Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
 участие в семинарах 8 сентября 009 г. (расписание семинаров – на сайте www.taxforum.kz) 1. Новое законодательство о трансфертном ценообразовании 0 ...полностью>>
'Инструкция'
ОАО «Гипротрубопровод» проводит допуск претендентов для последующего участия в открытом конкурсе по лоту № 26-ГТП/РЭН/08(04,23)-01.2012 «Выбор постав...полностью>>
'Диплом'
Типовий навчальний план та програма інтернатури для випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності „Клінічна о...полностью>>
'Закон'
Наприкінці 1920 — на початку 1921 pp. стало зрозумілим, що утопічні ідеї більшовиків про перемогу світової пролетарської революції в реальному житті ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України від “4” червня 2009 р. № 390

___________________________________________

(назва підприємства)

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ


Відомість № 4.7 с.-г.

нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів,

за методом, передбаченим податковим законодавством

за__________________20___ р.

місяць

Класифікаційна група, вид та назва основних засобів

Рік введення

в експлу­атацію

Балансова вартість

Норма амор­тизації, %

Амортизація

Розподіл зносу (амортизації) за об’єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків)

Кореспон­дуючий рахунок

дебет

за місяць

з початку року

місяць

Балансова вартість

Норма амор­тизації, %

Амортизація

Розподіл зносу (амортизації) за об’єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків)

Кореспон­дуючий рахунок

дебет

за місяць

з початку рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Відомість №4 с г

  Документ
  товарів, робіт та послуг, виробничих запасів Сорт, якість Оди­ниця вимі­ру Відправлено, відпущено, виконано (в дебет субрахунків 901, 90 , 903, 943 з кредиту рахунків 0, 1, 3, 7, 8 та ін.
 2. Відомість №6 с г

  Документ
  рахунку № 3 в дебет рахунків) Залишок на кінець місяця № 71 “Інший опера­ційний дохід” Разом по дебе­ту № 30 “Каса” № 31 “Ра­­хун­ки в банках” № 34 “Коротко-строкові векселі одержані” № 38 “Резерв сумнів­них боргів” № 3 “Роз­рахун­ки
 3. Відомість №2 c г

  Документ
  № 390 _ (назва підприємства) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомість № 3.
 4. Куць о. М., Мадін м. П. Етнонаціональна свідомість у державотворчих процесах (українські реалії) монографія

  Документ
  У виданні йдеться про роль і місце етнонаціональної свідомості у становленні й зміцненні державності, модернізації української етнічної та формуванні політичної націй в Україні,
 5. Термінологічні проблеми Генеза: «примордіалісти» Модерністська альтернатива Національна свідомість (ідентичність)

  Документ
  У попередніх, нарисах ми розглянули теорії нації і націоналізму, що ґрунтуються на теоретичному осмисленні світового історичного досвіду. Наскільки вони відповідають історичному досвідові становлення української нації? Відомі нам

Другие похожие документы..