Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Статья 5 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 22.10.2004 определяет состав Архивного фонда Российской Федерации:...полностью>>
'Документ'
(Подготовлено на основе материала: Приходько Т. Юрий Любимов в Доме русского зарубежьяим. А. Солженицына  Дом русского зарубежья им. Александра Солж...полностью>>
'Закон'
1.1. Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає...полностью>>
'Документ'
Понятие распределения объединяет регулирование всех производственных мероприятий, направленных на перемещение продукта в пространстве и времени от ме...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _______________№ __________

м.Маріуполь

Щодо створення нової юридичної

особи комунальної установи

«Маріупольська станція швидкої

медичної допомоги»

Згідно зі ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити нову юридичну особу комунальну установу «Маріупольська станція швидкої медичної допомоги»

2. Затвердити:

2.1. Статут комунальної установи «Маріупольська станція швидкої медичної допомоги» (додаток 1).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту охорони здоров’я, екології (Смотров) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Палія Л.П.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

СТАТУТ

Комунальної установи

« Маріупольська Станція

швидкої медичної допомоги»

.

м. Маріуполь

 1. 1.Загальні зведення

1.1. Комунальна установа « Маріупольська станція швидкої

медичної допомоги» (надалі – Станція) є міською лікувально-профілактичною установою, перереєстрованою у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми з комунальної установи «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги», зареєстрованого рішенням виконкому міської ради народних депутатів від 18.12.96 р. № 345/3 , правонаступником, якого є.

1.2.Установа заснована на власності Маріупольської міської

громади, від імені й в інтересах якої права суб'єкта комунальної власності здійснює Маріупольська міська рада.

1.3.Установа є юридичною особою по законодавству України, має право відкривати розрахунковий, валютний і інший рахунки в органах Держказначейства, має самостійний баланс, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням.

1.4.Установа здобуває права юридичної особи з дня державної реєстрації.

1.5.Установа входить у систему МОЗ України, підкоряється Управлінню охорони здоров'я Маріупольської міськради.

1.6.Установа для досягнення цілей своєї статутної діяльності вправі від свого імені робити угоди, здобувати майнові й особисті немайнові права і нести обов'язку, бути позивачем у суді, арбітражному і третейському судах.

1.7.Держава не відповідає по зобов'язаннях Установи, так само як і Установа не відповідає по зобов'язаннях держави.

Установа не відповідає по зобов'язаннях засновника, так само як і засновник не відповідає по зобов'язаннях Установи.

Засновник несе відповідальність тільки в межах свого внеску.

1.8.Установа самостійна планує свою виробничу діяльність, а також соціальне забезпечення трудового колективу Установи.

1.9.Установа в порядку, установленому законодавством України і відповідно до цілі і предмету діяльності, визначеним дійсним Статутом, має право:

- наймання фахівців і обслуговуючого персоналу ;

- приймати на роботу і залучати як консультантів українських і іноземних громадян ;

- здійснювати з організаціями, що співробітничають, фірмами, підприємствами і громадянами переписування, телеграфну, телефонну й інші види зв'язку ;

- реалізовувати продукцію, а дорівнює споживати продукцію і послуги за цінами і тарифами, обумовленим кон'юнктурою ринку ;

- надавати платні послуги згідно діючого законодавства;

- закуповувати для соціальних нестатків свого колективу за рахунок засобів Установи автотранспорт, медичну техніку, препарати.

1.10.У структуру Установи входять станція швидкої медичної допомоги з п'ятьма підстанціями в кожному районі міста.

- Жовтнева підстанція швидкої медичної допомоги, розташована за адресою: 87506 , м. Маріуполь, вул. Бахмутська 20 а ;

 • Іллічівська підстанція СМП, розташована за адресою: 87502,

м. Маріуполь, пров. Прокатний 17;

 • Орджоникідзівська підстанція СМП, розташована за адресою : 87502,

м. Маріуполь, Менделєєва 9 ;

- Східна підстанція СМП, розташована за адресою : 87557, м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 211/335 ;

 • Приморська підстанція СМП, розташована за адресою 87530,

м. Маріуполь, Кронштадська 11;

1.11.В установі проходять інтернатуру лікарі, практику студенти Донецького державного медичного університету.

1.12.Юридична адреса Установи: 87506 , м. Маріуполь,

вул. Бахмутська 20а.

 1. Мета, задачі і предмет діяльності Установи.

2.1.Основною метою діяльності Установи є організація і надання своєчасної, доступної, якісної, екстреної швидкої і невідкладної медичної допомоги, населенню міста і прилягаючих районів на догоспитальному етапі із застосуванням сучасних методів лікування, наступність у наданні екстреної медичної допомоги з амбулаторно-поліклінічними і стаціонарними установами міста.

2.2.Задачами Установи є:

- надання в максимально короткі строки, після отримання виклику, екстреної медичної допомоги пацієнтам визначеної території обслуговування на догоспітальному етапі.

- транспортування в лікувально-профілактичні заклади хворих, потерпілих, породіль та новонароджених, які потребують екстреної медичної допомоги.

- участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

- розвиток та удосконалення організаційних форм та методів надання екстреної медичної допомоги населенню, впровадження сучасних медичних технологій, підвищення якості роботи медичного персоналу.

- створення й організація роботи невоєнізованих формувань бригад

швидкої медичної допомоги в складі бригад швидкого реагування для

організації екстреної медичної допомоги в системі медицини катастроф;

- проведення методичної, організаційної і консультативної допомоги лікувально-профілактичним установам з питань надання екстреної медичної допомоги;

- удосконалювання оперативності надання екстреної медичної допомоги;

- своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

- соціальний розвиток колективу;

- гігієнічне виховання населення і пропаганда здорового способу життя.

2.3.Станція швидкої медичної допомоги забезпечує екстрену медичну допомогу усім хворим, що звернулися, і потерпілим, для чого здійснює:

- тісну взаємодію з іншими лікувально-профілактичними установами і службами охорони здоров'я міста в наданні екстреної медичної допомоги населенню ;

- своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій ;

- дотримання санітарних норм і правил експлуатації устаткування й апаратури, а також вимог санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів;

- раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних

ресурсів ;

- безперебійне постачання необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення ;

- дотримання персоналом норм етики і деонтології ;

- дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки ;

- придбання, перевезення, збереження, відпустку, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, здійснюються після одержання ліцензії у встановленому порядку.

 1. Спеціалізація, організаційна структура Станції.

3.1 Станцію очолює головний лікар, який несе персональну

відповідальність за всі види її діяльності.

3.2.Установа у своєму складі містить станцію швидкої медичної допомоги з п'ятьма підстанціями в кожнім районі міста.

3.3.Станція швидкої медичної допомоги містить:

- Жовтневу підстанцію ШМД

- Східну підстанцію ШМД

- Іллічівську підстанцію ШМД

- Приморську підстанцію ШМД

- Орджоникідзівську підстанцію ШМД

3.4.Установа здійснює зовнішні зв'язки:

- з лікувально-профілактичними установами міста (консультація, госпіталізація)

- з обласною Станцією швидкої медичної допомоги.

3.5.Організаційна структура Установи і режим роботи.

3.5.1.Догоспітальний етап - надання екстреної медичної допомоги потерпілим і хворим з раптовими захворюваннями цілодобово, у тому числі по підстанціях ШМД.

Жовтнева підстанція швидкої медичної допомоги:

1-я Кардіологічна 8.30 – 8.30

2-я Кардіологічна (БІТ) 9.00 – 9.00

3-я Реанімаційна (БІТ) 8.00 – 8.00

4-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

5-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

6-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

7-я Кардіологічна 8.00 – 8.00

8-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

9-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

10-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

11-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

12-я Загальнолікарська 7.00 – 7.00

13-я Психіатрична 7.00 – 7.00

14-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

15-я Фельдшерська 9.00 – 9.00

Усього лікарських бригад 13, фельдшерських – 1,5

Іллічівська підстанція швидкої медичної допомоги

17-я Загальнолікарська (БІТ) 8.00 – 8.00

18-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

19-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

20-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

21-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

22-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

23-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

Усього лікарських бригад 7.

Орджоникідзівська підстанція

24-я Загальнолікарська (БІТ) 9.00 – 9.00

25-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

26-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

27-я Загальнолікарська 9.00 – 9.00

28-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

29-я Загальнолікарська 8.00 – 8.00

Усього лікарських бригад – 6

Східна підстанція

30-я загальнолікарська 8.00 – 8.00

31-я загальнолікарська 8.00 – 8.00

32-я загальнолікарська 9.00 – 9.00

33-я загальнолікарська 8.00 – 20.00

Усього лікарських бригад – 4

Приморська підстанція

34-я загальнолікарська (БІТ) 8.00 – 8.00

35-я загальнолікарська 8.00 – 8.00

36-я загальнолікарська 9.00 – 9.00

37-я загальнолікарська 8.00 – 20.00

Усього лікарських бригад – 3,5

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

  1. Станції створюються в містах та сільських адміністративних районах.

У залежності від кількості населення, що проживає на території обслуговування, станції поділяються на категорії:

- 5 категорія - станції , що обслуговують до 50 тис. населення;

- 4 категорія: - станції , що обслуговують від 51 до 200 тис. населення;

- 3 категорія - станції, що обслуговують від 201 до 500 тис. населення;

- 2 категорія - станції, що обслуговують від 501 тис. до 1 млн. населення;

- 1 категорія - станції, що обслуговують від 1 млн. до 2 млн. населення;

 • некатегорійні - станції, що обслуговують понад 2 млн. населення.

Станції обласних центрів та м. Севастополя є організаційно-методичними закладами служб швидкої медичної допомоги відповідних адміністративних територій.

Категорійність станції, яка є організаційно-методичним центром служби швидкої медичної допомоги підвищується на 1 категорію.

  1. Для забезпечення встановлених термінів прибуття виїзних бригад швидкої медичної допомоги до місць виклику у складі Станції створюються підстанції (відділення) швидкої медичної допомоги на правах структурних підрозділів.

Кількість підстанцій (відділень), а також зона їх обслуговування визначається і затверджується органами управління охорони здоров’я адміністративної території.

Критеріями визначення меж зони обслуговування підстанцій (відділень) є довжина найдовшого маршруту (радіусу), що орієнтовно становить 8-10 км та забезпечує 15-ти хвилинну транспортну доступність.

Зона обслуговування Станції не обов’язково може співпадати з існуючим адміністративно-територіальним поділом. Рішення з цього питання виноситься органом держаної виконавчої влади.

  1. Загальна кількість бригад визначається, виходячи з потреб, але не менше ніж 1,0 бригада на 10 тис. міського населення та 0,75 бригади на 10 тис. сільського населення.

У структурі Станції виділяють 2 види бригад - лікарські і фельдшерські. Кількість лікарських та фельдшерських бригад визначається головним лікарем станції в залежності від умов та нагальних потреб.

Лікарська бригада працює в складі лікаря, фельдшера, медичної сестри, водія, її очолює лікар зі спеціалізацією “медицина невідкладних станів”. Фельдшерська бригада працює в складі фельдшера, медичної сестри, водія, її очолює – фельдшер.

  1. Спеціалізовані психіатричні бригади швидкої медичної допомоги функціонують у складі Станції або спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (диспансер, психіатрична лікарня).

  2. Бригади Станції є бригадами постійної готовності першої черги медичних формувань Державної служби медицини катастроф.

  3. Особовий склад виїзних бригад швидкої медичної допомоги повинен мати відповідний рівень професійної та фізичної підготовки для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам на догоспітальному етапі і бути здатним працювати в екстремальних умовах.

  4. Для виконання основних завдань та функцій у складі Станції створюються:

   1. Оперативний відділ (диспетчерська) по прийому звернень по швидку медичну допомогу та передачі викликів виїзним бригадам швидкої медичної допомоги для виконання.

   2. Підрозділ обліку вільних ліжок у лікувально-профілактичних закладах та регулювання потоку екстреної госпіталізації пацієнтів (відділ госпіталізації).

   3. Відділ експлуатації автоматизованої системи управління.

   4. Консультативно-інформаційна служба для консультування населення з невідкладних медичних питань.

   5. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

   6. Підрозділ спеціального та спеціалізованого санітарного автотранспорту з парком санітарних та інших автомашин в залежності від місцевих умов.

   7. Апарат управління та допоміжні обслуговуючі служби згідно з діючими нормативами та обсягами роботи.

   8. Аптечне відділення (пункт).

   9. Пункт (комора) для поповнення виїзних бригад.

4.7.10.Пост дезінфектора.

4.7.11.Централізоване стерилізаційне відділення.

4.7.12. Відділ бухгалтерського обліку, економіки та фінансової звітності т

4.8. Для забезпечення систематичної підготовки медичних працівників та водіїв санітарного автотранспорту з питань надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі Станція організовує спеціальні навчальні класи.

4.9.Для виконання контрольних та господарських функцій на Станції виділяється автотранспорт без спеціального пофарбування і обладнання із розрахунку: 1 автомашина відповідно кількості викликів до 75 тис. на рік, на станціях з числом виїздів від 75 до 500 тис. на рік виділяються 2 автомашини. У подальшому на кожні 250 тис. викликів на рік передбачається виділення 1 автомашини.

5. ПРАВА

Станція має право:

5.1.Відмовляти населенню у викликах, які за суттю є необґрунтованими для станції швидкої медичної допомоги згідно з її профільністю та передавати, при потребі, ці виклики в амбулаторно-поліклінічні заклади.

  1. Направляти виїзні бригади швидкої медичної допомоги тільки до меж вогнища ураження, яке становить загрозу для життя або здоров’я членів бригад. Пацієнтів з цих вогнищ зобов’язані доставляти до місця знаходження бригад спеціальні рятувальні служби.

  2. Госпіталізувати пацієнтів у разі загрози їх життю у найближчий лікувально-профілактичний заклад, незалежно від наявності вільних ліжок, підпорядкованості та форм власності.

  3. Вимагати від лікувально-профілактичних закладів надавати інформацію про ліжковий фонд.

  4. У разі виникнення надзвичайних ситуацій із загрозою життю чи здоров’ю людей мобілізувати та направляти, в тому числі в інші регіони України, своїх працівників для участі в ліквідації медико-санітарних наслідків.

  5. Проводити роботу і взаємодіяти з державними і недержавними установами для планування і проведення заходів щодо подання екстреної медичної допомоги.

  6. Здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству і не позначаються негативно на виконанні її основних завдань.

 1. Керування установою.

6.1.Власник, в особі Маріупольської міськради, здійснює свої права по керуванню Установою чи безпосередньо через уповноважені їм органи.

6.2.Власник має право:

- вносити зміни і доповнення в Статут;

- проводити ревізію фінансово-господарської діяльності Установи і затверджувати його звіт;

- приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію Установи, призначати ліквідаційну комісію.

6.3.Установу очолює головний лікар, що діє на основі єдиноначальності.

Головний лікар призначається на посаду і звільняється з посади

розпорядженням міського голови.

6.4.Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади відповідно до законодавства головним лікарем за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування установи.

6.5. Головний лікар самостійно веде прийом і звільнення штатних співробітників і лікарських працівників, без доручення діє від імені Установи, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, установах, у встановленому Законом порядку, вершить усякого роду угоди й інші юридичні акти.

Правом підпису від імені Установи володіє головний лікар і уповноважені їм особи.

Головний лікар підзвітний Власнику і управлінню охорони здоров'я

міськради і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності Установи.

6.6.Оперативне керування Установою здійснює управління охорони здоров'я міськради.

7. Трудовий колектив Установи

7.1. Трудовий колектив Установи складають усі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а так само інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.

7.2. Трудовий колектив Установи:

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу ;

- визначає порядок і затверджує перелік надання працівникам Установи соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує раціоналізаторську і винахідницьку діяльність.

7.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами і його виборним органом-профкомом , члени якого обираються таємним голосуванням на зборах трудового колективу терміном на 2 роки не менш чим 2/3 голосів. Члени виборного органа не можуть бути звільнені з роботи переведені на іншу посаду з ініціативи адміністрації Установи без згоди профкому.

7.4 Виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з адміністрацією, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором. Сторони, що укладають колективний договір, не менш двох разів у рік

звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

8.Майно, фонди і прибуток Установи.

8.1. Майно Установи складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі.

8.2. Майно Установи утворюється за рахунок:

- майна власника, переданого в керування Установи;

- бюджетного фінансування;

- доходів, отриманих від реалізації платних послуг відповідно до предмета діяльності Установи у випадках, якщо це дозволено чинним законодавством;

- безоплатних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, громадян, у тому числі іноземних юридичних осіб і громадян ;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

8.3. Установа не має право без дозволу Власника відчужувати майно установи, списувати його, або здавати в оренду.

9.Господарська, економічна і соціальна діяльність

Установи.

9.1. Установа самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, що робляться, і на вироблену роботу.

9.2. Установа здійснює розрахунки як у безготівковому порядку через кредитні установи, так і готівкою відповідно до правил, затвердженим Національним банком України.

9.3.Усі виробничо-господарські відносини Установи з державними кооперативними та іншими організаціями здійснюються на договірних засадах.

9.4.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя, здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу зважуються трудовим колективом.

9.5.Установа зобов'язана забезпечити для всіх працюючих у ньому безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збиток, заподіяний їхньому здоров'ю і працездатності.

9.6.Установа представляє для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день і інші пільги відповідно до чинного законодавства.

9.7.Установа самостійна визначає фонд оплати праці відповідно до чинного законодавства України.

9.8.Трудові доходи найманих робітників Установи визначаються трудовим договором відповідно до законодавчих актів України.

9.9.Мінімальний розмір оплати праці найманих робітників не може бути менш установленого Законом України « Про оплату праці».

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1Відповідальність за своєчасність і якість виконання Станцією визначених цим Положенням завдань і функцій покладено на головного лікаря Станції.

10.2Ступінь відповідальності інших працівників Станції визначається посадовими інструкціями.

11.Бухгалтерський облік і фінансова звітність Станції

11.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе головний лікар Станції відповідно до законодавства.

11.2. Бухгалтерський облік та фінансову звітність Станції здійснює відділ бухгалтерського обліку, економіки та фінансової звітності.

11.3. Станція самостійно

- визначає облікову політику установи;

- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених чинним законодавством;

- розробляє систему і форму внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

- затверджує правила документу обороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

11.4. Головний бухгалтер :

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку установи.

12.Припинення діяльності Установи

12.1.Припинення діяльності Установи виконується шляхом реорганізації ( злиття , приєднання , розділ , виділення , перетворення ) чи ліквідації.

12.2.Реорганізація Установи виконується за рішенням Власника.

При реорганізації Установи вся сукупність прав і обов'язків переходить до її правонаступника.

12.3.Установа ліквідується :

- за рішенням Власника ;

- на підставі рішення арбітражного суду по представленню органів, що контролюють його діяльність, у випадках систематичного чи грубого порушення їм законодавства.

12.4.Ліквідація Установи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною ліквідатором (Власником, арбітражним судом).

12.5.Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права по керуванню справами Установи. Ліквідаційна комісія в 3-х денний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію в засобах масової інформації з указівкою терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Установи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, уживає заходів до оплати боргів Установи третім обличчям, а також його Власнику, складає ліквідаційний баланс і надає його Власнику на затвердження.

12.6.Претензії кредиторів до ліквідованої Установи задовольняються з його майна. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетом.

Претензії, незадоволені за браком майна вважаються погашеними.

12.7.Майно, що залишилося після задоволення всіх претензій передається Власнику.

12.8.Установа вважається припинившою свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Маріупольська міська рада від 21. 06

  Документ
  З метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста Маріуполя, сприятливих для життєдіяльності людини, керуючись ч.
 2. Маріупольський навчально-виховний комплекс "гімназія-школа" №27 стилістика української мови збірник-посібник зі спецкурсу (для учнів одинадцятих класів)

  Документ
  Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває в постійному взаємозв’язку й розвитку. Мова існує для передачі суспільно значущого процесу мислительної діяльності.
 3. 1. вступ. Аграрна реформа в україні

  Документ
  В структуру Української академії аграрних наук входять: Президія (в т.ч. бюро Президії, члени Президії, радники Президії), секретаріат, науково-організаційне управління, а також 8 відділень (див.
 4. Удк 32+329. Д67 ббк 66. 2(4 Укр)+76

  Документ
  Це видання є логічним продовженням першої, офіційно забороненої в Україні та засудженої до знищення (!) книги «Донецька мафія. Антологія». Але Правду знищити неможливо, вважають ініціатори проекту «Мафія в Україні» і пропонують українським
 5. Української держави (1)

  Книга
  Рецензенти: д-р юрид. наук, проф. М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст. наук, проф. О.В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України); д-р юрид.

Другие похожие документы..