Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Современный человек большую часть своего времени проводит в условиях искусственной среды обитания, которая по своим параметрам существенно отличающей...полностью>>
'Документ'
14-16 апреля 2011 года состоится XIV Международный конгресс по прикладной эстетике. Среди большого числа мероприятий, посвященных вопросам косметологи...полностью>>
'Документ'
Хмільник – місто-курорт державного значення у Вінницькій області, адміністративний центр Хмільницького район. Розташований у верхній течії річки Півд...полностью>>
'Документ'
1. На доске записана тема педагогического совета и высказывание: «Осуществление на деле, а не на словах индивидуального и дифференцированного похода к...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лазеба Євгенія Сергіївна

Полтавська державна аграрна академія

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

16. Економіка та менеджмент

16.1. Економіка і підприємництво

Ключові слова: продовольча безпека, продукти харчування, агропромисловий комплекс (АПК), сільське господарство.

В Україні на рубежі ХХ та ХХІ століть одним з найбільш болючих питань, що потребують першочергового розв’язання, є вирішення продовольчої проблеми. Держава, яка ще 10 – 15 років тому традиційно вважалася власником родючих земель, основним виробником продовольчої продукції серед країн колишнього СРСР та потенційним конкурентом західноєвропейським виробникам на світовому ринку агропромислової продукції, сьогодні не в змозі забезпечити своїх громадян харчуванням на рівні мінімальних фізіологічних норм.

Адекватний механізм забезпечення продовольчої безпеки є важливим чинником формування системи економічної безпеки держави. Завдяки вирішенню продовольчої проблеми досягається, насамперед, сталий соціально-економічний розвиток населення та його демографічне відтворення. Тому проблема продовольчої безпеки та розробка шляхів її вирішення є надзвичайно актуальною.

Недостатньо приділено уваги визначенню рівня продовольчої безпеки нашої країни, що потребує подальшого опрацювання реальної оцінки параметрів продовольчого забезпечення населення та пошуків шляхів забезпечення всіх верств продовольством в необхідній кількості, асортименті та якості.

З огляду на зазначене, мета даної конкурсної роботи полягає у визначенні рівня продовольчої безпеки України, основних напрямів державної продовольчої політики та напрями її забезпечення на рівні держави.

Концепція продовольчої безпеки на національному рівні, на нашу думку, повинна передбачати те, що країна має виробляти достатньо продуктів для власних потреб, але якщо порівняльні переваги не сприяють цьому, вона повинна бути в змозі імпортувати необхідну кількість продовольства.

Сільськогосподарське виробництво в Україні ведеться на 70 % всієї території країни, тоді як в Росії на 12 %, США – 53 % [7, с. 235]. При цьому для України притаманна територіальна диференціація виробництва продовольства, що потребує наявності гнучкої та налагодженої мережі міжрегіональної торгівлі. Нині в АПК зосереджено більше половини виробничих фондів, виробляється близько 50 % ВВП, дві третини товарів народного споживання, працює майже 40 % населення [1, с. 33].

Основним показником, який характеризує рівень продовольчої безпеки країни, є фізична доступність продовольства (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка виробництва основних продуктів харчування в Україні ,
1990 – 2007 рр. *

Показники

Роки

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Валовий збір основних сільськогосподарських культур

Зернові культури, тис. т

51009

33930

24581

24459

39706

38804

20234

41809

38016

34258

29295

Картопля, тис. т

16732

14729

12723

19838

17344

16619

18453

20755

19462

19467

19102

Овочі, тис. т

6666

5880

5324

5821

5907

5827

7704

6964

7295

8058

6835

Виробництво продукції тваринництва

М’ясо всіх видів (у забійній вазі), тис. т

4358

2294

1695

1663

1517

1639

1725

1600

1597

1723

1912

Молоко, млн. т

24,5

17,3

13,4

12,7

13,4

14,1

13,7

13,7

13,7

13,3

12,3

Яйця, млн. шт.

16287

9404

8740

8809

9668

11309

11477

11955

13046

14235

14063

* Розраховано за даними [5, 6].

Протягом 1990 – 2007 рр. значно зменшилися обсяги виробництва зернових культур на 43 %, м’яса у 2,3 рази, молока в 2 рази та яєць на 14 %, лише обсяги виробництва овочів зросли на 3 %. У той же час обсяги виробництва такого низькоцінного продукту харчування, як картопля, залишалися відносно стабільними протягом 1990 – 2002 рр. та дещо збільшилися починаючи з 2003 р.

Використовуючи методику Світової продовольчої організації (ФАО), згідно з якою для оцінки стану продовольчої безпеки використовується обсяг виробництва зерна на душу населення, нами визначено продовольчу безпеку України (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка продовольчої безпеки України, 1997 – 2007 рр. 

Показники

Роки

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Чисельність населення України, млн. осіб

50,5

50,1

49,7

49,3

48,4

48

47,8

47,4

47,1

46,7

46,5

Обсяги виробництва зерна, тис. т

35472

26471

24581

24459

39706

38804

20234

41809

38016

34258

29295

Обсяги виробництва зерна, спроможні забезпечити продовольчу ситуацію в Україні, тис. т

40400

40080

39760

39440

38720

38400

38240

42700

41000

48700

50020

Коефіцієнт продовольчої безпеки

0,88

0,66

0,62

0,62

1,03

1,01

0,53

0,98

0,93

0,70

0,59

* Розраховано за даними [5, 6].

У 1998 – 2000 рр. спостерігалась кризова ситуація щодо продовольчої безпеки України, в той же час протягом 2001 – 2002 рр. ситуація покращилась. Але підвищення рівня продовольчої безпеки відбулося за рахунок двох факторів: першого (позитивного) – збільшення обсягів виробництва зерна; другого (негативного) – зменшення чисельності населення України. У 2003 р. український ринок охопила нова продовольча криза, яка триває і до 2007 р. включно, обумовлена несприятливими погодними умовами та неналежним рівнем організації та управління сільськогосподарським виробництвом.

Сучасний стан споживання основних продуктів харчування може бути охарактеризований як такий, що має стійку тенденцію до збільшення і не загрожує здоров’ю громадян та продовольчій безпеці країни (табл. 3).

Таблиця 3

Споживання основних продуктів харчування населенням України,

1990 – 2007 рр. *

(на душу населення, кг)

Продукти харчування

Фактичне споживання

Рекомендовані
норми *

Норми кошика 

2007 р. у % до

1990 р.

1995 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1990 р.

1995 р.

2002 р.

2006 р.

рекомендованої
норми

мінімального
споживчого кошика

М’ясо і м’ясні продукти

68

39

33

33

31

33

35

39

39

42

46

83,0

45,4

51,5

89,7

106,1

109,5

55,4

101,3

Молоко і молочні продукти

373

244

210

198

205

223

226

226

226

235

220

395,0

353,3

60,6

92,6

101,3

93,6

55,7

62,3

Риба і рибні продукти

18

3,6

7,2

8,3

11

11

12

12

14

14

15

20,0

14,1

68,6

3,3 рази

108,1

104,3

73,5

104,3

Яйця (шт.)

272

171

163

164

180

207

214

220

238

251

252

291,0

246,2

78,7

125,1

103,4

100,4

86,6

102,4

Цукор

50

32

33

42

40

37

38

38

38

40

40

38,0

26,8

76,8

120,0

103,2

100,0

105,3

149,3

Картопля

131

124

122

135

140

130

138

141

136

134

130

124,0

90,1

105,3

111,3

106,2

97,0

104,8

144,3

Овочі і баштанні

102

97

96

101

105

108

114

115

120

127

118

161,0

106,7

111,8

117,5

105,6

92,9

73,3

110,6

Плоди, ягоди

47

33

22

30

26

29

30

34

37

35

42

90,0

61,3

63,8

90,9

104,2

120,0

46,7

68,5

Хлібні продукти

141

128

122

124

130

130

125

126

124

120

114

101,0

94,8

88,7

97,7

96,2

95,0

112,9

120,3

* Розраховано за даними [5, с. 449; 6].Скачать документ

Похожие документы:

  1. Наукова робота за 2008-2009 Н. Р

    Документ
    Протягом 2008-2009 рр. викладачі кафедри бухгалтерського обліку активно приймали участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конференціях.

Другие похожие документы..