Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2010 год в России пройдет под знаком празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральная городская юношеская библиотека посвя...полностью>>
'Доклад'
Филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова с 31 января по 2 февраля 2011 года проводит VII Международную на...полностью>>
'Документ'
Пушкіна (вул. Перемоги, 3-А; тел. -40-11); АГ - бібліотека для дітей ім. Гайдара (вул. Кишинівська, 8; 3- 4-37); ВК - бібліотека для дітей ім....полностью>>
'Диплом'
На всіх етапах державного будівництва України: доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії Української Народної Республіки, Західно-Української Нар...полностью>>

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини Галузь застосування

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила
охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

1. Галузь застосування

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування і форми власності, науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні лабораторії ветеринарної медицини та на лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (далі - лабораторії).

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання робіт у лабораторіях під час догляду за піддослідними тваринами, проведення досліджень, підготовки та виконання аналізів, розтину трупів тварин, роботи з патологічним матеріалом, патогенними культурами бактерій та вірусів, проведення дезінфекції, роботи з отруйними речовинами, сильнодіючими препаратами, кислотами, лугами, органічними розчинниками та при виконанні інших робіт у лабораторіях.

Вимоги Правил є обов'язковими для керівників, спеціалістів і технічного персоналу лабораторій, стажерів, аспірантів, осіб, відряджених для проходження курсів підвищення кваліфікації, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під час проходження виробничої практики (далі - працівники).

2. Нормативні посилання

N
з/п 

Позначення
нормативного
акта 

Назва 

Ким, коли
затверджено,
реєстрація в Мін'юсті 

  

Закон України "Про охорону праці" 

  

  

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

  

  

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

  

  

Водний кодекс України 

  

  

Кодекс законів про працю України 

  

ДНАОП
0.00-1.07-94 

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 18.10.94 N 104 

Зміни 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 11.07.97 N 183 

ДНАОП
0.00-1.20-98 

Правила безпеки систем газопостачання України 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 01.10.97 N 254 

ДНАОП
0.00-1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 09.01.98 N 4.
Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за N 93/2533 

ДНАОП
0.00-1.29-97 

Правила захисту від статичної електрики 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 22.04.97 N 103 

10 

ДНАОП
0.00-3.01-98 

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 10.06.98 N 117.
Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.98 за N 449/2889 

11 

ДНАОП
0.00-4.12-99 

Типове положення про навчання з питань охорони праці 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 17.02.99 N 27.
Зареєстровано в Мін'юсті 21.04.99 за N 248/3541 

12 

ДНАОП
0.00-4.26-96 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 29.10.96 N 170.
Зареєстровано в Мін'юсті 18.11.96 за N 667/1692 

13 

ДНАОП
0.00-8.01-93 

Перелік посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 11.10.93 N 94.
Зареєстровано в Мін'юсті 20.10.94 за N 154 

14 

ДНАОП
0.00-8.02-93 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 30.11.93 N 123.
Зареєстровано в Мін'юсті 23.12.93 за N 196 

15 

ДНАОП
0.00-8.03-93 

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві 

Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці
від 21.12.92 N 132.
Зареєстровано в Мін'юсті 07.02.94 за N 20/229 

16 

ДНАОП
0.01-1.01-95 

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95) 

Затверджено МВС України 14.06.95.
Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.95 за N 219/755 

17 

ДНАОП
0.03-1.43-88 

Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами зі ртутним заповненням N 4607-88 

Затверджено МОЗ СРСР у 1988 р. 

18 

ДНАОП
0.03-1.72-87 

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань. ОСП-72/87 N 4422-87 

Затверджено МОЗ СРСР 26.08.87 

19 

ДНАОП
0.03-1.79-86 

Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів N 4079-86 

Затверджено МОЗ СРСР 14.03.86 

20 

ДНАОП
0.03-3.12-84 

Санітарні норми вібрації робочих місць N 3044-84 

Затверджено МОЗ СРСР 15.06.84 

21 

ДНАОП
0.03-3.14-85 

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях N 3223-85 

Затверджено МОЗ СРСР 12.03.85 

22 

ДНАОП
0.03-3.15-86 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень N 4088-86 

Затверджено МОЗ СРСР у 1986 р. 

23 

ДНАОП
0.03-3.24-97 

Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97 

Затверджено наказом МОЗ України від 14.07.97 N 208 

24 

ДНАОП 0.03-3.28-93 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 

Затверджено наказом МОЗ України від 10.12.93 N 241 

25 

ДНАОП
0.03-4.02-94 

Положення про медичний огляд працівників певних категорій 

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45.
Зареєстровано в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345 

26 

ДНАОП
0.03-8.08-93 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок 

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46.
Зареєстровано в Мін'юсті 28.07.94 за N 176/385 

27 

НАОП
2.1.20-1.06-67 

Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей 

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 04.08.67 

28 

НАОП
9.1.50-1.09-81 

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР 

Затверджено МОЗ СРСР 20.10.81 

29 

ГОСТ
12.0.003-74 

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація (СТ РЕВ 790-77) 

  

Зміни 

1978 р. 

30 

ГОСТ
12.1.005-88 

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони 

  

31 

ГОСТ
12.1.008-76 

ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги 

  

32 

ГОСТ
12.3-002-75 

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки. (СТ РЕВ 1728-89) 

  

Зміни 

1980, 1991 рр. 

33 

ГОСТ
12.4.011-89 

ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація 

  

34 

ГОСТ
2874-82 

Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості 

  

35 

ГОСТ
17925-72 

Знак радіаційної безпеки 

  

36 

ДБН 360-92 

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень 

  

Зміни і доповнення 

Наказ від 22.01.93 N 8,
наказ від 17.12.93 N 231 

37 

СНиП II-4-79 

Природне і штучне освітлення 

  

Зміни 

БСТ N 8, 10. 1986 р. 

38 

СНиП
2.04.01-85 

Внутрішній водопровід і каналізація будівель 

  

Зміна 

Затверджено постановою
від 28.11.91 N 20 

Зміни і доповнення 

Затверджено наказом
Держкоммістобудування
України від 29.12.94 N 106 

39 

СНиП
2.04.05-91 

Опалення, вентиляція і кондиціювання 

  

Доповнення 

Затверджено наказом
Держкоммістобудування
України від 29.12.94 N 106 

40 

СНиП
2.09.04-87 

Адміністративні і побутові будівлі 

  

41 

ПТЕ 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 

Затверджено
Головдерженергонаглядом
Міненерго СРСР 21.12.84 

42 

ПУЕ 

Правила улаштування електроустановок 

Міненерго СРСР.
Видання шосте,
перероблене і доповнене 

43 

  

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 N 173.
Зареєстровано в Мін'юсті 24.07.96 за N 379/1404 

44 

  

Інструкція про порядок зберігання, обігу, відпуску, а також вивозу і ввозу із зарубіжних країн культур мікроорганізмів, токсинів і отрути тваринного і рослинного походження 

Затверджено Головним управлінням ветеринарії Мінсільгоспу СРСР 10.01.74 

45 

  

Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас 

Затверджено МОЗ України 22.10.93 N 223 

46 

  

Інструкція про протиепідемічний режим роботи з матеріалом, зараженим або підозрілим на зараження збудниками інфекційних захворювань I - II груп 

Затверджено МОЗ СРСР 29.06.78 

47 

  

Методичні вказівки щодо контролю парових і повітряних стерилізаторів 

Затверджено МОЗ СРСР 28.02.91 (N 15/6-5) 

48 

  

Наказ "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" 

Видано МОЗ СРСР 29.09.89 за N 555 

49 

  

Наказ "Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами" 

Видано МОЗ України 04.12.92 за N 183 

50 

  

Настанови до лабораторної діагностики лептоспірозу 

Затверджено Головним управлінням ветеринарної медицини з держветінспекцією Мінсільгосппроду України 11.01.97 N 15-14/2 

51 

  

Норми санітарно-гігієнічного одягу, взуття та запобіжних пристосувань, які підлягають безплатній видачі працівникам ветеринарних науково-дослідних інститутів і станцій системи міністерства сільського господарства СРСР 

Затверджено наказом Мінсільгоспу СРСР від 13.08.71 за N 274 

Примітка. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545-XII до прийняття відповідних актів законодавства України на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України. Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

  Документ
  1.1. Дія нормативно-правового акта з охорони праці (далі - НПАОП) Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба (далі - Правила) поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують
 2. Законодавство про охорону праці

  Закон
  7. Професійний добір, медичний огляд працівників 1 .8. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва 1 .
 3. Законодавчі та нормативні акти 3 охорони праці в україні загального призначення 4

  Закон
  Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 4. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2010 року

  Документ
  Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С
 5. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року

  Документ
  Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Другие похожие документы..