Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Развитие индустрии дистанционного зондирования Земли и переход к промышленным системам аэрокосмического мониторинга леса: роль и задачи Московского г...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Оренбургская государственная медицинская академи...полностью>>
'Документ'
Но что он скажет в отношении самого себя? Приблизился ли он к осуществлению другой мечты человеческого рода - совершенству самого человека? - Человек...полностью>>
'Программа дисциплины'
ЦЕЛЬ – раскрыть сущность массовой коммуникации, ознакомить студентов с основными теориями массовой коммуникации, показать состояние системы средств м...полностью>>

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг"

для студентів V курсу спец.7050201 заочної форми навчання

1. Суть і визначення маркетингу.

2. Предмет дисципліни "Маркетинг".

3. Основні цілі маркетингу.

4. Сутність ринкової економіки.

5. Основні ознаки ринкової економіки.

6. Умови функціонування ринкової економіки.

7. Поняття ринку.

8. Визначення основних понять, які характеризують ринок: нужда, потреба, попит, товар, обмін.

9. Види маркетингу: маркетинг споживчих товарів, маркетинг засобів виробництва, маркетинг послуг.

10.Види маркетингу в залежності від співвідношення попиту та пропозиції на ринку: конверсійний маркетинг, стимулюючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, протидіючий маркетинг.

11. Види маркетингу залежно від сфери та об'єкту використання (внутрішній, експортний. імпортний та ін.).

12. Класифікація ринків за різними ознаками.

13. Концепція виробництва, її суть.

14. концепція вдосконалення, її суть.

15. Концепція збуту, її суть

16. Суть концепції маркетингу.

17. Суть концепції соціально-етичного маркетингу.

18. Маркетинг та складові його середовища.

19. Навколишнє середовище маркетингу та його вплив на організацію діяльності підприємства в умовах ринку.

20. Фактори макросередовища: політичні, економічні, науково-технічні, соціально-культурні, демографічні та фактори конкуренції.

21. Фактори мікросередовища: споживачі, постачальники, посередники, конкуренти, контактні аудиторії.

22. Характеристика контрольованих факторів.

23. Рішення, які приймає керівництво.

24. Система контрольованих факторів, яку розробляє служба маркетингу.

25. Неконтрольовані фактори, їх коротка характеристика.

26. Конкурентні структури, їх коротка характеристика.

27. Основні принципи маркетингу, їх коротка характеристика.

28. Основні функції маркетингу, їх характеристика.

29. Структура програми маркетингу.

30. Процес розробки стратегії маркетингу.

31. Цілі стратегії маркетингу.

32. Види стратегії маркетингу стосовно ринків.

33. Первинна інформація, її переваги та недоліки.

34. Вторинна інформація, її недоліки.

35. Методи збирання первинної інформації.

36. Джерела одержання вторинної інформації.

37.Вимоги щодо маркетингових досліджень.

38. Принципи проведення досліджень маркетингу.

39. Кабінетні та польові дослідження.

40. Методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент, імітація.

41. Кількісні методи маркетингових досліджень.

42. Вимоги до змісту листів опитування.

43. Типи питань: закриті та відкриті питання.

44. Послідовність питань в листах опитувань.

45. Якісні методи маркетингових досліджень.

46. Сутність і завдання комплексного маркетингового дослідження.

47. Складові частини процесу маркетингового дослідження.

48. Основні напрямки комплексного маркетингового дослідження.

49. Поняття потреби. Фактори, що впливають на формування та розвиток потреб. Класифікація потреб.

50. Сегментація ринку як інструмент маркетингу. Вимоги ринкових сегментів.

51. Критерії сегментації ринку.

52. Характеристика споживчого ринку. Суть масового маркетингу та сегментації ринку.

53. Особливості ринку організацій-споживачів.

54. Види організацій-споживачів, їх характеристика.

55. Персонально-демографічні характеристики споживачів.

56. Поняття конкурентоспроможності товару.

57. Концепція життєвого циклу товару.

58. Поняття нового товару у маркетингу.

59. Характеристика основних етапів процесу створення нового товару.

60. Види життєвих циклів товарів, їх характеристика.

61. Етапи життєвого циклу товару, їх характеристика.

62. Товарні марки, їх типи.

63. Торговий знак, його використання.

64. Упаковка, її складові і основні функції.

65. Поняття цінової політики.

66. Цінові стратегії, засновані на попиті,, витратах, конкуренції.

67. Види цінової стратегії. Стратегія високих, низьких, єдиних, гнучких, непорушених, престижних, масових закупок, стандартних, змінних, дискримінаційних цін, їх характеристика.

68. Фактори, що впливають на рішення щодо цін.

69. Особливості цінової політики на різних етапах життєвого циклу товару.

70. Цінова еластичність попиту. Характеристика еластичного, нееластичного, унітарного попиту.

71. Поняття товароруху, основні типи каналів товароруху.

72. Елементи розподілу та збуту.

73. Функції каналів збуту.

74. Фактори, що впливають на вибір каналів збуту.

75. Роздрібна торгівля: класифікація посередників та їх характеристика.

76. Оптова торгівля: класифікація посередників, їх характеристика.

77. Складові процесу формування комунікативної моделі.

78. Роль реклами у комплексі стимулювання збуту.

79. Етапи планування плану реклами.

80. Зміст та засоби особистого пролажу.

81. Види стимулювання збуту.

82. Засоби реклами, їх характеристика.

83. Поняття стратегічного планування.

84. Етапи розробки стратегії маркетингу.

85. Маркетингові стратегії залежно від частини на ринку, ринкового попиту, товарної політики.

86. Маркетинговий контроль і його типи.

87. Поняття організації маркетингу.

88. Сутність функціональної організації служби маркетингу.

89. Фактори, які впливають на організаційну форму управління.

90. Особливості організації управління за товарною ознакою, за ринковим принципом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Питання для підготовки до здачі екзамену з курсу "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу спец. 050206 денної форми навчання

  Документ
  Види та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Концепції діяльності підприємства на ринку.
 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи 4 (2)

  Методичні рекомендації
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 3. Робоча програма по курсу «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (окр «Спеціаліст» всіх форм навчання)

  Методичні рекомендації
  На вивчення курсу "Корпоративне управління" відведено 36 години - 2 кредити в 9 семестрі. Курс складається з 2 змістовних модулів. На тиждень доводиться 3 години - лекція.
 4. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 5. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи 5

  Методичні рекомендації
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Рекламний менеджмент" підготовки спеціаліста за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво"

Другие похожие документы..