Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
1.1 Цель преподавания дисциплины: показать, что многие процессы в электрохимии, как и в физике, химии и механике твердых тел носят стохастический, кол...полностью>>
'Документ'
Давно, когда Фоменко был еще школьником, учеником четвертого класса, о нем писали в газетах как о талантливом математике. Потом как о юном натуралист...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Разработка управленческих решений в управлении персоналом. Разработка управленческих решений в финансовой деятельности предприятия. Информационное об...полностью>>
'Документ'
Утвердить в новом изложении Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденные Постановлением Правительства № 1348 от 10 н...полностью>>

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

(щодо державної політики в сфері розвитку безготівкових розрахунків та роздрібного бізнесу)

Чинна редакція

Редакція на перше читання

Закон України «Про Національний банк України»

(Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349)

Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:

5) встановлення правил випуску в обіг, зберігання, перевезення, вилучення та інкасації готівки;

Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Для забезпечення організації готівкового грошового обігу Національний банк здійснює:

5) встановлення правил випуску в обіг, обробки, використання для розрахунків (пов’язаних та не пов’язаних з підприємницькою діяльністю), зберігання, інкасації, перевезення, вилучення з обігу та знищення готівки;

Податковий кодекс України

Р О З Д І Л І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

<…>

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

<…>

20.1.5. вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу;

20.1.9) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;

<…>

20.1.29) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

<…>

Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки

<…>

80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

80.2.2. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;

<…>

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту

125.1. Суб’єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги:

<…>

(абзац відсутній)

(абзац відсутній)

Р О З Д І Л І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

<…>

Стаття 20. Права органів державної податкової служби

20.1. Органи державної податкової служби мають право:

<…>

   1. вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або розрахунки з використанням спеціальних платіжних засобів та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи передбачені статтею 94 розділу ІІ цього Кодексу;

20.1.9) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків, застосування реєстраторів розрахункових операцій та дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.

Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;

<…>

20.1.29) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

<…>


Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки

<…>

80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

80.2.2. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів ем фактичного провадження платником податків (або особою, що незареєстрована платником податків) діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника або особи за способом проведення та шляхом процедур, зазначених у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу.

<…>

Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту, не дотримання вимог щодо забезпечення платником податків можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів.

125.1. Суб’єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги:

<…>

За відсутність, не використання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен згідно з законодавством забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів, сплачують штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Під невикористанням розуміються випадки, коли за наявності терміналу суб'єкт підприємницької діяльності відмовляє платнику в здійсненні розрахункової операції в безготівковій формі (із застосуванням спеціальних платіжних засобів).

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

(Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349)

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

<…>

( відсутній)

1.18-1) (відсутній).

<…>

<…>

1.28) платіжна організація - юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору;

<…>

1.32-2) відсутній

<…>

1.43) учасник платіжної системи - юридична або фізична особа - суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи.

1.44) член платіжної системи - юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги учасникам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї платіжної системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у такому значенні:

<…>

1.2-1) втрата спеціального платіжного засобу – неможливість здійснення держателем контролю (володіння) над спеціальним платіжним засобом, незаконне заволодіння та/або використання спеціального платіжного засобу чи його реквізитів;

1.18-1) користувач платіжної системи (далі – користувач) – юридична або фізична особа, якій надається послуга платіжної системи щодо проведення переказу коштів членом/учасником платіжної системи;

<…>

1.28) платіжна організація – юридична особа, яка визначає правила роботи платіжної системи/системи розрахунків, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи /системи розрахунків та несе відповідальність відповідно до закону та договору;

<…>

<…>

1.32-2) програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість користувачу здійснити самообслуговування за операціями внесення готівки для подальшого переказу, операції за допомогою спеціального платіжного засобу та інші операції, пов'язані з рухом коштів (включаючи одержання коштів у готівковій формі), одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу. Операції із використанням ПТКС можуть здійснювати банки, філії іноземних банків, небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які відповідно до законодавства України отримали відповідну ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів органів державної влади, що здійснюють державне регулювання відповідних ринків фінансових послуг, і є платіжними організаціями та/або членами платіжної системи, а також виключно суб’єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками, філіями іноземних банків.

<…>

1.43) (виключений)

1.44) член/учасник платіжної системи – юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (отриманої ліцензії платіжної системи, укладеного з платіжною організацією платіжної системи договору тощо) надає послуги користувачам платіжної системи щодо проведення переказу за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги в межах України.

Стаття 4.1. відсутня

Стаття 4-1. Державна політика в сфері безготівкових розрахунків за участю фізичних осіб.

4-1.1. Розрахунки фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців на суму, що перевищує встановлений Національним банком України мінімум мають здійснюватися в безготівковій формі та/або з використанням спеціальних платіжних засобів.

4-1.2. Для заохочення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснювати розрахунки в безготівковій формі, Національний банк України встановлює граничні (мінімальні та максимальні) тарифи, за яким готівкові кошти продаються банкам, а також граничні тарифи за інкасацію банками готівки.

Стаття 5. Суб’єкти переказу коштів

5.1. Суб'єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є члени та учасники платіжних систем.

Стаття 5. Суб’єкти переказу коштів

5.1. Суб'єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є члени/учасники та користувачі платіжних систем.

Стаття 6.1. відсутня

Стаття 6-1. Державна політка в сфері використання спеціальних платіжних засобів юридичними особами

Юридичні та фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки в Україні, пов'язані із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження на суму, що перевищує встановлений Національним банком України мінімум лише в безготівковій формі, в т.ч. з використанням спеціальних платіжних засобів.

Юридичні особи та фізичні осіби - підприємці мають право здійснювати розрахунки у безготівковій формі з застосуванням спеціальних платіжних засобів в іноземній валюті за межами України, пов'язані із статутною та господарською діяльністю в сумі що не перевищує 10 000 євро (еквівалента в іншій валюті) щомісячно, якщо Національним банком України не встановлено більшу суму.

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами – членами платіжних систем своїм клієнтам.

<…>

7.2. Установа - член платіжної системи може відкривати рахунки членам та учасникам платіжної системи відповідно до правил цієї платіжної системи, погоджених з Національним банком України.

Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами – членами/учасниками платіжних систем своїм клієнтам.

<…>

7.2. Платіжна організація, член/учасник платіжної системи/системи розрахунків може відкривати рахунки іншим членам/учасникам такої системи відповідно до правил платіжної системи/системи розрахунків, погоджених з Національним банком України.

Стаття 8. Строки проведення переказу

<…>

8.5. Строки проведення переказу за допомогою платіжних інструментів, крім встановлених пунктами 8.1 - 8.4 цієї статті, визначаються правилами платіжної системи та договорами, що укладаються між членами та учасниками платіжної системи. При цьому строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на підставі клірингових вимог, не може перевищувати строк встановлений пунктом 8.4 цієї статті.

8.6. Члени платіжної системи мають забезпечити пересилання паперових документів на переказ у межах України у строк до семи робочих днів, а у межах однієї області - до трьох робочих днів.

Стаття 8. Строки проведення переказу

<…>

8.5. Строки проведення переказу за допомогою платіжних інструментів, крім встановлених пунктами 8.1 - 8.4 цієї статті, визначаються правилами платіжної системи та договорами, що укладаються між членами/учасниками та користувачами платіжної системи. При цьому строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на підставі клірингових вимог, не може перевищувати строк встановлений пунктом 8.4 цієї статті.

8.6. Члени/учасники платіжної системи мають забезпечити пересилання паперових документів на переказ у межах України у строк до семи робочих днів, а у межах однієї області - до трьох робочих днів.

Розділ II. Платіжні системи

Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем

<…>

9.2. Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної системи.

9.2.1. Правила платіжної системи (крім внутрішньобанківських платіжних систем) мають встановлювати організаційну структуру платіжної системи, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, принцип виконання документів на переказ, відповідно до визначеного пунктом 9.5 цієї статті, відкликання документів на переказ, порядок вирішення спорів, управління ризиками в системі, систему страхування, систему захисту інформації, порядок проведення реконсиляції та інші положення, визначені платіжною організацією.

9.2.2. Правила відповідної платіжної системи, а також договори, що укладаються між учасниками цієї платіжної системи (крім внутрішньобанківських платіжних систем), повинні передбачати порядок врегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами платіжної системи своїх зобов'язань.

<…>

9.6. відсутній

Розділ II. Платіжні системи

Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем

<…>

9.2. Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної системи. Правила платіжної системи мають відповідати вимогам законодавства України.

9.2.1. Правила платіжної системи (крім внутрішньобанківських платіжних систем) мають встановлювати організаційну структуру платіжної системи, умови членства/участі, порядок вступу та виходу із системи, управління ризиками, порядок здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у системі, порядок вирішення спорів, систему захисту інформації та інші положення, визначені платіжною організацією.

9.2.2. Правила платіжної системи, а також договори, що укладаються платіжною організацією платіжної системи з членами/учасниками цієї системи (крім внутрішньобанківських платіжних систем), повинні передбачати порядок врегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами/учасниками платіжної системи своїх зобов'язань.

<…>

9.6. Правила платіжних систем, умови договорів банків, філій іноземних банків, а також фінансових установ з платіжними організаціями про членство та/або участь у платіжних системах не повинні містити будь-яких обмежень прав банків, філій іноземних банків та фінансових установ щодо членства або участі в інших платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях, діяльності в платіжних системах, а також інших дискримінаційних організаційних, фінансових, технічних обмежень. Умови договорів між банками, філіями іноземних банків а також фінансовими установами та платіжними організаціями, що містять зазначені обмеження є нікчемними.

Платіжні організації зобов’язані забезпечити однакові умови доступу та користування послугами технічних інфраструктур платіжних систем будь-яким членам/учасникам, які здійснюють свою діяльність на території України.

Розділ III. Платіжні інструменти

<…>

Стаття 14. Спеціальні платіжні засоби

<…>

14.4. Спеціальний платіжний засіб може передаватись у власність або надаватися в користування клієнту в порядку, визначеному договором з емітентом.

<…>

Розділ III. Платіжні інструменти

<…>

Стаття 14. Спеціальні платіжні засоби

<…>

14.4. Спеціальний платіжний засіб може передаватись у власність або надаватися в користування клієнту в порядку, визначеному договором з емітентом.

<…>

14.4.1. Спеціальний платіжний засіб може передаватись у власність або надаватися в користування користувачу в порядку, визначеному договором з емітентом.

Емітент перед укладенням договору зобов’язаний ознайомити користувача з умовами одержання спеціального платіжного засобу, переліком необхідних документів, тарифами на обслуговування та правилами користування спеціальним платіжним засобом. Ця інформація має бути викладена в доступній формі й розміщуватися в доступному для користувача місці, а також надаватися на його вимогу в письмовій або електронній формі.

Емітент зобов’язаний під час видачі спеціального платіжного засобу надати користувачу договір, правила використання спеціального платіжного засобу і тарифи емітента. Національний банк України має право встановлювати обов’язкові умови договорів.

Емітент зобов’язаний в порядку та строки, установлені договором, надавати користувачу виписки про рух коштів за його рахунком з перерахуванням усіх здійснених операцій, сум утриманих комісій і обмінного валютного курсу на день списання коштів з рахунку.

Виписка про рух коштів за рахунком користувача, може надаватися будь-яким способом встановленим Договором. Один раз на місяць виписка про рух коштів за рахунком, який відбувся протягом місяця, має надаватися безкоштовно.

Емітент має право змінити умови договору, правила використання спеціального платіжного засобу і тарифи, повідомивши про це користувачів у порядку, установленому в договорі.

Повідомлення про зміну умов договору має бути надіслане користувачам щонайменше за 60 календарних днів до дати набрання змінами чинності. Емітент у повідомленні зобов’язаний зазначити, що користувач має право розірвати договір негайно та без сплати додаткової комісійної винагороди до дати набрання змінами чинності.

Зміни до умов договору вважаються прийнятими користувачем, якщо він не повідомляє емітента про те, що не приймає їх до запропонованої емітентом дати набрання змінами чинності.

Зміни процентних ставок за користування емітентом коштами користувача або курсу продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти, які використовуються в платіжних операціях, можуть застосовуватися емітентом негайно за умови, що це встановлено договором і зміни базуються на обліковій ставці та офіційному курсі гривні до іноземних валют, установлених Національним банком, прийнятих емітентом як базові, що використовуються ним для обчислення. Емітент інформує користувача про будь-яку подібну зміну за найпершої змоги в порядку, передбаченому в договорі, якщо емітент і користувач не домовилися про конкретну частоту або спосіб надання інформації чи доступу до неї.

Зміни процентних ставок за користування емітентом коштами користувача або курсу продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти, які використовуються в платіжних операціях, можуть застосовуватися емітентом без повідомлення користувачів, якщо вони є більш сприятливими для користувачів і не погіршують для них умов договору.

Емітент та/або користувач мають право змінити умови договору, який містить умови про надання кредиту, у порядку, установленому законодавством України.

14.4.2. Користувач зобов'язаний використовувати спеціальний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання спеціального платіжного засобу особами, які не мають на це права або повноважень.

14.4.3. До початку використання спеціального платіжного засобу користувачем емітент зобов'язаний інформувати користувача про особливі умови використання спеціального платіжного засобу, що включає, у тому числі, будь-які обґрунтовані обмеження щодо способів та місць використання, випадки підвищеного ризику збитків для користувача і пов'язані із цим обов'язки сторін.

14.4.4. У разі порушення користувачем умов використання спеціального платіжного засобу його право використовувати спеціальний платіжний засіб може бути призупинене або припинене емітентом відповідно до умов договору. Призупинення або припинення права користувача використовувати спеціальний платіжний засіб не припиняє зобов'язань користувача й емітента, що виникли до моменту призупинення або припинення зазначеного права.

14.5.1. Емітент зобов'язаний інформувати користувача про здійснення кожної операції з використанням спеціального платіжного засобу шляхом направлення користувачу відповідних повідомлень, у формі передбаченій Договором, а також забезпечити користувачеві можливість направлення повідомлення про втрату спеціального платіжного засобу, про передбачуване його використання не уповноваженими користувачем особами ( із призупиненням, за необхідності, права користувача використовувати спеціальний платіжний засіб).

14.5.2. Користувач зобов'язаний надавати емітенту достовірну контактну інформацію й вчасно її обновляти. Якщо достовірна контактна інформація не була надана користувачем емітенту до здійснення операції з використанням спеціального платіжного засобу, обов'язок емітента з направлення користувачеві повідомлення, передбаченого цим пунктом, уважається виконаним в разі направлення повідомлення відповідно до наявної у емітента контактної інформації.

   1. . У випадку втрати спеціального платіжного засобу, його передбачуваного використання не уповноваженими особами, користувач зобов'язаний направити емітенту повідомлення у формі, передбаченій договором між ними, негайно після виявлення факту втрати спеціального платіжного засобу та у будь-якому разі не пізніше наступного дня, після одержання від емітента інформації про здійснену операцію з використанням спеціального платіжного засобу, що свідчить про передбачуване його використання не уповноваженою клієнтом особою. Емітент зобов'язаний фіксувати направлені користувачеві й отримані від нього повідомлення.

   2. . Емітент зобов'язаний розглядати заяви (повідомлення) користувача, що стосуються використання спеціального платіжного засобу, надати користувачеві можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) й повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) в строк, встановлений Договором, але не більше 30 календарних днів від дня одержання заяви (повідомлення).

14.6. 1. Якщо емітент не виконує обов'язок з інформування користувача - фізичної особи про здійснену операцію з використанням спеціального платіжного засобу, відповідно до пункту 5.1 статті 14 цього Закону, ризик збитків від здійснення такої операції та відповідальність несе емітент.

14.6. 2. Ризик збитків та відповідальність за операцією, здійсненою з використанням спеціального платіжного засобу, після одержання банком повідомлення користувача - фізичної особи відповідно до пункту 14.5.1 статті 14 цього Закону несе емітент.

14.6.3. Якщо емітент виконує обов'язок з інформування користувача про здійснену операцію з використанням спеціального платіжного засобу, і користувач - фізична особа не направив емітенту повідомлення відповідно до пункту 14.5.3 статті 14 цього Закону, ризик збитків від здійснення такої операції та відповідальність несе користувач - фізична особа.

14.6.4. Якщо емітент виконує обов'язок по інформуванню користувача - фізичної особи про зроблену операцію з використанням спеціального платіжного засобу, і користувач - фізична особа направив емітенту повідомлення відповідно до пункту до пункту 14.5.3 статті 14 цього Закону, користувач - фізична особа несе ризик збитків та відповідальність по такій операції, зробленій до моменту направлення емітенту повідомлення, передбаченого пунктом 14.5 статті 14 цього Закону, у розмірі не більш десяти відсотків від суми коштів, що знаходяться на банківському рахунку користувача - фізичної особи, якщо доведе одне з наступних обставин:

користувач - фізична особа втратив спеціальний платіжний засіб не зі своєї волі;

направлення повідомлення користувачем - фізичною особою в строк, вказаний у пункті 14.5.3 статті 14 цього Закону, було неможливо із причин, що не залежать від користувача - фізичної особи;

у момент здійснення операції з використанням спеціального платіжного засобу користувач - фізична особа не перебував і не міг перебувати в місці здійснення операції й не втратив володіння спеціальним платіжним засобом.

14.6.5. Емітент зобов'язаний надати користувачеві - фізичній особі всі наявні в нього докази в справі, а також за заявою користувача - фізичної особи запитувати такі докази у третіх осіб.

14.7. Торгівці, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг та які відповідно до закону повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій, зобов'язані забезпечити можливість здійснення держателями спеціальних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням цих спеціальних платіжних засобів (як мінімум трьох міжнародних та/або внутрішньодержавних платіжних систем).

Умови переведення Торгівців на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги), винятки щодо виконання таких розрахунків окремими категоріями Торгівців визначаються Кабінетом Міністрів України.

<…>

14.8. відсутній

14.7. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що здійснюють продаж товарів (послуг) оптом чи в роздріб, в разі, якщо відповідно до закону вони повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій (та в інших передбачених законодавством випадках), зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями спеціальних платіжних засобів розрахунків за продані товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів (не менше ніж трьох внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем).

Банки еквайри, технічні еквайри, які уклали договори з торгівцями мають забезпечувати торгівцям своєчасний ремонт термінального обладнання для прийому спеціальних платіжних засобів, яке вийшло з ладу або надання резервного термінального обладнання в строк що не перебільшує 2-х календарних днів.

Вимоги до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо приймання спеціальних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначаються Кабінетом Міністрів України. Контроль за дотриманням юридичними особами та фізичними особами-підприємцями вимог щодо здійснення розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів здійснює Державна податкова адміністрація України, а за забезпеченням захисту прав держателів спеціальних платіжних засобів на здійснення зазначених розрахунків - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів. <…>

<…>

14.8. Банк, філія іноземного банку, що здійснює свою діяльність на території України, має право укласти договір з платіжною організацією та/або отримати ліцензію цієї платіжної організації на діяльність з емісії спеціальних платіжних засобів та еквайрингу чи на діяльність виключно з емісії або еквайрнгу.

Стаття 15. Платіжна картка

<…>

15.4. Порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з ними операцій, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України, прийнятими на виконання вимог законів України.

<…>

15.8. Видача готівки через банківські автомати в межах України здійснюється в національній валюті, а через банківські автомати уповноважених банків-емітентів - у валюті рахунка платіжної картки.

<…>

15.10. (відсутній)

15.11. (відсутній)

Стаття 15. Платіжна картка

<…>

15.4. Порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з ними операцій, у тому числі обмеження щодо порядку емісії та здійснення операцій, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України, прийнятими на виконання вимог законів України.

<…>

15.8. Видача готівки в межах України через банківські автомати здійснюється в національній валюті, а через банківські автомати уповноважених банків-емітентів - у гривні або валюті рахунка платіжної картки. Еквайр банківського автомату, ПТКС (банк, агент банку) зобов’язаний ознайомити користувача з розміром своєї комісійної винагороди безпосередньо перед ініціюванням платіжної операції й забезпечити його інформацією про повну суму операції та суму комісійної винагороди за отримання готівки з використанням платіжної картки через банківський автомат, ПТКС. Користувач після перегляду на екрані банківського автомату, ПТКС даних про суму комісійної винагороди повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції. Інформація про розмір комісійної винагороди має надаватися користувачу на екрані банківського автомату, ПТКС та/або друкуватися на паперових документах за операціями з використанням платіжних карток, крім тих випадків, коли користувач не є платником комісійної винагороди.

15.10. Платіжна картка може містити одночасно дві і більше торговельні марки (знаки для товарів і послуг) платіжних систем.

Член/учасник внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем має право розміщати на платіжній картці внутрішньодержавної платіжної системи торговельну марку (знак для товарів і послуг) міжнародної платіжної системи. Переказ коштів з використанням платіжних карток, які одночасно мають торговельні марки (знаки для товарів і послуг) внутрішньодержавної та міжнародної платіжної системи, на території України виконується відповідно до правил внутрішньодержавної платіжної системи.

15.11. Емітенти мають право надавати кредити держателям платіжних карток. При наданні кредиту емітент на строк визначений в договорі має право встановлювати безпроцентний період, впродовж якого держатель використовує кредитні кошти за нульовою ставкою. Для забезпечення беззбитковість діяльності за кредитами емітент має право отримувати дохід від комісійної винагороди або супутніх оплачених послуг, включаючи послуги, які за рахунок зазначеного кредиту надаються позичальнику третіми особами (торгівцями тощо). Користування кредитом за нульовою ставкою не вважається отриманням доходу.

Стаття 18. Правовий статус електронного документа на переказ

<…>

18.3. Електронний документ на переказ, що не засвідчений електронним цифровим підписом, не приймається до виконання. При цьому при прийманні електронних документів на переказ має бути дотримана відповідна процедура перевірки електронного цифрового підпису, що дає можливість пересвідчитися у цілісності та достовірності електронного документа. У разі недотримання зазначених вимог банк або інша установа - член платіжної системи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу.

Стаття 18. Правовий статус електронного документа на переказ

<…>

18.3. Електронний документ на переказ, що не засвідчений електронним цифровим підписом, не приймається до виконання. При цьому при прийманні електронних документів на переказ має бути дотримана відповідна процедура перевірки електронного цифрового підпису, що дає можливість пересвідчитися у цілісності та достовірності електронного документа. У разі недотримання зазначених вимог банк або інша установа – член/учасник платіжної системи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу.

Розділ IV. Iніціювання переказу

<…>

Стаття 21. Ініціювання переказу

21.1. Ініціювання переказу проводиться шляхом:

<…>

3) подання ініціатором до відповідної установи – члена платіжної системи документа на переказ, що використовується у відповідній платіжній системі для ініціювання переказу;

<…>

7) (відсутній)

Розділ IV. Ініціювання переказу

<…>

Стаття 21. Ініціювання переказу

21.1. Ініціювання переказу проводиться шляхом:

<…>

3) подання ініціатором до відповідної установи – члена/учасника платіжної системи документа на переказ, що використовується у відповідній платіжній системі для ініціювання переказу;

<…>

7) внесення коштів (готівки) для подальшого переказу з формуванням документа на переказ готівки в електронному вигляді із використанням ПТКС.

Розділ VIII. Захист інформації при проведенні переказу

Стаття 38. Вимоги щодо захисту інформації

<…>

38.3. Порядок захисту та використання засобів захисту інформації щодо переказу визначається законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та правилами платіжних систем.

Порядок захисту та використання засобів захисту інформації членами та учасниками міжнародних платіжних систем визначається правилами цих систем, а за відсутності в таких правилах відповідних положень - законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

<…>

38.6. Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється платіжною організацією відповідної платіжної системи, її членами або іншою установою на їх замовлення.

Розділ VIII. Захист інформації при проведенні переказу

Стаття 38. Вимоги щодо захисту інформації

<…>

38.3. Порядок захисту та використання засобів захисту інформації щодо переказу визначається законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та правилами платіжних систем.

Порядок захисту та використання засобів захисту інформації членами/учасниками міжнародних платіжних систем визначається правилами цих систем, а за відсутності повідомлення інформування системою Національного банку про наявність в таких правилах відповідних положень - законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

<…>

38.6. Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється платіжною організацією відповідної платіжної системи, її членами/учасниками або іншою установою на їх замовлення.

Стаття 39. Відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації.

<…>

39.5. Для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів члени платіжної системи повинні повідомляти інших членів системи про таких суб'єктів та перекази в обсягах, встановлених правилами відповідної платіжної системи або договорами між ними. Відповідно до договору та положень цього Закону зазначену діяльність може здійснювати спеціально визначена юридична особа, засновниками якої є члени платіжних систем. Члени платіжної системи та заснована ними юридична особа повинні забезпечити технологічний та програмно-апаратний захист персональних даних суб'єктів помилкових чи неналежних переказів згідно із цим Законом.

Стаття 39. Відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації.

<…>

39.5. Для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів члени/ учасники платіжної системи повинні повідомляти інших членів/ учасників системи про таких суб'єктів та перекази в обсягах, встановлених правилами відповідної платіжної системи або договорами між ними. Відповідно до договору та положень цього Закону зазначену діяльність здійснює спеціально визначена юридична особа, засновниками якої є члени/ учасники платіжних систем, процесингові центри, платіжні організації. Члени/ учасники платіжної системи та заснована ними юридична особа повинні забезпечити технологічний та програмно-апаратний захист персональних даних суб'єктів помилкових чи неналежних переказів згідно із цим Законом.

Стаття 42. Здійснення контролю за проведенням переказу

42.2. Національний банк України має право встановлювати обмеження на обсяги операцій з видачі готівкових коштів із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що використовуються в Україні.

42.3. Національний банк України має право встановлювати обов'язкові вимоги щодо діяльності банку як еквайра та/або емітента, якщо діяльність цього банку призвела до порушення безпеки переказів з використанням спеціальних платіжних засобів, що мало наслідками фінансові втрати держателів спеціальних платіжних засобів.».

Стаття 42. Здійснення контролю за проведенням переказу

42.2. Національний банк України має право встановлювати заборону, обмеження, обов’язкові вимоги щодо обсягів операцій у готівковій та/або в безготівковій формі в Україні.

42.3. Національний банк України має право встановлювати обов'язкові вимоги та обмеження щодо діяльності банку як еквайра та/або емітента, якщо діяльність цього банку призвела до порушення безпеки переказів з використанням спеціальних платіжних засобів, що мало наслідками фінансові втрати держателів спеціальних платіжних засобів.

Чинна редакція

Редакція на перше читання

Цивільний Кодекс України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )

Стаття 1087. Форми розрахунків

1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.

Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України.

Стаття 1087. Форми розрахунків

1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному або паперовому вигляді.

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійснення ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.

Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлене законом.

3. Граничні суми розрахунків у готівковій формі для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України. Національний банк України встановлює розміри граничної суми розрахунків у готівковій формі на рівні не нижче трьох мінімальних рівнів заробітної плати та має право щорічно проводить їх індексацію.

4. Сума безготівкового розрахунку за товари (послуги) незалежно від виду безготівкового розрахунку не повинна перевищувати суми розрахунку за ці товари (послуги) готівкою.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1984, додаток до № 51, ст.1122)

<…>

Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які
загрожують інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку.

Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових
актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Стаття 166-5. Порушення банківського законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Порушення вимог щодо моніторингу операцій, які здійснюються із застосуванням спеціальних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам; неповідомлення, несвоєчасне повідомлення інших членів платіжної системи, спеціально визначеної юридичної особи, засновниками якої є члени платіжних систем про результати моніторингу для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб банку, філії іноземного банку, небанківської фінансової установи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктами моніторингу, спеціально визначеною юридичною особою, засновниками якої є члени платіжних систем; або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю, -
тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових
актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення банками еквайрами, технічними еквайрами вимог законодавства, щодо забезпечення торгівцям своєчасного ремонту термінального обладнання для прийому спеціальних платіжних засобів, яке вийшло з ладу або надання резервного термінального обладнання, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення банківського законодавства іншими особами, які відповідно до закону є його суб’єктами, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
.

Кримінальний кодекс України

(Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131)

Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

П р и м і т к а. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Стаття 200. Незаконні дії з платіжними інструментами

1. Підроблення документів на переказ, платіжних карток та інших спеціальних платіжних засобів, їх використання чи збут, або придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою використання чи збуту, -

караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою чи працівником, яким відомості про платіжні інструменти стали відомі по службі чи роботі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого.

3. Дії передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або без такого.

Закон України «Про захист прав споживачів»

(Відомості Верховної Ради УРСР вiд 23.07.1991 - 1991 р., № 30, стор. 379)

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

<…>

2. Споживач має право на вільний вибір продукції у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця).

Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

<…>

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за:

<…>

12) (відсутній)

. Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

<…>

2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання спеціальних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, встановлених законодавством.

Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, в будь-який спосіб обмежувати використанні ним спеціальних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний приймати їх до сплати.

<…>

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за:

<…>

12) обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою статті 17 цього Закону, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України «Про Державну податкову службу в Україні»

(Відомості Верховної Ради УРСР вiд 05.02.1991 - 1991 р., № 6, стор. 37)

Стаття 11. Права органів державної податкової служби

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право:

<…>

2) здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

Стаття 11. Права органів державної податкової служби

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право:

<…>

2) здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) та за дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб'єктами підприємницької діяльності можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23)

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

<…>

9) (відсутній)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

<…>

9) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі відсутності, невикористання платіжного терміналу, якщо суб'єкт підприємницької діяльності повинен забезпечувати обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів.

Під невикористанням розуміються випадки, коли за наявності терміналу суб'єкт підприємницької діяльності відмовляє платнику в здійсненні розрахункової операції із застосуванням спеціального платіжного засобу.

Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), рік 1995, 25.04.1995, N 17, ст. 121

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.

Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Заробітна плата нараховується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.

Заробітна плата нараховується напередодні з урахуванням строку необхідного для її зарахування на рахунки, якщо день нарахування заробітної плати збігається з відхідним, святковим або неробочим днем.

Виплата заробітної плати здійснюється за рахунок власника або уповноваженого ним органу шляхом переказу коштів на обраний кожним працівником поточний рахунок в банку (банках), поштовими переказами на вказаний ним рахунок (адресу) в установах поштового зв’язку, або, за особистим письмовим дорученням працівника, здійснюється за місцем роботи.

Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.

Власник або вповноважений ним орган не має права нав’язувати працівникам безальтернативні послуги певного банку або використання спеціальних платіжних засобів певної внутрішньодержавної та /або міжнародної платіжної системи.

Банк не має права нав’язувати працівникам додаткові послуги, включаючи використання спеціального платіжного засобу певної платіжної системи (систем), кредитування тощо.

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

Стаття 5. Валові витрати

5.3. Не включаються до складу валових витрат витрати на:

....

5.4. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку

Частина 2) пункту 5.4.8. відсутня

Стаття 5. Валові витрати

5.3. Не включаються до складу валових витрат витрати на:

5.3. 10. Витрати здійснені готівкою, якщо сума готівкового розрахунку перевищила 3000 гривень - з 1 січня 2012 року, 1500 гривень – з 1 січня 2013 року, 500 гривень – з 1 січня 2014 року.

5.4. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку

5.4.8. Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку...

2) Витрати на відрядження що перевищують 3000 гривень - з 1 січня 2012 року, 1500 гривень – з 1 січня 2013 року, 500 гривень – з 1 січня 2014 року включаються до складу валових витрат виключно в разі застосування корпоративних (особистих) платіжних карток працівників.

Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду

Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду

7.13.8. Тимчасово, з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2013 року, для суб'єктів підприємницької діяльності, що приймають до обслуговування спеціальні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг, у яких сума, отримана від продажу товарів (робіт, послуг), реалізованих за допомогою платіжних карток за попередній звітний (податковий) квартал, складає не менше 25 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, встановлюється ставка оподаткування прибутку, отриманого від зазначених операцій, у розмірі 95% від діючої ставки.

Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”

Стаття 5. Податковий кредит

5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту

Стаття 9. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів

9.2. Оподаткування процентів

9.2.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), сплачених (нарахованих) з інших підстав, ніж зазначені у підпункті 9.2.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Законом для доходів, що кінцево оподатковуються при їх виплаті, за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону.

Стаття 5. Податковий кредит

5.4. Обмеження права на нарахування податкового кредиту

5.4.4. Здійснені готівкою витрати що перелічені в 5.3.3 – 5.3.4 пункту 5.3 статті 5 цього Закону дозволені до включення до складу податкового кредиту, якщо сума готівкового розрахунку не перевищила 1000 гривень - з 1 січня 2009 року, 500 гривень – з 1 січня 2010 року, 250 гривень – з 1 січня 2011 року.

Стаття 9. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів

9.2. Оподаткування процентів

9.2.3. Оподаткування процентів (у тому числі дисконтних доходів), сплачених (нарахованих) з інших підстав, ніж зазначені у підпункті 9.2.1 цього пункту, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Законом для доходів, що кінцево оподатковуються при їх виплаті, за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону.

Користування картковим кредитом (кредитною карткою) за нульовою процентною ставкою не вважається отриманням доходу та не оподатковується.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України "

  Закон
  2. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів).
 2. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»

  Закон
  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»
 3. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон
  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 4. Ілу І закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності від 25

  Закон
  регуляторного впливу проекту наказу Міністерства праці та соціальної політики України ”Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку здійснення
 5. Порівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

  Закон
  Справи про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України, а також справи про злочини, передбачені статтею 356 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам

Другие похожие документы..