Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Предназначена для преподавания дисциплины общепрофессиональной подготовки студентам специальности 140604 (180400) в 3-м и 4-ом семестрах очной формы ...полностью>>
'Документ'
Обретение Казахстаном государственной независимости положило начало целому ряду процессов, которые продолжают развиваться и еще далеки от своего заве...полностью>>
'Урок'
Цель: ознакомить учащихся с историей написания рассказа, дать некоторые биографические сведения о писателе, обучать вдумчивому чтению, умению анализи...полностью>>
'Закон'
1) наличие документа, подтверждающего государственную аккредитацию в области информационных технологий (п. 1 ч. 2.1 ст. 57 Федерального закона № 212-...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕЦЕНЗІЯ

На статтю Особенности применения метода дискретно-импульсного ввода энергии (дивэ) при выращивании товарных хлебопекарных дрожжей

Автори: А.Н.Ободович

       1. так, ні

1.

Стаття відповідає фаху саме біотехнології.

так

2.

Назва статті відповідає її змісту.

так

3.

Наявна наукова новизна.

так

4.

Структура статті містить всі потрібні розділи: актуальність − мета та задачі − матеріал та методи − результати − висновки.

так

5.

У вступі розкрито сучасний стан та актуальність проблеми.

так

6.

Для досягнення поставленої мети використовуються адекватні експериментальні підходи.

так

7.

Достовірність експериментального матеріалу, наведеного в роботі, не викликає сумніву.

так

8.

Статистичний аналіз експериментальних даних (якщо в цьому буде потреба) проведено вірно.

-

9.

Висновки логічно випливають з результатів досліджень, опублікованих саме в цій роботі, і відповідають її меті та задачам.

так

10.

У статті відсутнє небажане дублювання експериментального матеріалу (наприклад, у таблиці й на графіку).

так

11.

У переліку літературних джерел переважають посилання на роботи останніх років.

ні

12.

Література оформлена відповідно до правил журналу.

так

13.

Дотримання загальноприйнятих правил скорочення термінів.

так

14.

Розшифровка абревіатури при першому її використанні.

15.

Повнота надання в резюме основних результатів роботи.

ні

16.

Стаття не потребує скорочення й може бути опублікована в поданому виді

так

Просимо також навести конкретні критичні зауваження (якщо такі є) щодо будь-яких розділів роботи. Якщо рецензія негативна, треба докладно мотивувати причини.

Зауваження рецензента

Желательно было выводы представить в более полном объёме с учетом назвония статьи. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки рецензента:

Стаття може бути надрукована

у наданому виді__________ так _____________________________

після авторської доробки, відповідно до зауважень рецензента________

після скорочення_______________________________________________

після залучення додаткового фактичного матеріалу__________________

Стаття не відповідає фаху журналу______ Відповідає

Рецензент: В.О. РомодановаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Типова програма стажування кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 5 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0401 «Психологія» за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..