Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методическая разработка'
Цель: Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля, к своей Родине. Воспитать чувство ответственности за экологическое состо...полностью>>
'Закон'
Анализируется новейшее трудовое законодательство, регули­рующее заключение трудового договора, временные переводы на другую работу, совмещение профес...полностью>>
'Образовательный стандарт'
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность ...полностью>>
'Документ'
По материалам копий Медицинской карты стационарного больного № 5562 ГУЗ «Пермская краевая клиническая больница № 2 «Институт сердца» на имя Агейчика ...полностью>>

Випуск 2 /2007 2011/ бібліографічний покажчик до 90-річчя одеу інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАЦІ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

В ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ

Випуск 2

/2007 – 2011/

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

ДО 90-РІЧЧЯ ОДЕУ

Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки

2011

УДК 001.815

Праці вчених університету в фондах бібліотеки. Випуск 2 - О.: Ратопринт, 2011. – 82 с.

Укладачі:

Бородіна Ю.А. – зав. відділом бібліотеки

Шумішина І.О. – бібліотекар І категорії бібліотеки

Діденко Т.В. – бібліотекар ІІ категорії

Руденко Т.М. – бібліотекар ІІ категорії

Бібліографічний покажчик містить в собі перелік праць науковців Одеського державного економічного університету за 2007-2011 роки.

Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт.

Бібліографічний опис праць складено згідно діючого ДСТУ.

Всі документи публікуються мовою оригіналу, які представленні в фондах бібліотеки для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва. Запропонований покажчик присвячений 90-річчю університету.

Ювілей у житті навчального закладу, як і окремої людини, – це рідкісна можливість зупинитись на мить, кинути погляд на минуле, віддати належне досягнутому.

В 2011 році свій 90-річний ювілей відзначає Одеський Державний Економічний Університетодин із провідних університетів країни, який має значні досягнення як у минулому, так і в умовах сьогодення.

Сьогодні Одеський державний економічний університет – це сучасний науково-освітній центр Півдня України, який визначається фундаментальністю та системністю знань, поєднанням освіти, науки та інновацій у єдиний комплекс, високим рівнем міжнародних зв’язків.

Бібліотека ОДЕУ є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом Університету.

В 2011 році, до 90-річного ювілею Одеського Державного Економічного Університету, бібліотекою підготовлено бібліографічний покажчик «Праці вчених університету в фондах бібліотеки» - Випуск 2. Дійсний покажчик містить в собі перелік робіт професорського складу за 2007 – 2011 рр. ОДЕУ. Матеріали у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Створений бібліографічний покажчик – це своєрідний підсумок наукової діяльності університету за останні 5 років. Кожна друкована праця, що знайшла своє відображення в покажчику, – це цеглинка, яка в сукупності створює фундамент величної будівлі та називається Знання.

Не в количестве знаний заключается образование, но в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.

Дистервег А.

Кафедра «Банківської справи»

Арутюнян Рузана Разміковна

оцент/

Арутюнян Р. Р. Банківське страхування: аналіз існуючих і необхідних страхових продуктів / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №5(106): 2010. – 275 с.

Арутюнян Р. Р. Механізми взаємодії та співвідношення реального і фінансового секторів економіки / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян; О. В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 35: - 2009. – 475 с.

Арутюнян Р. Р. Причини світової фінансової кризи і шляхи забезпечення стабільності фінансової сфери України в умовах глобалізації / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №9(87): - 2009. – 234 с.

Арутюнян Р. Р. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – ОДЕУ, 2007. – 197 с.

Арутюнян Р. Р. Розвиток організаційно-економічних форм об’єднання банків і страхових компаній в Україні / Р. Р. Арутюнян // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 30: - 2008. - 430 с.

Арутюнян Р. Р. Розвиток фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян; О. В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень:Збірник наукових праць: Вип. 39: - 2010. – 343 с.

Арутюнян Р. Р. Сутність інтеграційної діяльності банків та страхових компаній її причини, види, принципи / Р. Р. Арутюнян // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №6 (62): - 2008. – 271 с.

Арутюнян Р. Р. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку та їх відображення у теорії “ Загальних фінансів ” / Р. Р. Арутюнян; С. С. Арутюнян; О. В Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26: – 2007. – 416 с.

Арутюнян Р. Р. Фінансовий супермаркет і його роль в активізації інвестиційної діяльності регіону / Р. Р. Арутюнян // Вісник соціально-економічних досліджень:Збірник наукових праць: Вип. 25: – 2007. – 410 с.

Добров Віталій Миколайович

/доцент/

Добров В. М. Роль банківського капіталу в діяльності комерційних банків / В. М. Добров // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №12 (49): - 2007. – 199 с.

Добров В. Н. Рэкапитализация банков: необходимость, преимущества, недостатки / В. Н. Добров // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №17 (118). – 2010. – 267 с.

Добров В. М. Управління банківським капіталом в умовах фінансової кризи / В. М. Добров // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №15 (93): - 2009. – 207 с.

Жердецька Лілія Вікторівна

/доцент/

Жердецька Л. В. Вплив кредитної активності банків України на роздрібних ринках на їх фінансові результати / Л. В. Жердецька // Науковий вісник:Науки: економіка, політологія, історія: №13 (114). – 2010. – 224 с.

Жердецька Л. В. Механізм трансфертного ціноутворення в банку: Автореф. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. – ОДЕУ, 2009. – 19 с.

Жердецька Л. В. Механізм трансфертного ціноутворення в банку: Дис. на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. – ОДЕУ, 2009. – 202 с.

Жердецька Л. В. Не структурні моделі оцінки конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг України / Л. В. Жердецька; О. С. Татарова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №12 (90). – 2009. – 248 с.

Жердецька, Л. В. Тенденції розвитку філійної мережі банків України / Л. В. Жердецька; В. М. Кочорба // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №15 (93). – 2009. – 207 с.

Жердецька, Л. В. Ціноутворення в банківській справі [Електронний ресурс]: Підручник (CD-ROM) / Л. В. Кузнєцова; Л. В. Жердецька; В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ. – Атлант, 2008.

Завадська Діана Володимирівна

/доцент/

Завадська, Д. В. Визначення рівня упровадження концепції маркетингу у вітчизняному банку / Д. В.Завадська // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №1 (79). – 2009. – 208 с.

Завадська, Д. В. Дослідження якості обслуговування в банках / Д. В. Завадська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39: - 2010. – 343 с.

Завадська, Д. В. Маркетинг у банку: теорія та методологія: монографія / Д. В. Завадська; Л. В. Жердецька; Л. В. Кузнєцова; В.О.: ОДЕУ. – Атлант, 2010. – 717 с.

Завадська, Д. В. Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу / Д. В. Завадська // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №15 (71). – 2008. – 237 с.

Завадська, Д. В. Формування маркетингової культури в підприємницькій діяльності банку / Д. В. Завадська // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №21 (77). – 2008. – 204 с.

Кузнєцова Людмила Вікторівна

/професор/

Кузнєцова, Л. В. Гроші та кредит [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. / Ред. Л. В. Кузнєцова (CD-ROM). – ОДЕУ, 2009.

Кузнєцова, Л. В. Кредитний менеджмент: навч. посіб. / Л. В. Кузнєцова; В. О.: ОДЕУ. – ОРІДУ НАДУ, 2007. – 322 с.

Кузнєцова, Л. В. Кредитний менеджмент: підруч. / Л. В. Кузнєцова; В. О.: ОДЕУ. – ОРІДУ НАДУ, 2007. - 332 с.

Кузнєцова, Л. В. Маркетинг у банку: теорія та методологія: монографія / Д. В. Завадська; Л. В. Жердецька; Л. В. Кузнєцова; В. О.: ОДЕУ. – Атлант, 2010. – 717 с.

Кузнєцова, Л. В. Облік і аудит в банках [Електронний ресурс]: навч. посіб. / І. І. Столярова; Л. В. Кузнєцова; А. О. Петрова (CD-ROM). – ОДЕУ, 2007.

Кузнєцова, Л. В. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / І. В. Столярова; Л. В. Кузнєцова; А. О. Петрова. – ОДЕУ, 2007. – 340 с.

Кузнєцова, Л. В. Проблеми розвитку сучасного українського суспільства: історичні, політичні та соціально-економічні виміри: матеріали студентської науково-практичної конференції / Ред. Л. В. Кузнєцова; О. П. Русєва. – Атлант, 2010. – 540 с.

Кузнєцова , Л. В. Теоретико-методологічні засади фінансової діяльності банку: монографія / Л. В. Кузнєцова. – Атлант, 2009. – 324 с.

Кузнєцова, Л. В. Фінанси банку: теорія, методологія, управління: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит ” / Кузнєцова Л. В.; науковий консультант М. І. Звєряков. – ОДЕУ, 2009. – 492 с.

Кузнєцова, Л. В. Ціноутворення в банківській справі [Електронний ресурс]: підруч. / Л. В.Кузнєцова; Л. В. Жердецька(CD-ROM): В. О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ. – Атлант, 2008.

Кузнєцова, Л. В. Ціноутворення в банківській справі: підруч. / Л. В. Кузнєцова; Л. В. Жердецька; В. О.: ОДЕУ. – Атлант, 2008. – 320 с.

Няньчук Наталя Юріївна

/доцент/

Няньчук, Н.Ю. Результати антикризових заходів регулювання діяльності банківських установ в Україні / Н. Ю. Няньчук // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №22 (123). – ОДЕУ, 2010. – 230 с.

Няньчук, Н.Ю. Сутність та необхідність стрес-тестування як метода оцінки банківських ризиків / Н. Ю. Няньчук; Д. С. Сороченко // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №19 (97). – ОДЕУ, 2009. – 242 с.

Падалко Тетяна Михайлівна

/доцент/

Падалко, Т.М. До питання створення національної системи гарантування вкладень населення / Т. М. Падалко // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №1 (57), 2008. – 206 с.

Рябініна Людмила Миколаївна

/доцент/

Рябініна, Л. М. Безготівковий та платіжний оборот країни та їхня роль у розвитку її економіки / Л. М. Рябініна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 40. – ОДЕУ, 2010. – 412 с.

Рябініна, Л. М. Готівковий оборот та його роль в економіці України / Л. М. Рябініна; О. П. Русєва // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – 2010. – 343 с.

Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит: учеб. пособ. / Л. Н. Рябинина: И. О. - ОГЭУ. – ЦУЛ, 2008. – 602 с.

Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Л. Н. Рябинина (CD-ROM); И.О. М-во образования и науки Украины. – ЦУЛ, 2008.

Рябініна, Л. М. „Електронні гроші „: жаргонізм чи реальна дійсність / Л. М. Рябініна // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №4 (105). – 2010. – 292 с.

Рябініна, Л. М. Причини кризи ліквідності банківської системи України / О. П. Русєва; Л. М. Рябініна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 37. – В. О. М-во освіти і науки України, 2009. – 342 с.

Рябинина, Л. Н. Проблемы развития теории современных денег: Монография / Л. Н. Рябинина. – УБС НБУ, 2009. – 358 с.

Столярова Іра Іванівна

/доцент/

Столярова, И. И. Возникновение аудита и его развитие в Украине / И.И. Столярова; А.А. Петрова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №18(74). – 2008. – 210 с.

Столярова, І. І. Досвід та результати впровадження МСФЗ в банках України / І. І. Столярова; А. О. Петрова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №23 (101). – 2009. – 205 с.

Столярова, І. І. Облік і аудит у банках [Електронний ресурс]: навч. посіб. / І. І. Столярова; Л. В. Кузнєцова; А. О. Петрова(CD-ROM). – ОДЕУ, 2007.

Столярова, І.І. Облік і аудит в банках: Навчальний посібник / І. І. Столярова; Л. В. Кузнєцова; А. О. Петрова. – ОДЕУ, 2007. – 340 с.

Тарасевич Наталія Вадимівна

/доцент/

Тарасевич, Н. В. Регулювання достатності капіталу як чинника стійкості банківської системи / Н. В. Тарасевич; І. В. Ухлічева // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26. - В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Тарасевич, Н. В. Фінансовий менеджмент у банках [Електронний ресурс]:навч. посіб. / Н. В. Тарасевич(CD-ROM). – ОДЕУ, 2008.

Тарасевич, Н. В. Фінансовий менеджмент у банках: навч. посіб. / Н. В. Тарасевич; В.О. М-во освіти і науки України. – 2009. – 182 с.

Кафедра «Бухгалтерського обліку

та аудиту»

Белінська Ольга Вікторівна

/доцент/

Белінська, О. В. Особливості самостійної роботи студентів-магістрів / О. В. Белінська; Н. П. Ілюхіна; В.О. Однолько // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: матеріали науково-методичної конференції / Кер. М. І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.

Белінська, О. В. Проблемні питання формування показників фінансової звітності / О. В. Белінська; Н. П. Ілюхіна; Т. О. Муренко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26. – В.О. М-во освіти і науки України, ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Квітко Вікторія Анатоліївна

/доцент/

Квітко, В. А. Закон України „Про акціонерні товариства ” та його вплив на облік статутного капіталу та дивідендів / В. А. Квітко; Л. Р. Морщакова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія №10 (111). – 2010. – 227 с.

Квітко, В. А. Питання теорії і практики системи оподаткування цінних паперів / В. А. Квітко // Вісник соціально-економічних дослідження: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 480 с.

Квітко, В. А. Проблеми теорії та практики обліку інших доходів в умовах ринкової економіки / В. А. Квітко; О. В. Макєєва // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип.26. – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Квітко, В. А. Теоретичні питання та діюча практика обліку облігацій / В.А. Квітко; Л. Р. Морщакова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип.35. – В.О. М-во освіти і науки України. – 2009. – 475 с.

Квітко, В. А. Формування навичок педагогічного спрямування в підготовці магістрів / В. А. Квітко // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: Матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. –ОДЕУ, 2007. – 159 с.

Кузіна Зінаїда Володимирівна

/доцент/

Кузіна, З.В. Облік у галузях економіки: навч. посіб. / Ред. В.Ф. Максимова; З.В. Кузіна; та інш. –ЦУЛ, 2010. – 496 с.

Кузіна Руслана Віліївна

/доцент/

Кузіна, Р. В. Викладання курсу професійних цінностей та етики для студентів магістерського рівня підготовки / Р. В. Кузіна // Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.

Лоханова Наталія Олексіївна

/доцент/

Лоханова, Н.О. Напрямки вдосконалення навчального плану підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої економічної освіти: матеріали науково-методичної конференції / Кер. М.І. Звєряков. – ОДЕУ, 2007. – 159 с.

Максімова Валентина Федорівна

/професор/

Максімова, В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: навч. посіб. / В. Ф. Максімова. – Університетська книга, 2008. – 190 с.

Максімова, В. Ф. Контроль інвестиційних процесів на підприємствах України / В. Ф. Максімова; Т. Піцек // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №14 (70). – 2008. – 208 с.

Максімова, В.Ф. Концепція організаційної узгодженості процесів функціональної інтеграції в управлінні підприємством / В. Ф. Максімова; Б. Р. Кауфман // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №11 (67). – 2008. – 236 с.

Максимова, В.Ф. Облік у галузях економіки: навч. посіб. / Ред. В. Ф. Максимова; З. В. Кузіна; Л. М. Стиренко; Т. Г. Степова. – ЦУЛ, 2010. – 496 с.

Максимова, В.Ф. Організація контролю в контексті поглиблення інтеграційних процесів в управління промисловим підприємством / В.Ф. Максимова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 27. – В.О. М-во освіти і науки України, 2007. – 421 с.

Максимова, В. Ф. Пошук підходів до визначення цілей системи внутрішнього контролю / В. Ф. Максимова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №14 (51). – 2007. – 198 с.

Максимова, В.Ф. Принципи оптимізації методичного забезпечення цілісної системи обліку / В. Ф. Максимова // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №24 (125). – В.О. Всеукраїнська асоціація молодих вчених. – ОДЕУ, 2010. – 234 с.

Максимова, В.Ф. Складові системи управління як об’єкти контролю / В.Ф. Максимова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Вип. 22. – В.О. М-во освіти і науки України, 2006. – 414 с.

Максимова, В.Ф. Удосконалення процесів інформаційного забезпечення в управлінні інвестиціями / В.Ф. Максимова; Т.М. Нікуліна; Т.О. Шаровська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 480 с.

Муравська Валентина Вікторівна

/доцент/

Муравська, В.В. Деякі питання обліку процесу збуту / Л. П. Горлова; В. В. Муравська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип.26 . – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Муравська, В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку обліку на підприємствах малого бізнесу / В.Д. Кубік; В.В. Муравська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України, 2010. – 343 с.

Нікуліна Тетяна Миколаївна

/доцент/

Нікуліна, Т.М. Вплив сучасних систем мислення на процес формування державотворення / Т.М. Нікуліна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип.39. – В.О. М-во освіти і науки України, 2010. – 343 с.

Нікуліна ,Т.М. Основні напрямки та переваги сучасних інформаційно-аналітичних систем прогнозування економічних ситуацій / О. В. Нікуліна; Т.М. Нікуліна // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 40. – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2010. – 412 с.

Нікуліна, Т.М. Удосконалення процесів інформаційного забезпечення в управлінні інвестиціями / В.Ф. Максимова; Т.М. Нікуліна; Т.О. Шаровська // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 480 с.

Сиротенко Наталія Анатоліївна

/доцент/

Сиротенко, Н. А. Запаси - об’єкт обліку та контролю: сучасний стан та напрями вдосконалення / Н.А. Сиротенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 36. – В.О. М-во освіти і науки України, 2009. – 358 с.

Сиротенко, Н.А. Методика внутрішнього контролю на основних стадіях руху матеріальних ресурсів / Н.А. Сиротенко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 480 с.

Степова Тамара Григоріївна

/доцент/

Степова, Т.Г. Облік у галузях економіки: Навчальний посібник / Ред. В. Ф. Максімова; З. В. Кузіна; Л. М. Стиренко; Т. Г. Степова. – ЦУЛ, 2010. – 496 с.

Степова, Т.Г. Проблеми питання обліку витрат у ресторанному бізнесі / Т.О. Сафонова; Т.Г. Степова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26. – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Степова, Т.Г. Сучасне становище обліку у будівельному бізнесі / Т.Г. Степова // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України, 2010. – 343 с.

Шерер Ігор Леонідович

/доцент/

Шерер, І.Л. Бонусні знижки у роздрібній торгівлі: проблеми обліку і оподаткування, можливості їх вирішення / О.В. Обнявко; І.Л. Шерер; Є.Л. Зернов //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 30. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 430 с.

Шерер, І.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування продажу товарів з бонусними знижками / І.Л. Шерер; Є.Л. Зернов; О.В. Обнявко // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №15 (52). – 2007. – 191 с.

Кафедра «Іноземних мов»

Борзунова Галина Григорівна

/старший викладач/

Борзунова, Г.Г. Ділова англійська мова на базі дисципліни „Банківська справа ”: Навчальний посібник / Укл. Г.Г Борзунова; К.В. Лесневська; Л. Б. Логачова; Т.Н. Требенко; В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2008. – 222 с.

Керекеша Ольга Владиславівна

/кандидат педагогічних наук/

Керекеша, О.В. Організація самостійної роботи студентів економічних ВУЗів при вивченні іноземної мови професійного спрямування / О.В. Керекеша // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №5 (42). – 2007. – 214 с.

Керекеша, О.В. Розробка і використання комплексного інформаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / О.В. Керекеша // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №8 (64). – 2008. – 262 с.

Кафедра «Іноземних мов

факультету міжнародної економіки»

Мойсеєнко Наталія Григорівна

/доцент/

Мойсеєнко, Н.Г. Основні тенденції розвитку методики викладання англійської мови для спеціальних цілей в Україні на сучасному етапі / Н.Г. Мойсеєнко // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №3 (40). – 2007. – 231 с.

Кафедра «Інформаційних систем

в економіці»

Діордіца Станіслав Григорович

/професор/

Діордіца, С.Г. Інформаційна безпека комп’ютерних систем та напрямки її удосконалення / С.Г. Діордіца // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 29. – В.О. М-во освіти і науки України, 2007. – 243 с.

Діордіца, С.Г. Реалізація імітаційної моделі в управління каналами збуту продукції кондитерських підприємств / С.Г. Діордіца; О.В. Падухевич // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України, 2010. – 343 с.

Орлик Оксана Володимирівна

/доцент/

Орлик, О.В. Аграрний сектор економіки України в умовах членства в СОТ: перспективи та наслідки / О.В. Орлик // Науковий вісник: Науки: економіка, політологія, історія: №4 (105). – 2010. – 292 с.

Орлик, О.В. Оцінка привабливості інвестиційних проектів засобами MS EXCEL / О.В. Орлик // Науковий вісник :Науки: економіка, політологія, історія: №11 (89). – 2009. – 280 с.

Орлик, О.В. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в умовах реформування аграрного сектора економіки / О.В. Орлик // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 38. – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2010. – 404 с.

Степаненко Олена Аркадіївна

/доцент/

Степаненко, О.А. Аналіз показників кредитного ризику комерційного банка з використанням системи моделювання ITHINK / О.А. Степаненко; С.М. Таракановський // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 39. – В.О. М-во освіти і науки України, 2010. – 343 с.

Степаненко, О.А. Кластерний аналіз – як метод сегментації ринку банківських послуг / С.М. Таракановський; О.А. Степаненко // Вісник соціально-економічних наук: Збірник наукових праць: Вип. 31. – В.О. М-во освіти і науки України, 2008. – 480 с.

Степаненко, О.А. Методи прогнозування виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами / О.А. Степаненко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 26. – В.О. М-во освіти і науки України. – ОДЕУ, 2007. – 416 с.

Степаненко, О.А. Управління економічними ризиками складних проектів у системі АККОРД-EXCEL / С.М. Таракановський; О.А. Степаненко; О.І. Мацків // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць: Вип. 36. – В.О. М-во освіти і науки України, 2009. – 358 с.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

    Документ
    Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
  2. Володимир Мельниченко Шевченківська Москва

    Документ
    Володимир Мельниченко — доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки України, член Національної спілки письменників України і Спілки письменників Росії, автор понад 40 книг з історичної політичної і

Другие похожие документы..