Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и д...полностью>>
'Документ'
14 августа 1998 года заключено соглашение между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией Сургута о торгово-экономическом, научно-техническом ...полностью>>
'Методические указания'
О. В. Попова, канд. филос. наук, зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук Мурманского института экономики Санкт-Петербургской академии управления...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" ...полностью>>

Главная > Конкурс

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне підприємство

Бердянський морський торговельний порт”

Товари

Затверджено

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

від __________2011 року № ________

Голова комітету з конкурсних торгів Мишко А.М.______________________________

підпис,

М. П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет закупівлі –

м'ясо свіже та заморожене

(ДК 016-97 15.11.1)

м. Бердянськ — 2011

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону про здійснення державних закупівель вiд 01.06.2010 № 2289-VI (далі Закон) Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом .

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Державне підприємство “Бердянський морський торговельний порт”.

-місцезнаходження

обл. Запорізька, м. Бердянськ, вул. М. Горького 13/7, 71112

- посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

Відповідальний за проведення торгів та його посада: Мишко Андрій Миколайович – начальник СМТЗ порту, тел.(06153)-62-7-18, факс (06153) 3-40-94, обл.Запорізька, м. Бердянськ, вул. М. Горького, 13/7, каб.14, 71112

 З питань, пов’язаних з підготовкою і поданням пропозицій конкурсних торгів звертатися до фахівця з державних закупівель – Касьян Олени Станіславовни, тел. (06153)62-5-81. E-mail: engineer@.ua, обл.Запорізька, м. Бердянськ, вул. М. Горького, 13/7, каб.53, 71112

Телефони для довідок з технічних питань: Заліський Іван Вікторович – інженер СМТЗ порту т.(06153) 62-4-18, smts@.ua, обл.Запорізька, м. Бердянськ, вул. М. Горького, 13/7, 71112.

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

м'ясо свіже та заморожене (ДК 016-97 15.11.1) (свіже та охолоджене)

14 найменувань, 9600 кг.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

Об'єм постачання*:

Найменування

Кількість кг

Об'єкт постачання: їдальня “Якір”

1

Свинина обрізна другої категорії без вирізки

4000,00

Об'єкт постачання: дитячий садок “Ластівка”

0,00

2

Вирізка яловича не зачищена

1000,00

Об'єкт постачання: база відпочинку “Моряк”

0,00

3

Яловичина - вирізка

200,00

4

Яловичина - лопаточна частина

400,00

5

Печінка яловича

300,00

6

Язик яловичий

100,00

7

Свинина — шийна частина

600,00

8

Свинина — лопаточна частина

700,00

9

Свинина — корейка

100,00

10

Свинина - вирізка

300,00

11

Свинина - тазостегнова частина

800,00

12

Свинина — грудинка

500,00

13

Шпик

200,00

14

Кістки

400,00

9600,00

*Наведена кількість може зменшуватись в залежності від реального фінансування витрат.

 • Постачання м'яса здійснюється на три об'єкти покупця:

1) їдальня “Якір” за адресою Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Горького 13/7;

2) база відпочинку “Моряк” за адресою Запорізька обл., м.Бердянськ, вул Макарова 13;

3) дитячий садок “Ластівка” за адресою Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Рози Люксембург 38 — м'ясо (яловичина) постачається виключно без кісток

 • Термін постачання — на наступний робочий день, після заявки покупця (відповідальної особи, що працює на об'єкті постачання) в письмовому або телефонному режимах. Час постачання узгоджується окремо та індивідуально для кожної поставки.

- строк поставки товару

2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах США. При цьому при розкритті  пропозицій конкурсних торгів  ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до  долару США, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття  пропозицій конкурсних торгів.

 Формула для зазначеного перерахунку:

Ціна пропозиції у доларах США (заноситься до протоколу розкриття) Х Вартість 1-го долара США у гривнях по офіційному курсу НБУ на дату розкриття = Ціна пропозиції у гривнях (заноситься до протоколу розкриття)

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів повинні бути складені українською або російською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону про здійснення державних закупівель.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону про здійснення державних закупівель.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • маркування: „Не відкривати до 14 год. 30 хв. 20.10.2011р. " (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

---

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників
Похожие документы:

 1. Державне підприємство (2)

  Документ
  (Розроблення типової програми та методики проведення випробування, виконання вимірювання параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку із застосуанням Аналізатора сигналізації телекомунікаційних систем (АСТС
 2. Державне підприємство (9)

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
 3. Державне підприємство (16)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 4. Державне підприємство (5)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 5. Державне підприємство (26)

  Документ
  (НДР "Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу у діапазоні частот 800 МГц за рахунок оснащення смуговими фільтрами підвищеної вибірковості радіолокаційних систем посадки РСП-10")
 6. Державне підприємство (7)

  Документ
  Апаратура радіолокаційна, радіонавігаційна та радіоапаратура дистанційного керування; прилади для вимірювання електричних величин та іонізувальних випромінювань

Другие похожие документы..