газу з Туркменістану в Україну у 2002 - 2006 роках, за умови представлення Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" копії вантажної митної декларації на експорт таких товарів до Туркменістану та проведення розрахунків з постачальниками (продавцями) цих товарів грошима.

Угода між Україною і Туркменістаном “Про постачання природного газу з Туркменістану в Україну у 2002 - 2006 роках”

ПОСТАНОВА

“Про розрахунки за поставлений з Туркменістану природний газ”

258

14.05.01

27.02. 02

14.05.01

01.01. 02

14010231

Увага, див.

коментар

Не є об’єктом оподаткування операції з:

виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні.

Закон України "Про податок на додану вартість"

Пп.3.2.4. п. 3.2.

Закон України

Закон України

168/97-ВР

977-ХIV

1969-ІІІ

03.04.97

15.07.99

21.09. 00

01.10.97

*** Розрахунок суми пільги не проводиться (п.4.1.10 Правил обліку ПДВ, затверджені наказом ДПА України, Державного комітету статистики України від 23.07.04 №419/453 (зі змінами та доповненнями).

14010232

Не є об’єктом оподаткування операції з:

поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;

Закон України "Про податок на додану вартість"

Пп.3.2.4. п. 3.2.

Закон України

Закон України

168/97-ВР

977-ХIV

1969-ІІІ

03.04.97

15.07.99

21.09. 00

01.10.97

14010234

У разі коли за договорами, укладеними до набрання чинності цим Законом, які передбачали здійснення операцій, звільнених від оподаткування згідно з підпунктом «д», пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про податок на добавлену вартість», було здійснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього Закону, платники податку, що є сторонами таких договорів, оподатковують такі операції за таким договором згідно з правилами, встановленими зазначеним Декретом.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» пункт 11.1.

550

26.09.97

02.10.97

14010259

До 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

ЗУ “Про податок на додану вартість” п.11.21

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість”

ЗУ «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

ЗУ “Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість".

ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств»

ЗУ "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ст..8

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

770/97-ВР

442-XIV

1352-IV

2287-IV

3235-ІУ

273-V

107-VІ

03.04.97

23.12.97

18.02.99

28.11.03

23.12.04

20.12.05

19.10.06

28.12.2007

01.01.98

01.01.2009

Цільове призначення

Продовжено дію пільги до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі відповідно до Закону України від 28.12.07 № 107-VІ

14010288

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 04 липня 2002 року

368-ІV

25. 12.02

11.02. 03

14010290

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

оподатковуються за нульовою ставкою операції з поставки товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання) на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”

Закон України “Про податок на додану вартість” П.11.23

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич"

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування»

309

168/97-ВР

722-IV

856-IV

11.12.98

03.04.97

03.06.99

22.05.03

10.06.03

Цільове призначення

14010291

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при: застосуванні нульової ставки в оподаткуванні ПДВ у разі проведення операції з поставки товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання) на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги у період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Цей режим не поширюється на операції з поставки підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також на операції з ввезення (пересилання) на митну територію України зазначених товарів.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”

Закон України “Про податок на додану вартість” П.11.23

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич"

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування»

309

168/97-ВР

722-IV

856-IV

11.12.98

03.04.97

03.06.99

22.05.03

10.06.03

Цільове призначення

14010292

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

оподатковуються за нульовою ставкою операції з виконання робіт та поставки послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”

Закон України “Про податок на додану вартість” П.11.23

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Славутич"

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування»

309

168/97-ВР

722-IV

856-IV

11.12.98

03.04.97

03.06.99

22.05.03

10.06.03

Цільове призначення

14010293

На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:

Суми податку на додану вартість, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються із бюджету протягом місяця, наступного після подання податкової декларації, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему”

Закон України “Про податок на додану вартість”

П.11.23

Закон України

Закон України

309

168/97-ВР

722

856-IV

11.12.98

03.04.97

03.06.99

22.05.03

10.06.03

Цільове призначення

14010296

Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний-митний тариф", а також операції з поставки цих товарів видавництвам і підприємствам поліграфії на території України.

Закон України “Про податок на додану вартість” п. 11.37

Закон України „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”

Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”

168/97-ВР

601-IV

1300-IV

03.04.98

06.03.03

20.11.03

01.01.04

01.01.09

Цільове призначення

14010297

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з виконання робіт та поставки послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або поставки паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, а також операції з поставки книжкової продукції, виробленої в Україні, крім послуг реклами, розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру.

Закон України “Про податок на додану вартість” п. 11.38

Закон України „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”

Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”

168/97-ВР

601-IV

1300-IV

03.04.98

06.03.03

20.11.03

01.01.04

01.01.09

14010298

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з виконання робіт та поставки послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік.

Закон України “Про податок на додану вартість” п. 11.40

Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні”

168/97-ВР

1300-IV

03.04.98

20.11.03

01.01.04

01.01.09

14010299

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов‘язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

1194-IV

18.09.03

17.10.03

14010305

Звільняються від оподаткування операції з орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.1.17. п.5.1

Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)” п. 2

168/97-ВР

1782-IV

03.04.97

15.06.2004

01.10.97

Цільове призначення

14010306

Не є об'єктом оподаткування операції з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону.

Закон України „Про третейські суди” розділ IX

Закон України „Про податок на додану вартість” п. 3.2.12

1701-IV

168/97-ВР

11.05.04

04.03.97

16.06.04

14010307

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

.

Закон України „Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької „

1606-ІV

17.03.04

25.05.04

Цільове призначення

14010308

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов‘язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво

ст. 4

1335-IV

25.11.2003

19.11.04

Цільове призначення

14010309

Звільняються від оподаткування ПДВ операції, які здійснюються в рамках наукового і технологічного співробітництва відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, з безкоштовної передачі на митній території України організаціями, заснованими за участю Європейського Співтовариства, учасникам Української Сторони товарів, робіт, послуг, придбаних за кошти Європейського Співтовариства або організацій, заснованих за участю Європейського Співтовариства.

Закон України „Про податок на додану вартість” п. 5.13 ст. 5

Закон України „Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"

168/97-ВР

1965-IV

04.03.97

01.07.04

01.01.05

Цільове призначення

14010310

Звільняються від оподаткування ПДВ операції, які здійснюються в рамках наукового і технологічного співробітництва відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, з імпорту, а також виконання (надання) робіт, послуг (за кошти, надані Європейським Співтовариством) для їх використання або споживання на митній території України організаціями, заснованими за участю Європейського Співтовариства, та/або учасниками наукового і технологічного співробітництва.

Закон України „Про податок на додану вартість” п. 5.13 ст. 5

Закон України „Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"

168/97-ВР

1965-IV

04.03.97

01.07.04

01.01.05

Цільове призначення

14010311

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України культурних цінностей згідно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят і більше років тому, які ввозяться з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, установам культури або освіти, що знаходяться у державній або комунальній власності.

Звільнення від оподаткування, передбачене цим пунктом, поширюється на операції з культурними цінностями, які ввозяться в Україну і внесені до Державного реєстру культурних цінностей України. Порядок створення і ведення цього реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.

Закон України „Про податок на додану вартість” п. 5.14 ст. 5

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

Закон України «Про

о внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2 пункт 12

168/97-ВР

2188-IV

2505-IV

03.04.97

18.11.04

25.03.05

11.01.05

Цільове призначення

14010328

Не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.3. п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03.05

14010329

Не є об’єктом оподаткування операції з імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону;

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.5. п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03.05

14010331

Не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами".

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.14 п.3.2

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2642

03.04.97

03.06.05

30.06.05

Цільове призначення

14010332

Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг, що надаються іноземним суднам та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами".

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.16 ст.5

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2642

03.04.97

03.06.05

30.06.05

Цільове призначення

14010333

Звільняються від оподаткування операції з поставки послуг по перевезенню (переміщенню) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.

Закон України «Про податок на додану вартість» п.5.15 ст. 5

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03.05

14010334

Звільняються від оподаткування операції з тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення з митної території України (а також з ввезення на митну територію України раніше вивезеного з митної території України) товарів за переліком, визначеним статтею 206 Митного кодексу України, та повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу. Строк тимчасового ввезення визнається статтею 208 Митного кодексу України. Кабінет Міністрів України має право продовжувати строк, визначений Митним кодексом України.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.5.17 ст.5

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2771-IV

03.04.97

07.07.2005

28.07.05

14010335

Звільняються від оподаткування операції з поставки у митному режимі імпорту або реімпорту зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість», п.5.5 ст. 5

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»

168/97-ВР

2505-IV

463 - V

03.04.97

25.03.05

14.12.2006

31.03. 05

01.01.07

Зміна редакції з 01.01.2007 відповідно до Закону України від 14.12.06 № 463 - V

14010336

Увага, див.

коментар

Не є об’єктом оподаткування операції з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.7 п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

*** Розрахунок суми пільги не проводиться (п.4.1.10 Правил обліку ПДВ, затверджені наказом ДПА України, Державного комітету статистики України від 23.07.04 №419/453 (зі змінами та доповненнями).

14010337

Не є об’єктом оподаткування операції з надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.2.7 п.3.2

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

14010338

Нульова ставка податку застосовується до операцій з експортування періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.3 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

14010339

Нульова ставка податку застосовується до операцій з експортування зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.3 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

14010340

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

- поставки послуг, що складаються із робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або одержувачем-нерезидентом.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

168/97-ВР

2771-IV

03.04.97

07.07.05

28.07.05

14010341

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

- поставки для заправки або постачання морських (океанських) суден, що:

використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, іншої комерційної, промислової або риболовецької діяльності, здійснюваної за межами територіальних вод України;

використовуються для рятування або подання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн;

входять до складу військово-морських сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010342

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

- поставки для заправки або постачання повітряних суден, що:

виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;

входять до складу військово-повітряних сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010343

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

- поставки для заправки (дозаправки) та постачання космічних кораблів, а також супутників.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010344

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

експортуванні періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.3 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

14010345

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

операціях з експортування зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.3 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України» розділ 2

168/97-ВР

2505-IV

03.04.97

25.03.05

31.03. 05

14010346

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

поставці послуг, що складаються із робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або одержувачем-нерезидентом.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

168/97-ВР

2771-IV

03.04.97

07.07.05

28.07.05

14010347

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при поставці для заправки або постачання морських (океанських) суден, що: використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, іншої комерційної, промислової або риболовецької діяльності, здійснюваної за межами територіальних вод України;

використовуються для рятування або подання допомоги у нейтральних або територіальних водах інших країн;

входять до складу військово-морських сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010348

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при поставці для заправки або постачання повітряних суден, що:

виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;

входять до складу військово-повітряних сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010349

Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при:

поставці для заправки (дозаправки) та постачання космічних кораблів, а також супутників.

Закон України «Про податок на додану вартість» п. 6.2.1 ст.6

168/97-ВР

03.04.97

01.10.97

14010350

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов‘язкових платежів.

У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов‘язкових платежів.

Закон України “Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу"

Стаття VII

1969-IV

01.07.04

01.07.04

14010351

Не є об’єктом оподаткування операції з поставки послуг платником податку, місце надання яких знаходиться за межами митної території України, відповідно до правил для визначення місця поставки послуг, встановленого п.6.5 ст. 6 Закону.

Закон України «Про податок на додану вартість» пп.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.6.5 ст.6

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

168/97-ВР

2505-ІУ

03.04.97

25.03.05

31.03.05

14010352

Товари, призначені для використання у рамках співробітництва у галузях, вказаних у пункті 1 цієї статті, при ввезенні та/або вивезенні не підлягають оподаткуванню зборами та податками, стягнення яких знаходиться у компетенції митних органів Російської Федерації і України за виключенням випадків, стосовно яких цією Угодою передбачено інше.

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва у освоєнні космічного простору, створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки”

Ст. 3 Угоди

241-IV

22.11.02

14.04.03

Цільове призначення

14010353

Не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість суми плати, отриманої українськими операторами телекомунікацій від операторів – нерезидентів за послуги міжнародного електрозв’язку.

Закон України «Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку»

Закон України «Про податок на додану вартість» п.11.4 ст.11

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законів України”

116/94-ВР

168/97-ВР

2505-ІУ

15.07.94

03.04.97

25.03.05

31.03.05

14010354

До 1 січня 2009 року операції з поставки відходів і брухту чорних металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Перелік таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД затверджує Кабінет Міністрів України

Закон України “Про податок на додану вартість" п.11.44 ст.11

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування»

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку відходів і брухту чорних металів, операції з поставки яких, у тому числі операції з імпорту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість”

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

398-V

104

107-VІ

03.04.97

30.11.06

31.01.2007

28.12.2007

06.02.2007

01.01.2009

-

14010355

До 1 січня 2009 року операції з імпорту відходів і брухту чорних металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Перелік таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД затверджує Кабінет Міністрів України

Закон України “Про податок на додану вартість" п.11.44 ст.11

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування»

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку відходів і брухту чорних металів, операції з поставки яких, у тому числі операції з імпорту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість”

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

168/97-ВР

398-V

104

107-VІ

03.04.97

30.11.06

31.01.2007

28.12.2007

06.02.2007

01.01.2009

-

14010356

Звільняються від оподаткування операції з поставки неплатником податку на додану вартість культурних цінностей, визначених такими у статті 82 Закону України “Про податок на додану вартість".

Закон України “Про податок на додану вартість" п.5.1.24

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату»

168/97-ВР

535-V

03.04.97

22.12.06

18.01.07

14010357

Звільняються від оподаткування операції з поставки у митному режимі імпорту або реімпорту неплатником податку на додану вартість культурних цінностей, визначених такими у статті 82 Закону України “Про податок на додану вартість".

Закон України “Про податок на додану вартість" п.5.5 ст.5

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату»

168/97-ВР

535 - V

03.04.97

22.12.06

18.01.07

14010358

Звільняються від сплати податку на додану вартість операції із закупівлі без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортного наукового обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 60000 тис. грн. за переліком, що затверджується Президією Національної академії наук України.

Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік" ст.120

Постанова Президії Національної академії наук України “Про затвердження переліку імпортного наукового обладнання, що закуповується для установ НАН України у 2007 році”

489 – V

359

19.12.06

27.12.06

01.01.07

31.12.07

14010359

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на поставку таких послуг.

Закон України “Про податок на додану вартість" пп. 5.1.8 п.5.1 ст.5

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів»

168/97-ВР

2772-IV

03.04.97

07.07.2005

01.01.2006

14010360

Українська сторона звільняє товари від сплати

всіх мит, податків та інших подібних зборів при їхньому ввезенні на територію України, а також звільняє товари від усіх заборон та обмежень на ввезення та вивезення

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво” пп.с) п.3 ст.5

948-V

18.04.07

03.07.07

Цільове призначення

14020000

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ

14020001

Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України. Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією. (Пільга застосовується на підакцизні товари, крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, звільнення яких від акцизного збору передбачено Законом України від 15.09.96 №329/95-ВР "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"(код пільги 14020007)).

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ст. 5

18-92

26.12.92

11.01.93

14020002

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів МНС), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ст. 5

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

18-92

2505-IV

26.12.92

25.03.05

11.01.93

31.03.05

Законом України від 25 березня 2005 року

N 2505-IV внесено зміни до статті 5 Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", які набув чинності з 31 березня 2005 року

14020006

Не підлягають оподаткуванню: в) вартість та обсяги імпортованої чи обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів

ЗУ "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби", п. 2 "в" ст. 3

329/95-ВР

15.09.95

12.12.95

14020007

Не підлягають оподаткуванню: г) вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, експортованих за межі митної території України за іноземну валюту, за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства.

Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” пункт 2 г) ст. 3

329/95-ВР

15.09.95

12.12.95

14020012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

07.05.92

02.02.94

07.05.92

14020013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

31.12.93

02.02.94

31.12.93

14020014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України ”Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРГ про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

14020015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS).

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

28.12.94

02.02.94

28.12.94

14020016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

22.12.93

02.02.94

22.12.93

14020024

Встановити ставки акцизного збору: на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції - 1,0 гривні за 1 літр.

Закон України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"

178/96-ВР

07.05.96

06.01.99

Пільга застосовується у разі, якщо підприємства первинного виноробства реалізовують вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (код згідно з УКТ ЗЕД 2204 30) підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції

14020026

При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ст. 5

18-92

26.12.92

25.07.00

14020027

Не підлягають оподаткуванню вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, при відвантаженні їх безпосередньо українськими виробниками цієї продукції. Підставою для звільнення від сплати акцизного збору продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, яка оформляється при відвантаженні цієї продукції від такого виробника.

ЗУ "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби", п. 2 "ж" ст. 3

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

329/95-ВР

2505-IV

15.09.95

25.03.05

31.03.05

Частину другу статті 3 доповнено пунктом "ж"  згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV

14030000

ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

14030002

Не підлягає оподаткуванню оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів МНС), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" ст. 5

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України»

18-92

2505-IV

26.12.92

25.03.05

11.01.93

31.03.05

14030004

Не підлягають оподаткуванню: а) вартість та обсяги ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли до держави за правом спадкоємства

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби",

п. 2 "а" ст. 3 

329/95-ВР

15.09.95

12.12.95

14030005

Не підлягають оподаткуванню: б) вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію України транзитом

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби",

п. 2 "б" ст. 3 

329/95-ВР

15.09.95

12.12..95

14030006

Не підлягають оподаткуванню: в) вартість та обсяги імпортованої чи обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби",

п. 2 "в" ст. 3 

329/95-ВР

15.09.95

12.12.95

14030008

Не підлягають оподаткуванню: е) вартість та обсяги зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених на територію України з метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезені в Україну і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення

Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби",

п. 2 "е" ст. 3 

 

329/95-ВР

15.09.95

12.12.95

14030012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво,

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

07.05.92

02.02.94

07.05.92

14030013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

31.12.93

02.02.94

31.12.93

14030014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України ”Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

14030015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

28.12.94

02.02.94

28.12.94

14030016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про систему оподаткування”, ст.19

3904-ХІІ

22.12.93

02.02.94

22.12.93

14030019

Звільнення від сплати податку учасників Угоди

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво”

498-XIV

17.03.99

20.04.99

14030020

Не підлягають оподаткуванню: гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі(крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну.

Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою, із звільненням від оподаткування та обов'язкових платежів до бюджету, такі підакцизні товари:

Автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;

Транспортні засоби, призначені для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

Легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 10 років тому, з об'ємом двигуна не більш як 1800 куб. см., що отримуються Міністерством праці та соціального захисту населення Автономної республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту.

Закон України "Про гуманітарну допомогу"

1192/ХІV

22.10.99

24.12.99

14030023

Акцизний збір не справляється з підакцизних товарів, що імпортуються на митну територію України, якщо з таких товарів згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку із звільненням, передбаченим для транзитних товарів, товарів на митних складах, реекспортованих товарів, товарів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, товарів, що призначаються для переробки під митним контролем. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банківської гарантії чи інша вимога, така вимога застосовується і для цілей акцизного збору. Акцизний збір справляється органами митної служби України з таких товарів, якщо пізніше щодо них виникає зобов'язання із сплати податку на додану вартість

Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"

18-92

26.12.92

01.01.04

ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ.

16010000

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників, а також надавати відстрочку у сплаті місцевих податків і зборів.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Місцеві податки і збори

16010009

Пільги на податок з реклами, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Податок з реклами

16010010

Пільги по збору за право використання місцевої символіки, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Збір за право використання місцевої символіки

16010011

Пільги по збору за право проведення кіно - і телезйомок, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Збір за право проведення кіно - і телезйомок

16010012

Пільги по збору за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

16010013

Пільги з комунального податку, що встановлені органами місцевого самоврядування

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" статті 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Комунальний податок

16010015

Пільги по збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" стаття 18

56-93

20.05.93

11.06.93

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

22090000

ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ

Надаються окремими постановами Кабінету Міністрів України

22090001

Від сплати державного мита звільняються: органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги й пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 7)

7-93

21.01.93

21.01.93

22090002

Від сплати державного мита звільняються: державні й громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами по суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 10 (пункт 10 статті 4 доповнено згідно із законом N107/94-ВР від 15.07.94р.)

7-93

21.01.93

21.01.93

22090003

Від сплати державного мита звільняються: органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемляють їх повноваження; органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про стягнення з підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів місцевого та регіонального самоврядування; органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про припинення права власності на земельну ділянку.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 11

7-93

21.01.93

21.01.93

22090004

Від сплати державного мита звільняються: місцеві державні адміністрації - за позовами до господарського суду про визнання недійсними актів органів місцевого та регіонального самоврядування, що суперечать чинному законодавству.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 12

7-93

21.01.93

21.01.93

22090005

Від сплати державного мита звільняються: фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок; фінансові органи та державні податкові інспекції – позивачі й відповідачі - за позовами до суду та господарського суду; органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та господарського суду

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 15

(пункт 15 статті 4 доповнено абзацом 3 згідно із законом N68/94-ВР від 30.06.94р.)

7-93

21.01.93

21.01.93

22090006

Від сплати державного мита звільняються: місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають житлові будинки з надвірними будівлями /крім м. Києва та курортних місцевостей/, квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 19

7-93

21.01.93

21.01.93

22090007

Від сплати державного мита звільняються: позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях, підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень, органи рибоохорони - у справах стягнення коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 27

(пункт 27 частини 1 статті 4 змінено згідно із законом N3629-XII від 19.11.93 р.)

7-93

21.01.93

21.01.93

22090008

Від сплати державного мита звільняються:всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану /воїнів - інтернаціоналістів/, громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання “Організація солдатських матерів України” - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 28

(пункт 28 статті 4 змінено згідно із Законом ВР N 303/96-ВР від 10.07.96р.)

7-93

21.01.93

21.01.93

22090009

Від сплати державного мита звільняються: Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 29

7-93

21.01.93

21.01.93

22090010

Від сплати державного мита звільняються:Генеральна прокуратура України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду або господарського суду в інтересах громадян і державних юридичних осіб.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 30

7-93

21.01.93

21.01.93

22090011

Від сплати державного мита звільняються:Центральна виборча комісія та виборчі комісії по виборах народних депутатів - із заяв про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 31

7-93

21.01.93

21.01.93

22090012

Від сплати державного мита звільняються:Фонд винаходів України - за дії, вказані в підпункті “у” пункту 6 статті 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими він звертається до суду або господарського суду.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 32

7-93

21.01.93

21.01.93

22090013

Від сплати державного мита звільняються:Українська державна страхова комерційна організація та її установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних з операціями обов'язкового страхування.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 33

7-93

21.01.93

21.01.93

22090014

Від сплати державного мита звільняються:Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 34

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування»

7-93

429-IV

21.01.93

16.01.03

21.01.93

11.02.03

22090015

Від сплати державного мита звільняються:державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, та за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 35

(стаття 4 доповнена пунктом 35 згідно із декретом КМ України N 43-93 від 30.04.93

Закон України «Про внесення змін до пункту 35 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 №7-93»

7-93

664-IV

21.01.93

03.04.03

30.04.93

28.04.03

22090016

Від сплати державного мита звільняються:Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення - за позовами до суду та господарського суду.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 36 (стаття 4 доповнена пунктом 36 згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95р.)

7-93

21.01.93

02.03.95

22090017

Від сплати державного мита звільняються:державні замовники та виконавці державного замовлення - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах про відшкодування збитків, завданих при укладенні, внесенні змін до державних контрактів, а також невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за державним контрактом на поставку продукції для державних потреб.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 38 (стаття 4 доповнена пунктом 38 згідно із Законом N 589/96-ВР від 12.12.96р.)

7-93

21.01.93

10.01.97

22090018

Від сплати державного мита звільняються:Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю - за позовами, з якими він звертається до господарського суду у справах про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8 Закону України “Про підприємництво”.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 39 (стаття 4 доповнена пунктом 39 згідно із Законом N 621/96-ВР від 19.12.96р.)

7-93

21.01.93

14.01.97

22090019

Від сплати державного мита звільняються:Державний комітет України з державного матеріального резерву, установи та організації системи державного резерву - за позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 40 (стаття 4 доповнена пунктом 40 згідно із Законом N 131/97-ВР від 05.03.97р.)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

7-93

1713-IV 

21.01.93

12.05.04

14.04.97

30.06.04

22095000

Пільги, що надані місцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по державному миту.

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1.

1251-ХІІ

25.06.91

25.06.91

22090020

Пільги, що надані Міністерством фінансів України щодо державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 5

7-93

21.01.93

21.01.93

22090021

Від сплати державного мита звільняється: Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення за позовами до господарського суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 42 (стаття 4 доповнена пунктом 42 згідно із Законом №1988-ІІІ від 21.09.2000р.)

1988-ІІІ

21.09.00

21.09.00

22090022

Від сплати державного мита звільняються: відділи державної виконавчої служби – позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов‘язаних із захистом майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, а також за проведення аукціонів

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 43 (стаття 4 доповнена пунктом 43 згідно із Законом №2056-ІІІ від 19.10.2000р.)

2056-ІІІ

19.10.00

19.10.00

22090023

Від сплати державного мита звільняється: Рахункова палата – за позовами, з якими вона звертається до Вищого господарського суду України.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” стаття 4, пункт 44 (стаття 4 доповнена пунктом 44 згідно із Законом №2368-ІІІ від 05.04.2001р.)

2368-ІІІ

05.04.01

05.05.01

22090024

Від сплати державного мита звільняється: спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої Влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи за позовами, з якими звертаються вони до суду, пов’язаних із порушенням законодавства про рекламу

Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито” ст.4 доповнена пунктом 46 згідно із Законом № 1121-VI від 11.07.2003 року.

1121-VI

11.07.03

24.09.03

50080000

ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

50085000

Пільги, що надані місцевим органам влади у межах сум, що надходять до їх бюджетів по збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Закон України “Про систему оподаткування” ст.1

1251-ХІІ

25.06. 91

25.06. 91

***При заповненні платниками податків звіту за ф.№ 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» для пільг за кодами 14010067, 14010069, 14010073, 14010077, 14010231, 14010336 розрахунок суми пільги не проводиться (п.4.1.10 Правил обліку податку на додану вартість для обчислення вартісної величини впливу пільг з цього податку на формування дохідної частини Державного бюджету України, затверджені наказом ДПА України, Державного комітету статистики України від 23.07.04 №419/453 (зі змінами та доповненнями, затвердженими спільним наказом ДПАУ та Держкомстату України від 01.12.2005 № 539/397), при цьому гр.гр.5, 6, 9, 10 зазначеного звіту заповнюється нульовим значенням, а графи 1 – 4, 7–8 заповнюються відповідно до п.2 Інструкції.

Увага! В даному Довіднику представлені пільги, надані чинним законодавством, які діють станом на 31.12.07.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Заступник Голови Державної податкової адміністрації України 1 жовтня 2008 р. С. В. Чекашкін  Довідник n 47 пільг, наданих чинним закон

  Закон
  Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку.
 2. С. В. Чекашкін довідник n 48 пільг, наданих чинним закон

  Закон
  Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку.

Другие похожие документы..