Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Практикум'
Цель данных практикумов-семинаров состоит в ознакомлении участников с кросс-культурными аспектами менеджмента, с ролью, которую межкультурная коммуник...полностью>>
'Документ'
науково-методичне забезпечення підготовки органів управління, з’єднань(частин, підрозділів)внутрішніх військ до оперативного (службово-бойового) заст...полностью>>
'Документ'
ты - одинока 19 Изнемогаешь от борьбы… 19 Ты вольно или невольно 0 Ты, обмолвившись, ...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Экономика 4 3 Концепции современного естествознания 1 0 8 4 Зачет 4 Методология и методы психолого-педагогических исследований 1 0 К/р Экз....полностью>>

Екзаменаційні питання (завдання контрольної роботи) з курсу «Регіональна економіка»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екзаменаційні питання (завдання контрольної роботи) з курсу «Регіональна економіка»

 1. Актуальні проблеми регіональної політики України та їх розв’язання.

 2. Балансовий метод у дослідженні регіону.

 3. Використання сучасних комп’ютерних технологій під час вивчення розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку.

 4. Виробничий та науково-технічний потенціал України.

 5. Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України, депресивні території.

 6. Водні ресурси України: оцінка і аналіз сучасних проблем.

 7. Глобальні та регіональні екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення

 8. Графічний метод у дослідженні регіону.

 9. Графоаналітичні методи дослідження у РПС і регіональній економіці.

 10. Джерела інформація про розміщення продуктивних сил і регіональний розвиток. Літературний та порівняльний методи у дослідження.

 11. Економічні основи розвитку регіонів, поняття регіональних ринків.

 12. Економічні, екологічні та соціальні проблеми Західного Полісся.

 13. Етапи формування науки РПС та регіональна економіка у світі та в Україні.

 14. Загальна характеристика національного комплексу України. Економічний потенціал України.

 15. Закони і закономірності розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку.

 16. Зарубіжний досвід проведення регіональної політики.

 17. Земельні ресурси та проблеми їх раціонального використання.

 18. Зміст та трактування поняття «регіон» та сучасні парадигми його дослідження.

 19. Картографічний метод дослідження у регіональні економіці.

 20. Класичне та сучасне трактування поняття «продуктивні сили».

 21. Класичні та сучасні форми територіальної (геопросторової) організації суспільства.

 22. Мета створення і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон України.

 23. Метод енерго-виробничих циклів у регіональній економіці.

 24. Метод моделювання у регіональній економіці.

 25. Метод соціально-економічного районування в регіональній економіці: принципи районування та основні ознаки району.

 26. Методи економічної оцінки природних ресурсів.

 27. Методика вивчення галузевої структури господарства.

 28. Методика виділення виробничо-збутових зон підприємства.

 29. Методика дослідження економічного потенціалу регіону: алгоритм дослідження та основні показники.

 30. Методика комплексного дослідження міжгалузевих господарських комплексів.

 31. Методика комплексного дослідження населення регіону.

 32. Методика комплексного дослідження соціально-економічних районів.

 33. Міжнародні економічні зв’язки України. Участь України у міжнародних і регіональних економічних організаціях.

 34. Місце і роль металургійного комплексу в економіці України. Його структура і територіальна організація.

 35. Основні показники дослідження ринку праці регіону. Методика їх визначення.

 36. Основні форми організації виробництва (комбінування, кооперування, спеціалізація)..

 37. Особливості галузевої та територіальної структури національного комплексу України. Сучасні напрямки реструктуризації економіки України.

 38. Особливості розвитку легкої та харчової промисловості України.

 39. Особливості розвитку лісовиробничого комплексу України.

 40. Паливно-енергетичний комплекс України. Оцінка стану і перспектив виробництва та споживання електроенергії в Україні.

 41. Планування та прогнозування у регіональній політиці регіону.

 42. Показники аналізу розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку: кількісні, якісні, натуральні, вартісні, абсолютні, відносні, нормативні.

 43. Показники природного та механічного руху населення. Методики їх обчислення.

 44. Поняття про метод і методику дослідження. Класичні і сучасні методи дослідження регіональної економіки.

 45. Поняття про районну комплексність та спеціалізацію. Методика визначення показників.

 46. Поняття територіальної структури господарства. Концепція опорного каркасу розселення.

 47. Порівняння існуючих сіток економічного районування території України.

 48. Предмет, об’єкт та завдання науки «Регіональна економіка», її зв'язок з іншими науками.

 49. Принципи розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку, їх практичне значення.

 50. Природно-ресурсний потенціал України, його вплив на розвиток та розміщення виробництва.

 51. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні.

 52. Рівень розвитку соціальної інфраструктури України.

 53. Роль науки і техніки в удосконаленні розвитку і розміщення продуктивних сил.

 54. Система органів управління в регіоні, їх завдання та функції.

 55. Система показників рівня економічного розвитку та рівня життя населення регіону.

 56. Статистичні методи у дослідженні економіки регіону.

 57. Стратегія сталого розвитку продуктивних сил.

 58. Структура агропромислового комплексу та розвиток зв’язків між галузями.

 59. Структура будівельного комплексу. Техніко-економічна специфіка його галузей.

 60. Структура машинобудівного комплексу України. Особливості розміщення та розвитку підприємств машинобудування.

 61. Структура транспортної системи та вплив її на розвиток господарства.

 62. Суспільний і територіальний поділ праці.

 63. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

 64. Сучасний стан та напрямки удосконалення адміністративно-територіального устрою України.

 65. Сучасні засади регіональної політики в Україні.

 66. Сучасні підходи до економічного районування території України

 67. Сучасні підходи до раціональної організації території.

 68. Сучасні стратегічні підходи до регіонального розвитку.

 69. Теориторіальна організація суспільства та її елементи.

 70. Теорії центральних місць.

 71. Теорія “штандарту промисловості” А. Вебера та А. Льоша.

 72. Теорія “штандарту сільського господарства” Й. Тюнена.

 73. Теорія дифузії нововведень.

 74. Теорія полюсів росту.

 75. Територіально-виробничі комплекси та їх компонентна і територіальна структура.

 76. Формування та регулювання регіональних ринків праці.

 77. Туристично-рекреаційний комплекс України.

 78. Характеристика сільського господарства України.

 79. Хімічна промисловість України. Сировинна база та особливості розміщення.

 80. Чинники (фактори) розміщення продуктивних сил, і їх вплив на територіальну організацію суспільства.

 1. Визначення переліку запитань в контрольній роботі

Передостання цифра залікової книжки

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

3

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

5

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

7

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

8

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

0

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Основна література з курсу

“Регіональна економіка”

 1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: УФІМБ, 1997. – 98 с.

 2. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О.Петрика та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 375 с.

 3. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 2000.

 4. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К: Вікар, 2002. – 374 с.

 5. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /С.І. Дорогунцов, Ю.ІФ. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К: КНЕУ, 2000. – 364 с.

 6. Розміщення продуктивних сил: Підручник. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К: “Знання”, КОО, 2002. – 456 с.

 7. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380 с.

 8. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с.

 9. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. – Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. - 420 с.

 10. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

 11. Географічна енциклопедія України: В 3-х т. / Редкол. О.М. Маринич (відповід ред.) та ін. – К.: УРЕ ім.. М. П. Бажана, 1989.

 12. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. – К., 2005.

 13. Зінь Е. Регіональна економ іка. – Рівне, 2007.

Практичне завдання на контрольну роботу з курсу

Завдання 1. Дати комплексну характеристику однієї з областей України за типовим планом:

 1. Склад, географічне положення, рівень соціально-економічного розвитку.

 2. Природні умови і природні ресурси.

 3. Належність до історико-географічного й етнографічного регіону.

 4. Характеристика населення.

 5. Загальна характеристика господарства і галузей його спеціалізації.

 6. Промислові вузли, найбільші міста.

 7. Економічні зв’язки з іншими регіонами України, із зарубіжжям.

 8. Економічні, соціальні, екологічні проблеми.

 9. Перспективи розвитку і шляхи структурної перебудови економіки.

Вибір регіону для проведення комплексної характеристики

Передостання цифра

залікової книжки

Остання цифра номера залікової книжки

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 0

1

АР Крим

Кіровоградська

Херсонська

Житомирська

Полтавська

2

Вінницька

Луганська

Хмельницька

Закарпатська

Рівненська

3

Волинська

Львівська

Черкаська

Запорізька

Сумська

4

Дніпропетровська

Миколаївська

Чернівецька

Івано-Франківська

Тернопільська

5

Донецька

Одеська

Чернігівська

Київська

Харківська

6

Житомирська

Полтавська

АР Крим

Кіровоградська

Херсонська

7

Закарпатська

Рівненська

Вінницька

Луганська

Хмельницька

8

Запорізька

Сумська

Волинська

Львівська

Черкаська

9

Івано-Франківська

Тернопільська

Дніпропетровська

Миколаївська

Чернівецька

0

Київська

Харківська

Донецька

Одеська

ЧернігівськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Араса шевченка 175 річчю Київського університету І 75 річчю географічного факультету присвячується          київ ніка-Центр 2007  

  Документ
  Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Олійника Я.Б. - К., ВГЛ, «Ніка-Центр», 2007.
 2. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 3. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 04 " Економіка підприємства" Рівне 2008

  Документ
  Інформаційний пакет: галузь знань 03.05 „Економіка та підприємництво”, напрям підготовки 03.05.04 “Економіка підприємства”. – Рівне: НУВГП, 2008. – 66 с.
 4. Нформаційний пакет галузь знань 03. 05 „ Економіка та підприємництво" Напрям підготовки 03. 05. 09 " Облік І аудит" Рівне 2008

  Документ
  Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з питань формальностей щодо прийому студентів; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; тривалості навчання; форм та методів
 5. Програма вступного іспиту до магістратури спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

  Документ
  Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.

Другие похожие документы..