Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Невзорова Вера Афанасьевна д.м.н., профессор заведующая кафедрой терапии ФПК с курсами функциональной и ультразвуковой диагностики ГОУ ВПО ВГМУ Минзд...полностью>>
'Урок'
Формирование здорового образа жизни младшего школьника должно включать как профилактическую деятельность, так и непосредственную теоретическую и практ...полностью>>
'Документ'
Освітня діяльність Богодухівського професійного аграрного ліцею спрямована на професійне навчання молоді, яка має базову загальну середню освіту (над...полностью>>
'Документ'
Оргкомитет программы «Формирование рынка экологической продукции и технологий в России» (осуществляется в течение 20 лет), состоящий из представителе...полностью>>

Главная > Диплом

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВОЛНОВАСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ МАЙДАНЧИК

ПРОГРАМА

експериментально-дослідної

з проблеми «Освітній округ

як нова модель управління освітою»

База експериментально-дослідної роботи:

Заклади освіти та установи освітнього округу № 9, опорною школою якого є Хлібодарівський НВК

Термін дослідження:

2010-2014 роки

Керівник

Баца В.Д., начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації

Науковий керівник

Софянц Е.М., радник ректора Донецького обласного ІППО

ПРОГРАМА

експериментально-дослідної роботи

з проблеми «Освітній округ як нова модель управління освітою»

на базі закладів Волноваського району Донецької області

Актуальність дослідження.

Одним із пріоритетних напрямків модернізації освіти України є управління освітніми системами різних рівнів (державного, регіонального, районного, шкільного). Розпочата з 2010-2011 н.р. масова профілізація старшої школи залежить від компетентного підходу до управління всіма елементами профільного навчання.

Головною умовою компетентного управління системою профільного навчання є ресурсне забезпечення. Згідно з теорією організацій важливо не тільки з’ясувати всі необхідні ресурси (інформаційні, організаційні, науково-методичні, кадрові, мотиваційні, матеріально-технічні, фінансові, час як ресурс) та спланувати роботу щодо їх залучення, але і визначити ступень їх взаємодії.

Взаємодія всіх ресурсів системи загальної середньої освіти надає можливість оптимізувати наявні ресурси та отримати результат, що перебільшує їх сумарне поєднання – так званий ефект емергентності (емерджентності) від англ. еmergence – виникнення нового. Саме таким новим буде інтеграція ресурсів освітніх установ.

Мережа освітніх установ Волноваського району уклалась ще у 60-ті роки минулого століття у відповідності принципу географічного розташування та транспортного сполучення. На початок 2010-2011 навчального року мережа освітніх установ складає: загальноосвітні школи І-ІІ ступенів – 6; загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 35; ліцеї – 1; навчально-виховні комплекси (загальноосвітні школи – дошкільні навчальні заклади) – 4; школа-інтернат І-ІІ ступенів - 1.

Першу спробу організувати освітні округи було зроблено у 2004 році.

Тоді ж і розпочали працювати міжшкільні факультативи на базі освітніх округів. Перегляд освітньої інфраструктури в Волноваському районі пов'язаний з рішенням проблеми доступу до якісної освіти в умовах недостатнього фінансування освітньої галузі. У 2010 році відбувся перегляд підходів до створення освітніх округів. Новизна, масштабність завдань забезпечення рівного доступу до освіти стала підставою для розробки нової моделі управління освітою в сільському районі.

Наказом управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації № 699 від 22 грудня 2009 р. «Про подальший розвиток експериментально-пошукової діяльності сільської школи» прийнято рішення про проведення роботи з проблеми «Освітній округ як нова модель управління освітою».

У вересні 2010 року було створено освітній округ з опорною школою «Хлібодарівський НВК». Суб`єктами округу стали: Хлібодарівський навчально-виховний комплекс, Златоустівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Калінінська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Златоустівський дошкільний навчальний заклад №6, Будинок дитячої творчості села Хлібодарівки, Златоустівський центр народної творчості, на базі яких буде здійснюватись експериментально-дослідна робота.

Правовідносини між суб’єктами округу будуть регулюватися договором про спільну освітню діяльність.

Опорний заклад Хлібодарівський НВК буде мати свій штатний розклад, в якому додатково буде передбачено штатні одиниці психолога, соціального педагога, заступника директора з профільного навчання, системного адміністратора. Управління опорним закладом здійснюватиметься відповідно до вимог Законодавства в галузі освіти, Статуту та Положення про освітній округ.

Об’єкт дослідження: управління системою загальної середньої освіти на території сільського району.

Предмет дослідження: механізми реалізації інноваційної моделі управління освітою на території сільського району.

Мета дослідження: розробити та втілити інноваційну модель управління освітою Волноваського району на основі освітніх округів.

Гіпотеза дослідно-пошукової роботи ґрунтується на припущенні, що освітній округ, як нова модель управління освітою, забезпечить оптимальне використання ресурсів щодо поліпшення якості освіти сільських школярів за умов:

 • підтримки органами місцевого самоврядування ідеї нової моделі управління;

 • побудови моделі освітнього округу;

 • організаційно-управлінського забезпечення процесу створення освітнього округу;

 • контрактних відношень між суб’єктами освітнього округу;

 • науково-методичної підтримки експериментально-дослідної роботи;

 • застосування еволюційних засобів перебудови організаційної структури управління освітнім округом з використанням сучасних проектних технологій управління;

 • формування педагогічної та громадської думки щодо навчання учнів в умовах нового освітнього середовища;

 • підготовки кадрів до виконання посадових обов’зків у межах нової моделі управління.

Завдання експерименту:

 • Розробити Концепцію управління освітою в умовах функціонування освітнього округу.

 • Розробити та реалізувати інноваційну модель середовища з комплексом освітніх послуг раціонально організованої мережі освітніх установ.

 • Розробити організаційно-методичні та фінансові механізми взаємодії суб’єктів освітнього округу.

Новизна дослідження: обґрунтування ролі освітнього округу як форми управління освітою на території сільського району в умовах реструктуризації освітніх установ.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є:

 • системний підхід, що розглядається в роботах І.В.Блауберга, Ю.А.Конаржевського;

 • теорії освітніх систем різного рівня, що представлені в роботах В.Беспалько, Б.Гершунського, Н.Кузьміної;

 • теоретичні положення та висновки щодо управління освітою, представлені в працях Л.Даніленко, Г.Дмитренко, В.Лазарева, М.Поташніка;

 • основні положення теорії організації А.Богданова, такі як, визначення розмірів і меж організацій, засоби упорядкування елементів організації;

 • дисертаційні дослідження щодо проектування освітніх округів як інноваційних систем І.Осадчого, В. Проскуріна, О.Шалигіної.

Науково-педагогічні принципи експериментально-дослідної роботи:

 • принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти, що орієнтує на необхідність свідомої діяльності під час переходу від одного стану системи освіти до іншого, досконалішого;

 • принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів, що передбачає обов’язкове інформаційне, кадрове забезпечення інноваційних процесів на кожному з основних етапів;

 • принцип адаптації діяльності закладів освіти до розвитку соціальних процесів;

 • принцип критеріальної основи для визначення рівня досягнення завдань експериментально-дослідної роботи;

 • принцип фінансового забезпечення експериментально-дослідних програм, проектів.

Загальнонаукові методи експерименту:

 • теоретичний пошук: аналіз наукової і методичної літератури з проблеми; міждисциплінарний синтез;

 • емпіричні методи: педагогічний експеримент (формувальний); опитування, тестування, бесіди з учнями, педагогами й батьками; ретроспективний аналіз власного досвіду; математичні методи обробки результатів дослідження (перевірка статистичних даних гіпотез).

База експериментально-дослідної роботи: заклади освіти та установи освітнього округу № 9, опорною школою якого є Хлібодарівський НВК.

Термін дослідження: 2010-2014 роки.

Етапи експерименту:

 • Підготовчий: січень 2010 р. – серпень 2011 р.

 • Формувальний: вересень 2011 р. – серпень 2014 р.

 • Підсумковий: вересень – грудень 2014 р.

Етапи проведення експерименту

I етап - Підготовчий (січень - червень 2010 р.):

 • проведення аналізу наукових досліджень та педагогічного досвіду з проблеми експерименту;

 • добір діагностичного інструментарію щодо діагностики життєвих планів учнів старшої школи;

 • створення банку діагностичного інструментарію щодо визначення готовності батьків та дітей до змін в освітньому середовищі;

 • вивчення потреб дітей, батьків, мешканців освітнього округу на освітні послуги;

 • діагностика професійної компетентності педагогів та готовності їх до роботи в умовах освітнього округу;

 • розробка нормативно-правової бази проведення експерименту: Концепції управління освітою в умовах освітнього округу;

 • оновлення матеріально-технічної бази опорної школи освітнього округу;

 • діагностика потреб учнів, батьків, суб’єктів освітнього округу щодо освітніх послуг;

 • формування груп потенційних замовників на освітні послуги;

 • розробка моделей управління з урахуванням статусу учасників освітнього процесу;

 • підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників опорної школи через упровадження системи тренінгових занять;

 • науково-методичне забезпечення організації допрофільного навчання;

 • підготовка керівників шкіл до роботи в умовах освітнього округу.

ІІ етап - Формувальний (вересень 2011 – серпень 2014 р.):

 • апробація моделі освітнього округу як форми управління освітою на території сільського району;

 • апробація моделей профільного навчання на засадах мережевої взаємодії;

 • визначення критеріїв ефективності управління освітнім округом;

 • запровадження дистанційного навчання учнів та вчителів;

 • оновлення системи профорієнтаційної роботи.

ІІІ етап – Підсумковий (вересень – грудень 2014 р.):

 • аналіз та узагальнення результатів експериментальної роботи;

 • систематизація результатів дослідження;

 • формування висновків;

 • оприлюднення результатів експериментально-дослідної роботи;

 • оформлення дисертації.

Організаційно-кадрове забезпечення

Керівник експерименту

Баца В.Д. - начальник відділу освіти Волноваської райдержадміністрації Донецької області

Науковий керівник

Соф’янц Е.М. - радник ректора Донецького обласного ІППО, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України

Консультанти:

Аніскіна Н.О. - завідувач відділу школознавства Донецького обласного ППО

Григор Т.В. - юрист управління освіти і наук Донецької облдержадміністрації

Пасечнікова Л.П. - доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного ІППО, кандидат педагогічних наук

I етап - Підготовчий

(січень 2010року - червень 2011 року)

Зміст

роботи

Термін виконання

Очікувані

результати

 • проведення аналізу наукових досліджень та педагогічного досвіду з проблеми експерименту

січень

2010 року

Теоретичне обґрунтування дослідно-експериментальної діяльності

 • добір діагностичного інструментарію щодо діагностики життєвих планів учнів старшої школи

квітень-травень

2010 року

Пакет діагностичного інструментарію

 • створення банку діагностичного інструментарію щодо визначення готовності батьків та дітей до змін в освітньому середовищі;

 • вивчення потреб дітей, батьків, мешканців освітнього округу на освітні послуги;

 • діагностика професійної компетентності педагогів та готовності їх до роботи в умовах освітнього округу

квітень-травень

2010 року

Створення нової інформаційної бази освітнього середовища

Інформаційні дані щодо готовності педагогів до роботи в умовах освітнього округу

 • розробка нормативно-правової бази проведення експерименту: Концепції управління освітою в умовах освітнього округу, положень про функціональні служби освітнього округу

серпень 2010-

січень 2011 рр.

Нормативні документи діяльності закладів освіти в умовах освітнього округу.

Інтеграція ресурсного забезпечення мережевої взаємодії освітніх установ. Укладення договорів

 • діагностика потреб учнів, батьків, суб’єктів освітнього округу щодо освітніх послуг

жовтень

2010 року

Експериментальна оцінка моделей профільного навчання

 • формування груп потенційних замовників на освітні послуги

вересень 2010 -

червень 2011 рр.

Створення групи потенційних замовників на освітні послуги

 • розробка моделі профільного навчання

вересень 2010 -

листопад 2010 рр.

Експертна оцінка моделі профільного навчання освітнього округу № 9

 • підготовка керівників шкіл до роботи в умовах освітнього округу;

вересень 2010 -

червень 2011 рр.

Визначення основних функцій структурних одиниць системи управління освітнім округом та побудова моделі системи управління. Розробка та укладання договорів між партнерами мережевої взаємодії. Підготовка керівників освітніх установ до управління профільним навчанням на нових концептуальних засадах.

 • підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників опорної школи через упровадження системи тренінгових занять;

вересень 2010-

червень 2011 рр.

Підготовка кадрів для виконання посадових обов’язків у межах нової моделі управління.

 • науково-методичне забезпечення організації допрофільного навчання;

вересень 2010 -

червень 2011 рр.

Освоєння педагогами нових зразків педагогічної практики (до) профільного навчання.

ІІ етап - Формувальний

(вересень 2011року – серпень 2014 року)

Зміст

роботи

Термін виконання

Очікувані

результати

 • апробація моделі освітнього округу як форми управління освітою на території сільського району;

вересень

2011 р. –

серпень

2014 р.

Задоволення потреб суспільства в підготовці сільської молоді до нової ролі в суспільстві, до нових потреб ринку праці

 • апробація моделей профільного навчання на засадах мережевої взаємодії;

Створення належних умов для забезпечення доступу до якісної освіти сільської молоді освітнього округу №9

 • визначення критеріїв ефективності управління освітнім округом;

Удосконалення системи освіти району і підвищення якості сучасного навчально-виховного процесу, оновлення його змісту, обсягу та структури, спрямованість на формування компетентності, життєспроможності випускника

 • запровадження дистанційного навчання учнів та вчителів;

Збільшення інтересу старшокласників до предметів, що вивчаються; формування самостійної компетентності у вивченні профільних предметів

Підвищення рівня інформаційно-методичної компетентності вчителів

 • оновлення системи профорієнтаційної роботи.

Збагачення знань старшокласників про вибрані професії та усвідомлене визначення майбутньої професії

ІІІ етап – Підсумковий

(вересень – грудень 2014 року)

Зміст

роботи

Термін виконання

Очікувані

результати

Підсумковий етап

 • аналіз та узагальнення результатів експериментальної роботи;

вересень - грудень

2014 р.

Отримання результатів щодо створення належних умов для забезпечення доступу до якісної освіти старшокласників освітнього округу

 • систематизація результатів дослідження;

Відповідний пакет документів

 • формування висновків;

Матеріали аналізу, кейс науково-методичних рекомендацій

 • оприлюднення результатів експериментально-дослідної роботи;

Науково-методичні статті до фахових педагогічних видань

 • оформлення дисертації.

ПРОГРАМА

підготовчого етапу

експериментально-дослідної роботи

з проблеми «Освітній округ як нова модель управління освітою»

на базі закладів Волноваського району Донецької області

з/п

Зміст

роботи

Термін виконання

Очікувані

результати

Відповідальні

1.

Підготовчий етап

 • проведення аналізу наукових досліджень та педагогічного досвіду з проблеми експерименту;

січень

2010 р.

Теоретичне обґрунтування дослідно-експериментальної діяльності.

Жежер І.В., завідувач інформаційно-методичного центру відділу освіти

 • добір діагностичного інструментарію щодо діагностики життєвих планів учнів старшої школи;

квітень-травень

2010 р.

Пакет діагностичного інструментарію.

Тюляєва Г.І., методист-психологічної служби інформаційно-методичного центру

 • створення банку діагностичного інструментарію щодо визначення готовності батьків та дітей до змін в освітньому середовищі;

 • вивчення потреб дітей, батьків, мешканців освітнього округу на освітні послуги;

 • діагностика професійної компетентності педагогів та готовності їх до роботи в умовах освітнього округу;

квітень-травень

2010 р.

Створення нової інформаційної бази освітнього середовища.

Тюляєва Г.І., методист-психологічної служби, шкільний психолог освітнього округу №9

 • розробка нормативно-правової бази проведення експерименту: Концепції управління освітою в умовах освітнього округу; положень про функціональні служби освітнього округу;

серпень

2010 р.

- січень

2011 р.

Нормативні документи діяльності закладів освіти в умовах освітніх округів.

Інтеграція ресурсного забезпечення мережевої взаємодії освітніх установ. Укладення договорів.

Юрист відділу освіти,

Рада освітнього округу №9

 • діагностика потреб учнів, батьків, суб’єктів освітнього округу щодо освітніх послуг;

жовтень

2010 р.

Експериментальна оцінка моделей профільного навчання.

Рада освітнього округу №9

 • формування груп потенційних замовників на освітні послуги;

вересень

2010 р. –

червень

2011 р.

Створення групи потенційних замовників на освітні послуги.

Рада освітнього округу №9

 • розробка моделей мережі освітнього округу та моделі профільного навчання;

вересень

2010 р. –

жовтень

2010 р.

Формування мережі освітніх установ для організації профільного навчання. Визначення моделі профільного навчання.

Начальник відділу освіти Баца В.Д.,

Рада освітнього округу №9

 • підготовка керівників шкіл до роботи в умовах освітнього округу;

вересень

2010 р. –

червень

2011 р.

Визначення основних функцій структурних одиниць системи управління освітнім округом та побудова моделі системи управління.

Розробка та укладання договорів між партнерами мережевої взаємодії.

Підготовка керівників освітніх установ до управління профільним навчанням на нових концептуальних засадах.

Начальник відділу освіти Баца В.Д., Директор опорної школи Кацай Л.В., Юрист відділу освіти

 • підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників опорної школи через упровадження системи тренінгових занять;

вересень

2010 р. –

червень

2011 р.

Підготовка кадрів для виконання посадових обов’язків у межах нової моделі управління.

Жежер І.В., завідувач ІМЦ відділу освіти

 • науково-методичне забезпечення організації допрофільного навчання;

вересень

2010 р. –

червень

2011 р.

Освоєння педагогами нових зразків педагогічної практики профільного навчання.

Жежер І.В., завідувач ІМЦ відділу освіти

Керівник експерименту В.Д.Баца

Науковий керівник Е.М.Соф’янцСкачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 2. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.
 3. План роботи управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради

  Документ
  Робота управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради упродовж 2011 року була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм.
 4. Жовтнева районна рада управління освіти

  Документ
  Діяльність управління освіти в 2009-2010 навчальному році проходила на підставі законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування”, Указу Президента України від 20.
 5. Програма «Освіта Донеччини. 2007 2011роки» Донецьк програма «Освіта Донеччини. 2007 2011 роки»

  Документ
  Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про

Другие похожие документы..