Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вопрос 2. Первобытное общество – общий этап в истории человечества. Заселение территории Беларуси Основные занятия первобытных людей, их общественный...полностью>>
'Документ'
повышение вовлеченности родителей (законных представителей) и общественности в развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитатель...полностью>>
'Реферат'
Одним из основных путей совершенствования отечественного аудита является стандартизация аудиторской деятельности. Основополагающее место при решении ...полностью>>
'Книга'
В монографии рассматривается целостное и системное антропологическое и социальное учение китайского буддизма. Представлена экспозиция и взаимосвязь т...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Коментар до висновку

додаткової держекоекспертизи Мінприроди України № 384 від 17.08.2006 р. щодо матеріалів робочого проекту „Човнова станція” на р. Дністер біля с. Маяки Білгород-Дністровського району Одеської області.

У зв’язку з розглядом робочого проекту „Човнова станція” на р. Дністер біля с. Маяки Білгород-Дністровського району Одеської області, Мінприроди України повідомляє наступне:

1. В процесі експертизи були отримані дані Державної служби заповідної справи, з яких випливає, що майданчик, на якому буде розміщуватися човнова станція, не входитиме до території створюваного Національного природного парку „Нижньодністровський”.

Стосовно вже існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, яким є лише заповідне урочище „Дністровські плавні”, то воно має увійти до створюваного НПП „Нижньодністровський” і не входитиме в межі ділянки розміщення човнової станції.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА України

Державна служба заповідної справи

від 25.04.2006

№ 29-8-7/336

Директору Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем Яцику А.В.

Про надання інформації по створенню НПП „Нижньодністровський”

Шановний Анатолію Васильовичу!

Державна служба заповідної справи розглянула Ваш лист від 16.03.06 |№ 01-03/20 з приводу проекту організації території національного природного парку "Нижньодністровський" та інформує.

Оскільки на даний час проходить попередній етап узгодження матеріалів по створенню національного природного парку "Нижньодністровський", то питання впливу проекту "Човнова станція" може розглядатися лише на існуючі території та об'єкти природно-заповідний фонду. Проект організації території НПП "Нижньодністровський" буде розроблятися після виходу відповідного Указу Президента України про створення парку.

Водночас інформуємо, що згадана човнова станція може бути розташована на території господарської зони або у зоні стаціонарної рекреації.

Начальник І.Іваненко

Даниляк,Олещенко 2063308

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Державна служба заповідної справи

від 02.08.2006

№ 29-8-6/605

Департамент державного екологічного моніторингу та експертизи, інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів Мінприроди України

На вашу службову записку щодо наявності територій та об'єктів природно-заповідного фонду України в районі будівництва човнової станції біля с. Маяки Одеської області повідомляємо наступне.

В 3-кілометровій зоні від човнової станції, що будується біля с. Маяки Білгород-Дністровського району знаходиться один об'єкт природно-заповідного фонду України: заповідне урочище "Дністровські плавні", площею 7620 га, оголошене рішенням Одеської обласної ради від 01.10.93 р. № 496-ХХІ.

Заповідне урочище знаходиться у віданні Одеського головного підприємства ОДЛГО "Одесаліс", розташоване на землях Біляївського лісництва (кв. 20, 23, 24, 26-31) та землях запасу (2150 га).

Саме це заповідне урочище має увійти до НІШ "Нижньодністровський", по створенню якого зараз здійснюються необхідні роботи.

Перший заступник начальника М.Стеценко

2. Виконавець наукової еколого-експертної оцінки, яку за дорученням Мінприроди України виконав Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, зняв всі свої зауваження до проекту спорудження човнової станції.

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем

від 03.08.2006

№ 01-03/78

Заступнику Міністра Мінприроди України

Гриценку А.В.

Шановний Анатолію Володимировичу!

Направляю висновок по результатах розгляду генерального плану та пояснювальної записки до проекту „Човнова станція на р. Дністер Білгород-Дністровського району біля с. Маяки, альбом 1”, підготовлених ТОВ „Главстрой” з урахуванням зауважень УНДІВЕП та висновку держекоекспертизи № 353.

висновок

по результатах розгляду генерального плану та пояснювальної записки до проекту „Човнова станція по р. Дністер, Білгород-Дністровського району біля с. Маяки, альбом 1", підготовлених ТОВ „Главстрой" з врахуванням зауважень УНДІВЕП та висновку державної екологічної експертизи №353 (щодо п. 5 врахування зауважень та рекомендацій наукової еколого-експертної оцінки), а саме:

 1. п. 5.2 „Вплив на водне середовище" щодо відсутності заходів стосовно недопущення можливості забруднення річкових вод у період прохо­дження паводків на р. Дністер, то у розділі 9 проекту (с. 49) „Охорона навко­лишнього середовища" передбачено забезпечення екологічної безпеки функ­ціонування комплексу „Човнова станція" шляхом вивезення шламу на спеці­алізовані полігони з утилізації побутових відходів із станції біологічного очищення спецтранспортом у період паводків за штормовими попередженнями, що надаються за цільовою угодою з Гідрометцентром і орендарем земельної ділянки;

 2. п 5.4 „Вплив на рослинний і тваринний світи" щодо відсутності компенсації збитків рибному господарству, то у розділі 9 проекту зазначено, що з метою відновлення та збереження сприятливого режиму біологічного різноманіття водно-болотних угідь в районі човнової станції згідно з рекомендаціями Дунайсько-Дністровського басейнового державного управління водних і живих ресурсів „Одесарибвод" надане у робочому проекті № 1160 від 30.12.04 р. запроектовано штучні канали довжиною 1,8 км для обводнення існуючих плавнів, створення додаткової кормової бази промислових риб і нерестовищ.

 3. п. 5.5 „Вплив об'єкту на території природно-заповідного фонду" щодо невизначеності місця призначення для всіх відходів, що мають вивозитись за межі території забудови, то у розділі 9 проекту зазначено, що вивезення всіх видів відходів з території човнової станції буде виконуватися за угодою з Біляївським ПУЖВГ на його спеціальні полігони з утилізації побутових відходів.

4) п. 6.1 „Встановлення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг (ВЗ і ПЗС)" щодо питання переформування берегів та берегоукріплення, то у розділі 4.7 проекту „Берегоукріплюючі споруди" розглянуто питання щодо конструкції берегоукріплення довжиною біля 800 м за спеціальним проектом відповідно до п.5.2.

У доопрацьованому ТОВ „Главстрой" проекті зазначено, що у результаті запроектованого берегоукріплення встановлено ширину смути відведення 50 м у відповідності до статті 91 Водного кодексу України, а її координати внесено до бази даних Одеського регіонального відділення центру державно­го земельного кадастру.

Щодо зауважень до пунктів 6.2 та 6.3 „Інженерно-біотехнічне упорядкування ВЗ і ПЗС" і „Експлуатація ВЗ і ПЗС", то слід зазначити, що у розділі 10 (с. 50, 51) проекту враховано зауваження Інституту до вказаних розділів з використанням та посиланням на „Методику упорядкування водоохоронних зон річок України", розробленою УНДІВЕП.

Слід до цього надати пропозицію щодо необхідності періодичного спо­стереження за якістю води у системі каналів, особливо в періоди літньої та зимової межені.

Враховуючи вищенаведений аналіз доопрацьованих матеріалів даного проекту вважаємо, що зауваження та рекомендації наукової еколого-експертної оцінки в основному враховано.

Доопрацьований ТОВ „Главстрой" проект згідно зауважень наданих у висновку №353 державної екологічної експертизи щодо матеріалів робочого проекту „Човнова станція" на р. Дністер Одеської області Білгород-Дністровського району біля с. Маяки" може бути оцінено позитивно.

Директор УНДІВЕП член-кореспондент УААН, доктор технічних наук, професор

Я.В.Яцик

3. Замовником проекту і генпроектувальником забезпечено проведення громадських слухань, до яких були залучені жителі с. Маяки Білгород-Дністровського району Одеської області – єдиного населеного пункту, що прилягає до території будівництва і реально може відчути на собі будь-який вплив від об’єкту спорудження. Точка зору місцевого населення з даного питання – позитивна, що випливає з Протоколу (рос. мовою).

ПРОТОКОЛ

Общественного обсуждения вопроса строительства «Лодочной станции» на правом берегу р. Днестр возле с. Маяки Беляевского района Одесской области

с. Маяки

Беляевского района

Одесской области

«12» апреля 2005 года

Присутствуют:

1. Участники собрания в количестве 132 человек (список прилагается).

2. Приглашенные:

а) Войцеховский И. С. – председатель Маякского сельского совета;

б) Шкрабов М. К. –председатель Совета учредителей ООО «Главстрой»;

в) Шкрабов Д. М. – директор по развитию ООО «Главстрой»;

г) Цанга В. С. – главный инженер ООО «Главстрой»;

д) Авербах С. И. – главный инженер проекта ООО «Главстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Решение организационных вопросов относительно порядка, способа и режима проведения собрания, избрание председателя и секретаря собрания.

2. Размещение, строительство и эксплуатация «Лодочной станции» на правом берегу р. Днестр возле с. Маяки Беляевского района Одесской области.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Г-н Шкрабов М.К.: Согласно письма Госуправления экологии и природных ресурсов в Одесской области за №284\07 от 04.03.2005г. сегодня здесь проходит общественное слушание по проекту размещения, строительства и эксплуатации «Лодочной станции» в районе с. Маяки. Для проведения общественного слушания необходимо избрать Председателя и секретаря. Какие будут предложения?


Жители села Маяки: Председателем избрать Неделина Н.А. – депутата сельского совета.
Студент экологического университета: - Предлагаю профессора Цекало.

Г-н Шкрабов М.К.: Ставим вопрос на голосование. Кто за Неделина?

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"

-

71 чел.;

Г-н Шкрабов М.К. :Кто за Цекало?

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"

-

27 чел.;

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем собрания назначить Неделина. Г-н Неделин, прошу Вас занять свое место.

Председатель: Какие предложения по кандидатуре секретаря? У меня есть предложение назначить секретарем Авербах С.И. Прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"

-

76 чел;

"Против"

-

12;

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Секретарем собрания назначить г-жу Авербах С. И. Г-жа Авербах, прошу Вас занять свое место.

Председатель: Прошу утвердить регламент:

 • Доклад - до 15 мин.

- Вопросы к докладчику - 1 мин.

 • Ответы на вопросы - к с мин.
  - Выступления - до 5 мин.

 • Вопросы к выступлению - 1 мин.

Прошу голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"

-

89 чел;

"Против"

-

10 чел;

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Утвердить Регламент собрания.

 1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председатель: Слово представляется Председателю Маякского сельского совета г-ну Войцеховскому И.С.

Г-н Войцеховский И.С.: Вопрос, который сегодня обсуждается на общественном слушании, рассматривался и на сессии сельского совета «____» __________ 2005г.

Председатель: Слово для доклада предоставляется главному инженеру ООО «ГлавСтрой» Цанга B.C.

Цанга В. С. : Прошу заслушать Доклад.

О размещении, строительстве и эксплуатации лодочной станции на реке Днестр возле села Маяки

Я понимаю, что у некоторых присутствующих наверняка уже есть ко мне вопросы. Но я попросил бы Вас дать мне возможность вкратце рассказать о предлагаемом проекте строительства лодочной станции, а потом ответить на Ваши вопросы, если таковые у Вас возникнут. Если я не смогу на все вопросы дать квалифицированный ответ, я попрошу с Вашего разрешения участников проекта, присутствующих здесь, помочь мне.

Строительная организация «Главстрой», в которой я имею честь работать уже более 7-ми лет, обратилась в Белгород - Днестровскую администрацию с вопросом о предоставлении земельного участка под размещение лодочной станции на реке Днестр. После чего нам был предложен земельный участок размером около 7,3 гектара вблизи моста через р. Днестр, возле автодороги Одесса - Рени.

На основании распоряжения Белгород - Днестровской администрации о выдаче разрешения на предварительный выбор земельного участка от 22.11.03 за № 1658/2003, распоряжения Белгород - Днестровской администрации об утверждении акта выбора земельного участка от 16.04.04г. за № 574/2004г., а также заключения Государственного управления экологии и природных ресурсов в Одесской области о возможности размещения лодочной станции от 14.04.04г. за № 1478/03-06-12 и других разрешительных и согласовывающих документов был заключен договор аренды земельного участка №257 вот 04.08.2004г.

Нашей компанией была заказана и разработана ПСД в полном объеме, которая прошла согласования и экспертизы во всех предусмотренных существующим законодательством Украины и нормативными актами инстанциях, и на всех этапах проектирования в соответствии с техническими условиями (Вот папка с более чем 40-ка разрешительными и согласовательными документами), начиная с акта выбора земельного участка и всевозможными согласованиями, в т.ч. с согласованием Южного Научно-Исследовательского института Морского Рыбного Хозяйства и Океанографии, имеется согласование с Одесарыбводом которым, в частности согласовано строительство лодочной станции на р. Днестр Белгород — Днестровского района напротив села Маяки, при условии выполнения следующих обязательств:

- строительства дополнительно 3-х обводных каналов с целью улучшения обводнения плавней.

Таким образом, появилась вторая очередь «Лодочной станции» - на земельном участке 8,16 га.

__________________________________________________

2-х метров, с укрепленными берегами из натуральной дубовой доски, декоративно обрамленной поверху по всему периметру обводных каналов.

Хотел бы немного остановиться на вопросах, связанных с экологией, при реализации данного проекта.

Перед тем, как охарактеризовать проект с точки зрения экологии, хотел бы присутствующим здесь предложить фотографии, характеризующие бесконтрольное, безответственное использование берега реки, с полным нарушением норм санитарной гигиены так называемыми «любителями природы», рыбаками и просто случайными заезжими, постольку, поскольку данная часть реки находится вблизи вышеупомянутой дороги.

Кадры были сняты накануне сессии Сельского совета, где я имел возможность продемонстрировать депутатам, в каком состоянии находится берег, об освоении части которого идет сегодня речь, притом необходимо учесть, тот факт, что эти кадры были сняты сразу, после зимы, когда так называемых «рыбаков» относительно немного, а что делается в летне-осенний период, то не мне Вам рассказывать.

Думаю, что учительница биологии Вашей школы, она же депутат Сельского совета, если она здесь присутствует, и те дети, которым каждую субботу устраивают субботники по наведению порядка на берегу, рассказали бы лучше меня и этих фотографий, что им приходится выбирать каждый раз после культурного отдыха так называемых «любителей природы».

Так вот, согласно информации ЮгНИИРО об экологической ситуации на данном участке реки (для тех кто не знает что означает данная аббревиатура, скажу - это Южный Научно-Исследовательский Институт Морского Рыбного Хозяйства и Океанографии) - Данный участок не является местом для нереста ценных, промысловых видов рыб. В связи с зарегулированием стока реки эта территория редко подвержена затоплению (не чаще 1-го раза в 10 лет). Как известно, сазан и утка в основном нерестятся на прибрежных участках затопленной поймы на глубине 30-40м, откладывая икру на свежезалитую, мягкую луговую растительность. Лещ, тарань и судак, в отличие от них, откладывает икру преимущественно на воздушно-водную растительность на глубинах от 2-х до 3-х метров, поэтому в маловодные годы они в значительно меньшей степени испытывают недостаток в нерестилищах, чем сазан и щука.

Необходимо отметить, что в ходе реализации данного проекта, а именно устройства обводных каналов, обеспечат дополнительные нерестовые участки, которые будут использоваться для нагула молодью вышеуказанных видов рыб.

__________________________________________________

территории с насаждением более 400 деревьев, кустарников и прочей декоративной растительности.

Так же реализация данного проекта, учитывая тот факт, что заказчик строительства - РСК «Приднестровец», является субъектом предпринимательской деятельности и зарегистрирован в Маякском сельском совете, позволит тем или иным образом пополнить бюджет села.

Проектом предусмотрено освоить в достаточно короткие сроки более 30-ти млн. гривен. Будут, как Вы понимаете, производиться соответствующие отчисления в бюджет села. Это отчисления:

- налогов;

- отчисления налогов с прибыли;

- отчисления подоходного налога на зарплату рабочих, работающих в период строительства, а так же в период эксплуатации лодочной станции.

Может быть привлечено в период строительства около сотни рабочих, разных специальностей и профессий, и столько же людей может быть привлечено в период ее эксплуатации, если конечно на то будет согласие местных властей.

Наличие близ села современной лодочной станции, построить, которую мы Вам предлагаем, спрашивая Вашего согласия, положительно повлияет как на увеличение количества отдыхающих людей, так и на развитие туризма. А это, в свою очередь, тем или иным образам повлияет на улучшение торговли на рынке, увеличение торгового оборота в магазинах вашего села, что не может положительно не отразится как на бюджете села в целом, так и на бюджете каждого жителя села в отдельности взятого. Это есть, как нам кажется, у села появляется «луч света в конце тоннеля» и согласиться с реализацией данного проекта, значит быть патриотами своего села, видеть чуть дальше собственной калитки, поставить интересы села, перспективу его развития выше собственных интересов, это в том случае, даже, если кому-то кажется, что данный проект каким-то образом ущемит его личные интересы.

Вот собственно и все, что я могу пока рассказать вам о проекте строительства лодочной станции.

Если у кого есть вопросы по теме, я буду рад ответить на них.

Спасибо за внимание.

Председатель: Представитель ООО «ГлавСтрой» подробно изложил проблему размещения «Лодочной станции» в непосредственной близости к селу Маяки, где были затронуты вопросы экологии, а также развитие социальной инфраструктуры села.

От себя хочу добавить, что строительство и эксплуатация «Лодочной станции», развитие туризма даст возможность создания новых рабочих мест для жителей, пополнение налогами сельского бюджета, развитие торговли.

Кроме того, при строительстве «Лодочной станции» в селе будут проложены сети газоснабжения высокого давления. Депутаты областного совета и сельского совета высказались в поддержку проекта «Лодочной станции» и развития новых сфер деятельности в с. Маяки.

Председатель: какие есть вопросы?

Секретарь общественного экологического совета г-жа Черная: - Какой ущерб может быть нанесен данным проектом?

Г-н Цанга В.С.: Ущерб и его компенсация определена в отчете в научно-исследовательской работе Одесского центра ЮгНИИРО и составляет 21 тыс.грн.

Председатель: Какие еще есть вопросы?

Г-н Мосьпан (гидролог): Какие лодки будут на «Лодочной станции»? И знаете ли Вы, что рядом водозабор? Что сделано на площадке строительства, какие затраты понесло ООО «ГлавСтрой»?

Г-н Цанга В.С.: Лодки на причалах будут весельные, а водозабор находится выше по течению более 2-х км. Никаких строительных и подготовительных работ 000 «ГлавСтрой» на площадке не начинал. А расходы связаны с оформлением всего объема: ПСД, проект отвода земельного участка, закупка стройматериалов.

Председатель: Какие есть вопросы?

Член «Украинского общества охраны птиц» - г-н Курочкин С.А.: Как скоро Вы собираетесь вернуть такие капиталовложения - около 30 млн. грн.?

Г-н Цанга В.С.: 000 «ГлавСтрой» - коммерческая организация, которая не скрывает, что от реализации данного проекта надеется получить прибыль.

Г-н Русев И.Г.: А смогут ли местные жители и рыбаки пользоваться «Лодочной станцией»? Сколько человек смогут быть занятыми в процессе строительства и эксплуатации «Лодочной станции»? По данным рабочего проекта— 2 человека.

Г-н Цанга В.С.: Услугами «Лодочной станции» смогут пользоваться люди независимо от их места жительства. В процессе строительства и эксплуатации «Лодочной станции» будут задействованы более 100 человек различных специальностей. Данные, которые Вы приводите, взяты из варианта проекта без инженерного обеспечения «Лодочной станции».

Учитель школы с. Маяк: На какие специальности можно ориентировать школьников для дальнейшего их привлечения на работу в «Лодочную станцию»?

Г-н Цанга В.С.: На период строительства Вы, видимо, не успеете их подготовить, хотя на подсобные строительные специальности возможно. А в дальнейшем, там будут функционировать современные очистные сооружения, арт. скважина, газораспределительный пункт, трансформаторная подстанция, административный корпус, в т.ч. потребуются различные квалифицированные специалисты.

Профессор Цикало: Проект лодочной станции должен быть рассмотрен в министерстве экологии и пройти общественную экспертизу. Выступление представителей «ООО ГЛАВСТРОИ» на общественном совете и здесь не совпадают. Мы имеем большой опыт в строительстве разных объектов на Черноморском побережье и вдоль рек. Все эти территории огораживаются для семей и кланов. Не верьте им!

Доцент медицины из Швейцарии Баумгартиер: Будучи здесь, на
Украине, я увидел замечательные места с дивной природой. В Испании был реализован аналогичный проект и не один швейцарец не ездит туда отдыхать. Я видел здесь мусорную свалку и много птиц недалеко, несмотря на свалку.

Магистр экологии житель села маяки, Господин Гурьев Г. А.:
Государственное управление экологии отозвало свое положительное
заключение, поэтому строительство здесь незаконно.

Цанга В. С.: Нами было получено письмо из Государственного управления за номером 1360 от 8 декабря 2004 года с дополнительными замечаниями по проекту и отзывом заключения 21.12.04г. № 448. Нами было послано письмо в госуправление экологии с ответом на все замечания, после чего, госуправление экологии 4 марта 2005 г. предписало нам провести общественное слушание, что мы сейчас и делаем, поэтому ваши упреки необоснованны.

Председатель совета организации «Общественный экологический контроль» г-н Шмякин: Сегодня здесь прозвучали различные мнения и я полностью солидарен с заместителем Председателя Беляевской райгосадминистрации, что сказать «Нет» очень просто, я призываю всех тщательно обдумать и принять решение по данному вопросу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.

Другие похожие документы..