Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Данные предприятия в своем технологическом процессе используют такие вещества, как креозот, хлор, различного рода альдегиды. Часто идут выбросы в атм...полностью>>
'Документ'
Информация согласно протокола № 1 пункта 2.6.1. заседания Антинаркотической комиссии ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года поясняем следующее: в муниципаль...полностью>>
'Конкурс'
Учителя предметники в системе работают с учащимися, мотивированными на учёбу. Все имеют планы работы, целью которой является создание условий для выя...полностью>>
'Документ'
В вязи с тем, что в последнее десятилетие по проблеме вирусных гепатитов (ВГ) произошли существенные изменения в представлении об этиологии, патогене...полностью>>

Звіт про роботу Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків дуііші за 2008 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт

про роботу

Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків ДУІіШІ

за 2008 рік.

І. Загальна частина.

Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Державного університету інформатики і штучного інтелекту (керівник Центру доц. Козловський І.А., який водночас очолює Донецьке обласне відділення Української асоціації релігієзнавців) протягом 2007 року діяв згідно з „Положенням про Центр РД та МДС ДонДІШІ”, яке затверджено ректором ДонДІШІ проф. Шевченко А.І. 07.09. 2001 р.

Центр створено з метою підвищення якості підготовки студентів, аспірантів та викладачів факультету філософії і релігієзнавства, проведення наукових релігієзнавчих досліджень як в Україні, так і за кордоном і встановлення постійно діючих внутрішніх та міжнародних духовних та наукових контактів, прийняття участі у заходах по забезпеченню реалізації державної політики стосовно релігії, церкви та віруючих; виховання співробітників, студентів та широких верств населення у дусі толерантності до віруючих різних конфесій та невіруючих; проведення правозахисної роботи по реалізації права громадян на свободу совісті тощо.

Виходячи із завдань Центру та поєднуючи їх з завданнями Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, діяльність Центру у звітний період розвивалась у таких напрямках:

 1. Науково-дослідний та організаційний напрямок:

а) В рамках діяльності Центру реалізовувалися і завдання Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців (голова ДОВ УАР Козловський І.А. та його молодіжної секції ( Голова секції – к.і.н. Луковенко І.Г.). На 01.01.2008 р. ДОВ УАР нараховує 86 члена. У звітний період було проведено 36 засідань ДОВ УАР (для засідань ДОВ УАР призначено четвер кожного тижня). У рамках цієї діяльності постійно проходило обговорення різних релігієзнавчих проблем, наукових доповідей, лекцій, проводились зустрічі з провідними науковцями, лідерами та представниками різних конфесій тощо.

б) Центр організовував та приймав участь в організації і проведенні в м. Донецьку на базі ДонДІШІ:

- ХХІІІ та XХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, які традиційно проводяться у ДУІ і ШІ (травень та листопад 2008 р.);

- VІ Міжвузівської обласної наукової конференції „Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистості” (жовтень 2008 р.);

Члени Центру були постійними учасниками як наукових проектів, так і конференцій, які проходили в Україні (м.м. Донецьк, Харків, Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава тощо). Членами Центру було підготовлено 46 статей та монографій для різних наукових видань.

У 2008 році в рамках наукових досліджень Центру

- продовжена робота над монографією І.А. Козловського „Церква Христова в США та Україні”;

- підготовлено до друку і видано довідник „Релігійна палітра Донеччини” під редакцією д.т.н. ректора ДУІ і ШІ проф. Шевченка А.І та доц. Козловського І.А. Робочу групу очолював к.і.н. Луковенко І.Г.

- підготовлено до друку і видано 4 книги з класичної йоги, які підготував І.А. Козловський, а саме: „Прана – енергія життя”, Таттва шуддхі садхана”, „Бінду вісарга садхана” та „Прана, теджас и оджас – тріумвірат життєвих енергій”.

- підготовлено та видано збірку виступів Козловського І.А. у християнських церквах 2005-2007р.р. „...Ось я, пошли мене”(Ісая 6:8) т.1 Д. „Вебер”, 2008р. 442с.

- розпочата робота над монографіями, підручниками, довідковими виданнями, які готує керівник Центру А.І. Козловський:

 • „Асирійська Церква Сходу”;

 • „Єзидизм”;

 • „Суфізм”;

 • „Індуізм”;

 • „Копти”;

 • „Ісламознавство” (підручник для вищих навчальних закладів), разом з Ісмагіловим С.В.;

 • „...Ось я, пошли мене” т. 2

 • „Йога-тантра”;

 • „Тратака садхана”;

 • „Бодхімандала”;

 • „Янтар-йога”;

 • бл. 30 статей до релігієзнавчої енциклопедії, що готується Інститутом філософії ім.. Г. Сковороди НАН України.

Протягом 2008 року Центр проводив постійний аналіз:

 • ситуації, яка має місце у православ’ї на Донеччині (у тому числі і такої, що склалася у Донецько-Маріупольскій єпархії УПЦ КП);

 • ситуації у мусульманському середовищі регіону;

 • діяльності іноземних місіонерів та зарубіжних релігійних центрів у Донецькій області;

 • діяльності традиційних протестантських та католицьких (УГКЦ та РКЦ) церков;

 • діяльності іудейських громад та інших організацій.

Центр постійно співпрацює з всеукраїнською газетою „Україна козацька”, яка друкує матеріали, що надходять з Центру.

Центр також постійно допомагає у підготовці студентів, магістрів і аспірантів ДУІ і ШІ, організовуючи для них відповідні можливості.

При Центрі розпочата робота збору матеріалів для майбутнього Музею релігій ДУІ і ШІ.

Центр підготував 15 аналітичних записок стосовно тих чи інших питань релігійного життя на запит відділу у справах релігій Донецької облдержадміністрації, місцевих органів влади та різних релігійних організацій.

 1. Напрямок виховання толерантності у населення та налагодження міжконфесійних стосунків.

Діяльність Центру була також спрямована на виховання толерантності та налагодження міжконфесійних стосунків у різних формах:

- Проведення духовних семінарів для викладачів і співробітників ДУІіШІ;

- Проведення „круглих столів” та дискусій за участю представників різних конфесій;

- Постійна участь в радіопередачах у спільній програмі ДУІіШІ та Донецької обласної радіотелекомпанії під назвою „Духовна пристань”;

- Постійна участь у телепередачах у спільній програмі ДУІіШІ та Донецької обласної телерадіокомпанії під назвою „Козацька пристань” (особливо в тих, які були присвячені питанням релігії).

- Постійні виступи на різних телеканалах (Донецьке обласне телебачення, „27 канал”, „Регіон”, ТРК „Україна”, „Інтер”, „Новий канал”, 1-й муніципальний тощо);

- Постійні виступи в обласних світських та конфесійних засобах масової інформації на тему толерантності у духовній сфері;

- Участь в діяльності Ради церков і релігійних організацій Донеччини.

- Організація контролю за дотриманням договору під час богослужбової діяльності громадами УПЦ-КП, УГКЦ, незалежної православної громади, які використовують Храм-лабораторію ДУІ і ШІ.

 1. Міжнародний напрямок.

Центр постійно і активно співпрацює з різними науковими, освітніми та релігійними центрами (США, Росія, Польща, Велика Британія, Німеччина, Італія, Бразилія, Японія, Ізраїль, Йорданія тощо).

У 2008 р. по запрошенню Центру і в рамках навчального процесу у ДУІіШІ працювали групи іноземних фахівців, а саме:

- у березні 2008 р. – група викладачів та студентів з Хардінгського університету (м. Сьорсі, шт. Арканзас, США) на чолі з доктором Баддом Х. Хібертом. Ця група працює в інтерактивному семінарі з студентами ДУІ і ШІ з 2003 року;

- у квітні 2008 року – представники міжнародної організації „Character International” ( м. Даллас, шт. Техас, США), які працюють з студентами ДУІіШІ з 2003 року;

- протягом 2008 року Центр відвідали близько 50 священнослужителів та духовних лідерів з різних країн (Великобританія, США, Корея, Китай, Іран, Йорданія, Польща, Данія тощо);

- завдяки зусиллям Центру налагоджено зв’язки з Міжнародним університетом Св. Климента і здійснено з цією метою подорож до Йорданії (лютий 2008р.) Керівника Центру Козловського І.А. разом з ректором ДУІ і ШІ проф. Шевченко А.І.

4) Духовно-виховний напрямок.

Центр, виходячи із своїх завдань, приймав у звітний період активну участь у духовно-виховних заходах та проектах, а саме:

- проведення щоп’ятниці духовних семінарів для викладачів та співробітників ДУІіШІ (відповідальний керівник семінарів Козловський І.А.);

- організація роботи „Школа духовного лідерства” для молоді і студентства;

- організація роботи Донецької обласної громадської культурологічної організації „Центр Діскавері” (Президент Козловський І.А.);

- організація і реалізація проекту VІ Міжнародного літнього табору „Школа духовного лідерства” у липні 2008 р. (Єгипет, Червоне море);

- робота обласного Центру японської культури „Аматерасу” (керівник Гераськов С.В.);

- робота афро-американського клубу (керівник Андросова В.І.);

- робота школи йоги (керівник Андросова В.В.);

- робота історичного клубу „Тортуга” (керівник Губарєв В.К.);

- робота арабського клубу (керівник Ісмагілов С.);

- робота пісенної групи автентичного та духовного співу „Майстерня пісні” (керівник Косенко Г.О.).

Зусиллями Центру продовжується розширення Бібліотеки релігієзнавчої культури, яка нараховує близько 4 тисяч примірників.

Центр опікується лабораторією релігієзнавчих досліджень та міжконфесійних стосунків та приміщенням Храму на честь Різдва Ісуса Христа, який побудовано з метою духовного виховання студентів та співробітників ДУІ і ШІ, також для організації релігієзнавчої практики у межах навчального процесу.

ІІ. Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної ситуації і державно-церковних відносин у Донецькій області у 2008 році.

1. Релігійна мережа, основні тенденції та перспективи розвитку.

На території Донецької області станом на 1 січня 2009 року з правом юридичної особи діє 1556 релігійних організацій, а саме: 1490 релігійних громад, 20 релігійних центрів і управлінь, 10 монастирів, 1 лавра, 23 місії, 1 братство, 11 вищих духовних навчальних закладів. У 2008 році релігійна мережа зросла на 64 юридичну особу, що є 91,4, % в порівнянні з 2007 роком (у 2007 році зареєстровано – 70 юридичних осіб, у 2006 році - 66). При цьому ускладнення релігійної мережі на Донеччині продовжує зростати і нараховує 49 конфесійних напрямків.

95,5 % всіх релігійних організацій області складають християнські конфесії. В області також діють 22 мусульманських, 18 іудейських, 11 буддійських релігійних організацій, 7 релігійних громад міжнародного товариства свідомості Крішни, 4 релігійні громади Всесвітньої чистої релігії, 2 релігійні громади «Наука Розуму» та по одній релігійній громаді РУНВіри, Церкви Нового Єрусалиму, індуістського тантризму та Церкви Останнього Заповіту (Віссаріонівці).

На Донеччині продовжують свою діяльність послідовники бахаїзму, Церкви Об’єднання (муністи), Саї-Баби, Трасцедентальної Медитації (ТМ), Фалунь-Гун, Церкви Саєнтології, послідовників Ошо Радніша, Майстра Сія-Сіясвіт тощо, які не вирішили питання набуття прав юридичної особи або зареєстровані як громадські організації та в своїх статутах уникають будь-які згадування про релігію, віровчення або особливі погляди на життя.

У Донецькій області зареєстровано 10 монастирів (7 – УПЦ, 2 УГКЦ, 1- УПЦ-КП, 1 - буддійський) та 1 лавра (УПЦ).

Святогірську Свято-Успенська Лавра (УПЦ) щомісяця відвідують десятки тисяч паломників з України, Росії, Білорусі. Святогірська Лавра веде широку духовно-просвітницьку, соціальну та благодійну діяльність. При монастирі діє свічний завод та підприємство для виготовлення аудіо та відео касет, поліграфічних виробів та ікон. Планується відкриття спеціального центру для паломників, в якому для дітей будуть проводитися бесіди з історії Церкви та рідного краю, а також буде працювати православний відео лекторій. Очолює Лавру єпископ Святогірський Арсеній (Яковенко).

Продовжує свою діяльність жіночий монастир на честь чудотворного образу Касперовської ікони Божої Матері, який було відкрито у 1997 році в місті Макіївці. Жіноча обитель утворилась на місці старої психіатричної лікарні. На сьогоднішній день, крім Свято-Одигиєвського монастирського храму, на території обителі діє освячений в 2004 році храм на честь Касперовської ікони Божої Матері, а також храм на честь Святого Апостола і Євангеліста Іоанна, храм Святого Хрестителя Господня Іоанна й побудований в 2006 році храм на честь Святителя Інокентія Херсонеського. Намісниця Свято-Касперовської обителі - схіігуменя Марія (Воропаєва). На цей час в монастирі 60 послушниць - це молоді дівчата від 14 до 20 років. Духовником Монастиря є монах Святогірської Свято-Успенської Лаври архімандрит Серафим (Лаврик), особисте піклування про монастир несе вікарій Донецької єпархії, єпископ Макіївський Варнава (Філатов).

У селі Сергіївка Слов’янського району діє жіночій монастир на честь Сергія Радонезького Горлівської єпархії УПЦ. В обителі є два храми – Преподобного Сергія Радонезького та Мученика Віктора, а також келійний корпус та трапезна. У монастирі проживають 30 насельниць. Свято-Сергіївський монастир очолює ігуменя Феодосія (Мельникова).

У селі Микільське Волноваського району продовжують свою діяльність Свято-Василівський чоловічий (очолює архімандрит Аліпій (Бондаренко) та Свято-Миколаївський жіночий монастирі (очолює старша сестра - монахиня Анна (Морозова). При монастирях є Будинок милосердя (з домовим храмом преподобного Самсона Странноприімця), де мешкають понад 100 чоловік похилого віку, лікарня, майстерні. При Свято-Василівському монастирі продовжує свою діяльність духовна школа для юнаків, які бажають присвятити себе монастирському життю, познати ази православ’я.

У м. Донецьку діє жіночій монастир на честь Іверської ікони Божої Матері. Головна святиня Свято-Іверськго монастиря зроблена на Горі Афон, яка є точною копією чудотворної Іверської ікони Божої Матері. Очолює монастир чорниця Михайла.

Також у 2008 році в селі Степанівка Олександрівського району розпочав свою діяльність Свято-Стефанівський жіночий монастир.

Слід відзначити, що Успенський Святогірський чоловічий монастир (м.Слов’янськ) УПЦ-КП не діє. Крім того, Донецько-Маріупольська єпархія УПЦ-КП зареєструвала розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації ще у 2001 році на підставі ст.14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» дві релігійні парафії як монастирі (Святителя Ігнатія Маріупольського грецького православного чоловічого монастиря с. Кам’янка Тельманівського району та Святої Троїці грецького православного жіночого монастиря с.Андріївка Тельманівського району), які свою діяльність також не розпочали.

Що стосується двох монастирів УГКЦ то у звітний період певну роботу веде монастир у с. Званівка Артемівського району (настоятель ієромонах о.Софрон (Попадюк). Монастир УГКЦ міста Донецька не діє, але в м. Донецьку продовжують свою діяльність чорниці сестри-служебниці з Бразилії, які проводять досить активну катехизацію.

У Донецькій області офіційно зареєстровано 23 релігійні місії. Всі вони представлені протестантськими конфесіями (ЄХБ, ХВЄ, церкви Повного Євангелія, Церква Христова, Божої Церкви ХВЄ та Асоціації незалежних церков ЄХБ). Дуже активно євангелізаційною та доброчинною діяльністю займаються такі місії: «Ковчег» (ЄХБ м. Макіївка), «Дорога до серця» (ЄХБ м. Харцизьк), «Ковчег» (ХВЄ м. Слов’янськ), «Можливість» (ХВЄ м. Маріуполь), «Асамблея Божа в Україні» (ХВЄ м Донецьк), «Розділи з голодним хліб твій» (Церква Повного Євангелія м. Макіївка), «Місто-Сховище» (ХВЄ м.Донецьк), місія «Синій Хрест» (ЄХБ м. Макіївка) та християнська доброчинна місія «Євангелія для України» при духовному центрі співробітництва незалежних релігійних громад Церкви Христової «Благовіст».

З моменту реєстрації (1995р.) так і не розпочало свою практичну діяльність єдине в області Спасо-Преображенське православне братство УПЦ-КП, керівником якого є протоієрей о.Сергій Лехман. З 2005 року було порушено провадження по справі Господарського суду Донецької області за позовом Спасо-Преображенське православного братства про зобов’язання Донецької міської ради передати у власність культову будівлю. Рішенням цього суду від 18.08.2008 Спасо-Преображенському православному братству в задоволені позову було відмовлено.

Аналіз

складу служителів культу релігійних громад у 2008 році

Назва конфесії

Всього

служителів

О с в і т а

В і к

Світська

Духовна

До 30

31-54

55-60

Більш 60

Незакінч. сер.

Середня

Ви-ща

Середня

Ви-ща

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

УПЦ

621

-

564

57

523

98

121

392

60

48

УПЦ – КП

36

-

27

9

9

4

3

26

7

-

УАПЦ

3

-

3

-

2

-

-

3

-

-

Російська істино-православна церква

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Інші православні релігійні громади

16

-

12

4

4

-

1

15

-

-

УГКЦ

25

-

18

7

11

2

3

20

2

-

РКЦ

9

-

9

-

5

2

2

7

-

-

Всеукраїнський Союз об’єднань ЄХБ

141

-

99

42

69

74

6

63

47

25

Інші релігійні організації ЄХБ

62

-

56

6

17

14

5

36

7

14

Євангельські християни

32

-

28

4

8

6

1

28

3

-

Всеукраїнський Союз церков ХВЄ

89

-

61

28

11

25

11

68

7

3

Союз вільних церков ХВЄ

28

-

25

3

8

6

7

18

2

1

Союз Церкви Божої

21

-

16

5

4

5

6

15

-

-

Центр Божої Церкви ХВЄ України

12

-

10

2

5

2

-

12

-

-

Інші релігійні організації ХВЄ

19

-

19

-

2

4

2

14

3

-

Церкви Повного Євангелія

52

-

47

5

6

4

9

42

1

-

Українська християнська євангельська

Церква

105

-

70

35

37

66

41

56

8

-

Інші харизматичні релігійні організації

8

-

7

1

8

-

7

1

-

-

Українська уніонна конференція церкви АСД

80

-

58

22

68

8

19

56

2

3

Пресвітеріанська церква

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Свідки Єгови

115

-

75

40

-

-

10

82

15

8

Церква Христова

98

-

44

54

27

29

51

47

-

-

Новоапост. Церква

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

Церква Ісуса Христа Святих Ост. Днів

43

-

18

25

-

-

9

34

-

-

Німецька єванг. лютеранська церква

3

-

-

3

-

-

-

2

1

-

Українська лютеранська церква

2

-

1

1

-

-

-

2

-

-

Іудеї

18

-

12

6

6

2

2

16

-

-

Мусульмани

17

-

6

11

4

2

-

17

-

-

Міжнародне т-во Свідомості Крішни

5

-

4

1

-

-

1

4

-

-

Буддисти

12

-

6

6

-

-

6

6

-

-

Інші релігійні громади орієнталістського

Напрямку

2

-

1

1

-

-

-

2

-

-

Рун віра

2

-

-

2

-

-

-

2

-

-

Вірменська апост. церкви

3

-

3

-

1

-

-

3

-

-

Інші окремі, неза-лежні релігійні організації

12

-

6

6

-

-

3

7

2

-

Всього

1694

-

1307

387

835

353

326

1099

167

102Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про роботу Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків дуііші за 2009 рік

  Документ
  Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Державного університету інформатики і штучного інтелекту (керівник Центру доц. Козловський І.
 2. Звіт про роботу Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків дуііші за 2007 рік

  Документ
  Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Донецького державного інституту штучного інтелекту (керівник Центру доц. Козловський І.
 3. Звіт донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців за 2009 рік. Завданнями, що ставило перед собою дов уар у напрямку своєї роботи у 2009 році

  Документ
  Основна наукова робота проводиться в рамках роботи Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Державного університету інформатики і штучного інтелекту, який є головним партнером ДОВ УАР.
 4. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький

  Документ
  Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т. 24 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2008. – 272 с.
 5. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .

Другие похожие документы..