Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
10. Антидарвиновская концепция развития живой природы, согласно которой эволюция совершается под действием внутренних, заранее определенных причин на...полностью>>
'Сказка'
Общение с народным творчеством освещает человека, вызывает в нем связь с поколениями. Обеспечение связи времён и поколений, преемственность души - од...полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс предназначен для студентов магистратуры, обучающихся по специальности «экономика». Курс включает четырнадцать тем, в каждой из которых последоват...полностью>>
'Программа'
Правительством Красноярского края разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

25.10.2011 № 32-3

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2011 р.

за № 1286/20024

Додаток 7

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

1. Місяць, в якому подається звіт

рік

Подають

Терміни подання

Страхувальники, фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

протягом двох робочих днів після настання страхового випадку

Форма № Д7

за погодженням з Держкомстатом

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

Найменування / Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

(страхувальник /фізична особа)

Місцезнаходження/ Місце проживання_____________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника___________________ ” ____”_________________20___року

(дата)

Код основного виду економічної діяльності __________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт ____________________________

з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

*

Страхувальник___________________________ _____________ ____________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П.І.Б.)

картки платника податків)

М.П.

Головний бухгалтер ________________________ _____________ ___________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П.І.Б.)

картки платника податків)

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ______________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт _______ _________

(підпис) (П.І.Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

“_____”_________________20___року ________________ _______________________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року

Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду України __________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт __________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

1. Місяць, в якому подається звіт

рік

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

Номер облікової картки застрахованої особи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Код категорії застрахованої особи*

Громадянин України так

ні

Дата настання нещасного випадку або дата складання акта за формою П-4

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку _______________________________________________________________________________________

Період трудових відносин:

дата початку

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

дата закінчення

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

з/п

Місяць та рік,

за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок

(не враховуючи суми виплати *** ), грн

Відмітка про сплату єдиного внеску

(так, ні)

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

*Код категорії ЗО - обирається з Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

*** Виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

”..

Директор департаменту

персоніфікованого обліку,

інформаційних систем та мереж О.Б. НіколаєвСкачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (1)

  Документ
  Страхувальники, фізичні особи-підприємці в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення
 2. Постанова правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 4 березня 2003 року n 5-4/4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Постанова правління Пенсійного фонду України,правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Українивід 4 березня 2003 року N 5-4/4
 3. Язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08

  Документ
  щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.
 4. Літації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  Документ
  постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних
 5. Зміни в нарахуванні та сплаті єсв та у порядку формування І подання звітності

  Документ
  Постанова правління ПФУ від 25.10.2011 р. №32-3 «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» набрала чинності з моменту опублікування (28.

Другие похожие документы..