Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В статье рассматриваются базовые категории и концепция профессиональной системы менеджмента с позиций их современной динамики и процессов совершенств...полностью>>
'Задача'
По результатам текущего статистического наблюдения имеются данные о внутригодовой динамике ввода в действие жилых домов в РФ (в млн. кв. м общей площ...полностью>>
'Лекции'
1 Специализации БД – «Банковское дело»; ГМФ - «Государственные и муниципальные финансы»; ГФК - «Государственный финансовый контроль»; ОС - «Оценка соб...полностью>>
'Документ'
21 января 2011 года собрание учредителей общества с дополнительной ответственностью «Б» приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления...полностью>>

Міської ради VI скликання від 24. 06

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Р І Ш Е Н Н Я

Зеленодольської міської ради

 1. сесія VІ скликання

«24» червня 2011 року № 168 - 1.1

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.7, 10, 12, 265 Податкового кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Зеленодольська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Зеленодольської міської ради на 2012 рік ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів - 2,7 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості.

2. Ставки податку, передбачені пунктом першим даного рішення, застосовуються із врахуванням пільг із сплати податку, передбачених ст.265.4 Податкового кодексу України.

3. Затвердити Положення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» згідно з додатком.

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012року, але не раніше дня його оприлюднення.

5. Дане рішення згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Міський голова В.А. Качан

Додаток до рішення

Зеленодольської міської ради

від 24.06.2011 року №168 - 1.1

ПОЛОЖЕННЯ

про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

3.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення суми податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

6.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

6.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

6.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

7.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

7.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Міський голова В.А. Качан

Р І Ш Е Н Н Я

Зеленодольської міської ради

 1. сесія VІ скликання

«24» червня 2011 року №169 - 1.1

Про встановлення розміру ставок єдиного податку

за здійснення підприємницької діяльності

Керуючись Бюджетним кодексом України, підрозд.8 розд. ХХ Податкового кодексу України, Указом Президента України від 03.07.1998р. № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", п. 1 ст.14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010р. №457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Зеленодольська міська рада В И Р І Ш И Л А :

1. До внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва, встановити на території Зеленодольської міської ради ставки єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності на 2012 рік згідно додатку 1. У разі введення в дію з 01.01.2012 року національного класифікатору України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), встановити на території Зеленодольської міської ради ставки єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності на 2012 рік згідно додатку 2.

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2012року, але не раніше дня його оприлюднення.

3. Дане рішення згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підлягає оприлюдненню.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Зеленодольської міської ради від 31.12. 2010р. №60-1.2 «Про встановлення розміру ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності» (із змінами та доповненнями).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Зеленодольської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Міський голова В.А. Качан

Додаток 1 до рішення

Зеленодольської міської ради

від 24.06.2011 року №169 - 1.1

 

Розміри ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності та надання послуг фізичними особами

 

Види діяльності

Грн. за місяць

1.

Магазини, інші торгівельні точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах та мають торгівельних зал для споживачів або використовують його частково

200

2.

Магазини, які обслуговують пільгову категорію населення (ветеранів війни, хворих на цукровий діабет, дитячого харчування, багатодітних сімей) при умові надання їй пільгових цін

200

3.

Кіоски, лотки, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають торгівельного залу

200

Роздрібна торгівля (Непродовольчими товарами)

4.

Магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах мають торговий зал для покупців або використовують його частину

4.1

Універмаги

200

4.2

Інші магазини та торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах та мають торгівельний зал

200

4.3

Кіоски, лотки, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають торгівельного залу

200

5

Спеціалізована торгівля (незалежно від використання типу приміщення):

5.1

Запасними частинами до транспортних засобів авто-, мототоварами

200

5.2

Запасними частинами при одночасному проведенні технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, що належать громадянам

200

5.3

Відео-, аудіотехнікою, побутовими приладами, засобами зв’язку, радіоапаратурою

200

5.4

Компۥютерною технікою

200

5.5

Фотоапаратів, плівок та супутніх товарів вітчизняного виробництва

200

5.6

Меблями

200

5.7

Дорогоцінними металами, камінням, хутром

200

5.8

Одягом та взуттям

200

5.9

Тканини та фурнітури

200

5.10

Промисловими, господарчими, будівельними товарами та електротоварами

200

5.11

Канцелярськими виробами, шкільним приладдям, іграшками

200

5.12

Книжковою продукцією

200

5.13

Лікувально-медичною оптикою, побутовою оптикою та супутніми товарами до неї

200

5.14

Готовими лікарськими засобами (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду), перев’язувальні матеріали та вітамінами для населення.

200

5.15

Ветеринарними препаратами

200

5.16

Товарами мисливського та рибальського призначення, через торгові об’єкти громадських організацій, об’єднань та інші торгові об’єкти

200

5.17

Супутні товари для касових апаратів

200

5.18

Комісійна торгівля незалежно від виду товару

200

5.19

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

200

5.20

Роздрібна торгівля антикваріатом

200

5.21

Роздрібна торгівля уживаними книгами

200

5.22

Роздрібна торгівля іншими уживаними товарами (не включаючи уживані автомобілі)

200

5.23

Парфумерними виробами та предметами гігієни

200

5.24

Реалізація аксесуарів мобільного зв’язку (чохли, батареї, зарядні пристрої, скрейтч-карти та інші супутні товари)

200

5.25

Реалізація святкових піротехнічних засобів

200

5.26

Роздрібна торгівля медичним обладнанням

200

5.27

Роздрібна торгівля предметами біжутерії та виробами з недорогоцінних металів

200

5.28

Твердого палива з транспортних засобів

200

5.29

Продаж зоотоварів

200

5.30

Продаж біологічно активних добавок, біологічно активних рідин та інших товарів для покращення самопочуття людини

200

5.31

Роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами

200

5.32

Спеціалізована торгівля скрапленим газом на автоматизованому заправному пункті

200

5.33

Виготовлення та реалізація «повітряної кукурудзи»

200

5.34

Сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки (якщо реалізація проводиться не її виробником)

200

5.35

Насінням овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі

200

5.36

Торгівля кормами для відгодівлі худоби та птиці (якщо реалізація проводиться не її виробником)

200

5.37

Хліба та хлібопекарських виробів з кіосків, лотків та інших малих архітектурних приміщень, які не мають торгівельного залу.

200

5.38

Виробництво та реалізація продуктів борошно-мельно-круп’яної промисловості

200

6.

Громадське харчування

6.1

Фабрики кухні, фабрики заготівельні, цехи по виготовленню напівфабрикатів, кондитерські цехи

200

6.2

Ресторани, бари, кафе

200

6.3

Їдальні, закусочні загальнодоступної мережі

200

6.4

Їдальні, кафе закритого типу (в учбових закладах, школах, дошкільних закладах)

200

6.5

Павільйони, відкриті літні майданчики

200

6.6

Вирощування, переробка та реалізація продукції тваринництва

200

7.

Оптова торгівля

7.1

Незалежно від асортименту товару та місця здійснення

200

7.2

Оптова торгівля медичним обладнанням

200

7.3

Послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом (макулатура, скло бій, відходи полімерні, відходи гумові у т.ч. зношені шини, використана металева тара – ящики, фляги, каністри, банки, зокрема алюмінієві з під напоїв, балончики)

200

8.

Діяльність з наданням побутових та інших послуг

8.1

Масово-розважальні заходи (танцювальні майданчики, дискотеки, кінотеатри)

200

8.2

Розважальні ігрові послуги

200

8.3

Пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок та інше

200

8.4

Ремонт радіотелевізійної , аудіо-, відеоапаратури

200

8.5

Ремонт побутових машин та приладів

200

8.6

Ремонт годинників

200

8.7

Ремонт та виготовлення металовиробів

200

8.8

Виробництво та ремонт замків і ключів

200

8.9

Ремонт та виготовлення ювелірних виробів

200

8.10

Шиномонтажні роботи, ремонт та вулканізація шин, камер

200

8.11

Наварка шин

200

8.12

Контрольно-діагностичні роботи та регулювальні роботи. А також щодо контролю та регулювання на СО_СН

200

8.13

Інші роботи пов’язані з ремонтом транспортних засобів та їх агрегатів

200

8.14

Послуги по збереженню, охороні транспортних засобів

200

8.15

Контроль за внутріобۥєктовим та пропускним режимом на підприємствах та організаціях району різних форм власності

200

8.16

Обслуговування водопостачальних веж, свердловин, мережі та подачі води для організацій та житлових будинків

200

8.17

Ремонт та виготовлення, реалізація меблів

200

8.18

Будівництво, ремонт, обладнання і благоустрій житлових і садових будинків, квартир, гаражів та інших будівель

200

8.19

Надання послуг на виконання проектних робіт в будівництві, реконструкції, капітальний ремонт

200

8.20

Монтаж квартирних лічильників, тепла, води та приборів тепло обліку

200

8.21

Монтаж системи водозабезпечення, водовідливу і опалення

200

8.22

Монтаж електрообладнання та водопроводу

200

8.23

Перукарські послуги

200

8.24

Манікюр

200

8.25

Ремонт взуття

200

8.26

Виготовлення та реалізація взуття

200

8.27

Послуги пралень

200

8.28

Надання ветеринарних послуг

200

8.29

Налагодження та експлуатація засобів звۥязку

200

8.30

Надання послуг з парковки транспортних засобів

200

8.31

Автоділерські послуги

200

8.32

Послуги з ремонту медичного обладнання

200

8.33

Надання послуг з придбання житлових та нежитлових приміщень

200

8.34

Надання дизайнерських послуг

200

8.35

Надання послуг в рослинництві

200

8.36

Надання послуг зернозбиральним комбайном

200

8.37

Фото послуги та послуги фотолабораторії

200

8.38

Послуги аудіо-, відеозапису

200

8.39

Хімічне чищення та фарбування

200

8.40

Послуги пов’язані з забезпеченням догляду за тілом

200

8.41

Прирізка скла

200

8.42

По заповненню бланків, форм, написанню звітів, копіювання документів

200

8.43

Юридичного характеру

200

8.44

Консультативно-посередницька діяльність

200

8.45

Репетиторство

200

8.46

Оцінка майна, майнових, немайнових прав та бізнесу на території України

200

8.47

Обслуговування автотранспорту, не пов’язане з ремонтом транспортних засобів, вузлів та агрегатів (для новостворених підприємців)

200

8.48

Консультації з питань комерційної діяльності

200

8.49

Послуги з бухгалтерського обліку

200

8.50

Комп’ютерних послуг населенню

200

8.51

Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки

200

8.52

Послуги INTERNET

200

8.53

Ремонт, виготовлення і реалізація в’язаних виробів

200

8.54

Ремонт, виготовлення і реалізація хутряних виробів

200

8.55

Пошиття легкого одягу

200

8.56

Пошиття верхнього одягу

200

8.57

Пошиття весільного одягу та іншої атрибутики

200

8.58

Виготовлення та реалізація надмогильних пам’ятників.

200

8.59

Інші ритуальні послуги, виготовлення та реалізація вінків, квітів

200

8.60

Виготовлення та реалізація столярних виробів

200

8.61

Виготовлення та реалізація залізобетонних та інших будівельних виробів та деталей

200

8.62

Послуги населенню по переробці сільськогосподарської продукції

200

8.63

Первинної переробки зерна

200

8.64

Послуги з поповнення рахунків абонентів мобільного звۥязку

200

8.65

Надання послуг по оформленню зовнішньої реклами

200

8.66

Послуги по обробітку земельних ділянок, присадибних ділянок фізичними особами, власниками технічних засобів

200

8.67

Виготовлення хліба та хлібобулочних виробів

 

200

8.68

Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції фізичними особами, власниками земельних ділянок (паїв) та орендарями за один фізичний гектар (але не менше 20 грн. та не більше ніж 200 грн. на місяць)

200

8.69

Вирощування та вилов риби

200

8.70

Розведення та реалізація свійської птиці

200

8.71

Ламінування, перепліт пружинний

200

8.72

Нанесення зображення на кераміку і тканину

200

8.73

Виготовлення етикеток на пляшку

200

8.74

Виготовлення календарів

200

8.75

Нанесення зображення на метал

200

8.76

Переробка риби та виробництво копченої рибної продукції

200

8.77

Надання місця для короткотермінового проживання під час відряджень (готельна діяльність)

200

8.78

Маркетингові послуги та торгівля, що здійснюється комівояжерами

200

8.79

Здавання в найм житла

200

8.80

Надання послуг у сфері нерухомості

200

8.81

Заготівля та реалізація лісопродукції та послуги з розпилу лісоматеріалів

200

8.82

Здача в оренду нерухомого майна

200

8.83

Посередництво під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок

200

8.84

Кур’єрські послуги

200

8.85

Виготовлення і ремонт метало пластикових виробів

200

8.86

Діяльність сфері страхування та пенсійного забезпечення

200

8.87

Послуги ландшафтного дизайну

200

8.88

Інші комерційні послуги

200

8.89

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

200

8.90

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

200

8.91

Будівництво водних споруд

200

8.92

Туристичні послуги та товари

200

8.93

Будівельні та монтажні роботи

200

8.94

Інформаційно-освітні послуги

200

8.95

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

200

8.96

Оптова та роздрібна торгівля верстатами

200

8.97

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

200

8.98

Підбір та забезпечення персоналом

200

8.99

Виготовлення виробів з скла

200

8.100

Оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами (добривами та агрохімічною продукцією(дезінфікуючих засобів та інших)

200

8.101

Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки, надання інших комерційних послуг. Консультації з питань комерційної діяльності та управління. Надання інших комерційних послуг.

200

 

8.102

Рекламна діяльність

200

8.103

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

200

8.104

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

200

8.105

Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків

200

8.106

Прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій

200

8.107

Прокат електромузичних інструментів, радіоапаратури

200

8.108

Прокат залів для громадських обрядів

200

8.109

Прокат спортивного інвентаря

200

8.110

Прокат обладнання кухонного призначення

200

8.111

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

200

8.112

Обслуговування громадян власниками легкових транспортних засобів (автомобілів)

200

8.113

Обслуговування громадян власниками мікроавтобусів (до 12 місць)

200

8.114

Обслуговування громадян власниками автобусів (понад 12 місць), а також вантажними транспортними засобами

200

8.115

Транспортно-експедиторські послуги

200

8.116

Транспортне оброблення вантажів: послуги з навантаження та розвантаження вантажів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення

200

8.117

Терапевтична (крім психіатрії, гіпнозу та лікування від алкоголю)

200

8.118

Неврологія, фізіотерапія, урологія

200

8.119

Стоматологія

200

8.120

Зубопротезування

200

8.121

Лікувально-оздоровчий масаж та мануальна терапія

200

8.122

Спортивно-оздоровчі послуги

200

8.123

Оренда рухомого і нерухомого майна

200

8.124

Діяльність у сфері інформатизації

200

8.125

Розроблення стандартного програмного забезпечення

200

8.126

Оброблення даних

200

8.127

Діяльність пов’язана з банками даних

200

8.128

Інша діяльність у сфері інформатизації

200Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рішення 23 засідання виконкому міської ради від 16 грудня 2008 року

  Документ
  Про затвердження планів фінансування ремонту доріг, котелень та теплових мереж в м. Чернівцях на 2008 рік, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.
 2. Чугуївська міська рада харківської області ХХІ сесія VI скликання р І шенн я від 30. 12

  Документ
  Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пп. 30 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області (5)

  Документ
  Про затвердження заключного звіту щодо результатів виконання міської Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2006-2010 роки
 4. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .
 5. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

Другие похожие документы..