Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курс лекций'
Предметом данного курса является изучение истории возникновения и развития папского примата в Римо-католической церкви (далее по тексту - РКЦ), начин...полностью>>
'Инструкция'
Постановление Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси о...полностью>>
'Программа-минимум'
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: технология мяса и мясных продуктов; технология молока и молочных продуктов; получение и пе...полностью>>
'Документ'
В предпраздничные дни учреждениями культуры и кино прошла активная подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных 66-летию Великой Побе...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт

Державної служби експортного контролю України

про стан виконання «Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2011 рік»

за 2011 рік 

п/п

Зміст завдання Річної національної програми

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Результати виконання

РОЗДІЛ І. Політичні та економічні питання

1.3. Зовнішня політика

1.3.7. Контроль над озброєнням, нерозповсюдження зброї масового знищення. Державний експортний контроль

1.

94. Забезпечити обмін інформацією між Україною та державами – учасницями міжнародних договорів і угод у сфері контролю над озброєннями (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Австралійська група), здійснення заходів щодо підвищення рівня довіри і безпеки, імплементацію інших зобов’язань, передбачених зазначеними документами

продовження передачі на постійні основі звітної інформації про міжнародні передачі звичайних озброєнь до Реєстру ООН, ОБСЄ та Секретаріату Вассенаарської домовленості

Держекспортконтроль України, МЗС, СБУ

У травні-червні 2011 р. на виконання міжнародних зобов’язань України як держави-члена ООН та учасниці ОБСЄ Держекспортконтроль України підготував, провів міжвідомче узгодження та у встановленому порядку надіслав до МЗС України для подальшої передачі до Регістру звичайних озброєнь ООН та Секретаріату ОБСЄ звіти щодо експорту та імпорту Україною у 2010 році окремих категорій звичайних озброєнь, включаючи стрілецьку зброю та легке озброєння.

Зазначена інформація на виконання пункту 9 ст. 1 Указу Президента України від 8 липня 2002 р. № 627 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 червня 2002 року "Про стан виконання Указу Президента України від 3 вересня 2001 року № 792 та додержання Україною міжнародних зобов’язань у сфері міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" надіслана до Верховної Ради України.

Інформація про обсяги міжнародних передач окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2010 році, розміщена на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України у розділі "Обсяги міжнародних передач озброєнь".

На виконання міжнародних зобов’язань України як учасниці міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарська домовленість Держекспортконтроль України підготував та у встановленому порядку надіслав до МЗС України для подальшої передачі до Секретаріату ВД звіти:

щодо експорту Україною у другому півріччі 2010 року окремих категорій звичайних озброєнь (в тому числі стрілецької зброї та легких озброєнь) до держав-неучасниць ВД;

щодо наданих дозволів та здійснених передач у другому півріччі 2010 року до держав-неучасниць ВД товарів, включених до „Чутливого” та „Дуже чутливого” переліків товарів і технологій подвійного використання ВД;

щодо відмов у другому півріччі 2010 року у наданні дозволів на передачу товарів, зазначених у переліках товарів і технологій подвійного використання, до держав - неучасниць ВД.

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю ГЯП:

відповідно до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у січні 2011 року Держекспортконтролем України було надано до Державної інспекції ядерного регулювання України інформацію про експортні поставки за IV квартал 2010 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II до Додаткового протоколу;

відповідно до Меморандуму про порозуміння Комітету Цангеру Держекспортконтролем України було надано до МЗС України інформацію про експорт у 2010 році товарів, що містяться у Тригерному списку КЦ, до держав які не мають ядерної зброї і не є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю АГ:

в межах компетенції Держекспортконтролю України надана інформація до МЗС України та Мінпромполітики України щодо здійсненого у 2010 році імпорту хімікатів, що підлягають звітності в рамках КХЗ, для підготовки відповідної Національної декларації згідно з КХЗ з метою подання її до Секретаріату Організації про заборону хімічної зброї;

в рамках заходів зміцнення довіри між державами-членами КБТЗ щодо виконання Конвенції Держекспортконтролем України в межах його компетенції була надана інформація до МЗС України щодо експорту та імпорту біологічних агентів і токсинів, які можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, для включення її до декларації України, яка надається до Секретаріату ООН.

Висновок: Виконання заходу триває

2.

98. Вивчити досвід держав — членів Альянсу з питань експортного контролю для його врахування під час визначення шляхів забезпечення відповідності національних дозвільних процедур міжнародним стандартам

проведення міжнародної конференції з питань експортного контролю “Сучасні тенденції розвитку експортного контролю: міжнародний та національний вимір

Держекспортконтроль України

7 - 8 червня 2011 року у м. Києві проведено Міжнародну конференцію на тему "Сучасні тенденції розвитку експортного контролю: міжнародний та національний вимір". Організаторами цього форуму виступили Державна служба експортного контролю України, Департамент енергетики США та Шведське Агентство з радіаційної безпеки.

Метою конференції було підведення підсумків розвитку державної системи експортного контролю та міжнародного співробітництва, новітніх тенденцій та реформ в цій галузі, пошук шляхів підвищення її ролі у забезпеченні національної безпеки, виконанні Україною міжнародних зобов‘язань в галузі нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, огляд напрямів підвищення ефективності її функціонування.

Висновок: Захід виконано

участь у міжнародних семінарах, конференціях, проведення консультацій з державами — членами НАТО з питань

контролю над озброєнням, експортного контролю та нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки. Вивчення досвіду роботи органів експортного контролю

—“—

23-25 лютого 2011 р. в м. Тбілісі (Грузія) представник Держекспортконтролю брав участь у міжнародній конференції з питань зменшення ризиків та загроз, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіологічними і ядерними (СBRN) матеріалами, та заснування регіональних центрів передового досвіду для вирішення цих питань.

Конференція була організована Європейською Комісією з метою виконання статті 4 Регламенту ЄС №1717/2006 Європейського парламенту та Ради Європи від 15 листопада 2006 р. "Інструмент для стабільності", яка визначає, що необхідною умовою зменшення ризиків, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними (далі - СBRN) матеріалами є "створення потенціалу протидій загрозам СBRN".

У конференції взяли участь представники країн НАТО, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови та України, а також представники Європейської Комісії, Європейської Служби зовнішніх справ та Міжрегіонального Інституту ООН з правопорушень та правосуддя (UNICRI).

15–16 березня 2011 року у м. Києві в рамках співробітництва Державної служби експортного контролю України з Міністерством енергетики Сполучених Штатів Америки проведено міжнародний семінар з питань експортного контролю за передачами технологій. Організаторами зазначеного заходу виступили Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки та Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів (НТЦ, м. Київ).

Основною метою семінару було ознайомлення фахівців підприємств та установ України, діяльність яких пов’язана зі сферою міжнародних передач контрольованих товарів, з положеннями законодавства у сфері трансферу технологій, контролю за невідчутними передачами технологій, процедурами ліцензування невідчутних передач технологій, а також з основами впровадження та вдосконалення системи внутрішньофірмового експортного контролю на підприємствах.

24-26 травня 2011 року у м. Сінгапурі (Сінгапур) відбулася 12та Міжнародна конференція з питань експортного контролю "Розбудова мережі нерозповсюдження". Організаторами зазначеного заходу виступили Бюро міжнародної безпеки та нерозповсюдження США і, від імені Європейського Союзу, Федеральний офіс економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA).

Метою конференції було визначення практичних кроків для посилення національного, регіонального і глобального контролю за міжнародними передачами чутливої військової продукції. Зокрема, обговорення можливостей створення глобальної мережі контролю, протидії тероризму шляхом обміну найкращою практикою та досвідом у сфері експортного контролю, проведення узгодженої політики ліцензування й правозастосування, взаємодії уряду з промисловістю, боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки (далі – ЗМЗ), розслідування та судового переслідування розповсюджувачів ЗМЗ та оцінювання відповідних ризиків тощо.

Висновок: Виконання заходу триває

участь у консультаціях Україна — НАТО з питань експортного контролю з метою розгляду актуальних питань міжнародної співпраці у сфері експортного контролю. Інформування НАТО про останні зміни у законодавстві та процедурах експортного контролю в Україні

МЗС, Держекспортконтроль України, СБУ, Державна компанія “Укрспецекспорт”

8 червня 2011 р. представники Держекспортконтролю України провели консультації з представниками держави-члена НАТО, а саме Федерального управління економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA).

Під час консультацій було визначено основні напрями співробітництва України та Німеччини з питань експортного контролю в рамках нового Довготермінового проекту ЄС 2010–2013, який набув чинності у грудні 2010 року.

Було повідомлено про включення України до цього проекту. Довготерміновий проект ЄС 2010–2013 пов’язаний з наданням третім країнам допомоги у галузі експортного контролю. Зазначений проект відповідає положенням Порядку денного асоціації Україна–ЄС з точки зору вдосконалення систем експортного контролю цих країн.

22-23 листопада 2011 року у м. Києві проведено Регіональний семінар з питань контролю над експортом озброєнь. Організаторами цього форуму виступили Федеральна агенція економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA) та Державна служба експортного контролю України,.

Метою семінару було ознайомлення з позицією Робочої групи Ради з питань експорту звичайних озброєнь (COARM), принципами та структурою Єдиного контрольного списку товарів подвійного використання та новаціями в політиці та галузі контролю експорту озброєнь.

Висновок: Захід виконано

3.

99. Удосконалити нормативно-правову базу у сфері державного експортного контролю

внесення змін до порядків та інструкцій, відповідно до яких здійснюється державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

Держекспортконтроль України

1. Держекспортконтролем України розроблено та внесено в установленому порядку через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання”.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 13.07.2011 № 746 „Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання”.

2. Держекспортконтролем України розроблено та внесено в установленому порядку через Міністерство економічного розвитку і торгівлі на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби експортного контролю України”.

Проект постанови розроблений Держекспортконтролем України на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 08.04.2011 № 448 “Про Державну службу експортного контролю України", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 11.05.2011 (протокол № 31, реєстр. № 20108/1/1-11 від 12.05.2011) та передбачає визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 № 830 “Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України".

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27.07.2011 № 800 „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби експортного контролю України”.

Висновок: Захід виконано

продовження роботи з адаптації національних списків контрольованих товарів відповідно до рішень, прийнятих у рамках міжнародних режимів експортного контролю

—“—

1. Здійснювалось міжвідомче погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів щодо здійснення експорту товарів та загальних вимог до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів”.

Проектом постанови передбачено визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів від 04.02.1998 № 125 “Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання”.

2. Здійснювалась розробка і внутрішнє узгодження наступних проектів постанов Кабінету Міністрів України:

1) „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 і від 28.01.2004 № 86”.

Проектом постанови передбачено внесення змін до постанов Кабінету Міністрів від 20.11.2003 № 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" і від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання".

3. З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю АГ для здійснення повторного міжвідомчого погодження підготовлено проект постанови КМУ „Про внесення змін у додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який передбачає внесення змін і доповнень, прийнятих рішенням Пленумів АГ 2007-2010 років до національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні біологічної, бактеріологічної та токсичної зброї.

4. Здійснювалась розробка рекомендацій для проекту нормативного акту, яким впроваджується Єдиний контрольний список товарів подвійного використання в Україні у процесі перегляду законодавства.

5. З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю АГ: після міжвідомчого узгодження направлено Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який передбачає внесення змін і доповнень, прийнятих рішенням Пленумів АГ 2007-2011 років до національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні біологічної, бактеріологічної та токсинної зброї. Проект розроблено з метою приведення національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86), у відповідність до Списків товарів, міжнародні передачі яких регулюються в рамках АГ;

6. Здійснюється робота над проектом постанови КМУ „Про внесення змін у додаток 4 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який передбачає внесення змін і доповнень, прийнятих рішенням Пленумів АГ 2007-2011 років до національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

7. З метою з’ясування причин розбіжностей у національних деклараціях України та Туреччини згідно КХЗ Держекспортконтролем України у межах його компетенції вжито заходів для виявлення причин згаданих розбіжностей та надана відповідна інформація до МЗС для урахування, а також з метою подальшої передачі її до Секретаріату Організації про заборону хімічної зброї;

8. Здійснюється аналіз інформаційних матеріалів, що розповсюджуються через інформаційну систему АГ щодо питань, та розглядаються в рамках режиму, а також відмов, наданих членами режиму на передачу товарів, що контролюються Австралійською Групою. На базі згаданих та інших документів, що надійшли від Секретаріату АГ, готуються робочі матеріали та пропозиції для технічного завдання делегації України в роботі міжсесійного засідання Режиму у лютому 2012 року.

Висновок: Захід виконано

4.

100. Брати участь у засіданнях міжнародних робочих органів експортного контролю

продовження участі у засіданнях робочих органів міжнародних режимів експортного контролю (Вассенаарська домовленість, Режим контролю за ракетними технологіями, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера та Австралійська група)

Держекспортконтроль України, МЗС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДКА

Вассенаарська домовленість

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю ВД, підготовлені робочі матеріали та технічне завдання делегації України для участі у Пленарному засіданні ВД -2011 та взято участь у зазначеному заході (13-15.12.2011, м. Відень, Австрія).

Відстоюючи державні інтереси та з метою просування на світовому ринку продукції вітчизняних підприємств, представниками Держекспортконтролю України за участю експертів АТ „Мотор Січ” було підготовлено та представлено на розгляд держав-учасниць ВД два документи (пропозиції), що відображають позицію України стосовно питань, які охоплюються Розділом 9 „Авіаційні та ракетно-космічні рушійні системи” Контрольного списку товарів подвійного використання і технологій.

Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ)

Взято практичну участь у черговому засіданні Групи технічних експертів Режиму контролю за ракетними технологіями (ГТЕ РКРТ), яке відбулось 14-18 листопада 2011 року у м. Париж (Франція). Підготовлено та подано Кабінету Міністрів України і Міністерству закордонних справ України звіт про участь делегації України у цьому заході. З метою забезпечення практичної участі у заході Держекспортконтролем України були опрацьовані питання порядку денного ГТЕ РКРТ, підготовлені робочі матеріали, позиційні документи України та технічне завдання делегації України.

Розроблено та направлено Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”. Проект розроблений з метою приведення національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86), у відповідність до Списку товарів, міжнародні передачі яких регулюються в рамках РКРТ (додаток до Керівних принципів РКРТ, затверджений 28.04.2011 на 25-му Пленумі Режиму).

Під головуванням Держекспортконтролю України проведено робочу зустріч представників центральних органів виконавчої влади та установ з Групою експертів, утвореної на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010), з питань проблематики експортного контролю в контексті санкційного режиму проти Ірану, яка відбулась 9 грудня 2011 року у Міністерстві закордонних справ України. З метою забезпечення практичної участі у заході Держекспортконтролем України були підготовлені та презентовані матеріали з питань виконання Україною вимог та рекомендацій резолюцій РБ ООН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) та 1929 (2010) щодо Ірану, а саме, щодо: імплементації у законодавство України рішень резолюцій РБ ООН, практичного досвіду України з реалізації рішень цих резолюцій, контролю за товарам, які не підлягають державному експортному контролю, однак є „чутливими” для іранських ракетних програм, надання дозвільних документів Держекспортконтролю України підприємствам малого та середнього бізнесу. Підготовлено та подано МЗС України звіт про участь у згаданому заході.

Консультації у сфері експортного контролю та нерозповсюдження

Взято практичну участь у консультаціях між партнерами по СНД з проблематики експортного контролю й нерозповсюдження, які відбулись 22-23 грудня 2011 року у Москві (Російська Федерація). З метою забезпечення практичної участі у згаданому заході Держекспортконтролем України були та подані МЗС України пропозиції для технічного завдання делегації України.

Міжнародний режим Група ядерних постачальників (ГЯП) та Комітет Цангеру (КЦ).

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю ГЯП:

відповідно до Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї Держекспортконтролем України було надано до Державної інспекції ядерного регулювання України інформацію про експортні поставки за IV квартал 2011 року узгодженого обладнання та неядерного матеріалу, наведеного у Додатку II Додаткового протоколу;

разом з Інститутом ядерних досліджень (м. Київ) завершена робота щодо аналізу документів Пленарного засідання 2011 та 24-ї і 25-ї Консультативних Груп ГЯП, а також матеріалів, що розповсюджуються Секретаріатом ГЯП через відповідну інформаційну систему режиму. За результатами згаданої у 2012 році передбачається підготовка проекту Кабінету Міністрів України про внесення змін у Додаток 3 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, що можуть бути використані у ядерної зброї;

систематично здійснюється аналіз робочих матеріалів, що розповсюджуються Секретаріатом ГЯП через інформаційну систему режиму щодо питань, що розглядаються в рамках режиму, а також відмов, наданих членами режиму на передачу товарів, що контролюються Групою ядерних постачальників.

Міжнародний режим Австралійська група (АГ), Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ), Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення (КБТЗ)

З метою сприяння активній участі України у заходах, що проводяться в рамках міжнародного режиму експортного контролю АГ: після міжвідомчого узгодження направлено Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який передбачає внесення змін і доповнень, прийнятих рішенням Пленумів АГ 2007-2011 років до національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні біологічної, бактеріологічної та токсинної зброї. Проект розроблено з метою приведення національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86), у відповідність до Списків товарів, міжнародні передачі яких регулюються в рамках АГ;

здійснюється робота над проектом постанови КМУ „Про внесення змін у додаток 4 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”, який передбачає внесення змін і доповнень, прийнятих рішенням Пленумів АГ 2007-2011 років до національного Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

з метою з’ясування причин розбіжностей у національних деклараціях України та Туреччини згідно КХЗ Держекспортконтролем України у межах його компетенції вжито заходів для виявлення причин згаданих розбіжностей та надана відповідна інформація до МЗС для урахування, а також з метою подальшої передачі її до Секретаріату Організації про заборону хімічної зброї;

Робоча зустріч з Групою експертів, утвореної на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010)

Під головуванням Держекспортконтролю України проведено робочу зустріч представників центральних органів виконавчої влади та установ з Групою експертів, утвореної на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010), з питань проблематики експортного контролю в контексті санкційного режиму проти Ірану, яка відбулась 9 грудня 2011 року у Міністерстві закордонних справ України. З метою забезпечення практичної участі у заході Держекспортконтролем України були підготовлені та презентовані матеріали з питань виконання Україною вимог та рекомендацій резолюцій РБ ООН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) та 1929 (2010) щодо Ірану, а саме, щодо: імплементації у законодавство України рішень резолюцій РБ ООН, практичного досвіду України з реалізації рішень цих резолюцій, контролю за товарам, які не підлягають державному експортному контролю, однак є „чутливими” для іранських ракетних програм, надання дозвільних документів Держекспортконтролю України підприємствам малого та середнього бізнесу. Підготовлено та подано МЗС України звіт про участь у згаданому заході.

Консультації у сфері експортного контролю та нерозповсюдження

Взято практичну участь у консультаціях між партнерами по СНД з проблематики експортного контролю й нерозповсюдження, які відбулись 22-23 грудня 2011 року у Москві (Російська Федерація). З метою забезпечення практичної участі у згаданому заході Держекспортконтролем України були та подані МЗС України пропозиції для технічного завдання делегації України.

Висновок: Захід виконаноСкачать документ

Похожие документы:

 1. Затвердити план заходів щодо виконання Річної національної програми співробітництва Україна нато на 2010 рік (далі план заходів), що додається

  Документ
  1. Затвердити план заходів щодо виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2010 рік (далі - план заходів), що додається.
 2. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 3. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 4. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 5. Указ Президента України (9)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,

Другие похожие документы..