Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «21» декабря 2011г. в 10 часов на заседании диссертационного совета ДМ 220.001.01 созданного при Азово-Черноморской государственной ...полностью>>
'Документ'
Королевская Т.К., Пфафенродт А.Н. Развитие слухового воприятия слабослышащих детей в специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: П...полностью>>
'Документ'
по дисциплине «Приборы и техника измерений, математическое моделирование установок холодильной техники и систем кондиционирования» для студентов спец...полностью>>
'Реферат'
Без истории народонаселения нельзя понять другие аспекты исторического процесса. Народонаселение является объектом исследования особой науки – демогр...полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стаття 34. Висування кандидатів місцевою організацією партії (блоком)

1. Місцева організація партії (блок) може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцева організація якої входить до блоку), або безпартійного громадянина.

2. Місцева організація партії, що входить до складу блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Районна організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови в кожній територіальній громаді, що входить до складу району;

по одному кандидату у депутати в кожному виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, що входять до складу району;

виборчий список кандидатів у депутати в кожному багатомандатному окрузі по виборах відповідних міських (міст районного значення) рад;

виборчий список кандидатів у депутати районної ради у кількості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.

4. Міська організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

кандидатів у депутати міської ради у кількості, що не перевищує кількість депутатів у міській раді.

Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом, де створені районні у місті ради, може також висунути кандидатів у депутати до районних у місті рад у кількості, що не перевищує кількість депутатів відповідно у кожній районній у місті раді.

5. Районна у місті організація партії (блок) не може висувати кандидатів у депутати до районної у місті ради, якщо міська організація цієї ж партії (виборчий блок за участі міської організації цієї партії, виборчий блок за участі міських організацій тих же партій) відповідно не надала згоду на це або ухвалила рішення про висунення списку кандидатів до районної у місті ради у передбачений цим Законом спосіб.

6. Обласна організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості, що не перевищує кількості депутатів в обласній раді.

7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у кількості, що не перевищує кількості депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

8. Висування кандидатів місцевою організацією партії проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком - на міжпартійних зборах (конференціях) відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку.

9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна кількість членів місцевої організації партії (блоку), кількість учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік народження, партійність, посада (заняття), місце роботи і проживання), дані про підсумки голосування щодо кандидатів.

Протокол зборів (конференції) підписується керівником місцевої організації партії (керівниками відповідних місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня.

10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідних територіальних виборчих комісій.

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає організатор заходу.

11. Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 95 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.

(частина одинадцята статті 34 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 35. Порядок утворення виборчого блоку місцевих організацій партій

1. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні.

2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України". Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві вибори повинно бути передбачене в рішеннях міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) та в угоді про утворення виборчого блоку.

Повноваження виборчого блоку у цьому випадку поширюються на всі види місцевих виборів на території України, у тому числі в адміністративно-територіальних одиницях, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені виборчого блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

(частина друга статті 35 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше партій, які не утворили блоку на загальнодержавному рівні, або якщо повноваження утвореного блоку не поширюються на місцеві вибори, і ці місцеві організації партій не входять до іншого блоку. Угода про утворення місцевими організаціями партій виборчого блоку повинна попередньо погоджуватися з відповідними керівними органами відповідних партій. Виборчий блок місцевих організацій партій, утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

(частина третя статті 35 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій відбувається на підставі рішень зборів (конференції) відповідних організацій кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником організації та скріплюється печаткою цієї організації або організації вищого рівня.

5. Керівники або представники відповідних організацій партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками цих організацій або організацій партій вищого рівня.

6. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій партій повинна визначати:

1) назву блоку, яка не може використовувати назви партій, що не входять до складу цього виборчого блоку;

2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку;

4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати;

5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами (конференцією);

6) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне передбачити в угоді.

7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих виборах Центральна виборча комісія та відповідна територіальна виборча комісія повідомляються не пізніш як за 45 днів до дня виборів.

(частина сьома статті 35 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

8. Місцева організація партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами (конференцією) місцевої організації партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку.

9. Вихід місцевої організації партії із складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих організацій партій, які в ньому залишилися. Назва місцевої організації партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих організацій партій, що входять до блоку.

10. У разі виходу місцевої організації партії із складу виборчого блоку, до якого входило дві місцеві організації партії, суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевої організації партії, яка не прийняла рішення про вихід із блоку.

11. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, має право висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

12. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті, прийняте пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.

13. Місцеві організації партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги з протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації партії, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печаткою місцевої організації партії, протягом трьох днів подаються до територіальної виборчої комісії.

14. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.

Розділ VII

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі

1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії (місцевих організацій партій, що входять до блоку);

3) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України", у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої організації партії, що входить до складу блоку, про утворення виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих організацій партій) або організації вищого рівня - у разі висунення кандидатів у депутати блоком;

5) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону;

(пункт 5 частини першої статті 36 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

6) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;

11) декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

(пункт 11 частини першої статті 36 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

12) фотографій осіб, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією;

13) підписних листів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів, які висуваються у багатомандатному окрузі. У разі висування кандидатом у депутати безпартійного громадянина у витягу з протоколу міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, зазначається місцева організація партії, від якої цього безпартійного громадянина включено до виборчого списку кандидатів у депутати від блоку.

(частина друга статті 36 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата у депутати в одномандатному окрузі за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України", у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

21) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону;

(частину першу статті 37 доповнено пунктом 21

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, про висування особи кандидатом у депутати. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

(пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4) автобіографії кандидата обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата;

6) декларації про майно і доходи кожного кандидата у депутати за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

(пункт 6 частини першої статті 37 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частинами п'ятою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

(пункт 7 частини першої статті 37 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

8) фотографій кандидата за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією, не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата у депутати в одномандатному окрузі, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та документів, передбачених пунктами 1, 4 - 8 частини першої цієї статті.

4. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи, висунутої кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, про реєстрацію кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови із зобов'язанням припинити у разі обрання діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом сільського, селищного, міського голови, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання сільським, селищним, міським головою протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних депутатів України", у разі, якщо повноваження виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні, поширюються на місцеві вибори;

21) угоди про утворення виборчого блоку, попередньо погодженої з керівними органами відповідних партій - у разі висунення кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови блоком місцевих організацій партій, утвореним згідно з частиною третьою статті 35 цього Закону;

(частину першу статті 38 доповнено пунктом 21

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, про висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

4) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) декларації про майно і доходи кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за останній рік, термін звітності по якому вже минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;

(пункт 6 частини першої статті 38 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

7) підписних листів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, з кількістю підписів, визначеною частиною п'ятою статті 42 цього Закону, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

8) фотографій кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

(частина друга статті 38 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

3. Відповідна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, який самовисунувся, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, та документів, передбачених пунктами 1, 4 - 8 частини першої цієї статті.

4. Документи, подані до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 4. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,
 5. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.

Другие похожие документы..