Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
История планеты Земля, формирования и изменения ее рельефа изучается несколькими самостоятельными науками: геоморфологией, геотектоникой, геологией и...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностн...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в лаборатории профессионального воспитания и социальной педагогики учреждения Российской академии образования«Институт педагогики и ...полностью>>
'Доклад'
Детский сад «Малыш» является необособленным структурным подразделение муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № ...полностью>>

Мо вам тематику проектів, яку обласна Рада старшокласників пропонує реалізувати в організаціях учнівського самоврядування Донеччини в 2011-2012 навчальному році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лідерам міських (районних) організацій учнівського самоврядування

Любі друзі, представляємо вам тематику проектів, яку обласна Рада старшокласників пропонує реалізувати в організаціях учнівського самоврядування Донеччини в 2011-2012 навчальному році.

Інформація про хід реалізації проектів пропонуємо надавати до обласної Ради старшокласників за адресою: м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 46, каб. 17, e-mail: elena.kylagina@ та на адресу відповідних комісій на сайт ww.donstar.ucoz.ua.

ПРОЕКТ «Я - ЛІДЕР»

Мета: Розвивати лідерські здібності дітей та учнівської молоді. Формувати та практично підтверджувати своїми справами громадську думку щодо серйозності та відповідальності дітей-лідерів питаннях організації діяльності своїх органів самоврядування.

Напрями діяльності:

 • розширення знань та практичних вмінь юних лідерів, дітей з організаторськими здібностями у сфері правознавства та правозахисту, психології, менеджменту організацій, журналістики та ін., розвиток і вдосконалення комунікативних вмінь;

 • розвиток соціальної активності у якнайбільшої кількості дітей та учнівської молоді;

 • організація роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку у напрямі розвитку у них організаторських та лідерських навиків.

ЗАВДАННЯ:

 • формування та розвиток креативного мислення, організаторських здібностей та творчого потенціалу у дітей та молоді (членів учнівського самоврядування) шляхом використання інноваційних методик, тренінгів, ігрових практикумів;

 • сприяти об’єднанню зусиль дітей учнівського самоврядування Донеччини;

 • виявлення дітей з організаторськими здібностями, розкриття їх організаторського таланту, допомога у питаннях пізнання себе;

 • заохочення дітей до участі в соціально значимих програмах проектах, заходах, у діяльності громадських організацій;

 • розвиток та удосконалення організаторських та лідерських вмінь і навичок;

 • впровадження традиції проведення щорічних конкурсів, відзначення кращих лідерів учнівської молоді.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний рік.

УЧАСНИКИ: діти та учнівська молодь віком від 6 до 18 років.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

І. Проведення опитування та анкетування (готуються і аналізуються спільно зі спеціалістами).

Орієнтовна тематика:

 • «Лідером народжуються чи лідером стають»;

 • «Що означає бути лідером?»;

 • «Чи бачите ви в собі лідера? Чому?»;

 • «Лідер очима дітей»;

 • «Вміння і навички справжнього лідера»;

 • «Я став лідером тому, що...».

Рейтингові опитування на визначення найактивніших та найдієвіших лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань преси та інформації.

ІІ. Налагодження партнерських стосунків.

Можливі партнери:

 1. Державні та недержавні структури, заклади, організації:

 • управління у справах сім'ї та молоді;

 • служба у справах неповнолітніх;

 • соціальні служби для молоді;

 • дитячі громадські організації;

 • центри підтримки творчих ініціатив;

 • бізнес – центри;

 • тренінгові центри тощо.

 1. Спеціалісти: педагоги, психологи, соціальні педагоги, юристи.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань партнерства.

ІІІ. Презентація результатів діяльності.

Орієнтовний перепік форм презентацій:

 • інформаційні матеріали у пресі, на радіо та телебаченні, па сторінках веб-сайту;

 • круглі столи, ток-шоу;

 • книги, брошури, плакати, листівки тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань преси та інформації.

ІV. Проведення навчання організаторів та учасників проекту.

Форми навчальної діяльності:

 1. Тренінги.

Орієнтовна тематика:

 • соціальної активності;

 • психології успіху;

 • командоутворення;

 • особистісного росту;

 • толерантності;

 • та ін.

 1. «Круглі столи».

Орієнтовна тематика:

 • «Шляхи удосконалення роботи органів самоврядування дітей та учнівської молоді»;

 • «Партнерство в роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді»;

 • «Діти-лідери - ініціатори цікавого та змістовного життя і діяльності своїх ровесників»;

 • та ін.

 1. Ділові ігри.

Орієнтовний перелік:

 • переговори;

 • дерево рішень;

 • акваріум;

 • проведення ділових зустрічей, нарад, засідань;

 • карусель;

 • та ін.

 1. Програми «Рівний рівному».

 2. Програма діяльності молодших школярів «Добрик крокує планетою».

 3. Обмін досвідом з лідерами самоврядування різних регіонів області.

 4. Міні-проект «Радуга счастья».

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань партнерських відносин

V. Організація і проведення культурно-масових заходів.

Орієнтовний перелік заходів:

1. Конкурсні програми.

Орієнтовна тематика:

 • «Як стати лідером?»;

 • «Лідер року»;

 • «Республіка дітей у державі дорослих»;

 • «Ми - команда» тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія культури та дозвілля.

ПРОЕКТ «ТВОЇ ПРАВА»

ЗАВДАННЯ:

 • ознайомити дітей зі своїми правами та обов'язками і шляхами захисту своїх прав та інтересів;

 • організувати роботу щодо вивчення дітьми Конвенції ООН про права дитини, відповідних законів України;

 • налагодити співпрацю з державними органами, які опікують­ся захистом прав дітей;

 • організувати роботу комісій з питань захисту прав дітей у навчальних закладах, районних, міських та обласних органах дитячого самоврядування;

 • забезпечити поінформованість дітей та учнівської молоді про роботу Дитячої громадської приймальні;

 • навчити дітей використовувати отримані знання на практиці;

 • розробка та ведення з проблем інформаційної кампанії серед учнів 9-11 класів.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний рік.

УЧАСНИКИ: діти та учнівська молодь віком від 7 до 18 років.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

I. Створення ініціативної творчої групи по реалізації проекту.

II. РR компанія проекту серед міських та районних рад учнівського самоврядування.

III. Проведення опитування та анкетування (готуються і аналізуються спільно зі спеціалістами).

Орієнтовна тематика:

 • «Що я знаю про свої права»;

 • «Права і обов'язки дітей»;

 • «Чи виконую я свої обов'язки»;

 • «Взаємовідносини «вчитель - учень»;

 • «Як часто мої права порушуються?»;

 • «Як часто я порушую права інших?» тощо.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань преси та інформації.

IV. Налагодження партнерських стосунків.

Можливі партнери:

1. Державні та недержавні установи, заклади, організації:

 • управління у справах сім'ї та молоді;

 • служба у справах неповнолітніх;

 • кримінальна міліція у справах неповнолітніх;

 • опікунські ради;

 • правові громадські організації.

2. Спеціалісти: юристи, педагоги, психологи, соціальні педагоги, тренери.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань партнерства.

V. Презентація результатів діяльності.

Орієнтовний перелік форм презентацій:

 • конкурс творчих робіт «Маємо право мати право»;

 • стінгазети на тему прав та обов'язків дітей;

 • консультації за допомогою листування, мережі Інтернет, фо­руму, сторінок газет;

 • телефон довіри;

 • розповсюдження друкованих матеріалів щодо даної теми се­ред дітей та дорослих.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань преси та інформації.

VІ. Проведення навчання організаторів та учасників проекту.

Форми навчальної діяльності:

 1. Тренінги.

 2. Інтерактивні театри.

 3. Конкурси-захисти малюнків, плакатів тощо.

 4. «Круглі столи», ток-шоу.

 5. Семінари.

 6. Конференції, форуми.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань загальної та позашкільної освіти.

VІІ. Організація і проведення культурно-масових заходів.

Орієнтовний перелік заходів:

Інтелектуальні ігри на правову тематику:

 • конкурс малюнків «І оживе Конвенція в малюнках»;

 • конкурс художньої самодіяльності «І оживе Конвенція на сцені»;

 • правові брейн-ринги;

 • вікторини;

 • Що? Де? Коли?;

 • КВК на правову тематику;

 • дискусії, ток-шоу, зустрічі з фахівцями.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісії з питань культури і дозвілля, захисту прав дитини.

ПРОЕКТ «МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ'Я»

МЕТА: Сприяти залученню до здорового способу життя як найбільшої кількості дітей та підлітків.

ЗАВДАННЯ:

 • проведення просвітницької роботи серед дітей та учнівської молоді;

 • підбір методичних матеріалів і розробок для полегшення роботи організаторів акцій та заходів;

 • організація проведення тренінгів та програм.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний рік.

УЧАСНИКИ: учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів, члени громадських організацій; психологи, тренери, педагоги.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

I. Проведення опитування та анкетування.

Орієнтована тематика:

 • «Що таке здоровій спосіб життя?»;

 • «Здоров’я у моєму житті»;

 • «Коли потрібно зробити вибір»;

 • «Психічне та фізичне здоров'я, як його зберегти»;

 • тощо.

Можливі партнери:

1. Державні та недержавні структури, заклади, організації:

 • управління та відділи освіти і науки;

 • управління у справах сім'ї та молоді;

 • соціальні служби молоді;

 • служба у справах неповнолітніх;

 • тренінгові центри;

 • центри репродуктивного здоров'я;

 • дитячі та молодіжні громадські організації.

2. Спеціалісти: педагоги, психологи, соціальні педагоги, юристи, журналісти, лікарі тощо.

3. Батьки.

II. Презентація результатів діяльності.

Орієнтовний перелік форм презентацій:

 • інформаційні матеріали на сторінках періодичних видань веб-сайту;

 • молодіжні теле- та радіопрограми;

 • виготовлення роздаткових буклетів, листівок, плакатів;

 • твори, вірші, ессе, малюнки тощо;

 • конкурс стіннівок про шкідливі звички «Самогубці серед нас»

 • твір «В здоровому тілі - здоровий дух»;

 • впровадження ведення учнівського щоденника «Здоров'я через освіту»

 • обласний конкурс відеороликів « Бути здоровим- престижно».

IІІ. Проведення навчання організаторів та учасників проекту.

Форми навчальної діяльності:

 • програми;

 • тренінги за програмою « Рівний рівному»;

 • семінари;

 • ділові ігри;

 • агітбригади;

 • КВК;

 • дискусії, дебати;

 • просвітницькі вистави, інтерактивні театри;

 • консультації зі спеціалістами.

ІV. Організація і проведення культурно-масових заходів.

Орієнтовний перелік заходів:

 • агітбригада;

 • туристичні походи;

 • чемпіонати;

 • спортивні змагання;

 • спорт секції на базі навчальних закладів;

 • дискусії, диспути, дебати;

 • благодійні вечори відпочинку під гаслом «Ми за здоровий спосіб життя»;

 • КВК;

 • акції проти паління;

 • конкурс творчих робіт: творів, малюнків, плакатів;

 • зустрічі з хворими на СНІД;

 • екскурсії до медичних закладів.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань здорового способу життя та спорту, комісія з питань преси та інформації.

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ УЮТ»

ЦЕЛЬ: Помогать налаживанию взаимопонимания и взаимоуважения в семье.

ЗАДАЧИ:

 • привлечение родителей к участию в различных мероприятиях, организованных детьми и для детей, создание родительских клубов общения;

 • организация общего досуга, проведение семейных праздников;

 • обеспечение психологической помощи детям и их родителям.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 2011-2012 учебный год.

УЧАСТНИКИ: дети и ученическая молодежь возрастом от 7 до 18 лет, родители, психологи, социальные педагоги.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

I. Проведение опросов и анкетирования (готовятся и анализируются вместе со специалистами).

Ориентировочная тематика:

 • «Я и мои родители»;

 • «Семейные традиции и как я к ним отношусь»;

 • «Что для меня значат папа и мама»;

 • «Понимаю ли я своего ребенка»;

 • «Чем я могу помочь своему ребенку»;

 • «Чему я могу научить детей, какой опыт им передать»;

 • «Конфликты в семье, как мы их решаем».

II. Налаживание партнерских отношений.

Возможные партнеры:

 • психологи;

 • социальные педагоги;

 • юристы;

 • врачи;

 • специалисты управления образования и науки;

 • специалисты криминальной милиции в делах несовершеннолетних;

 • специалисты социальных служб для молодежи.

III. Презентация результатов деятельности.

Ориентировочный список форм презентаций:

 • эссе, сочинения, рисунки, стенгазеты, статьи в прессе.

IV. Проведение обучения организаторов и участников проекта.

Формы обучающей деятельности:

 • тренинги для детей и родителей:

 • Решение конфликтов;

 • Толерантность;

 • Сотрудничество.

V. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Ориентировочный список мероприятий:

 1. Семейные праздники, конкурсы между семьями и членами семьи:

  • «Традиции моей семьи»;

  • « Папа, мама, я - спортивная семья»;

  • « Папа, мама, я – веселая семья»;

  • « Супер - бабушка»;

  • « Секреты семейного счастья»;

  • областной фотоконкурс « Поделись улыбкою своей»;

  • областной фотоконкурс «Моя евросемья».

 2. Совместные походы, экскурсии, игры на местности для родителей и детей.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ: комиссии по вопросам работы с детьми среднего и младшего возраста, культуры и досуга,комиссия по вопросам защиты прав детей.

ПРОЕКТ « НАША ПЛАНЕТА- НАШ ДІМ»

МЕТА:

 • сприяти активізації екологічного виховання і більш широкому залученню дітей і учнівської молоді до екологічних програм і проектів; 

 • вироблення системи ефективної природоохоронної діяльності молоді на основі громадської активності, екологічної обізнаності та культури, об’єднанні зусиль підприємств та організацій міста.

ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУ.

Основною проблемою проекту є невідповідність санітарно-гігієнічного стану території наших міст до екологічних норм навколишнього природного середовища, затверджених Міністерством екології України. Вона зумовлена протиріччям між бажанням жити у чистому місті та антиекологічною поведінкою громади, між дозволеною та фактичною кількістю забруднюючих речовин від підприємств і пересувних джерел, між сучасними технологіями утилізації твердих відходів та постійним зростанням площі стихійних смітників.

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ.

Одним з найважливіших механізмів досягнення високого рівня екологічної культури західні вчені вважають соціально-виховну роботу з дітьми і їх батьками.. Головна мета такої роботи полягає у формуванні екологічної культури в свідомості кожного окремо взятого індивідуума

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ:

 1. Соціологічне опитування населення міст щодо питань екологічної культури і безпеки.

 2. Збір інформаційних та методичних матеріалів.

 3. Підготовка та випуск тематичного номера газети

 4. Інформування громади щодо форм екологічно некоректної поведінки

 5. Соціальна реклама в засобах масової інформації. Оприлюднення робіт-переможців тематичних конкурсів.

 6. Проведення молодіжних суботників. Патрулювання «Чисте місто».

 7. Інноваційні форми роботи з громадою

 8. Проведення науково-практичних семінарів

 9. Розробка освітньо-виховної програми «Екологічна культура».

 10. Якісний та кількісний аналіз реалізації проекту.

 11. Обласний конкурс відеороликів «Діти Донбасу за чисту планету».

 12. Обласний конкурс демотиваторів «Від екологіі душі до екології планети».

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОЕКТУ.

Проект орієнтовано на наступні цільові групи: учнівська і студентська молодь, мешканці міст.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:

 1. Формування екологічної культури населення (насамперед серед учнівської та студентської молоді).

 2. Розробка освітньо-виховної програми «Екологічна культура».

 3. Благоустрій і санітарно - екологічне прибирання міста.

 4. Налагодження зв’язків між різними громадськими об’єднаннями та підприємствами, які займаються вирішенням екологічних проблем.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з питань екології.

ПРОЕКТ З РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ «У СПІВПРАЦІ – ДО ГРОМАДСЬКИХ ВЕРШИН»

МЕТА:

 • гармонійний всебічний розвиток лідерів самоврядування вихованців позашкільних закладів освіти;

 • виховання громадської свідомості і самосвідомості у підлітків;

 • створення умов для розвитку громадської і соціальної відповідальності;

 • виховання дисциплінованості та організованості;

 • сприяння саморозвитку та самореалізації вихованців;

 • залучення дітей до активної участі у суспільному житті колективів.

ОСНОВНА ПРОБЛЕМА.

Відсутність налагодженої структури учнівського самоврядування у позашкільних закладах освіти.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОЕКТУ:

 • лідери самоврядування;

 • вихованці творчих колективів позашкільних закладів освіти.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний рік.

ЗМІСТ ПРОЕКТУ:

 1. Формування Ради учнівського самоврядування в позашкільних закладах освіти.

Проведення виборчої кампанії за стандартною схемою виборів активу самоврядування учбових закладів.

 1. Розробка загального плану роботи новоствореного органу самоврядування в позашкільному закладі з урахуванням плану роботи, графіку проведення масових заходів, спільного плану дій з батьківською громадою закладу та загального плану роботу міського, районного органу самоврядування.

 2. Дослідження та розвиток комунікативних та організаторських здібностей гуртківців – членів самоврядування:

 • проведення психологічного моніторингу здібностей вихованців (організаторські здібності);

 • психологічне коригування через проведення тематичних тренінгів, практикумів, занять в групах;

 • проведення рольових ігор, в яких активісти Ради гуртківців мали змогу відчути себе керівниками творчих проектів.

 1. Видання інформаційного вісника дитячого позашкільного закладу.

У творчому наповненні інформаційного вісника беруть участь:

 • вихованці позашкільного навчального закладу, члени органу самоврядування;

 • керівники гуртків позашкільного навчального закладу;

 • батьки вихованців позашкільного навчального закладу (за бажанням).

 1. Обласний конкурс рекламних роликів « Які ми!».

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 • створення та розвиток дієвої структури самоврядування в позашкільному закладі освіти;

 • активізація громадської активності вихованців позашкільних закладів;

 • творчий пошук нових форм роботи з вихованцями будинків творчості дітей та юнацтва, які б сприяли їх громадській активізації та посиленню зв’язків між вихованцями, керівниками творчих студій та батьківською спільнотою.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з позашкільної освіти.

ПРОЕКТ « ВЛАСНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

МЕТА:

 • сприяти розвитку дитячої журналістики та створенню шкільної преси, дитячих та молодіжних газет міського, районного рівнів;

 • популяризувати діяльність обласної Ради старшокласників серед учнівської молоді

 • сприяти у створенні та розвитку прес-центрів при міських чи районних радах старшокласників;

 • створити сприятливі умови для обміну досвідом між лідерами учнівського самоврядування за допомогою Інтернету та періодичних видань;

 • надати можливість самореалізації учням, що займаються журналістикою, версткою, дизайном.

ЗАВДАННЯ:

 • виявлення та згуртування дітей, котрі захоплюються журналістикою;

 • створення періодичних друкованих видань, тематичних буклетів, презентаційних матеріалів;

 • створення (за можливістю) сайтів міських, районних органів учнівського самоврядування;

 • постійна підтримка веб-сайту ДОНСТАР;

 • налагодження зв’язку ДОНСТАР з міськими та районним дитячими організаціями за допомогою мережі Інтернет та газети обласної Ради;

 • створення чіткої системи звітування міських чи районних органів учнівського врядування про виконання планів діяльності обласної Ради старшокласників;

 • розширення доступу учнів до інформації щодо роботи ДОНСТАР;

 • створення додаткових форумів, опитувань, місць спілкування молоді на різні тематики (активізація й удосконалення змісту, напрямків і форм діяльності учнівського самоврядування; виявлення кращих моделей учнівського самоврядування; підтримка молодіжних ініціатив);

 • створення додаткового простору для спілкування та обміну досвідом між лідерами учнівського самоврядування.

УЧАСНИКИ: діти та учнівська молодь, педагоги.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ – 2011-2012 навчальний рік.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:

І. Налагодження партнерських стосунків.

Можливі партнери:

управління у справах преси та інформації;

відділи преси та інформації райдержадміністрацій;

методичні, просвітницькі центри;

редакції газет;

видавничі організації;

громадські організації;

теле-, радіокомпанії.

ІІ. Презентація результатів діяльності.

   • веб-сайт обласної Ради старшокласників;

   • веб-сайти навчальних закладів області;

   • газета ДОНСТАР;

   • стіннівки прес-центрів органів учнівського врядування;

   • конкурси шкільної преси;

   • обласний конкурс прес-релізів «Это дело суперовое, полезное, интересное, новое»;

   • створення електронного банку ексклюзивних форм КТС ДОНСТАР.

ІІІ. Проведення навчання організаторів та учасників проекту.

1. Тренінги та майстер - класи:

Орієнтовна тематика:

   • основи журналістики

   • розвиток творчого, креативного мислення;

   • ділове спілкування;

   • робота з періодичною пресою;

   • ділове листування;

   • робота з комп,ютерними програмами;

   • семінари, конкурси на кращу публікацію, матеріал, репортаж.

2. Навчання юних журналістів, редакторів, верстальщиків, дизайнерів.

ІV. Організація та проведення культурно-масових заходів.

Орієнтовний перелік заходів:

 • прес – виставка (конкурс юних журналістів, зустріч з професійними журналістами, участь у фестивалі дитячої преси);

 • інформаційні зустрічі;

 • конференції, прес-конференції;

 • КВК на тему журналістики.

ВІДПОВІДАЛЬНІ: комісія з преси та інформації, комісія з питань партнерських відносин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (3)

  Диплом
  У світлі входження України до європейського освітнього простору все актуальнішою стає концепція навчання впродовж усього життя, одним з етапів якого є післядипломна освіта.
 2. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (4)

  Диплом
  Проектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання

Другие похожие документы..