Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Информационный бюллетень'
Информационный бюллетень «Психология» знакомит преподавателей средних, средне-специальных и высших учебных заведений с книжными изданиями и публикаци...полностью>>
'Документ'
Дремучая страна Забайкалье. Райский уголок каторжанина, где пугачевщина варит кулеш. Зашло на огонек босое русское дворянство после Санкт-Петербургск...полностью>>
'Документ'
Курс «Имидж регионов России» читается студентам 1 курса, обучающимся по специальности «Связи с общественностью», Продолжительность курса – 20 недель ...полностью>>
'Программа'
Рабочая программа основана на требованиях Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 231...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

№ 8 (315) 25-31 жовтня 2010 року

СЬОМА СЕСІЯ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТАХ 1

ЗАХОДИ ЗА УЧАСТЮ КЕРІВНИЦТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 21

Міжнародна конференція "Київська Міжнародна Модель Організації Об'єднаних Націй" 33

ПРИВІТАННЯ 35

У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТАХ

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 11 Закону "Про міський електричний транспорт" (щодо впровадження Типового договору про організацію надання транспортних послуг).

Проектом (реєстр. №7050) пропонується доповнити статтю 11 чинного закону положеннями, згідно з якими Кабінету Міністрів України надаватимуться повноваження по затвердженню типового договору про організацію надання транспортних послуг.

На засіданні Комітету зазначалося, що необхідність прийняття акта зумовлена неврегульованістю питань, пов'язаних із встановленням договірних відносин у сфері надання транспортних послуг з пасажироперевезень трамваями та тролейбусами. Зокрема, зверталася увага на те, що чинний Закон "Про міський електричний транспорт" та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1735 "Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом" передбачають встановлення відносин замовників транспортних послуг (місцевих органів влади) з перевізниками (підприємствами міського електротранспорту) шляхом укладання договорів про організацію надання транспортних послуг.

Проте моніторинг стану дотримання договірних відносин свідчить, що укладені договори не враховують вимог законодавства щодо встановлення замовлення на пасажирські перевезення, здійснення розрахунків згідно з розрахунковим тарифом (вартості 1 вагоно(тролейбусо)-км), обов'язків та прав сторін тощо.

Народні депутати звернули увагу на те, що відсутність у договорах механізму оплати наданих перевізниками транспортних послуг за розрахунковими тарифами спричиняє постійне недофінансування фактично виконаних підприємствами обсягів транспортних послуг, зумовлює їхню збитковість і, як наслідок, заборгованість з виплати заробітної плати та перед соціальним фондами, за спожиті енергоносії, призводить до скорочення обсягів транспортних послуг, погіршення показників якості та безпеки перевезень міським електротранспортом.

Члени Комітету підтримали прийняття законопроекту за умови, що до другого читання Кабінет Міністрів надасть сам проект типового договору.

* * *

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді відхилити Закон "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про міський електричний транспорт", врахувавши пропозиції Президента України.

Заступник голови Комітету Валерій Баранов нагадав, що Верховна Рада прийняла Закон (реєстр. №2486) 1 липня 2010 року. Законом передбачено застосовувати для міського електричного транспорту такий же тариф на електричну енергію, який встановлено для населення. Кабінету Міністрів доручається забезпечити відшкодування компенсації постачальникам електричної енергії за регульованим тарифом втрат від здійснення такого постачання міському електротранспорту за рахунок оптової ринкової ціни на електричну енергію відповідно до встановленого порядку.

Президент України В.Янукович пропонує відхилити закон, оскільки відповідно до Конституції України проведення цінової політики віднесено до повноважень Кабінету Міністрів.

Глава держави в пропозиціях зазначає: прийнявши закон, яким здійснено безпосереднє регулювання тарифів на електричну енергію для міського електричного транспорту, Верховна Рада втрутилася у сферу повноважень Кабінету Міністрів, чим порушила норми статей 85 та 116 Конституції України, а також норми статті 6 Основного Закону, за якими державна влада здійснюється на засадах її поділу.

Члени Комітету погодилися із зауваженням Президента України, які, на їхню думку, заслуговують на увагу, і підтримали його пропозицію щодо відхилення цього Закону.

* * *

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до статті 30 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обліку та технічної інвентаризації.

Проектом закону (реєстр. №2060) передбачається перевести повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з обліку об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності з категорії делегованих до категорії власних (самоврядних), додавши до них повноваження на технічну інвентаризацію як тісно пов'язаний та невід'ємний від обліку технологічний етап.

Як зазначають у Комітеті, впродовж десятиліть облік та реєстрація об'єктів нерухомого майна здійснювалася органами місцевого самоврядування через створені ними комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації. Однак, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України", реєстратори бюро технічної інвентаризації проводитимуть державну реєстрацію права власності та права користування (сервітуту) на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; права власності на об'єкти незавершеного будівництва до 1 січня 2012 року. Після цієї дати згадана функція виконуватиметься територіальними підрозділами Міністерства юстиції, а за виконавчими ж органами сільських, селищних, міських рад залишаться лише питання обліку вищевказаних об'єктів.

На думку членів Комітету, з метою покращення правового забезпечення діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, уточнення їх повноважень у сфері житлово-комунального господарства виходячи з принципу субсидіарності доцільнім є доповнити повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з обліку об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності технічною інвентаризацією зазначених об'єктів, а також перевести ці повноваження з категорії делегованих до категорії власних.

Під час обговорення зазначалося також, що у разі прийняття законопроекту за основу підготовку його до другого читання доцільно було б здійснювати водночас із проектом закону про облік та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації (реєстр. №2788).

* * *

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту відхилити проект закону про внесення змін до статті 23 Закону "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо реагентів для очищення води та стоків).

Законопроектом (реєстр. №6662) пропонується надати преференції вітчизняним виробникам реагентів для очищення питної води та стоків шляхом закуповування підприємствами питного водопостачання таких реагентів для технологічних потреб (очищення питної води та стічних вод).

На засіданні Комітету наголошувалося, що законопроект не узгоджується з Господарським кодексом України, Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також з нормами Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, яка є частиною правової бази Світової організації торгівлі і має виконуватися Україною у зв'язку з її членством у даній організації.

Так, положення параграфу 4 статті ІІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року передбачають, що товарам, котрі походять з території члена СОТ, імпортованим на територію іншого члена СОТ, повинен надаватися режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається аналогічним товарам національного походження, щодо всіх законів, правил і вимог, які стосуються внутрішніх продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспортування, розподілу чи використання товарів.

Члени Комітету акцентували увагу й на тому, що положення законопроекту не узгоджуються також з нормами статті 7 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", відповідно до яких в Україні для товарів, що імпортуються з держав - членів СОТ запроваджується національний режим, який означає, що стосовно імпортованих товарів походженням з держав - членів СОТ надається режим не менш сприятливий, ніж для аналогічних товарів українського походження щодо податків, зборів, встановлюваних законами та іншими нормативно-правовими актами, правил та вимог до внутрішнього продажу, пропозиції до продажу, купівлі, транспортування, розподілу або використання товарів, а також правил внутрішнього кількісного регулювання, які встановлюють вимоги щодо змішування, переробки або використання товарів у певних кількостях чи пропорціях.

* * *

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та цілому проект закону про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобування питних підземних вод.

Законопроектом (реєстр. №4679) пропонується уточнити умови реалізації землевласниками та землекористувачами права на видобування прісної підземної води для господарських та побутових потреб без спеціальних дозволів.

Зокрема, частину 1 статті 23 (Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей) передбачається викласти у наступній редакції: "Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300м3 на добу".

Кабінет Міністрів у шестимісячний строк з дня набуття чинності нормативно-правового акта має розробити та затвердити порядок державного обліку артезіанських свердловин, забезпечення їх засобами виміру видобутих підземних вод та забезпечення державного контролю за дотриманням водокористувачами цього закону.

* * *

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про тваринний світ" (щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством).

Законопроектом (реєстр. №6458-1) пропонується заборонити виготовлення, продаж і використання браконьєрських знарядь, а також ввезення до України капканів, синтетичних сіток і електровудок, які використовуються виключно з браконьєрською метою.

Зокрема, чинний закон передбачається доповнити новою статтею 52-1 "Заборонені знаряддя добування об'єктів тваринного світу", згідно із якою "забороняється виготовлення, збут та застосування отруйних та анестезуючих засобів, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудки), вибухових речовин, пташиного клею та синтетичних сіток". Повний перелік заборонених знарядь добування об'єктів тваринного світу та порядок їх вилучення визначається Кабінетом Міністрів.

Також пропонується доповнити статтю 53 Закону "Про тваринний світ" нормами про заборону ввозу до України з-за кордону широко розповсюджених браконьєрських синтетичних сіток, електровудок і капканів.

* * *

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію.

З метою поліпшення розрахунків за спожиті енергоносії, стабілізації функціонування підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу законопроектом (реєстр. №7115) пропонується внести зміни до законів "Про питну воду та питне водопостачання" і "Про теплопостачання", якими вводиться механізм запровадження поточних рахунків із спеціальним режимом використання при здійсненні розрахунків за природний газ та електричну енергію.

Зокрема, проектом передбачено, що "підприємства питного водопостачання зараховують кошти, що надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів, виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту для надання таких послуг".

Пропонується встановити також, що теплопостачальні організації (крім тих, що належать до системи автономного та децентралізованого теплопостачання), які здійснюють постачання теплової енергії відповідно до договорів купівлі-продажу, зараховують кошти, що надходять як плата за поставлену теплову енергію, виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії.

Порядок та особливості проведення зазначених розрахунків встановлюються Кабінетом Міністрів.

Запровадження зазначеного механізму, вважають народні депутати, дозволить у повному обсязі забезпечити платежі за спожиті енергоносії з коштів, отриманих від споживачів, оптимізувати розрахунки за них.

* * *

Комітет з питань європейської інтеграції визнав таким, що не суперечить законодавству Європейського Союзу, проект закону про внесення змін до Закону "Про тваринний світ" (щодо посилення заходів з охорони та раціонального використання тваринного світу та боротьби з браконьєрством).

Законопроектом (реєстр. №6458) пропонується доповнити чинний закон новою статтею 54-А, яка забороняє виготовлення, рекламу, збут та застосування браконьєрських знарядь добування тваринного світу, а також імпорт в Україну ліскових сіток та електричного обладнання для добування тварин (електровудок) іноземного виробництва. Запропоновані також зміни та доповнення до статей 17, 19, 37, 39, 44, 60 щодо удосконалення заходів з охорони тваринного світу, а саме: введення в травні - червні "сезонів тиші", створення захисних ділянок з метою охорони місць перебування та життєвих циклів тварин тощо.

Члени Комітету зазначили, що за предметом правового регулювання законопроект належить до сфери довкілля, яка у Європейському Союзі регулюється конвенціями про охорону біологічного різноманіття та про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, а також Директивою Ради 92/43/ЄЕС про збереження природних середовищ існування і дикої фауни та флори.

Народні депутати зауважили, що положення законопроекту щодо введення в травні - червні "сезонів тиші", створення захисних ділянок з метою охорони місць перебування та життєвих циклів тварин, запровадження заборони на виготовлення, рекламу, збут та застосування браконьєрських знарядь добування тваринного світу, а також імпорт в Україну ліскових сіток та електричного обладнання для добування тварин (електровудок) іноземного виробництва не суперечать законодавству Європейського Союзу.

* * *

Комітет з питань європейської інтеграції розглянув на відповідність законодавству Європейського Союзу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення кворуму для проведення повторних загальних зборів господарського товариства.

Законопроект (реєстр. №6504) спрямований на вдосконалення законодавства, яке регулює відносини, пов'язані із проведенням загальних зборів учасників господарських товариств (акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю) з метою недопущення навмисного блокування міноритарними учасниками проведення загальних зборів (зборів учасників).

Зокрема, передбачається зменшити кількість голосів акціонерів та учасників товариства з обмеженою відповідальністю, які необхідні для визнання повторних загальних зборів цих товариств правомочними, з 60% до "більш як 50%".

Члени Комітету зазначили, що законопроект за предметом правового регулювання належить до сфери законодавства про компанії, правовідносини якої у Європейському Союзі регулюються Договором про заснування Європейського Співтовариства, Директивою 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради про використання певних прав акціонерів у лістингових компаніях, Регламентом Ради №2157/2001 про Статут європейського товариства (ЄТ).

Народні депутати зазначали, що відповідно до змін, які пропонується внести до Закону "Про господарські товариства", загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік (річні загальні збори), якщо інше не передбачено статутом товариства. Згідно із ч. 1 статті 54 Регламенту Ради №2157/2001, "загальні збори ЄТ мають проводитися мінімум один раз на календарний рік, протягом шести місяців після закінчення фінансового року, якщо правом держави-члена зареєстрованого місцезнаходження ЄТ, яке застосовується до акціонерних товариств, що здійснюють подібну до ЄТ діяльність, не встановлено вимоги частішого проведення зборів". Однак, держава-член може передбачити, що перші загальні збори можуть бути проведені в будь-який час протягом 18 місяців після реєстрації ЄТ.

* * *

Міжнародно-правові механізми захисту дітей від торгівлі людьми, дитячої порнографії, проституції та сексуального насильства обговорювалися під час слухань у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У заході, організованому Комітетом спільно з Представництвом ООН в Україні, Студентським парламентом і Науковим товариством студентів та аспірантів Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка в рамках міжнародної конференції "Модель Організації Об'єднаних Націй. Київ-2010", взяли участь народні депутати, представники дипломатичного корпусу та громадських організацій, провідні вчені, практики.

Заступник голови Комітету Володимир Стретович, відкриваючи слухання, зазначив, що Комітет постійно опікується питаннями захисту дітей від торгівлі людьми, дитячої порнографії, проституції та сексуального насильства.

В.Стретович нагадав, що у вересні 2008 року Комітет провів "круглий стіл" на тему: "Стан реалізації державної політики протидії торгівлі дітьми", а у листопаді минулого року на комітетських слуханнях обговорювалися питання вдосконалення законодавства у сфері захисту прав дитини від торгівлі дітьми, сексуального насильства та експлуатації.

Заступник голови Комітету також нагадав, що цього року виповнилось 10 років з часу прийняття Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини, яку ще називають "Світовою конституцією прав дитини". Конвенція містить повний перелік прав дитини, зокрема, на життя, на ім'я, на набуття громадянства, на піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності тощо. За його словами, Конвенція також надає дітям право на особливий захист: від викрадень та продажу; від фізичних форм експлуатації; фізичного та психічного насильства; участі у військових діях; право на вжиття державою всіх необхідних заходів щодо сприяння фізичному і психічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка стала жертвою зловживань або злочину.

"Ратифікувавши Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини (3 квітня 2003 року), Україна взяла на себе зобов'язання привести національне законодавство у відповідність до вимог цього міжнародного документа - тим самим створити кожній дитині необхідні умови для зростання у безпечних та сприятливих умовах, забезпечити доступ до високоякісної освіти та охорони здоров'я, а також високий рівень життя", - сказав В.Стретович.

Заступник голови Комітету у цьому зв'язку відзначив, що сьогодні в Україні серед найголовніших проблем, які потребують особливої уваги суспільства, є такі порушення прав дітей як недбале ставлення та злочинні дії по відношенню до малолітніх, а саме примушування до праці і торгівля дітьми. Він висловив переконання, що учасники слухань висловлять свої пропозиції щодо розв'язання цих проблем, які будуть використані Комітетом для вдосконалення українського законодавства у цій сфері.

Представник від Східної Європи і країн СНД в Дитячому і Молодіжному дорадчому комітеті Міжнародної організації ЄКПАТ Маріана Євсюкова проаналізувала українське законодавство на відповідність Факультативному протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії. Вона нагадала, що Україна ратифікувала Факультативний протокол 3 квітня 2003 р., а навесні 2006р. уряд України надав первісну державну доповідь про виконання його положень.

Маріана Євсюкова зазначила, що в світі приблизно 1 млн. 200 тис. дітей щороку стають жертвами сексуального насильства і грубого порушення прав дитини. "Україна, на жаль, у списку країн, де діти найбільше потерпають від сексуального насильства, на одному з чільних місць, тому проблеми протидії торгівлі дітьми, дитячій проституції та порнографії для нашої держави є надзвичайно актуальними, потребують як законодавчого розв'язання, так і виконання всіма органами влади чинного законодавства у цій сфері", - наголосила доповідачка.

М.Євсюкова нагадала, що у 2007р. Комітет з прав дитини ООН надав зауваження стосовно виконання Україною положень Факультативного протоколу. За її словами, Комітет відзначив, що законодавство України в цілому відповідає положенням Факультативного протоколу стосовно попередження торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії, хоча містить і певні прогалини. У висновках також зауважувалося, що Факультативний протокол, прийнятий десять років потому, уже не відповідає всім викликам сучасності, оскільки проблема торгівлі дітьми, дитячої проституції та порнографії змінюється з кожним роком, з'являються нові аспекти та тенденції, а це означає, що для попередження та подолання цих проблем мають з'являтися й нові стратегії, що будуть спрямовані саме на сучасні прояви цих злочинів.

"Комітет рекомендує Україні найближчим часом усунути ці та інші прогалини шляхом внесення відповідних змін та доповнень до чинного законодавства України", - зазначила М.Євсюкова.

Учасники слухань ознайомились з міжнародним досвідом розв'язання проблем протидії торгівлі дітьми, дитячій проституції та порнографії. Доповідачі представили доповіді щодо стану справ в інших країнах та внесли конкретні пропозиції для врахування Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у законотворчій діяльності.

* * *

Голова Комітету у закордонних справах Олег Білорус провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнем.

Під час зустрічі, яка відбулася на прохання Надзвичайного і Повноважного Посла, сторони обговорили коло питань українсько-китайського співробітництва.

Голова Комітету Олег Білорус привітав Надзвичайного і Повноважного Посла з призначенням на посаду й відзначив динамічний характер відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. О.Білорус висловив готовність української сторони до активної співпраці на парламентському рівні.

Голова Комітету ознайомив присутніх із внутрішньополітичною ситуацією в Україні, а також розповів про роботу щодо створення депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою і про розгортання її діяльності.

Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю відзначив, що міжпарламентські відносини є дуже важливими, і китайська сторона готова до співпраці. Окрім того, Чжан Сіюнь поінформував співрозмовників про внутрішньополітичну ситуацію в Китаї.

Сторони також наголосили на необхідності поглиблення співробітництва у торгово-економічній та інших галузях, що становлять обопільний інтерес.

* * *

Голова Комітету у закордонних справах Олег Білорус провів зустріч з виконавчим директором Центру лідерства "Відкритий Світ" у м. Вашингтон Послом Джоном О'Кіфом.

Під час зустрічі, яка відбулася на прохання американської сторони, Олег Білорус поінформував іноземних гостей та дипломатів про поточні політичні події в Україні, високо оцінив відносини, які склалися між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також висловив сподівання, що парламентські зв'язки у подальшому сприятимуть розвитку взаємовигідного міжпарламентського співробітництва на політичному, економічному та гуманітарному рівнях.

Посол Джон О'Кіф, у контексті перспективи співпраці, ознайомив присутніх з програмою Центру "Відкритий Світ" при Конгресі США. Він зазначив, що програма спрямована на зміцнення взаєморозуміння й співробітництва між Україною та Сполученими Штатами шляхом надання можливості українським лідерам у різних галузях діяльності зустрітися з американськими колегами й обмінятися досвідом та ідеями з найбільш важливих для обох сторін питань.

Зокрема, підкреслив Джон О'Кіф, програма "Відкритий Світ" призначена для лідерів України - представників різних рівнів державної влади, академічних співтовариств, громадських організацій і ділових структур, та, насамперед, "розрахована на кандидатів, які, незважаючи на свій відносно молодий вік, уже зарекомендували себе як професіонали своєї справи, показали сильні лідерські якості, і зацікавлені у вивченні американського досвіду й підтримці професійних та особистих контактів з американськими колегами після повернення до України".

Учасники зустрічі акцентували увагу на тематиці програми "Відкритий Світ". Д.О'Кіф наголосив на тому, що програми візиту складаються індивідуально для кожної делегації, з урахуванням інтересів та побажань учасників.

О.Білорус висловив переконання, що ця програма сприятиме подальшому поглибленню українсько-американського співробітництва і підвищенню ефективності партнерства з іншими країнами.

* * *

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою.

Законопроектом (реєстр. №5515) пропонується: законодавчо визначити статус осіб, депортованих за національною ознакою; запровадити державні гарантії відновлення їхніх прав; визначити повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері відновлення прав цих осіб.Скачать документ

Похожие документы:

 1. У парламентських комітетах (4)

  Документ
  Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель оборони.
 2. У парламентських комітетах (2)

  Документ
  У рамках дводенного розширеного засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин відбулося обговорення законопроектів про ринок земель.
 3. У парламентських комітетах (5)

  Документ
  Нарада-семінар: "Про взаємодію місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування в соціально-економічному та культурному розвитку регіону" 42
 4. У парламентських комітетах (3)

  Документ
  Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які
 5. Парламентське видавництво

  Документ
  В. В. КОПЄЙЧИКОВ, доктор юридичних наук, професор М. І. КОЗЮБРА, доктор юридичних наук» професор О. В. ЗАЙЧУК, доктор юридичних наук А. О. СЕЛІВАНОВ, доктор юридичних наук,

Другие похожие документы..