Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Информация о деятельности Бутырской межрайонной прокуратуры по правовому просвещению граждан к началу 2012 года о результатах надзорной деятельности ...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Методичні рекомендації до написання та захисту бакалаврських і магістерських робіт з історичного джерелознавства для студентів спеціальності «Архівоз...полностью>>
'Публичный отчет'
Бартольд, Василий Владимирович, ориенталист, родился в 1869 году; получил образование в Петербургском университете по факультету восточных языков. В 1...полностью>>
'Документ'
Цели изучения темы: ознакомиться с особенностями работы в 5-6 классах (опора на знания и умения; сформированные в начальной школе, индуктивный характ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СТАТУТ

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
"__________________________________________________________"
(повна назва малого підприємства)

м. ________ - 200__ рік

1. Загальні положення

1.1. Мале ____________________________________________________________

(повна назва малого підприємства із зазначенням виду діяльності)

___________________________________________________________________________ (скорочена назва ___________________________________________________________ )

(скорочена назва)

(надалі іменується "Підприємство"),

створено за рішенням ________________________________________________________

на підставі _________________________________________________________________

і здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", іншим чинним в Україні законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми локальними актами підприємства.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний і інші рахунки в установі банків, печатку (печатки) зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, знак для товарів та послуг й інші реквізити.

1.3. Підприємство має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем ат відповідачем в суді, господарському суді або у третейському суді (арбітражі).

1.4. Підприємство працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.

1.5. Держава, її органи, засновники (засновник) не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, засновників (засновника), а також інших підприємств, організацій, установ.

1.6. Місцезнаходження підприємства: ___________________________________.

2. Мета і предмет Підприємства

2.1. Головною метою підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 • Агентування морського торгівельного флоту;

 • Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД);

 • Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;

 • Виготовлення пива, алкогольних напоїв;

 • Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;

 • Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;

 • Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

 • Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;

 • Виробництво сільськогосподарської техніки;

 • Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами СП та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;

 • Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;

 • Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;

 • Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;

 • Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля ( в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);

 • Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

 • Екскурсійна діяльність;

 • Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;

 • Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;

 • Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;

 • Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

 • Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

 • Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

 • Інформаційно-консультативні послуги;

 • Консалтинг;

 • Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;

 • Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;

 • Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

 • Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;

 • Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;

 • Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України;

 • Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

 • Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;

 • Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

 • Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

 • Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

 • Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);

 • Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;

 • Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

 • Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

 • Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

 • Переробка металів та сировини;

 • Побутові послуги;

 • Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;

 • Послуги у сфері громадського харчування;

 • Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

 • Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;

 • Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;

 • Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

 • Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних компаній;

 • Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;

 • Ремонтні та реставраційні роботи;

 • Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;

 • Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів;

 • Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

 • Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;

 • Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних ( у разі одержання відповідних ліцензій);

 • Створення та експлуатація автозаправних станцій;

 • Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;

 • Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;

 • Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

2.3. Підприємство має право створювати (засновувати) у своєму складі філії, цехи, майстерні і інші структурні одиниці і підрозділи, у тому числі ті, що мають статус юридичної особи.

3. Майно Підприємства

3.1. Майно підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його незалежному балансі і належить йому на праві власності або повного господарського відання.

3.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

- статутний фонд, що його передають підприємству засновники (засновник), у порядку і обсязі, визначених установчим договором;

- доходи, отримані підприємством від господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів;

- пайові внески і вклади;

- доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів;

- безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним в Україні законодавством.

3.3. Кошти Підприємства використовуються для:

- організації, розвитку і розширення виробничої діяльності;

- оплати труда працівників Підприємства;

- передання постійним членам трудового колективу частини чистого прибутку підприємства для створення їх особистих вкладів;

- участі у роботі спільних підприємств;

- придбання акцій та інших цінних паперів;

- розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників.

3.4. Підприємство має право на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, у тому числі за рахунок частини лімітів на матеріально-технічні ресурси, що розподіляються централізовано, порядком, визначеним установчим договором.

3.5. Підприємство як самостійний товаровиробник може виступати на ринку цінних паперів.

3.6. Норматив відрахувань Підприємства до місцевого бюджету встановлюється у відповідності до чинного законодавства.

3.7. Фонди підприємства створюються згідно з чинним законодавством і використовуються ним незалежно. Кошти, не використані цього року, переносяться на наступний рік.

За необхідності підприємство самостійно утворює свій резервний фонд за рахунок госпрозрахункового прибутку.

3.8. Порядок оподаткування підприємства визначено у відповідності до чинного в Україні законодавства.

4. Управління Підприємством

4.1. Управління підприємством здійснюється на принципах демократії (самоврядування) і активної участі його працівників у розв'язанні питань діяльності підприємства, а також поєднання прав трудового колективу і власника майна Підприємства задля досягнення якнайкращих результатів господарської діяльності.

4.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу підприємства є його Загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

4.3. Загальні збори трудового колективу:

- розв'язують питання відносно викупу майна;

- розв'язують за необхідністю питання, пов'язані з укладанням колективного договору з адміністрацією Підприємства;

- обирають (відкликають) своїх представників до ради (правління) підприємства, заслуховують звіти з їх діяльності.

4.4. Права з розв'язання завдань управління Підприємством засновниками делегуються раді (правлінню) Підприємства, яка складається з однакового числа представників власників майна - засновників Підприємства, що ними призначаються, і тих, що їх обирає його трудовий колектив. Термін повноважень ради (правління) Підприємства - п'ять років.

Рада (правління) Підприємства розв'язує віднесені до її компетенції питання на своїх засіданнях. Втручання Ради (правління) Підприємства до оперативно-розпорядчої діяльності адміністрації не допускається.

Засідання ради (правління) Підприємства скликається за необхідністю, але не рідше, ніж двічі на рік.

4.5. Рада (правління) Підприємства вважається правомочною для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше двох третин її складу, а ухвали з розглянутих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше двох третин членів ради (правління), що присутні на засіданні.

4.6. Рада (правління) Підприємства:

- визначає загальні напрями економічного і соціального розвитку Підприємства;

- визначає порядок розподілу прибутку, обсяги відрахувань до фондів підприємства і засновникам;

- розв'язує питання про зміни порядку внесення і обсягів статутного фонду;

- приймає ухвали про випуск або придбання цінних паперів;

- розв'язує питання про створення або припинення діяльності філій і інших відокремлених підрозділів підприємства;

- розглядає конфліктні ситуації, що виникають між адміністрацією Підприємства і його трудовим колективом, вживає заходів до їх розв'язання;

- призначає директора Підприємства;

- розв'язує питання про нових засновників Підприємства;

- обирає голову Ради (правління) і затверджує ревізійну комісію.

4.7. Директор Підприємства призначається Радою (правлінням) Підприємства на термін своїх повноважень і затверджується засновниками (засновником).

4.8. Директор Підприємства:

- самостійно розв'язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів і Ради (правління) Підприємства;

- без доручення діє від імені Підприємства, є представником його інтересів в усіх органах, підприємствах, організаціях і установах;

- розпоряджається майном Підприємства, укладає договори, видає довіреності від імені Підприємства;

- відкриває в установах банків поточний і інші рахунки Підприємства;

- затверджує штат Підприємства, видає накази, у тому числі про прийняття на роботу і звільнення з роботи, дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників Підприємства.

4.9. Ревізійна комісія є підзвітною Раді (правлінню) Підприємства і контролює дотримання Статуту Підприємства, відповідність його діяльності законодавству. Ревізійна комісія виконує ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Результати ревізій підлягають поданню засновникові у вигляді копій.

4.10. Підрозділи підприємства очолюються їх керівниками, призначеними директором Підприємства. Головний бухгалтер підприємства призначається на посаду і звільняється від неї відповідно до встановленого порядку.

4.11. Функціональні обов'язки і компетенції заступників директора, керівників служб визначаються відповідними положеннями, а також службовими інструкціями, затвердженими директором Підприємства.

5. Організація і оплата праці

5.1. Підприємство здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової і виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання правил санітарії і техніки безпеки згідно з чинним законодавством.

5.2. Підприємство самостійно визначає загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників і сумісників.

5.3. Трудові доходи працівників Підприємства визначаються відповідно до особистого трудового внеску кожного до кінцевого результату роботи Підприємства, визначеними їм на підставі чинного законодавства формами оплати праці, регулюються податками і не обмежуються максимальними обсягами.

5.4. Частина чистого прибутку Підприємства у розмірах і порядку, визначених його Радою (правлінням), передається у власність членів трудового колективу, яка створює його внесок. На суму внеску членові трудового колективу можуть бути видані підтверджуючі документи. Частина внеску (вартість акції), а також проценти (дивіденди) можуть виплачуватися членові трудового колективу щорічно після підведення підсумків фінансового року в обсязі, визначеному Радою (правлінням) Підприємства.

5.5. Підприємство гарантує своїм працівникам проведення заходів із соціального забезпечення відповідно до закону, створення сприятливих умов праці; прискорення розвитку матеріальної бази соціальної сфери (в тому числі житлового будівництва), створення умов для здорового побуту, відпочинку працівників і їх сімей, надання своїм працівникам додаткових соціальних пільг у межах зароблених коштів.

6. Звіт, звітність і контроль

6.1. Підприємство виконує оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде усталену статистичну звітність.

6.2. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства може відбуватися з ініціативи засновників (засновника) і не частіше одного разу на рік.

6.3. Фінансовий рік Підприємства встановлюється з 1 січня до 31 грудня календарного року. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності підприємства.

7. Зовнішньоекономічна діяльність малого підприємства

7.1. З метою забезпечення виконання статутних завдань Підприємство здійснює на основі валютної самооплатності експортно-імпортні операції безпосередньо або на договірній основі через посередництво інших зовнішньоекономічних організацій.

7.2. Підприємство може імпортувати за рахунок власних або залучених коштів сировину, матеріали, комплектуючі вироби, машини та устаткування, запасні частини, інші товари і послуги, необхідні для технічного переозброєння, розширення або реконструкції виробництва, охорони навколишнього середовища, виконання науково-дослідних робіт або для інших цілей, передбачених чинним законодавством.

7.3. Мале підприємство за рахунок власних валютних коштів може відряджати спеціалістів і інших працівників для участі в переговорах з науково-технічних, виробничих, комерційних питань на міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і здійснювати іншу діяльність згідно з законодавчими актами і цим Статутом.

7.4. Мале підприємство може виступати як учасник спільного підприємства при дотриманні вимог про порядок створення і діяльності цих підприємств на території України.

7.5. Підприємство може налагоджувати безпосередні виробничі і науково-технічні зв'язки з підприємствами і організаціями зарубіжних країн, а також здійснювати узбережну і прикордонну торгівлю згідно з правилами, установленими для таких видів діяльності.

8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється у формі його реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація та ліквідація Підприємства мають місце за рішенням засновників Підприємства або за рішенням суду/господарського суду.

8.3. Підприємство ліквідується у випадках:

- визнання його банкрутом;

- невиконання умов, передбачених законодавством і його Статутом;

- з інших підстав, що передбачаються законодавчими актами.

8.4. У випадку ліквідації Підприємства його майно і фінансові кошти після розрахунків з бюджетом і іншими кредиторами, виплати вартості вкладів працівникам Підприємства (їх спадкоємцям) розподіляються поміж засновників пропорційно до їх паю у майні Підприємства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено наказом моз україни від 06. 02. 2008 №56

  Документ
  Мінеральні води призначають виходячи із стану кислотоутворюючої функції шлунка за 90-60-40 хвилин до їжі, у теплому вигляді по 150-200 мл, тричі на день.
 2. Затверджено рішенням обласної ради від 03 лютого 2009 року №1103-V

  Документ
  Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.
 3. Затверджую міністр праці та соціальної політики України

  Документ
  Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.
 4. Затверджено розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації (1)

  Документ
  Інструкція з діловодства в Сумській обласній державній адміністрації (далі-Інструкція) встановлює загальні положення та вимоги до документування управлінської інформації, організації роботи з документами в Сумській обласній державній
 5. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р (6)

  Документ
  Ця Інструкція встановлює загальні положення щодо функціонування структурних підрозділів з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі — установи),
 6. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів

Другие похожие документы..