Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения – всего ,0 ,0 Ферзиковское участковое лесничество кв. 19 км 1,0 1,0 Тарусское участковое...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Головними завданнями навчання історії є розвиток в учнів історичного мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації; відпрацювання нави...полностью>>
'Документ'
Одной из наиболее сложных проблем, связанных с переходом к компетентностному формату образовательных программ, является разработка инструментария для...полностью>>
'Документ'
Кто-нибудь из вас помнит меня в те времена, когда я был Главой Ордена Таламаска, Ордена исследователей паранормальных явлений, чьим девизом была фраза...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стратегія розвитку м. Дніпропетровська до 2025 р.


матеріали для громадського обговорення

Розділ 4.

SWOT-аналіз

Вислів SWOT складено із початкових літер англійських слів –Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT-аналіз – визначення сильних і слабких сторін, можливостей і потенційних загроз розвитку міста, тобто:

Strengths – сильні сторони – це ресурси, здатності, внутрішні обставини чи ситуації, які сприяють діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

Weaknesses – слабкі сторони – це недостатня якість чи відсутність відповідних матеріальних або нематеріальних ресурсів, внутрішні фактори, обставини чи ситуації, які негативно впливають на діяльність чи розвиток організації в потрібному напрямку;

Opportunities – зовнішні можливості – це додаткові, пов’язані з зовнішніми обставинами та існуючі незалежно від діяльності організації шанси, використання яких може позитивно впливати на діяльність і розвиток організації в потрібному аспекті;

Threats – зовнішні загрози – це небезпеки й перешкоди зовнішнього оточення, які мають негативний вплив і можуть заважати діяльності чи розвитку організації в потрібному напрямку;

Сильні сторони

 1. Наявність висококваліфікованої робочої сили.

 2. Значна концентрація потужних фінансових установ та концентрація приватних фінансових ресурсів.

 3. Концентрація значних інтелектуальних ресурсів (наявність у місті наукових центрів різних галузей господарства, Придніпровського центру НАН України, знаних та високорейтингових ВНЗ).

 4. Вигідне географічне розташування як транспортного вузла.

 5. Наявність можливостей для розвитку інфраструктури, в тому числі р. Дніпро.

 6. Багатофункціональність міста.

 7. Наявність космічних технологій (повного циклу розробки та виготовлення), які користуються попитом у світі.

 8. Безконфліктне співіснування багатонаціональної громади та внутрішня політична стабільність.

Слабкі сторони

 1. Складна екологічна ситуація.

 2. Невпорядкованість міських транспортних потоків.

 3. Застаріла комунальна інфраструктура, знесення основних фондів.

 4. Висока концентрація металургійних підприємств, що є небезпекою не тільки в екологічному, але й в економічному сенсі.

 5. Відсутність кільцевої (окружної, об’їзної) автодороги.

 6. Непідготовленість дорожньої системи до розв’язання завдань щодо створення ділового центру.

 7. Відсутність готелів міжнародного рівня та інших подібних закладів.

 8. Недостатньо розвинуте конкурентне середовище.

Зовнішні можливості

 1. Компактність, багатофункціональність, вигідні пропорції міста.

 2. Потужний інтелектуальний потенціал (наявність Придніпровського центру НАН України, знаних та високорейтингових ВНЗ).

 3. Використання р. Дніпро у якості транспортної магістралі міста.

 4. Об’єктивна потреба у регіональному центрі фінансово-ділової активності.

 5. Попит на послуги аутсорсінгу за різними напрямками діяльності.

 6. Попит на логістичні послуги різної спрямованості.

 7. Попит на послуги у різноманітних сферах діяльності, в тому числі – на фінансові.

Фактори, що загрожують розвитку міста

 1. Погіршення демографічної ситуації, зменшення (відтік) населення.

 2. Загострення конкуренції з боку найближчих обласних центрів.

 3. Зсуви та підтоплення.

 4. Підвищення питомої ваги ветхого житлового фонду.

 5. Неконтрольоване збільшення кількості транспорту при збереженні існуючої системи доріг.

 6. Збільшення ризиків виникнення техногенної небезпеки.

 7. Погіршення екологічної ситуації р. Дніпро.

Розділ 4. SWOT-аналіз

25Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ 4 Управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу (2)

  Документ
  В статті розглянуто процес стратегічного управління конкурентними перевагами підприємства легкої промисловості України шляхом використання SWOT-аналізу.
 2. Аналіз кредитоспроможності лізингоодержувачів: елементи та підходи

  Документ
  Створення будь-якої лізингової компанії передбачає насамперед формування внутрішніх передумов для ефективної роботи компанії: внутрішньої організаційної структури, положень про кредитний комітет та про комітет по управлінню ризиками,
 3. Розділ 2 Інновації у маркетингу (3)

  Документ
  Разработана методика проведения SWOT-анализа, обеспечивающая количественную оценку сильных и слабых сторон предприятия, его внешних возможностей и угроз с учетом значимости влияющих факторов.
 4. Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва (2)

  Документ
  В даній статті авторами досліджуються основні види зовнішньоекономічної діяльності, методи регулювання процесів та чинники управління ЗЕД. Також вивчається узагальнена організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю
 5. Розділ теоретико-методологічні засади стратегічного планування

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Із започаткуванням ринкових перетворень в Україні, як і у більшості постсоціалістичних країн, в основу трансформаційних процесів було закладено ідеї лібералізму, що заперечували необхідність державного

Другие похожие документы..