Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Новый журнализм» периода 1960–1970-х годов в США – направление, вобравшее в себя и по-новому переработавшее приемы, техники, стратегии, которые к то...полностью>>
'Реферат'
1.1. Рефератом учащегося школы следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской д...полностью>>
'Программа'
Второй раздел представляет собой перечень вопросов теоретической части устного экзамена. При подготовке к письменному экзамену целесообразно познаком...полностью>>
'Расписание'
Возможна ли в России инновационная экономика? Возможна любая тема доклада, соответствующая тематике конференции. Ссылка на страницу КЭП на нашем сайт...полностью>>

Опис модуля назва модуля: Міжнародні організації Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОПИС МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Міжнародні організації

 2. Код модуля: МІ_6023_С01

 3. Тип модуля: обов‘язковий

 4. Семестр: 7

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)

 1. Лектори: к. політ. н., ст. викл. Тимків Ярополк Ігорович

 1. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • Знати сутність міжнародних організацій та їх особливості; історичну еволюцію концепцій міжнародних організацій; особливості внутрішньої структури та динаміки різних міжнародних організацій; основні аспекти аналізу місця та ролі міжнародних організацій.

  • Уміти аналізувати причини виникнення міжнародних організацій; розрізняти етапи становлення сучасної системи міжнародних організацій; оцінювати ефективність функціонування міжнародних міжурядових та неурядових організацій; визначати механізми впливу міжнародних організацій на міжнародні відносини та світову політику.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Міжнародні відносини та світова політика Ч. І та Ч. ІІ. Аналіз зовнішньої політики, Міжнародне публічне право

- кореквізит:

10. Зміст навчального модуля:

Загальна характеристика міжнародних організацій. Поняття та підходи до вивчення МО. Типологія МО. Членство, структура, фінансування і функції МО. Методи прийняття рішень в МО. Основні етапи становлення. Правові норми і принципи функціонування. Організація Об'єднаних Націй. Рада Європи. ОБСЄ і ОПЕК. СОТ і МВФ. ЄС i HATO.

11. Рекомедована література:

 1. Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З.- Київ: Центр учбової літератури,2007.- 440 с.

 2. Міжнародні організації:Навч. Посібник / За ред. О.С. Кучика.- 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ:Знання, 2007.- 749 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.

  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.

14. Мова навчання: українська, російська, польська, англійська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Назва модуля: Міжнародне публічне право, ч. 2 Код модуля

  Документ
  Уміти проаналізувати поведінку субєктів міжнародного публічного права на предмет відповідності основним міжнародно-правовим принципам, передбачити розвиток політичних подій як національних, так і на міжнародній арені з огляду на
 2. Світова організація торгівлі

  Документ
  Уряд України подав офіційну заяву про приєднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947 року) 30 листопада 1993 року. На своєму засіданні 17 грудня 1993 року Рада представників ГАТТ 1947 року створила Робочу групу для
 3. О.І. Степанюк Про затвердження Концепції створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг (цнап) в місті Тернополі

  Документ
  З метою створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі, оптимізації процедур отримання адміністративних послуг, усунення адміністративних та організаційних перешкод при наданні адміністративних
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (2)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2009/2010 н.
 5. Опис кредитного модуля (дисципліни) (2)

  Документ
  Фінанси - одна із профілюючих загальноекономічних дисциплін навчального плану підготовки фахівців з економічних спеціальностей . Дисципліна "Фінанси" передбачає вивчення сутності, економічної природи і призначення державних

Другие похожие документы..